domingo, 22 de março de 2015

Iakopo: Samoa


Iakopo 1
1 O a‘u o Iakopo, o le ‘au‘auna a le Atua ma le Ali‘i o Iesu Keriso: ‘Ou te tusi atu i itū‘āiga e sefulu ma le lua ‘ua fa‘ata‘ape‘apeina: O lo‘o ‘ou alofa atu! 2 O‘u uso e, ‘ia ‘outou manatu o se mea e fiafia ai pe ‘āfai tou te fetaia‘i ma tofotofoga ‘ese‘ese; 3 auā ‘ia ‘outou iloa, o le tofotofoina o lo ‘outou fa‘atuatua e tupu ai le ‘onosa‘i. 4 ‘Ae peita‘i ia ‘ato‘atoa galuega a le ‘onosa‘i, ‘ina ‘ia ‘ato‘atoa ai ‘outou, ia leai se mea e mana‘o ai. 5 ‘Āfai ‘ua leai se poto i se isi o ‘outou, inā tatalo atu ia i le Atua, o lē e foa‘i atu i tagata uma ma le lē toe ta‘uta‘ua; ‘ona foa‘iina lea ‘iā te ia. 6 ‘Ae peita‘i e tatau ‘ona e fa‘atuatua pe a e tatalo; auā so o se isi e māsalosalo, e pei o peau o le sami e felafoa‘iina i le matagi. 7 O se tagata fa‘apenā ‘aua ne‘i manatu o ia na te maua se mea mai le Ali‘i; 8 o le tagata fa‘alotolotolua e fa‘alētumau o ia i ona ala uma. 9 E tatau ‘ona ‘oli‘oli le uso mativa ‘ina ‘ua fa‘amaualugaina o ia, 10 a o le uso mau‘oloa ia ‘oli‘oli fo‘i ‘ina ‘ua fa‘amaulaloina o ia; auā e mou atu o ia e pei o le fuga o le vao; 11 a alu a‘e le la, ‘ona mamago ai lea o ona fua i lona vevela, ma to‘ulu fo‘i ona fua matagofie. E fa‘apea fo‘i ‘ona fa‘aumatia o le tagata mau‘oloa a o fa‘asaga atu o ia i ana mea e fai. 12 ‘Amu‘ia le tagata o lē e ‘onosa‘i i le tofotofoga; auā a uma ‘ona tofotofoina ‘ona maua lea e ia o le pale o le ola, ‘ua folafolaina e le Ali‘i ia i latou o ē e alolofa ‘iā te ia. 13 ‘Aua ne‘i fa‘apea se isi pe ‘āfai e fa‘aosoosoina o ia, “ ‘Ua fa‘aosoosoina a‘u e le Atua;” auā e lē fa‘aosooso le Atua i mea leaga, e lē fa‘aosooso fo‘i o ia i se isi; 14 ‘ae peita‘i e fa‘aosoosoina le tagata pe a tosina ma maileia o ia e ona lava tu‘inanau; 15 a to le tu‘inanau ‘ona fānau mai ai lea o le agasala, a matua le agasala ‘ona fānau mai ai lea o le oti. 16 O‘u uso pele e, ‘aua ne‘i fa‘asesēina ‘outou. 17 O mea lelei uma lava e foa‘iina mai, ‘atoa ma meaalofa e ‘ato‘atoa ‘ona lelei, e foa‘iina mai lugā e le Tamā o malamalama, e lē fesuisuia‘i pe feliuliua‘i o ia. 18 O lona lava finagalo na fānaua ai i tatou i le ‘upu moni, ‘ina ‘ia ‘avea i tatou ma ulua‘i fua o ana lava mea na fai. 19 O‘u uso pele e, ia manatua lenei mea. ‘Ia ta‘ito‘atasi le tagata ma fa‘avave le fa‘alogo a ‘ia fa‘agesegese ‘ona tautala, ia fa‘agesegese fo‘i ‘ona ita. 20 Auā e lē maua le amiotonu a le Atua i le ita o tagata. 