sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015

1 Yohanes: Bahasa Taa

 
1 Yohanes 11Wali kami mangantulis sura si'i mangkonong tau to rato'oka Tuntu to tuwu. Ia yako singkasaenya katuwuNya, wali tempo pamulanya lino si'i Ia re'emo. Pei tempo seore Ia ma’i maroo ri lino si’i, pasi kami semo to mangandonge gombo to to'oNya, pasi kami mangkita Ia pei mawali matamanasa mpalaongiNya, pasi pale mami mampotaka Ia. 2Wali see naka kami semo to mawali matamanasa to mampakarebaka resi komi mangkonong katuwu to singkasaenya. Tempo ruyu Ia re'e siwaka pei i Pue Allah, Pa'a. Pei roo see Ia to rato'oka i Katuwu etu rapapokitaka resi to lino. Wali kami re'e mangkita Ia apa Ia rapapokitaka seja resi kami. See naka kami mampakarebaka wo'u resi komi. 3Wali anu to nakita mami pasi to nadonge mami etu, etu semo to kami mampakarebaka resi komi. Naka pei kami mampakarebaka resi komi, see komi to mangaya komi seja tuwu masingkatao pei Pa'a ngkita pasi AnaNya, i Yesu Kerisitu sewaju ewa kami. Apa monso pu'u kami tuwu masingkatao pei Pa'a ngkita pei AnaNya etu. 4Wali kami mangantulisika komi mangkonong kasingkatao etu see manasa kojo raya ngkomi. Apa ane kita manasa mangkonong kasingkatao etu, ane ewa see, tidugang wo’u kandende ndaya ngkita. 5Wali kami mamporata resi komi gombo to nato'o i mPue Yesu to idonge mami seore. Etu semo, i Pue Allah Ia reme pasi taa kojo re'e anu to mawuri resi Ia. 6Wali ane kita manganto'o kita masingkatao pei i Pue Allah, pei kita tiroo mangalulu anu to mawuri, ane ewa see, batuanginya kita mawuti. Pasi kita taa mangalulu anu to monso. 7Pei ane kita maroo ri raya ngkareme, ewa naika i mPue Allah maroo ri raya ngkareme, ane ewa see kita masingkatao samba'a pei samba'a. Pasi ane kita maroo ri raya ngkareme etu, kita napakayongongika raa i Yesu Kerisitu, Ana i mPue Allah, yako samparia dosa ngkita. Wali a’i-a’i, anu kita maroo ri raya ngkareme! 8Wali ane kita manganto'o tare dosanta, ane ewa see, kita ojo mangantipu koronta, pasi kita taa singkonong pei anu to monso. 10Apa i Pue Allah roomo manganto'o samparia tau paka madosa. Wali ane kita manganto'o tare dosanta, batuanginya kita manganto'o i Pue Allah mawuti. Pasi ane kita manganto'o ewa wetu, batuanginya kita taa mangaya tuntu i mPue Allah. Pei ane kita mampongakung dosanta, i Pue Allah tamo damangkitanaka dosanta etu. Kita mangansani monso pu’u Ia tamo damangkitanaka dosanta etu apa Ia roomo mamparajanjika kita ewa wetu. Pasi kita tansani Ia maya rasarumaka pasi Ia sangkani mangika ewa wimba to masipato raika. Wali Ia damampakayongo raya ngkita yako samparia lengkonta to taa singkonong pei Ia. 


