sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

1 JUAN: Acateco (Kanjobal, Western)

1 JUAN 11Ja' tinani', tol chi cu tz'ibetoj sk'aneal naj mac chi yij Sk'ane Ak'om K'inale. Ja' yet c'am to yul yiban k'inal ti', ey xa c'al ta' naj. Jaonti' jix kab sk'anab naj. Jix kilon naj yetoj cu sat. Jix cu oc t'anan yin naj, jix cu oc pax mitx'an yin naj yetoj cu k'ab. 2Ja' naj a k'inale ti', jix x'ox a sba, catu' jix kilon yin naj. Yuxan chi kak' cu ba testigoal yin naj. Catu' chi kalon je yabe, tol ja' naj chi ak'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' naj tu', ey c'al ta' ec' yetoj cu Mam Dios, pero jix tx'oxle el naj e on. 3Yuxan ja' mac jix kil tu', c'al mac jix kab sk'anab tu', ja' chi kal e ex, yet watx' junxane ke yetoj cu Mam Dios. Catu' junxane pax ke yetoj Jesucristo Sc'aal Dios. 4Yu wan tu' yuxan chi cu tz'ibetoj wan ti' e ex, yet watx' chi c'al a can cu tzala c'ulal. 5Ja' jun oj kaltoj je yab tinani', sk'aneal naj Jesucristo jix cu cuyu. Chi kal e ex, tol ja' Dios saj k'inal yei, catu' c'am nioj k'ej k'inal yin. 6Ta chi kala, tol junxane ke yetoj Dios, pero chi cu ey ec' pax xol k'ej k'inal, chi cu xijwi pax a k'ane, catu' chi kak'on pax lek'ti'al yetoj cu beybal tu'. 7Ja' Dios saj k'inal yei. Ta chi cu ey ec' xol saj k'inal jaxca Dios chi ey ec' xol saj k'inal, junxane ke yetoj eb naj ku'taj c'al eb kanab. Catu' ja' ẍiq'uil naj Jesucristo, yuninal Dios, ja' chi jo'on q'uey masanil cu penail. 8Ta chi kala tol c'am cu penail chi cu xij a kiban, catu' man yel oj chi kala. 9Pero ta chi kal cu ba tet Dios yu cu penail, chi sjo' q'uey masanil cu penail, catu' chi yi'on pax el masanil tzet man watx' oj naj kin. Yutol watx' ton naj, catu' chi yun c'al tzet chi yala. 10Ta chi kala, tol c'am cu penail, ta chi kal jaxca ti', chi kala, tol Dios lek'ti', catu' c'am chi kaoc cu c'ul yin sk'ane Dios. 


1 JUAN 21Jaex, jaxca tol wuninal je yei, chin tz'ibetoj wan ti' e ex an, yet watx' manchej xa je yun spenail. Pero tala c'uxan ey eb chi unen junoj spenail cu xol, ey jun chi aon oc cu ti' tet cu Mam Dios, ja' ton Jesucristo, naj caw jichan. 2Jaxca junoj xaambal, jaxca tu' jix yun scam Cristo stool oj cu penail. Man asanne oj yu cu penail jaonti', yuxan jix cam naj, pero yu spenail masanil ánima yul yiban k'inal ti', yuxan jix cam naj. 3Ta chi kun tzet chi ẍej Dios tu' kune, jaxca tu' kotaj xa Dios sic'lebil, ch'al tu'. 4Ta chi kala, tol kotaj xa Dios, pero c'am pax chi cu jije tzet chi chejle kun tu', yu jun tu', lek'ti' jon, ch'al tu'. Catu' c'am nioj yel ey oc kin. 5Ta chi cu jije tzet chi al-le xin, caw yel ey ton cu cam c'ulal yin Dios sic'lebil. Jaxca ton ti' chi yun kotajnen el oj, tol ey ton oc naj kin. 6Ta jaon chi kala: “Jainti', ey jin oc yin Dios,” ta cu chi, sowalil chi c'al cu beybalne sbeybal Jesucristo. 