sexta-feira, 16 de janeiro de 2015

1 Yohanu (Bariba: Benin)


1 Yohanu 1
1 Wãaru te ta ku ra kpe ta sɔ̃ɔsira. Sa tu wa. Sa ten seeda dimɔ, sa bɛɛ ten gari nɔɔsiamɔ te ta raa wãa Baaban mi, ma ba sun tu sɔ̃ɔsi. Ye wãa ten gari ka yã, ye ya wãa toren di, sa ye nua, sa ye wa ka nɔni, sa ye mɛɛra mam mam, bɛsɛn nɔma maa ye baba. 3 Yeya sa maa bɛɛ sɔ̃ɔmɔ kpa sa n ka sãa nɔɔ tia bɛsɛ ka bɛɛ, nge mɛ sa nɔɔ tia sãa ka Gusunɔ Baaba ka win Bii Yesu Kirisi. 4 Sa bɛɛ gari yini yoruammɛwa kpa bɛsɛ kpuron nuku dobu bu ka yibu. 5 Labaari wee ye sa nua saa Yesu Kirisi win min di, ma sa bɛɛ ye nɔɔsiamɔ. Gusunɔ sãawa yam bururam, yam wɔ̃ kuru sari win mi. 6 Sà n nɛɛ, sa nɔɔ tia sãa ka wi, ma sa sĩimɔ yam wɔ̃ kuru sɔɔ, sa weesu mɔ̀wa, sa ǹ maa gem kookoosu mɔ̀. 7 Adama sà n sĩimɔ yam bururam sɔɔ, nge mɛ win tii u wãa yam bururam sɔɔ, sa ko n nɔɔ tia sãa bɛsɛn tii tiinɛ. Win Bii Yesun yɛm mu maa sun dɛɛrasiamɔ saa toraru kpuron di. 8 Sà n nɛɛ, sa ǹ toraru mɔ, sa tii nɔni wɔ̃ kumɔwa, gem sari bɛsɛ sɔɔ. 9 Adama sà n bɛsɛn toraru wura, Gusunɔ u koo sun suuru kua kpa u sun dɛɛrasia bɛsɛn kom kɔ̃ sum kpuron di domi u sãawa naanɛgii, wi u ra ko dee dee. 10 Sà n nɛɛ, sa ǹ tore sa Gusunɔ weesugii mɔ̀wa, win gari kun maa wãa bɛsɛ sɔɔ. 

1 Yohanu 2
1 Bɛɛ nɛn bibu, na bɛɛ gari yini yoruammɛwa, i ku ka tora. Adama goo ù n tora, sa goo mɔ, wi u koo sun suuru kana Baaban mi, wiya Yesu Kirisi geegii. 2 Win tii u kua abɔru te ta ka bɛsɛn toranu kpuro doona, n ǹ mɔ bɛsɛginu tɔna, ka handuniagibu kpuron torana. 3 Sà n win wooda mɛm nɔɔwammɛ, sanam mɛya sa ko gia ma sa nùn yɛ̃. 4 Goo ù n nɛɛ, u nùn yɛ̃, ma u kun win wooda mɛm nɔɔwammɛ, yɛ̃ro sãawa weesugii, gee sari wi sɔɔ. 5 Adama wi u win gari mɛm nɔɔwa, wi sɔɔra Gusunɔn kĩra yiba ka gem. Amɛniwa sa ko n ka yɛ̃ ma sa gbinnɛ ka wi. 6 Wi u gerumɔ u ka nùn maninɛ, n weenɛ u n sĩimɔ nge mɛ win tii u sĩa. 7 Nɛn kĩnasibu, n ǹ mɔ wooda kpaa na bɛɛ yoruammɛ, wooda gura, ye i raa mɔ saa toren di. Wooda gura ye, ya sãawa gari yi i nua kɔ. 8 Ka mɛ, wooda ye na bɛɛ yoruammɛ ya sãawa wooda kpaa, ma yen gem mu sɔ̃ɔsira Kirisi sɔɔ ka maa bɛɛ sɔɔ. Domi yam wɔ̃ kura doonɔ, ma yam bururam gem mu ballimɔ. 