1 Yohanes 21Wali ngana-nganangku, naka pei aku mangantulisika komi gombo si'i see komi taa damangika dosa. Pei ane bara re'e kita to mangika dosa, re'e tau to mamponsaruka kita ri tango i mPue Allah, Pa'a. To mamponsaruka kita etu, etu semo i Yesu Kerisitu to tare dosaNya. 2Wali Ia semo to mawali pampue to mampakasanang i Pue Allah, see naka Ia tamo mangkitanaka dosa ngkita. Pasi pampue etu gana mawali pambayar nu dosa ngkita. Pei si'a ojo dosa to si kita, dosa nto lino samparia. Wali matantu i Pue Allah tamo damangkitanaka dosa ngkita! 3Wali re'e to mampakanasaka ri raya ngkita kita tuwu mangansani kojo i Pue Allah. Etu semo, kita mampolaika porenta-porentaNya. Wali ane kita mangika ewa wetu, manasa kita mangansani kojo Ia. 4Wali i sema-sema tau to manganto'o, "Aku mangansani kojo i Pue Allah," pei tau etu taa mampolaika porenta-porenta i mPue Allah, kamonsonya tau etu mawuti. Tare anu to monso resi ia. 5- 6Pei i sema-sema tau to mangaluluka tuntu i mPue Allah, batuanginya tau etu masilonga pamporayanginya resi i Pue Allah. Pasi i sema-sema tau to manganto'o, "Aku tuwu masingkatao pei i Pue Allah," to tao-tao tau etu mangika lengko ngkatuwunya sewaju pei lengko ngkatuwu to naika i mPue Yesu. Wali etu semo tondong to mampakanasaka kita, kita samba'a pei i Pue Allah. 7Wali a’i-a’i, re’e wo’u to aku rani manganto’o mangkonong pamporayang to aku manganto’o ngena. Wali porenta to kutulisika komi si'a porenta to bou. Porenta etu porenta to masae to nawaika i mPue Allah komi yako ri pamulanya komi mangaya seore. Etu semo porenta to manganto’oka kita masiporayang. Wali porenta to masae etu, etu semo kareba to komi roomo mangandonge tempo komi owo mula mangaya kareba etu. 8Pei porenta to kutulisika komi si'i, nempo si’a to bo’u pei ewa porenta to bou resi komi. Porenta etu semo to naluluka i mPue Yesu ri raya ngkatuwuNya, pasi komi seja mampolengkoka lengko to inikaNya. Wali manasa porenta etu porenta to monso. Pasi manasa komi masiporayang mangalulu porenta to monso etu, apa palaong to maja’a to raporapaka ewa anu to mawuri, to etu ewa dapaya yau. Pasi yako ri lengko ngkomi masiporayang etu, see naka sa’e mangangkita komi mangalulu porenta to monso. Wali lengko ngkomi etu ewa mampakareme raya nsira. 9Wali i sema-sema tau to manganto'o, "Aku seja maroo ri raya ngkareme," pei tau etu maja'a nakita a'inya to samba'a pangaya, batuanginya tau etu tiroowa re'e ri raya ngkawuri. 10Pei i sema-sema tau to mamporayang a'inya etu, tau etu re'e maroo ri raya ngkareme. Pasi ane ia mamporayang a’inya etu tamore bara kesaa to mangika see ia damasou ri raya nu dosa, apa ia re’e ri raya ngkareme. 11Pei tau to maja'a nakita a'inya to samba’a pangaya, tau etu re'e maroo ri raya ngkawuri. Ia raporapaka ewa tau to malinja ri raya mburi, see naka ia taa nansani bara imba nakanjo'u apa ia ewa tau buta naika ngkawuri etu. 12Wali komi to ngana mayunu, naka pei aku mangantulisika komi sura si'i damampatiendoka komi dosa ngkomi roomo ralapas saba to naika i Yesu Kerisitu. 13Pasi komi to bose tu’a, naka pei aku mangantulisika komi damampatiendoka komi, komi roomo mangansani kojo i Kerisitu. I Kerisitu etu, Ia re'emo tempo pamula nu lino si'i. Pasi komi to mangurawa, naka pei aku mangantulisika komi damampatiendoka komi, komi roomo manganangi i Kepala nto pantipu. Pasi komi to ngana mayunu, naka pei aku mangantulisika komi damampatiendoka komi, komi roomo mangansani kojo Pa'a ngkita. 14Pasi komi to bose tu’a, aku mangantulisika komi sura si'i damampatiendoka komi, komi roomo mangansani kojo Ia to re'emo tempo pamula nu lino si'i. Pasi komi to mangurawa, aku mangantulisika komi damampatiendoka komi, komi maroso, pasi komi sangkani mampobuu-buuka tuntu i mPue Allah, pasi komi roomo manganangi i Kepala nto pantipu. 