7Jex wu'taj, jex wanab, ja' jun chejbanil oj waltoj e ex ti', man asanne oj tinani' che yabe. Yutol ja' jun chejbanil ti', albil xa e ex, yet tax c'al jix jex oc yetoj Dios. Je yabnaj xa jun chejbanil ti' peyxa, tol sowalil chi cu cam c'ulnele cu ba. 8Pero chi waltoj jun chejbanil ti' e ex junel xa. Lalan cu beybalnen jun chejbanil jaxca jix yute sbeybalnen Jesucristo, yutol lalan yel k'ej k'inal yin cu pixan. Jaxa ja' caw saj k'inal ey oc kin. 9Ta chi kala, tol saj k'inal xa ey cu pixan, pero ja'c'ala' pax ẍichon oc cu c'ul yin junoj ku'taj ma junoj kanab, k'ej k'inal to ey cu pixan, ch'al tu'. 10Ta ey cu cam c'ulal yin eb ku'taj ma eb kanab, tol saj k'inal xa ey cu pixan, ch'al tu'. C'am junoj tzet yetal chi ske' yak'on etex el cu na'bal. 11Pero ja' eb ja'c'ala' ẍichon oc sc'ul yin junoj ku'taj xin, ma junoj kanab, k'ej k'inal to ey spixan eb. Jaxca junoj mac chi bey xol k'ej k'inal, c'am chi yil bey chi toi, quey tu' eb, yutol etexnaj el sna'bal eb. 12Tol chin tz'ibetoj wan ti' e ex, jex jaxca tol wuninal jex an, yutol ja' Dios jix jo'on can q'uey je penail yu Jesucristo. 13Jex ichamtaj, ma jex ixnamtaj creyente, tol chin tz'ibe pax toj e ex, yutol je yotaj xa mac ey xa c'al ta' ec' yet c'am to chi wa'nele jun yul yiban k'inal ti'. Ja'c'ala' jaex jex ach'e, chin tz'ibe pax toj wan ti' e ex, yutol jix je yak' ganar scan naj diablo yalan je yu. Ja'c'ala' jex uninale, yutol je yotaj xa cu Mam Dios, yuxan chin tz'ibetoj wan ti' e ex an. 14Jex ichamtaj winaj, chin tz'ibe pax toj e ex, yutol je yotaj xa naj mac ey xa c'al ta' ec' yet c'am to chi wa'nele jun yul yiban k'inal ti'. Jex ach'e, ey xa je yip yin je creyenteal. Jix je yaoc sk'ane Dios yin je c'ul wetoj an. Catu' jix je yak'on ganar scan naj diablo yalan je yu. Yu wan tu', yuxan chin tz'ibetoj e ex an. 15Manchej je cam c'ulne jun yul yiban k'inal ti'. Manchej pax je cam c'ulne pax wan tzettaj yetal ey yul yiban k'inal ti'. Ta chi cu cam c'ulne wan tu', c'am xa cu cam c'ulal yin cu Mam Dios. 16Ja' eb yet yul yiban k'inal ti', asan yet smimanil eb chi yoche oc oj. Catu' chi yochen pax oc eb tzettaj yetal chi yil sat. Catu' chi seyon eb tzet chi yun smimanbine sba eb. Pero ja' wan beybale tu', man yet oj cu Mam Dios, pero tol yet yul yiban k'inal ti'. 17Ja' yul yiban k'inal ti' c'al masanil pena yochwan eb ánima, lalan slawi ec' oj. Pero ta tol chi kun yochwan Dios, iquis jon c'al yin tobal k'inal. 18Jaex, jaxca tol wuninal je ye an, slawubal xa c'al tiempo bey ey jon ec' ti'. Jix kabe, tol ja' naj ac'ul yin Cristo, oj x'ox a sba naj. Ja' tinani', ec'al xa eb ac'ul oc yin Cristo lalan x'oxon a sba eb. Yu jun tu', yuxan kotaj tol slawubal xa tiempo bey ey jon ec' ti'. 19Jix el eb ac'ul oc yin Cristo cu xol, man c'al ta' caw ketbi oj eb. K'inaloj ta caw ketbi eb, jix mi c'al ec' eb ketoj. Pero jix el eb, yet watx' chi txeclo el oj tol man c'al ta' ketbi oj eb. 20Jal jex jaexti' xin, ak'bil naj Santo Espíritu e ex yu Cristo ketoj. Yu jun tu', yuxan kotaj cu masanil jun cuybanil caw yel. 21C'am junoj jex man je yotaj oj jun yel tu'. Yuxan chin tz'ibetoj e ex an. Je yotaj xa pax oj, tol c'am junoj lek'ti'al xol jun cuybanil caw yel tu'. 