21 O le mea lea ia lafoa‘i ai mea ‘ele‘elea uma ma le tuputupu a‘e o le amioleaga, a ‘ia talia ma le fa‘amaualalo le ‘upu ‘ua totōina, o le mea lea e fa‘aolaina ai o ‘outou agaga. 22 ‘Aua ne‘i fa‘avaleaina ‘outou i le nā ‘ona fa‘alogo i le ‘upu; auā e fa‘asesēina ai ‘outou e ‘outou lava. 23 Auā a i ai se isi e fa‘alogo i le ‘upu ‘ae lē taumafai e fa‘atinoina mai, e tusa o ia ma le tagata ‘ua va‘ava‘ai i le fa‘ata i ona lava foliga. 24 Auā ‘ua va‘ai o ia ‘iā te ia lava, ‘ona alu ‘ese lea, ma ‘ua fa‘afuase‘i ‘ona galo atu ona foliga. 25 A o le tagata e matuā va‘ai i le ‘ato‘atoa o le tulafono na fa‘asa‘olotoina ai i tatou, ma ‘ua tumau i ai o ia, e lē se fa‘alogologo ma le fa‘agalogalo a o le taumafai e fa‘atino, e fa‘amanuiaina lenā tagata e le Atua i le mea ‘ua faia e ia. 26 ‘Āfai e manatu se isi o ia o le tagata lotu ‘ae lē tāofi i lona laulaufaiva, ‘ae fa‘asesēina ai lona lava loto ‘ua lē aogā lona to‘aga i le lotu, 27 auā o le lotu lenei e mamā ma le lē mata‘uleagaina i luma o le Atua le Tamā: ia tausi ē e matua oti ma fafine ‘ua oti a latou tane, ia leoleo fo‘i o ia e ia ‘ina ne‘i pisia i le lalolagi.
Iakopo 2
1 O‘u uso e, o ‘outou o tagata ‘ua fa‘atuatua i lo tatou Ali‘i mamalu o Iesu Keriso, o lea e tatau ai ‘ona ‘aua tou te fa‘ailoga tagata. 2 ‘Āfai e ō atu ni tagata se to‘alua i sa ‘outou fono; o le isi tagata ‘ua fa‘aaogāina e ia le mama auro ma ‘ofu matagofie. O le isi, o le tagata mativa, o lo‘o ‘ofu o ia i ‘ofu māsaesae, 3 ‘ona ‘outou fa‘aaloalo atu lea i lē ‘ua ‘ofu i ‘ofu matagofie, ma fai atu ‘iā te ia, “Inā nofo ia oe i le nofoa lelei lea.” ‘Ae tou te fai atu fo‘i i le tagata mativa, “Inā tu ia oe i inā, po o le nofo i lalo i le fola o le fale i le mea e tu ai o‘u vae.” 4 Tou te le‘i iloa ‘ea ‘ua agasala ‘outou i lo ‘outou fa‘a‘ese‘eseina o tagata, ma ‘ua faia a ‘outou fa‘amasinoga e fa‘avaeina i manatu leaga? 5 Fa‘alogo mai ia o‘u uso pele e, e lē ‘ua filifilia ‘ea e le Atua ē e matitiva i lenei lalolagi ia fa‘atamao‘āigaina i le fa‘atuatua, ia tofia fo‘i i le mālō na folafolaina e ia i ē e alolofa ‘iā te ia. 6 A o ‘outou, ‘ua ‘ino‘ino ‘outou i le tagata mativa. E lē ‘ua fa‘asauā ‘ea ē e mau‘oloa ‘iā te ‘outou? E lē o latou ‘ea na fetoso ‘iā te ‘outou i le fa‘amasinoga? 7 E lē ‘ua ‘upuvale ‘ea i latou i lē na fa‘asuafaina ‘outou i lona lava suafa mamalu? 8 ‘Āfai fo‘i ‘ua ‘ato‘atoa ‘ona fa‘ataunu‘uina e ‘outou le tulafono e silisili, e tusa ma le Tusi, “ ‘Ia e alofa atu i lē lua te tuā‘oi e pei ‘ona e alofa ‘iā te oe lava;” ‘ua faia e ‘outou le mea tonu. 9 ‘Ae ‘āfai tou te fa‘ailogaina tagata, ‘ua agasala ai ‘outou, ma ‘ua fa‘asalaina ‘outou e le tulafono e pei o ē ‘ua solitulafono. 