15Wali ne'e mamporayang lengko ngkatuwu nto lino pasi anu to re'e ri raya lino si'i. Apa ane tau mamporayang anu to etu, batuanginya ia taa mamporayang Pa'a ngkita. 16Apa samparia palaong to maja'a to re'e ri lino si'i si'a Pa'a ngkita pu'unya. Rapanya pamporani ngkoro ngkita to maja'a, pamporani nu mata to kaloo mangkita anu ri lino, pasi lengko ngkita to tabaro apa saba kasuginta pasi pangkanta. Wali samparia palaong to ewa wetu si'a Pa'a ngkita pu'unya, lino semo pu'unya. 17Wali ne'e mamporayang anu to re'e ri lino etu apa lino si'i dapaya yau. Pasi samparia pamporani ndaya ntau to pu'unya lino si'i paka dapaya yau seja. Pei i sema-sema tau to mangika pamporani i mPue Allah, tau etu datuwu singkasaenya. 18Wali ngana-ngana, tempo si'i semo temponya mosumo danakarata i mPue. Pasi komi roomo rapotundeka mangkonong bali i ngKerisitu to dama'i ane ratamo tempo etu. Wali tempo si'i ratamo bali i ngKerisitu malagi kojo. Wali yako palaong to etu see naka manasa resi kita ratamo temponya mosumo danakarata i mPue. 19Wali bali i ngKerisitu etu masuwu yako ri oyo ngkita, pei kamonsonya sira si'a samba'a pangaya pei kita. Apa ane sira monso pu'u samba'a pangaya pei kita, matantu sira taa mampiyaika kita. Pei sira re'e mampiyaika kita, wali manasa tare sira to samba'a pangaya pei kita. 20Pei komi si'a ewa tau etu apa komi roomo mangarata i Nosa Mapasing yako resi i Mapasing, i Pue Yesu semo. Wali see naka komi mangansani samparia anu to monso. 21Wali naka pei aku mangantulisika komi sura si'i si'a apa komi taa nunsani anu to monso. Naka pei aku mangantulisika komi apa komi mangansani anu to monso. Wali aku ojo mampatiendoka komi apa komi nunsani tare wuti to pu'unya anu to monso. 22Wali ane mangkonong wuti, sema kamonsonya to mawuti? Etu semo tau to manganto'o, "I Yesu, Ia si'a i Kerisitu, Makole Parajanji i mPue Allah." Wali tau to ewa wetu gombonya, tau etu semo bali i ngKerisitu apa ia mampobo'o i Pue Allah, Pa'a ngkita, pasi AnaNya. 23Apa tau to mampobo'o AnaNya etu, tau etu taa seja re'e i Pue Allah, Pa'aNya, resi ia. Pei tau to mampatimonso AnaNya etu, tau etu re'e seja i Pue Allah, Pa'aNya, resi ia. Wali komi damanasa tau mawuti etu apa i Nosa Mapasing to re’e resi komi, Ia mampakanasaka komi see naka komi mangansani anu to monso. 24Wali ne'e mandoo mangampobuuka anu to roomo rapotundeka resi komi yako ri pamulanya komi mangaya. Apa ane komi sangkani mangampobuuka anu to rapotundeka resi komi yako ri pamulanya komi mangaya etu, komi damaroo masingkatao pei Pa'a ngkita pasi AnaNya. 25Wali parajanji to Ia roomo mamparajanjika kita, etu semo katuwu to singkasaenya, batuanginya kita damaroo masingkatao pei Ia rataka ri singkasaenya. 26Wali aku mangantulisika komi gombo si'i mampakanasaka komi mangkonong tau to rani mangantipu komi. 27Pei komi roomo mangarata i Nosa Mapasing yako resi i Kerisitu, pasi i Nosa Mapasing etu re'e maroo ri raya ngkomi. See naka nempo tare tau to yusa to mampotundeka komi, pei komi mangansani anu to monso. Apa i Nosa Mapasing semo to mampotundeka samparia resi kita. Pasi anu to Ia mampotundeka kita etu paka monso samparia, si'a wuti. Wali see naka matao kita mangalulu samparia anu to napotundeka etu taa manto’o gomboNya to manganto’oka kita maroo masingkatao pei i Kerisitu. 28Wali ngana-ngana, ne'e mandoo maroo masingkatao pei i Kerisitu apa ane tare pandoonya kita maroo masingkatao pei Ia, ane ewa see ane ratamo temponya danakama'i kita taa damea pasi taa seja batabata rayanta mampotango Ia. 29Wali kita mangansani i Kerisitu Ia sangkani mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah. See naka kita mangansani seja i semasema tau to mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah, tau etu ana i mPue Allah. Wali anu kita maroo masingkatao pei Ia. 

