terça-feira, 27 de janeiro de 2015

YANOMAMI NEW TESTAMENT (BRAZIL)


Mateus 1
1 Jesus Cristo a hai ĩ kolo töpö kuo noai, ĩ na töpö a hilo kua wi töpö kuoma. Jesus Cristo a hai ĩ kolo Davi kaikana tä kuoma. Davi a hai ĩ kolo Abraão a pata kuoma. 2 Abraão a pata hai ĩ pelupö a hai, Isaki a hilo kuama. Isaki a hai ĩ pelupö a hai, Jacó a hilo kuama. Jacó anö, Jutá a hai ĩ pepala töpö, Jutá a, kama hai ĩ poose töpö, ĩ na töpö kui töpö thaköma. 3 Tamaasoma a na Jutá anö Petesö a, Seta a, ĩ na kilii töpö thaköma. Petesö a hai ĩ pelupö a hai, Esöhõ a hilo kuama. Esöhõ a hai ĩ pelupö a hai, Atão a hilo kuama. 4 Atão a hai ĩ pelupö a hai, Aminatapi a hilo kuama. Aminatapi a hai ĩ pelupö a hai, Nasõ a hilo kuama. Nasõ a hai ĩ pelupö a hai, Saumõ a hilo kuama. 5 Haapisoma a na Saumõ anö Poasö a thaköma. Husi a na Poasö anö Opesi a thaköma. Opesi a hai ĩ pelupö a hai, Jesé a hilo kuama. 6 Jesé anö Davi kaikana tä a thaköma. Utiasö a hai ĩ pusopö a kuo soma noai, Davi anö ĩ suö täa nömönö noai, ĩ a na Davi anö Salomão a thaköma. 7 Salomão a hai ĩ pelupö a hai, Hopoão a hilo kuama. Hopoão a hai ĩ pelupö a hai, Apiasö a hilo kuama. Apiasö a hai ĩ pelupö a hai, Asa a hilo kuama. 8 Asa a hai ĩ pelupö a hai, Josapá a hilo kuama. Josapá a hai ĩ pelupö a hai, Jotão a hilo kuama. Jotão a hai ĩ pelupö a hai, Usiasö a hilo kuama. 9 Usiasö a hai ĩ pelupö a hai, Jotão a hilo kuama. Jotão a hai ĩ pelupö a hai, Akasö a hilo kuama. Akasö a hai ĩ pelupö a hai, Esekiasö a hilo kuama. 10 Esekiasö a hai ĩ pelupö a hai, Manasésö a hilo kuama. Manasésö a hai ĩ pelupö a hai, Amõ a hilo kuama. Amõ a hai ĩ pelupö a hai, Josiasö a hilo kuama. 11 Josiasö anö Jekoniasö a, Jekoniasö a hai ĩ poose töpö, ĩ na töpö kui töpö thaköma. Ĩ tä, Papilônia tä uli hamö wasu töpönö isöhaeu töpö tälölöma. 12 Papilônia tä uli na wasu töpönö isöhaeu töpö tälölö noai ha, Jekoniasö anö Salasieu a thaköma. Salasieu a hai ĩ pelupö a hai, Sotopapeu a hilo kuama. 13 Sotopapeu a hai ĩ pelupö a hai, Apiusi a hilo kuama. Apiusi a hai ĩ pelupö a hai, Eliakĩ a hilo kuama. Eliakĩ a hai ĩ pelupö a hai, Asoo a hilo kuama. 14 Asoo a hai ĩ pelupö a hai, Satoki a hilo kuama. Satoki a hai ĩ pelupö a hai, Akĩ a hilo kuama. Akĩ a hai ĩ pelupö a hai, Eliusi a hilo kuama. 15 Eliusi a hai ĩ pelupö a hai, Eleasaa a hilo kuama. Eleasaa a hai ĩ pelupö a hai, Matã a hilo kuama. Matã a hai ĩ pelupö a hai, Jacó a hilo kuama. 16 Jacó anö Maria a hai ĩ peanopö José a thaköma. Ĩ Maria anö Jesus a, Cristo a hilo kua naine, ĩ a thapalöma. 17 Abraão a pata, Abraão a hai ĩ ola töpö toleaalö wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, 14 töpö kuoma. Ĩ tä noa ha, Davi a, Davi a hai ĩ ola töpö tolea nömöoonö wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, 14 töpö kuo nömöoma. Ĩ tä noa ha, Papilônia tä uli na wasu töpönö isöhaeu töpö tälölöma. Ĩ hamö isöhaeu töpö tälölö noai ha, ai 14 ola töpö kuo nömöo kõoma. Ĩ tä noa ha Cristo a kua nömöpasoma. 18 Jesus a kupaso noai, ĩ na pili tä kuama. Pöpönö Maria a lö kui, ĩ na a kua paioma. José a na a totoa waikiköma maaki, a höpöa mai ha, a sipinapia pälasoma. Teusö a õsi kua tolele, ĩ anö a sipinapimanöma. 19 A sipinapia pälasoma maaki, José a toita apö kutenö, Maria a kateha wanisala maama. 'Maria a wanisala apawöö!' ĩ na ai töpö pi thama wani ipö salo, a wäo mai ha, Maria a hosa pi topa hãto päoma. 20 'Maria sa hosa hãto pia kuleö!' ĩ na José a pi kuu tä, Teusö anö kama hai ĩ töpö simöta sinomo wi, ĩ ãju töpö a hilo wi, ĩ ai ãju tä mani waloiki nö, 'José ai. Maria a po kili tihöö! A hosa tihöö! Teusö a õsi kua tolele, ĩ anö a sipinapimanömaö!' ĩ na a kuuma. 21 Ĩ na a kuu nö, 'Maria anö wano tä ose thapali kitä. A thapali wi, ĩ anö kama hai ĩ sanöma töpö täapa kõa läli kitäö! Kama hai ĩ töpönö hiopö tä thaa wi, ĩ tä na töpö täapa kõa läli kitä kutenö, Jesus ma wai a hila thaköö!' ĩ na José a na, ĩ na ãju tä mani kuuma. 22 Sutu upa Jesus a kupo paio mi tä, Teusö a kai wäsä sinomoti wi, ĩ a na Teusö a hapaloma. A hapalo nö, 'Waiha moko tä mamo tai mi ipii maaki, a sipinapilo nö, wano tä ose thapali kitä. “Emanueu” ma hila thaköpököö!' ĩ na Teusö a kuuma. 'Emanueu' kuu pole, 'Kamakö na Teusö a kua kule' ta kuu alu kule. '“Emanueu” ma hila thaköpököö!' ĩ na Teusö a kuu noai, ĩ tä kua tolea totiatalo opapö, ai wano tänö Maria a nö thaa paia mane maaki, a sipinapia pälasoma. 24 Ĩ na tä kua tä, José a naa kotalo nö, 'Maria a po kili tihöö!' ĩ na ãju tä mani kuuma ha, José anö Maria a sua totilöma. 25 A sua totilöma maaki, Maria anö wano tä ose thapa paio mi tä, a höpöa totio mai ha, José a pi motii kuo totio päoma. Ĩ na tä kua tä, wano tä ose thapali ha, José anö Jesus a hilaköma.
Mateus 2
1 Etoosisö a pata kaikanamo tä, Jutéia tä uli pata na Pelẽi tä uli kule, ĩ tä uli na Jesus a thapalöma. A thapalö noai ha, ki hamö, motokö huumö kua wi hamö tä uli kulati, ĩ tä uli ha sitikali pö möö sinomo wi, ĩ töpö kuoma, Jetusalẽi tä uli hamö töpö walokö tasoma. 2 Töpö waloikitö nö, 'Ulu tä thapalö noai, juteu töpö na a kaikanamo piale, witi ha ĩ a wai kua? Motokö huumö kua wi hamö tä uli kulati, ĩ tä uli ha samakö kua tä, sitikali a aipö öpii sitikali ma talali salo, “Ã ãi. Ki sitikali a kuki ha, juteu töpö na a kaikanamo piale, ĩ a thaa hãtopalöma” ĩ na samakö pi kuu nö, ĩ ulu sama wai möö pia salo, hisimö samakö walokö solö ke. Sama wai möö nö, ĩ ulu a wai na samakö hapalo nö, “Wa kaikanamo piale, ĩ wa topa apa kuleö!” ĩ na samakö kuu pia salo' ĩ na töpö kuuma. 3 Ĩ na töpö kuu ha, Etoosisö a kaikana pi pata honipo opama. Jetusalẽi tili töpö pi honipo opa naioma. 4 Ĩ na tä kua tä, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, Moisés a kai a wäsä sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Etoosisö a patanö ĩ töpö pewö nakalö nö, töpö kokamomanö nö, 'Witi tä uli ha Cristo a thapali?' ĩ na a pata kuu ha, 5 'Jutéia tä uli pata hakö. Pelẽi tä uli na a thapali kitä' töpö kuu hö̃töoma. Töpö kuu hö̃töo nö, 'Pi naka. Sutu upa, Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ anö tä sãököpalö nö, 6 “Jutéia tä uli pata na pelẽi tili makö pilile, ĩ pö! Ai töpönö au Pelẽi tä uli komopama pasio mai kitä. Jutá tä uli na ai sai pö satehe epii sai pö hö̃kökö öpii sai pö kua kule maaki, au tä uli na kaikana tä thapali kitä. A thapali wi, ĩ anö ipa ai isöhaeu töpö nokapalama nö, ĩ töpö noama sinomo pia salo” ĩ na sutu ha, ĩ na tä kuu wi, tä sãököpalöma' ĩ na Etoosisö a pata na, ĩ na juteu pata töpö kuu hö̃töoma. 7 Ĩ na töpö kuu hö̃töoö ha, sitikali pö möö sinomo wi, Etoosisö a patanö ĩ töpö hama naka hãtolö nö, 'Sitikali a aipö öpii sitikali a kukö noai, ĩ tä, wi na pilipoma kökö kua waikia kule?' a pata kuu ha, 'Ĩ na pilipoma kökö kua waikia kule' töpö kuu hö̃töoö ha, 8 Pelẽi tä uli hamö Etoosisö a patanö ĩ töpö simönö nö, 'Makö hulolö nö, ulu ma tä kai tae nö, ma kai talali salo, lope epii makö waloa kõa haitakiso nö, ma ta wäsä kõosoö! Ĩ hamö sa hua nömönonö nö, ĩ ulu a wai na, “Wa kaikanapo piale, ĩ wa topa apa kuleö!” ĩ na sa kuu nömöo tasopöö!' ĩ na Etoosisö a pata kuuma. 9 Etoosisö a kaikana kuu pole, hama töpönö ĩ ta hininö nö, töpö hua soatasolöma. Töpö huu soalö tä, kama töpö sai pö na sitikali a tapa noai, ĩ a sitikali taa konanöma. Ĩ a sitikali taa konanö nö, töpö pi mönaha apa kopasoma. Piliso hamö töpö huulö pamö ĩ a sitikali huu paluapalo lätiolöma. Huu paluapalo lätiolö nö, ulu tä kule, ĩ tä hẽtu sai na sitikali a opitaköma. 11 Sitikali a kua opitaki wi, ĩ a sai ha töpö lisipasoma. Töpö lisipalo nö, pöpönö Maria anö kama hai ulu a kai loa lätile, ĩ tä talalö nö, töpö loiki nö, pili töpö maekonö töpö hĩta thaiki nö, töpö mãi poiki nö, 'Wa kaikanapo piale, ĩ wa topa apa kuleö!' ulu tä na töpö kuu nö, wani tä pi hãkopalö nö, ulu tä na wani tä totoköma. Oto tä, hii ti hösösöpö nisamö toita apii hii ti hösösöpö, ai ti hösösöpö toita apii ti hösösöpö, ĩ na tä totoa thaköma. 12 Ĩ na tä kua tä, sitikali pö möö wi, ĩ hama töpö manimo tä, 'Etoosisö a pata na pö huu koonö tihöö!' Teusö a mani kuu nö kiliaö ha, tiko tiso hamö töpö hua konasolöma. 13 Töpö konasolö noai ha, José a na Teusö a hai ĩ ãju tä mani waloa haiki nö, 'A hoköpaloö! Pöpönö a, ulu a, ĩ na kilii, Esitu tä uli pata hamö kawanö ĩ töpö kai tokölolöö! Wa töpö kai tokölolö nö, Esitu tä uli pata ha makö kutiki nö, tiko hamö kamisanö makö simöa paio mi tä, ĩ ha makö kutiopöö! Etoosisö a patanö au ulu a säpali pia salo, a tae kitäö!' ĩ na José a na ĩ na ãju tä mani kuuma. 14 Ĩ na a mani kuu ha, José a hoköa soatalo nö, Esitu tä uli pata hamö pöpönö a, ulu a, ĩ na töpö kai toköa kua halusolöma. 15 Etoosisö a pata noma paio mai ha, ĩ ha töpö kutioma. 'Esitu tä uli pata ha ipa ulu a kua tä, ĩ sa naka koni kitä' Teusö a kuu noai, Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ anö ĩ a kai sãököpalöma. Sutu ha ĩ na Teusö a kuu soatama kutenö, Esitu tä uli pata ha Jesus a kai pilioma. 16 Ĩ na tä kua tä, Etoosisö a pata aiki, 'Hama töpönö sa mönama hĩsua apa saio noai nököö!' a pi pata kuu nö, a pata hĩso opa haioma. A hĩso opa haio nö, Pelẽi tä uli na ulu töpö kai pilile ĩ töpö, Pelẽi tä uli kotö ha ulu töpö kai pililati ĩ töpö, ĩ na wano töpö ose wai kui töpö pewö namo wai simökö nö, töpö wai säpamanöma. 'Sitikali aipö öpii sitikali a kukö noai, ĩ na pilipoma kökö kua waikia kuleö!' ĩ na hama töpö kuuma ha, ĩ ulu töpö na polakapi inama tökö kua waikia wi, ĩ wano töpö ose pewö wai säpamanöma. 17 Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ Jetemiasö aiki, 'Waiha ulu töpö satehe epii töpö wai säpamani kitäö!' sutu ha a kuu noai, ĩ pitili ta kuo totioma. 18 'Hamá tä uli ha ö̃kö lalupalo opa wi, ĩ ta hini kulaai. Kama ai ulu töpö na Hakeusoma a, suö töpö pewö, ĩ na töpö kui töpö ö̃köti kule. A ulu pö nomaso salo, “Päla o” a kuuto päo mai, a wani ö̃köti kule' ĩ na tä kuu wi, Jetemiasö anö ĩ ta wäsä paioma. 19 Ĩ na tä kua tä, Etoosisö a pata nomasoö ha, Esitu tä uli pata ha José a na Teusö anö kama hai ĩ ãju tä mani waloa haia kõkö tasoma. 20 A mani waloa haia kõkitö nö, 'A huso kõoö! Isöhaeu tä uli hamö pöpönö a, kama hai ulu a, ĩ na kilii töpö kai kononöö! Au ulu a säpama pi topa noai, ĩ töpö noma waikisomaö!' ĩ na a kuu ha, 21 Isöhaeu tä uli hamö pöpönö a, kama hai ulu a, ĩ na töpö kai kõa kulasolöma. 22 Töpö kai konasolöma maaki, 'Jutéia tä uli pata ha Etoosisö a pata hai ĩ pelupö Akelau a kaikanamo nömöa kuleö!' ai töpö kuu ha, ĩ hamö José a pilio kili ipama. Ĩ hamö a pilio kili ipaö ha, Teusö a mani hapalo kõoö ha, Kaliléia tä uli pata hamö José a hua nömösolöma. 23 A hulolö nö, Nasaté tä uli ha a talalo nö, ĩ ha a pilia nömököma. Nasaté tä uli ha a pilio wi, Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ töpönö ĩ ta wäsä paioma. '“Nasaté tili tä” töpö kuu kitä' ĩ na töpö kuu paioma.
Mateus 3
1 Ĩ na tä kua tä, Jutéia tä uli pata na ai töpö satehe epii töpö pilio taso maa pamö João anö töpö mãi õma sinomo wi, ĩ João Pasisöta a hilo kua naine, ĩ hamö ĩ a kukitö nö, Teusö ta wäsä kuköma. 2 Ta wäsä nö, 'Teusö anö sanöma makö simöa totio pia kuleö! Makö simöa pia manu kule, makö wanisala sinomo wi ĩ ma tä hosalöö!' ĩ na João Pasisöta a kuuma. 3 Sutu upa Isaías anö Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ anö João a katehama. A kateha nö, ĩ na a kuuma: '“Pata tä walo pia tä, pili ma tiso makokama kua wi na, ĩ na pata tä sai pata walo pia manu kule, ĩ na pö pi makokoa topa kua läikiö!” ĩ na ai töpö pilia taso mai ĩ tä uli na ta kuu tasoa' ĩ na Isaías a kuuma. 4 João a hai haloi ösö hai, kamelu a kõikö hai, ĩ haloi ösö kuoma. Salo ösö hai, sita a kuoma. Kusuma a kui na, ĩ na a kui a oaö, puu oaö, ĩ na a kuatima. 5 Ĩ na tä kua tä, Jetusalẽi tä uli ha töpö pilile ĩ töpö, Jutéia tä uli pata pewö ha töpö pilile ĩ töpö, Johotão u pata ha tä uli kule, ĩ tä uli pewö ha töpö pilile ĩ töpö, ĩ na töpö kui, João a kuo pamö ĩ töpö asulöma. 6 Töpö alulö nö, töpö wanisala sinomo wi, ĩ ta wäsätimae. Ta wäsätihe nö, 'Sa tomöpalo pasitio mi ipöö! Wanisala sa tä tha apatiwöö!' ĩ na tä kuu wi tä hasulupamanömae. Ĩ tä hasulupamani ha, João anö töpö mãi õmatima. 7 Töpö mãi õmati tä, patiseu töpö, satuseu töpö, ĩ na töpö kui töpö satehe epii töpö mãi õmamomö huimi, ĩ töpö na João a hapalo nö, 'Olö kökö wasu kui na, ĩ na makö kuö. Kamakö na ai tä aiki, “Makö mãi õmamo saimo päköma, wanisala ma tä thaa noai, waiha ĩ tä noa na Teusö anö makö peama pasio mai kitäö!” ĩ na ai tä holisi wani a kuuma thali? 8 Wanisala ma tä thaa noai, ĩ tä na makö pi tapomo sapao waikio kõoma kutenö, toitai tä thaa totioheö! 9 “Abraão a hai, kamisamakö hai ĩ kolo tä kutenö, samakö topa waikia kuleö!” ĩ na pö pi kuu tihöö! “Hi maa mapö hilale, Teusö anö ĩ maa mapö tälö nö, Abraão a hai ĩ ola tolewö töpö thaa taö öpa kitäö!” kamakö na ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na João a kuuma. 10 Ĩ na João a kuu nö, 'Hanoko anö pili tiki kolo sai tusä kua piale na, Teusö anö ĩ na makö peama kua pialeö! Ĩ ti mo lalo pasio mi ha, ĩ tiki pewö tusälö nö, koa taka na ĩ tiki pewö ĩsima pasio pia kuleö! 11 “Wanisala sa tä tha apa kua noai na, ĩ na sa kua kota wani ipö saiö!” ĩ na makö pi kuu manu kule, kamisanö maa tuu na makö mãi õmati nö, makö saluti kule. Kamisanö makö saluti kule maaki, pata sa sai mai kitä. Ĩ pata tä sai huu noa haia soa kulatiö! Ĩ a hai, ĩ pata tä sai kutenö, ĩ a na sa pakä kili ipaö. Pata sa pasi mi kutenö. A ami halole, ĩ sa tä kusöpa kili ipa naio soataöö! Ĩ a patanö Teusö a õsi kua tolele, ĩ a na makö mãi õmamonö nö, makö õsi salua totipali kitäö! Koa takanö söpala ösö ausipama kua wi na, ĩ na pata tänö makö õsi sami ipii, koa takanö ĩ tä pewö maa totipamani kitäö! 12 Ĩ na tä kua tä, wanisala ma tä thaa pi topa satimo opa wi, pi na pata tänö tä thama totio pasio kitäö! Tötiiku mo hiki wi, ai tänö ĩ tä kai waloiki nö, tötiiku mopö hila pa a kalipalo nö, sai a õsimö ha tötiiku mo titia soka õsimöki, koa taka na sãko sãko tä ĩsia soka pasimani, ĩ na tä thama kua wi na, ĩ na pata tä sai waloköma, ĩ na ĩ a patanö tä thama tolea kuki kitäö! Ai töpö noama asaö, koa taka hili mapo mai, ĩ taka ha ai töpö kea tolea totia pasimapi, ĩ na pata tänö tä thama kitäö!' ĩ na João a kuuma. 13 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä uli pata ha Jesus a husosoma. A husolo nö, João a na a mãi õmamo pia salo, Johotão u pata hamö a hulolö nö, João a kuo pa, ĩ ha a walokö tasoma. 14 A waloikitö nö, João a na, 'Sa mãi õmanöö!' ĩ na a kuu ha, João aiki, 'Naiö! “Kamisanö João sa mãi õmanöpöö” wa pi kuu totio mai, kamisa na, “Sa mãi õmanöö!” ĩ na wa kuu pikile' ĩ na João a kuuma. 15 Ĩ na João a kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, '“Naiö!” a kuu ti! Teusö anö tä pii pole, ĩ ma tä thama hö̃töo nököö! Sa mãi õmamonaso wi, Teusö anö ĩ tä pii salo, sa mãi õmanöö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na Jesus a kuu ha, 'Awai' João a kuu hö̃töoma. 16 Ĩ na João a kuu nö, Jesus a mãi õa soatamanöma. A mãi õa soatamani ha, Jesus a söposöa kõa soatasoma. A söposöa kõa soatasoö ha, hutu mosökö pata kaka soataso lasoma. Ĩ tökö soatawö, Jesus a mamo tetea soata tä, holeto a kui na, ĩ na Teusö a õsi kua tolele ĩ a ukutupö kui, Jesus a na a ithopaköma. 17 A ithopaköma, hi tä hẽtu ha ta pata hapalo nö, 'Ipa ulu wa. Wa pi ipawöö! Kawa na sa pi mönaha apa kuleö!' ĩ na Teusö a kuuma.
Mateus 4
1 Ĩ na tä kua tä, sanöma töpö pilia mai tä uli ha Teusö a õsi kua tolele, ĩ anö Jesus a hilakö tasoma. 'Sai tä sai patanö Jesus a wapapöö!' Teusö a õsi kua tolele, ĩ a pi kuu salo, Jesus a hilakö tasoma. 2 A hilakö tasoma, ĩ tä, Jesus a ia mai ha, 40 tä mumi hasua kua waikipasoma kutenö, a oio opama. 3 A oi ipö tä, Sai tä sai patanö wanisala tä na töpö wapa sinomo wi, ĩ a waloiki nö, 'Teusö ulupö wa kutenö, hi maa mapö na wa hapalo nö, “Ĩsa ãi kupaloö!” a kuu!' ĩ na Sai tä sai pata kuuma. 4 A kuuma maaki, Jesus aiki, '“Nii tänö wa temöo totio mai kitä. Teusö a kainö wa temöo totio sisa kitä” ĩ na Teusö a hai waheta tä kuu' Jesus a kuuma. 5 Ĩ na tä kua tä, Jetusalẽi tä uli pata hamö Sai tä sai patanö Jesus a hila nömökö tasoma. A hila nömökötö nö, Teusömo wi a sai hösöka ha, ösöo opa laso pa Jesus a öpamakö lasoma. 6 A öpamakö nö, 'Pei. Teusö ulupö wa kutenö, a sutukiö! Wa sutuiki nö, wa keelö tä, Teusö anö wa noama kitäö! “Teusö anö kama hai ĩ ãju töpö simöpalö nö, wa noama kitäö! Wa noama salo, maa mapö na wa ami hami mai kitäö!” ĩ na Teusö a hai waheta tä kuu kule ta pi kuu mai' Sai tä sai pata kuuma. 7 Ĩ na Sai tä sai pata kuu ha, '“Au Teusö pata tä wapa tihöö! Wanisala tä na a wapa tihöö!” ĩ na Teusö tä waheta kuu hö̃töoö' Jesus a kuuma. 8 Ĩ na Jesus a kuu ha, ösö hamö, maa makö hösöka pata ha Sai tä sai patanö Jesus a hila nömökö lasoma. A hilakölö nö, masita tä uli pewö hamö töpö pilipai, ĩ töpö na kaikana töpö simöo wi, Jesus a na ĩ töpö pewö mömama. Töpö uli toita apii, töpö uli möma naioma. 9 Töpö uli pewö möma nö, 'Wa mãi poiki nö, “Sai wa pata lotete epö asawöö! Wa totiatalo opawöö!” wa kuu ha, ki wa tä uli pewö tapa pole, kamisanö ĩ sa tä uli pewö totoki kitäö!' ĩ na Jesus a na ĩ na Sai tä sai pata kuuma. 10 Ĩ na a kuu ha, 'Mi hamököö! A läapalo tihöö!' Jesus anö Sai tä noa pata thaa nö, '“‘Teusö wa lotete asawöö! Teusö wa totiatalo opa asawöö!’ ĩ na a kuu sisaaö!” ĩ na Teusö a hai waheta tä kuu kuleö!' Jesus a kuuma. 11 Ĩ na a kuu ha, Sai tä sai pata konasolöma. A konasolö noai ha, Jesus a na ãju töpö waloa haiki nö, Jesus a pasilipoma. 12 Ĩ na tä kua tä, 'Titita wi a sai ha João a titiköma thaliö!' ĩ na ta kuu noai, Jesus anö ĩ ta hininö nö, Kaliléia tä uli pata hamö a hua soasolöma. 13 Kaliléia tä uli pata hamö a hulolö nö, Nasaté tä uli ha a konasolöma maaki, ĩ tä uli takölö nö, Sepulõ tä uli, Napötalii tä uli, ĩ na tökö uli kui tökö uli ha kosoto tuu kasö pata ha Kapahanaũ tä uli kule, ĩ tä uli ha Jesus a pilia nömökö tasoma. 14 Ĩ ha Jesus a piliköma kutenö, sutu ha Isaías anö Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ anö ta wäsä noai, ĩ pitili tä sai a kuoma. 15 'Kosoto tuu pata kule, ĩ hamö Johotão u pökatö pata hamö Kaliléia tä uli pata kulali, ĩ tä uli ha juteu töpö kua sisa mai ha, ĩ ha ai tiko töpö satehe epii töpö pilia nainani, ĩ tä uli pata ha Sepulõ tä uli, Napötalii tä uli, ĩ na tökö uli kui, ĩ tökö uli kulali ha töpö pililali, 16 mumi mumi tä na töpö pilile, waiha ĩ töpönö wakala tä pe epii tä wakala talali kitäö! Teusö a na töpö pi moti ipö kutenö, töpö õsi mumi ipö salo, töpö õsi nomapo sinomoti wi, Teusö anö ĩ töpö wakalapamani kitäö!' ĩ na Isaías a kuuma. Ĩ na Isaías a kuu noai, ĩ na ĩ tä kua tolea totio opama. 17 Kapahanaũ tä uli ha Jesus a pilia nömöiki nö, ĩ tä, Teusö ta wäsä kuköma. Ta wäsä nö, 'Teusö a kaikanamo totio wi ĩ tä atea waikia manu kule, makö pi tapomo sapamo kõo nö, wanisala ma tä thati noai, ĩ tä hosalöheö!' ĩ na Jesus a kuu kuköma. 18 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä uli pata ha kosoto u pata kule, ĩ u kasö pata hamö Jesus a huu tä, polakapi töpö talalöma. Simão a, Pedro a hilo kua naine ĩ a, poose André a, ĩ na kilii töpönö salaka hiki sinomoti wi, kosoto u pata hamö ĩ töpönö wahi tökö pata säsäha lätioma. Tökö pata säsäha lätia tä, Jesus anö töpö talalö nö, 19 'Hapo. Kamisa na pö nokapaloö! Salaka ma hiki kua wi na, ĩ na sanöma ma töpö thama kuköpöö! Salaka ma hiki sinomotima maaki, kamisa na makö nokapasoma, kamisanö makö pi hatukupamanöma, sanöma töpö na Teusö ma kai a wäsä sinomo kuki kitäö! “Jesus a na pö nokapaloö!” ai töpö na makö kuu sinomo kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 20 A kuu ha, wahi tökö pata hula soa pätakölö nö, Jesus a na töpö noka soatasolöma. 21 Ĩ na tä kua tä, thapi hamö Jesus a huulö pamö, Sepeteu a pelupö Tiago, poose João, ĩ na kilii töpö taa nömönanöma. Kutiata õsimö ha pö̃ Sepeteu a na pelupö töpö titia naitiki nö, wahi tökö tomöa kõtia tä, Jesus anö ĩ töpö talalö nö, töpö naka soatama. 22 Töpö nakaö ha, ĩ tökö soatawö, kutiata ha pö̃ a titia taa soatakölöhe nö, Jesus a na pelupö töpö noka soasolöma. 23 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä uli pata pewö hamö Jesus a huti nö, juteu töpö kokamo sinomo wi ĩ sai pö ha Jesus a lisio hätäpoti nö, töpö pi hatukupamatii, ĩ na tä kua tä, Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ ta topa apöle ĩ ta wäsätii, töpö salia apati wi ĩ töpö, ai töpö aulumoö, ai töpö kamakalimoö, ai töpö thoko thokomoö, ai töpö amukumoö, ĩ na töpö kua wi, ĩ töpö ononopama kõo, ĩ na Jesus a kuatima. 24 Ĩ na Jesus a kuati noai, Sítia tä uli pewö hamö ĩ töpö pewönö ĩ ta hini palaalömae. Ĩ ta hini palaalöhe nö, ĩ töpönö ai töpö salia apa wi, Jesus a na ĩ töpö kai hulasolöma. Ai töpö na sai töpö sapäko opati wi ĩ töpö, ai töpö isi waniho sinomo wi ĩ töpö, ai töpö kõhetio wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö pea apati pole, Jesus a na ĩ töpö kai hua naisolöma. Jesus a na ĩ töpö pewö kai walokö tasoma, Jesus anö ĩ töpö pewö ononoa kopalöma. 25 Ĩ na tä kua tä, kaliléia tili töpö, tekápolisö tili töpö, jetusalẽi tili töpö, jutéia tili töpö, Johotão u pökatö pata hamö töpö kulali ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Jesus a na ĩ töpö satehe epii töpö nokasolöma.
Mateus 5
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus a na töpö satehe epii töpö nokapalo opöle, Jesus anö ĩ töpö taa nö, heuma tä pata hamö a hua soatasolöma. A hua soatalolö nö, ĩ hamö a loa soatakö lasoö ha, ĩ ha kama kai a hua sinomoti wi, ĩ töpö loa naiki ha, 2 ĩ töpö na Jesus anö Teusö ta wäsätima. 3 Teusö ta wäsä nö, ĩ na a kuuma: '“Teusö a na sa häwäha totia kutenö, Teusö a na sa pi wasiso opa kule” ĩ na wa pi kuu tä, wa pi topa apaö. Teusö anö sanöma töpö simöa sinomo nö, ĩ töpö totiapala apa wi, ĩ ai wa kutenö, wa pi topa apaö. 4 Wa ö̃köti wi maaki, Teusö anö wa ö̃kö mapamani pia salo, wa pi topapalo opa hö̃töa. 5 “Samakö lotete epii, ĩ samakö” makö kuu mi tä, Teusö anö makö totiapala apa kitä. “Masita sa tä uli thapo wi, ĩ ma tä uli thapo naiopököö!” ĩ na Teusö a kuu kitäö! Ĩ na tä kuaö ha, makö pi topa apa wi ĩ makö. 6 Wa oi ipö tä nii tä na wa pi wasiso opaö, wa amisi ipö tä, maa tuu na wa pi wasiso opaö, ĩ na wa kua kua wi na, ĩ na toitai tä thaa sinomo wi, ĩ tä na ĩ na wa pi wasiso kua hö̃töoö ha, toitai wa tä thaa sinomo wi, Teusö anö ĩ tä totoa kulaha satia apöki kitä. Önö kutenö, wa pi topa apa wi ĩ wa. 7 Ai tä peati ha, ĩ wa totiapala apati ha, Teusö anö wa totiapala apa hö̃töo kitä. Önö kutenö, wa pi topa apa wi ĩ wa. 8 Teusö wa kai a hini pi topa apaö, toitai wa tä thaa pi topa apaö, ĩ na wa kua apati ha, Teusö wa talali kitä. Teusö wa tapa pia salo, wa pi topa apa. 9 Töpö höla wi, ĩ wa töpö wasu, ai wa töpö noimaö, ĩ na wa kuaö ha, “Ipa ulu wa” ĩ na kawa na ĩ na Teusö a kuu kuki kitä. Önö kutenö, wa pi topa apaö. 10 Teusö wa kai a hini kutenö, ai töpönö wa peama kule maaki, wa pi topa apaö. Teusö anö töpö simöa sinomo nö, töpö totiapala apati wi, ĩ ai wa kutenö, wa pi topa apa wi ĩ wa. 11 Kawanö Jesus sa thapo wi ĩ wa kutenö, kawa na ai töpö hapalo pi wasöa apaö, ĩ töpönö wa kateha holisimo opaö, ĩ na töpö kua kule maaki, wa pi topapalo satia apa kitä. 12 Ai töpönö wa peama kua wi na, ĩ na sutu ha pata töpönö Teusö a kai wäsä sinomoti noai, ĩ na ĩ töpö peama kua hö̃tötioma. Teusö a hai ĩ tä uli ha wa konasolöma, wa pepalo opa noai, kawa na Teusö anö ĩ tä noa totoki kitä. Önö kutenö, wa pi mönaha apatipöö!' ĩ na Jesus a kuu totiataloma. 13 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Nii tä na mötati tä toita kui na, ĩ na sanöma töpö na makö kua naine, ĩ na ĩ makö toita kuö hö̃töwö. Mötati tä mötatio opama maaki, tä okitipasoma, tä mötati sati soa mai kitä. Tä mötati soa mi kutenö, tä hosali. Tä hosalöma, ai töpö hasuo pole, ĩ töpönö ĩ mötati tä katiki katikima kuki kitä. 14 Makö õsi wakala apa kutenö, mumi mumi tä na koa taka sii hili kua wi na, ĩ na sanöma töpö na makö kua kua hö̃töoö. Heuma tä hösöka ha sai pö pata thakö noai, ĩ sai pö hatuka apaö. Ĩ wa pö sai paimimani wi tä kua mai kitä. 15 Koa wa taka sii hilimanö nö, wöö anö ĩ wa taka sii pi soha mai kitä. Sai a õsimö ha töpö kule, ĩ taka siinö ĩ töpö pewö wakalapö, hoka pa wa taka sii pi hĩta totiki. 16 Hoka pa taka sii hili kua wi na, ĩ na makö õsi wakala apii, ĩ na ĩ tä tapamoma kua totihoö! Toitai ma tä thaa sinomo wi, ai sanöma töpönö ĩ tä taa nö, hi tä hẽtu hamö Teusö a kulali, ĩ a na, “Wa totiatalo opawöö!” ĩ na ĩ töpö kuupöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 17 Ĩ na a kuu nö, '“‘Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ ta hini tihöö! Sutu upa Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ ta hini naio tihöö!’ ĩ na Jesus a kuumö humaö!” ĩ na pö pi kuu tihöö! Moisés a kai, Teusö a kai wäsä sinomo naio noai ĩ töpö kai, ĩ na töpö kai kui, ĩ sa töpö kai hosamö huu maama. “Ĩ na ĩ töpö kuu noai, ĩ na ĩ töpö kuu totiomaö!” ĩ na sa kuumö huu pasioma. Ĩ sa ta wäsä makokapö, kamakö na sa waloköma' ĩ na Jesus a kuuma. 18 Ĩ na a kuu nö, '“Hutu mosökö pata, hi masita tä uli pata, ĩ na tökö uli kui tökö uli mapo kõo paio mi tä, Moisés a, Teusö a kai wäsä naio sinomo noai ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö kuu noai, ĩ ta hosa mai kitä. Ai tänö ĩ tä sãökama wai husisipa kõo mai kitä. Ĩ ha ĩ tä sãökama kuo pasio soatio päoö. Ĩ na tä kuu noai, ĩ na tä kua tolea totio kitä” ĩ na sa kuu totia kuleö! Sa holisimo mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 19 'Önö kutenö, hototi ipii nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ ta maaki, ai tänö ĩ ta hini mi, ai töpö na, “Ĩ ta hini maikiö!” ĩ na ĩ a kuu läataloö, ĩ na ĩ ai a kuatima, ĩ a hai, pata tä kupo mai kitä. Teusö anö sanöma töpö simöa totio wi, ĩ ha ĩ a kua tä, “Ĩ a hai, ĩ pata tä mai kitä. Ĩ a hai, a kua päta tä wani päwö” ĩ na tä kuu wi tä kupaso kitä. Ĩ na tä kua tä, nö patapö töpö noa thaa noai, ai tänö ĩ ta hinia totili, ai töpö na, “Ĩ ta hinia totilöö!” ĩ na a kuu, ĩ na ai tä kuatima, Teusö anö töpö simöa totio wi, ĩ ha ĩ a patamo totio wi a kupaso kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 20 Ĩ na a kuu nö, '“Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö, patiseu töpö, ĩ na töpö kui töpönö toitai tä thaa wi, ĩ tä na kamakönö toitai ma tä thaa satia apa mi tä, Teusö anö töpö simöa totio wi, ĩ hamö makö lisipo mai kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 21 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Ai sanöma tä säpa tihöö! Ai sanöma wa tä säpalöma, pata töpönö wa peama hö̃töo kitäö!” ĩ na kolo töpö noa thaa noai, ĩ ma ta hini totio waikioma. 22 Kamisa aiki, “Ai wa tä hĩsu thaö ha, wa peama hö̃töo kitäö!” kamakö na ĩ na sa kuu kule. Ai tä na kawa aiki, “Wa osemo opatiwö” ĩ na wa kuu ha, pata töpönö wa peama hö̃töo kitä. Ĩ na tä kua tä, ai tä na, “Pi moti ipii ĩ wa” ĩ na wa kuu ha, koa taka hili mapo mai, ĩ taka ha wa kea hãtomapi kitä. 23 Önö kutenö, salo a, nii tä, ĩ na tökö kui, Teusö a na ĩ wa tökö totoki pia salo, Teusö a na ĩ nasimö tökö nii totota wi ĩ söpala ösökö matakali kule, ĩ ha wa tökö kai walo tä, wa pi tapoiki nö, “Ã ãi. Ki a wani aiki, ‘Wanisala wa tä thaa kipiliö!’ kamisa na ĩ na ĩ a kuu thaliö!” ĩ na wa pi kuu salo, 24 ĩ söpala ösökö matakali kotö ha salo a, nii tökö, ĩ na tökö kui wa tökö paa soatakölö nö, wa hua kõa soatalolö nö, “Wanisala wa tä thaa kipiliö!” a kuu wi, ĩ wa noima kõo soatapököö! Ĩ wa noima waikio kõo noai ha, Teusömo wi a sai ha wa hua kononö nö, Teusö a na wa tökö nii totoa pi topa noai, ĩ wa tökö nii totokötöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 25 Ĩ na a kuu nö, 'Ai tänö wa wanipo nö, kawa na, “Hapo. Pata töpö na makö huutöö! Kamisa na wanisala wa tä thaa noai, pata töpönö ĩ ta hinipöö!” ĩ na a kuu ha, pata töpö na makö walo paio mi tä, a noima paio kõoö! Pata töpö na makö waloa totiköma, pata töpönö pata tä sai na wa namo simöa totiköma, pata tä sainö poliisia töpö na wa totokö matimö. Poliisia töpö na wa totoköma, titita wi, ĩ a sai ha wa titikö matimö. 26 “Ĩ a sai ha wa tititia tä, wanisala wa tä thaa noai, ĩ sitipa wa kökö noa thapa totia paia mi tä, wa lisipama haio kõo mai kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö! Sa holisi mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 27 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Ai tiko tä suö na a mamo tihöö!” ta kuu noa thali, ĩ makö pewönö ĩ ma tä taö waikile kitä. 28 Ĩ na ĩ ta kuuma thali maaki, kamisa aiki pasiwö, “Ai suö wa tä möö nö, ‘Hi a na sa mamoa tolo nö alu kuikö ö̃’ ĩ na wa pi kuu päa kule maaki, pili wa pinö ai tiko wa tä suö nö thaa waikioma. Pili wa pinö ai tiko wa tä suö nö thaa wi, ĩ tä wanisala apa naiaö!” ĩ na sa kuu kule. 29 Önö kutenö, ai wa mamo hẽtu huu topa satia apöle, ĩ wa mamonö ai wa tä tapa salo, wanisala wa tä thaa kuköma, ĩ wa mamo uköpalö nö, a mamo hosaloö! Pili wa mamo kaiki pokea apa kule maaki, ĩ tä wanisala apa mai kitä. Wa nomasoma, pili wa mamo pewö kua soa kule maaki, koa taka hili mapo mai, ĩ taka ha wa kemapi wi, pe epii ĩ tä wanisala satia apa sisaa. 30 Kate wa ami maaki, ĩ wa aminö wanisala wa tä thaa salo, kama wa ami hanöa kopalo nö, a ami hosaloö! Wa poko hemathale, pe epii ĩ tä wanisala mai kitä. Wa pewö somi ipöi ha, wa nomasoma, koa taka hili mapo mi ipii, ĩ taka ha wa huu wi, pe epii ĩ tä wanisala satia apaö' ĩ na Jesus a kuuma. 31 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Nö patapö Moisés aiki, “Au husopö wa hosali salo, waheta wa tä sãököpalöö! Wa tä sãököpalö nö, ‘Hi ipa husopö sa hosali keö!’ ĩ na tä sãökama kuu wi, au husopö a na ĩ wa tä waheta totoköö!” ĩ na Moisés a pata kuuma maaki, 32 kamisa aiki, “Tiko tä wano na au husopö a sapäkoatalo mai ha, ĩ wa hosalöma, au husopö wa hosali wi ĩ tä wanisala” ĩ na sa kuu kule. “Au husopö wa hosalöma, ĩ a suönö ai tiko tä wano täa nömönö matimöö!” wa pi kuu mai. Ai tiko tä wano täli wi ĩ tä wanisala, ai tiko tä wanonö au husopö a täa nömöni wi ĩ tä wanisala naia, ĩ na tä kuaö' ĩ na Jesus a kuuma. 33 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Nö patapö töpö na, ĩ na ta kuuma. “Teusö a na wa hapalo nö, ‘Ĩ na sa kua totio kitäö! Pitili sa. Sa holisimo mai kitäö! Sa holisimoatalo opati tä, sa peamaö!’ ĩ na wa kuu totio tä, ĩ na wa kuu noai, ĩ pitili wa sai kua tolea totisolöpöö!” ĩ na ta kuu noai, ĩ ma ta hini waikioma. 34 Ĩ na ĩ ta kuuma maaki, kamisa aiki, “‘Pitili ta’ ĩ na ai wa töpö pi thama pi topa kule maaki, ‘Pitili ta. Sa holisimoatalo opati tä, Teusö anö sa peamapököö!’ ĩ na a kuu säläho tihöö! Ai tiko ta kateha sätäapalo tihöö! ‘Pitili ta’ ĩ na ai wa töpö pi thama pi topa apa tä, Teusö wa kateha kili kutenö, hutu mosökö a katehea päoö. Ĩ na kuno mai. Hutu mosökö a kateha naio tihöö! ‘Teusö a hai ĩ hutu mosökö ha a loa kupoli’ wa pi kuu mai. 35 Hi masita tä uli a kateha naio ti! Teusö a konona ami makeo wi, ĩ masita tä uli. Jetusalẽi tä uli ha kaikana ta pata kaikanamo kutenö, ĩ tä uli pata kateha sätäa naio tihöö! 36 Pili wa he a katehe säläho naio tihöö! Samii pili wa tä hunuku wai ausipama tai mi, samii ai wa tä hunuku wai usipa tai mi, ĩ na wa hunuku thama tai mi kitä. Teusö anö ĩ na tä kua wi, ĩ tä thama taö öpa sisa kitä. 37 Önö kutenö, ‘Pitili ta’ ĩ na ai wa tä pi thama pi topale maaki, ‘Awai. Ĩ na sa kua kitäö!’ ĩ na wa kuu sisapökö. Ĩ na tä kua tä, ‘Ma. Ĩ na sa kua mai kitä’ ĩ na wa kuu sisapökö. Ai ta kateha sätäa tihöö! Ai wa ta kateha sätäa pole, Sai tä sai patanö ĩ wa hapalama päa kule” ĩ na sa kuu totia kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 38 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Ai tänö pili wa mamo waniapali ha, ĩ tä noa na kama wa mamo wania hö̃töpalöö! Ai tänö pili wa nakö waniapali ha, kama wa nakö wania hö̃töa soapalöö!” ĩ na ta kuu noai ĩ ma ta hinima. 39 Ĩ na ta kuuma maaki, kamisa aiki, “Ai tänö kawa na wanisala tä thaa kule maaki, ĩ a na wanisala tä thaa hö̃töo tihöö!” ĩ na sa kuu pasio wi, hi ĩ kamisa. Ai tänö pili wa nakö tökö pai ha, wa suo pola nö kuno mai, ai wa nakö tökö hẽtu totoa soataloö! 40 Ai tänö au haloi ösö täli pia salo, tä makokama läapalo sinomo wi, ĩ a pata na wa kai waloki ha, kawa aiki, “Ipa haloi sa ösö totoa mai kitäö!” wa kuu mai, “Sa pomo wi, ĩ ipa ösö täa nainöö!” ĩ na wa kuu! 41 Ĩ na tä kua tä, kawa na ai sotatu tä waloiki nö, “Ö! Hi solai sa sihipo pole, pi pasökö tömö, sami kilômetötu tä na ipa solai wa sipo nömöta mi salo!” ĩ na a kuu ha, sami kilômetötu tä na kuno mai, polakapi kilômetötu tä na a solai sia nömöa soatalölöö! 42 Kawa na ai tä nakoö ha, tä totoa soataköö! “Hi wa tä pio paita mi salo” ĩ na ai tä kuu ha, “Pälaö!” a kuu hãto tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 43 Ĩ na a kuu nö, '“Au ai wa tä noimaö, wa wanipo wi, ĩ wa hĩsu thaö, ĩ na wa kuapököö!” sutu ha ta kuu noai, ĩ ma ta hinima. 44 Ĩ na ta kuuma maaki, kamisa aiki, “Makö wanipo wi, ĩ ma töpö noimaö!” ĩ na sa kuu kule. Teusö a na makö hapalo nö, “Hapa. Samakö peamati pole, ĩ töpö totiapalaö!” ĩ na makö kuu! 45 Ĩ na makö kuama, hi tä hẽtu ha kamakö hai ĩ pö̃ a kulali, ĩ a kua wi na ĩ na ulu makö kua naipaso kitä. Töpö topai, töpö wanisala apatii, ĩ na töpö kuati wi, ĩ töpö na Teusö anö pili motokö sii hilima ösöhöa soatia. Ĩ na tä kua tä, toitai tä thaa wi ĩ töpö, wanisala tä thaa pasio wi ĩ töpö, ĩ na töpö kua wi ĩ töpö na Teusö anö maa tä häläma ösöhöa naia. 46 Makö noima sinomo wi, ĩ töpö na makö noimo sisaö ha, Teusö a na noa wa tä täli kitä ta o? Ma. Ĩ wa töpö noima sisa wi, ĩ tä noa kua mai kitä. “Homa tili tä kaikana pata na sitipa kökö totoköpö, kamakö na sitipa kökö sua sinomo wi, ĩ töpö wanisala apawö” makö kuu wi maaki, ĩ na ĩ töpö kua hö̃töoö. Töpö wanisala apati wi, ĩ töpönö kama hai ĩ noi töpö noima hö̃töoö. 47 Ĩ na tä kua tä, kawa na ai töpö noimo sinomo wi, ĩ töpö na makö noimo sisaö ha, pe epii wa totiatalo opa asa mai kitä. Teusö a thapo mai ĩ töpö na ai töpö noimo hö̃töo wi, ĩ töpö na Teusö a thapo mai ĩ töpö noimo hö̃töo wi, ĩ tä kua hö̃töa. 48 Önö kutenö, hi tä hẽtu ha kamakö hai ĩ pö̃ Teusö a kulali, ĩ anö toitai tä thaa sinomo kua wi na, ĩ na kamakönö toitai tä thaa sinomo naiopököö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 6
1 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Toitai ma tä thaa tä, “Toitai sa tä thaa wi, ai töpönö ĩ tä taa nö, kamisa na, ‘A totiatalo opatiwö’ ĩ na sa töpö pi thamapö” ĩ na pö pi kuu tihöö! Ĩ na makö pi kuu ha, hi tä hẽtu ha kamakö hai ĩ pö̃ a kulali, toitai wa tä thaa wi, ĩ kamakö hai ĩ pö̃ anö ĩ tä noa totoa mai kitä. “A totiatalo opatiwö” kawa na ĩ na ai töpö kuu wi, ĩ au noa tä waikiwö. Wani tä na ai tä honimopaloti wi, ĩ wa pasilipo wi ĩ ta 2 Wani tä na ai tä peati wi, ĩ a na wani wa tä totoa tä, wani wa tä totoki wi, ai tä na ĩ ta wäsä tihöö! Töpö holisimoti wi, ĩ töpö kua kua wi na, ĩ na a kua naio ti! Juteu töpö kokamo sinomo wi ĩ sai pö ha ĩ töpö kua tä, “Ai sa tä pasilipalihe, hi töpönö ĩ tä taapököö! ‘Wa totiatalo opatiwöö!’ ĩ na kamisa na ĩ na ĩ töpö kuupököö!” ĩ na töpö holisimo wi, ĩ na ĩ töpö pi kuu sinomoö. Sai pö sika hamö ĩ töpö hupaloti nö, ĩ na ĩ töpö pi kupalo naio sinomoö. Pi naka. “Ĩ töpönö toitai tä thaa noai, ĩ tä noa täa waikilöma. ‘Wa totiatalo opatiwö’ ai töpö kuu noai, kama hai ĩ noa tä waikiwö. Waiha Teusö anö ai noa tä totoa satia mai kitä” ĩ na sa kuu kuleö! Sa holisi mai kitäö! 3 Önö kutenö, a honimo opati wi, ĩ wa pasiliapalati wi, ai tä na ĩ ta wäsä hãto tihöö! Kawa na a noimo totio wi, ĩ a maaki, ĩ a na ta wäsä tihöö! 4 Ai wa tä pasilipo noai, ai tänö ĩ tä tai mia apa pasia kule maaki, au hao Teusö anö ĩ tä taö asale, kawa na ĩ anö noa tä totoki kitä. 5 Ĩ na tä kua tä, Teusö a na makö hapalo salo, töpö holisimo wi ĩ töpö hapalo kua wi na, ĩ na pö hapalo kua naio ti! Töpö holisimo wi, Teusö a na ĩ töpö hapalo pole, sanöma töpö na ĩ töpö mömo pi topa päa salo, juteu töpö kokamo sinomo wi ĩ sai a ha töpö holisimo wi ĩ töpö öpaiki nö, Teusö a na ĩ töpö hapaloö, sai pö atu ha töpö satehe epii töpö hupalo pole, ĩ ha töpö holisimo wi ĩ töpö öpaiki nö, Teusö a na ĩ töpö hapaloö, ĩ na ĩ töpö hapalo kua sinomo päoö. “Ĩ töpönö kama hai ĩ noa tä täa waikilöma” ĩ na sa kuu kuleö! Sa holisi mai kitäö! 6 Kawa lö kui, Teusö a na wa hapalo pi topa tä, kawa na ai töpö mamo teteha läo mai ha, wa lisipalo nö, Teusö a na a hapaloö! Wa hapaloö ha, kawa na au hao Teusö a mamo tetea sisale, kawa na ĩ anö noa tä totoki kitäö! 7 Teusö a na wa kuu pole, ĩ wa ta wäsä sapa kõataloti maikiö! Ai tiko töpönö Teusö a thapo pasio manai, Teusö a na ĩ töpö hapalo sapa kuatalo kõo pätio kua wi na, ĩ na pö kua naio tihöö! Teusö a thapo mai ĩ töpö aiki, “Teusö a na pe epii sa hapalo sapa kõatalo opaö ha, Teusö anö sa hini kitäö!” ĩ na ĩ töpö pi kuu päoö. 8 Ĩ na pö kua naio tihöö! Makö nako paia mane maaki, wa tä naka piale, kamakö hai ĩ pö̃ Teusö anö ĩ tä taö waikia kule. 9 Önö kutenö, Teusö a na makö hapalo nö, ĩ na makö kuu! “Hi tä hẽtu ha kamisamakö hai ĩ hao Teusö wa kulali, ĩ wa na samakö hapalo pia kuleö! Hapa. Sanöma samakö pewö aiki, ‘Teusö wa hilo wi ĩ wa pata totiatalo opa asawöö!’ ĩ na samakö pewö pi thamaö! 10 Kamisamakö na wa kaikanamo totio wi, ĩ tä waloa haitamaköö! Kawanö wa tä pii wi, hi tä hẽtu ha töpö kupoli, ĩ töpö pewönö ĩ tä thama kua wi na, hi tä uli ha ĩ na ĩ sama tä thama naiopö tä totopaö! 11 Ĩ tä wakala pewö hamö nii wa tä totoma sinomo wi, huki hi tä wakala na ĩ ai nii tä totoa kopaö! 12 Kamisamakö na ai töpönö wanisala tä thaa pole, ĩ tä noa na samakö hĩso hö̃töla tä kuno mai, samakö hĩso wi, ĩ tä maa soa pätasoö. Kamisamakönö hĩso wi ĩ sama tä mapamanö nö, ĩ na samakö kuati kutenö, wanisala sama tä thaa wi, ĩ tä na a hĩso mapaloö! 13 Sai tä sai patanö wanisala tä na samakö simöa pi topa salo, samakö wapa pole, ĩ tä na samakö poko tutuapala tihöö! Wanisala sama tä thaa wi, ĩ tä na samakö noamaö! [Wa kaikana lotete sati ipö asawö, wa totiatalo opa asai, ĩ na wa kua wi, ĩ tä mapo mai kitäö! Ĩ na wa kuaö ha, kawa na samakö nako kule. Ĩ naköö!]” ĩ na Teusö a na pö kuu! 14 Kamakö na ai töpönö wanisala tä thaa wi, ĩ ma tä hĩsuwö mapamanöma, kamakönö wanisala ma tä thaa wi, hi tä hẽtu ha kamakö hai ĩ pö̃ a kulali, ĩ anö ĩ tä hĩsuwö maa hö̃töpamani kitäö! 15 Ĩ na tä kua tä, kamakö na ai töpönö wanisala tä thaa wi, ĩ ma tä hĩsuwö mapama kõo mi tä, wanisala ma tä thaa wi, kamakö hai ĩ pö̃ Teusö anö ĩ tä hĩsuwö mapama hö̃töo kõo mai kitäö! 16 Makö Teusömo totio pia salo, makö ia paio mai ha, ĩ na makö kuati tä, töpö holisimo opa wi ĩ töpö mömomö pi wanitalo kui na, ĩ na pö mömomö pi wanitalo kupo naio ti! “Ki töpö Teusömo taö öpawö. Töpö Teusömo totio pia salo, töpö ia paia maa kule ta o. Ĩ töpö ia paia mi kutenö, töpö möamö pi wanitaloa apa kule ta o” ĩ na ai töpö pi thama pia salo, töpö holisimo wi ĩ töpö möamö pi wanitalo pätioö. Ĩ töpönö kama hai ĩ noa tä täa waikilöma. “‘Ki töpö Teusömo taö öpawö’ ĩ na ai töpö kuu wi, ĩ kama hai ĩ noa tä pasiwö” ĩ na sa kuu kuleö! Pitili sahaö! 17 Önö kutenö, makö Teusömo totio pia salo, makö ia paio mai ha, ĩ na makö kuati tä, ai töpö aiki, “Huki makö ta ia maa noa” ĩ na ai töpö pi thama tihöö! A mömomö pi wanitaloa ti! Pili wa moikömö sanumoö, wa hunuku tikikipaso, ĩ na wa kuapököö! Ĩ na wa kua totioö ha, ai töpönö ĩ na tä kua wi ĩ tä taö pasila tä kuno mai, wa ia paio mai, Teusö anö ĩ tä taö sisa kitä. Teusö anö ĩ tä taö sisa wi, ĩ anö kawa na noa tä totoki kitä. 19 Hi masita tä uli ha au wani tökö pata simoma ti! Hi masita tä uli ha watata ösö wötö wi ĩ töpö wainö au watata ösö wanianani, tösö tösö tänö au wani tökö wania nainani, töpö thomömo sinomo wi, au sai a ha ĩ töpö lisipalo nö, au wani tökö thomöni, ĩ na tä kuaö. 20 Önö kutenö, hi tä hẽtu ha tä uli kupoli, ĩ tä uli ha au wani tökö uni simomanöö! Ĩ tä uli ha tholopo a, tösö tösö tä, ĩ na tökö kui tökönö au wani tä waniapa mai kitä. Au wani tökö na ai tä thomömo mai kitä. 21 Wani wa tökö thapo pi topa apa wi, ĩ tökö na wa pi lulua apa sisa kitä. Ĩ na tä kua tä, Teusö wa thapo pi topa satio opa wi, ĩ a na wa pi lulua satia apa sisaki kitäö!' ĩ na ĩ töpö na ĩ na Jesus a kuuma. 22 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Koa taka sii wakala kui na, ĩ na pili wa mamo kuö hö̃töwö. Pili wa mamonö toita apii wa tä möö pi topa tä, pili wa õsi wakala apöpasoö. 23 Ĩ na tä kua tä, pili wa mamonö wanisala wa tä möö pi topa tä, wa õsi mumia apöpasoö. Önö kutenö, wa õsi wakala apa noai, ĩ nasimö taka sii lupalo nö, pe epii wa õsi mumia satia apöpaso kitä. 24 Polakapi pata töpö na wa kalipalo ösöha wi tä kua mai kitä. Polakapi pata töpönö wa kalipalamati tä, kawanö ai pata wa tä pi ipa asaö, ai wa tä pii pasia mii, ĩ na wa kua kitä. Ai pata wa tä kai hini pi topa satia apa, wani ipii ai pata wa tä kai hini pasio päoö, ĩ na wa kua kitä. Ĩ na ĩ pata töpö na wa kalipalo ösöhapalo mi kui na, ĩ wani tökö na pe epii makö kalipalo pi topa apaö, Teusö a na makö kalipalo pi topa naioö, ĩ na makö kua wi tä kua mai kitä. 25 Önö kutenö, ĩ na sa kuu pia kule. “Nii tä, tuu koamo wi ĩ tuu, ĩ nasimö tä na pö pi tapomo tihöö! ‘Samakö oi lua pätakö matimöö!’ ĩ na makö pi kupaloti maiki. Haloi ösö na pö pi tapomo naio tihöö!” kamakö na sa kuu kule. Nii tänö makö temöapalama sisa mai kitäö! Haloi ösönö pili makö pewö totipama sisa mai kitä. 26 Ösö hamö salo pö ose wai katäpalo wi, ĩ pö wai hikalimo mi, nii tä täatala pasio mi, ĩ tä nii titiatala pasio mi, ĩ na ĩ pö wai kua mi sai maaki, Teusö anö ĩ pö wai iapalama päoö. Teusö anö salo pö wai katäpalo wi ĩ pö wai pi ipa hö̃töo maaki, sanöma makö pii satia apaö. 27 Ai makö pi honipoti kule maaki, makö temöo lapa apatio kitä ta o? 28 Kamakö hai ĩ haloi ösö na pö pi honipoti ti! Hole hole tökö toita apii ĩ tökö hole hole na makö pi tapotiopököö! Ĩ hole hole tökö kalipalo tai mi, ĩ tökönö watata ösö tiäpa tai mi, ĩ na ĩ tökö kua sai maaki, tökö möamö toita apö päwö. 29 “Salomão kaikana tä patanö haloi ösökö toita apii ösökö thapo sinomo noai, ĩ haloi ösökö na hole hole tökö möamö toita satio opaö” ĩ na sa kuu kule. 30 Pölösö hamö sĩsi tökö, hole hole tökö, ĩ na tökö kui, huki ĩ tökö liähäa apa kule maaki, ai tä hena tä ĩ tökö pewö silikipasoma, sanöma töpönö ĩ tökö wakö umömani. Ĩ na tökö kua haitaso kitä maaki, sĩsi tökö, hole hole tökö, ĩ na tökö kui tökö mapo paio mi tä, Teusö anö ĩ tökö totiapala apatii. Teusö anö sĩsi tä, hole hole tökö, ĩ na tökö kui tökö totiapala apa manu kule, sanöma makö totiapala satia apa asa kuki kitä. “Teusö a pitili” ĩ na makö pi kuu totio mi salo. 31 Önö kutenö, pö pi wi na takömopaloti tihöö! “Ka pi tä nii na samakö ösö potehepasopö taka?” ĩ na pö pi kupaloti ti! “Ka pi sama tuu koalöpö taka?” pö pi kuu naio tihöö! “Ka pi tä ösökö na samakö haloköpö taka?” pö pi kuu naio ti! 32 Teusö a thapo mai, nii tä, haloi ösö, ĩ na tä kui tä na ĩ töpö pi wasiso opaö. Nii tä, wani tä, ĩ na tökö kui tökö na makö honimo wi, Teusö anö ĩ tä taö öpa kitä. 33 Kamakö na Teusö a kaikanamo totio wi, ĩ tä na makö pi wasiso satia apa sisaö, “Toitai tä thaa totioö!” Teusö a kuu wi, ĩ ma ta hini totio opa wi, ĩ tä na makö pi wasiso satia apa sisaö, ĩ na makö kuati ha, kamakö na Teusö anö nii tä, wani tä, ĩ na tökö kui tökö totoma hö̃töo kitä. 34 Önö kutenö, hena tä, tä kua piale, huki ĩ tä na pö pi honipo tihöö! Hena tä makö pi honihapalama apa piale, ĩ tä läle kitä. Ĩ tä wakala pewö hamö makö peama wi, ĩ nasimö tä kule kitä. Önö kutenö, hena tä makö peama piale, ĩ tä na pö pi honipo paio tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 7
1 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Hi töpö hiopöa apatiwö” ĩ na ai töpö noa thati maiki. Ĩ na ai ma töpö noa thaa mi tä, Teusö aiki, “Makö hiopöa apa hö̃tötiowöö!” ĩ na makö noa thaa mai kitä. 2 Ai töpö na makö hapalo wanisala kua wi na, kamakö na ĩ na Teusö a hapalo wanisala kua hö̃töo kitä. Ai töpönö wani ipii wanisala tä thaö ha, “Makö wanisala apawö” ĩ na makö kuu soatalo opaö ha, wani ipii kamakönö wanisala ma tä thaa hö̃töoö ha, “Makö wanisala apawö” ĩ na Teusö a kuu soatalo opa hö̃töo kitä. 3 Wi na wa pi kuu salo, ai tä mamo ha lipö lipö tä kãne, ĩ wa tä tapa asa kule maaki, kawa mamo ha hii ti asawösö pata kãne, ĩ wa ti pata kãa tapa naio soata mai ha? 4 Pili wa mamo ha hii ti asawösö pata kãtia tä, au ai tä na kawa aiki, “Pili wa mamo ha lipö lipö tä wai kãne, ĩ sa tä wai hikipa kõoö!” ĩ na wa kuu kitä ta o? 5 Wa holisimo opawö a! Pi naka. Pili wa mamo ha hii ti asawösö pata kãne, ĩ wa ti pata hosa paia kotalöö! Ĩ wa ti pata hosa kõtalöma, wa tä möö wakala totia apa kõa kutenö, ai tä mamo ha lipö lipö tä wai kãne, ĩ wa tä wai hikia totia kotali kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 6 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Teusö anö sanöma makö na tä totoma sinomo wi, pole kökö na tä totoa maikiö! Ma tä totoköma, ĩ kökö waitiliapalo nö, kökö iotoa sapa kopalo nö, makö namo kusö kitäö! Teusö a na sanöma töpö waio wi, ĩ töpö na Teusö ta totoa tihöö! Ĩ na tä kua tä, masulu kökö noa apii kökö kui na ĩ na petola kökö kui, kusi kökö na ĩ nasimö kökö säsäa tihöö! Ma kökö wai säsäköma, kusi kökönö ĩ kökö wai katikili kitä. Teusö na töpö waio wi, ĩ töpö na Teusö wa ta wäsäö ha, ĩ töpönö ĩ ta hãsiama kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 7 Ĩ na a kuu nö, 'Teusö a na wa tä nakaö ha, ĩ wa tä täli kitä. Wa tä tae totio kuköma, wa tä talali kitä. Thaka taka laa kule maaki, “Sa lisipamanöö!” ĩ na wa ku upaö ha, ĩ taka hãkoa hö̃töpali kitä. 8 Teusö a na ai makö nakopalo wi ĩ makö pewönö ĩ ma tä sualali kitä. Ma tä taepalati wi, ĩ makö pewönö ma tä talali kitä. Taka laa lototole, ĩ taka kule ha ai makö öpaiki nö, “Taka hãkopalöö!” makö kuu wi, ĩ makö na ĩ taka hãkoa hö̃töpali kitä. 9 Au ulu a wainö ĩsa ãi naka tä, ĩ a wai na maa wa ma totoki kitä ta o? 10 Salaka a naka tä, olö wa kö totoki kitä ta o? 11 Pata makö wanisala apa wi maaki, au ulu töpö na tökö toita apii ma tökö totoa taö öpaö. Hi tä hẽtu hamö kamakö hai ĩ pö̃ Teusö a kupoli, ĩ anö tökö toita apii tökö totoa satiki kitä pi kuu mai. Teusö a na töpö nakopaloti wi, ĩ töpö täpäli kitä. 12 Ai töpö na, “Sa totiapalaö!” ĩ na wa pi kuu kua wi na, kawanö ĩ na wa töpö totiapala thama hö̃töoö! Ĩ na Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai ĩ a, Teusö a kai wäsä sinomo noai ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö kuti noai, huki ĩ na ĩ ta kuu tolea totia hö̃töa. 13 Õsi töpö pea mapo mai, ĩ tä uli ha taka holea wi taka kule, ĩ taka pe epö. Ĩ tä uli ha piliso walolati, ĩ tiso pe epö naiwö. Ĩ tiso hamö sanöma töpö satehe epii töpö huulö nö, ĩ taka pe epii taka ha ĩ töpö hole holemo opatii. Önö kutenö, taka alukusi ipii ĩ taka ha pili a holea totipaloö! 14 Õsi töpö pea mai, töpö temöo soatio wi, ĩ tä uli ha taka holeto wi taka kule, ĩ taka alukusi ipö pasiwö. Ĩ tä uli ha piliso waloa asalati, ĩ piliso wani ipö. Töpö satehe epii töpönö ĩ tiso tapa mai kitä. Polakapi töpönö ĩ tiso taa sisalali kitä. 15 Teusö a kai a wäsä holisimo opa wi ĩ töpö na pö pi mosawikiö! Oweha a noi kui na, ĩ na ĩ töpö möamö kua hö̃töa kule maaki, pole kökö kui na, ĩ na lopu kökö kui, ĩ kökö pata waitili kui na ĩ na ĩ pili töpö õsi waitili kua hö̃töwö. 16 Ĩ töpö kuati wi, ĩ ma tä möö kuköma, ĩ ma töpö taö öpa kuki kitä. Amo mösököpö öpii ĩ amo ha upa mo lalo mai kitä. Amo mösököpö öpii ĩ amo ha piku mo lalo naio mai kitä. 17 Ĩ na tä kua kua wi na, ĩ na hii ti toita apii ĩ ti ha thomo thomo toita apii thomo lalo sinomoö, ĩ na tä kua tä, hii ti wanisala apii ĩ ti ha mo wanisala apii mo lalo sinomo pasia, ĩ na tä kuaö. 18 Hii ti toita apii ĩ ti ha thomo thomo wanisalai mo lalo mai kitä. Ĩ na tä kua tä, hii ti wanisala apii ĩ ti ha mo toita apii mo lalo mai kitä. 19 Hii tiki ha thomo thomo toitai thomo lalo pasio mai, ai tänö ĩ tiki tusäpakö nö, koa taka ha ĩ tiki pewö ĩsimani kitä. 20 Önö kutenö, töpö kuati wi, ĩ ma tä möö kuköma, ĩ ma töpö taö öpa kuki kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 21 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Kamisa na ai töpö aiki, “Ipa pata täö!” töpö kuuto wi, Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ ha ĩ töpö pewö lisipo mai kitä. Hi tä hẽtu ha ipa hao a kulali, ĩ aiki, “Ĩ na wa kua totiopököö!” ĩ na a kuu wi, ai tänö ĩ ta hini totiatalo asa wi, Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ ha ĩ a lisia asapaso kitä. 22 Sanöma makö na Teusö a kaikanamo totio wi, ĩ tä, ai töpö aiki, “Ipa pata täö! Kamisanö wa kai a wäsä sinomotii, ai töpö na sai töpö sapäkoti noai, ĩ sa töpö sasupali, au lotete tänö sa tä aipöamatii, ĩ na sa kuati kipili nökö” ĩ na ai töpö satehe epii töpö kuu kitä maaki, 23 kamisa aiki hö̃töwö, “Ma. Kamakö na, ‘Ipa ai töpö’ sa pi kuu maapili. ‘Hi töpönö sa thapo wi ĩ töpö’ sa pi kuu maapili. Önö kutenö, kamakönö wanisala ma tä tha apati pole, tiko hamö ĩ pö huoikiö! Kamisa na pö kuo tihöö!” ĩ na sa kuu kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 24 Ĩ na a kuu nö, Jesus a hapalo kõo nö, 'Sa kuu pole, ai tänö ĩ ta hini nö, “Awai. Ĩ na sa kua totio kitäö!” ĩ na a pi kuu. Ĩ anö sa kai a hini totiatalo opa wi, ĩ tä topa. Ai sanöma tä pi hatukua apöle, ĩ anö kama hai ĩ sai a lototoa thaa totia apökö noai na, ĩ na sa kai a hini totile, ĩ na ĩ a kua hö̃töoö. A pi hatukua apöle, ĩ anö sai a thaki pia salo, sai a kolo thaa piale, ĩ ha thaka taka thaa paiki nö, maa makö pata kupokili, ĩ ma hösöka pata ha sai a kolo thakö nö, sai a sai thaa totiki. 25 Sai a thakö noai ha, maa tä pata hälä äpa nö, pata tuu pata õkimoa apölo nö, sai a öpalali ha ĩ ha tuu pata kaläpo nö, pe epii ĩ ha ta pata ipokomo nö, ĩ na tä kuama maaki, maa makö pata na a sai tikäa kutenö, a sai wäkäpa maama. 26 Ĩ na tä kua tä, sa kuu pole, ai tänö ĩ ta hini naia soata kule maaki, “Pälaö! Ĩ na sa kua pasio mai kitäö!” ĩ na a pi kuu pasioö. Ĩ anö sa kai a peama wi, ĩ tä topa mi. Ai sanöma tä pi hatukua mi ipii, ĩ anö maka maka tä paa soa päta pa sai a thaa thakö noai na, ĩ na sa kai a hini wanio opati wi, ĩ na ĩ a kua hö̃töoö. 27 A pi moti ipii ĩ anö maka maka tä paa pa a sai thaköma tä, maa tä pata hälä äpa nö, pata tuu pata õkimoa apölo nö, sai a öpalali ha ĩ ha tuu pata kaläpoö, ta pata ipokomo opaö, ĩ na tä kua nö, ĩ a sai a lototoa mi kutenö, lope epii a sai wäkäa soapaköma. A sai maa totipasoma' ĩ na Jesus a kuuma. 28 Ĩ na Jesus a hapalo matasoö ha, töpö satehe epii töpö loa sototole, ĩ töpö aiki, 'Jesus a haa totiatalo opa nö kiliawö' ĩ na ĩ töpö kutima. 29 Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö hapalo kuu wi na, ĩ a Jesus a hapalo kuu mai ha, Jesus a hapalo loteteapalo satia apa asama kutenö, 'Jesus a haa totiatalo opa nö kiliawö' ĩ na töpö kutima.
Mateus 8
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus a timöa kopasoma tä, Jesus a na satehe epii töpö nokapasolöma. 2 Töpö nokaalö tä, wasu wasu tänö pili a ösö hiopöo noai, Jesus a na ĩ a wani paalo nö, 'Jesus a hai, ĩ kaikana täö!' a pi kuu salo, masita tä ha pili a maeko hĩta thaiki nö, a mãi poiki nö, 'Jesus Kaikana ai! Kawanö sa toma pi topa kõa tä, sa toa totia komani kitäö!' ĩ na a kuuma. 3 Ĩ na a kuu ha, Jesus a poko totokö nö, pili a aminö a apapö wani höpöa kuköma, 'Awai. Wa toma pi topa kõa kuleö! A toa konoö!' Jesus anö a noa thama. A noa thaö ha, a ösö hiopö öpii ösö topa kõa soatasoma. 4 A toa kõa soatasoö ha, Jesus aiki, 'Ai töpö na wa toa konohe, ĩ ta wäsä tihöö! Teusö a täpä sinomo wi, ĩ a na a mömo kõo sisatöö! Wa mömo kõo tasoö ha, “Awai. Wa toa kõa totiso noaö!” ĩ a kuupökö. A kuu ha, ĩ a na salo a totokötöö! Wa toa konaso noai, ĩ a na ĩ tä noa na salo wa totokö nö, ĩ anö Teusö a na ĩ salo a totoa nömököpököö! Sutu upa, “Ĩ na makö kuaö!” Moisés a patanö nö patapö töpö noa thama. Ĩ na nö patapö töpö noa thama ha, salo a totoa haitaköö! Ai töpönö ĩ salo a tapa salo, “Ã ãi. Ĩ a wani hole toa totia konasomakö ta o!” ai töpö kuupöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 5 Ĩ na tä kua tä, Kapahanaũ tä uli ha Jesus a talasoma, sotatu töpö na homa tili tä kaikanamo sinomo wi, Jesus a na ĩ a pata waloa läiki nö, 6 'Pata täö! Kamisa na a kalipalo sinomo wi, ĩ a halilimo kai paa totia kulai. Pili a wakö, pili a poko, ĩ na tökö lototoa kua apa kulai. A hoköpo kõo mi, pe epii a nini ipö, ĩ na a kua salo, a paa soatia kulai' ĩ na a pata kuuma. 7 Ĩ na a kuu ha, 'Pei. Ĩ sa toa komanö tasopö, ĩ hamö sa huu taso pia kule' ĩ na Jesus a kuuma. 8 Ĩ na a kuu ha, sotatu töpö simöa sinomoti wi ĩ aiki, 'Kawa hai, pata wa saiö! Wa totiatalo opawöö! Kamisa totiatalo pasio mai kitäö! Önö kutenö ipa sai a na wa huu mai ha, hisa ha wa kuiki nö, a hapalo päoö! Wa huu mai, wa tä simöa päköma, ipa hĩsa tä toa konaso kitäö! 9 Ai pata tänö sa simöa sinomoö. Ĩ na tä kua tä, kamisanö sotatu sa töpö simöa sinomo hö̃töoö. Sa töpö simöa nö, “Ki hamö a hua kononöö!” ai sa tä noa thaö ha, a hua konasolöö. Ai tä na, “Hapo. A huoki solöö!” sa kuu ha, ĩ a walo hö̃tökö solöö. Ipa hĩsa sa tä kalipalama sinomo wi, ĩ a na, “Ĩ nasimö tä na a kalipaloö!” ĩ na sa noa thaö ha, ĩ nasimö tä na a kalipalo totio hö̃töo sinomoö' ĩ na a pata kuuma. 10 Ĩ na a pata kuu ha, 'Kilatiha' Jesus a pi kuu nö, Jesus a na töpö nokapaloti pole, ĩ töpö na, '“Hi kaikana tä aiki, ‘Jesus a pitili. Teusö anö a simönö noai ĩ a’ ĩ na ĩ a pi kuu kua pole na, ĩ na isöhaeu töpö pewö lö kui, ĩ na ĩ ai tä pi kuu wi, ai tä kua mane” ĩ na sa kuu pitilimo opa kuleö! 11 “Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ tä töpö iapalo pia salo töpö kokamo tä, hi masita tä uli pewö hamö juteu töpö pasi mai ĩ töpö pilipai, ĩ töpö waloikiso nö, töpö kokamo naio nö, juteu makö hai ĩ nö patapö töpö Abraão, Isaki, Jacó, ĩ na töpö kui töpö na juteu töpö pasi mai ĩ töpö loo naio kitä. 12 Ĩ na tä kua tä, kamakö aiki, ‘Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ tä, juteu ola makö kokamo nö, makö puko opa asa kitäö!’ ĩ na makö pi kupalo kule maaki, mumi mumi tä pata na Teusö anö juteu ola makö satehe epii makö säsäa pasiki kitäö! Ĩ mumi mumi tä na töpö kuo pasio piale, ĩ töpö ö̃köpalo opa kuki kitä. Töpö nini ipö salo, töpö nakö pewö ãö ãömopalo opa kuki kitäö” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 13 Ĩ na Jesus a kuu nö, sotatu töpö simöa sinomo wi, ĩ a na, 'A kononöö! “Jesus a pitili. A lotete epö” ĩ na wa pi kuu totioma kutenö, “Ĩ tä thama mi salo” wa kuu ha, ĩ sa tä thama kitä. “Jesus a lotete epö salo, ipa hĩsa tä toa komani kitäö!” wa pi kuu pole, ĩ na pitili tä sai a kua totio kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na Jesus a kuuma, ĩ tökö soatawö, ĩ hĩsa tä toa komanöma. 14 Ĩ na tä kua tä, Jesus a hua kononö nö, Pedro a sai pö ha a waloikitö nö, a lisia soatalo nö, Pedro a hai ĩ pösösö a kamakalipö wani pilitile, Jesus anö ĩ a talalöma. 15 A talalö nö, pili a ami ha a ami waliköma, a kamakalimo maa kõa soatasoma. A kamakalimo maa kõa soatalo nö, a hoköa kõa soatalo nö, Jesus a ösö potehepalama kõa soatama. 16 Ĩ na tä kua tä, wisa täi ha, ai töpö na sai töpö sapäkopalo sinomo wi, Jesus a na satehe epii ĩ töpö kai walopasolömae. Ĩ töpö kai waloki ha, Jesus a hapalo päo nö, ĩ töpö na sai töpö kule, ĩ sai töpö holea kopamanöma. Sai töpö holea kopamanö nö, ai töpö salia apa naine, ĩ töpö pewö toa kõo naia soamananöma. 17 Sutu ha Teusö a kai wäsä sinomo noai ĩ Isaías anö tä sãökökö nö, 'Makö saliaö, makö aulumoö, ĩ na tä kua wi, ĩ anö ĩ tä tälölö nö, tä hosalöma' ĩ na tä kuu wi tä sãökököma. Tä sãökökö noai, ĩ tä kua tolea toitioolö ha, Jesus anö töpö toapama kotioma. 18 Ĩ na tä kua tä, Jesus a kotö ha töpö satehe epii töpö sototole, Jesus anö ĩ töpö taa nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na, 'Kosoto u pata ha makö pökatökö lasopököö!' ĩ na a kuuma. 19 Ĩ na tä kua tä, Moisés a kai wäsä sinomo wi, Jesus a na ĩ ai tä waloiki nö, 'Pata täö! Wa huu hätäpoti pamö kawa na sa nokapalo pi topa naitia kuleö!' ĩ na a kuuma. 20 Ĩ na a kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Haposa kökö mita wi ĩ tä kua, salo pö katä wi, ĩ pö sapuku kua, ĩ na tä kua kule maaki, sanöma sa kupaso noai, ĩ sa kuta wi, ĩ a sai kua totia pasia mi. Kamisa na wa noka tä, ĩ na wa kua hãtoa naitia kitä' ĩ na a kuuma. 21 Ĩ na Jesus a kuu tä, Jesus a kai a hini sinomo wi, ĩ ai tä aiki, 'Pata täö! Kawa na sa nokapalo pia kule maaki, ipa hao a noma pikilohe, ĩ sa patilia paio pia kuleö! “Awai” wa kuu kitä?' ĩ na a kuuma. 22 Ĩ na a kuu ha, Jesus aiki, 'Kamisa na a nokapalo soataloö! Nomawö tä kui na, ĩ na ai töpö kui, ĩ töpönö nomawö tä patilia pasia haiköpöheö!' ĩ na Jesus a kuuma. 23 Ĩ na Jesus a kuu nö, kutiata a na Jesus a titiki ha, kama kai a hua sinomo wi, ĩ töpö titia naiköma. 24 Ĩ na tä kua tä, töpö pi huulö pamö, ipoko ta pata hululua läpalo nö, kutiata õsimö ha pola a pata kea soataköma. Pola a pata kea soataköma maaki, Jesus a mitioma. 25 A mitia tä, kama kai a hua sinomo wi, Jesus a kotö ha ĩ töpö pewö ekua soataiki nö, ĩ ha a naa soatamanö nö, 'Pata tä! Samakö noamaö! Samakö nasi tupo pialeö!' ĩ na töpö kupaloma. 26 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Wi na tä kuaö ha, makö kili kule? “Teusö anö makö noama kitä” makö pi kuu mai' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu nö, a hoköa kõa soatalo nö, ipoko ta pata simöa kõoö ha, ipoko tä maa kõa soatakölöma. Kosoto u pata na, 'Ĩ na pätawöö! Kalipalo mai a kuikiö!' ĩ na Jesus anö kosoto u noa thaö ha, kalipalo mai, tuu kua kõa soataköma. 27 Ĩ na tä kuaö ha, Jesus a na töpö nokapalo pole, ĩ töpö aiki, 'Kilatiha. Ai sanöma töpö kua kua wi na, ĩ na hi a kua pasio mi. Hi witi pili a sai totiwö kuno mai? Ipoko ta patanö a hapalo hinii, maa tuu supa supamo wi ĩ tänö a hapalo hinii, ĩ na tä kua apati nö kiliawö' ĩ na töpö kupalo opatima. 28 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä uli pata ha kosoto tuu pata kule, ĩ tuu pökatö pata hamö Jesus a pi pökatöa soakiilö nö, Kataata tä uli kulali, ĩ tä uli hamö a hua soatasolöma. Ĩ tä uli ha a walokö lasoma, ai polakapi töpö õsi na sai töpö titile, ĩ sai töpönö ĩ töpö wani peama sinomo wi, nomawö töpö titita wi, ĩ ha ĩ töpö pilio noai, Jesus a na ĩ töpö waloa läköma. Ĩ töpö waitilimo sinomo opaö ha, ĩ töpö huu wi ĩ piliso hamö ai tä huatalo maama. 29 Jesus a na ĩ töpö waloa läiki nö, töpö lalupalo pola nö, 'Teusö a hai ĩ pelupö waö! Ĩ ka pi wa tä thaamö huu ke? Waiha Teusö anö sai samakö pewö peama pia salo. Huki kawanö samakö peama paio hãto pia kule?' ĩ na ĩ töpö kuuma. 30 Ĩ na töpö kuu tä, atepa apölali ha kusi kökö satehe epii kökö ia kai holepalotima. 31 Ĩ kusi kökö ia kai holepaloti pole, ĩ tä talalö nö, 'Kawanö samakö holea kopama pia manu kule, ki kusi kökö holepalo polali, ĩ kökö õsi ha samakö thaa nömököö!' ĩ na ĩ sai töpö kuuma. 32 Ĩ na sai töpö kuu ha, 'Awai. Ĩ hamö pö kua nömöikiö!' ĩ na Jesus anö töpö noa thama. Ĩ na töpö noa thaö ha, ĩ polakapi sanöma töpö na ĩ sai töpö lisia kopalo nö, kusi kökö na töpö titia nömöa soatakö lasoma. Töpö titia nömöa soaki ha, kusi kökö pewö läläa timöa soapalo nö, kosoto u pata ha kökö pewö kea soapalo nö, kökö nasi pewö tua soapasoma. 33 Kökö nasi pewö tua soapasoö ha, ĩ kökö na töpö kalipalo sinomo wi, ĩ töpö läläa soaalö nö, Kataata tä uli ha lope epii ĩ töpö hulolö nö, kataata tili töpö na tä pewö a wäsäma. Ta wäsä nö, 'Sai töpönö ki töpö saliama sinomopili, ĩ töpö toa konaso keheö!' ĩ na töpö kuuma. 34 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus a möö pi topa salo, ĩ kataata tili töpö pewö hua soatasolöma. Töpö hulolö nö, Jesus a na töpö waloa soataiki nö, 'Ipa tä uli ha a kuo tihöö! Tiko hamö a hua kononöö!' ĩ na töpö pewö kuuma.
Mateus 9
1 Ĩ na tä kua tä, kutiata a na Jesus a titia koiki nö, a pi pökatölolö nö, kama sai pö na a kopölöma. 2 A kopo nö, ĩ na tä kua tä, ai töpönö a wani kõhetio wi, ĩ a pi wani salukulölö nö, a kai waloköma. A kai waloki ha, Jesus aiki, '“Jesus a lotete epö salo, a toa komani kitäö!” ĩ na töpö pi kuu hãtoa kule' ĩ na Jesus a pi kuu nö, a kõhetile, ĩ a wani na a hapalo nö, 'A pi topaikiö! Wanisala wa tä thaa noai, ĩ tä na Teusö a hĩso pole, ĩ sa tä maa kopamani keheö!' Jesus a kuuma. 3 Ĩ na Jesus a kuu ha, Moisés a kai wäsä sinomoti wi ĩ ai töpö aiki, 'Häö. Jesus anö Teusö a kateha wanisala apawö' ĩ na töpö kuu hẽtupasoma. 4 Ĩ na töpö kuu hẽtupasoö ha, ĩ töpö pi kuti pole, ĩ tä na Jesus a pi hatuka apa salo, ĩ töpö na a hapalo nö, 'Wi na makö pi kuti salo, makö pi tapomo wanisala apatiwö? 5 “Hapalo päo wi, sanöma töpö pewönö ĩ tä thaa sinomoö. Ĩ na tä kua tä, Teusö anö ai sanöma tä lotetepama wi, ĩ anö a wani kõhetio wi, ĩ a wani toama kõo sisaö. Wanisala wa tä tha apati noai, ĩ tä na Teusö a hĩso pole, ĩ sa tä maa kopamani keö!” ĩ na sa kuu alu kule maaki, kamakö aiki, “Ĩ na wa kuu päa kule. Wa holisi” makö pi kuu kule. Ĩ na tä kua tä, a wani kõhetile, ĩ a wani na, “Wa hoköa kopalo nö, a hua kononöö!” sa kuu ha, “Jesus a pitilimo opaö. A lotete epö. Sanöma makönö wanisala ma tä tha apati wi ĩ tä na Teusö a hĩso pole, Jesus anö ĩ tä mapama taö öpawö” ĩ na makö pi kuupö' ĩ na Jesus a kuuma. 6 Ĩ na a kuu nö, 'Teusö aiki, “Masita tä uli pewö hamö sanöma töpö pilipai, ĩ töpönö wanisala tä thaa sinomoti wi, ĩ tä na sa hĩso pole, sanöma wa kupaso noai, kawanö ĩ wa tä maa kopamanöö!” kamisa na Teusö a kuu noai, ĩ tä na makö pi hatukama pia kule' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu nö, a kõhetile, ĩ a wani na, 'Au sii wa totokö kai öpa kopalo nö, a hua kononöö!' ĩ na a noa thama. 7 Ĩ na a noa thaö ha, kama hai sii totokö kai öpa kopalo nö, a konasolöma. 8 A wani öpa kopaso wi, töpö mamo tetetio noai, ĩ töpönö ĩ tä taa nö, ĩ töpö kilia apölo nö, 'Kilatiha. Teusö a totiatalo opatiwöö! Teusö anö sanöma makö simöa nö, “Ai tänö wanisala tä thaa noai, ĩ tä na sa hĩso pole, ĩ wa tä maa kopamanöpöö!” ĩ na Teusö a kuu noa' ĩ na ĩ töpö kuuma. 9 Ĩ na tä kua tä, Jesus a hulasolöma. A huulö pa kaikana ta pata na sitipa totoki pia salo, sitipa kökö täta wi ĩ a sai ha Jesus a waloikitö nö, sitipa sua sinomo wi, ĩ Mateus a hilo wi, Jesus anö ĩ a loa talalö nö, 'Hapo. Kamisa na a nokapalo sinomoö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na Jesus a kuu ha, Mateus a öpa läa soatalo nö, Jesus a na a noka soasolöma. 10 Ĩ na tä kua tä, Mateus a sai pö na Jesus a, kama kai hua sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö ia kai lotasoma. Töpö iapaloti tä, ai töpö lisia nömöpasoma. Sitipa kökö sua sinomoti wi ĩ töpö, ai töpönö wanisala tä thaa sinomo naio wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö satehe epii töpö lisipasoma. Töpö lisipalo nö, Jesus a, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö na ĩ töpö loa naiki nö, töpö iapalo naioma. 11 Jesus a na ĩ töpö iapalo naia pole, patiseu töpönö ĩ tä taa nö, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö na, 'Makö nokapalama sinomo wi, wi na ĩ a pi kuu salo, hi töpö na a iapalo naia kule? Sitipa kökö sua sinomo wi ĩ töpö, wanisala tä thati wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö na a ia naitile' ĩ na patiseu töpö kuuma. 12 Ĩ na töpö kuu pole, Jesus anö ĩ ta hininö nö, ĩ patiseu töpö na a hapalo hö̃töo nö, 'Wa temö öpö tä, kawa na makö ononopama kõo sinomo wi, ĩ a walo paio mai kitä. Waiha wa salia apa tä, a waloa sisakö solöö. 13 Ĩ na Teusö tä waheta kuu: “‘Kamisa na sanöma töpönö salo a totoma sinomo wi ĩ sa tä pii mi. Ai töpö na makö pi honipo opa nö, ma töpö totiapala apati wi, ĩ sa tä pii sisaa’ ĩ na Teusö a kuu kuleö!” ĩ na tä waheta kuu. Makö hulolö nö, ĩ na ĩ tä waheta kuu wi, ĩ tä na makö pi hatukua totipasopököö! Töpö ononopama kõo sinomo wi, ĩ töpö salia wi ĩ töpö na ĩ a waloa kuki wi na, ĩ na sa kua hö̃töoö. Kamakö aiki, “Wanisala sa tä thaa mi. Sa õsi toita apö waiki. Sa totiatalo opa asaö” makö kuu ha, kamakö na sa walo mai kitä. Wa naka mai kitä. Wa õsi topama mai kitä. Ĩ na tä kua tä, “Wanisala sa tä tha apati wi ĩ saö!” ĩ na makö kuu ha, kamakö na sa waloa sisaki kitäö! Kamakö na sa waloa sisaiki nö, “Wanisala sama tä thaa noai, ĩ tä na samakö pi tapomo paio kõo nö, ĩ sama tä hosa pi topa apa kuleö!” ĩ na makö pi kuupö, kamisanö makö naka kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 14 Ĩ na tä kua tä, João a kai a hua sinomo wi, Jesus a na ĩ töpö waloiki nö, 'Wi na tä kuaö ha, kamisamakö, patiseu töpö, ĩ na samakö kui samakö Teusömo totio pi topa tä samakö iapalo paio maa thali maaki, kawa kai a hua sinomo wi, ĩ töpö aiki, “Huki sa Teusömo totio pia salo, nii sa tä oa paio mai kitäö!” ĩ na ĩ töpö kuu mi ipö?' ĩ na ĩ töpö kuuma. 15 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Töpö supaso pia tä, satehe epii ai töpö naka noai, ĩ töpö kai kokamo pola nö, kama hai pusopö a sua piale, ĩ töpö na ĩ a tikiapalo kutenö, ĩ töpö pi ota kitä ta o? Töpö kokamo nö, kama hai pusopö a sua piale, ĩ a tikiliapalo naina tä, “Päla. Nii sa tä pii mi” töpö kuu mai kitä. Töpö iapalo opa kitä. Ĩ na töpö kua kua wi na, kamisa kai a hua sinomoti wi, ĩ na ĩ töpö kua hö̃töoö. Kama hai pusopö a sua piale, tiko hamö ĩ a hua lälasolöma tä, sai a na töpö kua haile, ĩ töpönö nii tä oa wani kui na, ĩ na ipa töpö kua kitä. Waiha tiko hamö sa hua konasolöma tä, wa Teusömo totio pia salo, nii wa tä oa paio mai kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 16 Ĩ na a kuu nö, 'Hãiwöi haloi ösö na ai tute wa ösö asawösö wai hẽha sätäama mai kitä. Tute wa ösö wai hẽha sätäamaköma, haloi wa ösö salupalöma, tute ösö hẽha sätäle, ĩ ösö wai alukusia apöpasoma, ösö hãiwöi, ĩ ösö kaka pea apöpasolö kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 17 Ĩ na a kuu nö, 'Salo ösö holokoto hotei, ĩ a holokoto ha upa mo puu tutei wa tuu löa mai kitä. Tute tute wa tuu lököma, tuu hölö nö, ĩ tuunö ösö holokoto hotei, ösö homopaso kitä. Ĩ ösö holokoto waniapasoma, tuu waniapasoö, salo ösö holokoto waniapasoö, ĩ na tä kua kitäö! Ĩ na tä kuaö ha, tute tute salo ösö holokoto ha tutei upa mo puu löa sisaki. Tute tute wa tuu läa sisaköma, salo ösö holokoto waniapo mi, upa mo puu wanio mi, ĩ na tä kuaö' ĩ na Jesus a kuuma. Tute tute tuu kui na, Jesus anö ta wäsä wi, ĩ na ĩ ta tutei, ĩ na ĩ ta kuo hö̃töoma. 18 Ĩ na tä kua tä, ĩ töpö na Jesus a hapalo tä, ai pata tä waloa haiki nö, 'Kaikana sa maaki, hi Jesus a hai, kaikana tä sai' a pi kuu salo, Jesus a lole, ĩ tä kotö ha a mãi poa läköma. A mãi poa läiki nö, 'Jesus ai. Ipa thäwö a nomanoheö! Hapo. Ipa wai nomaso ke maaki, ĩ a na wa ami waliköma, ipa wai temöa konaso kitäö!' ĩ na a pata kuuma. 19 Ĩ na a pata kuu ha, Jesus a, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, ĩ kaikana tä na ĩ töpö noka soatasolöma. 20 Ĩ töpö nokaalö tä, satehe epii, 12 tä inama ha ai suö tä wani kupo mapo maa noai, Jesus a na ĩ a hua hailolö nö, 'Jesus a hai ĩ haloi sa ösö höpöa pätaö ha, sa toa konaso kitäö!' a pi wani kuu nö, haloi ösö kasö höpöama. 22 Jesus a hai ĩ haloi ösö höpöpalöma kutenö, Jesus a nomöhöpalo nö, ĩ tä suö talalö nö, 'Naka ai. A pi topapaloö! “Jesus a lotete epö salo, kama hai ĩ haloi sa ösö höpöpalöma, sa toa konaso kitäö!” ĩ na wa pi kuuhe, ĩ tänö wa toa konaso keö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na Jesus a kuu noai, ĩ tökö soatawö ĩ suö a toa konasoma. 23 Ĩ na tä kua tä, kaikana tä sai pö ha Jesus a waloikitö nö, moko tä nomasoö ha, töpö lalupaloti pole, Jesus anö ĩ töpö talalöma. Ĩ ai töpönö thola ösö holapali, ai töpö satehe epii töpö ö̃kö lalupalo opatii, ĩ na töpö kuatima kutenö, ĩ töpö na Jesus aiki, 24 'Pö atua kopaloö! Moko tä nasi tuo maaheö! A mia päa alu kuleö!' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu ha, Jesus a na töpö hapalo pi wasäama. 25 Töpö hapalo pi wasöama maaki, Jesus anö ĩ töpö pewö pata atua kopamanö nö, moko tä paale, ĩ ha a lisipalo nö, moko tä ami ha Jesus a ami walia soataki ha, a hoköa kõo soatasoma. 26 Ĩ moko tä temöa konaso noai, ĩ tä uli pewö hamö ĩ ta wäsä setekotimae. 27 Ĩ na tä kua tä, Jesus a huu koonö tä, Jesus a na polakapi töpönö tä tapa mai, ĩ töpö nokaalö nö, lope epii töpö komö nö, 'Kaikana tä Davi a hai ĩ ola tolewö ai! Kamisamakö na a pi honipoö! Samakö pasilipalöö!' ĩ na töpö kuu lalupalo opatima. 28 Ĩ na töpö kuti nö, sai a õsimö ha Jesus a lisipaso noai, ĩ hamö ĩ töpö lisia haipasoö ha, Jesus aiki, '“Jesus anö samakö mamo huu topama kõo taö öpa kitäö!” ĩ na makö pi kuti kule?' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu ha, 'Pata waö! Awai. “Jesus wanö samakö mamo huu topa komaki kitäö!” samakö pi kuu kuleö!' ĩ na töpö kuu hö̃töoma. 29 Ĩ na töpö kuu ha, ĩ töpö mamo ha Jesus a ami waliki nö, '“Jesus a lotete epö kutenö, samakö mamo topa komaki kitäö!” ĩ na makö pi kuu pole, makö mamo huu topa kõki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 30 Ĩ na a kuu ha, ĩ töpö mamo huu topa kõa soatapöma. Töpö mamo huu kõa soatapi ha, Jesus anö ĩ töpö noa thaa nö, '“Jesus anö samakö mamo topa komapömaö!” ĩ na ai tä na ĩ na pö kuu tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 31 Ĩ na Jesus anö ĩ töpö noa thaa kule maaki, töpö hua kononö nö, ĩ tä uli pewö hamö Jesus a wäsä hätäpotimae. 32 Ĩ na tä kua tä, tä tapa maa noai, ĩ töpö huu koonö tä, ai tä na sai tä sapäko opati nö, a wani ãkasöpöpamanö noai, Jesus a na ĩ a kai waloa läköma. 33 A kai waloa läki ha, Jesus anö ĩ sai tä sasua soapalöma. Sai tä sasua soapali ha, a wani ãkasöpöo opa noai maaki, a ãkasöpö maa soa kotasoma. A wani ãkasöpö maa soa kotasoö ha, töpö satehe epii töpö sototole, ĩ töpö kilia apölo nö, 'Kilatiha. Ĩ sama tä tapahe, ĩ tä kua kuahe na, ĩ na hi isöhaeu tä uli ha ĩ na ĩ nasimö tä kuo maama' ĩ na töpö kupalo opatima. 34 Ĩ na ĩ töpö kupalotima maaki, patiseu töpö aiki pasiwö, 'Sai tä sai patanö ai sai töpö pewö simöa sinomo wi, Jesus anö ĩ a pata thapo salo, sai töpö sasua sinomotii. Sai tä sai patanö Jesus a lotetepama sinomoti salo' ĩ na patiseu töpö kuuma. 35 Ĩ na tä kua tä, ĩ tä uli ha sai pö kua sototopai, ĩ tä uli hamö Jesus a huu hätäpotima. A huu hätäpoti pamö juteu töpö kokamo sinomo wi ĩ sai pö pewö pata hamö a huu hätäpoti nö, töpö pi hatukupamatii, Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ ta topa apöle ĩ ta wäsäö, töpö aulumoö, töpö saliaö, töpö kamakalimoö, töpö amukumoö, töpö toko tokomoö, ĩ na töpö salia kua wi, Jesus anö ĩ töpö pewö temöapama kotioma. 36 Ĩ na Jesus a kuati tä, töpö satehe epii töpö hupaloti pole, ĩ töpö möö nö, ĩ töpö na a pi honipo opatima. Oweha kökö thapo sinomo wi, ĩ a patanö oweha kökö kai huu sinomo wi, ĩ a pata kua mi tä kökö pi wi na takömoö, kökö pi honipoö, ĩ na ĩ kökö pea kua wi na, ĩ na ĩ sanöma töpö pi wi na takömoö, töpö pi honipoö, ĩ na ĩ töpö pea kua hö̃töa kutenö, ĩ töpö na Jesus a pi honipotima. 37 Jesus a pi honipo salo, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na, 'Hikali a pe epii a hikali ha nii tä pata patasipöa kule maaki, ĩ nii tä sua wi ĩ töpö polakapi kua wi na, ĩ na sanöma töpö satehe epii töpö na Teusö ta wäsä wi, ĩ na ĩ tökö polakapi kuö hö̃töwö. 38 Önö kutenö, Teusö pata tänö sanöma töpö satehe epii töpö thapo pi topa wi, ĩ a na makö hapalo nö, “Teusö ai. Sanöma töpö satehe epii töpö sulöpö, wa töpö kalipalamati wi, sanöma töpö satehe epii töpö na ĩ töpö simöa totilöö!” ĩ na pö kuu!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 10
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö kama kai a hua sinomo wi, ĩ 12 töpö nakalö nö, 'Sai ma töpö sasupalöö! Kamakalimo wi ĩ tä, toko tokomo wi ĩ tä, amukumo wi ĩ tä, töpö isi waniho wi ĩ tä, töpö kõhetio wi ĩ tä, ĩ na tä pewö kua wi tä maa kopamanöö!' ĩ na Jesus anö kama hai ĩ 12 töpö noa thama. 2 Töpö nakalö nö, töpö simönö noai, ĩ na ĩ töpö a hilo kuama. Simão a, Pedro a hilo kua naine, Jesus anö ĩ a naka somanöma. A naka nömötalö noai ĩ na ĩ töpö a hilo kuama. Pedro a poose André a, Sepeteu a pelupö Tiago a, poose João a, 3 Filipe a, Patolomeu a, Tomé a, Mateus anö homa tili tä kaikana na sitipa kökö totoköpö, sitipa kökö sua sinomo wi ĩ Mateus a, Aupeu a hai ĩ pelupö Tiago a, Tateu a, 4 Simão a hapalo lotete epii ĩ a, Jutasö Isökatiosisö anö Jesus a monima piale ĩ a, ĩ na töpö kui, Jesus anö ĩ töpö simöa asalöma. 5 Jesus anö ĩ 12 töpö simönö nö, ĩ na töpö noa thama: 'Isöhaeu töpö na makö huu sisapököö! Ai tiko töpö pilipai, ĩ töpö na pö huu pikio tihöö! Samatia tili töpö sai pö na pö lisipo tihöö! 6 Oweha kökö monöopo kua wi na, ĩ na isöhaeu töpö monöopo kua hö̃töo wi, ĩ ma töpö taepala kotio sisapököö! 7 Makö huulö pamö, “Teusö a kaikanamo totio pia wi ĩ tä atea waikia kuleö!” ĩ na makö kuu! 8 Ai töpö salia apa wi ĩ töpö toa komanöö! Wasu wasu tänö töpö ösö hiopölaso wi, ĩ töpö toa totia komanöö! Ai töpö nomaso noai, ĩ töpö temöa totia kopamanöö! Ai töpö na sai töpö sapäko sinomoti wi ĩ sai töpö sasupalöö! Teusö anö noa mi makö pasilipalöma. Önö kutenö, noa mi ai ma töpö pasilia naipalöö! 9 Ai töpö na wa kalipaloti wi, ĩ töpönö wa iapalama kitä. Önö kutenö, oto tä, pötaata tä, kopöti tä, ĩ na sitipa kökö kui kökö sitipa pi poolö tihöö! Solai a sipoolö tihöö! Polakapi haloi ösökö poolö maikiö! Sami ösö haloa hätähäa päaköheö! Pili makö ami halole, ĩ tökö thaa sisalölöheö! Ai tökö titiaalö maikiö! Pasihimo wi ĩ tiki poolö maikiö! 11 Sano tili töpö sai pö na makö lisipalo nö, kamakö na ai tä noimo pi topa wi, ĩ ma taepalo nö, ma talalöma, “Hisa ha pö pökö kuikiö!” ĩ na a kuu ha, ĩ a sai ha makö pökö kuo totiataloö! Ĩ ha makö hama pewö pökö kua soa tä, ai tiko tä sai ha pö pökö kuo hätäpo tihöö! 12 Ai tä sai ha makö lisipalo nö, “Hi a sai ha makö kule, Teusö anö ĩ makö pi topapalama apa kitä” ĩ na makö kuu totioö! 13 Ĩ a sai ha töpö kule, kamakö na ĩ töpö noimo nö, “Hisa ha pö kuikiö!” ĩ na töpö kuu ha, “Teusö anö makö pi topapalama apa kuki kitäö!” ĩ na makö kuu hö̃töopököö! Ai töpönö makö noima pasia mane, ĩ töpö na, “Teusö anö makö pi topapalama apa kitäö!” ĩ töpö na ĩ na pö kuu hãto tihöö! 14 Ĩ makö hama huu soaalö pamö ĩ hama makö na ai töpö noimo mi tä, “Hisa ha pö kuikiö!” töpö kuu mi tä, “Makö möö wani ipö saiö!” töpö kuu ha, makö huu koonö pia salo, “Makö möö wani ipö saiö!” töpö kuu pole, ĩ tä noa na ĩ töpö mamo tetela tä, pö ami sami hosapaloö! Makö ami sami hosapaso wi, kama töpönö ĩ tä taa nö, “Kamakö na Teusö a hĩso hãtoa kuleö!” ĩ na töpö pi kuupö. 15 “Waiha sanöma töpönö wanisala tä thaa noai, ĩ tä noa na Teusö anö töpö peama pia wi, ĩ tä wakala ha sotoma tili töpö, komoha tili töpö, ĩ na töpö kui, Teusö anö ĩ töpö peama apa kitä maaki, ‘Teusö makö möö wani ipö saiö!’ töpö kuu noai, pe epii ĩ töpö peama satia apa pia salo” ĩ na sa kuu totia kuleö! Sa holisi mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 16 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Ai töpö na kamisanö makö simöni wi, kamakö na ĩ töpö noimo mai kitä. Öla anö oweha kökö namo keo pi topa kua wi na, ĩ na ĩ töpönö makö namo keo pi topa kua hö̃töo kitä. Önö kutenö pö pi mosawikiö! Olö kökö pi mosawi kui na, ĩ na pö pi mosawia kua hö̃tököö! Ĩ na tä kua tä, holeto a wai waitilimo mi kui na, ĩ na pö waitilimo mi kuaö! 17 Sanöma töpönö wanisala tä thaa wi, ĩ tä noa na pata töpönö töpö peama sinomo wi, ĩ pata töpö na ai töpönö makö hilakö tasopö, makö tälölö kitäö! Juteu töpö kokamo sinomo wi, ĩ sai pö hamö makö hila naiakötö nö, thoo totonö makö soamanani kitäö! Önö kutenö pö pi mosawia totikiö! 18 Makö peama totio pia salo, kaikana töpö sai na makö hila nömökö taso kitäö! Kaikana töpönö makö hini nömöopö, makö hila nömökö tasoma, ĩ kaikana töpö aiki, “Wanisala ma tä thaa hãtoö, toitai ma tä thaa hãtoö” ĩ na töpö pi kuu salo, makö hini kuki kitäö! Makö hini ha, Teusö ta topa apöle, ĩ töpö na ĩ ma ta wäsäö! Juteu töpö pasi mai ĩ töpö na ĩ ma ta wäsä naioö! 19 Ĩ pata töpö na ai töpönö makö hilakö tasoö ha, “Wi na sa hapalo kuu pätaköö!” ĩ na pö pi kuu tihöö! Ĩ tökö soatawö, “Ĩ na pö kuu!” kamakö na ĩ na Teusö a kuu soata kitä. 20 Kama makö sai hapalo mai ha, kamakö õsi na Teusö a õsi kua tolele, ĩ a titile, ĩ a hapalo läo kitä. 21 Ĩ na tä kua tä, kama hai pepala a sai maaki, poosa a namo simöki, kama hai poosa a sai maaki, pepala a sai namo simöa hö̃töki, pö̃ a sai maaki, kama hai ĩ ulu a namo simöki, pö̃ a sai na maaki, ulu töpö sai waitilimo nö, pö̃ a säpamani, pöpönö a säpamani, ĩ na töpö kupaso kitä. 22 Kamakönö sa thapo kutenö, ai töpö pewönö makö wanipo kuki kitäö! Makö wanipo opa kitä maaki, makö kasiapalo mapo mai, Teusö anö ĩ makö noama nö, makö täapa kõa läli kitäö! 23 Ai töpö sai pö na makö peamaö ha, ai tiko tä uli hamö makö toköa haitalolöö! “Isöhaeu tili töpö sai pö pewö pata kua hätähäa sälähäa apölati, ĩ töpö sai pö pewö pata hamö makö wäo hötötöpo paio taso mi tä, sanöma sa kupaso noai, ĩ sa waloa kokö solö kitäö!” ĩ na sa kuu pitilimo opa kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 24 Ĩ na a kuu nö, 'Ai tänö wa taöma sinomo wi, ĩ a na pata wa toti mai kitä. Ai tänö wa kalipalama sinomo wi, ĩ a na pata wa toti mai kitä. 25 Önö kutenö, “Sa taöma sinomo wi, ĩ a kua kua wi na, ĩ na sa kua naio päoö” ĩ na wa kuupö. “Sa kalipalama sinomo wi, ĩ a kua kua wi na, ĩ na sa kua naio päoö” ĩ na wa kuu naiopö. Pata sanö ipa sa töpö simöa sinomo wi, ai töpönö ĩ sa kateha wanisala apa nö, “Ĩ a pata hai, Sai tä sai pata hai, ĩ Peusepuu a hilo kua naine, ĩ a pata päwöö!” ĩ na ai töpönö sa noa thama kutenö, ĩ töpönö makö a kateha wanisala satia apa kuki kitä. 26 Önö kutenö, ĩ töpö na pö kili tihöö! Huki tä sosale, waiha ĩ tä pewö hatukua kuki kitä. Ma tä tai mia apöle, waiha ĩ ma tä pewö taö kuki kitä. 27 Mumi mumi tä na kamakö na sa kuu kule maaki, sa kuu pole, waiha wakala tä na ĩ ma ta wäsäpöö! Kamakö sömöka na ta kuu hãtomo noai, hoka pa ĩ ma ta wäsä nömöopököö! 28 Ai töpönö makö säpali kitä maaki, ĩ töpönö makö õsi thama tai mi ipii, ĩ töpö na pö kili tihöö! Õsi töpö pea sinomo wi ĩ hamö pili makö sai nomamani, pili makö õsi noma naimani, ĩ na Teusö anö makö thama taö öpa wi, ĩ a na makö kili sisapököö! 29 Polakapi salo kökö ose noa wai na, sami sitipa pili kökö mano wai kua päta maaki, ĩ salo kökö ose wai na pö̃ Teusö a mamo läapalo sinomoö. “Masita tä uli ha ĩ a salo ose wai kea päloö!” ĩ na Teusö a pi kuu mi tä, a wai ke päta mai kitä. 30 Pili makö hunuku sikoa apa kule maaki, kamakö na Teusö a mamo läapalo totia apa kutenö, “Ĩ na kilii makö hunuku kua” ĩ na Teusö a pi kuu tao opaö. 31 Önö kutenö, pö kilipalo tihöö! Satehe epii salo kökö ose wai kua kule maaki, ĩ salo kökö ose noa wai kui na, ĩ na sanöma makö noa kuö mai kitä. Makö noa sati ipö' ĩ na Jesus a kuuma. 32 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Ai sanöma töpö na, “Jesus sa thapo wi ĩ sa” ĩ na wa kuu hoka apaö ha, hi tä hẽtu ha ipa hao a kulali, ĩ a na kamisa aiki, “‘Jesus sa thapo wi ĩ sa’ a kuu noai, ĩ pitili ta. Ĩ anö sa thapo wi ĩ a totiwö” ĩ na sa kuu hö̃töo kitäö! 33 Ĩ na tä kua tä, ai sanöma töpö na, “Jesus sa thapo wi sa mai kitäö!” ĩ na wa kuu ha, hi tä hẽtu ha ipa hao a kulali, ĩ a na, “Ĩ anö sa thapo wi ĩ a mai kitäö!” ipa hao na ĩ na sa kuu tolea kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 34 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Hi tä uli ha Jesus a huma kutenö, sanöma töpö pewö noipaso totio kitäö!” ĩ na pö pi kuu ti! Sa huma kutenö, töpö hölapalo opati kitä. 35 Sa huma kutenö, pelupö töpönö kama hai ĩ pö̃ töpö wanipoö, pete töpönö pöpönö töpö wanipoö, kama hai sösomi töpönö pösösö töpö wanipoö, ĩ na töpö kuati kitä. 36 “Ai tänö ĩ a wani wanipo waikia alu kuleö!” wa pi kuu kule maaki, kama ai töpönö a wanipo satia apa kuki kitä. 37 Kawanö sa pii kule maaki, au hao a, au nao a, ĩ na kilii wa töpö pii hanoa satia apa tä, kawanö sa kai a hua sinomo wi ĩ wa sai kupo totio mai kitä. Kawanö sa pii kule maaki, au ulu a, au thäwö a, ĩ na kilii wa töpö pii hanoa satia apa tä, sa kai a hua sinomo wi, ĩ wa sai kupo mai kitä. 38 Hii ti pakalai ti ha wa peamamo wani ipö tä, kamisa na wa nokapalo mai kitä. Wa nokapalo mi tä, sa kai a hua sinomo wi ĩ wa sai kupo mai kitä. 39 “Jesus sa kai a hini wani ipö saiö! Sa pea päo matimöö!” wa pi kuu tä, waiha ola wa pea totio kitä. Ĩ na tä kua tä, “Huki sa pea totia kule maaki, Jesus sa kai a hini pi topa satia apa kuleö!” wa pi kuu tä, waiha ola wa pea totio mai kitä. Wa pi topapalo soatio kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 40 Ĩ na a kuu nö, 'Kamakö na ai tä noimo kutenö, kamisa na a noimo naio wi, ĩ a. Kamisa na ai tä noimo tä, Teusö anö sa simöpalö laso noai, ĩ Teusö a na ĩ a noimo naio soata wi, ĩ a. 41 Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ anö Teusö a kai wäsä salo, ĩ a na ai tä noimo kuköma, Teusö a na ĩ anö noa tä täli kitä. Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ a na Teusö anö noa tä totota kua wi na, ĩ na Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ a na ai tä noimo wi, ĩ na ĩ a na Teusö anö noa tä totoa thaa naiki kitä. Ĩ na tä kua tä, ai tä totiatalo opati wi, ĩ a na ai tä noimo kuköma, Teusö a na ĩ anö noa tä täli kitä. A totiatalo opati wi, ĩ anö noa tä täa kua wi na, ĩ a na ai tä noimo pole, ĩ anö ĩ na noa tä täa kua naiki kitä. 42 “Ai tä hai, pata tä sai mai kitä maaki, ĩ anö kamisa kai a hua sinomo salo, kawanö ĩ wa wai pasilipalö nö, mokota ha maa wa tuu pi totoköma, Teusö anö au noa tä totoa hö̃töki kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö! Sa holisi mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 11
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö kama kai a hua sinomo wi, ĩ töpö noa thaa noai ha, ĩ tä uli ha ai töpö sai pö kulati, ĩ hamö a hua kononö nö, Teusö ta wäsäö, Teusö a kai na töpö pi hatukupamani, ĩ na Jesus a kua hätäpotima. 2 Ĩ na tä kua tä, titita wi a sai ha João Pasisöta a titila tä, 'Ĩ na Jesus a kuati kulaliö!' ĩ na tä kuu hininö nö, kama kai a hua sinomo wi, ĩ töpö na, 'Jesus a na makö huulö nö, “Kamisamakö na Teusö anö a simöpa pia wi, ĩ kaikana tä walo piale, ĩ kawa hãtowö?” ĩ na makö kuutöö!' ĩ na João Pasisöta anö töpö noa thaö ha, töpö hua soatasolöma. Töpö hua soatalolö nö, Jesus a na töpö waloikitö nö, 'Jesus ai. Kamisamakö na Teusö anö a simöpa pia wi, ĩ kaikana tä walo piale, ĩ wa hãtowö? A simöpa kõo pia wi, ĩ ai tä na samakö mamo läo kõo hãtopökö?' ĩ na töpö kuu ha, 4 Jesus aiki, 'Pö hua kononöö! Ma tä tatihe, ma ta hinitihe, João a na ĩ ta wäsä kõtöö! 5 “Tä tapa mi ipii, ĩ töpö mamo huu topa komapi, töpö konona kõhetio wi ĩ töpö konona topa komaki, wasu wasu tänö töpö ösö hiopöpaso wi, ĩ töpö ösö topa totia komaki, töpö sömöka komi ipii ĩ töpö sömöka wakala komaki, ai töpö noma totia apösoma maaki, Jesus anö ĩ töpö temöa komani, wani tä na töpö honimo opa wi ĩ töpö na Teusö ta topa apöle ĩ ta wäsäö, ĩ na tä kua kulaliö!” ĩ na João a na ĩ na pö kuu kõtöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 6 Ĩ na a kuu nö, '“Jesus a pitili hãto mi. Teusö anö a simöpa hãto maama” ĩ na wa pi kuu pasio mai, ĩ wa pi topa apa asaö' ĩ na Jesus a kuuma. 7 Ĩ na Jesus a kuu ha, João anö töpö simönö noai, ĩ töpö hua konasolö ha, töpö sototoa haile, ĩ töpö na Jesus anö João a kateha haioma. A kateha haio nö, 'Witi ma möö pia salo, sai a maa taso pamö makö huu tasoma? Ipoko tänö silaka ãko hemosili salä salämo kua wi na, ĩ na a wani kua wi, ĩ ma möömö huma? 8 Witi ma möömö huu totioma? “Sama möö pialati, haloi ösö toita apii ösönö a haloa hãtole kitäö!” ĩ na makö pi kuu hãtoma? Haloi ösö toita apii ösö na töpö haloiki nö, töpö puko opa sinomo wi, sai pö maa pamö ĩ töpö huu pasio mai kitä. Kaikana töpö sai pö pe epii sai pö toita apii töpö sai pö na töpö puko opa sinomo wi, ĩ töpö sai pö na ĩ töpö kuo sinomo sisatioö. 9 Ma möömö huu taso noai, witi ĩ a pasiwö? Teusö a kai wäsä sinomo wi ĩ a hãtowö? Awai. João anö Teusö a kai wäsä wi ĩ a maaki, ĩ a päwö mai kitä. 10 Teusö anö João a kateha noai, ĩ tä sãökama kua. Ĩ na tä sãökama kuu: “Kamisanö a simöa sinomo wi, Cristo a palu hamö ĩ sa simöa tolehapala pia salo. Cristo a palu hamö ĩ anö piliso saliliama totio pia salo” ĩ na tä sãökama kuu' ĩ na Jesus a kuuma. 11 Ĩ na a kuu nö, '“João Pasisöta a kua kua wi na, ĩ na ai sanöma pata tä kua wi tä kua mai kitä. Ĩ na ai pata tä kua mai kitä maaki, waiha sanöma makö na Teusö a kaikanamo totiköma tä, makö simöa wi, ĩ ai wa patamo pasio mai maaki, João Pasisöta a na ĩ pata wa toleha satia apöle kitäö!” ĩ na sa kuu pitilimo opa kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 12 Ĩ na a kuu nö, 'João anö Teusö ta wäsä soma tä, töpö waitilimo wi ĩ töpönö ai töpö sai pö täa pi topa kua wi na, ĩ na ai töpö kasiapalo opa nö, sanöma töpö na Teusö a kaikanamo totio piale, ĩ na ĩ tä täa pi topa kua hö̃töoma. Huki ĩ töpö kasiapalo opa nö, ĩ tä sua soa kule. 13 João anö Teusö ta wäsä paio mi tä, Teusö a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö pewönö Teusö a kaikanamo totio pia wi, ĩ ta wäsä paioma. Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ anö ĩ ta wäsä naioma. 14 Sutu ha Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ töpö aiki, “Waiha kaikana tä sai walo pia tä, Elias a pata huu kitäö!” ĩ na ĩ töpö kuuma. “Ĩ na ta kuu noai, huki ĩ pitili ta kuo totio noa” ĩ na makö pi kuu kuköma, João a hai ĩ Elias totiwöö! “Elias a pata huu kitäö!” töpö kuu noai, ĩ töpönö João a kateha totioma. 15 Sa kai a hua pi topa totilai, ĩ pö sömöka taa totikiö!' ĩ na Jesus a kuuma. 16 Ĩ na a kuu nö, 'Ka pi tä kua wi na, ĩ na makö kuatii? Witi töpö kuati wi na, ĩ na makö kua hö̃tötioö? Sapono a na ulu töpö unumoti nö, töpö wai lopaloti nö, töpö kuati wi na, ĩ na makö kuati hãtoö. Ai ulu töpö lole, ĩ töpö na ai ulu töpö hapalo lalupalo opa nö, 17 “Thola sama ösö holapali ke maaki, makö paöa mane. Ö̃kö wi ĩ ama sama ta thapali ke maaki, makö ö̃kö hö̃töo mi ipö” ĩ na ulu töpö kuu. Ĩ ulu töpö kua kua wi na, ĩ na pata makö kua hö̃töoö. 18 João Pasisöta a Teusömo sinomo pi topa salo, ai tä wakala ha ĩ anö nii tä oatala mi, ĩ tä wakala pewö hamö tuu wasui tuu koatalati mi, ĩ na João a kuati ha, “João a na sai tä sapäko opati salo” ĩ na makö kuuma. 19 Ĩ na tä kua tä, sanöma sa kupaso noai, ĩ sanö nii sa tä oaö, ĩ sa tuu koaö, ĩ na kamisa kua kutenö, “Pe epii Jesus anö nii tä oa apaö, ĩ nasimö tuu koa apaö, ĩ na Jesus a kua silia apatiwö. Kaikana tä na sitipa totoköpö, ai töpö na ĩ sitipa sua sinomo wi ĩ töpö, ai töpönö wanisala tä thaa sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kua wi, ĩ töpö na Jesus a noimotiwö” ĩ na makö kuu. Ai tä pi hatukua apöle, ĩ anö ta wäsä makokoa apöle, ai töpönö ĩ ta hini totio opa salo, töpö totiatalo opa kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 20 Ĩ na tä kua tä, ai töpö sai pö ha Jesus anö tä aipöamatima maaki, 'Sa kuati pole, ĩ tä na huki sa pi wasiso sapao kota mai kitäö!' ĩ na ĩ töpö pi kuu maama kutenö, Jesus anö ĩ töpö päsäpa kuköma. 21 Töpö päsäpa nö, 'Kotasĩ tili pö. Makö pepalo opa kuki kitäö! Petösaita tili pö. Makö pepalo opa naio kitäö! Kamakö sai pö ha sa kua tä, sa tä aipöama kuatipili na, ĩ na situ tili töpö, sitõ tili töpö, ĩ na töpö kui töpö sai pö ha sa kutiki nö, ĩ na sa tä aipöama thama naioma aköna, “Wanisala sa tä tha apati noai, ĩ sa tä hosa pi topa kuleö!” ĩ na ĩ töpö kuu noa kipi. Ĩ töpönö wanisala tä thaa noai, ĩ tä na töpö pi honipo opa salo, haloi ösö sĩti ipii ösö na töpö haloiki nö, töpö lotiki nö, senoma tänö kama töpö huluko noa kipi. Ĩ na ĩ ösö sĩti ipii ösö na ĩ töpö haloköma aköna, “Ĩ töpönö wanisala tä thaa noai, ĩ tä hosa pi topa apa noa” ĩ na ai töpö pi thama noa kipi. 22 “Waiha Teusö anö sanöma töpö peama tä, situ tili töpö, sitõ tili töpö, ĩ na töpö kui töpö peama kitä maaki, kamakö peama satia apa kitäö!” ĩ na kamakö na ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 23 Ĩ na a kuu nö, 'Kapahanaũ tili pö. Kamakö aiki, “Hi tä hẽtu hamö Teusö a kulali, ĩ hamö makö hua konasolö kitäö!” ĩ na makö pi kuu kule maaki, õsi töpö pepalo opa soatio wi, ĩ tä uli hamö Teusö anö makö pewö kemaki kitäö! Kamakö na sa kua tä, sa tä aipöama thamapili na, ĩ na sotoma tili töpö mamo tetela tä, ĩ na Teusö anö tä aipöama thama naioma aköna, ĩ töpönö wanisala tä thaa noai ĩ tä hosalö noa kipi. Önö kutenö Teusö anö ĩ töpö sai pö wania maa noa kipi. Ĩ töpö sai pö kua soala pi. 24 “Waiha Teusö anö sanöma töpö peama tä, sitõ tili töpö peama kitä maaki, makö peama satia apa kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 25 Ĩ na tä kua tä, Jesus aiki, 'Hapa. Hi tä hẽtu hamö töpö kulali ĩ töpö, hi masita tä uli ha töpö kule ĩ töpö, ĩ na töpö kui wa töpö pewö simöa sinomo wi ĩ wa. Sa kuu pole, ĩ tä na ai töpö pi tao opa wi ĩ wa töpö pi hatukupama mai, ulu töpö kui na ĩ na töpö kui, ĩ wa töpö pi hatukua asapamanöma. Kawa pi aiki, “Ĩ na sa töpö thama pi topa apa kutenö, ĩ na sa töpö thama kitäö!” ĩ na wa pi kuu nö, wa töpö thamatima. Önö kutenö, “Aitaköö! Kawa na sa pi mönaha apa kuleö” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 27 Ĩ na a kuu nö, 'Ipa hao anö kamisa na tä pewö totoköma. Ai sanöma wanö Teusö pelupö sa taö pasio mai kitä. Ipa hao anö sa taö öpa sisaö. Ai sanöma wanö ipa hao wa taö naio mai kitä. Pelupö sanö ĩ ipa hao sa taö sisaö. Pelupö sanö ai sanöma makö na ipa hao sa möma pi topa wi ĩ makönö ipa hao ma taö naia asaki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 28 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Hute hute ma tä uni sipo salo, makö mota apa wi, ĩ pö! Hapo. Kamisa na makö huoki solöma, makö mota mapamani kitäö! 29 Sa höla mi, sa nohi, ĩ na sa kuöö! Makö päsäpa soa päatalo mai kitä. Önö kutenö, makö pi hatukupalöpö, sa kuu sinomo wi, ĩ ta hinia totilöheö! Ĩ ma ta hinia totilöma, makö motai, ĩ tä mataso kitäö! 30 Kamisanö makö noa thaa sinomo wi, ĩ tä na, “Häö” makö pi kuu mai kitäö! Kamakö na hute hute sa tä siapalama mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 12
1 Ĩ na tä kua tä, mota mato wi ĩ tä wakala ha, hikali a ha tötiiku pili mosö kuo pa, Jesus anö kama kai a hua sinomoti wi ĩ töpö kai hasuoma. Töpö kai hasuo pamö töpö oi ipö salo, tötiiku mopö käalalö nö, mopö oa kai hutiilöma. 2 Mopö käalali wi, patiseu töpönö ĩ tä taa nö, '“Mota mato wi ĩ tä wakala ha pö kalipalo hãto tihöö!” Moisés a patanö nö patapö töpö noa thama maaki, kawa kai a hua sinomo wi ĩ töpö ta kalipalo noa' ĩ na Jesus a na ĩ na patiseu töpö kuuma. 3 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Davi a, kamanö töpö nokapalamati wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö oio opa noai, ĩ ma tä waheta sãökama möö totio mi salo. 4 Teusömo wi a sai ha Davi a lisipalo nö, Teusö a täpä sinomo wi ĩ töpönö Teusö a na ĩsa ãi totoma sinomo wi, Davi anö ĩ ãi tälö nö, kama hai ĩ töpö solo ĩ töpönö ĩ ãi oalalömae. “Teusö a täpä sinomo wi ĩ töpönö ĩ ãi oa sisalöö!” ĩ na Moisés anö nö patapö töpö noa thama maaki, Davi a, kama hai ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpönö ĩ ãi oalalömae. 5 Ĩ na tä kua tä, “Mota mato wi, ĩ tä wakala ha pö kalipalo tihöö!” ĩ na Moisés a patanö nö patapö töpö noa thama maaki, Teusö a täpä sinomo wi, mota mato wi ĩ tä wakala ha Teusömo wi a sai hamö ĩ töpö kalipalo sinomotii. Ĩ na ĩ töpö kuati wi maaki, “Wanisala ma tä thama” ĩ na Teusö a pi kuu mi. Ĩ ma tä waheta sãökama möö hãto maama? 6 “Teusömo wi a sai ha töpö Teusömo sinomo wi ĩ tä topa apa kutenö, kalipalo mai ĩ tä wakala ha ĩ a sai ha töpö kalipalo kule maaki, ‘Wanisala’ Teusö a kuu mi. Ĩ na tä kua tä, Jesus sanö sa töpö simöa wi ĩ tä topa satia apa kutenö, kalipalo mai ĩ tä wakala ha kamisanö sa töpö simököma, töpö kalipaloö ha, ‘Ĩ tä wanisala mai kitä’ makö pi kuu mai” ĩ na sa kuu kule. 7 Huki mota mato wi ĩ tä wakala ha hi töpönö tötiiku mokö suaö ha, ĩ tä wanisala mi. Teusö aiki, “Makö Teusömo nö, salo ma pö ĩsima sinomo wi ĩ sa tä pii mi. Ai töpö na makö pi honipo salo, ĩ ma töpö totiapala wi ĩ sa tä pii sisa kule” ĩ na Teusö a kuu noai, ĩ ma ta hini totio aköna, “Jesus a kai a hua sinomo wi, huki ĩ töpönö tötiiku mokö tälöma kutenö, wanisala tä thama” ĩ na makö kupalo mana pi. 8 Sanöma sa kupaso noai, ĩ kaikana sa kutenö, mota mato wi ĩ tä wakala maaki, “Pö kalipaloö!” ĩ na sa kuu ha, ĩ tä wanisala mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 9 Ĩ na tä kua tä, Jesus a hua kononö nö, juteu töpö kokamota wi ĩ a sai pata ha Jesus a lisipasoma. 10 Ĩ ha ai tä kule, ĩ a poko ami ösö tao mio opama. A ami ösö tao mi ipö ha, 'Jesus anö a toa kõo hãtomani kitäö! “Mota mato wi ĩ tä wakala na pö kalipalo tihöö!” ĩ na Moisés anö juteu makö noa thama maaki, huki Jesus a kalipalowö' ĩ na ĩ töpö kuu pi topa apama. Ĩ na töpö kuu pi topa salo, 'Jesus ai. “Mota mato wi ĩ tä wakala na töpö toa komanöö!” ĩ na Moisés anö makö noa thama ta o?' ĩ na töpö kuuma. 11 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Ai wanö oweha wa thapo tä, mota mato wi ĩ tä wakala ha thaka taka ha ĩ oweha a keköma, kalipalo mai ĩ tä wakala na maaki, wa kasiapalo opa nö, au oweha wa thaa kopali ta pi kuu mai. 12 “Oweha a noa apa waikia alu kuleö!” makö pi kuu kule maaki, sanöma tä lö kui, ĩ tä noa sati ipö. Önö kutenö, mota mato wi ĩ tä wakala päla tä maaki, ai ma töpö totiapala apa wi ĩ tä topa satia apa' ĩ na Jesus a kuuma. 13 Ĩ na a kuu nö, a poko ami ösö pata apöle, ĩ a na, 'A ami totoköö!' a kuuma. Ĩ na a kuu ha, a ami totoköma, ai a ami topa kule na, ĩ na ĩ a ami topa kua kõo soataköma. 14 A ami topa kõköma ha, patiseu töpö hulolö nö, 'Jesus ma säpalöpököö! Wi na makö kua nö, Jesus ma säpalöpö?' ĩ na töpö kuuma. 15 'Jesus ma säpalöpököö!' ĩ na töpö kuu noai, Jesus anö ĩ ta hininö nö, tiko hamö a hua konasolöma. A hua koonö pamö töpö satehe epii töpö nokaalö noai, ĩ ai töpö salia apa noai, Jesus anö ĩ töpö pewö toa komanöma. 16 Töpö toa komanö noai, Jesus anö ĩ töpö noa thaa nö, 'Ai töpö na sa wäsä tihöö!' a kuuma. 17 Sutu upa Isaías anö Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ anö tä sãökökö noai, ĩ na ĩ tä kua tolea totisolöpö, 'Ai töpö na sa wäsä tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma. Isaías anö tä sãökökö noai ĩ na ĩ tä kuuma: 18 'Ĩ na Teusö a kuu kuleö! “Kamisanö sa saipalö noai, kamisanö ĩ sa simöaö ha, ĩ anö sa hini sinomo wi, hi ĩ a. Ĩ sa pi ipawö. Ĩ anö sa pi mönahapalamatii. Ĩ a õsi na sa õsi kua tolele, ĩ sa simöki pia salo. Ĩ sa simöki ha, sanöma töpö pewö na ĩ anö sa kai a wäsä kitäö! ‘Ĩ tä topa kuleö!’ sa kuu sinomo wi ĩ anö ĩ ta wäsä tolea totio kuki kitäö! 19 Ĩ a höla mi, a hapalo lalupalo soatalo mi, piliso hauhu upii tiso ha töpö satehe epii töpö hupaloti pa a hasuo pola nö, ĩ na ĩ a kua kitäö! 20 Silaka ãko käsoma, ĩ wa ãko wania kua mi kui na, ĩ na ĩ anö töpö utiti ipii töpö peama kua hö̃töo mai kitä. Wani ipii koa taka sii wai hiliti ha, ĩ wa taka sii wai luama thama mi kui na, ĩ na töpö utitia apati wi, ĩ anö ĩ na ĩ töpö peama thama hö̃töo mai kitäö! Tä toita apii, ĩ tä kua sinomo paio mi tä, ĩ a kasiapalo opati nö, ai töpö totiapala apa paitio kitäö! 21 Ĩ a na sanöma töpö pewö mamo teteköma, ‘Ĩ anö makö täapa kõa läo kitä’ ĩ na töpö pewö pi kuu kitä” ĩ na Teusö a kuu kuleö!' ĩ na Isaías anö ĩ na tä sãökama kuu wi, tä sãökama thaköma. 22 Ĩ na tä kua tä, ai tä na sai tä sapäko sinomo noai, ĩ anö tä tapa mi ipii, a ãkasöpö öpii, ĩ na a wani kuati wi, Jesus a na ai töpönö ĩ a kai waloköma. A kai waloki ha, Jesus anö a wani toa komanöma, a hapalo makoka apaö, a mamo wani huu topa apa kopi, ĩ na ĩ a wani kua kopasoma. 23 Ĩ na a wani kua kupasoö ha, töpö satehe epii töpö sototoa apöle, ĩ töpö aiki, 'Kilatiha!' töpö kupalo nö, 'Juteu makö na Davi a hai ĩ ola tolewö tä kaikanamo piale, ĩ Jesus a hãtowö?' ĩ na töpö kuuma. 24 Ĩ na töpö kuu noai, patiseu töpönö ĩ ta hini nö, 'Peusepuu, Sai tä sai pata, ĩ a hilo polakaa soatale, sai töpö pewö na ĩ a pata kaikanamo wi, ĩ a patanö Jesus a lotetepamanöma salo, Jesus anö sai töpö sasu taö öpa päoö' ĩ na ĩ töpö kuuma. 25 Ĩ töpö pi kupaloti pole, Jesus anö ĩ tä taö öpa kutenö, ĩ töpö na a hapalo nö, 'Tä uli pe epii tä uli pata ha töpö pilipai, ĩ töpö noimaso mai, töpö hölapalo nö, töpö selekepasoma, kaikana tänö ĩ töpö simöa wi, ĩ tä mapaso kitä. Sai pö pata ha töpö kule, ĩ töpö hölapalo kuköma, ĩ töpö pewö kuo sototo satio mai kitä. Au ai töpö sai höla kuköma, au ai töpö na makö pilio sototo satio naio mai kitä. 26 Ĩ tä kua kua wi na, ĩ na Sai tä sai pata kua hö̃töoö. Sai töpö na Sai tä sai pata kaikanamo sinomo wi ĩ sai töpö hölapalo nö, ĩ töpönö ai sai töpö sasupali aköna, töpö selekepalo pi. Töpö selekepasoö aköna, ĩ töpö na Sai tä sai pata kaikanamo maa hö̃tötaso pi. 27 “Peusepuu anö Jesus a lotetepamanöma kutenö, sai töpö sasupa sinomoö” ĩ na makö kuuwö. Ĩ na makö kuu manu kule, kamakö kai a hua sinomo wi, witi pili anö ĩ töpö lotetepalöma kutenö, ĩ töpönö sai töpö sasu? Kamakö aiki, “Kamisamakö kai a hua sinomo wi, Sai tä sai patanö ĩ töpö lotetea naipalöma, ĩ töpönö sai töpö sasua naipali” ĩ na makö kuu kitä ta o? Ĩ na makö kuu aköna, ĩ töpönö sai töpö sasua naipali wi, ĩ töpö aiki, “Makö holisimo opawö” kamakö na ĩ na ĩ töpö kuu pi. 28 Sai tä sai patanö kuno mai. Teusö anö sa lotetepamanöma. Sa lotetepamanöma kutenö, sai sa töpö sasutii. Sai sa töpö sasuti manu kule, “Sanöma makö na Teusö a kaikanamo wi, kamakö na ĩ tä kua waikia kuleö!” ĩ na makö kuupököö! 29 Ai tä sanöma lotete epii, ĩ a hai wani tä na wa thomömo pia salo, kama wa õka paio mai ha, ĩ a sai pö ha wa thomömo mai kitä. A lotete epii ĩ wa õka paipalö nö, kama hai ĩ wani wa tä thomöni. Ĩ tä kua wi na, ĩ na sa kua naioö. Sai tä sai pata lotete epö ha, kamisanö sa wani utitipama paio mai ha, sai sa töpö sasupa mai kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 30 Ĩ na a kuu nö, 'Kamisa na wa pi lulua mi kutenö, kawanö sa wanipo wi ĩ wa. Kawanö kamisa na ai wa töpö pi luluama mi tä, kamisa na ĩ wa töpö waloama mai, ĩ wa töpö sasua pasili. 31 Önö kutenö, kamakö na ĩ na sa kuu kule: “Sanöma töpönö wanisala tä thaa wi ĩ tä, ai tä kateha wanisala wi ĩ tä, ĩ na tä kui tä pewö na Teusö a hĩso mapo kõo taö öpa kitä maaki, ai sanöma töpönö Teusö a õsi kua tolele, ĩ a kateha wanisala wi, ĩ tä na Teusö a hĩso mapo mai kitäö! 32 Sanöma sa kupaso noai, ai tänö ĩ sa kateha wanisala kule maaki, ĩ tä na Teusö a hĩso mapo kõo taö öpa kitä. Ĩ na Teusö a kua kitä maaki, ai tänö Teusö a õsi kua tolele, ĩ a kateha wanisala wi, ĩ tä na Teusö a hĩso mapo mai kitäö! Ai tänö Teusö a õsi kua tolele, ĩ a kateha wanisala wi, hi masita tä uli na ĩ a kuati tä, ĩ a na Teusö a hĩsoö, waiha ĩ a nomaso noai ha, ĩ a õsi na a hĩso soatioö, ĩ na Teusö a hĩso kuati kukiö!” ĩ na sa kuu kule' ĩ na Jesus a kuuma. 33 'Au hii tiki toita apö tä, ĩ tiki ha thomo thomo toita apii mo lalo hö̃töo kitä. Ĩ na tä kua tä, au hii tiki wanisala apö tä, ĩ tiki ha thomo thomo wanisala apii mo lalo pasio kitä. Pili wa tate möö taö öpaö, pili wa tiki möö taö öpa naia soataö, ĩ na wa kuaö. 34 Olö kökö wasu kui na, ĩ na makö kuö. Makö wanisala apa salo, makö hapalo toita mai kitä. Sanöma makö õsinö makö pi tapomo kua kua päo wi na, ĩ na pili makö kainö makö hapalo kua naio päo kitä. 35 Wa toita apö kutenö, pili wa õsi na toitai tä na wa pi tapomo salo, wa hapalo toita apa kuki kitä. Ĩ na tä kua tä, wa wanisala apö kutenö, hiopö tä na wa õsi pi tapomo kutenö, wa hapalo hiopöa apa kuki kitä. 36 “Sanöma töpö kuati noai, waiha Teusö anö ĩ tä noa totoma hätäpo tä, toitai tä na wa hapalo totio mai, wa hapalo saimo päo noai, kawa na Teusö anö ĩ ta kateha hasulua apa kitäö! 37 Huki toitai tä na wa hapalo toita apöle, waiha ĩ tä noa na Teusö aiki, ‘Wa hapalo toita apama kutenö, wa peama mai kitäö!’ ĩ na a kuu kitä. Ĩ na tä kua tä, wa hapalo wanisala apati wi, ĩ tä noa na Teusö aiki, ‘Wa hapalo wanisala apatima kutenö, wa peama kuki kitäö!’ ĩ na Teusö anö wa noa thaa kuki kitäö!” ĩ na kamakö na ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 38 Ĩ na tä kua tä, Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ ai töpö, ai patiseu töpö, ĩ na töpö kui töpö aiki, 'Jesus ai. Wa tä aipöama wi, ĩ sama tä möö pi topa apa kule' ĩ na töpö kuuma. 39 Ĩ na töpö kuu ha, 'Huki ola makö kule, ĩ makö wanisala apatiwö. Teusö ma hosalö noai ĩ makö pasiwö. Teusö ma thapo mane maaki, aipöa wi ma tä möö pi topa päo nö kiliawö. Pälaö! Sa tä aipöamati wi, kamakö na ĩ sa tä möma mai kitäö! Teusö anö Jonas a na tä aipöama kua noai na, ĩ na Teusö anö tä aipöama kua kõo piale, kamakö na Teusö anö ĩ tä möma sisa kitä. 40 Suli a õsi pata ha Jonas a titia tä, 3 tökö mumi kui tökö mumi hasua thapamanö noai na, ĩ na masita taka na sanöma sa kupaso noai, ĩ ha ĩ sa titia tä, 3 tökö mumi kui sa tökö mumi hasua thaa hö̃töpamani pia salo' Jesus a kuuma. 41 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sanöma töpönö wanisala tä tha apati noai, Teusö anö ĩ tä noa totoma hätäpo tä, ĩ tä, ninipi tili töpö öpapalo nö, makö namo simöki kitä. Ninipi tili töpö na Jonas anö Teusö ta wäsäö ha, ĩ töpönö ĩ ta hinia totilö nö, kama töpö pi tapomo sapamo asa kõoma. “Häö. Samakö wanisala apatiwö. Wanisala sama tä thaa kota wani ipöö!” ĩ na ĩ töpö kuuma kutenö, waiha kamakö na, ĩ ninipi tili töpö aiki, “Teusö ma ta hini maapa wi. Makö wanisala apawö” ĩ na ĩ töpö kuu kitäö!' ĩ na Jesus a kuu nö, '“Jonas a hai, ĩ pata tä maaki, kamisa hai, pata sa sati ipöwö. Jonas anö Teusö ta wäsä makokoa taö öpama maaki, kamisanö Teusö sa ta wäsä makokoa taö satia apa asa kuleö! Sa ta wäsä makokoa taö satia apa kule maaki, makö pi tapomo sapamo totio mai ha, wanisala ma tä tha apatiwö” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 42 Ĩ na a kuu nö, 'Sapá tili töpö na suö tä kaikanamo sinomo noai, ĩ anö Salomão a hapalo mosawi ipii, ĩ ta hini pi topa apa salo, Sapá tä uli pã apa päla tä maaki, Salomão a kule hamö ĩ hamö ĩ a suö hulasolöma. Önö kutenö, sanöma töpönö wanisala tä thaa noai, waiha Teusö anö ĩ tä noa totoa tä, ĩ kaikanasoma tä öpaiki nö, kamakö na a hapalo nö, “Makö wanisala apatiwö. Wi na makö pi kuu salo, Teusö ma ta hini maama?” ĩ na ĩ suö a kuu kitä. “Salomão a pi hatukuo opa waikioma maaki, ĩ a na sa pi hatukua satia apa kule. Sa pi hatukua satia apa kule maaki, kamakönö sa kai a hini wani ipö pasi nö kiliwö” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 43 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Ai sanöma tä õsimö ha sai tä kutio noai, ĩ sai tä lisia kopasolöma, a mota mapo pi topa salo, sanöma töpö pilio maa pa, tä uli hãsitio opa pa a wani hutii. A huti kule maaki, a mota mapasopö tä tapa mi salo, 44 “Ĩ sanöma tä õsimö ha ipa sai a kuopili, ĩ ha sa lisipasopili, ĩ a sai na sa huu kõo pätalökö o!” ĩ na a pi wani kulasoö. Ĩ na a pi wani kulo nö, a kõa sapalolö nö, a kutio noai, ĩ a sai na a waloa kõköma. A waloa koiki nö, ĩ sãko sãko tä kua mi, a sai toita apii, ĩ a sai taa konanöma. 45 Ĩ a sai taa konanö nö, ai sai töpö wanisala satia apa wi, ĩ 7 töpö nakalö nö, ĩ sanöma tä õsimö ha ĩ sai töpö kai pilia nömöki. Ĩ sanöma tä pea waikitioma maaki, ĩ a õsimö ha sai töpö satehe epii töpö pilia nömöa kõköma kutenö, a pea satia apa nömöa kõki. Pi naka. Ĩ sanöma tä pea satia apa nömöa kõo kua wi na, ĩ na huki ola makö kule, waiha ĩ na ĩ makö ola pea tolea satia apa kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 46 Ĩ na tä kua tä, ĩ töpö na Jesus a hapalo soala tä, Jesus a hai ĩ pöpönö a, kama hai ĩ poose töpö, ĩ na töpö kui töpö waloa läkö solöma. Töpö waloa läiki nö, sai a atu ha töpö öpaiki nö, ai töpö na ĩ töpö aiki, 'Jesus a na samakö hapalo pi topa kuleö!' ĩ na töpö kuuma. 47 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus a na ai tä aiki, 'Sai a atu ha au nao a, au hoose töpö, ĩ na töpö kui töpö öpa kuleö! Töpö öpaiki nö, kawa na ĩ au ai töpö hapalo pi topa kuleö!' ĩ na a kuuma. 48 A kuu ha, 'Witi ipa nao a? Witi ipa hoose töpö?' a kuu nö, 49 kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö himöpalö nö, 'Hi töpö hai, ĩ ipa nao a, ipa hoose töpö. 50 Hi tä hẽtu ha ipa hao a kulali, ai töpönö ĩ a kai hini totiatalo opati wi, ĩ töpö na, “Ipa hoosa a. Ipa sao a. Ipa nao a” ĩ na ĩ töpö na sa kuu naio sisaö' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 13
1 Ĩ tä wakala na Jesus a hulolö nö, kosoto u kasö pata ha a waloikitö nö, a loiki nö, ai töpö pi hatukupamanöpö, Teusö ta wäsä kuköma. 2 Teusö ta wäsäti tä, kama kotö ha töpö satehe epii töpö kokamo kutenö, kosoto u pata ha kutiata a kãne, ĩ ösö ha a titiki nö, a loköma. Kosoto u kasö pata ha maka maka tä kule, ĩ ha töpö satehe epii töpö öpahama. 3 Ĩ töpö na Teusö ta wäsä nö, töpö pi hatukupali pia salo, uni tökö sino a wäsätima. Ai uni ta wäsä nö, ĩ na a kuuma: 'Thomo thomo säsäha sinomo wi, hikali a hamö ĩ anö mo säsähamö hulasolöma. 4 Mo säsähati pamö, piliso kasö hamö ai mo kelasoma, salo pö katä wi ĩ pönö ĩ mo oa soatalöma. 5 Ĩ na tä kua tä, tä uli maa mapöo opa pa ai mo keköma, masita tä uli ösö patete epö salo, mo haa soatasoma maaki, 6 motokö pi ösöhötasoma, pili moto sii sopinö mosö wai silikia soatasoma. Mosö nasökili wai wani ipö kutenö, mosö wai silikilasoma. 7 Ĩ na tä kua tä, tä uli mösököpöo opa pa ai mo keköma, mösököpölemö tiki patasoma, tä uli paimia apösoma kutenö, mösököpölemö tikinö mosö wai häwämanöma. 8 Ĩ na tä kua tä, tä uli topa apa pa ai mo kea asaköma, mo ãkelo nö, mo sätäa haia asataköma. Ai mo wai kea pasia pälaso noai, ĩ mo wai ãkelo nö, 100 mokö kui mokö sätäköma. Ĩ na tä kua tä, ai mo wai kea hö̃töso noai, ĩ mo wai ãkelo nö, 60 mokö kui mokö sätäköma. Ĩ na tä kua tä, ai mo wai kea pasilo nö, mo wai ãkeso noai, ĩ mosö wai na pasiwö, 30 mokö wai sätäo pasioma' ĩ na Jesus a kuuma. 9 Ĩ na a kuu nö, 'Sa kai a hua pi topa totilai, ĩ pö sömöka taa totikiö!' ĩ na a kuuma. 10 Ĩ na Jesus a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomoti wi, Jesus a na ĩ töpö ekua atea totiki nö, 'Jesus ai. Hi wa töpö pi hatukamati tä, wi na wa pi kuu salo, hi töpö na uni wa ta wäsä sinomoti kule?' ĩ na ĩ töpö kuuma. 11 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Sanöma makö na Teusö a kaikanamo totio wi, sutu ha ĩ ta wäsä totio maama maaki, huki kamakö na ĩ sa ta wäsä totia apa asa kule. Teusö a kaikanamo wi, hi töpö na ĩ sa ta wäsä totio mai kitä. Hi töpö na uni sa ta wäsä päoö. 12 Ai töpönö Teusö a kai a hinia totia waikio noai, ĩ töpö na pe epii Teusö anö ai ta hinimoma nömöo kitä. Ĩ na tä kua tä, ai töpönö Teusö a kai a hini totio pasio maa noai, wani ipii ĩ töpönö Teusö a kai hini waikia kule maaki, ĩ töpönö Teusö a kai hini maa kõo haiatalo opa kitä. 13 Önö kutenö, hi töpö na uni sa ta wäsä päa kule. Ĩ töpö pi wi na takömo nö, töpö mamo tetea hö̃töa kule maaki, tä tapa totio mi. Ta hini kule maaki, ĩ tä sai a hini totio mi. Önö kutenö, uni sa ta wäsä päa kule. 14 Ĩ na hi töpö kuati ha, Isaías anö Teusö a kai wäsä sinomoti noai, ĩ a kuu noai, huki ĩ tä sai a kuo totio ke. Pi naka. Ĩ na Isaías a kuuma: “‘Makö sömöka taa kitä maaki, ma ta hini totio mai kitä. Makö mamo tetea kule maaki, ĩ tä na makö pi hatukupo mai kitä. 15 Teusö sa na hi töpö õsi walole mi ipö pasi kutenö, kamisa na pili töpö sömöka komi, pili töpö mamo kasö mia, ĩ na töpö kuatii. Ĩ na töpö kua mi aköna, pili töpö mamo tetea, pili töpö sömöka wakala, ĩ na töpö kula pi. Töpö pi hatukupalo nö, kamisa na ĩ töpö pi tapomo sapa kõo aköna, kamisa na töpö pi lulua kona pi. Kamisa na töpö pi lulua kõa aköna, sa töpö pi ononopali pi’ ĩ na Teusö a kuu kuleö!” ĩ na Isaías a kuuma' ĩ na Jesus a kuuma. 16 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Kamakö lö kui, makö mamo huu, makö sömöka wakala, ĩ na makö kua kutenö, makö pi mönaha apaö. 17 “Sutu ha Teusö a kai wäsä sinomoti noai ĩ töpö, Teusö a thapo noai ĩ töpö, ĩ na töpö kui, kamakönö ma tä tapa pole, satehe epii ĩ töpönö ĩ tä tapa pi topa naioma maaki, tä tapa maama. Ma ta hiniti pole, ĩ töpönö ĩ ta hini pi topa apa naioma maaki, ta hini maama. Pitili sa” kamakö na ĩ na sa kuu kule. 18 Önö kutenö, sa kuu pole, ĩ ta hinia totilöheö! Uni sa ta wäsähe, ĩ na ĩ ta kuu totia kule: 19 Sanöma makö na Teusö a kaikanamo wi, ai töpönö ĩ ta hini kule maaki, ta hini totio mi ipö. Piliso kasö ha ai mo kea kua pasia pälaso kua noai na, ĩ na Teusö ta hini päo wi, ĩ na ĩ töpö kuaö. Ĩ töpö na Teusö ta wäsä kule maaki, Sai tä sai pata kea haiki nö, ĩ töpö õsi ha Teusö ta titile, ĩ tä naka, plökö, ĩ na Sai tä sai pata kuaö ha, “Sa tä hini maa haiatalo opaö. Päla. Sa ta hini wani ipö kota sai” ĩ na ĩ töpö kuu soatoö. 20 Ĩ na tä kua tä, tä uli maa mapöo opa pa ai mo kea kukö noai na, ĩ na Teusö ta hini wi, ĩ na ai töpö kuaö. Ĩ töpönö Teusö a kai a hini pola nö, töpö pi topa apa soata kitä maaki, 21 pili mosö nasökili wai maa kuo noai na, ĩ na ĩ pili töpö õsi ha Teusö ta hini mi kutenö, ĩ töpönö Teusö tä kai a hula soaki. Ĩ töpö pea kuiki nö, Teusö tä kai a hula soaki. Teusö ta hini pi topa salo, ai töpönö ĩ töpö wanipoö. Töpö wanipoö ha, “Hö. Teusö sa ta hini pi topa tä, ai töpönö sa wanipo salo, Teusö sa tä kai a hini wania hö̃töle” ĩ na ĩ töpö pi kuu. Töpö pi kuu nö, Teusö tä kai a hula soaki. Ĩ na ĩ töpö kuaö. 22 Mösököpöo opa pamö ai mo kea kukö noai na, ĩ na ai töpö kuaö. Ĩ töpönö Teusö ta hini soata kule maaki, waiha, “Ipa kalipalo wi ĩ tä kua apa pikia saile taköö!” ĩ na töpö pi kuu sinomoö ha, Teusö ta hini pi topa wi ĩ tä pewö matasoö. “Satehe epii ipa wani tökö kuo nö toa sö ö̃” ĩ na töpö pi kuu sinomoti kutenö, ĩ töpönö Teusö tä kai a hini wanipasoö. Ĩ na ĩ töpö kuaö. 23 Ĩ na ai töpö kua pasia kule maaki, ai töpönö Teusö tä kai a täa totia asali. Masita tä topa apa pa, mo kea kua asakö noai na, ĩ na ĩ töpö kua asaö. Ĩ mo ãkelo nö, ĩ mosö na pili mo lalo nö, pili mo pala kua kulaso wi na, ĩ na ĩ töpö uni kua kua hö̃töpasoö. Ĩ töpönö Teusö tä kai a täa asalö nö, toitai tä tha apati asa kuki. Ai töpönö toitai tä thaö, ai töpönö lapaha apii toitai tä thaö, ai töpönö lape epö sati ipii toitai tä thaö, ĩ na ĩ töpö kua kua asaö' ĩ na Jesus a kuuma. 24 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö ai uni ta wäsä nö, ĩ na a kuuma: 'Hikali a ha ai tänö mokö toita apii mokö tösa kua noai na, ĩ na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä kua hö̃töoö. 25 Mumai ha töpö mitia tä, õka tä lisia halupalo nö, tötiiku mokö toita apii mokö töo waikio pa, mo wanisala apii mo töa tikilia haluköma. Ĩ mokö töa halukölö nö, a kõa halua soasolöma. 26 Ĩ na tä kua tä, mokö toita apii mokö ãkelo nö, mosö wai halo nö, mokö sätäa tä, mokö wanisala apii mokö ãkea naino nö, ĩ mosö wai haa naisoma. 27 Ĩ mosö wanisala apii mosö haa naiso noai, pata tänö töpö kalipalama sinomo wi ĩ töpönö ĩ tä talalö nö, pata tä na töpö hapalo nö, “Toita apii wa mokö tököma maaki, wi na tä kua nö, ai mosö wanisala wani ãkea naisoma thai?” töpö kuu ha, 28 “Õka tänö ĩ mo hiopö wani töa hãtoa pasikömaö!” pata tä kuu hö̃töoma. Ĩ na a pata kuu ha, “Mosö wanisala apii ĩ sama mosö wani uköpalötö?” töpö kuu ha, 29 “Naiö! Ĩ mosö wani uköpa paio maikiö! Ĩ ma mosö wani uköa pa, mosö toitai mosö uköa naia hãtopaso matimöö! 30 Waiha ĩ mosö pewö patasipö tä, ipa mokö täa sinomo wi, ĩ sa töpö simökö nö, ‘Ki mosö wanisala apii ĩ ma mosö uköa paipalö nö, ma mosö käpalö nö, ma mosö õkapalö nö, mosö ĩsimanöö! Ma mosö ĩsimanö nö, tötiiku mokö toita apii ĩ ma mokö täalalö nö, sai a õsimö ha ĩ mosö thaa soataköö!’ ĩ na sa kuu kitäö!” ĩ na pata tänö töpö noa thama' ĩ na Jesus a kuuma. 31 Ĩ na Jesus a kuu nö, ai uni ta wäsä nö, '“Ai mo wai alukusi ipö waikikiö!” wa pi kuu kule maai, mosötahata mo wai alukusi sati ipö. Ĩ mo wai ãke kua wi na, ĩ na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä kuö. Ai tänö mosötahata mokö tälö nö, hikali a ha mokö somösöakö nö, 32 mokö wai alukusi ipii maaki, mosö wai patasoma, mosö pea apöpasoö. Ai tiko mosö na mosötahata mosö pea satia apa asapasoö. Hii tiki kui na, ĩ na ĩ mosö pata kupasoma, ĩ pili ösö poko hamö salo pö ose wainö pili pö sapuku wai thaki. Ĩ na ĩ tä kua kua wi na, Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä pala kua hö̃tösoö' ĩ na Jesus a kuuma. 33 Ĩ na Jesus a kuu nö, ai uni ta wäsä nö, 'Suö tänö pe epii ĩsa ãi pata thapamani pia salo, ĩsa ãi hölöma wi ĩ nasimö tä wai alukusia apa kule maaki, suö tänö ĩ tä wai kemakö nö, tä tikolemaö ha, ĩsa ãi pewö hölöa soatasoö. Ĩsa ãi hölöma wi ĩ tänö ãi pepo kua wi na, ĩ na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä kua hö̃töoö' ĩ na Jesus a kuuma. 34 Satehe epii töpö na Jesus anö Teusö ta wäsä nö, uni ta wäsätima. Uni ta wäsä mi tä, Teusö ta wäsä maama. 35 Önö kutenö, sutu upa Teusö a kai wäsä sinomo noai ĩ a kuti noai, ĩ tä kua toleo totio opama. Sutu upa tä kuu noai, waiha Jesus a kua tä, ĩ tä kua toleo totio opama. Ĩ na Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ na ĩ a kuuma: 'Sa hapalo nö, uni sa ta wäsä kitä. Somi tä sai tä, ta wäsä paio maa noai, nö patapö töpö na ta wäsä naio maa noai, huki ĩ sa ta wäsä hasulupa pia kuleö!' ĩ na ta kuuma. 36 Ĩ na Jesus a kuu nö, satehe epii töpö pata kokamo pole, ĩ töpö pewö pata taa kõkölö nö, a konasolöma. A konasolöma tä, Jesus a kai a hua sinomo wi, Jesus a na ĩ töpö waloa haikitö nö, 'Jesus ai. Õka tänö mo wanisala apii mo töa tikilia halukö noa thali, ĩ uni wa ta wäsä noa thali, wi na ĩ ta kua totia kule?' ĩ na töpö kuuma. 37 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Ai tänö mo toita apii mo töa asakö noai, ĩ sanöma sa kupaso noai hi ĩ kamisa. 38 Hikali a lö kui, hi masita tä uli pewö. Mopö toita apii, mopö töahale, ĩ mopö lö kui, Teusö Kaikana tänö töpö thapo wi ĩ töpö. Mopö wanisala apö pasii, Sai tä sai patanö töpö thapo wi ĩ töpö pasiwö. 39 Õka tänö mokö wanisala apii mokö töa halukö noai, ĩ õka tä hai, ĩ Sai tä sai pata. Hi masita tä uli mapo pia tä, hikalimo sinomo wi ĩ töpönö mosö wai uköa thalalö noai na, ĩ na Teusö a hai ĩ ãju töpönö sanöma makö uköa thaa hö̃töalali kitä. 40 Mosö wanisala apii ĩ mosö ukölö nö, mosö ĩsia thama wi na, ĩ na hi masita tä uli mapo pia tä, ĩ na sanöma makö thama hö̃töo kitäö! 41 Sanöma sa kupaso noai, ĩ sanö ipa ãju sa töpö simökö nö, sanöma töpö na sa kaikanamo wi, ĩ ha sa töpö simököma, ai töpönö wanisala tä thaa sinomo wi, ipa ãju töpönö ĩ töpö uköpali kitäö! Ai töpö waninö wanisala tä thaa tamomaö ha, ai töpönö wanisala tä thaa pala naioolö kuköma, ai töpö waninö wanisala tä thaa tamoma noai, ipa ãju töpönö ĩ töpö wani uköa naipali kitäö! 42 Ĩ töpö pewö uköpalö nö, koa taka pata hili wi ĩ taka pata ha ĩ töpö säsäki kitäö! Ĩ taka pata ha töpö säsäki wi, ĩ ha ĩ töpö ö̃köpalo opaö, töpö halilimo opaö, ĩ na ĩ töpö kua kuki kitäö! 43 Ĩ tä, Teusö a thapo wi ĩ töpö toita asai, ĩ töpö mömomö toita apö asa kitäö! Kama töpö hai ĩ pö̃ Teusö a kaikanamo polali hamö, ĩ ha ĩ töpö wakala apii töpö kua asakö laso kitäö! Pili motokö sii wakala kui na, ĩ na ĩ töpö wakala kua hö̃töo kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sa kai a hua pi topa totilai, ĩ pö sömöka taa totiki nö, ta hini totioheö!' ĩ na a kuuma. 44 Ĩ na a kuu nö, 'Pölösö hamö oto tä patilia tä, ai tänö ĩ oto tä talali wi ĩ tä topa kule na, ĩ na Teusö a kaikanamo wi, ai tänö ĩ tä talalöma, ĩ na ĩ tä topa kua hö̃töa. Ai tänö ĩ oto tä talalö nö, a pi mönaha apa salo, ĩ oto tä patilia kõa soataiki nö, a hua kõa soatalolö nö, ai töpö na kama hai ĩ wani tökö pewö totoki. Ĩ wani tökö noa na sitipa pewö pata tälö nö, ĩ sitipa kökö na oto tä patilile, ĩ tä uli täa nömöa soatali. 45 Ĩ na tä kua tä, masulu pö täa sinomo wi ĩ anö masulu a noa sati ipii, ĩ masulu petola a hilo wi, ĩ masulu a talalö nö, ĩ masulu a pi ipa salo, a hua kõo soatalolö nö, kama hai ĩ wani tökö pewö totokö nö, ĩ wani tökö noa na ĩ masulu a noa apii ĩ a masulu täa soatalöma. Masulu a noa sati ipii, ai tänö ĩ tä pi ipa kua wi na, ĩ na sanöma töpö na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ wa tä pii kua naiopököö!' ĩ na Jesus a kuuma. 47 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Kosoto u pata ha wahi tökö pata säsäha nö, salaka kökö hiki kua wi na, ĩ na sanöma töpö na Teusö a kaikanamo kuki wi ĩ na ĩ tä kua hö̃töoö. Sanöma töpönö wahi tökö patanö salaka kökö hiki tä, ai salaka kökö toitai a hikii, ai salaka kökö wanisalai kökö hiki naioö, ĩ na tä kuaö. 48 Wahi tökö pata matia apa ha, kosoto u kasö hamö salaka kökö pi läkälölö nö, töpö loiki nö, ĩ salaka pö hilapa seleko soataö. Solai a ha salaka pö toita apii ĩ pö, tolo, salaka pö wanisala pasii pö hosa pasia soa pätali, ĩ na salaka pö thamaö. 49 Ĩ na salaka pö sokapa thama wi na, waiha hi masita tä uli mapo pia tä, ĩ na sanöma töpö thaa soka hö̃töpali kitä. Waiha ãju töpö hulolö nö, sanöma töpö toitai ĩ töpö kule, ĩ ha töpö wanisala apii ĩ töpö kua tikilia naine, ĩ töpö thaa sokakö nö, 50 koa taka sopi pata hili pole ha, ĩ taka pata ha töpö wanisala apii ĩ töpö säsäa pasiki kitäö! Ĩ ha ĩ töpö ö̃köpalo opatii, töpö halilimopalo opatii, ĩ na ĩ töpö kua kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 51 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sa ta wäsätihe, ĩ ma ta hinini ke?' ĩ na kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na Jesus a kuu ha, 'Awai. Sama ta hinini keheö!' ĩ na töpö kuu hö̃töoma. 52 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Önö kutenö, Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ a waninö kamisa kai a hua sinomo kuiki nö, Teusö a kaikanamo wi, ĩ tä pi ipa kuköma, pata tänö wani tä thapo opa wi ĩ pata tä kui na ĩ na ĩ a wani kua hö̃töpasoö. Pata tä hai, satehe epii kama hai ĩ wani tökö pata titile, ĩ ha pata tänö ai wani tä tutei tä koni, ai wani tä hote epii tä kõa naini, ĩ na tä kuaö. Ĩ na tä kua kua wi na, Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ anö Jesus sa thapo wi ĩ na ĩ a kua hö̃töoö. Sutu upa Moisés a kuu noai ĩ ta wäsäö, huki Jesus sanö tute sa ta wäsä nömöne, ĩ ta wäsä naioö, ĩ na ĩ a kuaö' ĩ na Jesus a kuuma. 53 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö uni ta wäsä matalo nö, a kopölöma. 54 A kopolö nö, juteu töpö kokamo sinomo wi ĩ a sai pata ha juteu töpö pi hatukamatima. Ĩ töpö pi hatukamati ha, ĩ töpö aiki, 'Kilatiha. Jesus a hapalo totiatalo opatiwö. Witi hamö Jesus anö ta hinimö kua tasoma? Wi na a kuati nö, a pi hatukua totia asapasoma? Salia wi ĩ tä matamani, sai töpö wasuli, ĩ na Jesus a kua asatio nö kiliawö. Wi na a kuati nö, tä aipöama taö öpaö? 55 Jesus a hai, hii ti na a kalipalo sinomoti wi, ĩ pelupö a päwö. Kama pöpönö a hai, ĩ Maria a. Tiago, José, Simão, Jutasö, ĩ na töpö kui, ĩ töpö kule, Jesus a hai ĩ poose töpö päwö. 56 Kamakö na ai suö töpö kua naine, Jesus a hai ĩ pese töpö päwö. Witi hamö Jesus a kutiki nö, tä aipöama taö öpa kuköma?' ĩ na töpö kupalotima. 57 Ĩ na töpö kupaloti nö, Jesus a hini wanio opama. A hini wanio opaö ha, Jesus aiki, 'Teusö a kai wäsä sinomo wi, tiko hamö a wäo tä, ĩ tiko töpönö ta hini pi topa apa asa kitä. Kama hai ĩ tä uli ha töpö pilile, ĩ töpö, kama ai töpö sai, ĩ na kilii töpönö ĩ a kai a hini wani ipö pasi kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 58 Ĩ na a kuu ha, Jesus a sai pö ha töpö kuo noai, ĩ töpönö Jesus a hini wani ipii, ĩ töpö aiki, 'Jesus a pitili' ĩ na ĩ töpö pi kuu totio mi ha, ĩ tä uli ha Jesus anö tä aipöama totio pasio maama.
Mateus 14
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus a kuati noai, Etoosisö kaikana tänö ĩ ta hini nö, 2 kama hai ĩ töpö kalipalama wi ĩ töpö na, 'Jesus a hai, ĩ João Pasisöta sa säpamanö noai, ĩ aiki. A nomawö maaki, a temöa kõo hãtosomakö. Önö kutenö, Jesus a lotete epö salo, tä aipöamatiwö' ĩ na Etoosisö a pata kuuma. 3 João a säpalö noai, ĩ na ĩ tä kuama: Etoosisö a patanö poose Filipe a hai ĩ pusopö Etoosisösoma a täa lälöma. A täa läli ha, João Pasisöta aiki, 'Wanisala. Au hoose hai ĩ pusopö a täa läli wi, ĩ tä wanisala. “Hoose hai ĩ pusopö a thama läo tihöö!” ĩ na Moisés anö nö patapö töpö noa thamaö!' ĩ na João a kuu totiatalotima. Ĩ na a kuu ha, Etoosisö a pata hĩsolo nö, João a õkapamanö nö, a titiköma. 5 A säpama pi topa apama maaki, juteu töpö aiki, 'João anö Teusö a kai wäsä sinomo wi ĩ a. A totiatalo opawöö!' ĩ na ĩ töpö kupalotima kutenö, ĩ töpö na Etoosisö a pata kili ipama. 6 Ĩ na tä kua tä, Etoosisö a pata thapalö noai, ĩ tä wakala ha kõwö, Etoosisö a patanö töpö kai iapaloti pole, ĩ töpö pewö lole, ĩ ha Etoosisösoma a hai ĩ pete a paöatima. A paöati nö, Etoosisö a pi pata mönahapalama apatima. 7 A pi mönahapalo opa salo, ĩ moko tä na Etoosisö a pata aiki, 'Kamisa na a nako läoö! “Wa nakoö ha, sa tä totoa hö̃töki kitäö! Pitili sa” ĩ na sa kuu totia kuleö!' ĩ na a pata kuuma. 8 Ĩ na a pata kuu ha, pete a na pöpönö aiki, 'João Pasisöta a he wani nakalöö!' a kuu ha, Etoosisö a pata na ĩ moko tä aiki, 'Huki pötaatua na João Pasisöta a he wani titiki nö, a he pi wani piho soataö!' ĩ na a kuuma. 9 Ĩ na moko tä kuu ha, Etoosisö a pi ota apöpasoma maaki, töpö lole, ĩ töpö sömöka pewö tala tä, 'Wa tä naka wi, ĩ sa tä totoa totia hö̃töki kitäö!' ĩ na a kuu waikioma kutenö, ĩ moko tä na, 'Ö̃kö. Awai' a kuu nö, 10 'Titita wi a sai ha João a titilati, ĩ a olai päpalötöö!' ai töpö noa thaö ha, 11 João a titio pa a olai wani päa soapalöma. A olai wani päa soapalö nö, pötaatu a na a he wani titiki nö, a he kai wani waloa kõikiso nö, moko tä na a he pi wani totoköma. A totoki ha, moko tänö pöpönö a wani na a he pi wani totoa toleköma. 12 João a säpali ha, João a kai a hua sinomoti noai, ĩ töpönö ta hini nö, töpö hulolö nö, pili a sai wani konötö nö, thaka taka hamö pili a sai titia pasiköma. Pili a sai titia pasiki nö, töpö kopolö nö, Jesus a na ĩ ta wäsäma. 13 Jesus anö ĩ ta hini nö, kutiata a na a titia soataiki nö, sanöma töpö pilio maa pamö a pi hua soasolöma. A pi huulö tä, 'Kosoto u pata ha Jesus a pi pökatö kimani' ĩ na tä kuu wi, sai pö selekei sai pö ha töpö satehe epii töpö kulati, ĩ töpönö ĩ ta hini nö, töpö hua soalolö nö, Jesus a na piliso hamö ĩ töpö hua haia soasolöma. 14 Ĩ na tä kua tä, Jesus a söposöpalo nö, satehe epii töpö hila läo pa töpö möö nö, ĩ töpö na a pi honipoma. A pi honipo salo, töpö salia apa wi ĩ töpö toa komanöma. 15 Ĩ töpö toa komanö nö, tä wisasoö ha, Jesus a na kama kai a hua sinomo wi, ĩ töpö ekuiki nö, 'Tä wisa waikileö! Hisa ha ai töpö pilia maneö! Hi töpö satehe epii töpö oi salo, ki hamö sai pö kuo sololo kulali hamö töpö simönöö! Töpö simönöma, sitipa kökö ha kama töpö hai ĩ nii tä tälöpöö!' ĩ na Jesus a na töpö kuuma. 16 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Naiö! Hi sa töpö simöa mai kitäö! Hi töpö na kamakönö nii ma tä totoaköpököö!' ĩ na Jesus a kuu hö̃töoma. 17 Ĩ na Jesus a kuu ha, 'Hö. 5 ĩsa sama ãi po sisa kule. Polaka apii salaka sama kö po naia kule' ĩ na töpö kuuma. 18 Ĩ na töpö kuu ha, 'Ĩ ĩsa ãi, salaka kökö, ĩ na tökö kui tökö pihoö!' ĩ na Jesus a kuu nö, 19 töpö satehe epii töpö sototole, ĩ töpö na, 'Sĩsi tä na pö loikiö!' ĩ na a kuu nö, ĩ 5 ĩsa ãi, polakapi salaka kökö, ĩ na tökö täa thalö nö, hi tä hẽtu hamö a mamo teteiki nö, ĩ nii tä wai na, 'Aitaköö! Teusö wanö hi nii wa tä totopi keö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu nö, ĩsa ãi, salaka kökö, ĩ na tökö kui tökö nakasima soatama. Tökö nakasia soatalalö nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na ĩ tä pewö totoköma. Totoki ha, ĩ töpönö, töpö satehe epii töpö lole, ĩ töpö na ĩ tä totoa tolea soatakömae. 20 Ĩ tä totoa tolea soataki ha, töpö iapalo nö, töpö ösö pewö potehepalo nö, töpö pewö pötöa apölasoma. Töpö pewö pötöa waikilasoö ha, 12 wöö kökö na ĩsa ãi see, salaka kö see, ĩ na tä see titia thaköma, ĩ wöö kökö pewö lahoa totiköma. 21 Ĩ nii tä oa noai, satehe epii töpö kuoma. 5.000 wano töpö, suö töpö, ulu töpö, ĩ na töpö kui töpö sateo opama. 22 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö, 'Pökatö hamö kutiata hamö pö pi huulöö! Hi töpö satehe epii töpö kule, ĩ töpö na, “Pö kõa pasia hailolöö!” ĩ na sa kuu pasio pia kuleö!' ĩ na kama kai a hua sinomo wi, ĩ na ĩ töpö noa thama. 23 Ĩ na töpö noa thaa nö, töpö kua sototoa haile, ĩ töpö na, 'Pö kononöö!' a kuu nö, samii Teusö a na a hapalo pia salo, heuma tä hamö a hulasolöma. A hulolö tä, tä wisasoma, heuma tä ha samii Jesus a kuoma. 24 Ĩ tökö soatawö, pai hamö kosoto u mötali pata ha kama kai a hua sinomoti wi ĩ töpö pi kaläa pasisolöma. Ĩ hamö ipoko ta pata lotete epö salo, tuu pata supa supamo opaö ha, töpö pi huu tomöpo maama. 25 Töpö pi huu tomöpo mi tä, mötali tä mumi ha maa tuu hösöka hamö ĩ töpö na Jesus a huu haiolöma. 26 Maa tuu hösöka ha Jesus a huu pole, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpönö ĩ tä taa nö, töpö pi honipo opa nö, 'Sai tä hãtowöö!' ĩ na lope epii töpö kuu lalupalo opama. 27 Ĩ na töpö kuu lalupalo opaö ha, Jesus aiki, 'Pö pi honipo opati tihöö! Kamisaö! Pö pi topaikiö!' ĩ na a kuuma. 28 Ĩ na Jesus a kuu ha, Pedro aiki, 'Jesus ai. Kawa pasi kutenö, “Maa tuu hösöka na a hutaki solöö!” ĩ na kamisa na ĩ na a kuu!' ĩ na Pedro a kuuma. 29 Ĩ na a kuu ha, 'Hapo' Jesus a kuu hö̃töoma. Ĩ na a kuu ha, Pedro a ithotalo nö, maa tuu hösöka na Jesus a na a hua soatasolöma. 30 A huulö tä, 'Ipoko ta pata kua nö kilia saiö!' ĩ na Pedro a pi kuu nö, a kilia apölo nö, a mãi õho pia tä, 'Jesus a pata! Sa kõa haitalöö!' a kuuma. 31 Ĩ na a kuu ha, Jesus a poko totoa soatalo nö, Pedro a hua kõa soatalöma. Ĩ na tä kua tä, 'Kamisa na wa mamo teteo totio mi salo. “Jesus a lotete epö salo, sa mãi õho mai kitäö!” wi na wa pi kuu salo, ĩ na wa pi kuu mi?' ĩ na Jesus a kuuma. 32 Ĩ na tä kua tä, kutiata a na Jesus a, Pedro a, ĩ na kilii töpö titia kõköma, ĩ ha ipoko ta pata maa kõa soatasoma. 33 Ipoko ta pata maa kõa soatasoö ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö aiki, 'Jesus ai. Teusö ulupö wa totiwöö!' ĩ na töpö kupalotima. 34 Ĩ na tä kua tä, töpö pökatölolö nö, Sienesaté tä uli hamö töpö waloki ha, 35 Jesus a taa konani salo, ĩ tä uli pewö hamö töpö salia apa wi ĩ töpö pewö na, 'Jesus a huu kulaliö!' ĩ na ai töpö kuu hätäpotima. Ĩ na töpö kuu ha, Jesus a na töpö satehe epii töpönö töpö salia apa wi ĩ töpö kai hulasolöma. 36 Töpö kai hulolö nö, Jesus a na töpö kai waloikitö nö, 'Jesus ai. Hi töpö salia apa wi, ĩ töpönö au haloi ösö kasö höpöa päopö?' ĩ na töpö kupalotima. Töpö kupalotima, töpö salia wi ĩ töpönö Jesus a hai ĩ haloi ösö höpöa noai, ĩ töpö toa kõo soatalasoma.
Mateus 15
1 Ĩ na tä kua tä, patiseu töpö, Moisés a kai a wäsä sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Jetusalẽi tä uli hamö töpö kuoma, Jesus a na ĩ töpö walokö tasoma. 2 Töpö waloikitö nö, Jesus a na töpö wäo nö, ĩ na töpö kuuma: 'Pata töpö aiki, “Makö ami sanumo paio mai ha, pö ia soa päatalo tihöö!” sutu upa ĩ na pata töpö kuu sinomoma kutenö, ola samakö ami sanumo paio mai ha samakö ia soa päatalo mai kitä maaki, kawa kai a hua sinomoti wi ĩ töpönö pata töpö kai a hini mi ipö. Töpö ami sanumo paio mai ha töpö ia soa päatalotiwö' ĩ na töpö kuuma. 3 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Teusö anö makö noa thaa noai, ĩ ma ta hini totio mai, pata töpönö makö noa thaa tolea nömöa päle, wi na makö pi kuu salo, ĩ ma ta hini pasio päoö? 4 Pi naka. Ĩ na Teusö a kuuma. “Au hao a, au nao a, ĩ na töpö kui töpö a hini totioö! Wa töpö pi ipa nö, wa töpö pasilipopököö!” ĩ na a kuu nö, “Au hao a, au nao a, ĩ na töpö kui töpö na wa hapalo wanisala apaö ha, ai töpönö wa säpalöpököö!” ĩ na Teusö anö sanöma makö noa thama. 5 Ĩ na makö noa thama maaki, kamakö aiki, “Au hao a, au nao a, ĩ na töpö kui, wani tä na ĩ töpö honimo kule maaki, kawa aiki, ‘Hapa. Napa. Hi ipa wani tä kule, Teusö a na ĩ sa tä totoa waikiköma kutenö, wani tä na makö pasilipo mai kitäö!’ ĩ na wa kuu wi, ĩ tä topa” ĩ na pata makö kuu wanisala apawö. Ĩ na makö kuu ha, Teusö ma kai a hini totio mai, kama makönö ai ma töpö noa thaa päo wi, ĩ ma ta hini sapa pi topa apa päoö. 7 Makö holisimo opatiwö. Sutu ha Isaías a patanö makö a kateha totioma. Kateha noai, ĩ ta pitilia apa. Ĩ ta kateha noai ĩ tä sãököpalö nö, 8 “Ĩ töpö aiki, ‘Teusö a toita apö. Teusö sa pi ipaö’ ĩ na pili töpö kainö töpö ku upa sai maaki, pili töpö õsinö Teusö a pii totio mi. 9 Holisii töpö Teusömopalo päoö. Teusö a kuu wi ĩ ta wäsä totio mai ha, ai sanöma töpö pi saimo nö, töpö kuu päo wi ĩ ta wäsä pasio päoöe” ĩ na tä kuu wi, Isaías a patanö tä sãököpalöma' ĩ na Jesus a kuuma. 10 Ĩ na Jesus a kuu nö, töpö satehe epii töpö nakalö nö, uni ta wäsä nö, 'Ĩ makö pewönö sa hini totioheö! Pö pi hatukuikiö! 11 Wa ia tä, pili wa kai ha nii tä keo wi, ĩ tä niinö wa saliama mai kitä. Pili wa kainö wa hapalo wanisala wi, ĩ tänö wa saliama päoö' ĩ na Jesus a kuuma. 12 Ĩ na Jesus a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomo wi, Jesus a na ĩ töpö ekua ateiki nö, 'Jesus ai. Wa kuuhe, hi patiseu töpönö ĩ ta hininö nö, töpö hĩsoso ke. Ĩ wa tä taö kule?' ĩ na töpö kuuma. 13 Töpö kuu ha, Jesus anö ai uni ta wäsä kota nö, 'Hi tä hẽtu hamö ipa hao a kulali, ĩ anö ösö töa maa noai, ĩ ösö uköpalö nö, ösö hosali kitä' ĩ na a kuuma. 'Ĩ ösö uköa thapali wi na, ĩ na patiseu töpö thapali kitäö!' ĩ na Jesus a pi kuu salo, ĩ na a kuuma. 14 Ĩ na a kuu nö, 'Ĩ töpö na pö pi honipo tihöö! Ĩ töpönö tä tapa mi ipö sai maaki, ĩ töpönö ai töpö poko tutuapala sinomotii. Tä tapa mi ipii ĩ anö ai tänö tä tapa mi nai soatai, ĩ a poko tutuapalaö ha, thaka taka na polakapi ĩ töpö pewö kea soataki kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 15 Ĩ na Jesus a kuu ha, Pedro aiki, 'Uni wa ta thaa somahe, wi na ĩ ta kuu totio ke?' ĩ na a kuuma. 16 Ĩ na a kuu ha, 'Ai töpö pi hatuku mi kui na, ĩ na makö pi hatuku mi kuö naiwö' ĩ na Jesus a kuu nö, 17 'Pili wa kai ha nii tä keo wi, pili wa pösömö ha ĩ nii tä kuiki nö, tä hasua tolea soataiki nö, sii tä kupasoö. 18 Ĩ na tä kua tä, pili wa õsinö wa pi kutipole, waiha pili wa kainö ĩ wa ta kateha pole, ĩ tänö wa saliamaö. 19 Hiopö tä na pili wa õsi sai pi tapoa paiki nö, waiha pili wa sainö hiopö wa tä thaa nömöki. Ai wa tä säpali, tiko wa tä suö nö thaö, wa tä suö thapo mane maaki, ĩ wa suö nö thaö, wani tä na wa thomömoö, wa hapalo holisimo opaö, ai wa tä kateha wanisala apaö, pili wa õsi pi tapomo paio noai, waiha ĩ wanisala wa tä thaa totihoö, ĩ na wa kua pasitio wi, ĩ wa sai wani kua pasipasoö. 20 Wa õsi pi tapopalo opati wi, ĩ tänö wa saliama opimo totiki. Pili wa ami sanumo paio mai ha, nii wa tä oa wi, ĩ tänö wa saliama pasio mai kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 21 Ĩ na tä kua tä, Situ tä uli, Sitõ tä uli, ĩ na tökö uli kui tökö uli na Jesus a hua konasolöma. 22 A waloikitö nö, ĩ tä uli ha ai kanaã tilisoma tä kule, Jesus a na ĩ a suö ekuiki nö, lope epii a hapalo nö, 'Pata täö! Kawa hai, Davi wa ola. Kamisa na wa pi honipo mi salo! Sa pasilipalöö! Ipa thäwö na pe epii sai tä sapäko opa pasitia saileö!' ĩ na ĩ suö tä kuuma. Ĩ suö tä hai, isöhaeusoma tä mai kitä maaki, ĩ na Jesus a na ĩ na ĩ a suö kuuma. 23 Ĩ na a kuu kule maaki, Jesus a huo maama. Ĩ na tä kua tä, Jesus a kai a hua sinomo wi, Jesus a na ĩ töpö ekua hö̃töiki nö, 'Jesus ai. Kamisamakö na hi suö tä nokapalo pole, ĩ a wani lalupalo opatii. A wani pasilipalö nö, “A kopolöö!” a noa thaö!' ĩ na töpö kuuma. 24 Töpö kuu ha, 'Isöhaeu töpö pasi mai ĩ töpö na Teusö anö sa simöpa maama. Oweha kökö monöso noai, ĩ kökö kua kua wi na, ĩ na isöhaeu töpö kua hö̃töo wi, ĩ töpö na sa simöa sisapalöma' ĩ na ĩ suö tä na ĩ na Jesus a kuuma. 25 Ĩ na a kuu ha, Jesus a kotö ha pili a maekonö ĩ suö tä hĩta thaiki nö, a mãi poiki nö, 'Pata täö! Sa pasilipalöö!' a kuuma. 26 A kuu ha, 'Pole kökö wani na nii wa tä totoa soma mai kitä. Ulu töpö na wa tä totoa somaki. Ĩ na sa kuaö. Tiko sa töpö toma kõo paio mai kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 27 A kuu ha, suö tä aiki hö̃töwö, 'Pata täö! Awai. Pitili wa maaki, ulu töpö hai ĩ nii tä nakasi paa pa pole a wani honimo nö, ĩ nii tä oa hö̃töali kitä. Pole kökö thapo wi ĩ töpö hai ĩ nii tä nakasi hila pa pole a wani honimo kua wi na, ĩ na sa kuaö. Tiko sa maaki, sa pasilipalöö! Ipa thäwö a wai toa kõo hö̃tömanöö!' ĩ na suö tä kuuma. 28 Ĩ na a kuu ha, ĩ suö tä na Jesus aiki, '“Jesus a lotete epö salo, kamisa na a pi honipo opa nö, ipa thäwö a toa komani kitä” ĩ na wa pi kuu totio opawö. Önö kutenö, “Ipa thäwö a toa komanöö!” wa kuuhe, ĩ sa tä thama pia kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na Jesus a kuu pole, ĩ tökö soatawö, ĩ suö tä hai ĩ pete a toa soa kõtasoma. 29 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä kosoto pata hamö Jesus a hua kononö nö, ĩ tuu kasö pata ha heuma tä kule, ĩ ha a hemopasolöma. A hemopalolö nö, a loköma. 30 A lotio pa töpö satehe epii töpönö ai töpö huu mi ĩ töpö, ai töpö konona wanisala apii ĩ töpö, ai töpö höpöpöi ĩ töpö, ai töpö ãkasöpö öpii ĩ töpö, ai töpö satehe epii töpö salia apa wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö hilakölö nö, Jesus a lotio pa ĩ töpö paköma. Ĩ töpö pakö noai, Jesus anö ĩ töpö pewö toa komanöma. 31 Töpö ãkasöpö öpii ĩ töpö hapalo kõo, töpö konona toa kõa soatasoö, töpö huu mi ipii ĩ töpö huu kõa soataloö, tä tapa mi ipii, ĩ töpö mamo huu kõo, ĩ na töpö kuati wi, ai töpö satehe epii töpönö ĩ tä taa nö, 'Kilatiha! Isöhaeu töpö hai ĩ pata tä Teusö a lotete epö. A totiatalo opawö' ĩ na ĩ töpö kutima. 32 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö kama kai a hua sinomoti wi ĩ töpö nakalö nö, 'Polakapi, 3 tökö mumi ha kamisa na hi töpö huu naia waikia kule. Nii tä maa waikio noaö! Ĩ na tä kuaö ha, töpö oi ipö salo, ĩ töpö na sa pi honipo kuleö! Nii sa tä totoa paio mai ha, “Pö pewö kopolöö!” sa kuu ha, piliso hamö ĩ töpö huulö pa töpö utitia apöpaso kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 33 A kuu ha, 'Hö. Hi tä uli ha hi töpö satehe epii ma töpö ösö potehepama mai kitä. Tä uli pokea apöle ta pi kuu mai' ĩ na Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ na ĩ töpö kuuma. 34 Ĩ na töpö kuu ha, 'Wi na kilii ĩsa ãi kua kule?' Jesus a kuu ha, '7 ãi kua päta kuleö! Polakapi salaka kökö kua naia kuleö!' ĩ na töpö kuuma. 35 Ĩ na töpö kuu ha, töpö satehe epii töpö sototole, ĩ töpö na, 'Masita ha pö loikiö!' ĩ na Jesus anö töpö noa thama. 36 Töpö noa thaa nö, 7 ĩsa ãi, salaka kökö, ĩ na tökö kui tökö tälö nö, Teusö a na, 'Hapa. Hii nii wa tä totopi keö!' ĩ na a kuu nö, ĩsa ãi nakasilalö nö, salaka kökö nakasia nainanö nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na ĩ tä nakasi totoaköma. Tä totoaki ha, töpö satehe epii töpö lole, ĩ töpö na tä nakasi totoa tolea soataköma. 37 Ĩ nii tä totoakö noai, ĩ tä nii na ĩ töpö satehe epii töpö ösö poteha totipasoma. Töpö pötöa waikisoö ha, satehe epii, 7 wöö kökö ha ĩsa ãi see, salaka kökö see, ĩ na tä kasö pata manöka kula tä, ĩ wöö kökö konönömae. 38 Töpö ösö potehepaso noai, 4.000 wano töpö kuoma. Suö töpö, ulu töpö, ĩ na töpö kui töpö satehe epii töpö ösö potehea naipasoma. 39 Ĩ töpö pewö ösö potehea waikipaso noai ha, 'Pö hua kononöö!' ĩ töpö pewö na ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu nö, kutiata a na a titiki nö, Makatã tä uli ha a hulasolöma.
Mateus 16
1 Ĩ na tä kua tä, Jesus a na patiseu töpö, satuseu töpö, ĩ na töpö kui töpö waloikitö nö, Jesus a wapa pia salo, ĩ na töpö kuuma: 'Wa tä aipöama mi salo. Teusö anö tä thama taö asa wi, ĩ nasimö tä thamaö! Wa tä thamaö ha, “Teusö anö Jesus a lotetepamanöma salo” ĩ na samakö pewö kuupököö!' ĩ na töpö kuuma. 2 Ĩ na töpö kuu ha, 'Wisa täi ha hi tä hẽtu ha ma tä möö nö, “Hutu mosökö pata hanaha apö ha, maa tä hälä mai kitäö!” ĩ na makö kuu. 3 Ĩ hena tä sai tä wa tä möö kotai ha, “Tä luöa apa manu kule, huki maa tä häläso kitäö!” ĩ na makö kuu. Hi tä hẽtu ha ma tä möö nö, “Waiha ĩ na tä kua kitäö!” ĩ na makö kuu taö öpa sai maaki, sanöma makö na tä kuati pole, ĩ ma tä möö kule maaki, “Waiha sanöma makö na ĩ na tä kua kitäö!” ĩ na makö kuu tai mi ipö. 4 Huki ola makö kule, ĩ makö wanisala apatiwö. Teusö ma hosati wi, ĩ makö. Sa tä aipöama wi, kamakö na ĩ sa tä möma pasio mai kitäö! Teusö anö Jonas a aipöama noai, kamakö na ĩ nasimö sa tä möma sisa kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu nö, ĩ töpö taa kõkölö nö, a hua kõa pasisolöma. 5 Ĩ na tä kua tä, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö pökatökö lasoma. Töpö pi motöpalo nö, ĩsa ãi täaalö maama. 6 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö uni ta wäsä nö, 'Patiseu töpö, satuseu töpö, ĩ na töpö kui töpönö ĩsa ãi hölöma wi, ĩ nasimö tä thapo wi, ĩ tä na pö pi mosawia totikiö!' ĩ na Jesus a kuuma. 7 Ĩ na a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö hapalo nomöhöpaso nö, 'Ĩsa ma ãi po mi ha a kuu ke' ĩ na ĩ töpö kupalotima. 8 Töpö kupaloti pole, Jesus anö ĩ ta hininö nö, 'Wi na makö pi kuu salo, ĩsa ma ãi po maa noai, ĩ ma ta katehati kule? “Jesus a lotete epö salo, nii tä totoma wi ĩ tä taö öpa kitäö!” makö pi kuu mi salo. 9 Makö pi hatukupo haia mane. Satehe epii sa töpö kai kokamotipili, 5.000 töpö kua tä, töpö oi ipö tä, 5 ĩsa sa ãi nakasilalipili, ĩ ma tä taö maa hãtoa waikitasoma? Ĩsa ãi seenö wi na kilii wöö kökö matia konaso kipili? 10 4.000 töpö kuopili, ĩ töpö oi ipö ha, 7 ĩsa sa ãi nakasilalipili, ĩ ãi seenö wi na kilii wöö kökö matia konaso kipili? 11 “Ĩsa sa ãi sai a kateha mane” makö pi kuu mai. “Ĩsa ãi hölöma wi, patiseu töpö, satuseu töpö, ĩ na töpö kui töpönö ĩ tä thapo wi, ĩ tä na pö pi mosawia totikiö!” ĩ na sa kuu alu kuleö!' ĩ na Jesus a kuu totioma. 12 Ĩ na Jesus a kuu totioö ha, 'Ã ãi. Jesus anö uni tä holea thaa päo ke ta o! Ĩsa ãi hölöma wi ĩ nasimö tä sai na Jesus a hapalo maa kule. Patiseu töpö, satuseu töpö, ĩ na töpö kui töpö wäo wanisala sinomo wi, ĩ tä na a hapalo totio keö!' ĩ na töpö pi kupaloma. 13 Ĩ na tä kua tä, Sesatéia Filipe tä uli ha Jesus a hulasolöma. Ĩ hamö a waloikitö nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na, 'Sanöma sa kupaso noai, ĩ sa na wi na ai töpö kuu kule?' ĩ na a kuuma. 14 Ĩ na Jesus a kuu ha, '“João Pasisöta a nomaso noa thali, Jesus a hai, ĩ João Pasisöta a hãto soa päwö” ĩ na ai töpö kuu thaliö! Ai töpö aiki naiwö, “Elias a pata kuo noai, Jesus a hai, ĩ Elias a pata hãto päwö” ĩ na ai töpö kuu naio thali. Ai töpö aiki, “Jetemiasö a kuo noai, Jesus a hai, ĩ Jetemiasö a hãto päwö” ai töpö kuu thali. Ai töpö aiki, “Teusö a kai wäsä sinomoti noai, samii ĩ ai tä temöa konasoma, ĩ a hãtowöö!” ĩ na ai töpö kuu naio thaliö!' ĩ na Jesus a kai a hua sinomo noai, ĩ na ĩ töpö kuuma. 15 Ĩ na töpö kuu ha, 'Kamakö hai kini? Wi na makö kuu pasia kule?' Jesus a kuu ha, 16 Simão Pedro aiki, 'Teusö anö wa simönö nö, sanöma samakö na wa kaikanapalö noai ĩ wa. Teusö a temöo soatio wi, ĩ a hai ĩ pelupö wa' ĩ na a kuuma. 17 Ĩ na a kuu ha, 'Jonas a hai ĩ pelupö Simão ai! Wa kuuhe, ĩ pitili ta. Wa kuuhe, kawa na ai sanöma tänö ĩ ta wäsä maama. Hi tä hẽtu ha ipa hao a kupoli, ĩ anö kawa õsi na ĩ ta wäsäma. Önö kutenö, wa pi topa apa kule' ĩ na Jesus a kuuma. 18 Ĩ na a kuu nö, '“Kawa hai, Pedro wa hilo. Maa ma lotete kui na, ĩ na wa lotete kuö hö̃töwö. Ĩ maa makö na sa thapo wi ĩ töpö kokamo sinomo piale, ĩ sa töpö palamani pia salo. Sai a thaa kua wi na, ĩ na ĩ sa töpö thama kua hö̃töo kitä. Sa thapo wi, Sai tä sai patanö ĩ töpö nomama pi topa kitä maaki, ipa töpö utitipama mai kitä. Ipa töpö pala totiso kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 19 Ĩ na a kuu nö, Pedro a na a hapalo kota nö, 'Sa kaikanamo pole ha, ĩ ha taka holele, ĩ tä uni hãkota sinomo wi, kawa na ĩ sa tä totoki kitä. Ĩ taka uni lotototama kõo wi, kawa na ĩ sa tä uni totoa naia soaki kitä. Hi masita tä uli na sanöma töpö kule, ĩ wa töpö noa thaa nö, “Ĩ tä thama tihöö!” wa kuu tä, hi tä hẽtu ha Teusö a kupoli, ĩ aiki, “Awai. Wa kuuhe, ĩ na sa pi kuu naio waikioma” ĩ na Teusö a kuu kitä. Ĩ na tä kua tä, “Ĩ ma tä thaapököö!” sanöma töpö na wa kuu tä, “‘Awai. Sanöma töpönö ĩ tä thaapököö!’ ĩ na sa pi kuu waikioma” ĩ na Teusö a kuu kitäö!' ĩ na Pedro a na, ĩ na Jesus a kuuma. 20 Ĩ na a kuu nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö pewö na, '“Teusö anö Jesus a simönö nö, a kaikana totipalö noai, ĩ Jesus a” ĩ na huki ai töpö na ĩ na pö kuu hãto paio tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 21 Ĩ tä, ai töpönö Jesus a säpa pialai, Jesus anö ĩ ta wäsä kuköma. 'Jetusalẽi tä uli ha sa hulasolöma, ĩ tä uli ha juteu pata töpö, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpönö sa pepalama apa kitä. Sa pepalama apa nö, sa säpamani kitä. Sa säpamanö noai ha, ai tä mumi, ai tä mumi, ĩ ai tä hena tä sa temöa konaso kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 22 Ĩ na Jesus a kuu ha, pasökö tömö Pedro anö a nokatamanönö nö, a päsäpa nö, 'Naiö! Wa säpamotaso maapököö!' ĩ na Pedro a kuu soatasoma. 23 Ĩ na Pedro a kuu ha, Jesus a öpa nomöhötalo nö, Pedro a na, 'Mi hamököö! Sai tä sai pata kua wi na, ĩ na wa kua naia kule. Kamisa na Teusö aiki, “Ĩ na wa kua kitäö!” ĩ na Teusö a kuu waikioma maaki, “Ĩ na wa kua maikiö!” ĩ na wa kuu pikile. Teusö a pi tapomo kua wi na, ĩ na wa pi tapomo kua mane. Sanöma töpö pi tapomo kua päo kua wi na, ĩ na wa kua kule' ĩ na Pedro a na Jesus a kuuma. 24 Ĩ na Jesus a kuu nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na, ĩ na a kuuma: 'Kamisa na wa nokapalo pi topa salo, “Jesus anö sa simöa wi ĩ sa tä pii mi” ĩ na a pi kuu tihöö! “Kama sa pi saimo nö, sa kua pi topa päo wi, ĩ sa tä pii mi” ĩ na wa pi kuupökö. “Sa puko pi topa kule maaki, ‘Ĩ na wa kua maikiö!’ ĩ na Teusö anö sa noa thaö ha, ‘Awai’ sa kuu hö̃töo kitä” ĩ na a pi kuu totioö! “Jesus a na sa noka tä, ai töpönö hii ti pakalai ti ha sa peama pi topa kitä maaki, sa noka satia apa kitä” ĩ na a pi kuu totioö! Kamisa na wa nokapalo totia tä, ĩ na wa kuapököö! 25 “Jesus sa kai a hini wani ipö saiö! Sa pea päo matimöö!” wa pi kuu kuköma, waiha wa pea totio kitä. Ĩ na tä kua tä, “Huki sa pea kitä maaki, Jesus sa hini pi topa satia apa kitäö!” wa pi kuu kuköma, waiha wa pea mai kitä. Wa pi topapalo soatio kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 26 Ĩ na a kuu nö, 'Hi tä uli pewö hamö wani tökö kupai, ĩ wani wa tökö pewö tälöma maaki, wani wa tökö pewö tälö nö, wa nomasoö. Wa nomano nö, töpö pea mapo mai, ĩ tä uli ha wa õsi hulolö nö, wa pea soatioö. Ĩ na wa kua salo, “Aitaköö!” ĩ na wa kuu kitä ta o? Teusö tä uli ha wa konasolö wi, ĩ tä noa na ĩ ka pi tä totoköpö takö? Au wani tökö kua apa kule maaki, ĩ wani wa tökö pewö totoki kitä maaki, ĩ wani tökö noa na Teusö tä uli ha wa koonö mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 27 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sanöma sa kupaso noai, ipa hao na ĩ sa kõa paipolö nö, Teusö anö kama hai ĩ töpö simöta wi, waiha ĩ ãju sa töpö kai huu kõo kitä. Sa huu kõa tä, ipa hao a toita apö, a lotete epö, a wakala apö, ĩ na ipa hao a kui na, ĩ na sa kuöö! Sa huu kõa tä, sanöma töpö pewö kuati noai, ĩ töpö na ĩ sa tä noa totoma kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 28 Ĩ na a kuu nö, '“Sanöma sa kupaso noai, sanöma makö na ĩ sa kaikanamo totio kitä. Ai makö noma paio mai ha, sa huu kõo nö, sa kaikanamo totio wi, ĩ ai makönö ĩ ma tä tapa kuki kitäö!” ĩ na kamakö na sa kuu pitilimo opa kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 17
1 Ĩ na tä kua tä, 6 tökö mumi kui tökö mumi hasua kutalo nö, maa makö ösöa apöpoli, ĩ makö pata hamö Jesus anö Pedro a, Tiago a, Tiago a hai ĩ poose João a, ĩ na kilii töpö kai hemoa asapasolöma. 2 Töpö kai hemoa asapalolö nö, Jesus a aipöa apöpaso lasoma. Pili motokö sii wakala kui na, ĩ na pili a moikömö wakala kupaso lasoma. Sii hili wi ĩ tä ausi kui na, ĩ na kama hai ĩ haloi ösö ausi kupasoma. 3 Ĩ ha polakapi töpö tapamonaso lasoma. Moisés a pata, Elias a pata, ĩ na kilii, sutu upa ĩ töpö nomasoma maaki, ĩ hamö töpö tapamonaso lasoma. Ĩ töpö tapamonaso laso noai, Jesus a na ĩ töpö hapalotima. 4 Töpö hapaloti tä, Pedro aiki, 'Jesus a pata! Hisa ha makö huu pole, ĩ tä topa apa kuleö! Au sai sa pakita thaki, Moisés a hai ĩ sa sai pakita thaki, Elias a hai ĩ sa sai pakita thaa naiki, ĩ na sai kökö pakita kui sa kö sai thakö? “Awai. Kökö sai thakö” wa kuu ha, ĩ sa kö sai thaki kitäö!' ĩ na Pedro a kuuma. 5 Ĩ na Pedro a kuu soala tä, töpö öpale, ĩ ha ilasi tä pata wakala apii tä pata kea totia soatakö solöma. Ilasi tä pata kekö noai, ĩ tä mötali ha ta hapalo nö, 'Mi a öpale, ipa ulu sa pi ipa wi ĩ a. Ĩ a na sa pi mönaha apa. Ĩ ipa ulu a hiniheö!' ĩ na ta pata kuuma. 6 Ĩ na ta pata kuu ha, Pedro a, Tiago a, João a, ĩ na töpö kui töpönö ĩ ta hininö nö, töpö kilia apölo nö, töpö kea soatalo nö, masita tä uli ha töpö paa mãi popaköma. 7 Töpö kili ipa pola nö, töpö paa pa Jesus a ekuiki nö, töpö höpöa nö, 'Pö öpa kopaloö! Pö kilipalo tihöö!' ĩ na a kuuma. 8 Ĩ na a kuu ha, töpö paa noai, ĩ töpö mamo huu nonoa kotasoma maaki, Moisés a pata, Elias a pata, ĩ na kilii töpö tapa kota maama. Samii Jesus a öpa tapa sisama. 9 Ĩ na tä kua tä, töpö timö koonö tä, Jesus aiki, 'Sa aipöpasopi, ĩ ma tä tapapi, ĩ ta wäsä maikiö! Sanöma sa kupaso noai ĩ sa nomaso kitä maaki, sa temöa konaso kitä. Sa temö kõo paio mi tä, ma tä tapapi, ai töpö na ĩ ta wäsä tihöö!' ĩ na Jesus anö töpö noa thama. 10 Ĩ na Jesus anö töpö noa thaö ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö aiki, 'Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö aiki, “Teusö anö a simöpa piale, ĩ a kaikanamo paio mai ha, Elias a pata waloa somakö solö kitäö!” ĩ na töpö kuu kule. Wi na töpö pi kuu salo, ĩ na töpö kuu kule?' ĩ na töpö kuuma. 11 Ĩ na töpö kuu ha, 'Awai. Elias a pata waloa somakö solö kitä. A pata waloa somakiso nö, tä pewö totimani kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 12 Ĩ na a kuu nö, '“Elias a pata waloa waikikömaö!” kamakö na ĩ na sa kuu kule. A waloa waikiköma maaki, ai töpönö a tai mio opama. Ĩ töpönö ĩ a na wanisala tä thaa pi topa apa noai, ĩ wanisala tä thamae. Ĩ a na wanisala tä thaa kua noai na, ĩ na sanöma sa kupaso noai, ĩ na ĩ töpönö ĩ na ĩ sa peama thama hö̃töo kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 13 Ĩ na a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomo noai ĩ töpö aiki, 'Ã ãi. Jesus anö João Pasisöta a kateha totia kule ta o. Elias a pata kua kua noai na, ĩ na João Pasisöta a kua hö̃töoma' ĩ na töpö pi kuuma. 14 Ĩ na tä kua tä, töpö timöpalo nö, satehe epii töpö kokamo polakili, ĩ töpö na Jesus anö töpö kai waloa kõkö kölöma. Töpö kai waloköma, ĩ tä, Jesus a na ai tä waloa läiki nö, 'Jesus a hai ĩ kaikana tä sai' ĩ na a pi kuu salo, masita tä ha pili a maeko hĩta thaiki nö, a mãi poiki nö, 15 'Jesus Kaikana ai. Ipa ulu a na wa pi honipo nö, a wai pasilipalöö! A wai polemoö, waiha a polemo kotaö, waiha a polemo kotaö, ĩ na a wai kua sinomoö. Pe epii a polemo kutenö, koa taka na a kepi, maa u ha a kepasoö, ĩ na a wai kua sinomoti saiö! 16 Kawa kai a hua sinomo wi ĩ töpö na sa wai möma waikio kipii maaki, ĩ töpönö ipa wai toma kõo tai mioma' ĩ na pö̃ a kuuma. 17 Ĩ na pö̃ a kuu ha, Jesus aiki, '“Jesus a lotete epö” ĩ na makö pi kuti mi salo. Makö tomöpo mai ĩ makö. Kamakö na sa kupaloti naio köna, “Jesus a lotete mai kitäö!” makö pi kupalo satia apati pola pi' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu nö, 'Au ulu a hilapasoö!' ĩ na a kuuma. 18 Ĩ na a kuu ha, pö̃ anö kama hai ĩ ulu a hila hö̃tötakö solöma. Jesus a na a hilatakö solö ha, ĩ ulu a wai na sai tä sapäkoti pole, Jesus anö ĩ a noa thama. A noa thaö ha, ĩ sai tä kõa soatasolöma. Sai tä konasolö wi, ĩ tökö soatawö ĩ ulu a toa kõo soatasoma. 19 Ĩ na tä kua tä, waiha ai töpö kua mai ha, Jesus a na kama kai a hua sinomoti wi, ĩ töpö hapalo nö, 'Wi na samakö pi kuu salo, sai sama tä hosa tai mio kipii?' ĩ na töpö kuuma. 20 Ĩ na töpö kuu ha, '“Teusö anö makö pasilipali kitäö!” ĩ na makö pi kuu mosai mi kutenö. “Mosötahata mo wani ipii kui na, ĩ na wani ipii makö pi kuu kua nö, ‘Teusö anö makö pasilipali kitäö!’ ĩ na makö pi kuu tä, hi maa makö öpale, ĩ makö na makö hapalo nö, ‘Tiko hamö a öpa nömökötöö!’ ĩ na makö kuu ha, tiko hamö hi maa makö öpaamö kua nömökö taso kitäö! ‘Teusö anö makö pasilipali kitäö!’ makö pi kuu totia tä, ‘Ĩ nasimö sa tä thama tai mi ipö’ ĩ na makö kuu wi tä kua mai kitäö!” ĩ na kamakö na sa kuu kuleö! Sa holisi mai kitäö!' Jesus a kuuma. 21 [Ĩ na a kuu nö, 'Nii ma tä oa paio mai ha, Teusö a na makö hapalo paio mai ha, ĩ na makö kua mi tä, ĩ nasimö sai ma tä hosa mai kitäö!' Jesus a kuuma.] 22 Ĩ na tä kua tä, Kaliléia tä uli pata hamö Jesus a, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö kokamo tä, Jesus aiki, 'Sanöma sa kupaso noai, ai tänö ĩ sa namo simököma, 23 sa säpali kitä. Sa säpali kitä maaki, 3 tökö mumi kuto tä sa temöa konaso kitä' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu ha, kama kai huati wi ĩ töpö pi honiha apölasoma. 24 Ĩ na tä kua tä, Kapahanaũ tä uli ha ĩ töpö kopölöma. Töpö kopölöma, Teusömo wi a sai ha sitipa kökö titita wi, ĩ tä inama pewö hamö juteu töpö na ai töpönö ĩ kökö sitipa naka sinomo noai, Pedro a na ĩ töpö waloiki nö, töpö hapalo nö, 'Teusömo wi a sai ha sitipa kökö titita wi, au Jesus pata tänö ĩ ai kökö totoa naia hãtoki kitä?' ĩ na töpö kuu ha, 25 'Awai' ĩ na Pedro a kuu hö̃töoma. Ĩ na Pedro a kuu nö, sai a na a lisitasoö ha, Pedro a na Jesus aiki, 'Simão ai. Wi na wa pi kuu kule? Hi masita tä uli pewö hamö kaikana töpö kua hätäha kulai, witi pili töpö na ĩ töpö patanö sitipa kökö naka sinomoö? Kama töpö hai ĩ töpö hãtowö? Ai tiko töpö na hãtowö?' ĩ na Jesus a kuuma. 26 Ĩ na a kuu ha, 'Ai tiko töpö nakö' Pedro a kuu hö̃töoma. A kuu ha, 'Awai. Pitili ta. Kaikana tä hai ĩ töpönö sitipa kökö totoma pasio mai kitä. Ĩ na ĩ töpö kua kua wi na, ĩ na sa kua hö̃töoö. Teusö a hai ĩ ulu sa kutenö, kamisa na Teusö anö sitipa kökö naka mai kitä. “Teusömo wi a sai ha sitipa kökö titita wi, ĩ ai kökö totoköö!” kamisa na Teusö a kuu mai kitäö! 27 Ĩ na Teusö a kuu mai kitä maaki, sitipa sa kö totoa mi ha, “Wanisala” ĩ töpö pi kuu matimö. Önö kutenö, kosoto u pata ha wa hulolö nö, salaka unanö salaka wa läkäa somatali wi, ĩ a kai na sitipa wa talali kitä. Teusömo wi a sai ha pata töpö kalipalo sinomo wi ĩ töpö na kamisa, kawa, ĩ na makö kui makönö sitipa ma totoköpö, salaka a kai na ĩ wa sitipa talali kitäö! Wa talalö nö, pata töpö na ĩ wa sitipa totoköpöö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 18
1 Ĩ tökö soatawö, Jesus a na kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö waloikiso nö, 'Jesus ai. Sanöma makö pewö na Teusö a kaikanamo totio wi, ĩ ha ai sanöma töpö na witi pili a hai ĩ pata tä kua satia apöpasoö?' ĩ na töpö kuuma. 2 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus anö ulu tä wai nakalö nö, kama töpö kule, ĩ mötali ha ĩ ulu a wai öpamaköma. 3 A wai öpamakö nö, '“Makö pi tapomo sapa kopalo nö, ulu töpö kua kua wi na, ĩ na makö kua naiopököö! Ĩ na makö kupo mi tä, Teusö a kaikanamo totio wi ĩ ha makö lisipo pasio mai kitäö! Pitili sa” kamakö na ĩ na sa kuu kuleö! 4 Hi ulu a wai öpale, ĩ aiki, “Pata sa asawö mai kitäö!” ĩ na a pi kuu kua wi na, ĩ na wa pi kuu naio wi, ĩ wa hai, pata wa kua asapaso kitä. Teusö a kaikanamo totio wi ĩ ha wa kuköma, ai sanöma töpö na pata wa kua satia apöpaso kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 5 Ĩ na a kuu nö, 'Kawanö sa thapo kutenö, hi ulu tä kui na, ĩ na ai tä kui wa tä tälö nö, wa wai pasilipoö ha, kawanö sa pasilipo wi ĩ wa hö̃töwö' ĩ na Jesus a kuuma. 6 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Hi ulu töpö lö kui, ĩ ai tä ulu aiki, “Jesus sa pi ipaö. Jesus a pitili” ĩ na ĩ ulu tä kuu ha, “Ĩ na kuno maiö! Jesus a hosalöö!” ĩ ai ulu tä na wa kuu ha, sa hosapamanöma, wa wanisala apa kuki kitä. Sa hosapama paio mi tä, pili wa olai ha ai töpönö maa ma pata saumakö nö, kosoto u pata hamö wa kepamani aköna, ĩ tä topa apala pi. Wa nasi tupasoö aköna, ĩ ulu tä na sa hosapama kõa mana pi. 7 Wanisala tä thaa wi, ĩ tä na sanöma wa töpö lululöma, wa pepalo tolea apa kitä. Wanisala tä thaa wi, ĩ nasimö tä na sanöma töpö luluo kitä maaki, kawanö ai tä luluapala tihöö! Wanisala tä thaa wi, ĩ tä na kawanö ai sanöma wa tä luluapala kuköma, wa pea apa kuki kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 8 Ĩ na a kuu nö, 'Önö kutenö, pili wa aminö wanisala wa tä thaa sinomo salo, wa ami wani päpalo nö, wa ami hosaloö! Wa poko wani hematha, wa konona hematha, ĩ na wa kua päla tä maaki, samii wa ami kua kule maaki, Teusö a uli pa wa huu ha, ĩ tä topa apa. Pili wa poko ami, pili wa konona ami, ĩ na tökö kui, tökö pewö kua soa kule maaki, ĩ tökö pewönö wanisala tä thaa sinomo kutenö, koa taka hili soatio pamö wa pea soatio wi, ĩ hamö wa kemaki wi, ĩ tä wanisala satia apa. 9 Pili wa mamonö wanisala wa tä thaa sinomo salo, ĩ a mamo wani hoköpaloö! Wa mamo asawösö päla nö maaki, Teusö tä uli hamö wa huu ha, ĩ tä topa apa. Polakapi wa mamo kua soale maaki, pea soatio wi ĩ hamö wa kemaki wi ĩ tä wanisala satia apa' ĩ na Jesus a kuuma. 10 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Hi pata töpö pasi mai ĩ töpö na ãju töpö mamo läapalo sinomo wi, ipa hao Teusö a na ĩ ãju töpö kuo naio soatioö. Hi tä hẽtu ha ipa hao a kulali, ĩ a na ĩ ãju töpö kua naitia kulali” ĩ na kamakö na ĩ na sa kuu kule. Önö kutenö, “Ulu wa wai pasi pätawö” makö kuu mai ha, a wai hãsiapa maikiö!' ĩ na Jesus a kuuma. 11 [Ĩ na a kuu nö, 'Sanöma sa kupaso noai, ĩ sanö, töpö monöopoti pole, ĩ sa töpö kõananöpö, sa waloki kipili' Jesus a kuuma.] 12 Ĩ na a kuu nö, 'Wi na makö pi kuu kule? Ai tänö oweha kökö satehe epii, 100 kökö oweha thapo kule maaki, ĩ ai oweha a wai motösoma, a wai thapo wi, wi na ĩ a kua kitä? Heuma tä ha satehe epii kökö iapalotipole, ĩ kökö pewö huu taa soa pätakölö nö, oweha a wai monöso noai, ĩ a wai tae kõtioö. 13 A wai taa konani salo, a pi mönaha apöpaso kitä. “Satehe epii oweha kökö monöatalo pasio mai, ĩ kökö na a pi mönaha kule maaki, oweha a monöwö wai konö noai, ĩ a wai na a pi mönaha satio opa asa kitä” ĩ na sa kuu pitilimo opa kule. 14 Oweha kökö thapo wi ĩ anö oweha kökö monöso wi, ĩ tä taa wani kui na, ĩ na hi tä hẽtu ha kamakö hai ĩ pö̃ Teusö a kulali, ĩ na ĩ anö pata töpö pasi mai ĩ töpö monöso wi, ĩ na ĩ tä taa wani kuö hö̃töwö' ĩ na Jesus a kuuma. 15 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Ai tänö Jesus a thapo hö̃töle, ĩ anö kawa na wanisala tä thaö ha, ĩ a na wa hapalo nö, “Kamisa na wanisala wa tä thaa kipili” ĩ na wa kuupökö. Ai töpö sömöka taa mai hakö. Ĩ a na ĩ na wa kuu ha, ĩ anö wa hini nö, “Awai. Pitili wa. Ĩ na sa kua kota mai kitäö!” ĩ na a kuu hö̃töoö ha, “Makö noimaso kõopököö!” ĩ na kawanö ĩ wa pi thama kitä. 16 Ĩ na tä kua tä, ĩ anö wa hini maa nö, “Wanisala sa tä thaa pasio maapili” ĩ na a kuu ha, ai wa tä nakalö nö, kawa na wanisala tä thaa noai ĩ a na ĩ ai wa tä kai huu nö, wa hapalo kotapö. Polakapi wa töpö naka pi topa tä, polakapi wa töpö kai huu nö, ĩ töpö sömöka tala tä, wanisala tä thaa noai, ĩ a na wa hapaloö! Ĩ na Teusö tä waheta kuu: “‘Ki a waninö wanisala tä thaa kipili’ ĩ na samii a kuu tihöö! Ĩ na polakapi makö kuu totio sisapököö! Polakapi makö pewö kuu ösöhoö ha, ‘Pitili ta’ ĩ na ai töpö pi kuu kitä” ĩ na Teusö tä waheta kuu. 17 Ĩ na tä kua tä, kawa na wanisala tä thaa noai, ĩ a na polakapi wa töpö kai huu nö, ĩ a na makö hapalo kule maaki, makö kai a hini mi ha, Jesus a thapo wi ĩ töpö kokamo sinomo wi, ĩ töpö pewö na tä pewö a wäsä nömöoö! Ĩ töpö na ma ta wäsä kule maaki, wanisala tä thaa noai, ĩ anö ĩ töpö a hini mi ipö ha, “Pälaö!” makö kuupö. “Juteu töpö pasi mai ĩ töpönö Teusö a thapo mai, ĩ töpö kui na ĩ na hi a wani kuö naiwö. Kaikana ta pata na sitipa kökö totoköpö, ai töpö na sitipa kökö sua sinomo wi, ĩ a wanisala kui na, ĩ na hi a wani wanisala kuö naiwö” ĩ na makö pi kuupö' ĩ na Jesus a kuuma. 18 Ĩ na a kuu nö, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö na a hapalo kõo nö, '“Hi masita tä uli na sanöma töpö kule, ĩ ma töpö noa thaa nö, ‘Ĩ tä thama tihöö!’ makö kuu ha, hi tä hẽtu ha Teusö a kulali, ĩ aiki, ‘Awai. Sanöma töpönö ĩ tä thama maapököö!’ ĩ na Teusö a kuu naio kitäö! Ĩ na tä kua tä, ‘Ĩ ma tä thaapököö!’ ai sanöma töpö na makö kuu ha, ‘Awai. Sanöma töpönö ĩ tä thaapököö!’ ĩ na Teusö a kuu naio kitäö!” ĩ na sa kuu pitilimo opa kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 19 Ĩ na a kuu nö, '“Ai töpönö sa thapo pole, ĩ polakapi ipii ĩ töpö kokamo tä, ĩ töpö na sa kokamo naia kuleö! Önö kutenö, hi masita tä uli na polakapi sanöma makö kule, Teusö a na ĩ makö pewö nako ösöhöa tä, hi tä hẽtu ha ipa hao a kupoli, ĩ anö makö a hinia hö̃töli kitäö!” ĩ na sa kuu kuleö! Sa holisimo mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 21 Ĩ na tä kua tä, Jesus a na Pedro a ekuiki nö, 'Jesus Kaikana ai. Kamisa na ai tänö wanisala tä tha apati ha, kamisa aiki, “Kamisanö wa hĩsu thaa mai kitäö!” wi na kilii sa kuu pi kupasopökö? 7 sa kuu pi kua hãtopasopökö?' ĩ na Pedro a kuuma. 22 Ĩ na a kuu ha, 'Ma. 7 pätawö kuno mai. “77” sa kuu kule. Kawa na ai tänö wanisala tä tha apatii tä, ĩ a na kawa aiki, “Kamisanö wa hĩsu thaa mai kitä” ĩ na satehe epii, ĩ 77 wa kuu pi kupasopökö' ĩ na Jesus a kuuma. 23 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Önö kutenö, ai kaikana tä kua kua noai na, ĩ na sanöma makö na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä kua hö̃töoö. Ai kaikana tänö noa tä täli pia salo, kamanö töpö kalipalama wi ĩ töpö nakalöma. 24 Ĩ töpö nakali ha, ai töpönö ĩ ai tä kai waloköma. Satehe epii, 10.000 sitipa kökö noa kui, ĩ a waninö kaikana tä na kökö sitipa totoa kõo mai ha, tä kuo soama. 25 Kaikana tä na ĩ a wani waloiki ha, kaikana tänö noa tä nakama maaki, “Kaikana ai. Huki ipa sitipa kökö kua maneö!” ĩ na ĩ a wani kuu ha, ai tä na kaikana tä aiki, “Pei. Kamisanö a kalipalama sinomo wi hi ĩ a wani, kama hai ĩ pusopö a, kama hai ĩ ulu kökö, kamanö wani tökö thapo wi ĩ tökö pewö, ĩ na töpö kui, ai tä na ĩ töpö pewö pata totoköö! Wa töpö pewö pata totoa piale, ĩ tä noa na sitipa wa kökö täa soalö nö, kamisa na wa kökö sitipa totopöpököö! Ĩ na wa tä thamaö ha, hi a waninö kamisa na noa tä totoa kõo mai, ĩ tä noa thapali kitäö!” ĩ na ĩ kaikana tä kuuma. 26 Ĩ na kaikana tä kuu ha, pili a maekonö a wani hĩta thaiki nö, a mãi poiki nö, “Kaikana ai. Kamisa na noa tä na a nako silimo tihöö! Waiha kawa na ĩ noa sa tä pewö totoki kitäö!” ĩ na a wani kuuma. 27 Ĩ na a kuu ha, ĩ a wani na kaikana tä pi honipo opa nö, “Pei. Sitipa kökö na wa honimo kutenö, ĩ sa tä noa naka kota mai kitäö! Ĩ na pätawöö! A kononöö!” ĩ na a kuuma. 28 “A kononöö!” ĩ na kaikana tä kuu ha, a wani konasolöma. Ĩ a konasolö noai, ĩ a na ai tänö noa alukusii, ĩ 100 sitipa kökö noa kuö pätaö, ĩ tä noa totoa kõo mai ha, tä kuo naioma. Ĩ tä noa totoa kõo naio maa noai, kaikana tä na ĩ a kalipalo naio sinomoma. Ĩ na tä kua tä, “Kawa na ipa noa sa tä naka kota mai kitäö!” ĩ a na kaikana tä kuu noai, ĩ a kononö nö, kaikana tä na ai tä kalipalo naio noai, ĩ a talalö nö, a hĩso salo, pili a olai hua totilö nö, “Ipa noa tä toto haitapa!” ĩ na a kuuma. 29 Ĩ na a kuu ha, masita tä ha pili a maeko hĩta thaiki nö, a mãi poiki nö, “A silimo tihöö! Waiha kawa na ĩ noa sa tä pewö totoki kitäö!” ĩ na a kuu kule maaki, 30 “Naiö!” a kuu hö̃töo nö, “Ipa noa wa tä totoa paio mi tä, titita wi a sai ha wa titio paitiopököö!” ĩ na a kuu ha, tititio wi a sai ha a titia soataköma. 31 Ĩ a sai ha a titikö noai, kaikana tä na ai töpö kalipalo naio sinomoti wi ĩ töpönö ĩ tä taa nö, töpö pi ota apama. Töpö pi ota apa salo, kaikana tä na ĩ töpö alulö nö, kaikana tä na tä pewö a wäsäma. 32 Ĩ tä pewö a wäsä noai, kaikana tänö ĩ ta hininö nö, “Kawa na noa sa tä naka kota mai kitäö!” a kalipalama noai, ĩ a na a kuu waikio noai, ĩ a wani naka kota nö, ĩ a wani na a hapalo kõo nö, “Wa wanisala apawöö! Kawa aiki, ‘Waihaö! Au noa sa tä kõoma mane, huki ĩ tä naka tihöö!’ ĩ na wa kuuma kutenö, ‘Pei. Ĩ sa tä noa naka kota mai kitäö! Ĩ tä noa pewö mataso keö!’ ĩ na sa kuu kipili. 33 Kawa na sa pi honipo opa salo, ĩ na sa kuu kupili. Ĩ na sa kuu kuapili na, ĩ na sa wani kalipalama naio wi, ĩ a wani na ĩ na wa kuu naio maama salo. Ĩ a na wa pi ta honipo maa noa” ĩ na kaikana tä kuuma. 34 Ĩ na a kuu nö, a kalipalama wi, ĩ a na, “Kawa na ĩ noa sa tä naka kota mai kitäö!” ĩ na a kuu noai, ĩ a na a hĩsolo nö, “Tititio wi a sai ha hi a titikötöö! Kamisa na ipa noa tä totoa paio mi tä, a peama paitioö!” ĩ na kaikana tä kuuma' ĩ na Jesus a kuuma. 35 Ĩ na a kuu nö, 'Kamakö na au ai töpönö wanisala tä thaa wi ĩ ma töpö hĩsu thaa soatio nö, “Kamakö na sa noimo kota mai kitäö!” ĩ na makö kuu ha, kaikana tänö ĩ a wani peama thama noai na, ĩ na ipa hao Teusö anö makö peama thama hö̃töo kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 19
1 Ĩ na Jesus a kuu matalo nö, Kaliléia tä uli pata ha a kuoma, Johotão u pökatö hamö Jutéia tä uli pata kule, ĩ tä uli hamö a hua konasolöma. 2 A hua koonö pamö satehe epii töpö nokaalöma. Töpö nokaalö tä, ĩ hamö töpö salia wi, Jesus anö ĩ töpö toa komanöma. 3 Ĩ na tä kua tä, ai patiseu töpö waloiki nö, Jesus a wapa pia salo, a huamama. 'Hiki. Jesus a hapalo wanisala apawö' ĩ töpö kuu pia salo, a wapama. A wapa nö, ĩ na töpö kuuma: 'Jesus ai. Wi na Moisés anö nö patapö töpö noa thama? “Peanopö anö kama hai ĩ pusopö a hosa pi topa päa tä, a hosalöpö” a kuu hãtoma? Pusopö anö ka pi tä thaö ha, peanopö anö a hosalöpö?' ĩ na töpö kuuma. 4 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Teusö tä wahetanö ta kateha wi, ĩ ma tä möö hãto maama? Ĩ na ĩ tä waheta kuu: “Somi tä sai tä, Teusö anö sanöma makö thapalö noai, ĩ tä, wano tä, suö tä, ĩ na tökö kui tökö thapalöma” ĩ na tä kuu. 5 Ĩ tä, Teusö aiki, “Önö kutenö, wano tänö pö̃ a, pöpönö a, ĩ na kilii töpö takölö nö, kama hai ĩ pusopö a täa soali kitä. Pusopö a tälöma, ĩ töpö kokapalo nö, ĩ töpö polakapaloti maaki, sami tä kui na, ĩ na ĩ töpö kua hö̃töpasoö” ĩ na Teusö a kuuma. 6 Polakapi ĩ töpö mai kitä. Samii ĩ töpö kupasoö. Önö kutenö, Teusö anö töpö kokapalö noai, ĩ töpö na, “Makö selekepasopöö!” ĩ na pö kuu tihöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 7 Ĩ na Jesus a kuu ha, patiseu töpö aiki, 'Önö kutenö, wi na Moisés a pi kuu salo, ĩ na a kuuma? “Au husopö wa hosa pi topa tä, ‘Wa hosali ke’ ĩ na wa kuu wi, au husopö a na ĩ waheta wa tä totokö nö, wa hosalöpö” ĩ na Moisés a kuuma' ĩ na patiseu töpö kuuma. 8 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Kamakönö Teusö ma kai hini wani ipö ha, ĩ na Moisés a kuu päoma. “Au husopö wa hosalöpö” ĩ na somi tä sai tä, ĩ na Teusö a kuu pasio maama. 9 Önö kutenö, “Ai tiko tä wano na pusopö a mamo mi ipö päla tä maaki, peanopö anö ĩ pusopö a hosali, ai tiko tä suö täli, ĩ na peanopö a kua kuköma, ĩ wanisala tä. Ai tiko tä suö na a mamopaloti wi, ĩ a” kamakö na ĩ na sa kuu kuleö!' ĩ na Jesus a kuuma. 10 Ĩ na Jesus a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö aiki, '“Au husopö a hosa tihöö!” ĩ na wa kuu manu kule, suö tä po mai a, sinoi töpö kupaloti wi, ĩ tä topa satia apa hãtoö?' ĩ na töpö kuuma. 11 Ĩ na töpö kuu ha, '“Sinoi wa kutikiö!” ĩ na sanöma töpö pewö na Teusö a kuu mai kitä. Ai töpö na ĩ na Teusö a kuu asa wi, sinoi ĩ töpö kutioö ha, ĩ tä topa sisaa. 12 Ai wano töpö ose wai kupo soata tä, ĩ tökö soatawö pili töpö wathe mokö wai wanisala kutenö, töpö wai patasoma maaki, ĩ töpönö suö tä täa mai, ĩ tä kua. Ai wano töpö wathe mokö hanöpalöma kutenö, ĩ töpönö suö töpö po mi. Ai wano töpönö Teusö ta wäsä pi topa sinomo sisa salo, ĩ töpönö suö töpö po naio mi. Teusö a kaikanamo totio wi, ĩ tä pii satia apa salo, sinoi ĩ töpö hupalo soatiotii. Sinoi wano wa hupalo taö öpa asa wi, ĩ wanö sa kuuhe, ĩ wa ta hini totiopököö!' ĩ na Jesus a kuuma. 13 Ĩ na tä kua tä, 'Ipa ulu töpö na Jesus a ami waliki nö, Teusö a na a hapalopököö!' ĩ na ĩ pata töpö pi kuu salo, Jesus a na kama töpö hai ĩ ulu töpö hilakö tasoma. Ulu töpö hilakölö ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö aiki, 'Jesus a na au ulu ma töpö hila maikiö!' ĩ na töpö kuuma. 14 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Ĩ na pö kuu tihöö! Kamisa na ulu töpö waloköpököö! “Au ulu ma töpö hila maikiö!” pö kuu tihöö! Ulu töpö aiki, “Sa simöaö! Wa kai a hini pi topa apa kuleö!” ĩ na kamisa na ĩ na ulu töpö wai kuu kua wi na, ĩ na Teusö a kaikanamo totio wi, ĩ hamö ĩ na sanöma töpö pewö kuu kua hö̃töo kitä ta pi kuu mai' ĩ na Jesus a kuuma. 15 Ĩ na a kuu nö, ĩ ulu töpö na Jesus a ami walio hätäpo nö, a hua konasolöma. 16 Ĩ na tä kua tä, Jesus a na ai tä waloiki nö, 'Jesus ai. Sa õsi palimopo pi topa apa salo, wi na sa kua nö, toitai sa tä thaa kuköpö?' ĩ na a kuuma. 17 Ĩ na a kuu ha, 'Wi na wa pi kuu salo, kamisa na toitai wa ta hini kule? A toita apii, samii ĩ a kua sisaa. Wa õsi palimipo pi topa apa salo, Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ ta hinia totilöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 18 Ĩ na a kuu ha, 'Moisés a kuu noai, wi na ĩ sa ta hinia thaa totilöpö?' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, '“Ai sanöma tä säpa hãto tihöö! Wa po mai, ĩ a nö thaa hãto tihöö! A thomömo hãto tihöö! A hapalo holisimo hãto tihöö! 19 Hao a, nao a, ĩ na kilii töpö kai a hini totihoö! Kama wa pio sapao kua kõo wi na, ĩ na ai sanöma töpö pii kua totihoö!” ĩ na Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ ta hinia totilöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 20 Ĩ na Jesus a kuu ha, ĩ hĩsa tä aiki, 'Ĩ na Moisés anö nö patapö töpö noa thaa noai, ĩ sa ta hinia totia waikilöma. Wi na sa kua satia totiopökö?' ĩ na a kuu ha, 21 'Toitai wa tä thaa pi topa satia apa salo, au wani wa tökö thapo pole, ĩ wani wa tökö pewö totokö nö, sitipa wa kökö tälö nö, wani tä na ai töpö honimopalo opa pasitile, ĩ töpö na ĩ sitipa kökö totoaköö! Ĩ na wa kuaö ha, hi tä hẽtu hamö au wani tä kua apa hö̃töa waikia lasoa. Au wani wa tökö pewö totokö nö, kamisa na a noka soapaloö!' ĩ na Jesus a kuuma. 22 Ĩ na Jesus a kuu pole, ĩ hĩsa tänö ĩ ta hininö nö, kama hai ĩ wani tökö kua apa salo, a pi wanitalo opii a kõa soatasolöma. 23 Ĩ na tä kuaö ha, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpö na Jesus a hapalo nö, '“Wani tökö thapo opöle, ĩ a hai, Teusö ulupö tä kupaso wi, ĩ tä makoka mai kitä. Teusö a kaikanamo wi, ĩ hamö wani tökö thapo opa wi, ĩ ha ĩ a holepaso wi tä makoka pasia mai kitä” ĩ na sa kuu kule. Pitili sa. 24 “‘Makusa tä päka na kamelu a pata holepaso wi, ĩ tä isi waniha apa waikia alu kuleö!’ wa pi kuu kule maaki, wani tökö thapo opöle, Teusö a kaikanamo wi, ĩ hamö ĩ a holepaso wi, ĩ tä isi waniha totia satia apa. Wani tökö thapo opöle, ĩ aiki, ‘Teusö ai. Sa simöa totihoö!’ ĩ na ĩ a kuu wi, ĩ tä makokoa totia mi” ĩ na sa kuu kule' ĩ na Jesus a kuuma. 25 Ĩ na Jesus a kuu noai, a kai a hua sinomo wi ĩ töpönö ĩ ta hininö nö, 'Kilatiha!' töpö kuu nö, 'Teusö anö ĩ witi pili a sai täa koni?' ĩ na ĩ töpö kuu ha, 26 ĩ töpö na Jesus a mamo teteiki nö, 'Sanöma töpönö tä thama tai mi ipii, Teusö anö ĩ tä pewö thama taö sisaö. Teusö a kaikanamo wi, ĩ ha sanöma kama töpö lisipo taö mai kitä maaki, Teusö anö töpö lisipama taö öpa sisaö' ĩ na Jesus a kuuma. 27 Ĩ na Jesus a kuu ha, Pedro aiki, 'Kamisamakönö sama pö pewö takölö nö, kawa na samakö nokapasoma. Önö kutenö, wi na samakö kua kitä?' ĩ na a kuuma. 28 Ĩ na Pedro a kuu ha, Jesus aiki, '“Hi masita tä uli mataso noai ha, Teusö anö tute tä uli thapalöma tä, sanöma sa kupaso noai, ĩ sa kaikanamopö, lotami ti toita apii ti ha sa loo pa, ĩ ha lotami ti toita apii ti ha makö loa naiki nö, makö kaikanamo naio kitä. Isöhaeu a hai ĩ 12 pelupö töpö hai ĩ tolewö töpö na makö kaikanamo nö, ĩ töpö na ma tä makokama läapalo wi, ĩ makö kupaso kitä” ĩ na sa kuu kule. Sa holisi mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 29 Ĩ na a kuu nö, 'Kawanö sa thalö nö, kamisa na wa nokapalo pi topa salo, au sai a, au tä uli, ĩ na tökö kui wa tökö takölöö, au hepala töpö, au hoose töpö, au sao töpö, au hao a, au nao a, au ulu töpö, ĩ na töpö kui wa töpö takölöö, ĩ na töpö kui wa töpö takölöma, ai wa töpö täa satia apölali kitä. Wa õsi palimipa totipaso wi ĩ wa tä täa naini kitä. 30 Huki hi tä uli ha satehe epii pata töpö kule, waiha ĩ töpö hai, satehe epii pata töpö kupo mai kitä. Ĩ na tä kua tä, huki pata töpö pasi mai, waiha ĩ töpö hai, satehe epii pata töpö kua asapaso kitä' ĩ na Jesus a kuuma.
Mateus 20
1 Ĩ na Jesus a kuu nö, ai uni ta wäsä nö, 'Sanöma makö na Teusö a kaikanamo wi, ĩ na ĩ tä kuaö' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu nö, 'Hikali a ha upa mokö pata kule, ĩ a hikali thapo pole, hikali a na ĩ anö töpö kalipalama pia salo, hena tä sai tä ai töpö nakamö hulasolöma. 2 Ĩ töpö naka tä, “Huki ipa hikali a ha makö kalipalo piale, sami tä wakala na noa tä totota wi, ĩ nasimö tä na makö kalipalo pia kule” ĩ na a pata kuuma. Ĩ na a pata kuu ha, “Awai. Tä topa waikia kuleö!” ĩ na ĩ töpö kuu hö̃töoö ha, “Pei. Hikali a na pö kalipalo soatatöö!” ĩ na a pata kuuma. 3 Ĩ na a pata kuu nö, motokö hẽtupo paio mai ha, motokö kaöha soa tä, ai töpö nakamö hua konasolöma. A hua kononö nö, wani tä täta wi ĩ tiso hamö a huulö nö, ai töpö kalipalo mane, ĩ töpö huu talalöma. 4 Töpö huu talalö nö, “Ipa hikali a na pö kalipalosoö! Noa tä toita apii sa tä noa totoki kitäö!” ĩ na a pata kuuma. 5 Ĩ na a pata kuu ha, töpö kalipalomö hua soatasolöma. Ĩ na tä kua tä, motokö hẽtuto tä, ĩ pata tänö ai töpö taemö hua konasolöma. Ĩ töpö talalö nö, ĩ töpö kalipalama nömöo nö, motokö akäto tä, ai töpö nakamö hua kotasolöma. 6 Ĩ töpö kalipalama nömöo nö, wisa tei a, wani tä täta wi ĩ hamö a hua kononö nö, ai töpö kalipalo mane, ĩ ai töpö talalö nö, “Wi na tä kuaö ha huki makö kalipalo mai a, huki makö kua soa kule?” ĩ na a pata kuu ha, 7 “Ai tänö samakö naka mi ha, samakö kua soa pätia kule” ĩ na töpö kuuma. Ĩ na töpö kuu ha, “Ipa hikali a ha pö kalipalo naiosoö!” ĩ na a kuuma. 8 Ĩ na tä kua tä, motokö sii ilomo tä, töpö kalipalo mapo piale, ai pata tänö ĩ töpö simöa läatalo wi, ĩ a na pata tä hapalo nö, “Töpö kalipalo polati, ĩ wa töpö naka kotalötö nö, ĩ töpö na noa tä totoaköö! Sa töpö kalipalama nömötahe, ĩ töpö täpäa somatalöö! Ĩ wa töpö täpäa somatali, ai wa töpö täpäa nömötali, ĩ tä noa ha sa töpö kalipalama somatahe, waikii, ĩ töpö täpäa nömönöö!” ĩ na a pata kuuma. 9 Ĩ na a pata kuu ha, wisa tei a, wani ipii töpö kalipalo päo noai, ĩ töpö na sami sitipa mano “toto,” ai tä na sami sitipa mano “toto,” ĩ na tä thaa hätähaköma. 10 Ĩ töpönö ĩ sitipa mano täalali ha, hena tä sai tä töpö kalipalo soma noai, ĩ töpö aiki, “Pe epii sitipa ma kökö täa pia kuleö!” ĩ na töpö pi kuuma maaki, ĩ töpönö naiwö sami sitipa mano täa naiananömae. 11 Ĩ na tä kuaö ha, ĩ tä noa tälö nö, pata tä na ĩ töpö aiki, “Häö. Wi na taköö!” ĩ na töpö hĩso opa nö, ĩ na töpö kuu nö, 12 “Huki ipii hi wa töpö naka nömötalöhe, wani ipii ĩ 1 ota tä na töpö kalipalo päta ke. Kamisamakö asa lö kui, hena tä sai tä samakö kalipalo kuki wi, ĩ samakö kalipalo soa tä, motokö hẽtupasoö, ĩ na tä kua tä, pili motokö sii wãkenö samakö pepalo opaö, ĩ na kamisamakö kuati kipii ta pi kuu mai. Ĩ na samakö kuati kipii maaki, ĩ töpö hai noa tä kui na ĩ na kamisamakö hai noa tä kua naia kule” ĩ na ĩ töpö kupalo opama. 13 Ĩ na töpö kuu ha, töpö hapalo pole, ĩ ai tä na pata tä aiki, “Ipa noi tä. A sömöka taikö. Kawa na ĩ sa tä noa totoa makoka apa waikiki ke. Hena tä sai tä kamisa na kawa aiki, ‘Awai. Huki sa kalipalo piale, ĩ tä noa na samii ipa sa mano tälöpöö!’ ĩ na wa kuu waikio kipii. 14 Ĩ na wa kuu waikioma kutenö, au noa wa tä tälö nö, a kononöö! Kawa na noa sa tä totoköhe, ĩ tä noa kui na, wisa tei a kamisanö ai sa tä naka nömötalöhe, ĩ a na ĩ na tä noa kuö hö̃töi, sa tä noa totoa pi topa ke. 15 Ipa sitipa sa kökö totoa pi topa tä, sa kökö totoki wi, ĩ tä wanisala mai kitä. Huki ipii ai sa tä naka nömötalö nö, wani ipii sa kalipalama nömötae, ĩ sa totiapala apaö ha, ĩ a na wa hĩso kule? A hĩsu thaa tihöö!” ĩ na a pata kuuma' ĩ na Jesus a kuuma. 16 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Önö kutenö, huki töpö palupo wi, waiha ĩ töpö nohapaso kitäö! Huki töpö nohapaloti wi, waiha ĩ töpö palua nömöpaso kitäö! Ĩ töpö hai, pata töpö toti pasi mai kitä maaki, Teusö a kaikanamo totia tä, ĩ töpö hai, ĩ pata töpö kua totipaso kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 17 Ĩ na tä kua tä, Jetusalẽi tä uli ha Jesus a hemopoolö tä, kama kai a hua sinomo wi ĩ töpö naka asalö nö, töpö kai huulö pamö, ĩ töpö na a hapalotima. 18 A hapaloti nö, 'Jetusalẽi tä uli ha makö huu kimani, ĩ tä uli pata ha makö walokö lasoma, sanöma sa kupaso noai, ai tänö ĩ sa namo simöki kitä. Sa namo simökö nö, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, Moisés a kai wäsä sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö na sa totoki kitäö! Sa totoki ha, ĩ pata töpö aiki, “Jesus ma säpamanöpöö!” ĩ na ĩ töpö kuu nö, 19 juteu töpö pasi mai ĩ töpö na sa totoa tolea nömöki kitä. Sa totoa nömököma, juteu töpö pasi mai, kamisa na ĩ töpö hapalo pi wasäa apa nö, sa sä nö, hii ti pakalai ti ha sa säa totipali kitä. Sa säa totipali kitä maaki, polakapi tä mumi matalo nö, ĩ hena tä sa temöa konaso kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 20 Ĩ na tä kua tä, Sepeteu a hai ĩ pelupö töpö hai ĩ pöpönö anö Jesus a na ĩ pelupö töpö kai waloiki nö, Jesus a na a nako pia salo, pili a maekonö a hĩta thaköma. 21 Pili a maekonö a hĩta thaki ha, Jesus aiki, 'Ka pi wa tä pii kule?' a kuu ha, 'Waiha wa kaikanamo totia tä, wa kaikanamo wi ĩ lotami tä na wa loa tä, kate wa poko kuamö kule hamö ipa ai ulu wa lomaki, hai wa poko kuamö kule hamö ipa ai ulu wa lomaki, ĩ na ipa ulu wa töpö loa thamaköpököö!' ĩ na pöpönö a kuuma. 22 Ĩ na pöpönö a kuu ha, pelupö töpö na Jesus aiki, 'Makö kuuhe, ĩ tä na makö pi hatuku totio mi ipö. Sa pea kua piale na, ĩ na makö pea kua taö öpa naio kitä ta o?' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu ha, 'Awai. Ĩ na samakö pea kua taö öpa naio kitä' ĩ na töpö kuu hö̃töoma. 23 Ĩ na töpö kuu hö̃töoö ha, 'Ĩ na makö pea kua taö öpa naio kitä maaki, kamisa aiki, “Makö kaikanamo naiopö, kate sa poko kuamö kule ha, ĩ ha ai a loikiö! Ĩ na tä kua tä, hai sa poko kuamö kule ha, ĩ ha ai a loikiö!” ĩ na kamisa kuu mai kitä. “Makö kaikanamo naiopö, ĩ hamö pö loikiö!” ĩ na ipa hao a kuu sisaöö!' ĩ na Jesus a kuuma. 24 Ĩ na Jesus a kuu ha, Jesus a kai a hua sinomo wi, ĩ ai 10 töpönö ĩ ta hininö nö, Sepeteu a hai ĩ pelupö töpö na ĩ töpö pi hĩsuhua apöpasoma. 25 Ĩ tä, Jesus anö ĩ töpö nakaki solö nö, 'Pata töpönö ai töpö simöa sinomoö. Ĩ pata töpönö ai töpö noa thaa sinomoö. Ĩ ma tä taö kule. 26 Ĩ na ai pata töpö kua kuati wi na, ĩ na kamakö kua tihöö! Wa patamo pi topa salo, ai ma töpö pasiliapala sinomopököö! 27 Kaikana wa kupo pi topa salo, ai töpö na wa noa mi kalipalotipököö!' ĩ na Jesus a kuuma. 28 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sanöma sa kupaso noai, hi masita tä uli na sa waloiki nö, “Ai sa töpö simöaö ha, ĩ töpönö sa pasiliapalatipöö!” ĩ na sa pi kuu maama. “Ai sa töpö pasiliapalatipököö! Sanöma töpö satehe epii ĩ sa töpö täapa kõo läopö, ĩ tä noa na sa säpamonasopököö!” ĩ na sa pi kuu salo, sa huma' ĩ na Jesus a kuuma. 29 Ĩ na tä kua tä, Jetikó tä uli ha ĩ töpö kuoma, töpö huu koonö tä, Jesus a na töpö satehe epii töpö nokaalöma. 30 Töpö satehe epii töpö nokaalö tä, piliso kasö ha tä tapa mai ĩ polakapi töpö loo lätioma. Töpö loa lätia tä, 'Jesus a hasuo kulatiö!' ĩ na ĩ polakapi töpönö ĩ ta kuu hininö nö, 'Kaikana ai! Davi a hai ĩ pelupö tolewö ai! Kamisamakö na a pi honipoö!' ĩ na töpö kuu lalupalo opama. 31 Ĩ na töpö kuu lalupalo opaö ha, 'Pö lalupalo tihöö!' satehe epii töpönö ĩ na ĩ töpö noa thama maaki, ĩ polakapi töpö lalupalo satia apama. 'Kaikana ai! Davi a hai ĩ tolewö ai! Kamisamakö na wa pi honipo mi salo' ĩ na töpö kuu lalupalo opatima. 32 Ĩ na töpö kuu lalupalo opati ha, Jesus a öpa opitakö nö, tä tapa mai ĩ töpö nakalö nö, 'Ka pi ma tä pii kule? Ka pi sa tä thaapökö?' ĩ na Jesus a kuuma. 33 Ĩ na Jesus a kuu ha, 'Samakö mamo huu topama kõo mi salo' ĩ na töpö kuu hö̃töoma. 34 Ĩ na töpö kuu ha, ĩ töpö na Jesus a pi honipo opa nö, ĩ töpö mamo höpöa soatama. Töpö mamo höpöaö ha, ĩ tökö soatawö, ĩ töpö mamo huu topa kõa soataköma. Töpö mamo huu topa kõa soataki ha, Jesus a na ĩ töpö noka soatasolöma.
Mateus 21
1 Ĩ na tä kua tä, Jetusalẽi tä uli ha Jesus anö töpö kai atetalo nö, Petöpasié tä uli ha töpö kai walokö tasoma. Töpö kai waloikitö nö, Olipa tä heuma kolo hamö töpö kai sokeaalö tä, Jesus anö kama kai a hua sinomo wi, ĩ ai polakapi töpö simöa tolehelöma. Töpö simönö nö, 2 'Ki ha sai pö kulali, ĩ hamö makö lisipalo nö, jumẽtu a suö pata, jumẽtu a okalo, ĩ na kökö kui kökö õkale, ĩ ma kökö pata taa soatalali kitäö! Ĩ ma kökö pata kusöpalö nö, ma kökö pata täaki solöö! 3 Ma kökö pata täaö ha, ai tä aiki, “Wi na makö pi kuu salo, ma kökö kusöa kule?” a kuu ha, “Ipa kaikana tänö kökö naka kulaiö!” makö kuu! Ĩ na makö kuu ha, “Awai. Kökö tälölöö!” töpö kuu kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 4 Sutu upa Teusö a kai wäsä sinomo noai, ĩ anö tä sãökökö noai, ĩ tä kua tolea totiopö, ĩ jumẽtu kökö täa piama. Ĩ na ĩ tä sãökama kuuma: 5 'Sião tä uli pata ha töpö kule, ĩ töpö na ĩ na makö kuu! “Kamakö hai ĩ kaikana tä huu kimi. Jumẽtu a okalo hõo ha a tikäiki nö, a huu kule” ĩ na makö kuu!' ĩ na sutu upa ĩ na tä kuuma. 6 Ĩ na tä kua tä, Jesus anö ĩ polakapi töpö simöni ha, ĩ töpö hulolö nö, ĩ sai pö ha töpö waloikitö nö, jumẽtu kökö kusöpalömae. 7 Kökö kusöpalö nö, Jesus a na ĩ kökö tälölömae. Kökö tälölöhe nö, ĩ kökö hõo na kama töpönö haloi ösö halopo wi, ĩ kökö hõo pata na ĩ ösökö lukököma tä, ĩ ösökö ha Jesus a tikäa soataköma. 8 A tikäa soataiki nö, Jetusalẽi tä uli ha a walokö tasopö, a kai huulö pamö töpö satehe epii töpö aiki, 'Kaikana tä sai pata huu polatiö!' töpö pi kuu salo, kama töpö hai ĩ haloi ösö halopo wi, ĩ ösökö paa toleha läatalalöma. Ai töpönö koanata amösö hena kui na, ĩ na ösö hena kui ösö hena pätalalö nö, piliso hamö ĩ ösö hena hila paa naionöma. Kaikana tä sai pata huu ha, ĩ na tä thamatima. 9 Tä thamati nö, Jesus a na ai töpö palule ĩ töpö, Jesus a noa ha ai töpö kule ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Teusö a na ĩ töpö pewö aiki, 'Davi a hai ĩ ola tolewö a totiatalo opawöö! Kawanö wa simöpalö noai, ĩ a totiapala apa totihoö! Teusö wa totiatalo opawöö!' ĩ na lope epii ĩ na töpö kupalo opatima. 10 Ĩ na tä kua tä, Jetusalẽi tä uli ha Jesus a walokö tasoma. A waloikitö nö, Jetusalẽi tä uli ha a lisipasoö ha, jetusalẽi tili töpö pewö lalupalo opama. Töpö lalupalo opa nö, 'A huu pole, ĩ witi ĩ a?' ĩ na töpö kuu ha, 11 Jesus a na töpö huu naine ĩ töpö aiki, 'Hi a hai, Teusö a kai wäsä sinomo wi, ĩ Jesus a. Kaliléia tä uli pata ha Nasaté tä uli kule, ĩ tä uli ha Jesus a kua wi, ĩ a' ĩ na ĩ töpö kuu hö̃töoma. 12 Ĩ na tä kua tä, Teusömo wi a sai ha Jesus a lisipasoma. A lisipalo nö, sitipa kökö ha wani tä totoma sinomo wi ĩ töpö, sitipa kökö ha wani tä täalali wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Jesus anö ĩ töpö pewö sasua kopalöma. Sitipa kökö totoa nomöhöa hö̃töo soatalo sinomo wi, ĩ töpö hai ĩ hii tiki ha sitipa kökö maketa wi, Jesus anö ĩ tiki pata nomöhöpamani, Teusö a na holeto kökö wai totoköpö, sitipa kökö noa ha ĩ holeto kökö wai totoa sinomo wi ĩ töpö hai ĩ lotami tiki nomöhöpamani, ĩ na tiki nomöhöa thapamanöma. 13 Ĩ na tiki nomöhöa thapamanö nö, Jesus aiki, 'Teusö a kuu noai, Teusö tä waheta na ĩ tä sãökama kua. “Ipa sai a hai, Teusö sa na sanöma töpö hapalo sinomo wi ĩ a sai” ĩ na tä sãökama kua kule maaki, hi a sai hai, thomömo wi ĩ töpö hai ĩ sai ma thama pikia kule' ĩ na Jesus a kuuma. 14 Ĩ na Jesus a kuu nö, ĩ na tä kua tä, Teusömo wi a sai ha Jesus a kua soa tä, tä tapa mai ĩ töpö, töpö huu mi ĩ töpö, Jesus a na ĩ töpö kai walopatima. Töpö kai walopati noai, Jesus anö ĩ töpö toapama kotioma. 15 Ĩ töpö toapama kotioö ha, ulu töpö aiki, 'Davi a hai ĩ ola tolewö Jesus a na, “Wa totiatalo opawöö!” ĩ na makö pewö kuupököö!' ĩ na ulu töpö lalupalo opa nö, ĩ na töpö wai kuuma. Ĩ na tä kua tä, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, Moisés a kai wäsä sinomoti wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpönö Jesus anö tä aipöamati pole, ĩ tä taa nö, Teusömo wi a sai ha ulu töpö a lalupalo hapalo pole, ĩ ta hininö nö, töpö hĩsosoma. 16 Töpö hĩsolo nö, Jesus a na, 'Ulu töpö kuu pole, ĩ wa ta hini kule?' ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, 'Awai ta pi kuu mi sai. Teusö tä waheta aiki, “Teusö anö ulu töpö pi wai hatukupamani ha, Teusö a na, ‘Wa totiatalo opawö’ ĩ na ulu töpö kuu makoka apaö” ĩ na Teusö tä waheta kuu. Ĩ tä waheta kuu wi, ĩ ma ta hini hãto maama?' ĩ na Jesus a kuuma. 17 Ĩ na Jesus a kuu nö, Jetusalẽi tä uli ha a husolo nö, Petânia tä uli ha a hulasolöma. Petânia tä uli hamö a waloikitö nö, ĩ ha a kuköma. 18 Ĩ hena tä, Jetusalẽi tä uli ha a kõo sapa koonö tä, a oio opama. 19 A oi ipö salo, piliso kasö ha piku tiki öpale, ĩ tiki öpa talalö nö, a ekua soataköma. A ekua soataköma maaki, hii ti mo mai ha, pili nakö hena sino kuo sisama. Pili tiki henakö sino kuo sisa ha, ĩ ti na Jesus a hapalo nö, 'Waiha au pili mo lalo kota mai kitäö!' Jesus anö ĩ na piku tiki noa wani thama. Ĩ na ĩ tiki noa wani thalöma, ĩ piku tiki häwäa soasoma. 20 Tiki häwäa soaso noai, Jesus a kai a hua sinomo wi ĩ töpönö ĩ tä taa nö, 'Kilatiha! Hi tiki häwäa soa nö kilitalohe' ĩ na töpö kuuma. 21 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, '“‘Teusö a lotete epö’ makö pi kuu tä, ‘Teusö a lotete hãto mai kitäö!’ ĩ na makö pi kuu mi tä, hi piku sa tiki thama kuahe na, kamakönö ĩ na ma tä thama hö̃töo kitä. ‘Teusö a lotete epö’ ĩ na makö pi kuu totio nö, hi heu tä öpale, ĩ heu tä ha makö hapalo nö, ‘A hoköpalo nö, kosoto u pata ha a keikiö!’ makö kuu ha, heu tä pata maaki, kosoto u pata ha tä pata kepaso kitä” ĩ na sa kuu kule. Sa holisi mai kitäö! 22 “Teusö a lotete epii ĩ anö sa hini kitäö!” ĩ na makö pi kuu totioö ha, Teusö a na makö hapalo nö, ma tä naka wi ĩ ma tä täa hö̃töli kitä' ĩ na Jesus a kuuma. 23 Ĩ na Jesus a kuu nö, Teusömo wi a sai ha a hua konasolöma. A hua kononö nö, ĩ ha a waloikitö nö, töpö pi hatukamati tä, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, juteu pata töpö, ĩ na töpö kui, Jesus a na ĩ töpö ekua ateiki nö, 'Witi pili anö wa simöaö ha hi wa tä aipöamatii?' ĩ na töpö kuuma. 24 Ĩ na töpö kuu ha, 'Kamakö na sa tä hini hö̃töo pia kule. Kamakö na sa ta hini ha, kamakö hö̃töwö, “Ĩ naköö!” makö kuu hö̃töoö ha, “Witi pili anö wa simöaö ha hi wa tä aipöamatii?” makö kuuhe, ĩ tä na, “Ĩ anököö!” sa kuu hö̃töo kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 25 Ĩ na a kuu nö, 'Witi pili anö João a simöaö ha, ĩ anö töpö mãi õmatima? Teusö anökö hãtowö? Sanöma töpönökö hãtowö? Wi na makö pi kuu kule?' ĩ na Jesus a kuuma. Ĩ na a kuu ha, kama töpö hapalo nomöhöpaso nö, '“Teusö anö João a simököma” ĩ na makö kuu ha, Jesus aiki hö̃töwö, “Ĩ na makö kuu manu kule, wi na makö pi kuu salo, João ma kai a hini totio maama?” ĩ na Jesus a kuu hö̃töo kitä. 26 Ĩ na tä kua tä, “Sanöma töpönö päwö João a simökömaö!” makö kuu ha, ai töpö pewönö makö wanipo matimöö!' ĩ na töpö kuuma. '“João a patanö Teusö a kai wäsä totio wi, ĩ a sai kuo totioma” ĩ na ai töpö pewö kupaloti saiö!' ĩ na ĩ töpö pi kuu salo, 'Sanöma töpönö päwö João a simököma' ĩ na ĩ töpö kuu kili ipama. 27 Töpö kuu kili ipa salo, 'Kui. Sama tä tai mi' Jesus a na ĩ na ĩ töpö kuuma. Ĩ na töpö kuu ha, '“Witi pili anö wa simöaö ha, hi wa tä aipöamatii?” makö kuu kule maaki, kamakö na sa kuu hö̃töo mai kitäö!' ĩ na Jesus a kuuma. 28 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Sa ta wäsä piale, ĩ tä na wi na makö pi kuu kule?' ĩ na a kuuma. Ĩ na a kuu nö, 'Pö̃ a hai ĩ polakapi pelupö kökö kuoma. A thaa somakö noai ĩ a na, “Pösai. Huki upa mokö kulati, ĩ a hikali ha wa kalipalo pia kulatiö!” ĩ na pö̃ a kuu ha, 29 “Ĩ ha sa kalipalo wani ipöö!” ĩ na pelupö pata a kuu hö̃töoma. Ĩ na a kuu hö̃töa kule maaki, waiha a pi tapoiki nö, a kalipalomö hulasolöma. 30 Ĩ na tä kua tä, a kalipalomö hulasolö noai ĩ a hai ĩ poosa a na pö̃ aiki, “Pösai. Upa mokö kulati ha a kalipalotöö!” ĩ na pö̃ a kuu ha, “Awai. Sa hulasolö kitäö!” ĩ na poose a kuu hö̃töoma. Ĩ na poose a kuu hö̃töa kule maaki, a huu maama' ĩ na Jesus a kuuma. 31 Ĩ na a kuu nö, 'Witi anö pö̃ a kai a hinia totilöma?' Jesus a kuu ha, 'Pepala anökö' ĩ na töpö kuu hö̃töoma. Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, '“Pata töpö na sitipa totoköpö, ĩ sitipa täta sinomo wi ĩ töpö, sitipa noa na suö töpönö wano töpö sapäkama hätäpo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui, Teusö a kaikanamo wi ĩ ha ĩ töpö lisia somataso kitä. Sitipa täa sinomoti wi ĩ töpö, suö töpönö wano töpö sapäkama sinomo wi ĩ töpö, ĩ na töpö kui töpö wanisala apa wi maaki, kamakö hai, Teusö ulupö makö kupo paio mai ha, ĩ töpö hai, Teusö ulupö töpö kua somapaso kitä” ĩ na sa kuu kule. Sa holisi mai kitäö! 32 João Pasisöta anö piliso salili ipii ĩ tiso mömamö huu noai, ĩ a na, “Pitili wa” makö pi kuu maama. Sitipa täa sinomoti wi ĩ töpö, wano töpö sapäkama hätäpo wi ĩ suö töpö, ĩ na töpö kui töpönö wanisala tä thaa noai, ĩ töpö aiki, “João Pasisöta anö Teusö ta wäsä wi ĩ ta pitili” ĩ na töpö pi kuu nö, ĩ ta hinia totilöma. “João Pasisöta a kai a pitili” ĩ na töpö kuu noai, ĩ ma ta hinima maaki, “Häö. Wanisala sa tä thaa kota wani ipö” ĩ na makö kuu naio maama. “Wanisala sa tä thaa wani” ĩ na makö kuu nö, makö pi tapomo sapamo kõoma aköna, “Teusö ta pitili” ĩ na makö kuu naio noa kipi' ĩ na Jesus a kuuma. 33 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Ai uni sa ta wäsä pia kule. Ĩ ta hiniheö! Pata tänö upa totokö satehe epii totokö tösama. Mositimö a kui na, ĩ na upa mokö kui, upa totokö ha mokö salolo wi, ĩ mokö tösatima. Ĩ mokö tösa nö, ĩ totokö kuo pamö tä hokoloköma. Tä hokolokö nö, upa mokö kopekeama pia salo, maa ma pata thaköma. Maa ma pata thakö nö, ösö ha tikio wi tiki matakali thaa nömököma. Matakali tiki thaa nömökö nö, ai töpö na, “Hi ipa hikali a ha pö kalipalo hisaö! Waiha au noa sa tä totoki kitäö!” ĩ na a pata kuuma. Ĩ na a pata kuu nö, a hama hulasolöma. 34 A hama pata hulolö nö, tiko tä uli ha a pata kutio tasoma. A kutio wi, ĩ tä tetea apöpaso noai ha, kama hai hikali a na upa mokö patasipö öpö tä, polakapi kama hai ĩ upa mokö suli pia salo, ĩ pata tänö töpö nokapalamati wi ĩ polakapi ai töpö simöa konöma. 35 Ĩ töpö kopi ha, töpö hikalimo haio wi ĩ töpönö töpö huölö nö, ai tä soalali, ai tä säpali, maa manö ai a säsä pamö, ai tä säpali, ĩ na töpö thamama. 36 Ĩ na töpö thamaö ha, pata tänö satehe epii ai töpö simöa nömönöma. Töpö simöa somanö noai, ĩ töpö peama thama noai na, ĩ na ĩ töpö peama thama nömöo tasoma. 37 Ĩ na ĩ töpö peama thama nömöo tasoma ha, pata tänö kama hai ĩ pelupö a simöa nömönöma. “Ĩ töpönö ipa ulu a peama mai kitäö!” ĩ na a pi pata kuu nö, kama hai ĩ ulu a simöa nömöpalö tasoma. 38 A simöa nömöa kopalö taso wi, töpö hikalimo haitio wi ĩ töpö na a waloa nömöa kõkö tasoma. A walo tasoa tä, töpö hikalimo haitio wi ĩ töpönö a talalö nö, “Pata tä hai ĩ pelupö a huu kulatiö! Ma säpalöpöö! Ma säpalö nö, hi hikali ma pata sua asalöpöö!” ĩ na töpö kuuma. 39 Ĩ na töpö kuu nö, pata tä hai ĩ pelupö a huölö nö, hikali a kasö ha a läkälölö nö, a säpalömae' ĩ na Jesus a kuuma. 40 Ĩ na Jesus a kuu nö, 'Önö kutenö, pata tä kopo nö, töpö hikalimomati noai, ĩ töpö na wi na pata tä kua kitä?' ĩ na a kuuma. 41 Ĩ na a kuu ha, 'A pata kopo nö, töpö hikalimoma ti noai ĩ töpö säa hö̃töpali kitä. Töpö säa hö̃töpalö nö, ai tiko töpö na, “Ipa hikali a ha pö kalipaloö! Waiha noa sa tä totoki kitäö!” a pata kuu kitä. A pata kuu ha, “Awai” töpö kuu nö, töpö hikalimo nö, nii tä patasipö öpö tä, pata tänö nii tä nakaö ha, ĩ töpönö wani ipii nii tä simöa totiatala apa asa kuki kitäö!' ĩ na töpö kuuma. 42 Ĩ na töpö kuu ha, Jesus aiki, 'Teusö tä waheta kuu noai, ĩ ma tä sãökama möö hãto maama? “Maa ma sai thaa wi ĩ töpönö ai ma hosalö noai, ĩ ma toita satio opama. Ĩ manö sai a lototoama totio wi, ĩ ma. Ĩ na tä kua wi, Teusö anö ĩ tä thama. Teusö anö tä thaa wi ĩ tä totiatalo opaö” ĩ na Teusö tä waheta kuu' ĩ na Jesus a kuuma. 43 Ĩ na Jesus a kuu nö, '“Kamakö na Teusö a kaikanamo pasio mai kitä. Teusö a kai a hini totiatalo opa asa wi ĩ töpö na Teusö a kaikanamo asa kitä” ĩ na sa kuu kule. 44 Maa sa ma katehahe, Teusö anö a kaikanamoma wi ĩ a uni hai, ĩ maa ma. Ĩ maa ma na ai tä kaepaköma, a pewö saokipasoö. Ai tä na ĩ maa ma keköma, ĩ a nakasia totipasoö' ĩ na Jesus anö uni ta wäsä nö, ĩ na a kuuma. 45 Ĩ na Jesus a kuu ha, Teusö a täpä sinomo wi ĩ pata töpö, patiseu töpö, ĩ na töpö kui töpönö ĩ uni tä pewö a hininö nö, 'Jesus anö makö a kateha nö, ĩ uni tä pewö a thaa nö, ta wäsä kule ta o' ĩ na töpö pi kuuma. 46 Önö kutenö, Jesus a peama pia salo, a hua pi topa apama. A hua pi topa apama maaki, ai juteu töpö satehe epii töpö na ĩ juteu pata töpö kili ipa salo, Jesus a hua maama. Juteu töpö satehe epii töpö aiki, 'Jesus anö Teusö a kai wäsä totio wi ĩ a' ĩ na ĩ töpö pi kuuma kutenö, pata töpönö Jesus a hua maama.

 http://gospelgo.com/s/yanomami_nt.htm

Nenhum comentário:

Postar um comentário