22Chi waltoj je yabe, mac txequel chi ak'on lek'ti'al. Ja' eb chi aloni, tol ja' Jesús man Cristo oj, chi yal yel oc apnoj tol man ak'bil oj yopiso naj yu Dios. Ja' eb tu' ac'ul ye oc eb yin Cristo c'al yin Dios, yutol c'am chi yaoc sc'ul eb yin Sc'aal Dios. 23Yal c'al mac chi aloni, tol ja' Jesucristo man Sc'aal oj Dios, C'am chi oc Dios yin eb. Jal pax eb chi alon xin, tol Sc'aal Dios naj, ey ton oc Dios yin eb. 24Yu jun tu', yuxan ja' jun cuybanil jix kab yet tax jix cu oc yetoj Dios, sowalil asan jun tu' chi kaoc yin cu c'ul tobal k'inal. Ta quey tu' chi kute kaon oc yin cu c'ul, oj cu ey c'al ec' yin cu Mam Dios, catu' yin Sc'aal. 25Ja' jun ti' jix yak' can sti' Jesucristo e on, tol oj yak' cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 26Tol chi waltoj je yab yu wan eb chi yoche chex etneni, yuxan chin tz'ibetoj e ex an. 27Jaonti' xin, ja' naj Jesucristo jix ak'on can naj Santo Espíritu e on jun jun jon. Yuxan, man sowalil oj tol tx'oj to junoj ánima chi cu cuyoni, yutol ja' naj Espíritu tu' chi cu cuyon yin masanil tzet yetal. Ja' wan cuybanile chi yak' e on, yel c'al el oj, c'am junoj lek'ti'al eytoj xol. Yuxan, ey oj jon c'al wej ec' yin Cristo, yutol quey tu' yalon naj Yespíritu tu' e on. 28Ja' tinani' xin, jaex jaxca tol wuninal je ye an, sowalil ojab ey jon c'al ec' yin Cristo tobal k'inal, yet watx' c'am chi cu xiw a yet oj jul naj. Catu' c'am chi cu q'uixwi a sattaj naj yet oj jul naj tu'. 29Kotaj xa caw jichan ton Jesucristo. Yu jun tu', yuxan chi na'cha el ku, tol yuninal jon xa Dios ta chi kun pax tzet yetal jichan. 


1 JUAN 31Ilala, caw chi cu scam c'ulne cu Mam Dios. Ila, tol chi cu yal oc yuninal oj. Yel toni, yuninal jon xa. Ja' eb yet yul yiban k'inal ti', c'am chi na'cha el yu eb, ta tol yuninal jon xa Dios, yutol man yotaj oj Dios eb. 2Jex wu'taj, jex wanab, cam c'ulnebil wu an, yuninal jon xa Dios tinani'. Pero man to txequel oj tzet utbil oj yun kel oc oj. Pero kotaj, tol ja' yet oj jul Jesucristo, laan xa oj kun jaxca naj, yutol oj kil oc tzet utbil yili Jesucristo. 3Masanil jon chi kaoc Cristo yip oj cu c'ul yu jun jix wal ti' an, lalan swa'xi oc cu beybal, yet watx' caw watx' jon jaxca naj Jesucristo tu'. 4Ja' mac chi c'al unen spenail, man lalan oj sjijen ẍejbanil Dios. Yutol ja' mac c'am chi jijen wan chejbanil tu', ja' spenail chi el yuneni. 5Kotaj xa, tol ja' yu yi'on el cu penail naj Jesucristo, yuxan jix jul ec' bey yul yiban k'inal ti'. C'am nioj spenail yin Cristo. 6Yu jun tu', yuxan ta yel ey jon oc yin naj, manchej xa cu beybalne spenail. Pero yal c'al mac ja'c'ala' sbeybalnen spenail xin, c'am chi yaoc sna'bal yin naj, catu' man to otajbil oj naj yu. 7Jex jin cam c'ulnebil, manchej je yak' je ba etnele yu junoj mac txequel. Ta tol jichan c'al chi kute cu beybal, jichan jon ton jaxca Cristo xin, yutol jichan c'al sbeybal Cristo tu'. 8Ja' mac ja'c'ala' sbeybalnen spenail, ja'c'ala' yet to c'al ta' naj diablo, ch'al tu', yutol ja' yet tax jix el yich spenail tu' masanta' tinani', ja'c'ala' spenail chi yun naj diablo tu'. Yu jun tu', yuxan jix jul ec' naj Sc'aal Dios bey yul yiban k'inal ti', yu sjul naj yak'on lawoj tzet chi el yunen naj diablo tu'. 