1 Yohanes 31Wali pobuuka kojo ewa wimba kabaenya pamporayang i mPue Allah resi kita. Bae kojo pamporayangiNya etu, apa yako ri pamporayangiNya etu see naka kita rato'oka ana i mPue Allah. Pasi monso pu'u kita anaNya. Pei to lino to taa mangaya Ia, sira taa mangansani kita kamonsonya ana i mPue Allah. Pei sakowa i Pue Allah semo sira taa mangansani, wali taa manto’o kita to anaNya. 2Wali ngana-ngana to kuporayang, kita roomo mawali ana i mPue Allah. Pei kita tawa rapaponsanika bara ewa wimba kamonsonya kita ri tempo to darata. Pei re’e sangkodi to kita mangansani, etu semo ane ratamo temponya i Kerisitu ma'i muni, tempo etu kita damawali ewa Ia. Naka pei kita damawali ewa Ia apa kita damangkita Ia ri kamonso-monsonya. 3Wali i sema-sema tau to masanang mangampeas temponya ia damawali ewa i Kerisitu etu, tau etu mangajagai lengko ngkatuwunya see pasiwa tempo ia maroo ri lino si’i ia mapasing seja ewa i Kerisitu mapasing. 4Wali samparia tau to mangika dosa, tau etu re'e mangewa porenta i mPue Allah. Apa dosa batuanginya tau mangewa porenta i mPue Allah. 5Pei kita mangansani naka pei i Kerisitu rapapokitaka resi to lino seore damampalasi yau samparia dosanta. Naka pei Ia nakurang mampalasi yau dosa ngkita apa Ia taa kojo re'e dosaNya. 6Wali apa saba Ia tare dosaNya, see naka i sema-sema tau to maroo masingkatao pei Ia, tau etu taa seja mangika dosa. Pei samparia tau to mangika dosa, tau etu tawa manasanya kojo mangkonong i Kerisitu pasi tawa seja mangansani kojo Ia. 7Wali ngana-ngana, ne'e mangabiaka tau mangantipu komi. Apa i sema-sema tau to mangika lengko to singkonong pei i Pue Allah, tau etu singkonong pei i Pue Allah sewaju ewa i Kerisitu singkonong pei Ia. 8Pei tau to mangika dosa, tau etu maroo masingkatao pei i Kepala nto pantipu, apa i Kepala nto pantipu re'e mangika dosa yako ri pamulanya. Wali etu semo sabanya naka pei Ana i mPue Allah ma’i ri lino seore see Ia maya mampakaja'aka yau samparia palaong i ngKepala nto pantipu etu. 9Wali i sema-sema tau to nawaika i mPue Allah katuwu to bou, pasi to maroo masingkatao pei Ia, tau etu taa mangika dosa. Apa tau to maroo masingkatao pei Pa’anya, to pu’u ngkatuwu to bou etu, tau etu taa mangika dosa. 10- 11Wali kita to mampopa’a i Pue Allah, yako ri pamulanya kita mangaya kita re’e mangandonge porenta to manganto’o to tao-tao kita masiporayang. Wali etu semo palaong to mampakanasaka kojo resi kita bara i sema kamonsonya pu’u nu lengko ngkita, bara i Pue Allah, Pa’a ngkita, bara i Kepala nto pantipu. Pei tau to ana i mPue Allah pei taa mamporayang a’inya to samba’a pangaya pasi mangika lengko to taa singkonong pei i Pue Allah, manasa tau to etu taa maroo masingkatao pei i Pue Allah. Wali lengko ntau etu manasa kojo i Kepala nto pantipu semo pu’unya. 12Wali ne'e kita mangika ewa to naika i ngKain tempo owi. I Kain etu ia i Kepala nto pantipu puenya pasi ia mampopate yau a'inya. Wali kesaa sabanya naka pei ia mampopate yau a'inya etu? Saba naka pei ia mampopate yau a'inya etu apa ia nansani lengko to si ia maja'a pei lengko ntua'inya etu singkonong pei i Pue Allah. See naka ia maja’a nakita a’inya etu. 13Wali a’i-a’ingku, ne'e ipu raya ngkomi ane komi maja'a nakita nto lino to tawa mangaya. 14Tau etu taa mangansani mangkonong katuwu ngkita pei kita semo mangansani kita yako ri raya ngkapate ralimba nja’u raya ngkatuwu. Wali yako pamporayang ngkita resi pua’inta to samba'a pangaya, see naka kita tansani kita roomo malimba, wali tamo tuwu ewa tau to ri raya ngkapate. Pei tau to taa mamporayang pua'inya, tau etu lengkonya ewa lengko ntau to tiroowa re’e ri raya ngkapate. 