sábado, 17 de janeiro de 2015

1 Janez (Slovenia)

Beseda življenja
1Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na lastne oči gledali, kar so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo življenja. 2To življenje se je razodelo, gledali smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, ki je bilo pri Očetu in se je nam razodelo. 3Kar smo torej gledali in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami, ki smo v občestvu z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. 4To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje popolno.
Bog je luč
5To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznanjamo: Bog je luč in v njem ni nobene temè. 6Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu živimo v temi, lažemo in se ne držimo resnice. 7Če pa živimo v luči, kakor živi v luči on sam, smo med seboj v občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. 8Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnica ne živi v nas. 9Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zanesljiv in pravičen. 10Če rečemo, da nismo grešniki, delamo iz njega lažnivca in njegova beseda ne živi v nas.

Kristus je naš zagovornik
1Otroci moji, to vam pišem: Nikar ne grešite! Če pa že kdo greši, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. 2On je namreč spravna žrtev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za grehe vsega sveta. 3Iz tega vemo, da ga zares poznamo, če spolnjujemo njegove zapovedi. 4Kdor pravi: »Poznam ga,« pa njegovih zapovedi ne spolnjuje, je lažnivec in v njem ni resnice. 5Res pa ima popolno ljubezen do Boga tisti, ki se drži njegovih zapovedi. Po tem tudi spoznamo, da živimo v njem. 6Kdor pravi, da živi v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.
Nova zapoved
7Preljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved, tisto, ki jo imate od začetka. Stara zapoved je zajeta že v besedi, ki ste jo slišali. 8Z druge strani pa vam vendar pišem novo zapoved, ki se je uresničila v njem in se uresničuje v vas: tema namreč izginja in resnična luč že sveti. 9Kdor pravi, da živi v svetlobi, pa svojega brata sovraži, še zdaj živi v temi; 10kdor pa svojega brata ljubi, živi v svetlobi in se ne spotika. 11Kdor svojega brata sovraži, je v temi in hodi v temi in ne vé, kam gre, ker mu je tema zaslepila oči. 12Pišem vam, otroci: Zaradi njegovega imena so vam grehi odpuščeni. 13Pišem vam, očetje: Vi poznate njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladi: Premagali ste hudiča. 14Vam, otroci, sem napisal, da poznate Očeta. Vam, očetje, sem napisal, da poznate tistega, ki je od začetka. Vam, mladi, sem napisal, da ste močni in je božja beseda v vas in da ste premagali hudiča.
15Ne ljubíte sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, nima ljubezni do Očeta, 16kajti vse, kar je v svetu – telesno poželenje, poželenje oči in ošabno vedênje – ni od Očeta, ampak od sveta. 17Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa spolnjuje, kar hoče Bog, živi v večnost.
Antikrist
18Otroci, poslednja ura je. Slišali ste, da prihaja antikrist. Veliko antikristov je že zdaj tu. Iz tega spoznamo, da teče poslednja ura. 19Izšli so izmed nas, a niso bili izmed naših. Ko bi namreč bili izmed naših, bi bili ostali z nami, pa niso. Tako so se končno razkrili, da niso vsi izmed naših. 20Vi pa imate maziljenje od Svetega in vsi to veste. 21Ne pišem vam, ker ne bi vedeli za resnico, ampak prav zato, ker jo poznate in ker nobena laž ne izvira iz resnice. 22Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki trdi, da Jezus ni Kristus? Tisti, ki zanika Očeta in Sina, je antikrist. 23Kdorkoli zanika Sina, tudi Očeta nima; kdor pa prizna sina, ima tudi Očeta. 24Vi pa vztrajajte v tem, kar ste slišali od začetka. Če bo vzdržalo v vas, kar ste slišali od začetka, boste tudi vi živeli v Sinu in Očetu. 25Obljuba, ki nam jo je sam dal, je večno življenje.
26To vam pišem glede tistih, ki vas skušajo zapeljati. 27Vi pa: maziljenje, ki ste ga dobili od njega, je v vas in zato ni treba, da vas kdo drug uči, saj vas njegovo maziljenje uči o vsem. Ker je resnično in ne laž, se ga držite, kakor vas je tudi poučilo.
Božji otroci
28Zato, otroci, vztrajajte v njem, da bomo lahko brez strahu, ko se prikaže, in ne doživimo pred njim sramote, kadar pride. 29Če veste, da je pravičen, spoznajte, da je tudi vsak, kdor pravično živi, njegov otrok.
 1Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče! Celo božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas le zato ne spozna, ker ni spoznal njega. 2Preljubi, zdaj smo božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Ko se prikaže, pa vemo, da mu bomo podobni, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. 3Vsak, kdor se zanaša nanj, se posvečuje, kakor je tudi on svet.
4Kdor greši, dela tudi nepostavno, zakaj greh je nepostavnost. 5Vi veste: on je prišel, da bi odvzel grehe, a sam nima greha. 6Kdor živi v njem, ne greši; kdor pa greši, ga ni videl in ga ni spoznal. 7Otroci, nihče naj vas ne zapelje! Le kdor pravično živi, je pravičen, kakor je pravičen on. 8Kdor pa grešno živi, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. 9Kdor je rojen od Boga, ne živi grešno, saj v njem klije božje seme. Ne more grešiti, ker ima življenje od Boga. 10Otroke Boga in otroke hudiča pa prepoznate po tem: kdor ne ravna pravično in kdor ne ljubi svojega brata, ni od Boga.
Ljubíte drug drugega
11Od začetka ste slišali tole oznanilo: Ljubímo drug drugega! 12Ne kakor Kajn! Kajn je bil od hudiča in je ubil svojega brata. In zakaj ga je ubil? Ker so bila njegova dela hudobna, bratova pa pravična. 13Ne čudíte se, bratje, če vas svet sovraži. 14Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor pa ne ljubi, živi v smrti. 15Kdor sovraži svojega brata, je ubijalec. Vi pa veste, da noben ubijalec nima v sebi večnega življenja. 16Ljubezen pa poznamo po tem, da je On dal življenje za nas, in takó smo tudi mi dolžni dati življenje za brate. 17Kako more biti božja ljubezen v človeku, ki ima premoženje in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred njim? 18Otroci, ne ljubímo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici!
Zaupajte v Boga
19In po tem bomo spoznali, da smo iz resnice, in pred njim bomo pomirili svoje srce. 20Čeprav bi nas naše srce česa obsojalo, je vendar Bog večji od našega srca in vé vse. 21Preljubi, če nas pa naše srce ne obsoja, se lahko zanesemo na Boga in 22dobimo od njega vse, za kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. 23Zapoveduje pa nam, naj verujemo v njegovega Sina Jezusa Kristusa in naj drug drugega ljubimo, kakor nam je ukazal. 24Kdor se drži njegovih zapovedi, živi v Bogu in Bog živi v njem. Da živi v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.

Božji duh in antikristov duh
1Preljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove presojajte, ali so od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo v svet. 2Božjega duha spoznate po tem: vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus prišel v telesu, je od Boga; 3noben duh, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga. To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride. Še več, že zdaj je v svetu. 4Otroci, vi ste od Boga in ste premagali take preroke, ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu. 5Oni so iz sveta. Ker govorijo posvetno, jih svet tudi posluša. 6Mi pa smo od Boga in vsak, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša. Po tem spoznavamo duha resnice in duha zmote.
Bog je ljubezen
7Preljubi, ljubímo drug drugega, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, kdor ljubi, od Boga in Boga pozna. 8Kdor pa ne ljubi, Boga ne pozna, zakaj Bog je ljubezen. 9Božja ljubezen do nas se je razodela tako, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. 10Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. 11Preljubi, če je Bog tako vzljubil nas, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. 12Boga ni nikoli nihče videl. Če drug drugega ljubimo, živi Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna.
13Po tem spoznamo, da živimo v Bogu in on v nas: dal nam je od svojega Duha. 14In mi smo ga gledali, zato pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. 15Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, živi Bog v njem in on v Bogu. 16Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo.
Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. 17Ljubezen nam daje popolno zagotovilo za dan sodbe, kajti kakršen je on, takšni smo tudi mi že na tem svetu. 18V ljubezni ni strahu, saj popolna ljubezen odganja strah. Strah je namreč povezan s kaznijo, in človek, ki se boji, še nima popolne ljubezni. 19Mi ljubimo, ker nas je on prvi ljubil. 20Če kdo pravi: »Ljubim Boga,« pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, katerega ne vidi. 21Od njega pa imamo to zapoved: Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata!

Naša vera premaga svet
1Kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rojen od Boga; kdor pa ljubi očeta, ljubi tudi tistega, ki je rojen od njega. 2Iz tega spoznamo, da ljubimo božje otroke, če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. 3Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke, 4kajti vse, kar prihaja od Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. 5Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin!
Pričevanje za Sina
6Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo. Ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to pričuje, Duh pa je resnica. 7Trije namreč pričujejo: 8Duh in voda in kri. Ti trije pričujejo popolnoma isto. 9Če priznavamo človeško pričevanje, je božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem, da je pričeval za svojega Sina. 10Kdor veruje v Božjega Sina, nosi to pričevanje v sebi. Kdor pa Bogu ne veruje, ga ima za lažnivca, ker ne veruje v pričevanje, s katerim Bog pričuje za svojega sina. 11Pričevanje pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem Sinu. 12Kdor ima Sina, ima življenje; kdor Božjega Sina nima, nima življenja.
Spoznanje o večnem življenju
13To vam pišem, da boste vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v Božjega Sina. 14Zanesemo se, da nas sliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. 15In če vemo, da nas v vsem posluša, kadar ga česa prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.
16Če kdo opazi, da njegov brat greši, a ne za smrt, naj zanj prosi in dal mu bo življenje, seveda tistim, ki ne grešijo za smrt. Obstaja namreč greh, ki je za smrt; a jaz ne pravim, da bi kdo prosil za nekoga zaradi tega greha. 17Vsaka krivica je greh, vendar ni vsak greh za smrt.
18Vemo, da nihče, ki je rojen od Boga, ne greši, ampak ga Božji Sin varuje, da ga ne zgrabi hudič. 19Vemo, da smo od Boga in da ves svet tiči v zlu. 20Vemo, da je Božji Sin prišel in nam dal razumnost, da moremo spoznati Resničnega. V Resničnem živimo, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu. On je resnični Bog, on je večno življenje. 21Otroci, varujte se malikov!
 https://www.bible.com/pt/bible/376/1jn.1

Nenhum comentário:

Postar um comentário