9 Wi u gerumɔ u wãa yam bururam sɔɔ, ma u win beruse tusa, u wãawa yam wɔ̃ kuru sɔɔ gina. 10 Wi u win beruse kĩ, yɛ̃ro wãawa yam bururam sɔɔ, gãanu maa sari wi sɔɔ ni nu koo goo sokurasia. 11 Adama wi u win beruse tusa, u wãawa yam wɔ̃ kuru sɔɔ, u maa sĩimɔ yam wɔ̃ kurɔ. U ǹ yɛ̃ mi u dɔɔ yèn sɔ̃ yam wɔ̃ kura nùn wɔ̃ ko kua. 12 Na bɛɛ yoruammɛ nɛn bibu, yèn sɔ̃ ba bɛɛ bɛɛn toranu kpeesia Yesun yĩsirun sɔ̃. 13 Na bɛɛ yoruammɛ bɛɛ baababa, yèn sɔ̃ i nùn yɛ̃ wi u wãa saa toren di. Na bɛɛ yoruammɛ bɛɛ aluwaasiba, yèn sɔ̃ i tɔn kɔ̃ so wi tabu di. 14 Na bɛɛ yorua bɛɛ bibu, yèn sɔ̃ i Gusunɔ Baaba gia. Na bɛɛ yorua bɛɛ baababa, yèn sɔ̃ i nùn yɛ̃ wi u wãa saa toren di. Na bɛɛ yorua bɛɛ aluwaasiba, yèn sɔ̃ i dam mɔ, Gusunɔn gari maa wãa bɛɛ sɔɔ, ma i tɔn kɔ̃ so wi tabu di. 15 I ku ra handunian yakande kĩa, ka gãa ni nu wãa handunia sɔɔ. Wi u ye kĩ, Baaban kĩra kun wãa wi sɔɔ. 16 Domi kpuro ye ya wãa handunia sɔɔ, tɔnun kĩru kankam, ka ye nɔni wan kɔdɛ, ka tii suabu, yen gaa kun nɛ saa Baaban min di, handunia miya ya wãa. 17 Handunia maa doonɔwa mi, ka yen binɛ, adama wi u Gusunɔn kĩru mɔ̀, u ko n wãawa sere ka baadommaɔ. 18 Nɛn bibu, saa dãaka mini. Nge mɛ i nua ma Kirisin yibɛrɛ u koo na, n wee tɛ̃, Kirisin yibɛrɛ dabira tunuma. Yen sɔ̃ na sa yɛ̃ ma saa dãaka mini. 19 Bɛsɛn suunu sɔɔn diya ba yara, adama ba ǹ sãa bɛsɛgibu. Domi bà n daa sãan na bɛsɛgibu, ba ko n daa wãa ka bɛsɛ. Adama ba yara, ma ya sɔ̃ɔsira ma be kpuro ba ǹ daa sãawa bɛsɛgibu ka gem. 20 Adama bɛɛ i Hunde Dɛɛro mwa Kirisin min di ma bɛɛ kpuro i kua yɛ̃rugibu. 21 Na bɛɛ yorua, n ǹ mɔ yèn sɔ̃ i ǹ gem yɛ̃, adama yèn sɔ̃ i mu yɛ̃wa, i maa yɛ̃ ma weesu kun kpɛ̃ su yari gem di. 22 Wara sãa wee kowo ma n kun mɔ wi u nɛɛ Yesu kun sãa Kirisi. Yɛ̃ro wi, Kirisin yibɛrɛwa wi u Gusunɔ Baaba ka win Bii yinamɔ. 