15Pasi ne’e mangkalingan i sema-sema tau to maja'a nakita a'inya, tau etu sewaju ewa tau to mampopate sa'e. Pasi komi nunsani tare tau to mampopate sa'e to re'e maroo masingkatao pei katuwu to singkasaenya. Pei ane kita to maroo masingkatao pei katuwu to bou to re’e resi kita, to tao-tao kita masiporayang. 16Wali kita tansani seja batuanginya pamporayang apa i Kerisitu mawali tondong resi kita tempo Ia mangawai koroNya mangkapateka kita. Wali ane ewa see, masipato kita seja buya rayanta mangkapateka pua'i ngkita to samba'a pangaya taa manto’o mangansawang sira. 17Wali rapanya, ane kita gana anu to napake ngkita pasi mangangkita a'inta masiasi, pei kita bo'onta mangansawang, ane ewa see, batuanginya kita taa mamporayang i Pue Allah. 18Wali ngana-nganangku, ne'e kita mamporayang sa'e ojo ri gombo ngkita, pei anu kita mamporayang sa'e ri lengkonta seja. Pasi ne'e kita mamporayang sa'e ojo ri nganga ngkita, pei anu kita mamporayang ri kamonso-monsonya. 19- 20Wali ane kita taa masiporayang ewa wetu, ane ewa see, raya ngkita mangansani kita sala. Pei si’a ojo raya ngkita to mangansani, i Pue Allah seja mangansani. Pasi anu to nansani i mPue Allah manganangi anu to nansani nu raya ngkita, apa Ia mangansani samparia. Wali to tao-tao kita masiporayang, apa ane ewa see, manasa resi kita kita mangalulu anu to monso. Pasi ane ewa wetu, kita taa moru-moru mampotango i Pue Allah. 21Wali ngana-ngana to kuporayang, ane raya ngkita tamo manganto'o kita sala, kita maroso raya mampotango i Pue Allah. 22Pasi bara kesaa to kita mamporapika resi Ia, Ia damangawaika kita apa kita mampalaika porentaNya pasi kita mangika seja lengko to mampakasanang Ia. 23Wali si’i semo porenta i mPue Allah resi kita: To uyunya, aya AnaNya, i Yesu Kerisitu, pasi yako etu, masiporayang ewa to roomo nato'oka i ngKerisitu kita. 24Wali i sema-sema tau to mampalaika porenta i mPue Allah etu, tau etu maroo masingkatao pei Ia. Pasi i Pue Allah maroo masingkatao pei tau etu. Wali naka pei kita mangansani i Pue Allah maroo masingkatao pei kita apa saba yako i Nosa Mapasing to Ia roomo mangawaika kita. Wali ane ewa see, monso pu’u kita maroso rayanta mampotango i Pue Allah. 


1 Yohanes 41Pei ngana-ngana to kuporayang, ne'e mansaka mangaya samparia tau to manganto'o, "Aku magombo yako ri kuasa i Nosa Mapasing." Pei paresa ruyu gombo ntau etu see manasa bara monso pu'u yako resi i Pue Allah. Ika ewa wetu apa boros to pantuntu tuntu to taa monso to masuwu ri sambawo lino si'i. 2Wali ewa si'i raika mangamparesa tau etu, patanaka ruyu resi ia, "Ane ewa pampobuuka ngkorom, wimba i Yesu? Ia bara Kerisitu, Makole Parajanji i mPue Allah, pei napokau i mPue Allah ma'i mawali to lino, bara si’a?" Wali ane tau etu mampatimonso i Yesu, Ia i Kerisitu napokau i mPue Allah ma'i mawali to lino, batuanginya gombo ntau etu monso pu'u yako resi i Pue Allah. 3Pei ane ia taa mampatimonso i Yesu Kerisitu napokau i mPue Allah ma'i mawali to lino, batuanginya gombonya si'a yako resi i Pue Allah. Gombonya etu yako resi bali i ngKerisitu. Pasi komi mangansani yami mangkonong etu apa komi roomo rapakarebaka mangkonong bali i ngKerisitu to darata ri lino si'i, pei si'i-si'i aku manganto’oka komi re'emo tau to mangalulu pampobuuka to si ia. Wali anu kita mamparesa ruyu gombo ntau. 4Pei ngana-ngana, komi i Pue Allah puenya, pasi komi roomo manganangi to pantuntu tuntu to taa monso etu. Naka pei komi manganangi sira apa Nosa to maroo ri raya ngkomi, Ia semo to bae-bae kuasaNya pei i Kepala nto pantipu to mangkuasang to lino to taa mangaya. 