9Ta tol yel yuninal jon xa Dios c'am xa chi ske' cu beybalnen spenail, yutol ja' sna'bal naj ey oc kin. Ja' tinani', c'am xa chi ske' cu beybalnen spenail, yutol yuninal jon xa Dios. 10Jaxca ton ti' chi yun xeclo el oj, mac txequel eb yuninal xa Dios tu', mac pax txequel eb yuninal naj diablo tu'. Ta man jichan oj cu beybal, ta c'am chi cu cam c'ulne eb ku'taj, eb kanab, caw yel man yuninal oj jon Dios. 11Ja' jun chejbanil oj waltoj e ex ti', ja' tax yet jix jex oc yetoj Dios, catu' jix je cha'on el yich je yabeni: “Cu cam c'ulnele cu ba,” ẍi jun chejbanil ti'. 12Yuxan, ma ske' quey tu' chi kute cu ba jaxca jix yute naj Caín. Yet naj diablo naj Caín tu'. Yuxan jix smak' cam jun yu'taj naj. Yu c'al tol jichan sbeybal naj yu'taj naj tu', yuxan smak'naj cam naj. Jal naj xin, pena sbeybal naj. 13Jex wu'taj, jex wanab, manchej q'uey a je c'ul yet oj chichon oc sc'ul eb yet yul yiban k'inal ti' je yin. 14Ja' yet yalantoj, jaxca tol camnaj jon el yul sat Dios. Jal tinani' xin, kotaj xa, tol jix ak'le cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, yutol ey xa cu cam c'ulal yin eb ku'taj c'al yin eb kanab. Ta c'am cu cam c'ulal yin eb, ja'c'ala' camnaj jon to yul sat Dios, ch'al tu'. 15Ta ja'c'ala' ẍichon oc cu c'ul yin junoj ku'taj ma yin junoj kanab, mak'om jon cam ánima yul sat Dios. Pero kotaj xa tol c'am junoj mak'om cam ánima ey sk'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 16Kotaj tzet utbil ye oc scam c'ulal Dios e on, tol yak'naj cam sba Jesucristo cu ya'il oj. Yuxan, sowalil jaxca ojab tu' chi kute cu cam c'ulnen eb ku'taj, eb kanab, listo ojab xa ke kak'on cam cu ba sq'uexel oj eb. 17K'inaloj watx' chi ec' ku, catu' chi kilon junoj ku'taj ma junoj kanab caw ey junoj tzet chi oc yu. Ta c'am chi ok' cu c'ul yin, c'am nioj cu cam c'ulal yin Dios, ch'al tu'. 18Jex jin cam c'ulnebil, c'am chi ske' tu' c'al chi kal yetoj cu ti', tol ey cu cam c'ulal. Pero sowalil chi cu colwa tet eb ku'taj ma tet eb kanab. Jaxca ton ti' oj kute cu tx'oxon el oj tol yel chi kala, tol ey cu cam c'ulal. 19Ta ey cu cam c'ulal tu', kotaj xa, tol yet jon xa jun cuybanil caw yel, catu' c'am xa cu xiw c'ulalil sattaj Dios. 20Ta tol yotaj cu pixan, tol c'am cu watx'il, pero ec'ban yel oc apnoj Dios kintaj. Yotaj masanil tzet yetal, yotaj naj masanil tzet yetal yet c'am to chi cu na' cu penail. 21Yuxan, ta tol yotaj cu pixan, tol watx' cu beybal yul sat Dios, c'am chi cu xiw cu txali tet. 22Catu' yal c'al tzet oj cu k'an tet, oj yak' e on, yutol lalan cu jijen ẍejbanil, catu' lalan kunen masanil tzet chi ẍa' sc'ul. 23Ja' ton jun ẍejbanil ti', tol chi kaoc cu c'ul yin Sc'aal Dios, naj Jesucristo, catu' chi cu cam c'ulnelen cu ba, jaxca yutenaj yalon can e on. 24Ta chi cu jije ẍejbanil, ey jon oc yin naj, catu' ey oc naj kin jun jun jon. Kotaj, tol ey oc naj kin, yutol jix yak' naj Espíritu naj e on. 