10 ‘Āfai e solia e isi na o se tulafono e tasi, ‘ua ta‘usalaina o ia i le solia o le tulafono ‘atoa. 11 Auā o ia lava lea o lē o lo‘o fetalai mai, “ ‘Aua ‘e te mulilua,” ‘ua toe fetalai mai fo‘i o ia, “ ‘Aua ‘e te fasioti tagata.” Atonu ‘e te lē mulilua, ‘ae ‘āfai ‘e te fasioti tagata, ‘ua ‘avea lava oe ma tagata solitulafono. 12 ‘Ia ‘outou tautala ma faia e pei o tagata o le a fa‘amasinoina i le tulafono o le fa‘asa‘olotoga. 13 Auā e lē fa‘aalia le alofa o le Atua pe a fa‘amasinoina le tagata lē alofa; ‘ae ui i lea, e manumālō le alofa i le fa‘amasinoga. 14 O‘u uso e, se ā le aogā i le tagata ‘ua fai mai, “ ‘Ua ‘iā te a‘u le fa‘atuatua” ‘ae lē fa‘amaonia i ni ana galuega? E mafai ‘ea e lona fa‘atuatua ‘ona fa‘aolaina o ia? 15 ‘Āfai ‘ua lē lavalavā se uso po o se tuafafine, ma ‘ua leai fo‘i sana mea‘ai i aso ta‘itasi, 16 o le ā le aogā o la ‘outou fai atu ‘iā te i latou, “Inā o ia ‘outou ma le manuia, ‘ia mafanafana ma ‘ia mā‘o‘ona,” o le ā ‘ea le aogā pe ‘āfai tou te lē avatua ‘iā te i latou mea e aogā mo le ola? 17 E fa‘apenā lava le fa‘atuatua. ‘Āfai e leai ni galuega e fa‘atino ai, ‘ae na o ‘upu, e mate lava. 18 ‘Ae a fai mai se isi, “ ‘Ua ‘iā te oe le fa‘atuatua a ‘ua ‘iā te a‘u galuega.” Inā fa‘aali mai ia ‘iā te a‘u lou fa‘atuatua e aunoa ma galuega, o le a ‘ou fa‘aali atu fo‘i ‘iā te oe lo‘u fa‘atuatua i a‘u galuega. 19 ‘Ua e talitonu e to‘atasi lava le Atua? ‘Ua lelei lava lea. E o‘o lava fo‘i i temoni e talitonu i lenā mea, ma ‘ua tetemū i latou i le fefefe. 20 Le tagata valea e! ‘E te mana‘o ‘ea ia fa‘aalia le mate o le fa‘atuatua pe a leai ni galuega? 21 E le‘i ta‘uamiotonuina ‘ea lo tatou tamā o Aperaamo i galuega ‘ina ‘ua avatu e ia lona atali‘i o Isaako i luga o le fatafaitaulaga? 22 ‘E te le‘i iloa ‘ea na galulue fa‘atasi lona fa‘atuatua ma ana galuega? Na fa‘a‘ato‘atoaina lona fa‘atuatua i le mea na faia e ia. 23 O le mea lea ‘ua fa‘ataunu‘uina ai le Tusi, ‘ua fai mai, “Na fa‘atuatua Aperaamo i le Atua, ‘ona ‘avea ai lea o ia e fai ma amiotonu;” na ta‘ua fo‘i o ia o le uō a le Atua. 24 ‘Ua ‘outou iloa e ta‘uamiotonuina le tagata i galuega ‘ae lē na o le fa‘atuatua. 25 E fa‘apenā fo‘i Raava le fafine talitane. Na ta‘uamiotonuina o ia i ana galuega, ‘ina ‘ua talia lelei e ia ē na ‘auina atu, ma ‘ua toe ‘auina ‘ese atu i lā‘ua e ia i le isi auala. 26 Auā fa‘apei ‘ona oti le tino pe a aunoa ma le agaga, e fa‘apea fo‘i ‘ona mate le fa‘atuatua pe a leai ni galuega.
Iakopo 3
1 O‘u uso e, ‘aua ne‘i to‘atele ‘outou e fai ma a‘oa‘o, auā e tatau ‘ona ‘outou iloa o tatou o a‘oa‘o o le a matuā fa‘amasinoina e sili atu i lo isi. 2 Auā e faia e i tatou uma lava mea sesē e tele; ‘āfai e lē faia e se isi se mea sesē i ana ‘upu, o le tagata lea ‘ua ‘ato‘atoa, ‘ua mafai fo‘i ‘ona pulea e ia lona lava tino ‘atoa. 3 ‘Ua tu‘u e i tatou fa‘agutu i gutu o solofanua, ‘ina ‘ia usiusita‘i mai ai i latou ‘iā te i tatou, ma ‘ua mafai ai fo‘i e i tatou ‘ona fa‘aalu i latou i le mea tatou te loto i ai. 4 E fa‘apea fo‘i i va‘a, e ui lava ‘ina tetele ma fa‘alelelea solo i matagi tetele, e mafai lava ‘ona liua i le foeuli itiiti i le mea e mana‘o i ai le tautai. 5 E fa‘apea fo‘i le laulaufaiva; o se vaega la‘ititi o le tino, ‘ae fai ‘upu fa‘amaualuga. E fa‘apea fo‘i le afi itiiti, e fa‘amuina ai le vao tele. 6 O le laulaufaiva o le afi lea, o le faupu‘ega o mea leaga, ‘ua fa‘asalalauina ai i o tatou tino mea leaga. ‘Ua fa‘amuina e ia mea uma tatou te ola ai i le afi mai Kena. 7 Auā so o se itū‘āiga o manu fe‘ai ma manu felelei, o mea fetolofi ma i‘a o le sami, e mafai ‘ona fa‘alataina ma ‘ua uma fo‘i ‘ona fa‘alataina e tagata. 8 ‘Ae peita‘i e lē mafai e se tagata ‘ona fa‘alata le laulaufaiva; o le mea leaga, e lē matāofia, ‘ua tumu i mea ‘o‘ona e oti ai. 9 ‘Ua tatou fa‘aaogāina o ia e vivi‘i ai i lo tatou Ali‘i le Tamā; ‘ua tatou fa‘aaogāina fo‘i e fetu‘u ai i tagata, o ē na faia i foliga o le Atua. 10 E luai mai le gutu e tasi le fa‘amanuia ma le fetu‘u. O‘u uso e, ‘aua ne‘i tupu se mea fa‘apea. 11 E mafai ‘ea e le puna ona puna mai ai i le gutu e tasi le vai māgalo ma le vai māi? 12 E mafai ‘ea e le mati ‘ona fua mai i le olive, po o le vine e fua mai i le mati? E lē mafai fo‘i e le vai māi ‘ona maua mai ai le vai māgalo. 13 E i ai ‘ea se tagata poto ma le malamalama o ‘iā te ‘outou? ‘Ia fa‘amaonia mai e ia i lana amiolelei ma ana galuega lelei ‘ua faia i le loto maualalo ma le poto. 14 ‘Ae ‘āfai e ‘iā te oe le loto leaga ma le losilosivale ma le manatu fa‘apito, ‘aua la ne‘i ‘outou mitamitavale ma tala pepelo, e fa‘aleagaina ai le ‘upu moni. 15 E lē o le poto lenā e alu ifo mai lugā; a o le poto fa‘alelalolagi ma fa‘aletino, ma fa‘atiapolo. 16 Auā o le mea e i ai le loto leaga ma le manatu fa‘apito, e i ai fo‘i le vevesi ma mea leaga uma. 17 A o le poto mai lugā e mamā ia, e muamua lea i mea uma; e filemū ma agamalū fo‘i, e tumu i le alofa mutimutivale, e fua mai i fua lelei; e lē fa‘a‘au‘au, e lē pepelo fo‘i i mea tau le Atua. 18 ‘Ua lūlūina fo‘i le fua o le amiotonu e i latou o ē e fa‘atupuina le filemū.
Iakopo 4
1 Maifea ‘ea tau‘a ma misa o ‘iā te ‘outou? E lē mai mana‘o leaga ‘ea o lo‘o tau i totonu o ‘outou tino? 2 ‘Ua ‘outou tu‘inanau i mea, ‘ae tou te le‘i maua; o lea ‘ua ‘outou fasioti ai. ‘Ua ‘outou losilosi, ‘ae lē mafai ‘ona ‘outou maua; o lea fo‘i ‘ua ‘outou femisaa‘i ai ma fai tau‘a. ‘Ua ‘outou lē maua, auā tou te le‘i ōle atu. 3 ‘Ua ‘outou ōle atu ‘ae tou te le‘i maua, auā ‘ua sesē ‘ona ‘outou ōle atu, ‘ua fa‘apito ‘ona ‘outou ōle atu i mea tou te tu‘inanau i ai. 4 O ‘outou tagata mulilua e, tou te lē iloa ‘ea o le fefa‘auōa‘i ma le lalolagi o le tete‘e atu lea i le Atua? O lenei, o sē e fia uō i le lalolagi, ‘ua ‘avea o ia ma tagata e tete‘e i le Atua. 5 Tou te manatu ‘ea ‘ua lē aogā le mea ‘ua fai mai ai le Tusi, “O le agaga na tu‘uina e le Atua i totonu ‘iā te i tatou, ‘ua fa‘atūmuina o ia i le lotoleaga.” 6 A o le alofa tunoa na foa‘iina mai e le Atua e sili atu lona malosi. O lea ‘ua fai mai ai le Tusi, “E tete‘e atu le Atua i ē e mitamitavale, ‘ae foa‘iina mai le alofa tunoa i ē e fa‘amaulalo.” 7 O le mea lea ‘ia ‘outou tu‘uina atu ‘outou lava i le Atua; ‘ia ‘outou tete‘e atu i le tiapolo, ‘ona sola ‘ese ai lea o ia ‘iā te ‘outou. 8 ‘Ia ‘outou fa‘alatalata atu i le Atua, ‘ona fa‘alatalata mai lea o ia ‘iā te ‘outou. Tagata agasala e, inā fafano ia o ‘outou lima. ‘Ia fa‘amamā o ‘outou loto ‘outou tagata fa‘alotolotolua. 9 ‘Ia fa‘asauāina ‘outou ma fa‘avauvau ma fētāgisi; ia liua lo ‘outou ‘ata‘ata ma fa‘avauvau, ma ‘ia ‘avea lo ‘outou ‘oli‘oli ma fa‘anoanoa. 10 ‘Ia ‘outou fa‘amaulalo i luma o le Ali‘i, ‘ona fa‘aeaina lea o ‘outou e ia. 11 Uso e, ‘aua ne‘i fai ‘upu leaga le isi i le isi. So o se isi e fai ‘upuleaga i le uso pe fa‘amasino ‘iā te ia, ‘ua fai ‘upu leaga o ia i le tulafono, ma ‘ua fa‘amasino fo‘i i le tulafono. ‘Ae peita‘i ‘āfai ‘e te fa‘amasinoina le tulafono, e lē o oe o se tagata e usiusita‘i i le tulafono, a o oe o le fa‘amasino. 12 E to‘atasi lava le fai tulafono e to‘atasi fo‘i le fa‘amasino, o lē na te mafai ‘ona fa‘aola ma fasioti; a o ai ‘ea oe o lē e fa‘amasino atu i lē lua te tuā‘oi? 13 O lenei, fa‘alogo mai ia ‘iā te a‘u ‘outou o ē fai ane, “O le asō po o a taeao tatou te ō atu ai i le ‘a‘ai, tatou te nonofo ai i le tausaga, ma fa‘atau ma maua ai tupe e tele.” 14 ‘Ae lē iloa e ‘outou pe se ā le mea e tupu a taeao. Auā se ā ‘ea lo ‘outou ola? O le puao lava ia, e aliali mai i sina taimi itiiti ‘ona mou ‘ese atu lea. 15 ‘Ae tatau ‘ona ‘outou fa‘apea, “ ‘Āfai e finagalo ai le Ali‘i, tatou te ola ai, ‘ona tatou faia lea o lea mea ma lea mea.” 16 A o lenei, ‘ua ‘outou mitamita ia ‘outou ‘upu fa‘amaualuga; e leaga le mitamita fa‘apenā uma lava. 17 O le mea lea, o lē ‘ua iloa le mea lelei e fai ‘ae lē faia, o le agasala lea ‘iā te ia.
Iakopo 5
1 Ō mai ia, ‘outou e mau‘oloa, ‘ia ‘outou fētāgisi ma uiō ‘ona o puapuagā o le a o‘o ‘iā te ‘outou. 2 ‘Ua pala la ‘outou ‘oloa, ma ‘ua ‘ati e mogamoga o ‘outou ‘ofu. 3 ‘Ua ufitia i le ‘ele la ‘outou auro ma siliva, e fai fo‘i ma molimau ‘iā te ‘outou lo latou ‘ele, auā o le a ‘aina ia o ‘outou tino e pei o se afi. ‘Ua fa‘aputu e ‘outou le ‘oloa, a ‘ua o‘o mai le i‘uga o le lalolagi. 4 A o le totogi o tagata faigaluega o ē na fa‘aputu le fuata mo ‘outou e le‘i totogia, o lo‘o tagi leotele mai, ma ‘ua o‘o atu i fofoga o le Ali‘i o ‘au le tagi a tagata faigaluega. 5 ‘Ua ‘outou nonofo i le lau‘ele‘ele ma le sololelei ma le fiafia. ‘Ua fafagaina ‘outou e ‘outou lava, fa‘apei o manu i le aso e fafasi ai. 6 ‘Ua ‘outou fa‘asala ma fasioti le tagata mamā, e le‘i tete‘e mai fo‘i o ia ‘iā te ‘outou. 7 O le mea lea, uso e, ia ‘onosa‘i se‘ia o‘o i le afio mai o le Ali‘i. E fa‘atalitali le faifa‘ato‘aga i fua aogā o le ‘ele‘ele, e fa‘atalitali ma le ‘onosa‘i o ia se‘ia o‘o ‘ina maua le timuga muamua ma le timuga mulimuli. 8 ‘Ia fa‘apea fo‘i ‘outou, ia ‘onosa‘i ma loto tetele, auā ‘ua latalata le afio mai o le Ali‘i. 9 Uso e, ‘aua ne‘i muimui le isi i le isi; ‘ona lē fa‘amasinoina lea o ‘outou. ‘Ua ‘i‘inei le fa‘amasino, o lo‘o tu i le faitoto‘a. 10 Uso e, ‘āfai tou te manana‘o i se fa‘aa‘oa‘oga o puapuagā ma le ‘onosa‘i, ia mafaufau i perofeta o ē na tautala i le suafa o le Ali‘i. 11 O i latou o ē ‘ua tatou manatu e fiafia, o i latou ia na tumau e o‘o i le i‘uga. ‘Ua ‘outou fa‘alogo i le ‘onosa‘i o Iopu, ma ‘ua ‘outou iloa fo‘i le mea na faia e le Ali‘i mo ia i le i‘uga. Auā o le Ali‘i e tumu o ia i le alofa mutimutivale ma le tigā alofa. 12 O‘u uso e, ia silisili lava i mea uma, ‘aua lava ne‘i ‘outou tautō. E lē tatau ‘ona ‘outou tautō i le lagi, po o le lalolagi, po o se isi lava mea. Peita‘i ‘āfai o la ‘outou tali o le ioe, ia fai atu “Ioe;” ‘ae ‘āfai o la ‘outou tali o le leai, ia fai atu “Leai;” ‘ona lē fa‘amasinoina lea o ‘outou e le Atua. 13 ‘Ua puapuagātia ‘ea se isi o ‘outou? Inā tatalo ia. ‘Ua fiafia ‘ea se isi? Inā pese ia. 14 ‘Ua ma‘i ‘ea se isi o ‘outou? Inā vala‘au atu ia i toeaina o le ekalesia ‘ina ‘ia tatalo i latou mo ia, ma fa‘au‘u ‘iā te ia i le suāu‘u i le suafa o le Ali‘i. 15 ‘Āfai e maua le fa‘atuatua e i latou o ē e tatalo ‘ona fa‘amālōlōina ai lea o le tagata ma‘i, o le a fa‘atūina fo‘i o ia e le Ali‘i mai lona moega; ‘āfai fo‘i na faia e ia se agasala, o le a fa‘amāgaloina lava o ia. 16 O le mea lea, ‘ia ‘outou fefa‘aalia‘i a ‘outou agasala ma ‘ia tatalo le isi mo le isi, ‘ona fa‘amālōlōina lea o ‘outou. O le tatalo fa‘atauānau a le tagata amiotonu e aogā tele. 17 O Elia o le tagata e pei lava o i tatou. Na tatalo fa‘atauānau o ia ‘ina ‘ia lē timu, ‘ona leai lea o se timu i le lau‘ele‘ele i tausaga e tolu ma masina e ono. 18 Na toe tatalo fo‘i o ia, ‘ona to ifo ai lea o le timu mai le lagi, ‘ona toe fua mai ai lea e le lau‘ele‘ele ona lava fua. 19 O‘u uso e, ‘āfai e sesē se isi o ‘outou i le ‘upu moni, a ‘ua toe fa‘afo‘i mai o ia e se isi; 20 ‘ia iloa e ia, o lē na toe fa‘afo‘i mai le tagata agasala mai le sesē o ona ala, o le a fa‘aolaina e ia le agaga o lenā tagata mai le oti, e ufiufi fo‘i i le tele o agasala. 
 
 http://gospelgo.com/p/samoan_nt.htm#James

Nenhum comentário:

Postar um comentário