5Wali to pantuntu tuntu to taa monso etu, sira tau to ojo mangalulu pamporani ndaya nto lino, see naka sira magombo mangkonong anu to singkonong pei pamporani ndaya nto lino. Wali yunu nsira to ojo mangalulu seja pamporani ndaya nto lino, yununya etu semo to masanang mampodongeka gombonya etu. Wali see naka manasa resi kita gombo nto pantuntu tuntu etu yako resi i Kepala nto pantipu semo. 6Pei kami i Pue Allah Puenya. Wali tau to mangansani seja i Pue Allah, tau etu to masanang mampodongeka gombo mami. Pei tau to si'a i Pue Allah puenya, tau etu bo'onya mampodongeka gombo mami etu. Wali kita ojo mangalo’aka tau to imba to mampodongeka gombo ntau, panewa yako etu kita maya mampasisala gombo ntau etu bara to monso to yako i Nosa Mapasing, bara gombo to taa monso to yako i Kepala nto pantipu. 7Wali ngana-ngana to kuporayang, anu kita masiporayang, apa pamporayang pu’unya i Pue Allah semo. Wali samparia tau to mamporayang sa'e, tau etu ana i mPue Allah. Pasi sira mangansani kojo i Pue Allah, apa i Pue Allah semo pu’u mpamporayang. 8Pei tau to taa mamporayang sa'e, tau etu taa mangansani kojo i Pue Allah. See naka sira taa mamporayang sa’e, apa sira taa mangansani kojo Ia to pu’u mpamporayang. 9Pasi Ia roomo mampaponsanika kita pamporayangiNya etu tempo Ia mampokau AnaNya to samba'aja etu ma'i ri lino si'i. Naka pei Ia mampokau AnaNya ma'i ri lino si'i see kita maya mangarata katuwu apa saba to naika nu AnaNya etu. 10Wali ewa si’i mangkonong pamporayang to monso, si'a pamporayang ngkita resi i Pue Allah pamporayang to monso. Pamporayang i mPue Allah resi kita semo. Apa yako pamporayangiNya etu, see naka Ia mampokau AnaNya ma'i ri lino si'i damawali pampue to mampakasanang Ia see Ia tamo mangkitanaka dosa ngkita. 11Wali ngana-ngana to kuporayang, ane ewa wetu pamporayang i mPue Allah resi kita, masipato kita masiporayang seja. 12Kamonsonya tawa re'e tau to mangkita i Pue Allah. Pei ane kita masiporayang, re'e i Pue Allah maroo ri raya ngkita. Wali yako pamporayang ngkita etu, see naka tau mangangkita ewa wimba i Pue Allah. Pasi ane kita masiporayang, batuanginya pamporayang i mPue Allah mawali masilonga ri raya ngkatuwu ngkita. 13Wali kita mangansani kita maroo masingkatao pei i Pue Allah pasi Ia maroo masingkatao pei kita. Naka pei kita mangansani etu saba yako NosaNya to Ia roomo mangawaika kita. Wali NosaNya etu to mampakanasaka kita see kita mangansani. 14Pasi ane kami, kami manasa seja kami maroo masingkatao pei Ia apa kami re'e mangkita Ana i mPue Allah seore, wali kami mawali matamanasaNya. Pasi kami manganto'oka sa'e, "Pa'a ngkita Ia roomo mampokau AnaNya ma'i damawali to Pansompo nto lino." 15Wali i sema-sema tau to mampatimonso i Yesu Ia semo Ana i mPue Allah, tau etu re'e i Pue Allah maroo masingkatao pei ia. Pasi ia maroo masingkatao pei i Pue Allah. 16Wali apa saba kita maroo masingkatao pei i Pue Allah, etu semo sabanya naka pei kita mangansani i Pue Allah monso pu’u mamporayang kita, pasi yako pamporayangiNya etu see naka re’e pansarumakanta resi Ia. Wali i Pue Allah semo pu'u mpamporayang. See naka kita mangansani i sema-sema tau to sangkani mamporayang, tau etu maroo masingkatao pei i Pue Allah. Pasi i Pue Allah maroo masingkatao pei ia. 17Wali ane ewa see, pamporayang i mPue Allah mawali masilonga ri raya ngkatuwu ngkita see naka kita taa meka rayanta ane ratamo temponya darapangabotus to lino. Kita taa meka apa lengko ngkatuwu ngkita ri lino si'i sewaju ewa lengko i ngKerisitu. 