1 JUAN 41Jex jin cam c'ulnebil, ta ey eb chi aloni, tol yet Dios tzettaj yetal chi ec' yala, man comon oj che cha' je yab tet eb yin eymanil. Sowalil che yak' porobal eb sbabelal, ta yel ja' Dios ey oc yetoj eb. Yutol caw ey eb lek'ti' yul yiban k'inal ti', chi tz'aj yal oc sba eb ẍejab oj Dios. 2Tol chi waltoj je yabe, tzet utbil chi yun kotajnen el oj, mac txequel eb ey oc naj Yespíritu Dios yin. Ta chi yal eb jaxca ti': “Ja' Jesús, ja' ton naj Cristo, yel toni jix oc smimanil naj yet jix jul ec' yul yiban k'inal ti',” ta chi yal eb jaxca tu', je yotaj, tol ey oc Yespíritu Dios yin eb xin. 3Pero, ja' mac man jaxca oj tu' yalon yin Jesús xin, man ey oj oc naj Yespíritu Dios yin eb, ch'al tu'. Laan sna'bal eb yetoj naj ac'ul oc yin Cristo, ch'al tu'. Je yabnaj xa, tol ja' naj oj oc ac'ulal yin Cristo sowalil oj jul oj. Ja' tinani' ey xa eb laan sna'bal jaxca oj yute sba naj chi wal ti'. 4Jex cam c'ulnebil wu an, yet jon xa Dios tinani'. Cannaj xa can eb lek'ti' tu' yalan ku. Yutol ja' naj mac ey oc kin, ec'ban yipal yintaj jun ey oc yin eb yet yul yiban k'inal ti'. 5Ja' eb tu', yet c'al yul yiban k'inal ti' ye eb. Yuxan, asan tzet yetal yet yul yiban k'inal ti' chi yal eb. Caw ey eb ánima chi yaoc xiquin yaben tzet chi yal eb, yutol yet to c'al yul yiban k'inal ti' ye eb yetoj eb. 6Pero jaonti' xin, yet jon xa Dios. Yuxan, ja' mac yet xa Dios ketoj, chi yaoc xiquin eb yin tzet chi kala. Pero eb man yetoj Dios, toj chi yaoc xiquin eb yin tzet chi kal tet. Jaxca ton tu' chi yun kotajnen el oj, mac txequel eb ey oc naj Espíritu yin, ja' ton naj yel chi yala, c'al mac txequel eb ja' lek'ti' espíritu ey oc yin. 7Jex wu'taj, jex wanab cam c'ulnebil wu an, cu cam c'ulnele wej cu ba, yutol ja' cam c'ulal tu', ja' bey Dios chi tita. Ta ey cu cam c'ulal, yuninal jon xa Dios, catu' kotaj xa Dios tu'. 8Ta c'am cu cam c'ulal, man to kotaj oj Dios, ch'al tu', yutol ja' Dios chi cam c'ulnen eb ánima. 9Caw jix x'ox scam c'ulal Dios e on. Ila, tol jix ẍejtej jun quetx'an Sc'aal cam yul yiban k'inal ti', yu jul yak'on can cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 10Ja' scam c'ulal tu', ja' caw cam c'ulal toni, yutol manaj jon jaonti' jix babi cu tx'ox cu cam c'ulal tet Dios. Pero tol ja' Dios babel jix x'ox scam c'ulal e on. Jix ẍejtej Sc'aal, jix jul yak'on cam sba stool oj cu penail. 11Jex wu'taj, jex wanab cam culnebil wu an, jaxca ton tu' jix cu yute scam c'ulnen Dios ti'. Yuxan, sowalil chi cu cam c'ulnele cu ba pax oj. 12Cax c'al mi c'am to junoj chi ilon yin Dios junel oj, pero ta chi cu cam c'ulne wej cu ba, caw caan oc kin, ch'al tu'. Catu' chi tz'ajna oc scam c'ulal tu' kin. 13Yu naj Yespíritu jix scaba oc kin, yuxan kotaj, tol ey jon ton oc yin Dios, catu' ey pax oc Dios kin jun jun jon. 14Kilnaj naj Sc'aal Dios tu' jaonti'. Yuxan chi kak' cu ba testigoal yin, tol ja' cu Mam Dios chejnentej Sc'aal tu' yu jul scolon can el ánima yul yiban k'inal ti'. 15Ja' mac chi alon jaxca ti': “Ja' naj Jesucristo, Sc'aal ton Dios,” ta ẍi, tol ey oc yin Dios, ch'al tu', catu' ey pax oc Dios yin. 16Chi kaoc yin cu c'ul, tol ja' Dios chi cu cam c'ulneni. Caw kotaj jun ti' sic'lebil. Chi cam c'ulnele eb ánima yu Dios, yuxan, ta ey cu cam c'ulal jaonti', tol ey jon oc yin naj, ch'al tu', catu' ey pax oc naj kin. 17Quey ton ti' chi yun tz'ajna xa el cu cam c'ulal, yet watx' ja' yet oj jul jun c'ual yet chi na'le oc kin, c'am chi cu xiw a sattaj Dios. Yutol jaxca sbeybal Cristo, quey tu' jix kute cu beybal yul yiban k'inal ti'. 18Ta yel ey cu cam c'ulal, c'am xa chi cu xiwi. Ja' mac tz'ajan xa scam c'ulal, c'am xa chi xiwi. Yutol ja' yet chi cu xiw tu', chi kak' pax sya'tajilal yu. Yuxan, ja' eb chi to xiwi, c'am to chi tz'ajna el scam c'ulal eb, ch'al tu'. 19Ey cu cam c'ulal yin Dios tinani', yutol ja' jix babi cu scam c'ulneni. 20K'inaloj ta chi kala, tol lalan cu cam c'ulnen Dios, pero chi chichon pax oc cu c'ul yin junoj ku'taj, ma yin junoj kanab. Lek'ti' jon, ch'al tu'. Ta c'am chi cu cam c'ulne eb ku'taj, ma eb kanab tol chi kil oc yin yetoj cu sat, ¿tzet wal oj kute cu cam c'ulnen Dios tol c'am chi kil oc yin? 21Ja' Cristo jix ak'on can jun chejbanile ti' e on. Ẍi jun chejbanil jaxca ti': “Ja' eb chi cam c'ulnen Dios, sowalil chi scam c'ulnele pax sba eb yetoj yu'taj c'al yetoj yanab,” ẍi. 


1 JUAN 51Ja' jaon chi kaoc yin cu c'ul tol ja' Jesús, ja' ton Cristo. Ta chi kaoc jun tu' yin cu c'ul, yuninal jon xa Dios. K'inaloj tinani', ey junoj naj mame chi cu cam c'ulne. Yu chi cu cam c'ulne junoj naj mame tu', yuxan lalan pax cu cam c'ulnen eb yuninal. 2Yu jun tu', yuxan kotaj, tol lalan cu cam c'ulnen Dios, ta lalan cu jijen tzet chi yala, lalan ton cu cam c'ulnelen cu ba jaon yuninal jon xa ti' xin. 3Ta yel chi cu cam c'ulne Dios, oj cu jije ẍejbanil. Man ya'taj oj cu jijen tzet chi chejle cu beybalne. 4Ja' tzet man watx' oj yul yiban k'inal ti', cannaj xa yalan ku jaon yuninal jon xa Dios ti'. Yutol chi kaoc cu c'ul yin, yuxan chi kak' ganar scan wan tu' yalan ku. 5Asan eb chi yaoc yin sc'ul tol ja' Jesús, Sc'aal ton Dios, asan eb chi ske' yak'on ganar scan tzet man watx' oj tu' yalan yu. 6Ja' Jesucristo, julnaj ec' yul yiban k'inal ti'. Jul yak'naj bautizar sba yetoj ja'. Elnaj pax ẍiq'uil yet jix cami. Man asanne oj tol jix jul yak' bautizar sba, pero jix el pax ẍiq'uil naj. Chi yak' sba naj Espíritu testigoal tol yel ton wan ti'. Ja' naj Espíritu tu', yel c'al chi yal naj. 7Ey oxwan mac chi yak' sba testigoal yin naj bey satcan. Cu Mam Dios, yetoj naj mac Sk'ane Dios sbi, ja' ton Cristo, c'al naj Santo Espíritu. Ja' eb oxwan tu', jun laan c'al yalon eb, tol ja' Jesucristo, Sc'aal ton Dios. 8Yetoj pax bey yul yiban k'inal ti' chi yak' sba naj Espíritu testigoal yin. Ey pax caab xa tzet chi yak' sba testigoal yin. Sbautismo yetoj ja', c'al ẍiq'uil jix el yet jix cami. Ja' oxeb ti', jun laan c'al ẍa'len sba yalon eb, tol ja' Jesucristo, Sc'aal ton Dios. 9Ilala, chi cu cha' kab tzet chi yal ánima yul yiban k'inal ti'. Jal tzet chi yal Dios, yel xa c'al miman yel oc apnoj, yutol ja' caw chi aloni. Ja' chi aloni, tol Sc'aal ton Dios Jesucristo tu'. 10Ja' jaon chi kaoc cu c'ul yin naj Sc'aal Dios tu', kotaj yin cu pixan tol yel ton chi yal Dios yu Sc'aal tu'. Pero ja' eb c'am chi yaoc sc'ul yin Dios tu' xin, jaxca tol lek'ti' Dios tu' yul sat eb. Yutol c'am chi yaoc eb yin sc'ul tzet chi yal Dios yin Sc'aal. 11Ja' ton jun yalnaj can Dios ti', tol chi yak' cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' jun k'inale tu', ja' yin Sc'aal tu' ey oc oj. 12Yu tu' xin, ta ey oc naj Sc'aal Dios tu' yin cu c'ul, ey cu k'inal yin tobal k'inal. Jal eb c'am oc naj yin sc'ul xin, c'am sk'inal eb yin tobal k'inal. 13Ja' jaex che yaoc je c'ul yin naj Sc'aal Dios tu', ja' e ex chin tz'ibetoj wan ti', yet watx' che yotajne el oj, tol ey cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 14Yuxan, c'am chi cu xiw cu txali tet Dios, yutol kotaj, tol yal c'al tzet chi cu k'an tet, oj yabe, ta ja' yochwan chi cu k'ana. 15Kotaj, tol chi yab Dios cu txa. Yuxan kotaj pax oj, tol chi c'al yak' Dios tzet chi cu k'an tet. 16K'inaloj ta che yil junoj ku'taj ma junoj kanab ey oc yin spenail, pero manaj jun spenail chi i'ontoj bey camich, catu' chex txali yu eb, oj to ak'le sk'inal eb yu Dios. Pero ey spenail tol chi yi'tej camich kiban. C'am tzet chi wal e ex tol chex txali yu eb chi unen wan tu'. 17Masanil tzet man watx' oj, pena yul sat Dios. Pero ey spenail c'am chi cu cam yu. 18Kotaj, ta yel yuninal jon xa Dios, c'am xa chi cu beybalne spenail yutol teynebil jon yu Sc'aal. Yuxan, c'am xa chi ske' cu yetnen diablo. 19Kotaj tol yet jon xa Dios, jal masanil eb yet yul yiban k'inal ti', ey to oc eb yul sk'ab diablo. 20Yetoj pax oj, kotaj xa, tol jix jul ec' naj Sc'aal Dios ti'. Ja' jix ak'on na'cha el ku, yet watx' chi kotajne el naj ja' caw Dios. Yu jun tu', yuxan ey jon xa oc yin naj ja' caw yel, ja' ton Jesucristo, Sc'aal Dios. Ja' Sc'aal tu', caw Dios toni. Ja' chi ak'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 21Jex jin cam c'ulnebil, manchej je yaoc je na'bal yin tzet chi al-le oc diosal. Amén.
 http://www.bible.is/KNJSBI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário