domingo, 29 de março de 2015

Kalatia: Samoa


Kalatia 1
1 O a‘u o Paulo o le ‘aposetolo, (e lē mai tagata, e le‘i tofia fo‘i e se tagata, peita‘i o Iesu Keriso lava ma le Atua le Tamā, o lē na fa‘atūina mai o ia nai ē ‘ua oti) 2 ‘atoa ma le au uso uma lava o ē o lo‘o fa‘atasi ma a‘u; o matou alofa‘aga nei i ekalesia i Kalatia: 3 ‘Ia ‘iā te ‘outou le alofa tunoa ma le manuia mai le Atua le Tamā, ma le Ali‘i o Iesu Keriso. 4 O lē na foa‘iina mai o ia e ia lava ‘ona o a tatou agasala, ‘ina ‘ia lavea‘iina i tatou e ia mai le leaga o lenei lalolagi, e tusa ma le finagalo o le Atua lo tatou Tamā. 5 ‘Ia ‘iā te ia pea le vi‘iga e fa‘avavau fa‘avavau lava. Amene. 6 ‘Ua ‘ou ofo lava ‘ina ‘ua vave ‘ona ‘outou lafoa‘iina lē na vala‘auina ‘outou i le alofa tunoa o Keriso, ‘ae fa‘asaga atu i le tala lelei e ‘ese. 7 E leai se isi itū‘āiga tala lelei, peita‘i e i ai nisi o lo‘o fa‘alavelave ‘iā te ‘outou ma fa‘aliliu‘eseina le tala lelei a Keriso. 8 ‘Ae peita‘i e ui lava ‘ina tala‘iina atu e i matou, po o se agelu mai le lagi, se isi tala lelei e ‘ese nai lea na matou tala‘iina atu ‘iā te ‘outou, ‘ia fa‘afanoina o ia. 9 E pei ‘ona matou fai atu muamua ma ‘ou te toe fai atu ai fo‘i, ‘āfai e i ai se tagata na te tala‘iina ‘iā te ‘outou se isi tala lelei e ‘ese nai lea ‘ua ‘outou talia, ‘ia fa‘afanoina o ia. 10 Auā pe ‘ou te tauānau ‘ea i tagata po o le Atua? Pe ‘ou te sā‘ili ‘ea e fa‘afiafia i tagata? Auā ‘āfai ‘ou te fa‘afiafia pea i tagata, e lē tatau ‘ona ‘avea o a‘u ma ‘au‘auna a Keriso. 11 Uso e, ‘ou te fa‘aali atu ‘iā te ‘outou, o le Tala Lelei na ‘ou tala‘iina atu ‘iā te ‘outou e lē mai tagata. 12 ‘Ou te le‘i maua mai fo‘i i se tagata, e leai fo‘i se isi na a‘oa‘oina mai ‘iā te a‘u. O Iesu Keriso lava na fa‘aali mai o ia ‘iā te a‘u. 13 Auā na ‘outou fa‘alogo i la‘u amio muamua a o ‘ou i ai i le Lotu Iutaia, na ‘ou fa‘asauā ma taumafai e fa‘aumatia le ekalesia a le Atua e aunoa ma le tāofia, 14 e sili fo‘i lo‘u to‘aga i le Lotu Iutaia, ma lo‘u mā‘elegā i ‘upu tu‘u a o‘u tamā, i lo tagata e to‘atele o la‘u tupulaga i lo‘u lava nu‘u. 15 Peita‘i, ‘ina ‘ua tofia a‘u e le Atua a o o‘u le‘i fānau mai, ma ‘ua vala‘auina fo‘i a‘u i lona alofa tunoa. 16 Ma ‘ua finagalo malie o ia e fa‘aalia mai ‘iā te a‘u lona Alo, ‘ina ‘ia ‘ou tala‘iina ai le Tala Lelei ‘iā te ia i tagata o Nu‘u ‘ese, ‘ou te le‘i fesili atu i se tagata i se mea e ao ‘ona ‘ou faia. 17 ‘Ou te le‘i alu atu fo‘i i Ierusalema, ‘iā i latou o ē na muamua ‘avea ma ‘aposetolo ‘iā te a‘u; ‘ae na ‘ou alu atu i Arapi ma ‘ou toe fo‘i atu i Tamaseko. 18 ‘Ua mavae tausaga e tolu, ‘ona ‘ou alu a‘e ai lea i Ierusalema e asiasi ‘iā Kefa, na ma nonofo ai ma ia i aso e sefulu ma le lima. 19 ‘Ae ‘ou te le‘i va‘aia se isi o le ‘au ‘aposetolo, vaganā Iakopo le uso o le Ali‘i. 20 O mea uma fo‘i ‘ua ‘ou tusi atu ai ‘iā te ‘outou i luma o le Atua e fa‘amaoni lava. 21 ‘Ona ‘ou alu atu ai lea i le itūmālō o Suria ma Kilikia. 22 ‘Ae na lē iloa a‘u e le ekalesia a Keriso i Iutaia. 23 Sa na ‘ona fa‘alogo atu o i latou e fa‘apea, “O le tagata o lē sa masani ‘ona fa‘asauā ‘iā te i tatou, ‘ua tāla‘i atu nei e ia le fa‘atuatuaga sa taumafai o ia e fa‘aumatia.” 24 ‘Ona vivi‘i ai lea o i latou i le Atua ‘ona o a‘u.
Kalatia 2
1 Mulimuli ane, ‘ua mavae tausaga e sefulu ma le fa, ‘ona ‘ou toe alu a‘e lea i Ierusalema fa‘atasi ma Panapa, na matou o fo‘i ma Tito. 2 Na ‘ou alu a‘e e tusa ma le fa‘aaliga, ma feso‘ota‘i ma ta‘ita‘i, ma sa tu‘uina atu ai fo‘i i o latou luma le Tala Lelei na ‘ou tala‘iina atu i tagata o Nu‘u ‘ese; ‘ou te le‘i mana‘o fo‘i ‘ina ‘ia maumau a‘u galuega ‘ua mavae ma a‘u galuega i nei ona po. 3 ‘Ae o‘o lava ‘iā Tito o lē na ma fa‘atasi, e le‘i fa‘amalosia o ia ‘ina ‘ia peritomeina, e ui lava ‘ina o ia o le tagata Eleni. 4 ‘Ae peita‘i ‘ona o uso pepelo na ō ane fa‘alilolilo, o ē na ō ane e va‘ava‘ai i lo tatou sa‘olotoga ‘ua tatou maua ‘iā Keriso Iesu, ‘ina ‘ia fa‘apologaina i tatou e i latou, 5 ‘ae matou te le‘i gaua‘i atu ma usiusita‘i ‘iā te i latou i sina taimi; ‘ina ‘ia tumau pea ‘iā te ‘outou le fa‘amaoni o le Tala Lelei. 6 O tagata iloga fo‘i, e lē afaina ‘iā te a‘u o latou tulaga aloa‘ia; auā e lē fa‘ailoga tagata le Atua, o tagata iloga fo‘i nei e leai se mea na fa‘aopoopoina mai e i latou ‘iā te a‘u. 7 ‘Ae lē na o lea, na iloa fo‘i e i latou le tu‘uina mai ‘iā te a‘u o le Tala Lelei mo ē e le‘i peritomeina, e pei lava ‘ona tu‘uina atu ‘iā Peteru mo ē ‘ua peritomeina. 8 Auā o le Atua o lē na galue ‘iā Peteru e fai ma ‘aposetolo mo ē ‘ua peritomeina, o ia lava lea na galue i totonu ‘iā te a‘u i le galuega fa‘a‘aposetolo mo Nu‘u ‘ese. 9 ‘Ina ‘ua iloa e Iakopo ma Peteru ma Ioane, o ē na ‘avea ma poutū malolosi o le ekalesia, le alofa tunoa na tu‘uina mai ‘iā te a‘u e le Atua, ‘ona matou lūlū lima lea, o i latou ma i mā‘ua ma Panapa, e fa‘amaonia ai lo latou mafuta mai ‘iā te i mā‘ua. ‘Ona ma ō ai lea i Nu‘u ‘ese, ‘ae ō atu i latou i ē ‘ua peritomeina. 10 Na o le tasi lava le mea sa mana‘omia, ‘ia matou manatua ē e matitiva, o le mea lea sa ‘ou matuā naunau i ai e fai. 11 ‘Ina ‘ua alu atu Peteru i Anetioka, na ‘ou te‘ena o ia i luma o tagata uma, auā ‘ua matuā mautinoa lona sesē. 12 A o le‘i taunu‘u atu nisi tagata o ē na ‘auina atu e Iakopo, sa masani ‘ona ‘ai o ia fa‘atasi ma tagata o Nu‘u ‘ese; a ‘ua taunu‘u atu i latou, ‘ona toe ‘alo ‘ese lea o ia ma ‘ua lē ‘a‘ai ma i latou, auā ‘ua fefe o ia ‘iā te i latou o ē na manana‘o ‘ia peritomeina tagata o Nu‘u ‘ese. 13 Sa fa‘atasi fo‘i ma ia nisi tagata Iutaia lē fa‘amaoni, na o‘o lava ‘ina tosina atu i ai Panapa i lo latou lē fa‘amaoni. 14 Peita‘i ‘ina ‘ua ‘ou iloa ‘ua lē savavali tonu i latou i le ‘upu moni o le Tala Lelei, sa ‘ou fai atu loa ‘iā Peteru i luma o i latou, “O oe o le tagata Iutaia, ui i lea, na e amio e pei se tagata o Nu‘u ‘ese, ‘ae lē pei o se tagata Iutaia. Pe fa‘apefea la ‘ona e taumafai e fa‘amalosia tagata o Nu‘u ‘ese ‘ia amio e pei o tagata Iutaia?” 15 O i tatou lava o tagata Iutaia ‘ae lē o ni tagata agasala o Nu‘u ‘ese. 16 Ui i lea, ‘ua tatou iloa e lē ta‘uamiotonuina se tagata i galuega o le tulafono, a o le fa‘atuatua ‘iā Iesu Keriso; o i tatou fo‘i ‘ua tatou fa‘atuatua ‘iā Keriso Iesu, ‘ina ‘ia ta‘uamiotonuina ai i tatou e le Atua i le fa‘atuatua ‘iā Keriso, ‘ae lē o le tulafono. E lē ta‘uamiotonuina se isi i galuega o le tulafono. 17 ‘Ae ‘āfai tatou te taumafai e ta‘uamiotonuina ‘iā Keriso, ‘ua ‘avea i tatou ma tagata agasala e pei lava o tagata o Nu‘u ‘ese, po ‘ua fai ai ‘ea la Keriso ma ‘au‘auna a le agasala? E leai lava! 18 Auā ‘āfai ‘ou te toe ati a‘e mea na ‘ou lepetia, ‘ua ‘avea a‘u e a‘u lava ma tagata solitulafono. 19 Auā o a‘u na ‘ou oti i la le tulafono ‘ona o le tulafono, ‘ina ‘ia ‘ou ola ai i le Atua. 20 ‘Ua fa‘asatauroina fa‘atasi i mā‘ua ma Keriso; ‘ou te lē ola a‘u, a o Keriso o lo‘o ola i totonu ‘iā te a‘u; ma o le ola o lo‘o ‘ou ola ai nei i le tino, ‘ou te ola ai lava i le fa‘atuatua i le Alo o le Atua, o lē na alofa mai ‘iā te a‘u, ‘ua foa‘iina mai o ia e ia lava mo a‘u. 21 ‘Ou te lē fa‘alēaogāina le alofa tunoa o le Atua, auā ‘āfai o le ta‘uamiotonuina e ala mai i le tulafono, po ‘ua lē aogā le maliu o Keriso.
Kalatia 3
1 O ‘outou tagata Kalatia valea e, o ai ‘ea na pelogia ‘outou? A ‘ua fa‘amaonia i luma o o ‘outou lava mata, o Iesu Keriso ‘ua fa‘asatauroina. 2 ‘Ia fa‘aali mai e ‘outou ‘iā te a‘u le mea lenei e tasi: Na ‘outou maua ‘ea le Agaga ‘ona o lo ‘outou tausia o le tulafono, po o lo ‘outou talitonu i le Tala Lelei ‘ina ‘ua ‘outou fa‘alogo ai? 3 Po ‘ua ‘outou matuā vālea ‘ea? Na amataina lo ‘outou ola fou i le Agaga o le Atua. Tou te manatu ‘ea e mafai ‘ona ‘outou fa‘a‘ato‘atoaina i le tino? 4 Po ‘ua fa‘alēaogāina ‘ea mea e tele na o‘o mai ‘iā te ‘outou, pe ‘āfai ‘ua fa‘alēaogāina ‘ea mea e tele na o‘o mai ‘iā te ‘outou, pe ‘āfai ‘ua fa‘alēaogāina? 5 I le ‘ua foa‘iina atu e ia ‘iā te ‘outou lona Agaga, ‘ua mafaia ai e ‘outou ‘ona fai o mea mamana. Na faia ‘ea e ia ia mea ‘iā te ‘outou i lo ‘outou tausia o le tulafono, po o lo ‘outou fa‘atuatua i le Tala Lelei ‘ina ‘ua ‘outou fa‘alogo ai? 6 E o‘o lava ‘iā Aperaamo, na fa‘atuatua i le Atua, ‘ona ta‘ua ai lea o ia e le Atua e fai ma amiotonu. 7 E fa‘apea fo‘i ‘outou. E tatau ‘ona ‘outou matuā iloa o atali‘i moni o Aperaamo, o i latou ia o ē e fa‘atuatua. 8 Na iloa fo‘i anamua i le Tusi, na ta‘uamiotonuina e le Atua Nu‘u ‘ese ‘ona o le fa‘atuatua, na tala‘iina muamua le Tala Lelei ‘iā Aperaamo, fai mai, “E manuia mālō uma lava ‘iā te oe.” 9 O le mea lea, o tagata o ē e fa‘atuatua, e manuia i latou fa‘atasi ma Aperaamo lē na fa‘atuatua. 10 Auā o i latou uma lava o ē e fa‘alagolago i galuega o le tulafono, e fa‘afanoina i latou; auā ‘ua tusia, “ ‘Ia fa‘afanoina i latou uma o ē e lē tumau i mea uma lava ‘ua tusia i le tusi o le tulafono e ao ‘ona fai.” 11 O lenei, ‘ua iloa lelei lava, e lē ta‘uamiotonuina se isi i luma o le Atua i le tulafono; auā ‘ua fai mai le Tusi, “E ola le tagata amiotonu i le fa‘atuatua.” 12 ‘Ae lē fa‘alagolago le tulafono i le fa‘atuatua, auā “O le tagata na te faia ia mea e ola ai lava o ia.” 13 Na togiolaina i tatou e Keriso i le fa‘afanoga o le tulafono, ma fa‘afanoina o ia mo i tatou, auā ‘ua tusia, “ ‘Ia fa‘afanoina i latou uma o ē ‘ua fa‘atautauina i le la‘au.” 14 O le mea tonu lea na faia e ia, ‘ina ‘ia o‘o atu i Nu‘u ‘ese le fa‘amanuiaga a le Atua ‘iā Aperaamo ‘ona o Keriso Iesu, ‘ina ‘ia maua ai fo‘i e i tatou le meaalofa na folafolaina o le Agaga lea, ‘ona o le fa‘atuatua. 15 Uso e, o le a ‘ou tu‘uina atu ‘iā te ‘outou se fa‘aa‘oa‘oga o le olaga i aso ta‘itasi. Se‘i ‘outou mafaufau i se feagaiga i le vā o ni tagata se to‘alua. ‘Āfai ‘ua tonu le filifiliga, e leai se isi e toe tu‘u ‘ese pe fa‘aopoopo se mea, e tusa lava pe na o se feagaiga i le vā o ni tagata se to‘alua. 16 O lenei, na faia le folafolaga ‘iā Aperaamo ma lana fānau. E le‘i fai mai, “i ana fānau,” o lona uiga e to‘atele. ‘Ua fai mai, “o se tasi o lau fānau,” o lona uiga, o Keriso lava lea. 17 O le uiga moni lenei o le mea na ‘ou fai atu ai: le feagaiga na fa‘amauina muamua e le Atua, e lē mafai ‘ona tatalaina lea e le tulafono na mulimuli ai i tausaga e faselau tolusefulu, ‘ina ‘ia fa‘alēaogāina ai le mea na folafolaina. 18 Auā ‘āfai ‘ua ala mai le tofi i le tulafono, ‘ua lē ala mai i le folafolaga; ‘ae peita‘i ‘ua foa‘ifuaina atu e le Atua ‘iā Aperaamo e ala i le folafolaga. 19 Aiseā ‘ea la na tu‘uina mai ai le tulafono? Na fa‘aopoopo mai ‘ina ‘ia fa‘aalia ai le solitulafono se‘ia o‘o mai le fānau na faia i ai le folafolaga; na tu‘uina mai e agelu i lima o le puluvaga. 20 E leai se puluvaga pe a na o le to‘atasi; ‘ae peita‘i o le Atua e to‘atasi o ia. 21 E ‘ese‘ese ‘ea le tulafono ma folafolaga a le Atua? E leai lava. ‘Āfai ana tu‘uina mai le tulafono ‘ina ‘ia mafai ai ‘ona ola tagata, po ‘ua amiotonu tagata i luma o le Atua i le tulafono. 22 A ‘ua fai mai le Tusi ‘ua tāofia mea uma i le agasala, ‘ina ‘ia foa‘iina atu i ē e fa‘atuatua ‘iā Iesu Keriso le mea na folafolaina. 23 A o le‘i o‘o mai le fa‘atuatua, na tāofia i tatou i lalo o le tulafono, se‘ia o‘o ‘ina fa‘aalia mai le fa‘atuatua o le a o‘o mai. 24 O le mea lea, o le tulafono o lo tatou ta‘ita‘i lea na te ta‘ita‘iina atu i tatou ‘iā Keriso, ‘ina ‘ia ta‘uamiotonuina ai i tatou i le Atua i le fa‘atuatua. 25 A o lenei ‘ua o‘o mai le fa‘atuatua, ‘ua tatou lē toe i ai i lalo o le pule a le ta‘ita‘i. 26 Auā o atali‘i o le Atua ‘outou uma lava i le fa‘atuatua ‘iā Keriso Iesu. 27 Auā na papatisoina ‘outou uma lava ‘iā Keriso, ‘ua ‘outou ‘o‘ofu fo‘i ‘iā Keriso. 28 E lē toe i ai se Iutaia po o se Eleni, e leai se pologa po o se sa‘oloto, e leai se tane po o se fafine; auā ‘ua tasi ‘outou uma lava ‘iā Keriso Iesu. 29 ‘Āfai o ‘outou o tagata o Keriso, o ‘outou fo‘i o le fānau a Aperaamo, o suli e tusa ma le mea na folafolaina.
Kalatia 4
1 O le uiga lenei o le mea na ‘ou fai atu ai: E leai se mea e ‘ese ai le suli ma le pologa i aso uma e itiiti ai o ia, e ui lava o ia e ana mea uma. 2 E i ai o ia i lalo o le pule fa‘atamā ma ‘au‘auna pule, se‘ia o‘o i le taimi na tu‘upoina e lona tamā. 3 O le mea lea, e fa‘apea fo‘i i tatou: ‘Ina o tamaiti i tatou, sa fa‘apologaina i tatou i agaga o mea o le lalolagi. 4 A ‘ua o‘o mai le taimi tonu, ‘ona ‘auina mai lea e le Atua lona Alo na fānau i le fafine, na fānau ‘ua nofo i le tulafono; 5 ‘ina ‘ia togiolaina i latou o lo‘o nonofo i le tulafono, ‘ina ‘ia ‘avea i tatou ma tamafai. 6 ‘Ina ‘ia fa‘aalia o ‘outou o atali‘i, o le Atua, na ‘auina mai le Atua le Agaga o lona Alo i o tatou loto, o lo‘o vala‘au, “Tamā! Lou Tamā e!” 7 O le mea lea, ‘ua lē toe ‘avea oe ma pologa, a o le atali‘i, ma ‘āfai o le atali‘i, o le suli fo‘i, ‘ona o le Atua lava. 8 O aso anamua, a o le‘i iloa e ‘outou le Atua, sa fa‘apologaina ‘outou i mea e lē ni atua; 9 a o aso nei ‘ua ‘outou iloa le Atua, po o le fa‘apea fo‘i, ‘ua iloa ‘outou e le Atua, pe fa‘apefea ‘ea la ‘ona ‘outou toe liliu atu i matā‘upu vāivāi ma le fa‘atauva‘a, ‘ua ‘outou manana‘o ‘ea ‘ina ‘ia toe nofo pologa i ai? 10 ‘Ua ‘outou tausia aso, ma masina, ma tau, ma tausaga. 11 ‘Ua ‘ou fefe ‘ona o ‘outou, ‘ina ne‘i i‘u ‘ina fa‘alēaogāina la‘u galuega na faia ‘iā te ‘outou. 12 Uso e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou fa‘apei o a‘u, auā o a‘u ‘ua pei o ‘outou. E leai se mea sesē na ‘outou faia ‘iā te a‘u. 13 ‘Ua ‘outou iloa o lo‘u ma‘i na ‘ou maua ai le avanoa e tāla‘i atu ai muamua ‘iā te ‘outou le Tala Lelei. 14 E ui lava o le tulaga sa i ai lo‘u tino o se tofotofoga ‘iā te ‘outou, tou te le‘i ta‘ufa‘atauva‘aina a‘u pe ‘ino‘ino fo‘i ‘iā te a‘u, ‘ae na ‘outou talia a‘u e pei o se agelu a le Atua, e pei o Keriso Iesu. 15 O fea ‘ea le manuia na ‘outou tautala ai? Auā ‘ou te molimau atu ‘iā te ‘outou, ‘āfai ana mafai, se manū ‘ua ‘outou sali‘esea o ‘outou mata ma aumai ‘iā te a‘u. 16 Po ‘ua ‘avea ‘ea a‘u ma o ‘outou fili i le ta‘uina atu ‘iā te ‘outou o le ‘upu moni? 17 ‘Ua naunau i latou ‘iā te ‘outou, peita‘i e lē o se mafua‘aga lelei; e tasi lava le mea e manana‘o ai i latou ‘ina ‘ia tu‘u‘eseina ‘outou ma a‘u, ‘ina ‘ia ‘outou naunau ai ‘iā te i latou. 18 Auā e tatau lava ‘ona naunau i mea lelei e lē aunoa, ‘ona o se mafua‘aga lelei, a ‘ia lē gata i le taimi tatou te fa‘atasi ai ma a‘u. 19 La‘u fānau e, o ē ‘ou te toe ‘o‘ono ai i o‘u fa‘atigā, se‘ia o‘o ‘ina tino Keriso i totonu ‘iā te ‘outou. 20 ‘Ou te loto ‘ina ‘ia ‘ou i ai nei ‘iā te ‘outou, ma ‘ia toe sui la‘u tautala ‘iā te ‘outou; auā o lo‘o fa‘alētonu lo‘u manatu ‘iā te ‘outou. 21 Inā ta‘u mai ia ‘iā te a‘u, o ‘outou o lo‘o manana‘o ‘ia nofo i le tulafono, tou te lē fa‘alogo ‘ea i le tulafono? 22 Auā ‘ua tusia, sa i ai atali‘i e to‘alua o Aperaamo, o le isi na fānau mai i le fafine pologa, a o le isi o le fafine sa‘oloto. 23 ‘Ae peita‘i o lē na fānau mai i le fafine pologa, na fānau fa‘aletino ai, a o lē na fānau i le fafine sa‘oloto, na fānau o ia ‘ona o le fa‘ataunu‘uina o le folafolaga a le Atua. 24 O nei mea uma e i ai lona uiga loloto: O nei fafine ‘ua fa‘aalia ai feagaiga e lua. O le tasi mai le Mauga o Sinai; na fānau mai ai tamaiti e fai ma pologa; o Akara lea. 25 O Akara ‘ua fa‘aalia ai le Mauga o Sinai i Arapi. ‘Ua tutusa o ia ma Ierusalema i ona po nei, auā o lo‘o fa‘apologaina o ia fa‘atasi ma lana fānau. 26 A o le Ierusalema i lugā, e sa‘oloto o ia; o lo tatou tinā o ia. 27 Auā ‘ua tusia, “ ‘Ia ‘oli‘oli oe le fafine sa lē fānau; ia e ‘alaga leo tele oe sa lē fa‘atigā; auā e to‘atele le fānau a le fafine e leai se tane i lo le fafine e i ai lana tane.” 28 A o i tatou, uso e, e pei o Isaako, o le fānau o le folafolaga a le Atua. 29 Peita‘i e fa‘apei ‘ona fa‘asauāina e lē na fānau mai fa‘aletino le fānau fa‘aleagaga i ia aso, e fa‘apea i aso nei. 30 ‘Ae peita‘i o le ā ‘ea le mea o lo‘o fai mai ai le Tusi? “ ‘Ia tuli‘esea le fafine pologa ma lana tama; auā e lē fai ma suli fa‘atasi le tama a le fafine pologa ma le tama a le fafine sa‘oloto.” 31 O le mea lea uso e, e lē o i tatou o ni fānau a le fafine nofo pologa, a o le fafine sa‘oloto.
Kalatia 5
1 O lenei, inā tumau ia i le sa‘olotoga ‘ua fa‘asa‘olotoina ai i tatou e Keriso, ‘ae ‘aua ne‘i toe tāofia i le amo o le pologa. 2 O a‘u o Paulo, o lē o lo‘o tautala atu ‘iā te ‘outou, ‘āfai e peritomeina ‘outou, e lē aogā lava Keriso ‘iā te ‘outou. 3 ‘Ou te toe ta‘utino atu i tagata uma lava ‘ua peritomeina, e tatau ‘ona usiusita‘i i latou i le tulafono ‘atoa. 4 O ‘outou ‘ua fia ta‘uamiotonuina i le tulafono, ‘ua tete‘a lava ‘outou ma Keriso, ‘ua pa‘u‘ū ‘outou nai le alofa tunoa. 5 Auā o le Agaga matou te fa‘atalitali ai mo le fa‘amoemoe i le amiotonu ‘ona o le fa‘atuatua. 6 Auā e lē aogā le peritomeina i ē o ‘iā Keriso Iesu, tau lava o le fa‘atuatua o lo‘o galue i le alofa. 7 Sa ‘outou taufetuli lelei, a o ai na fa‘asalavei ‘iā te ‘outou, ‘ina ‘ia ‘outou lē usiusita‘i ai i le ‘upu moni? 8 E lē mai lē na vala‘auina ‘outou lenei fa‘a‘ole‘ole. 9 E fa‘afefeteina le paluga falaoa i sina mea fa‘afefete itiiti. 10 ‘Ou te matuā fa‘atuatua ‘iā te ‘outou i le Ali‘i, talu ai ‘ona o i tatou uma lava e o le Ali‘i, o lea o le a ‘outou manatu ai e pei lava o a‘u; ‘ae peita‘i so o se isi na te fa‘aatuatuvaleina ‘outou, e tusa lava po o ai, e fa‘afanoina o ia. 11 A o a‘u, uso e, ‘āfai ‘ou te tala‘iina atu pea le peritome, aiseā e fa‘asauāina ai pea a‘u? ‘Āfai o lea, ‘ua fa‘aumatia le mea e ta‘ita‘i sesē ai i le satauro. 12 ‘Ou te loto ‘ina ‘ia vavae‘eseina i latou e i latou o ē e fa‘agae‘etia ‘outou. 13 Auā, uso e, ‘ua vala‘auina ‘outou i le sa‘olotoga, na o lenei, ‘aua lava ne‘i ‘avea le sa‘olotoga ma avanoa mo le tino, a ‘ia ‘au‘auna le isi i le isi i le alofa. 14 Auā ‘ua fa‘ataunu‘uina le tulafono ‘atoa i le tausia o le matā‘upu e tasi, “ ‘Ia alofa atu i lē lua te tuā‘oi e pei o oe lava ‘iā te oe.” 15 ‘Āfai tou te feūta‘i ma fe‘aina‘i, ‘ia ‘outou fa‘aeteete ‘ina ne‘i fa‘aumatia ‘outou e ‘outou lava. 16 O lenei, ‘ou te fai atu, savavali ia i la le Agaga, ‘ona lē faia lea e ‘outou mana‘o o le tino. 17 Auā ‘ua mana‘o le tino e tete‘e atu i le Agaga, ‘ua tete‘e atu fo‘i le Agaga i le tino; ‘ua fete‘ena‘i i lā‘ua, ‘ua lē mafai ai e ‘outou ‘ona faia o mea tou te manana‘o e fai. 18 ‘Āfai e ta‘ita‘iina ‘outou e le Agaga, ‘ua lē nonofo ‘outou i le tulafono. 19 O lenei, ‘ua malamalama lava galuega a le tino e pei ‘ona fa‘aalia i mea nei: o le faita‘aga, o le amioleaga, o le matāitu. 20 O le ifo i tupua, o le fai togafiti fa‘ataulāitu, o le feitaga‘i, o le femisaa‘i, o le losilosivale, o le lotoa, o le manatu fa‘apito, o le misa, o le māseiga. 21 O le matau‘a, o le ‘onā, o le poula ma mea fa‘apenā; ‘ou te ta‘uina atu nei ‘iā te ‘outou, e pei ‘ona sa ‘ou fai atu ai anamua, o i latou e faia na mea, e lē ‘avea ma o latou tofi le Mālō o le Atua. 22 A o fua o le Agaga: o le alofa, o le ‘oli‘oli, o le filemū, o le ‘onosa‘i, o le agalelei, o le mataalofa, o le fa‘amaoni, 23 o le agamalū o le amio pulea, e lē fa‘atulafonoina mea fa‘apenā. 24 O i latou o ē o ‘iā Keriso Iesu, ‘ua fa‘asatauroina e i latou le tino, fa‘atasi ma ona tu‘inanau ma ona mana‘o. 25 ‘Āfai ‘ua tatou ola i le Agaga, ‘ia tatou savavali fo‘i i le Agaga. 26 ‘Ia tatou ‘alo ‘ese i le mitamita vale; ‘aua ne‘i fa‘a‘ono‘ono pe loto leaga le isi i le isi.
Kalatia 6
1 Uso e, ‘āfai e maua se tagata i se isi agasala, e tatau ‘iā te ‘outou o ē i la le agaga ‘ona taumafai e fa‘afouina o ia i le loto agamalū, ‘ia e fa‘aeteete ‘iā te oe lava, ‘ina ne‘i fa‘aosoosoina fo‘i oe. 2 ‘Ia fesuia‘i a ‘outou avega, ‘ona ‘outou fa‘ataunu‘uina ai lea o le tulafono a Keriso. 3 Auā ‘āfai e manatu se isi o ia o le tagata aogā, ‘ua fa‘alataina o ia e ia lava. 4 A ‘ia ta‘ito‘atasi ma fa‘amasino i lana lava galuega, ‘ona ‘iā te ia lea o se mea e mitamita ai ‘iā te ia lava ‘ae lē o se isi. 5 Auā e tau‘ave e le tagata lana lava avega. 6 ‘Ia tufatufaina atu e lē ‘ua a‘oa‘oina i le ‘upu mea lelei uma lava i lē na a‘oa‘o mai. 7 ‘Aua ne‘i fa‘asesēina ‘outou; e lē ulagia le Atua. Auā o le mea e lūlū e le tagata, o le mea fo‘i lea e selesele e ia. 8 Auā o lē e lūlū fa‘aletino, e selesele mai ai e ia i le tino le mea e pala; a o lē e lūlū fa‘aleagaga, e selesele mai ai e ia i le Agaga le ola e fa‘avavau. 9 ‘Aua ne‘i o tatou fa‘avaivai i le faia o galuega lelei, auā o ona po e tatau ai tatou te selesele mai ai, pe ‘āfai e le‘i fa‘avaivai lo tatou taumafai. 10 O le mea lea, ‘ia tatou faia mea lelei i tagata uma lava, ‘ae maise i latou o le ‘āiga o le fa‘atuatua. 11 ‘Ua ‘outou va‘ai i le tetele o mata‘itusi na ‘ou tusi atu ai ‘iā te ‘outou i lo‘u lava lima. 12 O i latou uma lava o ē e manana‘o e fia ta‘uleleia i le tino, latou te taumafai malosi i latou ‘ina ‘ia peritomeina ‘outou, ‘ina ‘ia lē fa‘asauāina ai i latou ‘ona o le satauro o Keriso. 13 E o‘o lava ‘iā i latou o ē na tausisi i le peritome, e le‘i tausia fo‘i e i latou le tulafono; ‘ae peita‘i na manana‘o i latou ‘ia peritomeina ‘outou, ‘ina ‘ia mitamita ai i latou i o ‘outou tino. 14 A o a‘u, ‘ou te lē mitamita i se isi lava mea, vaganā le satauro o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso; o ia ‘ua fa‘asatauroina ai le lalolagi ‘iā te a‘u, o a‘u fo‘i i le lalolagi. 15 E lē aogā le peritomeina po o le lē peritomeina, tau lava ‘ina ‘ia toe fa‘afouina. 16 ‘Ia i ai ‘iā te i latou uma lava o ē e mulimuli i lenei tulafono le manuia, ma le alofa, o le Atua. 17 E amata atu i aso nei, ‘aua ne‘i toe fa‘alavelave mai se isi ‘iā te a‘u; auā ‘ou te tau‘aveina i lo‘u tino fa‘ailoga o le Ali‘i o Iesu. 18 Uso e, ‘ia i ai ‘iā te ‘outou uma lava le alofa tunoa o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso. Amene. 

 http://gospelgo.com/p/samoan_nt.htm#Galatians

Nenhum comentário:

Postar um comentário