23 Domi wi u Bii yina, u ǹ maa Baaba mɔ. Wi u Bii wura, u maa Baaba mɔwa. 24 Bɛɛ maa, i de ye i nua saa toren di, ya n wãa bɛɛn gɔ̃ ruɔ, i ko n gbinnɛ ka Bii ka Baaba. 25 Nɔɔ mwɛɛru wee te Kirisi sun kua, teya wãaru te ta ku ra kpe. 26 Na bɛɛ yeni yoruawa be ba kĩ bu bɛɛ nɔni wɔ̃ ken sɔ̃. 27 Adama bɛɛ, Hunde Dɛɛro wi i mwa Kirisin min di, u wãa bɛɛ sɔɔ. Yen sɔ̃, i ǹ goon bukata mɔ wi u koo bɛɛ gãanu keu koosia. Adama yèn sɔ̃ Hunde Dɛɛro wi, u bɛɛ gãanu baanire keu koosiamɔ, ni nu sãa gem, n ǹ mɔ weesu, yen sɔ̃, i n ka Kirisi maninɛ, nge mɛ Hunde Dɛɛro u bɛɛ sɔ̃ɔsi. 28 Tɛ̃ nɛn bibu, i n maninɛ ka wi, kpa sa n ka wɔrugɔru mɔ sanam mɛ u koo kurama, kpa su ku tii bere sekurun sɔ̃ tɔ̃ɔ te u koo na. 29 Iǹ n yɛ̃ ma Kirisi u sãawa geegii, i n maa yɛ̃ ma baawure wi u mɔ̀ dee dee, Kirisin biiwa. 

1 Yohanu 3
1 I mɛɛrio i wa, kĩi baka te Baaba sun kĩa, sere ba sun soka Gusunɔn bibu. Geema, mɛya sa sãa. Yenin sɔ̃ na handuniagibu ba ǹ sun yɛ̃ yèn sɔ̃ ba ǹ nùn yɛ̃. 2 Nɛn kĩnasibu, tɛ̃ sɔɔ sa sãa Gusunɔn bibu, sa ǹ yɛ̃ gina amɔna sa ko n sãa sia. Adama sa yɛ̃ ma sanam mɛ Kirisi u koo kurama sa ko n ka nùn weenɛ domi sa ko nùn wa nge mɛ u sãa. 3 Baawure wi u yĩiyɔ binin bweseru mɔ, u tii sãrasiamɔwa, nge mɛ Kirisi u sãre. 4 Baawure wi u toramɔ, u wooda saramɔwa, domi toraru, wooda saraba. 5 I yɛ̃ ma Yesu u nawa u ka toraru wuna, toraru maa sari wi sɔɔ. 6 Baawure wi u ka Kirisi maninɛ, u ku ra n toramɔ. Wi u ra n toramɔ, yɛ̃ro kun nùn waare, u sere nùn gia. 7 Nɛn bibu i ku de goo u bɛɛ nɔni wɔ̃ ke. Wi u gea mɔ̀ u sãawa gemgii, nge mɛ Yesun tii u sãa. 8 Wi u ra n toramɔ, Setamgiiwa, domi saa toren diya Setam toramɔ. Ma Gusunɔn Bii u na u ka Setam sɔma kpeerasia. 9 Baawure wi u sãa Gusunɔn bii, u ku ra n maa toramɔ yèn sɔ̃ Gusunɔn wãara wãa wi sɔɔ. U ǹ kpɛ̃ u n toramɔ domi u kua Gusunɔn bii. 10 Tɛ̃, sa ko kpĩ su tubu wi u sãa Gusunɔn bii ka wi u sãa Setamgii. Baawure wi u kun gea mɔ̀, ka maa wi u kun win beruse kĩ, u ǹ sãa Gusunɔgii. 11 Gari wee yi i nua saa toren di. Su kĩana 12 kpa sa kun sãa nge Kaɛni wi u sãa tɔn kɔ̃ so wigii ma u win wɔnɔ go. Mban sɔ̃ na u nùn go. U nùn go yèn sɔ̃ win tii u kom kɔ̃ sum kua, wɔnɔ maa kom gem kua. 13 Nɛgibu, i ku biti soora handuniagibu bà n bɛɛ tusa. 14 Yèn sɔ̃ sa bɛsɛn berusebu kĩ, sa yɛ̃ ma sa gɔɔ sarari, sa dua wãaru sɔɔ. Wi u kun tɔnun kĩru mɔ, u wãawa gɔɔ sɔɔ. 15 Baawure wi u win beruse tusa, u sãawa tɔn gowo. Bɛɛn tii i maa yɛ̃ ma tɔn gowo goo sari wi u wãaru te ta ku ra kpe mɔ. 16 Yeni sɔɔra sa ka gia nge mɛ kĩra sãa, domi Kirisi u win wãaru wɛ̃ bɛsɛn sɔ̃. Nge mɛya, n maa weenɛ su bɛsɛn tiin wãaru wɛ̃ bɛsɛn berusebun sɔ̃. 17 Goo ù n dukia mɔ handunia ye sɔɔ, ma u wa win beruse u yãaru mɔ, ma u nùn biru kisi, amɔna Gusunɔn kĩra ko n ka wãa yɛ̃ro sɔɔ. 18 Nɛn bibu i ku de su kĩana ka gari tɔna, adama su kĩi geeru sɔ̃ɔsi bɛsɛn kookoosu sɔɔ. 19 Kookoo si sɔɔn diya sa ko n yɛ̃ ma sa sãa gemgibu kpa sa n toro sindu mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. 20 Domi bɛsɛn gɔ̃ ru gà n sun taarɛ wɛ̃ɛmɔ sa yɛ̃ ma Gusunɔ u bɛsɛn gɔ̃ ru kere, u maa kpuro yɛ̃. 21 Yen sɔ̃, nɛn kĩnasibu, bɛsɛn gɔ̃ ru gà kun sun taarɛ wɛ̃ɛmɔ, sa ko n toro sindu mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. 22 Ma baayere kpuro ye sa bikiamɔ, sa ye waamɔ saa win min di, domi sa win wooda nɛni, sa maa mɔ̀ ye n wã win nɔni sɔɔ. 23 Win wooda wee, su win Bii Yesu Kirisin yĩsiru naanɛ doke, kpa su kĩana nge mɛ u sun sɔ̃ɔwa. 24 Wi u win woodaba swĩi u ka Gusunɔ maninɛ, Gusunɔ maa ka nùn maninɛ. Yenin min diya sa yɛ̃ ma u ka sun maninɛ win Hunde Dɛɛro wi u sun wɛ̃n sɔ̃. 

1 Yohanu 4
1 Nɛn kĩnasibu i ku tɔmbu kpuro naanɛ ko be ba gerumɔ ba Hunde Dɛɛro mɔ, adama i bu wɛ̃ɛrio bà n sãa Gusunɔgibun na, domi Gusunɔn sɔmɔ weesugiba yiba handunia ye sɔɔ. 2 Yenin min diya i ko kpĩ i tubu be ba Gusunɔn Hunde mɔ. Baawure wi u wura ma Yesu Kirisi u kua tɔnu, wiya u sãa Gusunɔgii. 3 Wi u kun maa wure ma Yesu u kua tɔnu, u ǹ sãa Gusunɔgii, Kirisin yibɛrɛwa, wiǹn gari i nua u sisi, u mam tunuma handunia sɔɔ kɔ. 4 Bɛɛ nɛn bibu, i sãa Gusunɔgibu i maa sɔmɔ weesugii be kamia kɔ. Domi wi u wãa bɛɛ sɔɔ u dam mɔ u kere wi u wãa handunia ye sɔɔ. 5 Beni handuniagiba ba sãa, yen sɔ̃ na ba ka handunian bwisi gari mɔ̀, ma handuniagiba bu swaa daki. 6 Bɛsɛ sa sãawa Gusunɔgibu. Baawure wi u Gusunɔ yɛ̃ u ra sun swaa daki, adama wi u kun Gusunɔ yɛ̃ u ku ra sun swaa daki. Yenin min diya sa ko kpĩ su gem ka weesu wunana. 7 Nɛn kĩnasibu, i de su kĩana, domi kĩra naamɔwa saa Gusunɔn min di. Baawure wi u tɔnun kĩru mɔ u sãawa Gusunɔn bii, u maa Gusunɔ yɛ̃. 8 Wi u kun tɔnun kĩru mɔ, yɛ̃ro kun Gusunɔ yɛ̃ domi Gusunɔ sãawa kĩrun nuuru. 9 Wee mɛ Gusunɔ u sun win kĩru sɔ̃ɔsisina, u win Bii teereru gɔrima handunia ye sɔɔ sa n ka wãaru te ta ku ra kpe mɔ wi sɔɔ. 10 Amɛniwa kĩi te, ta sãa, n ǹ mɔ bɛsɛra sa Gusunɔ kĩa, adama wiya sun kĩa, ma u win Bii gɔrima u ka ko abɔru bɛsɛn toranun sɔ̃. 11 Nɛn kĩnasibu, Gusunɔ ù n sun kĩ too nge mɛ, n weenɛ bɛsɛn tii su maa kĩana. 12 Goo kun Gusunɔ waare. Sà n kĩanɛ, Gusunɔ u ka sun maninɛ, ma win kĩra yibumɔ bɛsɛ sɔɔ. 13 Sa yɛ̃ ma sa ka nùn maninɛ, win tii maa ka sun maninɛ domi u sun win Hunde Dɛɛro kã. 14 Bɛsɛ maa sa wa, sa maa seeda dimɔ ma Baaba u win Bii gɔrima u ka ko handunian Faaba kowo. 15 Baawure wi u wura ma Yesu sãawa Gusunɔn Bii, Gusunɔ ka nùn maninɛ, ma yɛ̃ro maa ka Gusunɔ maninɛ. 16 Ma bɛsɛ sa kĩi te yɛ̃, sa maa tu naanɛ doke te Gusunɔ u mɔ bɛsɛ sɔɔ. Gusunɔ sãawa kĩrun nuuru. Baawure wi u tɔnun kĩru mɔ u ka Gusunɔ maninɛ, Gusunɔ maa ka nùn maninɛ. 17 Nge mɛya win kĩra yibusinɛ bɛsɛ sɔɔ, kpa sa n ka toro sindu mɔ siribun sanam, domi nge mɛ Kirisi u sãa, mɛya maa bɛsɛn tii sa sãa handunia ye sɔɔ. 18 Bɛrum sari kĩru sɔɔ, kĩi te ta yiba ta ra bɛrum kpuro gire. ǹ n mɛn na, wi u bɛrum mɔ, kĩra kun yiba wi sɔɔ, domi u sɛɛyasiabu yĩiyɔ. 19 Kĩra wãa bɛsɛ sɔɔ yèn sɔ̃ Gusunɔ u gbia u sun kĩa. 20 Goo ù n nɛɛ u Gusunɔ kĩ ma u win beruse tusa, u sãawa wee kowo. Domi wi u kun win beruse kĩ wi u waamɔ, u ǹ kpɛ̃ u Gusunɔ kĩa wi u kun waare. 21 Gusunɔ maa sun wooda yeni wɛ̃ u nɛɛ, wi u nùn kĩ, u de u n maa win beruse kĩ. 

1 Yohanu 5
1 Baawure wi u naanɛ doke ma Yesu sãa Kirisi wi, yɛ̃ro sãawa Gusunɔn bii, ma baawure wi u tundo kĩ, u maa bii kĩwa. 2 Sà n Gusunɔ kĩ ma sa win wooda mɛm nɔɔwammɛ, sa ko n yɛ̃ ma sa win bibu kĩ. 3 Sà n Gusunɔ kĩ sa ko maa win wooda nɛnɛ. Win wooda kun maa sɛ̃. 4 Domi Gusunɔn bii baawure u ra handunia kamiɛ. Ka bɛsɛn naanɛ dokeba sa ra handunia kamiɛ. 5 Wi u handunia kamiamɔ, wiya wi u naanɛ doke ma Yesu sãawa Gusunɔn Bii. 6 Yesu Kirisi wiya wi u na ka nim ka yɛm. U ǹ nɛ ka nim tɔna, adama ka yɛm sanna. Hunde Dɛɛron tii u yen seeda dimɔ, yèn sɔ̃ u sãa gemgii. 7 Domi seedagibu itawa ba wãa ((Gusunɔ wɔllɔ, Baaba, ka Gari, ka Hunde Dɛɛro. Be ita ye, ba sãa nɔɔ tia. Ma seeda ita maa wãa handunia ye sɔɔ,)) 8 Hunde Dɛɛro, ka nim, ka yɛm. Be ita ye, ba maa sãa nɔɔ tia. 9 Bɛsɛ sa tɔmbun seeda wuramɔ, adama Gusunɔn seeda kpãaru kere mɛ, domi Gusunɔn seeda sãa seeda ye u win Bii diiya. 10 Wi u Gusunɔn Bii naanɛ doke, u seeda ye mɔ win tii sɔɔ. Wi u kun naanɛ doke, u Gusunɔ wee kowo kuawa yèn sɔ̃ u ǹ seeda wure ye u win Bii diiya. 11 Seeda ye wee, Gusunɔ sun wãaru te ta ku ra kpe wɛ̃. Wãa te, ta wãawa win Bii sɔɔ. 12 Wi u Bii mɔ, u maa wãa te mɔ. Wi u kun Gusunɔn Bii mɔ, u ǹ wãa te mɔ. 13 Na bɛɛ yeni yoruawa bɛɛ be i Gusunɔn Biin yĩsiru naanɛ doke, kpa i n ka yɛ̃ ma i wãaru te ta ku ra kpe mɔ. 14 Sa naanɛ sãa ma sà n nùn gãanu kana ni nu sãa win kĩru, u sun swaa daki. 15 Sà n maa yɛ̃ ma u bɛsɛn kanaru swaa daki, sa yɛ̃ ma baayere ye sa kanamɔ win mi, bɛsɛgia kɔ. 16 Goo ù n wa win beruse u toramɔ te ta kun sãa gɔɔgiru, u kanaru koowo. Gusunɔ u koo bu wãaru wɛ̃ be ba toramɔ te ta kun sãa gɔɔgiru. Adama toraru gara wãa te ta ra gɔɔ ma. Na ǹ gerumɔ goo u kanaru ko ten sɔ̃. 17 Gem sariru baatere ta sãawa toraru, adama n ǹ mɔ te kpuro ta sãa gɔɔgiru. 18 Sa yɛ̃ ma baawure wi u sãa Gusunɔn bii u ku ra n toramɔ, domi Gusunɔn Bii nùn kɔ̃ su, tɔn kɔ̃ so wi kun maa kpɛ̃ u nùn baba. 19 Bɛsɛ sa yɛ̃ ma sa sãa Gusunɔgibu, adama handunia kpuro wãa tɔn kɔ̃ so win nɔma sɔɔ. 20 Sa maa yɛ̃ ma Gusunɔn Bii u na, ma u sun bwisi kã su ka Gusunɔ Yinni gemgii gia. Sa gbinnɛ ka gemgii wi, win Bii Yesu Kirisin min di. Yesu Kirisi wiya sãa Gusunɔ Yinni gemgii. U maa sãa wãaru te ta ku ra kpen nuuru. 21 Nɛn bibu, i n tii sɛ ka buãu sãaru. 

 http://gospelgo.com/f/bariba_nt.htm#1%20John

Nenhum comentário:

Postar um comentário