18Wali kita matantumo i Pue Allah mamporayang kita. Wali see naka kita tamo meka rayanta mampobuuka bara kesaa to Ia damangika damangahuku kita. Apa kita manasa kojomo mangkonong pamporayangiNya resi kita, see naka manasa seja resi kita Ia taa damangahuku kita. Wali kanasa ngkita mangkonong pamporayangiNya etu ewa mangarubak kameka ndayanta. Pei ane rapanya kita meka mampobuuka bara kesaa to danaika i mPue Allah mangahuku kita, batuanginya kita tiroo bata-bata rayanta mangkonong pamporayangiNya etu. 19Wali naka pei kita mamporayang i Pue Allah apa Ia semo to uyunya mamporayang kita. 20Wali anu kita mamporayang pua’i ngkita to samba’a pangaya. Apa ane re'e tau to manganto'o, "Aku kuporayang i Pue Allah," pei tau etu maja'a nakita a'inya to samba'a pangaya, ane ewa see gombonya etu palaku. Apa ane ia taa mamporayang a'inya etu to roomo nakita nu matanya, batuanginya ia taa seja nakurang mamporayang i Pue Allah to taa nakita nu matanya etu. 21Wali ngana-nganangku, anu kita mangalulu porenta to nato'oka i ngKerisitu kita. Ia manganto'o, "Komi to mamporayang i Pue Allah, porayang seja a'imu." Wali anu kita samparia masiporayang. 


1 Yohanes 51Wali bara sema tau to mangaya i Yesu Ia semo Kerisitu, Makole Parajanji i mPue Allah, tau etu roomo mawali ana i mPue Allah. Wali ane tau to roomo mawali ana i mPue Allah, tau etu mamporayang i Pue Allah, Pa'a. Pasi ane ia mamporayang i Pue Allah, matantu ia damamporayang seja yununya to ngana i mPue Allah. 2- 3Wali wimba kita mangansani kita monso pu’u mamporayang yunu ngkita to ngana i mPue Allah? Ewa si’i, kita mangansani kita mamporayang sira ane kita mamporayang i Pue Allah, pasi mampalaika porentaNya. Pasi ane kita mamporayang i Pue Allah, ane ewa see porentaNya etu taa masuli rapalaika. 4- 5Wali kamonsonya boros anu to maja’a ri lino si’i to rani mangantalas kita see kita taa mampalaika i Pue Allah. Pei ne’e mangkalingan, kita ngana i mPue Allah. Kita tau to mangaya i Yesu Ia Ana i mPue Allah! Wali apa saba pangayanta etu, see naka kita re’e kuasa manganangi anu to maja’a to re’e ri lino etu. See naka kita tiroowa maya mampolaika i Pue Allah. Wali matao kita mampalaika porenta i mPue Allah see mampakanasa pamporayangnta resi Ia pasi resi yununta to nganaNya. 6- 8Wali i Yesu Kerisitu anu nama'i ri lino si'i, Ia monso pu’u Ana i mPue Allah. Manasa resi kita Ia Ana i mPue Allah apa re’e matamanasa to mampakatantuka kita. Apa tempo Ia ma’i etu Ia mangika palaong to nato’oka mPa’aNya Ia mangika, mula yako ri tempo Ia rabaptisika ue rataka ri tempo raaNya tiwubu tempo Ia mate. Wali ue tempo Ia rabaptis etu to mampakanasaka kita i Yesu semo Ana i mPue Allah, pasi raaNya seja tempo Ia mate, raa etu mampakanasaka seja kita. Wali monso pu’u ewa wetu apa ewa wetu semo to nato’oka i Nosa Mapasing kita, pei i Nosa Mapasing sangkani manganto'o anu to monso. Wali togo matamanasa to re'e ri lino. Etu semo i Nosa Mapasing, ue, pasi raa. Pei matamanasa to togo etu samparia singkonong i Yesu Ia Ana i mPue Allah. Panewa re'e wo’u togo matamanasa ndate saruga mangkonong i Kerisitu. Etu semo i Pue Allah, Pa'a, pasi i Tuntu i mPue Allah, pasi i Nosa Mapasing. Matamanasa to togo etu samba'aja. Wali samparia matamanasa to etu mampakanasaka kita i Yesu monso pu’u Ana i mPue Allah. 9Wali ane re'e yunu ngkita to lino to mawali matamanasa mangkonong palaong to mawali, kita mangaya gombo ntau etu. Pei i Pue Allah semo to mawali matamanasa to manganto'oka kita mangkonong i Pue Yesu Ia semo AnaNya. Wali masipato kojo kita mangaya gomboNya etu apa Ia semo matamanasa to monsomonso wo'u pei matamanasa to lino. 10Wali tau to mansarumaka Ana i mPue Allah, tau etu manasa kojo ri rayanya monso pu'u i Yesu semo Ana i mPue Allah. Pei tau to taa mangaya i Pue Allah, tau etu sewaju pei manganto'o i Pue Allah mawuti, apa ia taa naaya kareba to nato'o i mPue Allah mangkonong AnaNya. 11Wali si'i semo kareba etu: I Pue Allah roomo mangawaika kita katuwu to singkasaenya, pasi AnaNya semo pu'u ngkatuwu etu. 12Wali i sema-sema tau to re'e Ana i mPue Allah resi ia, tau etu re'e seja katuwu to etu. Pei tau to tare Ana i mPue Allah resi ia, tau etu tare katuwunya to etu. Wali to tao-tao kita mangaya anu to etu mangkonong Ana i mPue Allah, apa i Pue Allah semo matamanasa mpalaong to etu, pasi Ia masipato rasarumaka. 13Wali aku kunsani komi roomo mangaya kuasa nu Ana i mPue Allah. Pei aku tiroowa mangantulisika komi sura si’i see damanasa ngkomi saba yako pangayang komi Ia, re’emo katuwu to singkasaenya resi komi. Pasi aku mangantulisika komi sura si’i see tare pandoonya komi mangaya Ia. 14Wali kita tamo bata-bata rayanta mampotango i Pue Allah. Apa kita tansani nempo bara kesaa to kita mamporapika resi i Pue Allah, ane kita marapi singkonong pei pamporani to si Ia, ane ewa see Ia damampodongeka pokai-kai ngkita etu. 15Pasi saba kita mangansani Ia mampodongeka bara kesaa to naporapi ngkita etu, see naka kita matantu seja Ia damangawaika kita anu to naporapi ngkita etu. 16Wali i sema-sema tau to mangkita a'inya to samba'a pangaya to mangika dosa, pei tawa sampe mate, ane ewa see to tao-tao ia makai-kai resi i Pue Allah mampokaikaika a'inya etu. Wali i Pue Allah semo damangansawang tau etu see ia taa damate. Pei re'e seja dosa to mate tau mangika, wali si'a palaong to etu to kuto'oka komi mangampokaikaika. 17Kamonsonya samparia palaong to taa singkonong pei i Pue Allah paka dosa. Pei taa samparia dosa to naika ntau to mangaya to mate tau mangika. Wali masipato kita mampokaikaika pua’i ngkita to samba’a pangaya ane sira mangika dosa pei tau etu tawa namate yau. 18Wali kita tansani i semasema tau to nawaika i mPue Allah katuwu to bou pasi to maroo masingkatao pei Ia, tau etu taa mangika dosa. Pasi tau etu, katuwunya nararamaka kojo i Yesu, Ana i mPue Allah, see naka tare to maya danaika i ngKepala nto pantipu resi ia. 19Pasi kita tansani seja kita i Pue Allah Puenya. Pei samparia to lino to taa mangaya, sira paka nakuasang i ngKepala nto pantipu. 20Pasi kita tansani seja Ana i mPue Allah nama'imo. Pasi Ia roomo mampakanasaka kita see naka kita maya mangansani i Pue Allah to monso. Wali kita roomo mawali samba'a resi i Pue Allah to monso etu apa kita samba'a pei AnaNya, i Yesu Kerisitu. Ia semo i Allah to monso pasi Ia semo pu'u ngkatuwu to singkasaenya. Wali see naka masipato kita tuwu masingkatao pei Ia. 21Wali ngana-ngana, pakatao kojo naka ne'e komi mampue resi tau-tau. Wali ungkanyamo ruyu gombongku si'i. 

 http://www.bible.is/PMFNTM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário