terça-feira, 17 de março de 2015

Mataio: Samoa


Mataio 1
1 O le tala lenei i le gafa o Iesu Keriso le atali‘i o Tavita, le atali‘i o Aperaamo. 2 O Aperaamo na fānaua Isaako. O Isaako na fānaua Iakopo. O Iakopo na fānaua Iuta ma ona uso. 3 Na fānaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ‘iā Tamara, o Faresa lea na fānaua Esaroma. O Esaroma na fānaua Arama. 4 O Arama na fānaua Aminatapu. O Aminatapu na fānaua Naasona. O Naasona na fānaua Salemona. 5 Na fānaua e Salemona Poasa mai ‘iā Raava. Na fānaua e Poasa Opeta mai ‘iā Ruta. O Opeta lea na fānaua Iese. 6 O Iese na fānaua Tavita le tupu. Na fānaua e Tavita Solomona mai le avā a Uria. 7 O Solomona na fānaua Reopoamo. O Reopoamo na fānaua Avia. O Avia na fānaua Asa. 8 O Asa na fānaua Iosefatu. O Iosefatu na fānaua Iorama. O Iorama na fānaua Usia. 9 O Usia na fānaua Iotama. O Iotama na fānaua Aasa. O Aasa na fānaua Esekia. 10 O Esekia na fānaua Manase. O Manase na fānaua Amone. O Amone na fānaua Iosia. 11 O Iosia na fānaua Iekonia ma ona uso. O le taimi lenei na ‘avea fa‘amalosi ai Isaraelu i Papelonia. 12 O le fa‘asologa lenei mai le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i latou i Papelonia: O Iekonia na fānaua Salatielu. O Salatielu na fānaua Serupapelu. 13 O Serupapelu na fānaua Apiuta. O Apiuta na fānaua Eliakimo. O Eliakimo na fānaua Asora. 14 O Asora na fānaua Satoka. O Satoka na fānaua Akeimo. O Akeimo na fānaua Eliuta. 15 O Eliuta na fānaua Eleasaro. O Eleasaro na fānaua Matano. O Matano na fānaua Iakopo. 16 O Iakopo na fānaua Iosefa, le tane a Maria lē na fānau mai ai Iesu. O Iesu lenei ‘ua ta‘ua o le Keriso. 17 O le aofa‘iga o tupulaga mai ‘iā Aperaamo se‘ia o‘o mai ‘iā Tavita, e sefulu ma le fa. O le aofa‘iga o tupulaga mai ‘iā Tavita se‘ia o‘o i le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i latou i Papelonia, e sefulu ma le fa. O le aofa‘iga o tupulaga mai le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i Papelonia se‘ia o‘o i le taimi na fānau ai le Keriso, e sefulu ma le fa. 18 O le tala i le fānau mai o Iesu Keriso: A o sauni fa‘aipoipo lona tinā o Maria ‘iā Iosefa, na iloa ‘ua tō o ia i le Agaga Pa‘ia, a o le‘i nonofo i lā‘ua. 19 O lana tane fo‘i o Iosefa o le tagata amiotonu; e lē mana‘o e fa‘amāsiasi. O lea na manatu ai o ia e fa‘ate‘a lemū ‘iā te ia. 20 A o fa‘asolo pea mafaufauga o Iosefa, na fa‘aali mai ‘iā te ia le agelu a le Ali‘i i le miti. Fai mai le agelu, “Iosefa e, le atali‘i o Tavita, ‘aua ‘e te fefe. Fa‘ataunu‘u pea la ‘oulua fa‘aipoipoga ma Maria lau avā, auā o lana to e mai le Agaga Pa‘ia lea. 21 O le a fānaua e ia le tama tane; ‘ia e fa‘aigoa ‘iā te ia, o Iesu, auā e fa‘aolaina e ia lona nu‘u mai ‘iā latou agasala.” 22 ‘Ua faia nei mea uma ‘ina ‘ia fa‘ataunu‘uina ai le afioga a le Ali‘i na folafolaina mai i perofeta e fa‘apea: 23 “O le a to le taupou ma fānau mai le tama tane, e fa‘aigoa ‘iā te ia o Emamuelu.” (O lona fa‘amatalaina, “ ‘Ua fa‘atasi le Atua ma i tatou.”) 24 ‘Ua ala Iosefa ‘ona faia lea e ia e tusa ma le fa‘atonuga a le agelu a le Ali‘i. ‘Ua nonofo loa o ia ma lana avā. 25 ‘Ae le‘i iloa e Iosefa lana avā se‘ia o‘o i le taimi na fānau ai lana tama tane ulumatua, ma ‘ua fa‘aigoaina e Iosefa o Iesu.
Mataio 2
1 Na fānau Iesu i Peteleema i Iutaia, a o ‘avea Herota ma tupu i le mālō. O aso lava ia na ō ane ai i Ierusalema tagata popoto mai sasa‘e. 2 Sa fesili ane i latou, o fea o i ai lē ‘ua fānau mai e ‘avea ma tupu o tagata Iutaia? Na matou va‘aia lona fetū i sasa‘e, o lea ‘ua matou ō mai ai e ifo atu ‘iā te ia. 3 Na fa‘alogo Herota le tupu i nei tala, ‘ona popole ai lea o ia fa‘atasi ma tagata uma o Ierusalema. 4 ‘Ona fa‘apotopotoina uma lea e Herota o ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono o le nu‘u. ‘Ua fesiligia i latou e ia po o fea o fānau ai le Keriso. 5 ‘Ua tali atu i latou ‘iā te ia, “O Peteleema i Iutaia, auā ‘ua fa‘apea ‘ona tusia e le perofeta: 6 ‘O oe Peteleema i le nu‘u o Iuta, e lē o oe e aupito fa‘atauva‘a i ali‘i o Iuta auā e tupu mai ‘iā te oe le ta‘ita‘i. O lē e pule i lo‘u nu‘u o Isaraelu.’ ” 7 ‘Ona ‘a‘ami fa‘alilolilo lea e Herota tagata popoto mai sasa‘e, ma fesilisili i ai po o le ā tonu le taimi na va‘aia ai e i latou le fetū. 8 ‘Ona ‘auina atu lea o i latou e ia i Peteleema, ma fai atu, “Ō atu ia inā matuā sā‘ili le tamaitiiti; ‘āfai tou te maua o ia ‘ona ta‘u mai lea ‘iā te a‘u, se‘i ‘ou alu atu fo‘i a‘u ‘ou te ifo ‘iā te ia.” 9 ‘Ona ō ai lea o nei tagata popoto, ma ‘ua toe va‘aia e i latou le fetū na mua‘i va‘aia i sasa‘e. ‘Ona mulimuli atu lea o i latou i le fetū, se‘ia o‘o ‘ina tu mai i luga tonu o le mea sa i ai le pepe. 10 O le taimi na iloa ai e i latou le fetū, na matuā fiafia tele ai i latou. 11 ‘Ona ulufale atu lea o i latou i le fale sa i ai le pepe ma Maria lona tinā. ‘Ua to‘otutuli fo‘i i latou ma ifo ‘iā te ia. ‘Ua talai a latou ‘oloa, ‘ona foa‘i atu ai lea o a latou meaalofa ‘iā te ia: o le auro, o le pulu lipano, ma le pulu muro. 12 ‘Ua maua e i latou le fa‘aaliga i le miti, e ‘aua ne‘i toe fo‘i atu ‘iā Herota, ‘ona fo‘i atu ai lea o i latou i lo latou nu‘u i le isi auala. 13 ‘Ua toe fo‘i le malaga a tagata mai sasa‘e, ‘ona fa‘aali mai lea e le agelu a le Ali‘i ia Iosefa i le miti, ‘ua fai mai, “Tula‘i ia ma sosola ma le tamaitiiti ma lona tinā i Aikupito, ma nonofo ai se‘ia ‘ou toe ta‘uina atu ‘iā te oe; auā o lo‘o sā‘ili Herota i le tamaitiiti ‘ina ‘ia fasiotia.” 14 ‘Ona ala lea o Iosefa ma sosola loa ma le tamaitiiti ma lona tinā i Aikupito i lenā lava po. 15 ‘Ona nonofo ai lea o i latou i Aikupito se‘ia o‘o ‘ina oti Herota, ‘ina ‘ia taunu‘u ai le afioga a le Ali‘i na ala mai i le perofeta, fai mai, “Na ‘ou vala‘auina lo‘u Atali‘i mai Aikupito.” 16 ‘Ua iloa e Herota ‘ua ‘olegia o ia e tagata popoto mai sasa‘e, ‘ona matuā ita tele ai lea o ia, ‘ua poloa‘i atu ‘ina ‘ia fasiotia uma tama tane i Peteleema ma nu‘u e tuā‘oi ai, o ē ‘ua ta‘ilua tausaga po o lalo ifo o le lua, e fa‘atatau tonu i aso na va‘aia ai le fetū e tagata popoto mai Sasa‘e. 17 O le poloa‘iga lenei a Herota na taunu‘u ai le valo‘aga a Ieremia, fai mai: 18 “ ‘Ua fa‘alogoina le leo i Rama, o le auega ma le tagiauē. ‘Ua tagiauē Rasela ‘ona o lana fānau, ‘ua lē mafai fo‘i ‘ona fa‘anāina, ‘ona ‘ua maliliu uma i latou.” 19 ‘Ua oti Herota, ‘ona fa‘aali mai lea o le agelu a le Ali‘i ia Iosefa i le miti i Aikupito. 20 ‘Ua fai atu fo‘i ‘iā te ia, “Tula‘i ia e ‘ave le pepe ma lona tinā, ma toe fo‘i atu i le nu‘u o Isaraelu, auā ‘ua oti ē sa fia fasiotia le pepe.” 21 ‘Ona tula‘i lea o Iosefa, ‘ua ‘ave le tamaitiiti ma lona tinā, ma ō atu i le nu‘u o Isaraelu. 22 ‘Ua fa‘alogo Iosefa ‘ua sui Arekilao i lona tamā o Herota, e ‘avea ma tupu i Iutaia, ‘ona fefe ai lea o ia e alu i ai. Peita‘i, ‘ua fa‘aali mai e le Atua ‘iā te ia i le miti, ‘ona alu ai lea o ia i le itūmālō o Kalilaia. 23 ‘Ona alu ai lea o ia ‘ua nofo i le nu‘u e igoa o Nasareta. ‘Ua taunu‘u ai le valo‘aga a perofeta: “ ‘Ua ta‘ua o ia o le Nasareta.”
Mataio 3
1 O aso ia na amata ai le tala‘iga a Ioane le Papatiso i le vao o Iutaia, 2 na tāla‘i atu ai e ia: “Inā salamō ia, auā ‘ua latalata mai le Mālō o le lagi.” 3 O Ioane lenei na fa‘asino i ai le valo‘aga a le perofeta o Isaia: “O le leo o lē o lo‘o ‘alaga i le vao tu‘ufua, ‘ ‘Inā teuteu ia e ‘outou le ala o le Ali‘i, ma fa‘alaulelei ona ala.’ ” 4 Sa ‘ofu Ioane i ‘ofu fulufulu kamela, ma le fusipa‘u i lona sulugātiti. Sa ‘ai fo‘i o ia i sē akerise ma le meli vao. 5 ‘Ona ō atu ai lea ‘iā te ia tagata mai Ierusalema, ma Iutaia ‘atoa, fa‘apea fo‘i ma nu‘u o lo‘o si‘omia ai le vaitafe o Ioritana. 6 ‘Ua fa‘aali atu e i latou a latou agasala, ma ‘ua papatisoina i latou i le Ioritana. 7 ‘Ina ‘ua va‘ai atu Ioane i faresaio ma satukaio e to‘atele, o lo‘o ō mai ‘ina ‘ia papatisoina i latou e ia, ‘ona fai atu lea o ia, “O ‘outou o fānau a gata fe‘ai! O ai na fai atu ‘iā te ‘outou e sosola ‘ese mai le to‘asā o le a o‘o mai? 8 ‘Ia fa‘aali mai ia ‘outou amio ‘ua ‘outou salamō. 9 ‘Aua ne‘i ‘outou fai ifo i o ‘outou loto, ‘O matou o fānau a Aperaamo,’ ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e mafai lava e le Atua ‘ona fa‘atupuina mai i ma‘a nei ni fānau ma Aperaamo. 10 O lo‘o tu nei le matau i tafu‘e o la‘au; o le mea lea, o la‘au uma lava e lē fua mai i fua lelei e tātu‘uina i lalo ma lafo i le afi. 11 ‘Ou te papatisoina ‘outou i le vai e fai ma fa‘ailoga o lo ‘outou salamō, ‘ae i ai le isi tagata o lo‘o mulimuli mai, e sili atu o ia ‘iā te a‘u, e o‘o lava i ona se‘evae e lē tatau ‘ona ‘ou tago i ai e ‘ave. O ia lenā na te papatisoina ‘outou i le Agaga Pa‘ia ma le afi. 12 O lo‘o i lona ‘a‘ao lana asu fa‘amamā na te fa‘amamāina ai lana fa‘aputugā saito; e fa‘apotopotoina e ia ana saito i le fale saito, ‘ae susunuina le otaota i le afi e lē pe.” 13 ‘Ona maliu atu ai lea o Iesu mai Kalilaia i le Ioritana, ‘ina ‘ia papatisoina o ia e Ioane. 14 A ‘ua vavao o ia e Ioane ma fai atu, “E tatau ‘ona e papatisoina a‘u; a fa‘apefea la ‘ona e maliu mai ‘iā te a‘u?” 15 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “Papatiso mai ia o a‘u; auā e tatau lava ‘iā i tatou ‘ona fa‘ataunu‘u mea tonu uma.” ‘Ona papatisoina ai lea o ia e Ioane. 16 Na uma loa ‘ona papatisoina Iesu, ‘ona maliu a‘e lea o ia nai le vai; ‘ona avanoa ai lea o le lagi ‘iā te ia, ma ‘ua va‘aia e ia le Agaga o le Atua ‘ua afio ifo e pei se lupe, ma fa‘apepepepe i ona luga. 17 Na fa‘alogoina fo‘i le si‘ufofoga mai le lagi ‘ua fa‘apea mai, “O lo‘u Atali‘i pele lenei, ‘ua ‘ou fiafia lava ‘iā te ia.”
Mataio 4
1 ‘Ona ta‘ita‘iina lea o Iesu e le Agaga i le vao tu‘ufua, ‘ina ‘ia fa‘aosoosoina e le tiapolo. 2 E fasefulu ao e fasefulu fo‘i po sa anapogi ai o ia, ‘ona fia taumafa ai lea. 3 ‘Ona alu ane lea ‘iā te ia o lē e fa‘aosooso ma fai atu, “ ‘Āfai o oe o le Alo o le Atua, fetalai atu i ma‘a nei ia liu areto.” 4 A ‘ua tali atu o ia, “ ‘Ua tusia, ‘E lē na o mea‘ai e ola ai le tagata, ‘ae ola fo‘i i afioga uma e tulei mai i le fofoga o le Atua.’ ” 5 ‘Ona ‘ave lea o ia e le tiapolo i le ‘a‘ai pa‘ia, ma fa‘atū i le tumutumu o le malumalu. 6 ‘Ua fai atu le tiapolo ‘iā te ia, “ ‘Āfai o oe o le Alo o le Atua, ‘ia e oso nei i lalō, auā ‘ua tusia, ‘ ‘Ua tofia e le Atua ana agelu e tausia oe, ma tau‘ave oe i o latou lima, ‘ina ne‘i tu‘ia lou vae i se ma‘a.’ ” 7 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua tusia fo‘i, ‘ ‘Aua ‘e te tofotofo i le Ali‘i lou Atua.’ ” 8 ‘Ona toe ‘ave lea o ia e le tiapolo i luga o le mauga e matuā maualuga lava, ma fa‘aali atu ‘iā Iesu mālō uma o le lalolagi ma o latou matagofie. 9 ‘Ua fai atu le tiapolo, “ ‘Ou te foa‘iina atu ‘iā te oe nei mea uma, pe ‘āfai ‘e te fa‘apa‘ū ma ifo mai ‘iā te a‘u.” 10 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “Alu ‘ese ia oe Satani; auā ‘ua tusia, ‘ ‘E te ifo atu i le Ali‘i lou Atua, ‘ua na o ia lava ‘e te ‘au‘auna i ai.’ ” 11 ‘Ona alu ‘ese lea o le tiapolo, a ‘ua ō mai agelu ma ‘au‘auna mai ‘iā Iesu. 12 ‘Ua fa‘afofoga Iesu ‘ua tu‘uina Ioane i le falepuipui, ‘ona maliu atu lea o ia i Kalilaia. 13 ‘Ua tu‘ua e ia Nasareta, ‘ae maliu atu ma nofo mau i Kapanaumi. O le tasi lenei o nu‘u e tu i tafatafa o le vaituloto, i le tuā‘oi o Sepulona ma Nafatali; 14 ‘ina ‘ia taunu‘u ai le valo‘aga a le perofeta o Isaia, ‘ua fa‘apea mai: 15 “Le nu‘u e o Sepulona ma le nu‘u o Nafatali, o nu‘u ia o lo‘o i le ala e aga‘i atu i le vai, i tala atu o le Ioritana, o Kalilaia o Nu‘u ‘ese! 16 O tagata sa nonofo i le nu‘u o le pogisā tele, ‘ua va‘aia e i latou le malamalama tele, o i latou fo‘i sa nonofo i le nu‘u o le ata o le oti, ‘ua susulu mai i ai le malamalama.” 17 Talu mai i lea aso ‘ua amata loa ‘ona lauga atu Iesu, ma fai atu, “Inā salamō ia, auā ‘ua latalata mai le Mālō o le lagi.” 18 O le isi aso na maliu ane ai Iesu i tafatafa o le Vaituloto o Kalilaia, ‘ona silafia ai lea e ia le uso e to‘alua, o Simona (o Peteru le isi ona igoa) ma lona uso o Anetere‘a. Sa fagogota i lā‘ua i le vai, auā o i lā‘ua o tagata fai faiva. 19 ‘Ua vala‘au atu Iesu ‘iā te i lā‘ua, “O mai tatou ō. O le a ‘ou ‘avea ‘oulua ma fai faiva i tagata.” 20 ‘Ona tu‘ua loa lea e i lā‘ua o la ‘upega, ‘ae mulimuli atu ‘iā te ia. 21 E le‘i leva ‘ona savavali atu i latou, ‘ae toe silafia atu fo‘i e Iesu le isi uso e to‘alua, o Iakopo ma Ioane, o atali‘i o Sepetaio. Sa fa‘atasi i latou ma Sepetaio lo la tamā i le va‘a, o lo‘o tau fōnofōno o latou ‘upega. ‘Ua vala‘auina i lā‘ua e Iesu, 22 ‘ona tu‘ua loa lea e i lā‘ua lo latou va‘a ma lo la tamā, ‘ae o ma Iesu. 23 Sa ta‘amilo Iesu i Kalilaia ‘atoa ma a‘oa‘o atu i o latou sunako, ma tāla‘i atu ai le Tala lelei o le Mālō. Na fa‘amālōlōina fo‘i e ia ma‘i ‘ese‘ese i nu‘u uma. 24 ‘Ua salalau atu le tala ‘iā te ia i Suria uma. ‘Ona aumai lea ‘iā te ia o tagata sa maua i ma‘i ‘ese‘ese: o tagata uluitinoina e temoni ma ē e ma‘i māliu, o ē e pipili ma ē e tino gagase. ‘Ona fa‘amālōlōina lea e ia o i latou uma. 25 ‘Ona mulimuli atu lea ‘iā te ia o tagata e to‘atele mai Kalilaia, ma Tekapoli ma Ierusalema, ma Iutaia, ‘atoa ma tala atu o le Ioritana.
Mataio 5
1 ‘Ua silasila atu Iesu i tagata e to‘atele, ‘ona maliu a‘e lea o ia i le mauga. ‘Ua nofo o ia i lalo, ‘ona ō mai lea o ona so‘o ‘iā te ia. 2 ‘Ona fetalai atu lea o ia i ana a‘oa‘oga ‘iā te i latou, ‘ua fa‘apea atu: 3 ‘Amu‘ia ē ‘ua latou iloa lo latou matitiva fa‘aleagaga, auā e fai mo latou le Mālō o le lagi. 4 ‘Amu‘ia ē e fa‘anoanoa, auā e fa‘amafanafanaina i latou. 5 ‘Amu‘ia ē e agamalū auā e fai mo latou le nu‘u. 6 ‘Amu‘ia ē e fia ‘a‘ai ma fia inu i le amiotonu auā e fa‘amalilieina i latou. 7 ‘Amu‘ia ē e alolofa atu, auā e alofaina mai i latou. 8 ‘Amu‘ia ē e loto mamā, auā e iloa atu e i latou le Atua. 9 ‘Amu‘ia ē e fa‘atupuina le filemū, auā e ta‘ua i latou o atali‘i o le Atua. 10 ‘Amu‘ia i latou e sauāina ‘ona o le amiotonu, auā e fai mo latou le Mālō o le lagi. 11 “ ‘Amu‘ia ‘outou pe a ‘upuleagaina ma fa‘asauāina, pe tu‘ua‘iina pepelo ‘outou i mea leaga uma ‘ona o a‘u. 12 ‘Ia ‘outou ‘oli‘oli ma fiafia, auā e tele lo ‘outou taui i le lagi; auā na fa‘apea fo‘i ‘ona fa‘asauāina e i latou perofeta na muamua ‘iā te ‘outou. 13 “O ‘outou o le masima o le lalolagi. ‘Ae ‘āfai e māgalo le masima, o le ā ‘ea se mea e mafai ‘ona toe fa‘a‘o‘ona ai? ‘Ua lē toe i ai sona aogā, na o le tia‘i i fafo ma soli ai e tagata. 14 “O ‘outou o le malamalama o le lalolagi. E lē mafai ‘ona fa‘aliloina le ‘a‘ai e tu i le mauga. 15 E leai se isi na te tutuina se molī ma fa‘apulou i le tanoa, ‘ae tu‘u lava i luga o lona tulaga; ‘ina ‘ia fa‘amalamalamaina ai tagata uma i totonu o le fale. 16 ‘Ia fa‘apenā fo‘i ‘ona susulu atu lo ‘outou malamalama i luma o tagata; ‘ina ‘ia va‘aia e i latou a ‘outou galuega lelei, ma vivi‘i atu ai i lo ‘outou Tamā o i le lagi. 17 “ ‘Aua ne‘i ‘outou manatu na ‘ou sau e tatalaina le Tulafono a Mose, ma le a‘oa‘oga a perofeta. ‘Ou te le‘i sau e tatalaina, a ‘ia fa‘ataunu‘uina. 18 Auā o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, ‘ae leai se mata‘itusi aupito itiiti po‘o se fasi mata‘itusi o le tulafono e mavae atu, se‘ia fa‘ataunu‘uina mea uma. 19 ‘Āfai e i ai se tagata e sōloia sina mea itiiti o nei tulafono, pe fai atu fo‘i i nisi ‘ina ‘ia sōloia e i latou, e ‘avea o ia ma tagata aupito fa‘atauva‘a i le Mālō o le lagi. A o le tagata e usita‘i i le tulafono, ma a‘oa‘oina fo‘i isi tagata ‘ina ‘ia usiusita‘i, e ‘avea o ia ma tagata sili i le Mālō o le lagi. 20 O lea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou, ‘āfai e lē sili atu la ‘outou amiotonu i lo o a‘oa‘o tulafono ma faresaio, tou te lē sao atu lava i le Mālō o le lagi. 21 “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo na fai mai tagata i aso ‘ua mavae, ‘ ‘Aua ‘e te fasioti tagata; o lē e fasioti tagata e molia i le fa‘amasinoga.’ 22 ‘Ae ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, so o se isi e ita i lona uso, e molia i le fa‘amasinoga; o se tagata fo‘i e fai atu i lona uso, ‘Isa!’ e molia o ia i le fono, ‘O oe o le vale!’ e fa‘asalaina i le afi i Kena. 23 O lea, ‘āfai ‘e te avatu sau taulaga i le fatafaitaulaga, a ‘ua e toe manatua o lo‘o i ai se mea e lē o malie ai lou uso ‘iā te oe, 24 tu‘u ai lau meaalofa i luma o le fatafaitaulaga, ‘ae alu muamua e fa‘alelei ma lou uso, ‘ona e fa‘ato‘ā sau ai lea e fai lau taulaga. 25 “ ‘Ia vave ‘ona ‘oulua lelei ma lē o lo‘o tagi atu i ana mea ‘ua ‘iā te oe manū o ‘oulua i le ala, ‘ina ne‘i tu‘u atu oe e lenā tagata i le fa‘amasino, e tu‘u atu fo‘i oe e le fa‘amasino i le pule o le falepuipui, ‘ona tu‘uina atu lea o oe e ia i le falepuipui. 26 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te oe, e lē mafai ‘ona e toe ulufafo mai ai vaganā ‘ua uma ‘ona e totogi atu le ‘aitalafu ‘atoa. 27 “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo o le poloa‘iga i tagata i aso ‘ua mavae, ‘ ‘Aua ‘e te mulilua.’ 28 A ‘ou te fai atu a‘u ‘iā te ‘outou, so o se isi lava e va‘ai atu i se fafine a tu‘inanau i ai, ‘ua uma ‘ona mulilua ma ia i lona loto. 29 ‘Āfai e tosina oe i le agasala i lou mata taumatau, e sili la ‘ona sali ‘ese ma lafoa‘i. Auā e lelei pe a lafoa‘i se vaega o lou tino, ‘ae leaga pe a lafoa‘iina lou tino ‘atoa i Kena. 30 ‘Āfai fo‘i e tosina oe i le agasala i lou lima taumatau, e sili ‘ona tipi ‘ese ma lafoa‘i; auā e lelei pe a lafoa‘i se vaega o lou tino, ‘ae leaga pe a lafoa‘iina lou tino ‘atoa i Kena. 31 “Na fai mai fo‘i, ‘O le tagata na te fa‘ate‘aina lana avā, ‘ia avatu e ia i lana avā se tusi fa‘amaoni o la la tete‘aga.’ 32 A ‘ou te fai atu a‘u ‘iā te ‘outou, o se tagata na te fa‘ate‘aina lana avā ‘ae le‘i mulilua o ia, ‘ua fa‘aosoosoina e ia lana avā ia mulilua; o se tagata fo‘i e faiavā i le fafine ‘ua fa‘ate‘aina, ‘ua mulilua fo‘i o ia. 33 “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo fo‘i o le poloa‘iga i tagata i aso ‘ua mavae, ‘ ‘Aua ne‘i e tautō pepelo, a ‘ia e avatu i le Ali‘i mea na e tautō ai.’ 34 A ‘ou te fai atu a‘u ‘iā te ‘outou, ‘aua le tautō; ‘aua ‘e te tautō i le lagi, auā o le nofoāli‘i lea o le Atua. 35 ‘Aua fo‘i ‘e te tautō i le lalolagi; auā o le mea lea e tu ai ona ‘a‘ao. ‘Aua ‘e te tautō i Ierusalema; auā o le ‘a‘ai lea a le Tupu Silisili. 36 ‘Aua fo‘i ‘e te tautō i lou ulu, auā ‘e te lē mafaia ‘ona fa‘asinasina pe fa‘auliuli se lauulu e tasi. 37 Peita‘i, ‘āfai o lau tali o le ioe, fai atu, ‘Ioe.’ ‘Āfai fo‘i o lau tali o le leai, fai atu, ‘Leai.’ O nisi ‘upu e toe fa‘aopoopo atu i ai, o ‘upu ia e tupu mai i manatu leaga. 38 “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo fo‘i na fai mai, ‘E taui le mata i le mata, ma le nifo i le nifo.’ 39 A ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘aua tou te tete‘e atu i le leaga. ‘Āfai ‘ua po e se isi lou alāfau taumatau, ia liliu atu fo‘i i ai ma le isi alāfau. 40 ‘Āfai e tagi se isi i le tulafono ‘ina ‘ia maua e ia lou ‘ofu tino, ‘ia avatu fo‘i i ai ma lou peleue. 41 ‘Āfai e poloa‘iina fa‘amalosi oe e se isi ‘ina ‘ia ‘oulua savavali i se maila e tasi, ia ‘oulua savavali ma ia i ni maila se lua. 42 Foa‘i atu mea ‘ua tagi mai ai se tagata ‘iā te oe, ma ‘aua ‘e te mata‘ū i le tagata ‘ua fia ‘aitalafu mai ‘iā te oe. 43 “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo na fai mai, ‘ ‘Ia e alofa atu i lē lua te tuā‘oi, ‘ae ‘ino‘ino i lou fili.’ 44 A ‘ou te fai atu a‘u ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou alolofa i o ‘outou fili, ma tatalo mo ē o lo‘o fa‘asauā ‘iā te ‘outou, 45 ‘ina ‘ia ‘avea ‘outou ma fānau moni a lo ‘outou Tamā o i le lagi, auā na te fa‘aosoina lona la i tagata leaga ‘atoa ma tagata lelei; na te fa‘atotō ifo fo‘i le timu i luga o tagata leaga ‘atoa ma tagata lelei. 46 ‘Āfai tou te alolofa atu tau o ē o lo‘o alolofa mai ‘iā te ‘outou, o le ā la se taui tou te maua? E lē faia ‘ea fo‘i fa‘apenā e tagata aolafoga? 47 ‘Āfai fo‘i na o ‘outou uso lava tou te tali leleia, o le ā ‘ea se mea ‘ua sili ai ‘outou i lo isi tagata? E lē o le faiga ‘ea lenā e faia e tagata aolafoga? 48 O lenei, ia ‘ato‘atoa lo ‘outou lelei, ia pei o lo ‘outou Tamā o i le lagi e ‘ato‘atoa ‘ona lelei o ia.
Mataio 6
1 “ ‘Ia ‘outou fa‘aeteete, ‘ina ne‘i fai lelei a ‘outou amio ‘ona o le va‘aiga a tagata; auā tou te lē maua ai se taui mai lo ‘outou Tamā o i le lagi. 2 “A ‘outou fai meaalofa, ‘aua ne‘i ilia se pū e fa‘ailoa atu ai i tagata, e pei o le faiga a tagata fa‘afia amiotonu i sunako ma ala tetele. ‘Ua fa‘apea la latou faiga ‘ina ‘ia vi‘ia ai i latou e tagata. O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o lo latou taui lava lenā. 3 A ‘outou fai meaalofa, ‘aua lava ne‘i iloa e lou lima tauagavale le mea e faia e lou lima taumatau, 4 a ‘ia fai fa‘alilolilo; auā o lo ‘outou Tamā o i le lagi na te silafia mea lilo, ma na avatua fa‘aaliali le taui ‘iā te oe. 5 “A ‘outou tatalo, ‘aua ne‘i ‘outou fa‘apei o tagata fa‘afia amiotonu, auā ‘ua fai ma a latou masani le tatalo fa‘aaliali i totonu o sunako ma magāala, ‘ina ‘ia va‘aia ai i latou e tagata. O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o lo latou taui lava lenā. 6 A o oe, pe a e tatalo, ‘ia e ulu atu i totonu o lou potu, ma tapuni le faitoto‘a, ma e tatalo ai i lou Tamā o lo‘o i ai i le mea lilo; o lou Tamā fo‘i o lē e silasila i le mea lilo, na te avatua fa‘aaliali le taui ‘iā te oe. 7 “A ‘outou tatalo, ‘aua le tautū i ‘upu e masani ai e pei ‘ona faia e tagata o Nu‘u ‘ese; auā fa‘apea lava a latou o le tele o ‘upu e talia ai a latou tatalo. 8 ‘Aua ne‘i fa‘apei o i latou na. Auā ‘ua silafia e lo ‘outou Tamā mea uma tou te mana‘omia a‘o le‘i ōle atu ‘outou ‘iā te ia. 9 ‘Ia fa‘apenei la ‘ona ‘outou tatalo: ‘Lo matou Tamā e o i le lagi, ia pa‘ia lou suafa, 10 ia o‘o mai lou Mālō. ‘Ia faia lou finagalo, i le lalolagi e pei ‘ona faia i le lagi. 11 ‘Ia e foa‘i mai ia te i matou i le aso nei a matou mea‘ai e tatau ma le aso. 12 ‘Ia e fa‘amāgalo ‘iā te i matou ‘iā matou agasala, e pei o i matou fo‘i ‘ona matou fa‘amāgaloina atu i ē ‘ua agaleaga mai ‘iā te i matou. 13 ‘Aua fo‘i ‘e te ta‘ita‘iina i matou i le fa‘aosoosoga, a ‘ia e lavea‘i i matou ai le leaga.’ 14 “Auā ‘āfai tou te fa‘amāgalo atu i tagata ‘ua fa‘aleaga mai ‘iā te ‘outou, e fa‘amāgaloina fo‘i ‘outou e lo ‘outou Tamā o i le lagi; 15 ‘ae ‘āfai tou te lē fa‘amāgalo atu isi tagata, o le a fa‘apea lava ‘ona lē fa‘amāgaloina o ‘outou leaga e lo ‘outou Tamā. 16 “ ‘Āfai tou te anapopogi, ‘aua ne‘i ‘outou mata fa‘anoanoa e pei o le faiga a tagata fa‘afia amiotonu, o ē ‘ua fa‘aleagaina o latou mata ‘ina ‘ia iloa e tagata o lo‘o anapopogi i latou. O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o lo latou taui lava lenā. 17 A o oe, pe a e anapogi, ia u‘u lelei lou ulu ma fufulu ou mata; 18 ‘ina ‘ia lē iloa e tagata o lo‘o e anapogi, ‘ae tau lava o lou Tamā o lo‘o soifua i le mea lilo; o lou Tamā fo‘i o lo‘o silasila i le mea lilo na te avatua fa‘aaliali le taui ‘iā te oe. 19 “ ‘Aua ne‘i ‘outou fa‘aputuina mo ‘outou ‘oloa i le lalolagi; auā e ‘atia e mogamoga ma pala i le ‘ele, ma o lo‘o i ai fo‘i tagata gaoi latou te ‘eliina a‘e ma gaoi; 20 a ‘ia ‘outou fa‘aputuina mo ‘outou lava ‘oloa fa‘alelagi, e lē o i ai se mogamoga po o se ‘ele e fa‘aumatia ai; e leai fo‘i ni tagata gaoi e ‘eliina ma gaoi ai. 21 Auā, o le mea o lo‘o i ai a ‘outou ‘oloa, o lo‘o i ai fa‘atasi fo‘i ma o ‘outou loto. 22 “O mata o sulu ia o le tino. ‘Āfai e lelei ou mata, e malamalama ai lou tino ‘atoa, 23 ‘Ae a leaga ou mata, e fa‘apea fo‘i ‘ona pogisā ai lou tino ‘atoa. O lea, ‘āfai e pouliuli le malamalama o i totonu ‘iā te oe, ‘ona matuā tele ai lea o le pogisā. 24 “E lē mafai e se tagata ‘ona ‘au‘auna i ni ali‘i se to‘alua, auā o le a ‘ino‘ino i le tasi ‘ae alofa i le isi; a lē o lea, e fa‘apipi‘i atu o ia i le tasi ‘ae lafoa‘i le isi. E lē mafai ‘ona ‘outou ‘au‘auna i le Atua ‘atoa ma ‘oloa o le lalolagi. 25 “O lea, ‘aua ne‘i ‘outou popole vale i mea e tausi ai o ‘outou ola; i mea‘ai ma mea inu; po o lavalava fo‘i. E lē sili ‘ea le ola i lo mea‘ai ma mea inu? E lē sili ‘ea fo‘i le tino i lo lavalava? 26 Va‘ai fo‘i i manu felelei: e lē totōina e i latou ni fa‘ato‘aga ia maua ai mea‘ai; e lē selesele fo‘i pe fa‘aputu saito i le fale e teu ai; peita‘i, e fafagaina i latou uma lava e lo ‘outou Tamā o i le lagi. E lē sili ‘ea ‘outou i manu felelei? 27 O ai ‘ea se isi o ‘outou na te mafaia i lona popole ‘ona fa‘aopoopo le umi o lona ola i se futu e tasi? 28 “O le ā le mea tou te popole ai i o ‘outou lavalava? Va‘ai fo‘i i lautalotalo o le vao, pe fa‘apefea ‘ona tutupu; e lē galulue pe milo i latou. 29 Peita‘i ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e o‘o lava ia Solomona ma lona matagofie tele, e le‘i ‘ofu o ia e pei o se tasi o ia mea. 30 ‘Āfai e fa‘apea ‘ona fa‘a‘ofuina e le Atua le vao o le fanua, o lo‘o ola mai nei i le asō, ‘ae lafoina taeao i le ogāumu, e lē sili ‘ea ‘ona fa‘a‘ofuina ‘outou e ia, o ‘outou o ē e fa‘atuatua itiiti? 31 “O le mea lea, ‘aua tou te popole vale i mea‘ai po o mea inu, po o lavalava fo‘i. 32 Auā o mea uma ia ‘ua sā‘ilia e tagata o Nu‘u ‘ese. A ‘ua silafia lava e lo ‘outou Tamā o i le lagi e aogā ia mea uma ‘iā te ‘outou. 33 A ‘ia ‘outou mua‘i sā‘ili lona Mālō ma lana amiotonu, ‘ona fa‘aopoopoina atu lea o ia mea uma ‘iā te ‘outou. 34 O le mea lea, ‘aua tou te popole mo le aso a taeao, auā o lo‘o i ai lava i le aso a taeao mea e tele e popole ai. E tofu le aso ma ona lava fa‘alavelave.
Mataio 7
1 “ ‘Aua tou te fa‘amasino atu, ‘ina ne‘i fa‘amasinoina ‘outou. 2 Auā o le fa‘amasinoga tou te fa‘amasino atu ai, o le fa‘amasinoga lava lea e fa‘amasinoina ai ‘outou. O le fua fo‘i tou te fua atu ai, o le fua lava lea e toe fuaina ai ‘outou. 3 Aiseā ‘ua faigofie ai ‘ona e va‘aia le otaota i le mata o lou uso, ‘ae te lē o amana‘ia le ogāla‘au o lo‘o i lou lava mata? 4 E fa‘apefea fo‘i ‘ona e fai atu i lou uso, ‘Tu‘u mai ia se‘i ‘ou ‘ave‘esea le otaota mai lou mata,’ peita‘i o lo‘o i lou lava mata le ogāla‘au? 5 Talofa ‘iā te oe le tagata fa‘afia amiotonu! ‘Ave ‘ese muamua le ogāla‘au lenā e i lou mata; ‘ona manino ai lea o lau va‘ai, ma faigofie ai ‘ona ‘ave ‘ese le otaota mai le mata o lou uso. 6 “ ‘Aua le avatua mea pa‘ia i ta‘ifau; ‘aua fo‘i le lafoa‘iina a ‘outou penina i pua‘a; ‘ina ne‘i soli e i latou i o latou vae, ma liliu mai ma saeia ‘outou. 7 “ ‘Ia ‘outou ōle atu, ‘ona foa‘iina mai lea ‘iā te ‘outou; ‘ia ‘outou sā‘ili, ‘ona ‘outou maua ai lea; ‘ia ‘outou tu‘itu‘i atu, ‘ona tatalaina mai ai lea ‘iā te ‘outou. 8 So o se isi e ōle atu e maua e ia le mea na ōle atu ai; o le tagata fo‘i e sā‘ili e maua e ia le mea na sā‘ilia; e tatalaina fo‘i le faitoto‘a i le tagata e tu‘itu‘i atu. 9 O ai o ‘outou na te avatua i lona atali‘i se ma‘a pe a tagi mai i se areto? 10 A tagi mai fo‘i i se i‘a, na te avatua ‘ea i ai se gata? 11 ‘Āfai o ‘outou o tagata leaga ‘ae tou te iloa ‘ona avatu mea lelei ‘iā ‘outou fānau, e lē sili ‘ea la ‘ona foa‘i mai e lo ‘outou Tamā o i le lagi mea lelei ‘iā i latou e ōle atu ‘iā te ia? 12 “ ‘Ia ‘outou faia i isi tagata mea uma ‘ua ‘outou manana‘o ia fai mai e isi tagata ‘iā te ‘outou, auā o le mea tonu lea o lo o fai mai ai le tulafono ma perofeta. 13 “ ‘Ia ‘outou ulu atu i le faitoto‘a vāitiiti, auā e vatele le faitoto‘a, e lautele fo‘i le ala e tau i le malaia, e to‘atele fo‘i ‘ua ui atu ai. 14 Auā e vāitiiti le faitoto‘a, e lauitiiti fo‘i le ala e tau atu i le ola; e to‘aitiiti fo‘i i latou o ē ‘ua mauaina. 15 “ ‘Ia ‘outou fa‘aeteete i perofeta pepelo, o ē e ō atu ‘iā te ‘outou e pei o ni mamoe, a o i latou moni lava o luko fe‘ai. 16 O fua o a latou galuega tou te iloa ai i latou. E aumai ‘ea e tagata se fuifui vine mai le la‘au tuitui, po o mati mai le la‘au talatala? 17 O la‘au lelei e fua mai i fua lelei; o la‘au leaga fo‘i e fua mai i fua leaga. 18 E lē mafai e se la‘au lelei ‘ona fua mai i ni fua leaga; e lē mafai fo‘i e se la‘au leaga ‘ona fua mai i ni fua lelei. 19 O la‘au uma e lē fua mai i fua lelei, e tātu‘uina ma susunuina i le afi. 20 E fa‘apea fo‘i ‘ona ‘outou iloa i latou i fua o a latou galuega. 21 “E lē ulu atu i le Mālō o le lagi i latou uma e fai mai, ‘Le Ali‘i e, le Ali‘i e,’ ‘ae na o i latou e faia le finagalo o lo‘u Tamā i le lagi. 22 E to‘atele o le a fai mai ‘iā te a‘u i lea aso, ‘Le Ali‘i e, le Ali‘i e, matou te le‘i tāla‘i ‘ea i lou suafa? O lou suafa fo‘i na matou tulia ai temoni. O lou suafa fo‘i lea na matou faia ai galuega ofoofogia e tele.’ 23 ‘Ona ‘ou ta‘utino atu ai lea ‘iā te i latou, ‘ ‘Ou te le‘i iloa lava ‘outou. Inā ō ‘ese ia ‘iā te a‘u, o ‘outou o ē e fai amio leaga.’ 24 “O lenei la, o le tagata e fa‘alogo mai i a‘u ‘upu nei ma usita‘i i ai, ‘ou te fa‘atusaina o ia i le tagata atamai na fa‘atūina lona fale i luga o le papa. 25 Na to mai i ai timuga; na tatafe i ai vaitafe; na afātia fo‘i i matagi; ‘ae le‘i pa‘ū lava, auā na fa‘avaeina i luga o le papa. 26 “A o le tagata e fa‘alogo mai i a‘u ‘upu nei ‘ae lē usita‘i i ai, e fa‘atusaina o ia i le tagata valea na fa‘atūina lona fale i le oneone. 27 Na to mai i ai timuga; na tatafe mai i ai vaitafe; na afātia fo‘i i matagi; ‘ona pa‘ū ai lea; ma ‘ua matuā malepe lava.” 28 ‘Ina ‘ua fa‘ai‘u e Iesu ana a‘oa‘oga, sa matuā ofo tele tagata e to‘atele sa fa‘alogologo i ana matā‘upu; 29 auā ‘ua a‘oa‘o atu o ia e pei o lē ‘ua i ai le pule, ‘ae lē pei o a‘oa‘o tulafono.
Mataio 8
1 ‘Ua maliu ifo Iesu nai le mauga, ‘ona mulimuli atu lea o tagata e to‘atele ‘iā te ia. 2 ‘Ona sau ai lea o le tagata lepela ma fa‘apa‘ū faō mai i ona luma. ‘Ua fai mai fo‘i ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, a e finagalo i ai, ‘e te mafaia lava ‘ona fa‘amālōlōina a‘u.” 3 ‘Ona ‘a‘apa atu lea o Iesu ma pa‘i atu ‘iā te ia, ma fetalai atu, “ ‘Ou te loto i ai; inā mālōlō ia oe.” ‘Ona te‘a loa lea o lona lepela. 4 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Aua lava ne‘i e ta‘uina atu lenei mea i se tagata. A e alu ma fa‘aali oe i ositaulaga. ‘Ia e avatua fo‘i le meaalofa na fa‘atonuina e Mose, ‘ina ‘ia fa‘amaonia ai e i latou ‘ua fa‘amālōlōina oe.” 5 ‘Ina ‘ua maliu atu Iesu i Kapanaumi, na alu ane ‘iā te ia le ta‘ita‘i‘au ma lana talosaga. 6 Fai mai o ia, “Le Ali‘i e, o lo‘o ma‘i tigāina la‘u ‘au‘auna i le fale, ‘ua matuā mafatia lava.” 7 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “O le a ‘ou alu atu e fa‘amālōlō lau ‘au‘auna.” 8 A ‘ua fai mai le ta‘ita‘i‘au, “Le Ali‘i e, o a‘u o le tagata fa‘atauva‘a, e lē tatau ‘ona e maliu mai i lo‘u fale; tau lava o sau fetalaiga e pa‘ū mai, ‘ona mālōlō ai lea o la‘u ‘au‘auna. 9 Auā o a‘u e pule mai i ai le isi tagata, ‘ou te pule fo‘i i le ‘autau: a ‘ou fai atu lava i lea fitafita e alu, ‘ona alu lea; a ‘ou fai atu fo‘i i la‘u ‘au‘auna e fai le mea lea, ‘ona faia lava lea.” 10 ‘Ua fa‘afofoga Iesu i nei ‘upu, ‘ona ofo ai lea ma fetalai atu ia i latou sa mulimuli mai ‘iā te ia, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te le‘i iloa ‘iā Isaraelu se fa‘atuatua fa‘apenā. 11 ‘Ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, e to‘atele tagata o le a ō mai i sasa‘e ma sisifo, e ‘a‘ai fa‘atasi ma Aperaamo ma Isaako ma Iakopo i le Mālō o le lagi; 12 a‘o tagata o le Mālō, o le a lafoina i latou i fafo i le pouliuli, e i ai le taufaitagiauē ma le lilivau o nifo.” 13 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu i le ta‘ita‘i‘au, “Alu atu ia oe; e pei o lou fa‘atuatua, ia fa‘apea lava ‘ona faia mo oe.” ‘Ona mālōlō ai lea o lana ‘au‘auna i lenā lava itūlā. 14 ‘Ua maliu atu Iesu i le fale o Peteru; ‘ua silafia fo‘i e ia o lo‘o ma‘i fiva le tinā o le avā a Peteru. 15 ‘Ua pa‘i atu o ia i le lima o le tama‘ita‘i, ‘ona malosi ai lea; ‘ua ‘au‘auna mai fo‘i lea lava tama‘ita‘i ‘iā te i latou. 16 ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona ‘aumaia lea e i latou ‘iā Iesu tagata e to‘atele ‘ua uluitinoina e temoni; ‘ua tuli‘esea fo‘i e ia agaga uma i lana fetalaiga. O isi fo‘i itū‘āiga ma‘i ‘ese‘ese na ‘aumaia ‘iā te ia, na fa‘amālōlōina uma lava e ia. 17 ‘Ua fa‘ataunu‘uina ai le afioga a le Atua na ala mai i le perofeta o Isaia, fai mai, “ ‘Ua ‘aveina e ia o tatou vaivai, mana tau‘ave o tatou ma‘i.” 18 ‘Ua silasila atu Iesu i le to‘atele o tagata o lo‘o ō mai ‘iā te ia, ‘ona fa‘atonuina lea e ia se va‘a e maliu atu ai i le isi itūvai. 19 A o le isi a‘oa‘o tulafono ‘ua sau ma fai mai ‘iā te ia, “Le A‘oa‘o e, ‘ou te mulimuli atu ‘iā te oe i so o se mea ‘e te maliu atu i ai.” 20 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “E i ai lua o alope, e fai fo‘i ofaga o manu felelei, a‘o le Atali‘i o le Tagata, e leai se mea e moe ai o ia.” 21 ‘Ua fai ane fo‘i le isi o ona so‘o ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, tu‘u mai ia se‘i ‘ou alu muamua e tanu lo‘u tamā.” 22 A ‘ua tali atu o ia, “Mulimuli mai ‘iā te a‘u, ‘ae tu‘u pea ia i ē ‘ua oti e tanu o latou tagata oti.” 23 ‘Ua maliu atu Iesu i le va‘a, ‘ona mulimuli atu ai lea o ona so‘o ‘iā te ia. 24 Na agi mai le afā tele ma ‘ua fafati mai fo‘i galu, toeitiiti lava a goto ai le va‘a; a o lo‘o tofā pea lava Iesu. 25 ‘Ona ō mai lea o i latou ‘ua fafagu ‘iā te ia ma fai atu, “Le Ali‘i e, lavea‘i mai i matou o le a matou feoti.” 26 A ‘ua tali atu o ia, “ ‘Ua ‘outou matata‘u aiseā, ‘outou o ē e fa‘atuatua itiiti?” ‘Ona tula‘i lea o ia ma tāofi le matagi ma le vai; ‘ona matuā malū ai lea. 27 Na ofo tele so‘o ma fai ane, “O le ā le itū‘āiga tagata e i ai le tagata lenei? E o‘o lava i le matagi ma le vai ‘ua usiusita‘i ‘iā te ia.” 28 O le taimi na taunu‘u atu ai Iesu i le isi itū, i le itūmālō o Kerasene, na ō ane ai mai tu‘ugamau tagata e to‘alua ‘ua uluitinoina e temoni, ‘ua fetaia‘i ma ia. O nei tagata e matuā mata‘utia lo la sauā. 29 Peita‘i, ‘ua fetaui i lā‘ua ma Iesu, ‘ona ‘alalaga mai lea o i lā‘ua ‘iā te ia, “Le Alo e o le Atua, o le ā ‘ea lau fe‘au ia i mā‘ua? ‘Ua e maliu mai ‘ea e fa‘apuapuagātia i mā‘ua a‘o le‘i o‘o i aso na tu‘upoina?” 30 Sa i ai fo‘i le lafu pua‘a sa tata‘a i tala atu o le mea sa tutū mai ai i lā‘ua. 31 ‘Ona ‘ai‘oi mai lea o temoni ‘iā te ia, ma fai mai, “ ‘Āfai ‘e te tuli‘eseina i matou, ‘ia e tutūlia i matou i le lafu pua‘a.” 32 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ua lelei, inā o ia.” ‘Ona ulufafo lea o i latou ma ulu atu i pua‘a. O le mea na tupu, na taufetuli uma pua‘a ma feosofi ifo i le tofē, ma malelemo ai. 33 O i latou fo‘i sa tausia pua‘a, ‘ua sosola ma ta‘u atu i tagata o le nu‘u, mea na faia e Iesu i tagata na uluitinoina e temoni. 34 ‘Ua ō mai fo‘i le nu‘u ‘atoa ‘iā Iesu, ma talosaga atu ‘iā te ia ‘ina ‘ia maliu ‘ese mai lo latou itūmālō.
Mataio 9
1 ‘Ua maliu atu Iesu i le va‘a, ma malaga atu i lona lava ‘a‘ai i le isi itūvai. 2 ‘Ona si‘i ane lea e i latou ‘iā te ia o le tagata ‘ua pe lona tino. ‘Ua silafia e Iesu lo latou fa‘atuatua, ‘ona fetalai atu lea i le tagata ma‘i, “Lo‘u atali‘i e, ‘ia e loto tele, ‘ua fa‘amāgaloina au agasala.” 3 A o isi a‘oa‘o tulafono ‘ua femusua‘i, ma fai ane, “ ‘Ua ‘upuvale lenei tagata i le Atua.” 4 ‘Ua silafia e Iesu o latou mafaufauga, ‘ona fesili atu lea ‘iā te i latou, “Aiseā ‘ua ‘outou mafaufau leaga ai i o ‘outou loto? 5 O lē fea ‘ea e faigofie: o le fai atu, ‘ ‘Ua fa‘amāgaloina au agasala,’ po o le fai atu, ‘Tula‘i ia, ma savali?’ 6 O le mea lenei o le a ‘outou iloa ai, e mafai e le Atali‘i o le Tagata ‘ona fa‘amāgaloina agasala i le lalolagi.” ‘Ua liliu atu loa Iesu i le tagata ma‘i ma fetalai atu i ai, “Tula‘i ia, ‘ave lou moega ma alu i lou ‘āiga.” 7 ‘Ona tula‘i ai lea o ia ma alu i lona ‘āiga. 8 ‘Ina ‘ua va‘aia e tagata le mea ‘ua tupu, sa matuā ofo lava i latou. ‘Ua vivi‘i atu fo‘i i latou i le Atua ‘ina ‘ua tu‘uina mai se pule fa‘apea i tagata. 9 A o maliu atu Iesu nai lea mea, sa silafia e ia le tagata e igoa ia Mataio, o lo‘o nofo mai i le fale e ao ai lafoga. ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “Mulimuli mai ia ‘iā te a‘u.” ‘Ona tula‘i lea o ia ma mulimuli atu ‘iā Iesu. 10 A o taumafa Iesu i le fale i le isi aso, na ō ane tagata aolafoga e to‘atele ‘atoa ma ē e agasala, ma ‘ua ‘a‘ai fa‘atasi ma Iesu ma ona so‘o. 11 ‘Ua va‘ai atu faresaio i lea mea, ‘ona fai ane lea o i latou i ona so‘o, “ ‘Ua ‘a‘ai fa‘atasi aiseā lo ‘outou A‘oa‘o ma tagata aolafoga ma ē e agasala?” 12 ‘Ua fa‘afofoga atu Iesu i na ‘upu, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te‘i latou, “E lē o tagata soifua mālōlōina, a o tagata mama‘i e mana‘omia le foma‘i. 13 Inā o ia e sā‘ili le uiga o ‘upu nei, ‘ ‘Ou te loto i le alofa, ‘ae lē o le taulaga.’ ‘Ou te le‘i sau e vala‘au i tagata amiotonu, a o tagata agasala.” 14 ‘Ona ō ane lea o so‘o o Ioane ‘iā Iesu ma fai ane, “Aiseā ‘ua matou saga anapopogi ai lava i matou ma faresaio, a o ou so‘o e lē anapopogi i latou?” 15 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “E mafai ‘ea e uō a le fa‘ato‘āfaiavā ‘ona fa‘anoanoa a o fa‘atasi i latou ma le fa‘ato‘āfaiavā? Peita‘i e o‘o mai aso e ‘ave‘esea ai le fa‘ato‘āfaiavā mai ‘iā te i latou, o le taimi tonu lenā e anapopogi ai i latou. 16 “E leai se tagata na te fonoina se māsae o se ‘ofu tuai i se fasi ‘ie fou; auā e māsae ai le ‘ofu ‘ona o le fono, ‘ona sili atu lea ‘ona tele o le māsae. 17 E lē utuina fo‘i se uaina fou i ni fagupa‘u tuai, auā e pāpā ai fagupa‘u, ‘ona maumau lea o le uaina, ma ‘ua lē aogā ai fo‘i fagupa‘u. ‘Ae utuina lava le uaina fou i fagupa‘u fou, ‘ona taufai saogalemū ai lea o fagupa‘u ma le uaina.” 18 A o fetalai atu Iesu ‘iā te i latou i ia mea, na alu ane le isi ali‘i tāua lava, ma ifo to‘ele ane ‘iā te ia. ‘Ua fai ane fo‘i o ia, “O si o‘u afafine fa‘ato‘ā oti nei lava; peita‘i a e maliu mai e fa‘ae‘e i ai lou ‘a‘ao, o le a toe ola lava.” 19 ‘Ona tula‘i lea o Iesu ma ona so‘o, ‘ua mulimuli atu ‘iā te ia. 20 Sa i ai le isi fafine sa ma‘i i le puna toto i tausaga e sefulu ma le lua. ‘Ua ui ane o ia i tua o Iesu ma pa‘i atu i le pito o lona ‘ofu. 21 Auā sa fa‘apea lona manatu, tau lava ‘ina ‘ou pa‘i atu i le pito o lona ‘ofu, ‘ona fa‘amālōlōina ai lea o a‘u. 22 A ‘ua liliu ane Iesu ma ‘ua silafia e ia le fafine. ‘Ona fetalai ane lea i ai, “Lo‘u afafine e, ‘ia e loto tele. ‘Ua fa‘amālōlōina oe i lou fa‘atuatua.” ‘Ua amata mai i lenā itūlā ‘ona malosi lava le fafine. 23 E taunu‘u atu Iesu i le fale o lea ali‘i, o i ai le ‘au ilifagufagu ma tagata e to‘atele o lo‘o matuā fa‘anoanoa. 24 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “Ō ‘ese ia! E le‘i oti le teine o lo‘o moe.” ‘Ona tauemu mai lea o i latou ‘iā te ia. 25 ‘Ona tulia lea o i latou i fafo ma le fale, na maliu atu loa Iesu ma tago atu i le lima o le teine, ‘ona toe ola ai lea o ia. 26 ‘Ona salalau atu lea o le tala i le nu‘u uma e uiga i lenei mea. 27 A o maliu ‘ese atu Iesu mai lea nu‘u, sa mulimuli atu ‘iā te ia tagata tauaso e to‘alua. Na la ‘alalaga atu fo‘i, “Le Alo e o Tavita, alofa mai ‘iā te i mā‘ua.” 28 ‘Ua ulu atu Iesu i le fale, ‘ona ō ane lea ‘iā te ia o tagata tauaso. ‘Ua fesili atu Iesu ‘iā te i lā‘ua, “Lua te fa‘atuatua ‘ea e mafai ‘ona ‘ou fa‘apupulaina o ‘oulua mata?” ‘Ua tali mai i lā‘ua, “O lea lava, le Ali‘i e.” 29 ‘Ona pa‘i atu lea o Iesu i o la mata, ma fetalai atu, “ ‘Ia fa‘ataunu‘uina ‘iā te ‘oulua le mea ‘ua ‘oulua fa‘atuatua i ai.” 30 ‘Ona toe pupula loa lea o la mata. ‘Ua vavao fo‘i i lā‘ua e Iesu ma fetalai atu ‘aua ne‘i ‘oulua ta‘u atu lenei mea i se isi. 31 A ‘ua ō i lā‘ua ma tāla‘i atu le tala ‘iā te ia i le nu‘u ‘atoa. 32 ‘Ina ‘ua ō ‘ese tagata tauaso, sa avane loa e nisi ‘iā te ia le tagata gūgū ‘ua uluitinoina e le temoni. 33 ‘Ua tulia e Iesu le temoni, ‘ona tautala ai lea o le tagata gūgū. ‘Ua ofo tagata uma ma fai ane, “Fa‘ato‘ā tupu lea o se mea fa‘apea ‘iā Isaraelu.” 34 A ‘ua fai ane faresaio, “O le pule o temoni ‘ua mafai ai e ia ‘ona tulia temoni.” 35 Sa femaliua‘i solo Iesu i ‘a‘ai ma faoa ‘a‘ai, ma a‘oa‘o atu i o latou sunako; sa folafola atu fo‘i e ia ‘iā te i latou le Tala Lelei o le Mālō, ma fa‘amālōlō ma‘i ‘ese‘ese uma lava. 36 ‘Ua silasila atu o ia i tagata e to‘atele na ō ane, ‘ona ‘o‘otia ai lea o lona finagalo ‘ina ‘ua fememea‘i ma mafatia i latou, e pei o ni mamoe ‘ua leai so latou leoleo. 37 ‘Ona fetalai ane lea o ia i ona so‘o, “ ‘Ua tele le fuata e fia seleseleina, a ‘ua to‘aitiiti le ‘au faigaluega. 38 O lea ‘ia ‘outou tatalo atu ai i le Ali‘i e ana le fa‘ato‘aga, ‘ina ‘ia ‘auina mai ni tagata faigaluega mo le tauina o fua o lana fa‘ato‘aga.”
Mataio 10
1 ‘Ua fa‘apotopoto mai e Iesu ona so‘o e to‘asefulu ma le lua, ‘ona tu‘uina atu lea e ia ‘iā te i latou le pule e tutuli ai agaga leaga, ma fa‘amālōlō tagata mama‘i i ma‘i ‘ese‘ese. 2 O igoa nei o le ‘au ‘aposetolo e to‘asefulu ma le lua: e muamua Simona lē ‘ua ta‘ua o Peteru, ma Anetere‘a lona uso; o Iakopo le atali‘i o Sepetaio ma Ioane lona uso; 3 o Filipo ma Patolomaio; o Toma ma Mataio le aolafoga; o Iakopo le atali‘i o Alefaio, ma Tataio; 4 o Simona le Kanana, ma Iuta le Sekara, o lē na fa‘alataina Iesu. 5 O le to‘asefulu ma le lua lenei na ‘auina atu e Iesu, ma ‘ua fa‘atonu atu e ia, “ ‘Aua ne‘i ‘outou ō atu i Nu‘u ‘ese ma ‘a‘ai o Samaria, 6 ‘ae lelei ‘ona ‘outou ō atu i mamoe ‘ua lē iloa o le ‘āiga o Isaraelu. 7 A ‘outou ō, ‘ia ‘outou tāla‘i atu, ‘ ‘Ua lata mai le Mālō o le lagi.’ 8 Fa‘amālōlō tagata mama‘i ma tagata lepela, ma fa‘aola tagata ‘ua oti, ma tuli ‘ese temoni ‘ua uluitino i tagata. O mea na ‘ua ‘outou maua fua, ‘ia ‘outou foa‘ifuaina atu. 9 ‘Aua ne‘i teuina i o ‘outou fusipa‘u ni auro, po o ni siliva, po o ni ‘apamemea. 10 ‘Aua fo‘i tou te ‘avea se taga i la ‘outou malaga, po o ni ‘ofutino se lua, po o ni se‘evae, po o se to‘oto‘o. Auā e tatau ‘ona avatu le mea‘ai i le tagata faigaluega. 11 “So o se ‘a‘ai po o se nu‘u tou te ō atu i ai, ‘ia ‘outou sā‘ili se tagata ‘ua tatau ‘ona ‘outou nonofo ai. O inā tou te nonofo ai se‘ia o‘o i le taimi tou te toe ō ‘ese ai. 12 A ‘outou ulufale atu i lea fale, ‘ia ‘outou fa‘atalofa atu i ai. 13 ‘Āfai e talileleia ‘outou i lea ‘āiga, ia o‘o atu i ai la ‘outou fa‘amanuiaga; ‘ae ‘āfai e lē talia lelei ‘outou, ia toe fo‘i ane la ‘outou fa‘amanuiaga ‘iā te ‘outou. 14 ‘Āfai e lē talileleia ‘outou e se isi, pe lē fa‘alogo ane fo‘i ‘iā ‘outou ‘upu, ‘ia ‘outou tula‘i ‘ese mai lea ‘āiga, ma tūtū atu i ai le pefu mai o ‘outou vae. 15 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e feoloolo le sala a Sotoma ma Komoro i le sala a ‘ia tagata pe a o‘o i le aso o le fa‘amasinoga. 16 “ ‘Ou te ‘auina atu nei ‘outou e pei o mamoe e lotolotoi i le vā o luko. O lea, ‘ia ‘outou atamamai e pei o gata, ma fifilemū e pei o lupe. 17 ‘Ia ‘outou fa‘aeteete i tagata, auā e molia ‘outou e i latou ‘ina ‘ia fa‘amasinoina i fono, ma sasaina ‘outou i sunako. 18 O le a molia ‘outou i luma o ē e pule ma tupu ‘ona o a‘u, ‘ina ‘ia fai ma molimau ‘iā te i latou ma nu‘u uma. 19 A molia ‘outou, ‘aua ne‘i ‘outou popole vale i ni a ‘outou fa‘amatalaga, auā o le taimi e fa‘amasinoina ai ‘outou, e foa‘iina atu ai ‘iā te ‘outou mafaufauga tou te tautala atu ai. 20 E lē o ‘outou e tautala atu, a o le Agaga o lo ‘outou Tamā na te fa‘aaogāina ‘outou e fetalai atu ai. 21 “E molia e le uso lona lava uso ‘ina ‘ia fasiotia, e fa‘apea fo‘i ‘ona molia e le tamā lona atali‘i; a o fānau o le a fa‘asaga tau i latou ma fasiotia o latou mātua. 22 O le a ‘inosia ‘outou ‘ona o a‘u; a o le tagata e tumau se‘ia o‘o i le i‘uga, e fa‘aolaina. 23 A fa‘asauāina ‘outou i se nu‘u, sosola i se isi nu‘u, auā o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e sau lava le Atali‘i o le Tagata e le‘i so‘o nu‘u o Isaraelu ‘iā te ‘outou. 24 “E lē sili le tagata a‘oga i lona faia‘oga, e lē sili fo‘i le ‘au‘auna i lona matai. 25 O le mea e fai e le tagata a‘oga, o le fa‘ata‘ita‘i lea i lona faia‘oga; e fa‘apea fo‘i le ‘au‘auna ‘ona fa‘ata‘ita‘i i lona matai. ‘Āfai ‘ua fa‘aigoaina e i latou le matai o le ‘āiga ia Pelesepulo, e lē sili ‘ea ‘ona fa‘aigoaina fa‘apenā e i latou tagata o lona ‘āiga? 26 “O lea, ‘aua tou te fefefe ‘iā te i latou. E leai se mea lilo e lē fa‘aalia; e leai fo‘i se mea ‘ua natia e lē o‘o ‘ina iloa. 27 O mea ‘ua ‘ou ta‘uina atu ‘iā te ‘outou i le pogisā, ‘ia ‘outou ta‘u atu i le malamalama. O mea fo‘i ‘ua fa‘alogo ai o ‘outou taliga, ‘ia ‘outou folafolaina atu i luga o fale. 28 ‘Aua ne‘i ‘outou matata‘u i ē e fasiotia le tino ‘ae lē mafaia e i latou ‘ona fasioti le agaga; a ‘ia ‘outou matata‘u i lē na te mafaia ‘ona fa‘aumatia le agaga ‘atoa ma le tino i Kena. 29 E lē fa‘atauina ‘ea ni manu iti se lua i le sene? ‘Ae leai fo‘i se isi o lā‘ua e pa‘ū i le ‘ele‘ele e aunoa ma le silafia e lo ‘outou Tamā. 30 A o ‘outou, e o‘o lava i o ‘outou lauulu ‘ua uma ‘ona faitauina. 31 ‘Aua la tou te matata‘u; auā e sili atu le tāua o le tagata e to‘atasi i lo manu iti e tele. 32 “O lea, so‘o se tagata na te ta‘utinoina atu a‘u i luma o tagata, ‘ou te ta‘utinoina fo‘i o ia i luma o lo‘u Tamā i le lagi. 33 A o le tagata na te fa‘afitia a‘u i luma o tagata, ‘ou te fa‘afitia fo‘i o ia i luma o lo‘u Tamā i le lagi. 34 “ ‘Aua ne‘i ‘outou manatu ‘ua ‘ou sau e aumai le filemū i le lalolagi; ‘ou te le‘i sau e aumai le filemū, a o le pelu. 35 ‘Ua ‘ou sau e fa‘atupu le feitaga‘i i le vā o le tama ma lona tamā, i le vā fo‘i o le teine ma lona tinā; ma le vā o le fafine ma le tinā o lana tane. 36 E lē gata i lea, a o tagata lava o le ‘āiga o le a lamatia ai le matai. 37 “O le tagata e sili lona alofa i lona tamā po o lona tinā i lo lona alofa mai ‘iā te a‘u, e lē aogā mo a‘u. O mātua fo‘i ‘ua fa‘asili le alofa i fānau tama po o fānau teine i lo le alofa mai ‘iā te a‘u, e lē aogā i latou mo a‘u. 38 O le tagata e lē amoina lona lava satauro ma fa‘aa‘oa‘o mai ‘iā te a‘u, e lē aogā lava o ia mo a‘u. 39 O le tagata e sā‘ilia mea mo lona lava ola, e maumau lona ola, a o le tagata na te fa‘amaumauina lona ola ‘ona o a‘u, e maua e ia. 40 “So o se isi na te talia ‘outou, o a‘u lava lea ‘ua na talia; o le tagata fo‘i na te talia a‘u, ‘ua talia e ia lē na ‘auina mai a‘u. 41 O se tagata na te talia se perofeta ‘ona o ia o le perofeta, e maua e ia le taui o le perofeta; o se tagata fo‘i na te talia se tagata amiotonu ‘ona o ia o le tagata amiotonu, e maua e ia le taui o le tagata amiotonu. 42 So o se tagata lava na te avatua se ipu vai malūlū i se isi o i latou nei e aupito fa‘atauva‘a, ‘ona o ia o se tasi o o‘u-so‘o, o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e lē mafai ‘ona lē maua e ia lona taui.”
Mataio 11
1 ‘Ua uma ‘ona fa‘atonuina e Iesu so‘o e to‘asefulu ma le lua, ‘ona femaliua‘i solo lea o ia i lea ‘a‘ai ma lea ‘a‘ai, e a‘oa‘o ma tala‘i atu ai. 2 Na fa‘alogo ane Ioane mai le falepuipui i mea na faia e Keriso, ‘ona tutuli ane ai lea o ona so‘o e fesili ‘iā Iesu, 3 po o ia lea na ta‘ua o le ā maliu mai, pe i ai se isi e toe fa‘atali i ai. 4 A ‘ua tali atu Iesu i ia so‘o, “Ō atu ia e ta‘u ‘iā Ioane mea uma na ‘outou fa‘alogo ma va‘ai i ai: 5 ‘ua toe pupula tagata sa tauaso, o ē sa pipili ‘ua toe savavali, ‘ua fa‘amālōlōina lepela, o ē sa tutuli ‘ua toe lelei a latou fa‘alogo, ‘ua toe fa‘aolaina fo‘i ē na oti, ma ‘ua tala‘iina le Tala Lelei i tagata matitiva. 6 E matuā fiafia tele le tagata e lē fa‘atigā mai ‘iā te a‘u.” 7 ‘Ua toe fo‘i so‘o o Ioane, ‘ona faia lea e Iesu lana fa‘amatalaga i tagata e uiga ‘iā Ioane. ‘Ua fesili atu fo‘i ‘iā te i latou, “O le ā le mea na ‘outou o ai i le vao tu‘ufua? Na ‘outou o ‘ea e matamata i ni lau la‘au e feluea‘iina i le matagi? 8 ‘Āfai la e leai, o le ā le mea na ‘outou o ai? Na ‘outou o ‘ea e matamata i le tagata ‘ua ‘ofu i ‘ofu silika? E lē o fale ‘ea o tupu e nonofo ai tagata ‘ua ‘o‘ofu i ‘ofu silika? 9 A o le ā la le mea na ‘outou o ai i le vao tu‘ufua? Na ‘outou o ‘ea i se perofeta? Ioe, o lenā. A ‘ou te fai atu, e sili atu o ia i perofeta. 10 O ia lava lenei e fa‘asino i ai ‘upu ‘ua tusia, ‘O lenei, ‘ou te ‘auina atu la‘u sāvali e muamua i ou luma, o ia na te teuteua lo‘u ala.’ 11 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e leai lava se isi o i latou uma ‘ua fānanau mai i fafine e sili atu ‘iā Ioane le Papatiso, a o lē e aupito itiiti i le Mālō o le lagi e sili lea ‘iā te ia. 12 Talu mai i aso o Ioane le Papatiso se‘ia o‘o mai i aso nei, ‘ua fa‘aalia mai i le malosi le Mālō o le lagi ma ‘ua ‘avea fa‘amalosi e tagata filigā. 13 Auā o perofeta uma ma le tulafono sa ala mai ai afioga a le Atua a o le‘i o‘o mai Ioane; 14 ‘āfai fo‘i tou te talitonu mai, o ia lava lea o Elia na valo‘ia o le a maliu mai. 15 O lē ‘ua i ai taliga e fa‘alogo ai, fa‘alogo lelei mai ia. 16 “O le ā ‘ea se mea ‘ou te fa‘atusaina i ai tagata o lenei tupulaga? E tusa i latou ma tamaiti o lo‘o nonofo i le malae ma tauvala‘au atu i isi tamaiti, 17 ma fai atu, ‘Na ili atu a matou fa‘aili ‘ae tou te le‘i sisiva mai; na matou taufaitagiauē ‘ae tou te le‘i fētāgisi mai.’ 18 Na sau Ioane, sa le ‘ai o ia pe inu fo‘i; ‘ona fai ane lea o i latou, ‘ ‘Ua ‘iā te ia le temoni.’ 19 ‘Ua sau fo‘i le Atali‘i o le Tagata, ‘ua ‘ai ma inu; ‘ona fai ane lea o i latou, ‘Se tagata inā taumafa ma le inu uaina. O le uō o ia a tagata aolafoga ma ē e agasala.’ ‘Ae ta‘uamiotonuina le poto i galuega e fa‘atinoina ai.” 20 ‘Ona fa‘aalia lea e Iesu lona lē fiafia i nu‘u na faia ai le tele o ana galuega ofoofogia, ‘ona ‘ua lē salamō i latou. ‘Ua fetalai ane o ia, 21 “Talofa ‘iā te oe Koasini! Talofa ‘iā te oe Petesaita! ‘Ana faia i Turo ma Saitonu galuega ofoofogia na ‘ou faia ‘iā te ‘oulua, semanū ‘ua leva ‘ona salamō i latou ma lavalava i le ‘ie talatala ma nonofo i le lefulefu. 22 A ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e feoloolo Turo ma Saitonu ‘iā te ‘outou i le aso fa‘amasino. 23 O oe fo‘i Kapanaumi! E fa‘aeaina ‘ea oe i le lagi? E lafotūina oe i lalo i Seoli; auā ana faia i Sotoma galuega ofoofogia na ‘ou faia ‘iā te oe, se manū e fa‘apenei o ola pea ou tagata. 24 A ‘ou te fai atu e feoloolo Sotoma ‘iā te ‘outou i le aso fa‘amasino.” 25 ‘Ona fetalai ane lea o Iesu, “Le Tamā e, ‘ou te fa‘afetai atu ‘iā te oe, le Ali‘i o le lagi ma le lalolagi, ‘ona ‘ua e natia nei mea i tagata popoto ma le atamamai, a ‘ua e fa‘aalia i tamaiti. 26 Le Tamā e, o lou finagalo lava lea. 27 “E leai se isi na te iloa le Atali‘i vaganā le Tamā; e leai fo‘i se isi na te iloa le Tamā vaganā le Atali‘i, ma lē ‘ua loto le Atali‘i e fa‘aali atu i ai. 28 “ ‘Ia ‘outou ō mai ‘iā te a‘u ‘outou uma o ē ‘ua tigāina ma mafatia i avega, ‘ou te avatua ‘iā te ‘outou le mālōlōga. 29 ‘Ia ‘outou amoina la‘u amo ma fa‘aa‘oa‘o mai ‘iā te a‘u; auā e agamalū ma loto maulalo, ‘ona maua lea e ‘outou le mālōlōga mo ‘outou agaga; 30 auā e ‘ave gofie la‘u amo e māmā fo‘i la‘u avega.”
Mataio 12
1 Na ui ane Iesu i totonu o le fa‘ato‘aga saito i le Sapati; ‘ua fia ‘a‘ai fo‘i ona so‘o, ‘ona ‘o‘oto ai lea e i latou fua o saito ma ‘a‘ai ai. 2 Sa iloa atu i latou e faresaio, ‘ona fai ane lea ‘iā Iesu, “ ‘Ua faia e ou so‘o le mea e sa ‘ona faia i le Sapati.” 3 A ‘ua tali atu Iesu, “Tou te le‘i faitau ‘ea i le mea na faia e Tavita, ‘ina ‘ua fia ‘a‘ai i latou ma ana uō? 4 E le‘i ulu atu ‘ea o ia i le fale o le Atua ma ‘ai i areto na laulauina, o le mea e sa ‘ona ‘ai ai o ia ‘atoa ma ana uō, vaganā ai ositaulaga? 5 Tou te le‘i faitauina ‘ea fo‘i le tulafono, na o ositaulaga i totonu o le malumalu latou te solia le tulafono o le Sapati, ‘ae lē ta‘usalaina i latou? 6 ‘Ou te fai atu fo‘i o lo‘o ‘i‘inei lē e sili atu i le malumalu. 7 Maumau pe ana ‘outou iloa le uiga o ‘upu nei: ‘ ‘Ou te loto i le alofa ‘ae lē o taulaga,’ se manū tou te lē ta‘usalaina se tagata ‘ua leai sona leaga. 8 Auā o le Atali‘i o le Tagata o le Ali‘i o ia o le Sapati.” 9 ‘Ua maliu ‘ese Iesu, ‘ona ulufale atu lea o ia i lo latou sunako. 10 Sa i ai fo‘i i le sunako le tagata ‘ua pe lona lima. ‘Ona fesili tofotofo ane lea o i latou ‘iā Iesu ‘ina ‘ia maua ai se mea e molia ai o ia, “E taga ‘ea i le tulafono ‘ona fa‘amālōlō se ma‘i i le Sapati?” 11 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Āfai e i ai se isi o ‘outou e pa‘ū sana mamoe i le lua i le Sapati, e lē toe ‘aveinaa‘e ‘ea e ia i le Sapati? 12 E lē sili ‘ea le tāua o le tagata i lo le mamoe? O lea la, ‘ua fa‘atagaina i le tulafono le faia o galuega lelei i le Sapati!” 13 ‘Ona fetalai atu lea o ia i le tagata ‘ua pe lona lima, “Fa‘asa‘o lou lima.” ‘Ua fa‘apea ‘ona faia e ia, ma ‘ua toe lelei ai lona lima. 14 A ‘ua ulufafo faresaio ma taupulepule i se ala e mafai ai ‘ona fasiotia Iesu e i latou. 15 ‘Ua silafia e Iesu a latou taupulepulega, ‘ona maliu ‘ese ai lea o ia mai lea nu‘u. Sa mulimuli atu fo‘i ‘iā te ia tagata e to‘atele; na fa‘amālōlōina fo‘i i latou uma e ia. 16 Na vavao fo‘i e ia i latou, ‘aua ne‘i o latou ta‘uina atu o ia i nisi. 17 ‘Ua taunu‘u ai le valo‘aga a le perofeta o Isaia, fai mai: 18 “O la‘u ‘Au‘auna lenei ‘ua ‘ou filifilia, o la‘u pele ‘ua ‘ou matuā fiafia i ai, o le a ‘ou foa‘i atu ‘iā te ia lo‘u Agaga, ‘ona folafola atu lea e ia le fa‘amasinoga tonu i Nu‘u ‘ese. 19 E lē fa‘afinau o ia, e lē ‘alaga fo‘i, e lē fa‘alogoina e se isi lona leo i le auala. 20 E lē gagauina e ia le ū vaivai, e lē tineia fo‘i e ia le vavae mū itiiti, se‘ia o‘o ‘ina tu‘uina atu e ia le manumālō i le fa‘amasinoga. 21 E fa‘amoemoe fo‘i Nu‘u ‘ese i lona suafa.” 22 Na avane fo‘i ‘iā Iesu le tagata ‘ua uluitinoina e le temoni; e tauaso fo‘i o ia ma gūgū. Na fa‘amālōlōina e Iesu lea tagata, ‘ona toe lelei ai lea o lana va‘ai ma lana tautala. 23 Sa ofo uma tagata ma fai ane, “Pe lē o le Alo ‘ea lenei o Tavita?” 24 ‘Ina ‘ua fa‘alogo faresaio i nei ‘upu, ‘ona fai ane lea o i latou, “ ‘Ana leai le malosi o Pelesepulo, le pule o temoni, e lē mafai e lenei tagata ‘ona tuli‘esea temoni.” 25 ‘Ua silafia e Iesu o latou mafaufauga, ‘ona fetalai atu lea, “So‘o se mālō e fevaevaea‘i e fa‘aumatia, e leai fo‘i se nu‘u po‘o se ‘āiga fevaevaea‘i e tumau. 26 O lea, ‘āfai e tuli‘esea Satani e Satani lava ia, o lona uiga, ‘ua fevaevaea‘i ia lava; a fa‘apefea la ‘ona tu lona mālō? 27 ‘Āfai fo‘i e moni ‘ou te tuli‘esea temoni ‘ona o le malosi o Pelesepulo, o le malosi la o ai ‘ua tuli‘esea ai temoni e ā ‘outou fānau? O le mea lea e ‘avea ai i latou ma ō ‘outou fa‘amasino. 28 ‘Ae ‘āfai o le malosi o le Agaga o le Atua ‘ou te tuli‘esea ai temoni, o lona uiga ‘ua o‘o mai lava le Mālō o le Atua ‘iā te ‘outou. 29 “E fa‘apefea ‘ona alu atu se tagata ma so‘ona fa‘aleaga mea a se tagata malosi i lona lava fale? Se‘iloga e sāisāi muamua le tagata malosi, ‘ona fa‘ato‘ā mafai lea e se isi ‘ona fa‘aleagaina ana mea. 30 “O le tagata e lē ‘au fa‘atasi ma a‘u, ‘ua fa‘asagatau mai o ia ‘iā te a‘u; o le tagata fo‘i e lē fa‘aputuputu mea fa‘atasi ma a‘u, ‘ua fa‘ata‘ape‘apeina e ia ana mea. 31 O lea ‘ou te fai atu ai, o agasala uma lava ma ‘upuvale a tagata, e mafai ‘ona toe fa‘amāgaloina; a o le ‘upuvale i le Agaga Pa‘ia, e lē fa‘amāgaloina lava. 32 ‘Āfai e tautala se tagata i se ‘upu e tete‘e atu ai i le Atali‘i o le Tagata, e fa‘amāgaloina o ia; a o le tagata e tautala i se ‘upu e tete‘e atu ai i le Agaga Pa‘ia, e lē fa‘amāgaloina lava o ia. 33 “A lelei le la‘au e lelei fo‘i ona fua, ‘ae a leaga le la‘au e fa‘apea fo‘i ‘ona leaga ona fua. Auā e iloa le la‘au i ona fua. 34 Fānau e a gata fe‘ai, e fa‘apefea ‘ona ‘outou tautala i ni mea lelei a o tumu ‘outou i le leaga? O mea e puna a‘e i le loto, o mea ia e tautala ai le gutu. 35 O le tagata lelei, na te laulauina atu mea lelei mai mea lelei o ‘iā te ia; a o le tagata leaga, na te laulauina atu mea leaga mai mea leaga o lo‘o ‘iā te ia. 36 “ ‘Ou te fai atu, o le aso o le fa‘amasinoga e fa‘amasinoina ai tagata i ‘upu na latou so‘ona tautala ai; 37 auā o au ‘upu e ta‘uamiotonuina ai oe, o au ‘upu fo‘i e fa‘asalaina ai oe.” 38 ‘Ua fai ane nisi o a‘oa‘o tulafono ma faresaio ‘iā te ia, “Le A‘oa‘o e, matou te fia va‘ai i se fa‘ailoga mai ‘iā te oe.” 39 A ‘ua tali atu Iesu, “O se tupulaga leaga ma le mulilulua lenei, e fia va‘ai i se fa‘ailoga, ‘ae lē avatua i ai se fa‘ailoga vaganā le fa‘ailoga o Iona le perofeta. 40 Auā e pei ‘ona sa i ai Iona i totonu o le manava o le i‘a i ao e tolu ma po e tolu, e fa‘apea fo‘i ‘ona i ai o le Atali‘i o le Tagata i le manava o le ‘ele‘ele i ao e tolu ma po e tolu. 41 O le a tutū mai i le fa‘amasinoga tagata Nineva, e fai ma molimau i le fa‘asalaina o le tupulaga lenei, auā na salamō tagata Nineva i le tala‘iga a Iona, a o lea ‘ua ‘i‘inei lē e sili ia Iona. 42 E tutū mai fo‘i i le fa‘amasinoga le tupu tama‘ita‘i mai Saute, fa‘atasi ma le tupulaga lenei e fa‘asalaina ai, auā na sau le tupu tama‘ita‘i mai tulu‘iga o le lalolagi e fa‘alogologo i le poto o Solomona; a o lea ‘ua i ai ‘i‘inei lē e sili ‘iā Solomona. 43 “A alu ‘ese le agaga leaga mai le tagata, ‘ona alu lea o ia ma fealua‘i solo i nofoaga matūtū e sā‘ili se mālōlōga, ‘ae lē maua. 44 ‘Ona fai ifo lea o ia, ‘O le a ‘ou toe fo‘i i lo‘u fale na ‘ou i ai muamua.’ ‘Ona toe fo‘i lea o ia i le fale, ma iloa ai ‘ua mamā ma ‘ua saunia lelei. 45 ‘Ona alu ai lea o ia ma avane isi agaga leaga e to‘afitu, e sili atu ‘ona leaga i lo ia, ‘ua ō mai ma nonofo fa‘atasi ma ia; ‘ona sili atu ai lea ‘ona leaga o lea tagata nai lo le amataga. O le a fa‘apenā fo‘i lenei tupulaga leaga.” 46 A o fetalai atu Iesu i tagata, sa ō ane lona tinā ma ona uso ma fa‘atali atu i fafo mo se avanoa e talanoa ai i latou ma ia. 47 ‘Ona fai ane lea o le isi tagata ‘iā te ia, “O lou tinā ma ou uso o lo‘o fa‘atali mai i fafō, e fia talanoa ‘iā te oe.” 48 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “O ai ‘ea lo‘u tinā ma o‘u uso?” 49 ‘Ona fa‘asino lea o lona ‘a‘ao i ona so‘o, ma fetalai atu, “O lo‘u tinā ma o‘u uso nei! 50 Auā o le tagata e faia le finagalo o lo‘u Tamā i le lagi, o lo‘u uso lea, ma lo‘u tuafafine, ma lo‘u tinā.”
Mataio 13
1 O lea lava aso na maliu atu ai Iesu i tafatafa o le vai, 2 ‘ona potopoto ane ai lea ‘iā te ia o tagata e to‘atele, ‘ona o le to‘atele na‘uā o tagata, o lea na maliu a‘e ai o ia i le va‘a ma nofo ai, a o lo‘o laulaututū mai tagata i le matāfaga. 3 ‘Ona a‘oa‘o atu lea o ia ‘iā te i latou i tala fa‘atusa e tele. ‘Ua fetalai atu o ia, “Sa i ai le tagata faifa‘ato‘aga na lūlū solo ana fatu la‘au ‘ina ‘ia ola i lona fanua. 4 O nisi o nei fatu na pa‘u‘ū i tafatafa o le auala, ‘ona ō ane ai lea o manu felelei ma ‘a‘ai ai. 5 O isi fatu na pa‘u‘ū i le gaoā, ‘ua fa‘alē tele ai se ‘ele‘ele. Sa vave ‘ona tutupu ia fatu ‘ona o le itiiti o le ‘ele‘ele. 6 ‘Ua oso a‘e le la, ‘ona velasia ai lea o la‘au ma ‘ua mamate, auā ‘ua lē mau aa. 7 O isi fo‘i fatu na pa‘u‘ū i totonu o vao tuitui; ‘ua fētina‘iina ai i vao tuitui ma ‘ua mamate. 8 A o isi fatu na pa‘u‘ū i le ‘ele‘ele lelei. O fatu la ia na ola lelei, ma fua mai e ta‘iselau, ta‘ionosefulu ma ta‘itolusefulu. 9 “O lē ‘ua i ai taliga e fa‘alogo ai, fa‘alogo lelei mai ia.” 10 ‘Ua ō ane fo‘i so‘o ‘iā Iesu ma fesili i ai, “ ‘Ua e fa‘aaogāina aiseā tala fa‘atusa?” 11 ‘Ua tali atu Iesu, “ ‘Ua foa‘iina atu ‘iā te ‘outou le malamalama i mea lilo o le Mālō o le lagi. A o isi, e le‘i foa‘iina atu i ai lea malamalama. 12 Auā fo‘i o le tagata ‘ua i ai mea, e toe fa‘aopoopo atili i ai mea, ‘ona atili tele ai lava lea o ana mea; a‘o le tagata e leai ni ana mea, e o‘o lava i sina mea o ‘iā te ia, e ‘ave‘esea. 13 O le mea lea ‘ua ‘ou tautala atu ai ‘iā te i latou i tala fa‘atusa: auā ‘ua va‘ai i latou ‘ae lē iloa, ‘ua fa‘alogo fo‘i i latou ‘ae lē lagona ma malamalama. 14 O i latou nei ‘ua taunu‘u ai ‘upu a le perofeta o Isaia, fai mai: ‘Tou te fa‘alogo lava, ‘ae tou te lē malamalama; tou te vā‘ai fo‘i ‘ae tou te lē iloa. 15 Auā ‘ua ma‘a‘a loto o nei tagata, ma tutuli o latou taliga, ‘ua moei‘ini fo‘i o latou mata, ‘ina ne‘i va‘ai o latou mata, ma fa‘alogo o latou taliga, ma talia i o latou loto, ma liliu mai, ‘ona ‘ou fa‘amālōlōina lea o i latou.’ 16 “ ‘Amu‘ia o ‘outou mata ‘ua va‘ai ma o ‘outou taliga ‘ua fa‘alogo. 17 Auā o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e to‘atele perofeta ma tagata amiotonu ‘ua mavae atu sa fia va‘ai i mea ‘ua ‘outou va‘ai i ai, ‘ae le‘i va‘aia e i latou, sa fia fa‘alogo fo‘i i mea ‘ua ‘outou fa‘alogo ai, ‘ae le‘i fa‘alogo ai lava i latou. 18 “Fa‘alogo mai la ‘outou i le fa‘atatau o le tala i le tagata faifa‘ato‘aga. 19 A fa‘alogo se isi i le ‘upu o le Mālō, ‘ae lē malamalama, ‘ona sau ai lea o le fili ma lia‘i ‘ese le ‘upu na totōina i lona loto. O le fatu lea na pa‘ū i tafatafa o le auala. 20 O le fatu na pa‘ū i le gaoā, o le tagata lea ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, ‘ua na talia fo‘i ma le fiafia; 21 a ‘ua lē mautū lona loto, ma ‘ua na talia le ‘upu mo sina taimi pu‘upu‘u. A o‘o loa ‘ina tutupu mai ni fa‘alavelave po o ni sauāga ‘ona o le ‘upu, ‘ona lafoa‘i lea e ia. 22 O le fatu na pa‘ū i totonu o la‘au tuitui, o ia lea ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, a o le popole vale i mea o lenei lalolagi, ma le fiafia i ‘oloa o lenei olaga, ‘ua fētina‘iina ai le ‘upu, ‘ona lē fua mai ai lea. 23 O le fatu na pa‘ū i le ‘ele‘ele lelei, o ia lea ‘ua fa‘alogo ma malamalama i le ‘upu. O ia lea e tupu ma fua mai e ta‘iselau, ma ta‘ionosefulu, ma ta‘itolusefulu.” 24 ‘Ua toe fetalai atu Iesu ‘iā te i latou i le isi tala fa‘atusa, “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le tagata na totōina ni fatu la‘au lelei i lona fanua. 25 ‘Ua momoe tagata, ‘ona alu ane lea o lona fili ma totō ai vao leaga. 26 ‘Ina ‘ua tutupu a‘e fatu ma fua mai, ‘ona fa‘ato‘ā aliali ai lea o vao leaga. 27 ‘Ua ō ane fo‘i tagata faigaluega ma fesili ane i le tagata e ona le fanua, ‘E lē ni fatu la‘au lelei ‘ea na e totōina i lou fanua? ‘Āfai o lea, o fea e ō mai ai nei vao leaga?’ 28 ‘Ua tali atu o ia ‘iā te i latou, ‘O le mea lea na faia e lē ‘ua ita mai.’ ‘Ua toe fesili atu fo‘i le ‘au faigaluega, po o le ā o e vele ‘ese le vao leaga; 29 a ‘ua tali atu le pule, ‘E leai, tu‘u pea ia ‘ina ne‘i ‘outou vele‘esea le vao leaga fa‘atasi ma la‘au lelei. 30 Tu‘u pea e tutupu fa‘atasi se‘ia o‘o i le aso ‘ua matua ai le fuata. A o‘o i lea aso, ‘ona ‘ou fa‘atonuina lea o le ‘au faigaluega latou te fa‘aputuina muamua le vao leaga, sāisāi ma lafo i le afi, ‘ae fa‘aputu mai la‘au lelei i lo‘u fale.’ ” 31 ‘Ua toe fetalai atu Iesu i le isi tala fa‘atusa, ‘ua fa‘apea atu, “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le fatu o le sinapi, na totōina e le isi tagata i lona fanua. 32 E ui lava ‘ina aupito itiiti ia i fatu la‘au uma, a ‘ua tupu a‘e ma ‘avea ma la‘au tele, ‘ua fai ai ofaga o manu felelei i ona lālā.” 33 ‘Ua toe fetalai atu fo‘i Iesu i le isi tala fa‘atusa, ‘ua fa‘apea atu, “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le mea fa‘afefete ‘ua tu‘uina e se fafine i totonu o le paluga falaoa, pe tusa ma le onosefulu pauna, ‘ua o‘o ‘ina fa‘afefeteina uma ai.” 34 O a‘oa‘oga uma nei a Iesu na tu‘uina atu i tala fa‘atusa. E leai fo‘i se mea na fetalai atu ai o ia na te le‘i fa‘aaogāina ai se tala fa‘atusa. 35 ‘Ua faia lea mea ‘ina ‘ia taunu‘u ai le valo‘aga a le perofeta o Isaia, fai mai, “O le ā ‘ou tautala atu i tala fa‘atusa. O le a ‘ou fa‘aalia fo‘i mea sa lilo talu mai le amataga o le lalolagi.” 36 ‘Ua ‘auina atu e ia tagata e o, ‘ona maliu a‘e lea o ia i le fale. ‘Ua ō mai fo‘i ona so‘o ‘iā te ia ma fai mai, “Fa‘amatala mai ‘iā te i matou le tala fa‘atusa e uiga i vao o le fanua.” 37 ‘Ua tali atu Iesu, “O le tagata na totōina la‘au lelei, o le Atali‘i lea o le Tagata; 38 o le fanua, o le lalolagi lea; o la‘au lelei, o fānau ia o le Mālō; o vao leaga, o fānau ia a le fili; 39 o le fili, o le tiapolo lea; o le fuata, o aso mulimuli ia o le lalolagi; o le ‘au faigaluega, o agelu ia. 40 E pei la ‘ona fa‘aputuina le vao leaga ma susunuina, e fa‘apea fo‘i le mea o le a tupu i aso mulimuli o le lalolagi. 41 O le ā ‘auina atu e le Atali‘i o le Tagata ana agelu, e vavae‘eseina e i latou mai lona Mālō mea fa‘atupu leaga, fa‘apea ma i latou sa solitulafono. 42 ‘Ona lafoina lea o ia tagata i le afi e taufaitagiauē ma lilivau ai o latou nifo. 43 ‘Ona pupula ai lea o tagata amiotonu e pei o le la i le Mālō o lo latou Tamā. O lē ‘ua i ai taliga e fa‘alogo ai, fa‘alogo lelei mai ia. 44 “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le ‘oloa tāua sa natia i le fanua. ‘Ua maua lea ‘oloa tāua e le isi tagata ‘ona toe nanā ai lea, a ‘ua alu atu ma le fiafia, ‘ua fa‘atau atu ana mea uma, ma fa‘atau mai ai lea fanua. 45 “ ‘Ua fa‘atusaina fo‘i le Mālō o le lagi i le tagata fa‘atau mea, sa na sā‘ilia ni ma‘a tāua. 46 Na o‘o ‘ina maua e ia se mea tāua taugatā, ‘ona alu ai lea ‘ua fa‘atau atu ana mea uma, ‘ae fa‘atau mai lea ma‘a tāua. 47 “ ‘Ua fa‘atusaina fo‘i le Mālō o le lagi i le ‘upega fagota ‘ua maua mai ai ni itū‘āiga i‘a ‘ese‘ese. 48 A tumu loa le ‘upega i i‘a, ‘ona toso a‘e lea i uta. E ō atu fo‘i tagata ma ilo ‘ese i‘a lelei ‘iā latou ola, ‘ae tia‘i ‘ese i‘a leaga. 49 O le a fa‘apea fo‘i le faiga i aso mulimuli o le lalolagi. E ō mai agelu ma vavae‘ese tagata leaga mai tagata amiotonu. 50 E lafoina fo‘i e i latou tagata leaga i le afi, e taufaitagiauē ai ma lilivau o latou nifo. 51 “Tou te malamalama ‘ea i mea uma ‘ua ‘ou fai atu ai nei?” ‘Ua tali ane i latou ‘iā te ia, “O lea lava.” 52 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ia ‘outou iloa fo‘i la, o a‘oa‘o tulafono uma ‘ua a‘oa‘oina i mea tau i le Mālō o le lagi, ‘ua pei o le tagata ‘ua na ‘aumaia mo lona ‘āiga mai lona fale‘oloa mea tuai ma mea fou.” 53 ‘Ua uma atu ia a‘oa‘oga a Iesu, ‘ona maliu ‘ese lea o ia. 54 ‘Ua maliu atu fo‘i o ia i lona lava nu‘u, ma a‘oa‘o atu i o latou sunako. Sa matuā ofo tagata uma i ana a‘oa‘oga ma fai ane, “O fea na maua mai ai e lenei tagata lea atamai, ‘ua faia ai e ia nei mea ofoofogia? 55 E lē o le atali‘i ‘ea o ia o le tufuga? E lē o lona tinā ‘ea Maria? E lē o ona uso ‘ea Iakopo ma Iose, ma Simona ma Iuta? 56 E lē o ona tuafafine ‘ea o lo‘o fa‘atasi nei ma i tatou? O fea la na maua ai e lenei tagata ia mea?” 57 ‘Ua lē fia fa‘alogo fo‘i i latou ‘iā te ia. A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “E leai se perofeta e lē fa‘aaloaloina, vaganā ai totonu o lona lava nu‘u ma lona lava ‘āiga.” 58 E le‘i tele fo‘i ni vāvega na faia e ia ‘i‘inā ‘ona o lo latou lē fa‘atuatua.
Mataio 14
1 O le taimi tonu lea na logo tala ai le tupu o Herota ‘iā Iesu, 2 ma ‘ua fai atu i ana ‘au‘auna, “O Ioane le Papatiso lenei ‘ua toe ola mai. O lea ‘ua maua ai e ia le malosi e faia ai vāvega.” 3 O Herota lea na pu‘eina Ioane ma tu‘u i le falepuipui, ‘ona o Herotia le avā a Filipo, le uso o Herota. 4 Na fai atu Ioane ‘iā Herota, “ ‘Ua sa i le tulafono ‘ona ‘oulua nonofo.” 5 Sa fia fasioti e Herota Ioane, ‘ae sa fefe i tagata, auā ‘ua fa‘apea uma i latou o Ioane o le perofeta. 6 A o le aso fānau o Herota na fa‘afiafiaina ai o ia i le siva a le tama teine a Herotia; 7 ‘ona tautō atu ai lea o Herota, na te foa‘iina atu ‘iā te ia so o se mea e mana‘o i ai. 8 ‘Ona fai atu ai lea o le teine e tusa ma le fa‘atonuga a lona tinā, “Aumai ‘i‘inei le ulu o Ioane le Papatiso i totonu o se tanoa.” 9 ‘Ua fa‘anoanoa le tupu, a ‘ona o lona manatu i lana tautoga na faia i luma o le ‘au vala‘aulia, o lea na fa‘atonuina ai e ia ‘ia avane le ulu o Ioane le Papatiso, e pei ‘ona mana‘o i ai le teine. 10 ‘Ua ‘auina atu fo‘i e ia nisi i le falepuipui e vavae ‘ese mai le ulu o Ioane. 11 ‘Ua ‘aumaia le ulu o Ioane i totonu o le tanoa ma tu‘uina atu i le teine, ma ‘ua avatu fo‘i e le teine i lona tinā. 12 Na ō ane fo‘i so‘o o Ioane ma tanu lona tino; ‘ona ō atu lea o i latou ma ta‘u atu ‘iā Iesu. 13 ‘Ua maua lea tala e Iesu, ‘ona maliu ‘ese lea o ia mai lea nu‘u, ma malaga to‘atasi atu i se va‘a i le isi nu‘u lē ainā. Na iloa e tagata le mea ‘ua maliu atu i ai o ia, ‘ona sopo ane lea o i latou mai ‘a‘ai aga‘i atu i lea mea. 14 E taunu‘u atu Iesu ‘ua potopoto mai tagata e to‘atele. ‘Ua mutimutivale fo‘i lona alofa ‘iā te i latou, ma ‘ua na fa‘amālōlōina o latou ma‘i. 15 ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona ō ane lea o ona so‘o ‘iā te ia, ma ‘ua fai atu i ai, “O le fanua tu‘ufua lenei, ma ‘ua lata mai fo‘i le po, e sili pe a ‘auina atu tagata e o i nu‘u e lata mai, e fa‘atau ai ni mea‘ai mo i latou.” 16 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “E lē o se mea lelei le ‘auina atu o tagata e ō. Sā‘ili ane e ‘outou se mea‘ai mo latou.” 17 ‘Ua tali mai i latou, “Na o le lima lava areto nei, ma i‘a e lua.” 18 ‘Ua fetalai atu Iesu, “Aumai ‘iā te a‘u.” 19 ‘Ona fa‘atonuina lea e ia tagata e nonofo i le mutia. ‘Ua tago fo‘i i areto e lima ma i‘a e lua, ‘ua tepa a‘e i le lagi ma fa‘afetai, ‘ona tofitofi ai lea e ia areto, ma avatu i ona so‘o e tufatufa i tagata. 20 ‘Ua ‘a‘ai uma i latou ma ‘ua mā‘o‘ona; ‘ona fu‘eina lea o toe‘aiga ma ‘ua tūtūmu ai ‘ato e sefulu ma le lua. 21 O le faitau aofa‘i o tagata na ‘a‘ai, e tusa ma le lima afe tane, ‘ae lē faitaulia ai fafine ma tamaiti. 22 ‘Ona fa‘atonuina lea e Iesu ona so‘o, ia muamua atu i latou i le va‘a i le isi itū vai, ‘ae se‘i nofo o ia e fa‘atū‘ua tagata. 23 ‘Ua ta‘ape tagata, ‘ona maliu a‘e lea na o Iesu i le mauga e tatalo ai. E o‘o lava i le afiafi o i ai to‘atasi lava ia i le mauga. 24 O le taimi lea ‘ua mamao ‘ese ai le va‘a mai le lau‘ele‘ele, ma ‘ua felafoa‘iina i le matagi ‘ua agi mai luma. 25 ‘Ua o‘o i le vaveao, ‘ona maliu atu lea o Iesu, ma savali i luga o le vai aga‘i i ona so‘o. 26 ‘Ua iloa mai e ona so‘o, o savali atu o ia i luga o le vai, ‘ona fefefe ai lea o i latou ma fai ane, “O le aitu!” ‘Ua ‘alalaga fo‘i i latou ‘ona o le fefefe. 27 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “Loto tetele. ‘Aua tou te fefefe. E lē o se isi, o a‘u lava lenei.” 28 ‘Ua tali mai Peteru, “Le Ali‘i e, ‘āfai o oe moni lenā, ‘ia e fetalai mai nei ‘ou te savali atu ‘iā te oe i luga o le vai.” ‘Ua tali atu Iesu, “Sau loa.” 29 ‘Ona oso ifo lea o Peteru mai le va‘a, ma savali atu ‘iā Iesu i luga o le vai. 30 A ‘ua va‘ai atu Peteru i le agi o le matagi, ‘ona fefe ai lea, ma ‘ua amata ‘ona goto; ‘ona vala‘au atu lea o ia, “Le Ali‘i e, ‘ia e lavea‘i mai a‘u.” 31 ‘Ona ‘a‘apa atu loa lea o Iesu, ma tago atu ‘iā te ia, ‘ua fetalai atu fo‘i, “Le tagata fa‘atuatua itiiti e, ‘ua e māsalosalovale aiseā?” 32 ‘Ua o a‘e i lā‘ua i le va‘a, ‘ona malū ai lea o le matagi. 33 ‘Ua fa‘apa‘u‘ū faō ane fo‘i ‘iā te ia i latou sa i totonu o le va‘a, ma fai ane, “E moni lava o oe o le Alo o le Atua.” 34 ‘Ua o‘o atu lo latou va‘a i le isi itū ma ‘ua tuta i le lau‘ele‘ele o Kenesareta. 35 ‘Ua iloa ane o ia e tagata o lea nu‘u, ‘ona logo atu lea e i latou i tagata uma o lea itū lona o‘o ane. ‘Ona gasolo ane lea o tagata e to‘atele ma avane ‘iā te ia tagata mama‘i uma. 36 ‘Ua ōle mai fo‘i i latou ‘iā te ia ‘ina ‘ia mafai ‘ona latou pa‘i atu tau lava o le pito o lona ‘ofu. O i latou uma lava na pa‘i i lona ‘ofu, na fa‘amālōlōina.
Mataio 15
1 ‘Ona ō ane ai lea ‘iā Iesu o nisi faresaio, ma a‘oa‘o tulafono mai Ierusalema, ma fesili ane ‘iā te ia, 2 “ ‘Ua lē usita‘i aiseā ou so‘o i a‘oa‘oga na tu‘ufa‘asolo mai e o tatou tamā ‘ua mavae atu? Auā ‘ua ‘a‘ai ‘ae le‘i fafanoina o latou lima.” 3 ‘Ua tali atu Iesu, “Aiseā fo‘i la ‘ua ‘outou lē usita‘i ai i poloa‘iga a le Atua, a ‘ua fai a ‘outou lava a‘oa‘oga? 4 Auā na fetalai mai le Atua, ‘ ‘Ia e āva i lou tamā ma lou tinā.’ ‘Ua fetalai mai fo‘i, ‘So o se tagata e fai ‘upu leaga i lona tamā po o lona tinā, ia fasiotia.’ 5 A ‘ua fai mai la ‘outou a‘oa‘oga, ‘O le tagata e i ai sana mea e mafai ‘ona tausi ai lona tamā po o lona tinā, a ‘ua fai atu i ai, o le mea lenei ‘ua foa‘iina i le Atua, 6 ‘ona māgalo ai lea o ia i le tausiga o lona tamā.’ O a ‘outou faiga fa‘apenā ‘ua ‘outou lē fa‘aaogāina ai afioga a le Atua ‘ona o a ‘outou a‘oa‘oga. 7 O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua moni lava ‘upu a Isaia e uiga ‘iā te ‘outou! 8 ‘ ‘Ua āva mai nei tagata ‘iā te a‘u ‘iā latou ‘upu. A o latou loto ‘ua matuā mamao lava ma a‘u. 9 E leai se aogā o a latou tapua‘iga ‘ua fai mai ‘iā te a‘u. Auā ‘ua a‘oa‘oina e i latou poloa‘iga a tagata e pei o ni tulafono a le Atua.’ ” 10 ‘Ona fa‘apotopoto lea e Iesu tagata ma fetalai atu ‘iā te i latou, “Fa‘alogo lelei mai ma ‘ia ‘outou malamalama. 11 E lē o le mea e ‘ai e le tagata e leaga ai o ia, a o le mea e sau mai i lona gutu.” 12 ‘Ona ō ane lea ‘iā te ia o ona so‘o ma fesili ane, “ ‘E te silafia ‘ea o lo‘o tigā faresaio i au fetalaiga?” 13 A ‘ua fetalai atu Iesu, “O la‘au uma e le‘i totōina e lo‘u Tamā o i le lagi, o le a lia‘iina. 14 ‘Aua tou te popole i ai! O ta‘ita‘i tauaso i latou; a ta‘ita‘i la le tauaso e le isi tauaso, e i‘u ‘ina pa‘u‘ū fa‘atasi i le lua.” 15 ‘Ona fai ane lea o Peteru ‘iā te ia, “Se‘i fa‘amatala mai la ‘iā te i matou le uiga o lea tala fa‘atusa.” 16 ‘Ona fetalai atu lea o ia, “Tou te lē au lagona ‘ea fo‘i e ‘outou? 17 Tou te lē iloa ‘ea, so o se mea e ‘ai e le tagata, e alu atu i lona manava ma alu ‘ese atu ma lona tino? 18 A o mea e sau mai lona gutu, e sau lea mai totonu o lona loto; o mea ia e leaga ai o ia. 19 Auā o lona loto e tupu mai ai manatu leaga ‘ua mafua ai le fasioti tagata, o le mulilua, o le faita‘aga, o le gaoi, o le molimau pepelo, ma le faitala taufa‘aleaga i isi. 20 O mea ia e leaga ai le tagata, a o le ‘ai ma lima e lē fafanoina e lē leaga ai le tagata.” 21 ‘Ua maliu ‘ese Iesu mai lea mea, ‘ona maliu atu lea i nu‘u o Turo ma Saitonu. 22 ‘Ona alu ane lea o le fafine Kanana sa nofo ai i lea mea ma ōle ane ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, le Alo o Tavita, ‘ia e alofa mai ‘iā te a‘u! O si a‘u tama teine, ‘ua uluitinoina e le temoni ma ‘ua matuā tigāina lava.” 23 ‘Ae le‘i tali atu i ai Iesu. ‘Ua ō ane fo‘i ona so‘o ma fai ane ‘iā te ia, “Tuli ‘ese ia le fafine, auā o lo‘o mulimuli mai o ia ma ‘alaga mai ‘iā te i latou.” 24 ‘Ona fetalai ane lea o Iesu, “ ‘Ua ‘auina mai a‘u tau lava o mamoe o le ‘āiga o Isaraelu ‘ua lē iloa.” 25 ‘Ona fa‘apa‘ū ane lea o le fafine i vae o Iesu, ma fai atu, “Le Ali‘i e, ‘ia e fesoasoani mai i lo‘u puapuagā.” 26 ‘Ua fetalai atu Iesu, “E lē o se mea lelei le lafo o mea‘ai a le fānau i ta‘ifau.” 27 A ‘ua tali atu le fafine, “E moni lava, le Ali‘i e, peita‘i o ta‘ifau i lalo o le laulau, e ‘a‘ai i latou i fasi mea‘ai e pa‘u‘ū mai i le laulau a lo latou matai.” 28 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “O oe o le fafine fa‘atuatua tele! O le a faia le mea ‘e te mana‘o ai.” O le taimi lava lea na fa‘amālōlōina ai le tama teine a le fafine. 29 ‘Ona tu‘ua lea e Iesu lea nu‘u, ma maliu atu i tafatafa o le Vaituloto o Kalilaia. ‘Ua maliu a‘e fo‘i i le mea maupu‘epu‘e ma nofo ai. 30 ‘Ona potopoto ane lea ‘iā te ia tagata e to‘atele. ‘Ua avane fo‘i e i latou ‘iā te ia tagata pipili, ma tagata mumutu, ma tagata tauaso, ma tagata gūgū, ma tagata na mama‘i i isi itū‘āiga ma‘i ‘ese‘ese, ma ‘ua tu‘uina atu i luma o Iesu. ‘Ona fa‘amālōlōina lea o i latou uma e ia. 31 Sa matuā ofo tagata ‘ina ‘ua va‘ai atu i latou i tagata sa gūgū ‘ua tautala, o tagata sa mumutu ‘ua ‘ato‘atoa, o tagata sa pipili ‘ua savavali, o tagata sa tauaso ‘ua toe pupula i latou; ‘ona vivi‘i atu lea o i latou i le Atua o Isaraelu. 32 ‘Ua vala‘au atu Iesu i ona so‘o, ma fetalai atu i ai, “Talofa i nei tagata. ‘Ua tolu nei aso o tatou fa‘atasi, ma ‘ua uma a latou mea‘ai. ‘Ou te lē fia fa‘atū‘uaina i latou a o le‘i faia sa latou mea‘ai, ‘ina ne‘i matapogia i latou i le ala.” 33 ‘Ua fesili atu ona so‘o, “O fea nei o le a matou maua mai ai i lenei vao tu‘ufua, ni mea‘ai e fafaga ai nei tagata e to‘atele?” 34 ‘Ua fesili atu Iesu, “E fia ni a ‘outou areto o i ai?” ‘Ua tali mai i latou, “E fitu areto ma nai i‘a laiti.” 35 ‘Ona fa‘atonuina lea e Iesu tagata uma ‘ina ‘ia nonofo i lalo. 36 ‘Ona tago lea o ia i areto e fitu ma i‘a, ‘ua fa‘afetai atu i le Atua, ‘ua tofitofi fo‘i ma avatu i ona so‘o e tufatufa i tagata. 37 Na ‘a‘ai uma tagata ma ‘ua mā‘o‘ona. ‘Ua fa‘amaopoopo fo‘i e ona so‘o toe ‘aiga, ma ‘ua tūtūmu ai ‘ato e fitu. 38 O le faitau aofa‘i o i latou na ‘a‘ai, e to‘afaafe, ‘ae lē faitaulia ai fafine ma tamaiti. 39 ‘Ona fa‘atū‘ua lea e Iesu tagata, ‘ae maliu atu i le va‘a, ma malaga atu i le itū o Makatala.
Mataio 16
1 Sa ō ane nisi faresaio ma satukaio ‘iā Iesu e tau lamalama ‘iā te ia. ‘Ua fai atu i latou ‘iā te ia e fa‘aali mai se fa‘ailoga mai le lagi. 2 A ‘ua fetalai atu Iesu, “A mūmū le lagi i le taimi e goto ai le la, ‘ona ‘outou fai ane lea, o le a laofie. 3 A e ā mūmū le lagi i le taimi e oso a‘e ai le la, ‘ona ‘outou fai ane lea, o le a timu. ‘Ua ‘outou popoto tele e faitautulaga o le tau i lo ‘outou va‘ava‘ai i le lagi, ‘ae ‘ua ‘outou lē iloa fa‘auiga fa‘ailoga o nei aso. 4 O le tupulaga leaga ma le mulilua e fia va‘ai i se fa‘ailoga; ‘ae lē foa‘iina atu i ai se fa‘ailoga vaganā le fa‘ailoga o Iona.” ‘Ona tu‘ua lea e ia o i latou, ‘ae maliu ‘ese. 5 Na galo i so‘o ‘ona ‘ave ni areto ‘ina ‘ua latou o‘o atu i le isi itū o le vaituloto. 6 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ia ‘outou fa‘aeteete lava i le mea fa‘afefete a faresaio ma satukaio.” 7 ‘Ona femusua‘i ai lea o i latou, ma fai atu, “Ai ‘ona ‘ua galo ‘ona aumai o ni areto ‘ua fetalai ai fa‘apea o ia.” 8 ‘Ua silafia e Iesu a latou ‘upu, ‘ona fetalai atu lea o ia, “ ‘Ua ‘outou femusua‘i aiseā le leai o ni areto? Matuā itiiti tele lo ‘outou fa‘atuatua! 9 Tou te le‘i ‘au malamalama lava? Tou te lē manatua ‘ea le lima afe tagata na ‘ou fafagaina i areto e lima? E fia ‘ato na tūtūmu i mea na totoe? 10 ‘Ae fa‘apefea le fa afe na fafagaina i areto e fitu? E fia ‘ato na tūtūmu i mea na totoe? 11 E fa‘apefea ‘ona ‘outou lē malamalama ‘ou te le‘i fai atu i ni areto? ‘Ia ‘outou fa‘aeteete i le mea fa‘afefete a faresaio ma satukaio.” 12 ‘Ona malamalama lea o so‘o, e le‘i fetalai atu o ia ‘ina ‘ia latou fa‘aeteete i le mea fa‘afefete ‘ua fa‘aaogāina i areto, a ‘ia fa‘aeteete i a‘oa‘oga a faresaio ma satukaio. 13 A o maliu atu Iesu i nu‘u latalata i le ‘a‘ai o Kaisareia Filipo, sa fesili atu o ia i ona so‘o, “Fai mai o le ā tagata, o ai le Atali‘i o le Tagata?” 14 ‘Ua tali mai i latou, “Fai mai isi o Ioane le Papatiso; o isi fo‘i fai mai o Elia; a o isi fai mai o Ieremia, po o se isi lava o perofeta.” 15 ‘Ua fesili atu Iesu, “ ‘Ae fa‘apefea la ‘outou, o le ā sa ‘outou ‘upu, o ai a‘u?” 16 ‘Ua tali atu Simona Peteru, “O oe o le Keriso, le Alo o le Atua soifua.” 17 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “ ‘Amu‘ia oe Simona, le atali‘i o Iona, auā ‘e te le‘i iloa mai se tagata lenā mea ‘ua e tali mai ai, a ‘ua ta‘uina atu ‘iā te oe e lo‘u Tamā o i le lagi. 18 O lea fo‘i ‘ou te fai atu ai ‘iā te oe: O oe o Peteru, ma o luga o lenei papa ‘ou te atia‘e ai la‘u ekalesia. E o‘o lava i faitoto‘a o Seoli e lē mafai ‘ona manumālō i ai. 19 ‘Ou te tu‘uina atu ‘iā te oe ki o le Mālō o le lagi: o mea ‘e te fa‘asāina i le lalolagi, o le a fa‘asāina fo‘i i le lagi; o mea fo‘i ‘e te fa‘atagaina i le lalolagi, o le a fa‘atagaina i le lagi.” 20 ‘Ona lapata‘iina lea e Iesu ona so‘o e ‘aua ne‘i ta‘uina atu e i latou i se isi o ia o le Keriso. 21 Na amata mai i lea taimi, e le‘i toe fa‘a‘alo‘alo fetalaiga a Iesu i ona so‘o. ‘Ua ta‘utino atu lava e ia ā te i latou, “E tatau lava ‘ona ‘ou alu i Ierusalema ‘ina ‘ia matuā fa‘asauāina a‘u e toeaina, ma ositaulaga sili, ma a‘oa‘o tulafono. O le a fasiotia a‘u, ma toe fa‘atūina mai i lona tolu o aso.” 22 A ‘ua ta‘ita‘iina o ia i tua e Peteru ‘ua vavao atu ‘iā te ia, ma fai atu, “Le Ali‘i e, ‘aua lava ne‘i o‘o lenā mea ‘iā te oe.” 23 ‘Ona liliu atu lea o Iesu ‘iā Peteru, ma fetalai atu, “Alu ‘ese ia oe i o‘u tua, Satani; ‘ua fai oe ma fa‘alavelave, auā e fa‘alē tagata ou manatu, ‘ae lē o le finagalo lea o le Atua.” 24 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, “A i ai se isi e fia mulimuli mai ‘iā te a‘u, ‘aua le manatu ifo o ia ‘iā te ia lava, a ‘ia amo e ia lona satauro ma mulimuli mai ‘iā te a‘u. 25 Auā o le tagata e fia fa‘asao i lona ola e maumau; a o lē e fa‘amaumau lona lava ola ‘ona o a‘u, e maua e ia. 26 E i ai ‘ea se aogā mo le tagata pe ‘āfai na te maua le lalolagi uma, ‘ae maumau ai lona ola? O le ā fo‘i se mea e mafai e ia ‘ona toe fa‘atau mai ai lona ola? 27 Auā e sau le Atali‘i o le Tagata fa‘atasi ma ana agelu i le mamalu o lona Tamā, ‘ona tauia lea e ia tagata ta‘ito‘atasi e tusa ma a latou galuega. 28 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e i ai nisi o lo‘o ola mai nei e lē oti se‘ia va‘aia e i latou le Atali‘i o le Tagata ‘ua sau i lona Mālō.”
Mataio 17
1 ‘Ua mavae aso e ono, ‘ona ‘ave lea e Iesu o Peteru, ma Iakopo ma Ioane lona uso, ma ‘ua o na o i latou lava i luga o le mauga maualuga. 2 A o fa‘atasi i latou, sa liua foliga o Iesu; ‘ua susulu atu ona fofoga e pei o le la, a o ona ‘ofu ‘ua pa‘epa‘e e pei o le malamalama. 3 ‘Ua va‘aia fo‘i Mose ma Elia o lo‘o talanoa ma ia. 4 ‘Ona fai atu lea o Peteru ‘iā Iesu, “Le Ali‘i e, e lelei pe a tatou nonofo ‘i‘inei; ‘āfai ‘e te finagalo i ai, o le a ‘ou faia ni fale ‘ie se tolu mo ‘outou ma Mose ma Elia.” 5 A o tautala atu Peteru, sa o‘o mai loa le ao pupula ma ‘ua ufitia ai i latou, ma ‘ua fa‘alogoina fo‘i se leo mai i le ao, “O lo‘u Atali‘i pele lenā, o lē ‘ua ‘ou fiafia i ai; ‘ia ‘outou fa‘alogo ‘iā te ia.” 6 ‘Ua fa‘alogo atu so‘o i le leo, ‘ona matuā matata‘u ai lea o i latou ma faō i le ‘ele‘ele. 7 ‘Ua maliu ane Iesu, ‘ua pa‘i atu ‘iā te i latou, ma fetalai atu, “Tutū ia i luga, ‘aua tou te matata‘u.” 8 ‘Ona ‘ea a‘e lea o i latou i luga ma va‘ai atu, ‘ua leai lava se isi a ‘ua na o i latou lava ma Iesu. 9 ‘Ua ō ifo i latou mai le mauga, ‘ona vavaoina lea o i latou e Iesu e ‘aua ne‘i ta‘uina atu i se isi le mea na va‘aia e i latou, se‘ia toe fa‘atūina le Atali‘i o le Tagata mai ē ‘ua oti. 10 ‘Ona fesili atu lea o so‘o ‘iā Iesu, “Aiseā ‘ua fai mai ai a‘oa‘o tulafono e tatau ‘ona sau muamua Elia?” 11 ‘Ua tali atu Iesu, “E moni, e sau muamua Elia e sauni mea uma. 12 A ‘ou te fai atu, ‘ua leva ‘ona sau Elia, ‘ae le‘i iloa o ia e tagata. Na faia fo‘i e i latou ‘iā te ia mea uma lava na loto i ai latou. O la latou faiga fo‘i lea o le a fai i le Atali‘i o le Tagata.” 13 ‘Ona iloa lea e so‘o, o Ioane le Papatiso e fa‘atatau i ai ana fetalaiga. 14 ‘Ua fo‘i atu i latou i le mea sa tumu ai tagata, ‘ona alu ane lea o le isi tagata ma to‘otuli ane i luma o Iesu, ma fai atu, 15 “Le Ali‘i e, alofa mai i si o‘u atali‘i i lona ma‘i māliu. E masani ‘ona pa‘ū so‘o o ia i le afi ma le vai. 16 Na ‘ou ‘aumaia fo‘i i ou so‘o, a ‘ua lē mafai ‘ona fa‘amālōlō e i latou lona ma‘i.” 17 ‘Ua tali atu Iesu, “Le tupulaga lē fa‘atuatua e, ma le amioleaga! O a fea e mafai ai ‘ona ‘ou tu‘ua ‘outou? O afea e uma ai lo‘u fa‘apalepale atu ‘iā te ‘outou. Aumai le tama ‘iā te a‘u.” 18 ‘Ua fa‘atonuina e Iesu le temoni e alu i fafo, ‘ona toe malosi ai lea o le tama i lea lava taimi. 19 ‘Ona ō ane lea o so‘o ‘iā Iesu ‘ina ‘ua na o i latou, ma fesili i ai pe aiseā na lē mafaia ai e i latou ‘ona tuli i fafo le temoni. 20 ‘Ua tali atu Iesu, “O le lē lava o lo ‘outou fa‘atuatua. O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e tusa lava pe pei o le itiiti o le fua o le sinapi lo ‘outou fa‘atuatua, e mafai lava ‘ona ‘outou fai atu i le mauga lenei, e alu atu ma tu i se isi mea, ‘ona alu lava lea. Tou te mafaia fo‘i mea uma!” 22 ‘Ua potopoto uma mai so‘o i Kalilaia, ‘ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le a tu‘uina atu le Atali‘i o le Tagata i lima o tagata, 23 e fasiotia fo‘i o ia e i latou, ‘ae toe fa‘atūina mai lava o ia i lona tolu o aso.” ‘Ona matuā fa‘anoanoa ai lea o i latou. 24 ‘Ina ‘ua o‘o atu Iesu ma ona so‘o i Kapanaumi, sa ō ane tagata e aoina le lafoga o le malumalu ma fesili atu ‘iā Peteru, “E lē faia ‘ea le lafoga o le malumalu e lo ‘outou a‘oa‘o?” 25 A ‘ua fai mai o ia, “E fai.” ‘Ua muamua atu fo‘i Iesu ‘iā te ia i totonu o le fale. ‘Ua fetalai atu o ia, “O le ā sou manatu Simona, o ai tagata e faia lafoga ma taulaga i tupu o le lalolagi? O tagata moni o le atunu‘u, po o tagata ‘ese?” 26 ‘Ua tali atu Peteru, “O tagata ‘ese.” ‘Ona toe fetalai atu lea o Iesu, “O lona uiga la, e sa‘oloto tagata moni o le atunu‘u e lē fai lafoga. 27 ‘Ae lē aogā fo‘i ‘ona tatou fa‘atigā i nei tagata. Alu e lafo lau matau i le vaituloto. O lau i‘a muamua lava e maua, tago e vavane le gutu, o le a e maua ai le tupe, ‘ona ‘ave loa lea e fai ma a ta lafoga.”
Mataio 18
1 Na ō ane so‘o ‘iā Iesu i le isi aso, ma fesili atu i ai, “O ai ‘ea e aupito sili i le Mālō o le lagi?” 2 ‘Ona vala‘au lea o Iesu i le tamaitiiti e alu ane, ma ‘ua fa‘atū e ia i o latou luma, 3 ma ‘ua fetalai atu, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, a lē liua ‘outou e pei o tamaiti, e lē mafai ‘ona ‘outou ulu atu i le Mālō o le lagi. 4 So o se tagata e fa‘amaulalo o ia e ia lava e pei o lenei tamaitiiti, e sili lenā i le Mālō o le lagi. 5 O le tagata fo‘i na te talileleia se tamaitiiti fa‘apenei i lo‘u igoa, o a‘u lava lea ‘ua na talia. 6 “O se tagata na te fa‘asesēina se isi o i latou nei e fa‘atauva‘a ‘ua talitonu mai ‘iā te a‘u, e sili pe ana nonoa se ma‘atele i le ‘ua o lea tagata ma lafoina i le moana loloto. 7 Talofa i le lalolagi ‘ona o mea taufa‘asesē ‘ua liliu ‘ese ai tagata mai le Atua! E moni lava e tutupu pea ni mea fa‘apea, ‘ae talofa i le tagata na te fa‘atupuina ia mea. 8 “ ‘Āfai e fa‘asesēina oe i lou lima po o lou vae, e sili pe a tipi‘esea ma lafoa‘i; auā e lelei lou lima mutu po o lou vae mutu a‘o lo‘o e sao atu i le ola, ‘ae leaga le ‘ato‘atoa o ou lima ma ou vae, ‘ae lafoina oe i le afi e lē pe. 9 ‘Āfai fo‘i e fa‘asesēina oe i lou mata, e sili pe a sali ‘ese ma lafoa‘i; auā e lelei lou sao atu i le ola ma le mata e tasi, ‘ae leaga pe a lafoina oe ma ou mata e lua i le afi i Kena. 10 “ ‘Ia ‘outou fa‘aeteete ‘ina ne‘i o ‘outou manatu fa‘atauva‘a i se isi o i latou nei o ē e laiti, auā ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ō latou agelu i le lagi latou te va‘aia pea lava pea fofoga o lo‘u Tamā i le lagi. 12 “O Le ā so ‘outou manatu? ‘Āfai e selau ni mamoe a se tagata, ‘ae mulimuli ane ‘ua lē iloa le mamoe e tasi, o le ā lana mea e fai? E lē tu‘ua ‘ea e ia le ivasefulu ma le iva i mauga, ‘ae alu e sā‘ili le mamoe ‘ua se? 13 ‘Āfai fo‘i e maua e ia lea mamoe, o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o le a sili atu lona ‘oli‘oli ‘ona o le mamoe lea, nai lo le ivasefulu ma le iva e le‘i sē. 14 E fa‘apea fo‘i ‘ona lē finagalo lo ‘outou Tamā i le lagi, ‘ina ‘ia fano se isi o i latou nei o ē e fa‘atauva‘a. 15 “ ‘Āfai e sesē mai lou uso ‘iā te oe, alu ‘iā te ia e ta‘u i ai lona sesē tau lava o ‘outou. ‘Āfai e gaua‘i mai o ia, ‘ua e maua lou uso; 16 ‘ae ‘āfai e lē fia fa‘alogo mai o ia ‘iā te oe, ‘ona e ‘avea lea o se isi tagata, po o ni tagata se to‘alua tou te o; ‘ina ‘ia fa‘amaonia fa‘amatalaga uma i le molimau a ni tagata se to‘alua po‘o se to‘atolu; 17 ‘āfai e lē fia fa‘alogo mai lava, ‘ona fa‘amatala atu lea o mea uma i le ekalesia. ‘Āfai la e lē fia fa‘alogo fo‘i i le ekalesia, ‘ona ‘avea lea o ia e pei o se tagata o Nu‘u ‘ese po o se tagata aolafoga. 18 “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, so o se mea tou te fa‘asāina i le lalolagi, e fa‘asāina fo‘i i le lagi; so o se mea tou te fa‘atagaina i le lalolagi, e fa‘atagaina fo‘i i le lagi. 19 “E lē gata i lea, a o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, so o se mea e loto fa‘atasi i ai se to‘alua o ‘outou ma ōle atu ai, e faia lava e lo‘u Tamā o i le lagi. 20 Auā so o se mea e fa‘atasi ai se to‘alua po o se to‘atolu i lo‘u igoa, ‘ou te i ai fa‘atasi ma i latou.” 21 ‘Ona alu ane lea o Peteru ma fesili atu ‘iā Iesu, “Le Ali‘i e, e fa‘afia ‘ona sesē lo‘u uso i lo ma vā, ma ‘ou fa‘amāgalo atu i ai? ‘Ua lava ‘ea le fa‘afitu?” 22 ‘Ua tali atu Iesu, “ ‘Ou te fai atu ‘iā te oe ia lē na o le fa‘afitu, a ‘ia fa‘afitusefulu ni fitu. 23 O lea, ‘ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i se tupu ‘ua na faia se su‘esu‘ega o ana ‘oloa o lo‘o ‘aitalafu e ana ‘au‘auna. 24 ‘Ua fai le su‘esu‘ega, ‘ona avane ai lea o le isi ‘au‘auna ‘ua nofo ‘aitalafu i le miliona talā. 25 ‘Ua lē mafai fo‘i e ia ‘ona totogi atu lea ‘aitalafu. ‘Ona fai atu lea o le tupu, ia fa‘atauina fa‘apologa lea ‘au‘auna, ma lana avā, ma lana fānau ma ana mea uma, ‘ina ‘ia totogi ai le ‘aitalafu. 26 A ‘ua to‘otuli ane lea ‘au‘auna i le tupu ma fa‘ato‘ese atu ‘ina ‘ia alofagia o ia, a o le a na taumafai lava e totogi ‘atoa le ‘aitalafu. 27 ‘Ua alofagia e le tupu le talosaga a le ‘au‘auna, ma ‘ua fa‘amāgalo uma lana ‘aitalafu. 28 “ ‘Ua alu atu lea ‘au‘auna, ‘ona la fetaui lea ma le isi ona uso ‘au‘auna sa nofo ‘aitalafu ‘iā te ia i tenari e selau. ‘Ua tago atu loa o ia pu‘e ma titina ma fai atu, ‘Totogi mai nei lau ‘aitalafu.’ 29 Sa to‘otuli ane fo‘i lea uso ‘au‘auna, ma fa‘ato‘ese ane ‘ina ‘ia alofagia o ia, a o le a taumafai lava o ia e totogi atu ‘atoa le ‘aitalafu. 30 A ‘ua lē mafai lea tagata. ‘Ua ‘ave lona uso ‘au‘auna ma fa‘afalepuipui, se‘ia uma ‘ona totogi ane le ‘aitalafu. 31 ‘Ua va‘aia e isi ‘au‘auna le mea ‘ua tupu, ‘ona lē malilie tele ai lea o i latou, a ‘ua ō atu loa ma fa‘amatala atu mea uma i lo latou matai. 32 ‘Ona toe vala‘auina lea e le tupu le ‘au‘auna na fa‘amāgaloina muamua, ma fai atu i ai, ‘O oe o le ‘au‘auna matuā leaga. Na ‘ou fa‘amāgaloina atu lau ‘aitalafu ‘ona ‘ua e talosaga mai. 33 Sa tatau fo‘i la ‘ona e alofa i lou uso ‘au‘auna, e pei ‘ona ‘ou alofa atu ‘iā te oe.’ 34 Sa matuā ita tele le tupu, ma ‘ua poloa‘iina loa ‘ina ‘ia fa‘atigāina o ia, se‘ia o‘o lava ‘ina uma ‘ona totogi ane le ‘aitalafu ‘atoa. 35 “O le a fa‘apea fo‘i ‘ona faia e lo‘u Tamā o i lagi ‘iā te ‘outou, pe ‘āfai tou te lē ta‘itasi ma fa‘amāgalo atu i o ‘outou uso ma le loto ‘atoa.”
Mataio 19
1 ‘Ua uma ‘ona fetalai atu Iesu i ia mea, ‘ona tu‘ua lea e ia o Kalilaia, ‘ae maliu atu i le isi itūmālō o Iutaia, i le isi itū o le Ioritana. 2 Sa mulimuli atu fo‘i ‘iā te ia tagata e to‘atele, ma ‘ua fa‘amālōlōina e ia i latou uma i lea mea. 3 ‘Ua ō ane nisi faresaio ma taumafai e fai se mea e ta‘uleagaina ai o ia. ‘Ua fesili ane i latou ‘iā te ia, “E taga ‘ea i la tatou tulafono ‘ona fa‘ate‘aina e se tagata lana avā i so o se mafua‘aga?” 4 ‘Ua fetalai atu Iesu, “Tou te le‘i faitauina ‘ea, o lē na faia mea uma i le amataga, na faia e ia le tane ma le fafine, 5 ma fetalai ane, ‘O le mea lea e tu‘ua ai e le tane lona tamā ma lona tinā ‘ae fa‘atasi ma lana avā, ma ‘avea ai i lā‘ua ma tino e tasi.’ 6 O lona uiga ‘ua lē o toe to‘alua i lā‘ua, a ‘ua tasi lava. O le mea lea, o ē ‘ua tu‘ufa‘atasia e le Atua, ‘aua ne‘i fa‘atete‘aina e se isi.” 7 A ‘ua fai mai i latou ‘iā te ia, “Aiseā la na fa‘atonuina ai e Mose le tane, e avatu muamua i lana avā se tusi fa‘amaonia o le tatalaina o le fa‘aipoipoga, ‘ona fa‘ate‘a ai lea e ia o le fafine?” 8 ‘Ua fetalai atu Iesu, “Na fa‘atagaina e Mose ‘outou e fa‘atete‘a a ‘outou avā, ‘ona o le ma‘a‘a o ‘outou loto, ‘ae sa le‘i fa‘apenā mai le amataga. 9 O lenei la, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, a fa‘ate‘a e se tagata i lana avā o lo‘o fa‘amaoni ‘ae toe faiavā i se isi fafine, ‘ua mulilua o ia.” 10 ‘Ua fai ane ona so‘o ‘iā te ia, “ ‘Āfai o le faiga tonu lenā i le vā o le tane ma lana avā, e sili ai ‘ona lē fa‘aipoipo.” 11 ‘Ua tali atu Iesu, “E lē mafai ‘ona talia e tagata uma lenei a‘oa‘oga, vaganā i latou ‘ua foa‘iina i ai e le Atua. 12 Auā e i ai i latou ‘ua nofo fua e aunoa ma ni ta‘ito‘alua; o nisi na fānanau mai lava ma ola fa‘apenā, a o isi ‘ua faia fa‘apea ‘ona o le mana‘o o tagata, a o isi fo‘i ‘ua faia fa‘apea e i latou lava e ‘au‘auna atu ai i le Mālō o le lagi. ‘Āfai e i ai se isi na te mafaia lea faiga, ‘ona faia lea e ia.” 13 Na avane fo‘i e tagata tamaiti ‘iā Iesu, ‘ina ‘ia fa‘ae‘e i ai ona ‘a‘ao ma tatalo mo i latou, a ‘ua tutuli i latou e ona so‘o. 14 ‘Ua fetalai atu Iesu, “Tu‘u pea tamaiti e ō mai ‘iā te a‘u, ‘aua le vavaoina i latou, auā e fa‘apei o i latou nei ē o i le Mālō o le lagi.” 15 ‘Ua fa‘ae‘e ona ‘a‘ao i luga o tamaiti, ‘ona maliu ‘ese ai lea o ia mai lea mea. 16 Na alu ane le isi tagata ‘iā Iesu, ma fesili i ai, “Le a‘oa‘o e, o le ā se mea lelei e tatau ‘ona ‘ou faia, ‘ina ‘ia ‘ou maua ai le ola e fa‘avavau?” 17 ‘Ua tali atu Iesu, “O le ā le mea ‘e te fesili mai ai ‘iā te a‘u e uiga i se mea lelei? E to‘atasi lē ‘ua lelei; peita‘i, a e fia maua le ola, usita‘i i poloa‘iga.” 18 ‘Ua fesili atu le tagata, “O lē fea poloa‘iga?” ‘Ua tali atu Iesu, “ ‘Aua ‘e te fasioti tagata; ‘aua ‘e te mulilua; ‘aua ‘e te gaoi; ‘aua ‘e te molimau pepelo; 19 ia e āva i lou tamā ma lou tinā; ma ‘ia e alofa atu i lē lua te tuā‘oi e pei o oe lava ‘iā te oe.” 20 ‘Ua tali atu le taule‘ale‘a, “ ‘Ua ‘ou usita‘i i ia poloa‘iga uma; o le ā se isi mea e tatau ‘ona ‘ou faia?” 21 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “ ‘Āfai ‘e te mana‘o ia ‘ato‘atoa lou lelei, alu e fa‘atau atu uma au mea ma foa‘i atu tupe ma tagata matitiva, ‘e te maua ai ‘oloa i le lagi; ‘ona e sau lea ma mulimuli mai ‘iā te a‘u.” 22 ‘Ua fa‘alogo atu le taule‘ale‘a i nei fetalaiga a Iesu, ‘ona alu ‘ese ai lea ma le fa‘anoanoa, auā o le tagata mau‘oloa o ia. 23 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e matuā faigatā tele mo se tagata mau‘oloa ‘ona ulu atu i le Mālō o le lagi. 24 ‘Ou te toe fai atu fo‘i e sili ‘ona faigatā le ulu atu o se tagata mau‘oloa i le Mālō o le Atua, i lo le ulu atu o le kamela i le pū o le nila.” 25 ‘Ua ofo tele so‘o ‘ina ‘ua fa‘alogo i nei fetalaiga a Iesu, ma ‘ua fai ane i latou, “O ai la e mafai ‘ona fa‘aolaina?” 26 ‘Ua silasila atu Iesu ‘iā te i latou, ma fetalai atu, “O le mea lenei e lē mafai e tagata, ‘ae mafaia mea uma e le Atua.” 27 ‘Ona fai atu lea o Peteru, “ ‘Ua matou tu‘ua mea uma ‘ae mulimuli atu ‘iā te oe. O le ā la sa matou mea a maua?” 28 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, a o‘o ‘ina nofo le Atali‘i o le Tagata i le mamalu o lona nofoāli‘i, e nonofo fo‘i ‘outou o ē o lo‘o mulimuli ma ‘iā te a‘u i nofoāli‘i e sefulu ma le lua, e fa‘amasino ai itū‘āiga e sefulu ma le lua o Isaraelu. 29 O i latou fo‘i e tu‘ua fale po o uso, po o tuafafine, po o tamā po o tinā po o fānau, ‘ona o a‘u, e maua e i latou ta‘i sautuaselau ia mea; fa‘atasi ma le ola e fa‘avavau. 30 ‘Ae to‘atele i latou o lo‘o muamua nei o le a ‘avea ma mulimuli; e to‘atele fo‘i i latou o lo‘o mulimuli nei o le a ‘avea ma muamua.
Mataio 20
1 “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le tagata na ala usu i le taeao, e sā‘ili mai ni tagata faigaluega e galulue i lana fa‘a-to‘aga vine. 2 ‘Ua faia e ia le feagaiga ma tagata faigaluega e totogi i ai le tupe e masani ai, o le tenari e tasi i le aso; ‘ona ‘auina atu lea e ia nei tagata e galulue i lana fa‘ato‘aga vine. 3 E tusa o le itūlā e iva i le taeao na toe alu atu ai o ia i le malae, ma maua ai nisi tagata o nofonofo vale ai; 4 ‘ua fai atu fo‘i o ia i nei tagata, ‘Ō atu ia i la‘u fa‘ato‘aga vine e galulue ai, ‘ae ‘ou te avatua ‘iā te ‘outou se totogi e tatau ai.’ ‘Ona ō ai lea o i latou. 5 Na fa‘apea fo‘i ‘ona faia e ia i le itūlā e sefulu ma le lua, ma le itūlā e tolu i le aoauli. 6 E tusa o le itūlā e lima i le afiafi na toe alu atu ai lea tagata i le malae, ma maua ai fo‘i isi o nofonofo ai. ‘Ua fesili atu o ia ‘iā te i latou, ‘O le ā le mea ‘ua ‘outou nofonofo ai ma fa‘amaumau le aso ‘i‘inei?’ 7 ‘Ua tali atu i latou, ‘E leai se isi na fai mai ‘iā te i matou ‘ia matou ō e galulue.’ ‘Ona fai atu lea o ia ‘iā te i latou, ‘Ō atu ia fo‘i ma ‘outou e galulue i la‘u fa‘ato‘aga vine.’ 8 “ ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona fai atu lea o le tagata e ona le fa‘ato‘aga vine i lana ‘au‘auna pule, ‘Fa‘apotopoto mai le ‘aufaigaluega ma ‘ave i ai o latou totogi. Amata i tagata na ō mai mulimuli, ‘ae fa‘ai‘u i ē na galulue muamua.’ 9 O tagata na amata ‘ona galulue i le lima i le afiafi, na totogi i ai tenari ta‘itasi. 10 ‘Ua o‘o atu i tagata na galulue muamua, na fa‘apea lava a latou o le a sili atu so latou totogi, ‘ae peita‘i ‘ua avatu fo‘i i ai tenari e ta‘itasi. 11 ‘Ona muimui ai lea o i latou i lē e ana le fa‘ato‘aga vine, ma fai ane, 12 ‘O tagata ia na ō mai mulimuli na o le tasi le itūlā na galulue ai, a ‘ua e fa‘atutusaina lo latou totogi ma i matou nei na galulue i le aso ‘atoa i le vevela o le la.’ 13 “A ‘ua tali atu o ia i le isi o i latou, ‘La‘u uō e, e leai se mea leaga ‘ua ‘ou faia ‘iā te oe. Ta te le‘i fai feagaiga ‘ea e totogi atu le tenari e tasi ‘iā te oe? 14 Tago lā‘ia i lou totogi ma alu loa; o lo‘u lava malie ‘ua ‘ou avatu ai i lenei tagata na sau mulimuli le totogi e tutusa ma lou totogi. 15 E lē pule ‘ea a‘u i a‘u lava mea? ‘Ua e loto leaga ‘ea ‘ina ‘ua ‘ou agalelei atu?’ 16 “O le mea lea e ‘avea ai ma muamua ē na mulimuli, e ‘avea fo‘i ē na mulimuli ma muamua.” 17 A o malaga a‘e Iesu i Ierusalema, sa fetalai atu o ia i ona so‘o ‘ina ‘ua na o i latou i le ala, 18 “O le a tatou o a‘e nei i Ierusalema, ‘ona tu‘uina atu lea o le Atali‘i o le Tagata i ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono; e fa‘asalaina fo‘i o ia i le oti e i latou. 19 E tu‘uina atu o ia e i latou i Nu‘u ‘ese, ‘ina ‘ia tauemuina ma sasaina ma fa‘asatauroina; a o lona tolu o aso e toe fa‘atūina ai o ia.” 20 ‘Ua alu ane fo‘i le tinā o atali‘i o Sepetaio ma avane ana tama ‘iā Iesu, ma ifo ane ‘iā te ia, ‘ua ōle atu fo‘i ‘iā Iesu ‘ina ‘ia talia le mea o lo‘o mana‘o ai. 21 ‘Ua fesili atu Iesu ‘iā te ia, “O le ā le mea ‘e te mana‘o i ai?” ‘Ua tali atu le fafine, “ ‘Ia e folafola mai nei, o le ā nonofo ta‘itupito a‘u tama nei e to‘alua, i lou itū taumatau ma lou itū tauagavale i lou mālō. 22 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i lā‘ua, “Lua te lē o malamalama i le uiga moni o le mea o lo‘o ‘oulua manana‘o i ai. Lua te mafaia ‘ea ‘ona inu i le ipu o le a ‘ou inu ai?” ‘Ua tali mai i lā‘ua, “Ma te mafaia.” 23 ‘Ua fetalai atu Iesu, “Ioe, lua te inu lava i la‘u ipu. Peita‘i, o ē e nonofo i lo‘u itū taumatau ma lo‘u itū tauagavale e lē o a‘u ‘ou te avatua, ‘ae tau lava o ē ‘ua saunia mo i latou lea mea e lo‘u Tamā.” 24 ‘Ua fa‘alogo isi so‘o e to‘asefulu i le mea na faia e lea au uso, ‘ona ita tele ai lea o i latou ‘iā te i lā‘ua. 25 ‘Ona fa‘apotopoto ai lea e Iesu o i latou ma fetalai atu i ai, “ ‘Ua ‘outou iloa o tagata e pule i mālō o le lalolagi, e pule sauā i latou i tagata; o ali‘i maualuluga fo‘i e pule i tagata. 26 ‘Ae lē fa‘apea ‘outou; so o se isi o ‘outou e manatu o ia e sili, ia ‘avea lea tagata ma a ‘outou ‘au‘auna; 27 so o se isi fo‘i o ‘outou e fia muamua, ia ‘avea o ia ma a ‘outou tautua. 28 ‘Ia ‘outou fa‘aa‘oa‘o i le Atali‘i o le Tagata; e le‘i sau o ia ‘ina ‘ia ‘au‘auna mai tagata ‘iā te ia, a ‘ia ‘au‘auna atu o ia, ma tu‘uina atu lona ola e ‘avea ma ala e fa‘aolaina ai tagata e to‘atele.” 29 A o malaga ‘ese atu i latou mai Ieriko, na mulimuli atu ‘iā Iesu tagata e to‘atele. 30 Sa nonofo tagata tauaso e to‘alua i tafatafa o le auala. ‘Ua fa‘alogo i lā‘ua ‘ua maliu ane Iesu, ‘ona tauvala‘au atu lea, “Le Ali‘i e, le Alo o Tavita, alofa mai ‘iā te i mā‘ua. 31 A ‘ua vaoia i lā‘ua e tagata e ‘aua le pisa; peita‘i ‘ua atili ai ‘ona ‘alalaga atu i lā‘ua, “Le Ali‘i e, le Alo o Tavita, alofa mai ‘iā te i mā‘ua!” 32 ‘Ona tu lea o Iesu ma vala‘au atu ‘iā te i lā‘ua, “O le ā le mea lua te manana‘o i ai?” 33 ‘Ua tali atu i lā‘ua, “Le Ali‘i e, ia pupula o ma mata!” 34 Na alofagia e Iesu i lā‘ua, ma ‘ua pa‘i atu i o la mata; o lea lava taimi na mafai ai loa ‘ona va‘ai lelei i lā‘ua, ma ‘ua mulimuli atu ‘iā te ia.
Mataio 21
1 ‘Ua latalata atu la latou malaga i Ierusalema, ‘ua taunu‘u i le mea e igoa o Petefake, i le Mauga o Olive, ‘ona ‘auina atu lea e Iesu ona so‘o e to‘alua. 2 ‘Ua fetalai atu o ia ‘iā te i lā‘ua, “Ō atu ia i le nu‘u lenā e i luma atu, o le a ‘oulua maua ai le asini fafine o lo‘o nonoa, o lo‘o i ai fa‘atasi ma lana tama. Tatala le asini ma aumai ‘iā te a‘u. 3 A fa‘alavelave ane se isi ‘iā te ‘oulua, fai i ai, ‘E mana‘o i ai le Ali‘i,’ ‘ona tu‘u mai loa lea e ia.” 4 ‘Ua tutupu nei mea ‘ina ‘ia taunu‘u ai ‘upu a le perofeta, fai mai: 5 “Fai atu ia i le ‘a‘ai o Siona, ‘Ua afio mai lou tupu ‘iā te oe, e agamalū o ia, o lo‘o ti‘eti‘e i le asini, o le tama‘i asini fo‘i.” 6 ‘Ona muamua atu lea o ia so‘o, ma fai mea uma na fa‘atonuina e Iesu la te faia. 7 ‘Ua la ‘aumaia le asini ma lana tama, ‘ona lafo lea i ai o latou ‘ofu ma ‘ua ti‘eti‘e ai Iesu. 8 Sa fola fo‘i e tagata e to‘atele o latou ‘ofu i le auala, a o isi ‘ua sala e i latou lālā la‘au ma fola i le auala. 9 Sa ‘alalaga fiafia tagata na muamua i ona luma ma ē na mulimuli atu, ma fai ane, “Osana i le Alo o Tavita! ‘Ia fa‘amanuiaina lē ‘ua maliu mai i le suafa o le Ali‘i! Osana i mea aupitoaluga.” 10 ‘Ua maliu atu Iesu i Ierusalema, ‘ona vevesi ai lea o le nu‘u ‘atoa ma fai ane, “O ai ‘ea lenei tagata?” 11 ‘Ua tali atu tagata, “O Iesu lenei le perofeta mai Nasareta i Kalilaia.” 12 ‘Ona maliu atu lea o Iesu i le malumalu, ma tutuli i fafo tagata sa fefa‘ataua‘i a latou ‘oloa i totonu; ‘ua tafuli e ia laulau a tagata teu tupe, ma nofoa o tagata fa‘atau lupe. 13 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua tusia, ‘E ta‘ua lo‘u fale o le fale tatalo,’ a o lenei ‘ua ‘outou fa‘aaogāina e fai ma mea e nonofo ai tagata faomea.” 14 Na ō ane ‘iā te ia i le malumalu tagata tauaso ma tagata, ma ‘ua fa‘amālōlōina i latou e ia. 15 ‘Ua va‘aia e ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono mea ofoofogia na faia e ia, ma ‘ua fa‘alogo fo‘i i tamaiti o ‘alalaga i le malumalu, “Osana i le Alo o Tavita!” ‘Ona matuā loto tigā ai lea o i latou. 16 ‘Ua fai ane i latou ‘iā Iesu, “ ‘E te lē o fa‘alogo atu ‘ea ‘iā latou ‘upu o lo‘o fai?” ‘Ua fetalai atu Iesu, “O lea lava ‘ou te fa‘alogo atu i ai. Tou te le‘i faitau ‘ea i ‘upu tusia, ‘ ‘Ua saunia le vi‘iga mai gutu o tamaiti ma pepe fesusui’?” 17 ‘Ona tu‘ua lea o i latou e Iesu, ‘ua maliu atu i Petania e mālōlō ai. 18 O le taeao o le aso na soso‘o ai, ‘ina ‘ua toe maliu atu Iesu i le ‘a‘ai, sa fia taumafa o ia. 19 Sa silafia e ia le la‘au o le mati i tafatafa o le auala, ‘ona maliu atu lea i ai; ‘ae le‘i maua ai e ia se fua, ‘ua na o lau lava. ‘Ona fetalai atu lea o ia i lea la‘au, “ ‘E te lē toe fua lava!” O le taimi lava lea na mate ai le la‘au. 20 Na va‘aia e so‘o le mea na tupu, ma sa matuā ofo lava i latou ma fesili ane, “ ‘Ua fa‘apefea ‘ona vave mate le mati?” 21 ‘Ua fetalai atu Iesu, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, ‘āfai tou te fa‘atuatua e aunoa ma le māsalosalo, e lē gata ‘ina mafai e ‘outou le mea na ‘ou faia nei i le mati, ‘ae o‘o lava i le mauga lenei e mafai ‘ona ‘outou fai atu i ai, ‘ ‘Ia si‘itia oe ma lafoina i le sami,’ ‘ona usita‘i mai lava lea ‘iā te ‘outou. 22 ‘Āfai tou te fa‘atuatua, e maua lava e ‘outou mea uma tou te tatalo atu ai.” 23 ‘Ona toe maliu atu lea o Iesu i le malumalu. A o a‘oa‘o atu o ia, na ō ane ositaulaga sili ma toeaina o Iutaia ma fesili ane ‘iā te ia, “O le ā le pule ‘ua e faia ai nei mea? O ai sa na tu‘uina atu lea pule ‘iā te oe?” 24 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Āfai tou te tali mai i la‘u fesili lenei e tasi, o le a ‘ou ta‘uina atu fo‘i ‘iā te ‘outou le pule ‘ua ‘ou faia ai nei mea: 25 E mai le Atua le papatisoga a Ioane pe mai tagata?” ‘Ona felafolafoa‘i ai lea o i latou ma fai ifo ‘iā te i latou lava, “ ‘Āfai tatou te fai atu e mai le Atua, ‘ona fai mai lea o ia pe aiseā na tatou lē talitonu ai ‘iā Ioane. 26 ‘Ae tatou te fefefe fo‘i e fai atu e mai tagata; ‘ina ne‘i osofa‘ia i tatou e tagata, auā ‘ua talitonu latou uma o Ioane o le perofeta.” 27 ‘Ona fai atu lea o i latou ‘iā Iesu, “Matou te lē iloa.” ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ou te lē ta‘uina atu fo‘i la ‘iā te ‘outou le pule ‘ua ‘ou faia ai nei mea. 28 “A o le ā so ‘outou manatu i le mea lenei? O le isi tagata e to‘alua ona atali‘i, ‘ua alu atu o ia i le tama matua ma fai atu i ai, ‘Sole, alu ia se‘i e galue i le fa‘ato‘aga i le asō.’ 29 ‘Ua tali atu le tama, ‘E leai, ‘ou te lē alu,’ ‘ae mulimuli ane, ‘ua toe mau manatu o ia ma ‘ua alu loa i le fa‘ato‘aga. 30 ‘Ua alu atu fo‘i le tamā i le isi ona atali‘i, ma fai atu i ai e pei ‘ona fai atu i lona atali‘i matua. ‘Ua tali atu le tama lona lua, ‘ ‘Ua lelei o le a ‘ou alu,’ ‘ae le‘i o‘o ‘ona alu. 31 O lē fea o tama e to‘alua ‘ua na fa‘ataunu‘uina le mea na mana‘o ai lo la tamā?” ‘Ua tali atu i latou, “O le tama matua.” ‘Ua fetalai atu Iesu, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e muamua atu ‘iā te ‘outou tagata aolafoga ma fafine talitane i le Mālō o le Atua. 32 Auā na sau Ioane ‘iā te ‘outou i le ala o le amiotonu, ‘ae tou te le‘i talitonu ‘iā te ia; na o tagata aolafoga ma fafine talitane na talitonu ‘iā te ia. E ui lava ‘ina va‘aia e ‘outou ia mea, ‘ae tou te le‘i salamō ai lava ma talitonu ‘iā te ia.” 33 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu, “Fa‘alogo mai ia i le isi tala fa‘atusa lenei. Na totōina e le isi tagata se fa‘ato‘aga, ma ati fa‘ata‘amilo ai le pa; na ‘eli ai fo‘i i totonu le mea e soli ai vine, ma fai ai le fale leoleo. ‘Ua uma ‘ona faia mea uma, ‘ona alu malaga ai lea. 34 ‘Ua o‘o i le taimi o le fuata, ‘ona ‘auina atu lea e lea tagata ana ‘au‘auna i tagata na tu‘u i ai le tausiga o le fa‘ato‘aga, ‘ina ‘ia ‘aumaia ni fua o le fa‘ato‘aga. 35 A ‘ua tapu‘e e tagata na tausia le fa‘ato‘aga ‘au‘auna ma fai i ai ni amio lē taupulea: ‘ua sasaina e i latou le isi, ‘ae fasiotia isi; a o isi fo‘i ‘ua fetogia e i latou i ma‘a. 36 ‘Ona toe ‘auina atu lea e le tagata pule isi ‘au‘auna e sili atu le to‘atele, a ‘ua toe fai fo‘i i ai le amio leaga e tagata na tausia le fa‘ato‘aga, e pei ‘ona faia e i latou i ‘au‘auna na ō atu muamua. 37 ‘Ua o‘o i le isi aso, ‘ona ‘auina atu lea e le tagata pule lona lava atali‘i, ma lona manatu o le a amana‘ia ia e tagata tausi fa‘ato‘aga. 38 ‘Ae na va‘aia loa e tagata tausi fa‘ato‘aga le atali‘i o lo latou pule, ‘ona fai ane loa lea o i latou, ‘O le suli lenei pea oti lona tamā. O mai ia, tatou fasiotia o ia, ‘ona tatou pule ai loa lea i le fa‘ato‘aga.’ 39 ‘Ona pu‘ea lea o le tama e i latou, ma ‘ua tosoina o ia i tua o le fa‘ato‘aga ma fasioti ai. 40 “O le ā la so ‘outou manatu, o le ā le mea e tatau ‘ona fai e le tagata pule i ia tagata tausi fa‘ato‘aga pe a toe fo‘i mai o ia? 41 “ ‘Ua tali atu i latou, ‘E matuā fa‘aumatia e ia na tagata leaga, ma tu‘u atu le fa‘ato‘aga i le tausiga a nisi tagata, ‘ina ‘ia maua mai ai ni fua i taimi e tatau ai.’ ” 42 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “Tou te le‘i faitau ‘ea i le Tusi i ‘upu nei: ‘O le ma‘a na lafoa‘iina e tufuga fai fale, ‘ua ‘avea ma ma‘a tulimanu aupitoaluga. O le mea lenei ‘ua faia e le Ali‘i, a ‘ua ofoofogia tele i la tatou va‘ai!’ 43 “O le mea lea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou, e ‘ave‘esea le Mālō o le Atua mai ‘iā te ‘outou ma tu‘uina atu i ni tagata e mafai ‘ona maua mai ai ni fua.” 45 ‘Ua fa‘alogo ositaulaga sili ma faresaio i lana tala fa‘atusa, ‘ona iloa ai lea e i latou o latou e fa‘atatau tonu i ai. 46 O lea na taumafai ai i latou e pu‘e fa‘apagotā ‘iā te ia, a ‘ua fefefe i latou i tagata, auā na talitonu tagata uma o Iesu o le perofeta o ia.
Mataio 22
1 ‘Ua toe fetalai atu fo‘i Iesu i tagata i tala fa‘atusa; 2 “ ‘Ua fa‘atusaina le Mālō o le lagi i le isi tupu na saunia le taumafataga mo le fa‘aipoipoga a lona atali‘i. 3 ‘Ua ‘auina atu e ia ana ‘au‘auna e tāla‘i i ē na vala‘aulia e ō ane i le taumafataga; ‘ae le‘i fia ō ane i latou. 4 ‘Ona toe ‘auina atu lea e le tupu isi ana ‘au‘auna e fai atu i tagata vala‘aulia, ‘ ‘Ua uma ‘ona ‘ou saunia le taumafataga; ‘ua fasi a‘u povi tetele ma a‘u tama‘i povi pepeti, ma ‘ua saunia mea uma. O mai ia i le taumafataga.’ 5 A ‘ua lē amana‘ia e le au vala‘aulia. O le isi ‘ua alu i lana fa‘ato‘aga, o le isi ‘ua alu e fa‘atau, 6 a o isi ‘ua pu‘eina e i latou ‘au‘auna, ‘ua fa‘amaasiasi ma fasiotia i latou. 7 ‘Ona ita tele ai lea o le tupu; ‘ua ‘auina atu e ia ana fitafita e fa‘aumatia ia tagata fasioti tagata, ma susunu la latou ‘a‘ai. 8 ‘Ona vala‘auina lea e ia ana ‘au‘auna ma fai atu i ai, ‘ ‘Ua uma ‘ona ‘ou saunia le taumafataga mo le fa‘aipoipoga, a o ē na vala‘aulia ‘ua lē talafeagai ai. 9 O lea, ‘ia ‘outou ō i magāala uma ma vala‘auina tagata uma tou te maua, ‘ia ō mai i le taumafataga.’ 10 ‘Ona ō ai lea o ‘au‘auna ma fa‘apotopoto mai tagata uma na maua e i latou: o tagata lelei ‘atoa ma tagata leaga, ma ‘ua matuā tumu ai le fale o le taumafataga. 11 “ ‘Ona alu atu lea o le tupu e va‘ava‘ai i tagata vala‘aulia, ma ‘ua iloa atu ai e ia le isi tagata e lē ‘ofu o le fa‘aipoipoga. 12 ‘Ona fesili atu lea o le tupu ‘iā te ia, ‘La‘u uō e, na fa‘apefea ‘ona e ulufale mai ‘ae leai ni ‘ou ‘ofu o le fa‘aipoipoga?’ A ‘ua leai se tali a lea tagata. 13 ‘Ona fai atu lea o le tupu i ana ‘au‘auna, ‘Sāisāi lima ma vae o le tagata lea ma lafo i fafo i le pogisā, i le mea e i ai le tagiauē ma le lilivau o nifo.’ 14 “Auā e to‘atele ‘ua vala‘auina ‘ae to‘aitiiti ē ‘ua filifilia.” 15 ‘Ona ō lea o faresaio, ‘ua taupulepule e tau mailei ‘iā Iesu ‘iā latou fesili. 16 ‘Ua ‘auina atu e i latou nisi o latou so‘o ma nisi o tagata a Herota ‘iā Iesu. ‘Ua ō atu i latou ma fai atu ‘iā te ia, “Le A‘oa‘o e, ‘ua matou iloa o oe o le tagata fai mea tonu; ‘e te a‘oa‘o atu i tagata le finagalo o le Atua ma le fa‘amaoni, ‘e te lē popole fo‘i i so o se isi; auā e lē fa‘ailogaina e oe se tagata. 17 O lea, se‘i fa‘aali mai lava sou manatu: e fetaui ‘ea ma la tatou tulafono le fai lafoga ‘iā Kaisara pe leai?” 18 A ‘ua silafia lava e Iesu a latou taupulepulega leaga, ma o lea na fetalai atu ai o ia, “O ‘outou o tagata pepelo! Aiseā ‘ua ‘outou tau lamalama mai ai ‘iā te a‘u? 19 Se‘i aumai lava ‘iā te a‘u se tupe o lo‘o fa‘aaogā mo le lafoga!” ‘Ona avane ai lea e i latou le tupe ‘iā te ia. 20 ‘Ua fesili atu Iesu ‘iā te i latou, “O ai e ona le ata lenei ma ‘upu o lo‘o lomia i le tupe?” 21 ‘Ua tali atu i latou, “O le ata lenā o Kaisara, ma ana ‘upu o lo‘o lomia ai.” ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ua lelei. ‘Ave la ‘iā Kaisara ana lava mea, ‘ae ‘ave mea a le Atua i le Atua.” 22 ‘Ua fa‘alogo i latou i lana tali, ‘ona matuā ofo ai lea; ‘ua tu‘ua fo‘i o ia e i latou ‘ae ō ‘ese. 23 O le aso lava lea na ō ane ai isi satukaio ‘iā Iesu. (O i latou ia ‘ua fai mai e lē toe tutū mai tagata nai le oti.) 24 ‘Ua fai atu i latou ‘iā Iesu, “Le A‘oa‘o e, na fai mai Mose, ‘āfai e oti se tagata faiavā ‘ae le‘i maua sana fānau, e tatau ‘ona toe nonofo sona uso ma lea fafine, ‘ina ‘ia maua ai se suli o le uso ‘ua oti. 25 O lenei la, e i ai le isi au uso e to‘afitu sa mau ‘i‘inei. Na fa‘aipoipo le tama matua, ‘ae na oti e le‘i i ai sana fānau. ‘Ona toe nonofo lea o le fafine ma le uso lona lua. 26 Na oti fo‘i le tama lona lua e pei o le ulumatua, ‘ona fa‘asolo atu ai lea i le tama lona tolu se‘ia o‘o lava i lona to‘afitu, ao le mea lava e tasi. 27 O le fafine lava na mulimuli oti. 28 O le fesili la, a o‘o i le aso e toe tutū mai ai tagata nai le oti, o ai a fai ma ana avā le fafine, auā na faiavā uma i ai le au uso e to‘afitu?” 29 ‘Ua fetalai atu Iesu, “ ‘Ua sesē lava ‘outou ‘ona o lo ‘outou lē malamalama i le Tusi ma le mana o le Atua. 30 Auā a toe tutū mai tagata nai le oti, o le a ‘avea i latou e pei o ni agelu i le lagi. E lē toe faiavā pe nofo tane. 31 A o le matā‘upu e uiga i le toe tutū mai o tagata nai le oti, tou te le‘i faitau ‘ea i le mea na fa‘aalia mai e le Atua ‘iā te ‘outou? ‘Ua fetalai mai o ia, 32 ‘O a‘u o le Atua o Aperaamo, ma Isaako, ma Iakopo.’ O lona uiga, o le Atua ia o tagata ola, ‘ae lē o tagata oti.” 33 ‘Ua fa‘alogo atu tagata i nei fetalaiga a Iesu, ‘ona matuā ofo ai lea o i latou i ana a‘oa‘oga. 34 ‘Ua fa‘alogo faresaio ‘ua lē mau tali satukaio ‘iā Iesu, ‘ona potopoto ane lea o i latou, 35 ‘ua fesili atu fo‘i le isi a‘oa‘o tulafono e tau fa‘asesē ‘iā Iesu: 36 “Le A‘oa‘o e, o le ā le poloa‘iga e sili ‘ona tāua i le tulafono?” 37 ‘Ua fetalai atu Iesu, “ ‘ ‘Ia e alofa atu i le Ali‘i lou Atua ma lou loto ‘atoa, ma lou agaga ‘atoa, ma lou manatu ‘atoa.’ 38 O le poloa‘iga muamua lea ‘ua sili ‘ona tāua. 39 E fa‘apenā fo‘i lona lua, ‘ ‘Ia e alofa atu i lē lua te tuā‘oi e pei o oe lava ‘iā te oe.’ 40 O poloa‘iga ia e lua ‘ua autū i ai le tulafono ‘atoa ma a‘oa‘oga a perofeta.” 41 ‘Ua potopoto ane faresaio, ‘ona fesili atu lea o Iesu ‘iā te i latou, 42 “O le ā so ‘outou manatu e uiga i le Keriso? O ai e tupuga mai ai?” ‘Ua tali atu i latou, “E tupuga mai ‘iā Tavita.” 43 A ‘ua toe fesili atu Iesu, “Aiseā la na fa‘agae‘etia ai Tavita e le Agaga na te ta‘ua ia ‘O le Ali‘i’? Auā na fai mai Tavita, 44 ‘ ‘Ua fetalai ane le Ali‘i i lo‘u Ali‘i: Ia e nofo i lo‘u itū taumatau, se‘ia o‘u ‘aumaia ‘ou fili e fai ma mea e tu ai ou vae.’ 45 O lea, e fa‘apefea ‘ona tupuga mai Keriso ‘iā Tavita pe ‘āfai ‘ua ta‘ua o ia e Tavita, ‘O le Ali‘i’?” 46 A ‘ua leai se isi na mafai ‘ona tali atu se ‘upu e tasi. Na amata atu fo‘i i lea aso e le‘i toe i ai lava se isi na toe fesili tofotofo ‘iā te ia.
Mataio 23
1 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i tagata ‘atoa ma ona so‘o, 2 “O a‘oa‘o tulafono ma faresaio ‘ua tofia e fa‘amatalaina le tulafono a Mose. 3 O lea, ‘ia ‘outou usiusita‘i i ai ma fai mea uma latou te fa‘atonuina ai ‘outou; ‘ae ‘aua tou te fa‘ata‘ita‘i ‘iā latou amioga; auā e ‘ese a latou a‘oa‘oga, ‘ese a latou amioga. 4 ‘Ua saunia e i latou ni avega mamafa e fa‘ae‘e i ‘ua o tagata, a ‘ua leai lava ma se isi o i latou e fa‘agaoioi sona tamatama‘ilima, e fesoasoani atu ai i le tau‘aveina o ia avega. 5 ‘Ua faia e i latou mea uma ‘ina ‘ia va‘aia e tagata, ‘ua fa‘atetele mea e tusi ai ‘upu mai le tusi e tusi i o latou muaulu ma lima, ma ‘ua fa‘alautetele pito i lalo o latou ‘ofu. 6 E sā‘ili lava e i latou nofoaga pito mamalu i faiga‘ai, ma nofoaga sili fa‘apitoa i sunako. 7 E manana‘o fo‘i ia fa‘aaloaloina i latou i mea e potopoto ai tagata, ma ‘ia ta‘ua i latou o a‘oa‘o. 8 ‘Ae peita‘i ‘aua ne‘i ta‘ua se isi o ‘outou o le a‘oa‘o, auā o uso uma ‘outou; e tasi fo‘i lo ‘outou a‘oa‘o. 9 ‘Aua fo‘i ne‘i fa‘aigoaina e ‘outou se isi i le lalolagi lenei o le Tamā, auā e to‘atasi lo ‘outou Tamā i le lagi. 10 ‘Aua fo‘i ne‘i ta‘ua se isi o ‘outou o le faia‘oga; auā na o le Keriso e to‘atasi lo ‘outou faia‘oga. 11 O le tagata o ‘outou ‘ua sili lona mamalu, ia ‘avea o ia ma a ‘outou ‘au‘auna. 12 O lē e fia sili e fa‘amaualaloina, a o lē e fa‘amaualalo e fa‘aeaina. 13 “Talofa ‘iā te ‘outou, a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua ‘outou tāofia tagata mai le Mālō o le lagi. ‘Ua lē gata ‘ina lē ulu atu ‘outou i lea mālō, a ‘ua tāofia fo‘i e ‘outou i latou o lo‘o fia ulu atu i ai! 15 “Talofa ‘iā te ‘outou a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua ‘outou la‘asia le vasa, ma femalagaa‘i i le lau‘ele‘ele, ‘ina ‘ia liliu mai se tagata ‘iā te ‘outou. ‘Ae a liliu mai o ia, ‘ona ‘outou faia lea o ia ma tagata o Kena e sili atu ‘ona leaga i lo ‘outou. 16 “Talofa ‘iā te ‘outou ta‘ita‘i tauaso! ‘Ua tou a‘oa‘o atu, a tautō se isi i le malumalu, e lē sāisāitia o ia i lana tautoga; ‘ae a tautō o ia i le auro i totonu o le malumalu, ‘ua sāisāitia o ia. 17 Tagata valea e, ma le tauaso! O le ā le mea e sili lona tāua, o le auro po o le malumalu ‘ua fa‘apa‘iaina ai le auro? 18 ‘Ua ‘outou a‘oa‘o atu fo‘i, ‘A tautō se isi i le fatafaitaulaga e lē sāisāitia o ia i lana tautoga; ‘ae a tautō o ia i meaalofa i luga o le fatafaitaulaga, ‘ua sāisāitia.’ 19 Tagata tauaso e, o lē fea e sili ‘ona tāua, o le meaalofa po o le fatafaitaulaga ‘ua fa‘apa‘iaina ai le meaalofa? 20 A tautō se tagata i le fatafaitaulaga, e lē gata ‘ina tautō o ia i le fatafaitaulaga, a ‘ua tautō fo‘i o ia i meaalofa uma o i luga o le fatafaitaulaga. 21 A tautō fo‘i se tagata i le malumalu, e lē gata ‘ina tautō o ia i le malumalu, a ‘ua tautō lava ia i le Atua o lo‘o afio i le malumalu. 22 A tautō se tagata i le lagi, ‘ua tautō o ia i le nofoāli‘i o le Atua ma lē o lo‘o afio ai. 23 “Talofa ‘iā te ‘outou, a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua ‘outou foa‘i atu i le Atua le tasi o vaesefulu o a ‘outou mea, e o‘o lava i laula‘au ‘aina e pei o le mili, ma le aneto, ma le kumina, a ‘ua lē tausia e ‘outou a‘oa‘ogapito tāua o le tulafono, e pei o le fai mea tonu, ma le alofa, ma le fa‘amaoni. O mea ia ‘ona faia e ‘outou fa‘atasi ma mea ‘ua ‘outou faia nei. 24 O ‘outou ta‘ita‘i tauaso! ‘Ua ‘outou fa‘amamā ‘ese mai a ‘outou mea inu le namu, a ‘ua ‘outou folo ‘atoa le kamela. 25 “Talofa ‘iā te ‘outou, a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua fa‘amamāina e ‘outou tua o le ipu inu ma le ipu mafolafola, a o totonu ‘ua tumu i mea na ‘outou fāoa fa‘amalosi i lo ‘outou manatu fa‘apito ‘iā te ‘outou lava. 26 Faresaio tauaso e, fa‘amamā muamua mea o lo‘o i totonu o le ipu, ‘ona mamā ai fo‘i lea ma tua o le ipu. 27 “Talofa ‘iā te ‘outou, a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua fa‘apei ‘outou o ni tu‘ugamau. ‘Ua manaia ‘ona vali pa‘epa‘e fafo, a o totonu ‘ua tumu i ivi o tagata oti ma mea pala. 28 ‘Ua fa‘apea lava ‘outou; a va‘ai atu i fafo tou te foliga lelei mai, a o totonu ‘ua tumu ‘outou i le pepelo ma le agasala. 29 “Talofa ‘iā te ‘outou, a‘oa‘o tulafono ma faresaio! O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua faia e ‘outou ni tu‘ugamau mananaia mo perofeta, ma teuteu ma‘a fa‘amanatu o tagata amiotonu. 30 ‘Ua ‘outou fai ane fo‘i, ‘ ‘Ana matou ola i aso o matou tamā, semanū matou te lē faia mea na faia e i latou; o le fasiotia lea o perofeta.’ 31 O lenā ‘ua ‘outou ta‘utino mai lava, o ‘outou o fānau a i latou na fasiotia perofeta! 32 Fa‘auma la e ‘outou le galuega na amata e o ‘outou tamā! 33 O ‘outou o gata, o fānau a gata fe‘ai! E fa‘apefea ‘ona ‘outou sosola ‘ese mai le fa‘asalaga o Kena? 34 ‘Ou te fai atu, ‘ou te ‘auina atu ‘iā te ‘outou perofeta, ma tagata popoto, ma a‘oa‘o; ‘ae tou te fasiotia nisi ma fa‘asatauro isi ‘ae sasaina isi i o ‘outou sunako, ma tuli solo i latou mai lea nu‘u i lea nu‘u. 35 O lona i‘uga, e pa‘ū i luga o ‘outou le fa‘asalaga o le fasiotiga o tagata amiotonu uma na fasiotia fua, e amata mai le fasiotiga o Apelu le tagata amiotonu se‘ia o‘o mai i le fasiotiga o Sakaria le atali‘i o Parakaio, na ‘outou fasiotia i le vā o le malumalu ma le fatafaitaulaga. 36 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e pa‘ū uma le fa‘asalaga o ia fasioti tagata i luga o tagata o le tupulaga lenei! 37 “Ierusalema e, Ierusalema e, o lē e fasiotia perofeta, ma fetogi i ma‘a ē na ‘auina atu ‘iā te oe! Po ‘ua fa‘afia ‘ona ‘ou taumafai e fa‘apotopoto lau fānau, e pei o le moa ‘ona ofaofata‘i lana toloa‘i i lalo o ona ‘apa‘au, ‘ae lē mafafai ‘outou! 38 O lenei la, o le a lafoa‘iina lou fale. 39 Auā, ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, tou te lē toe va‘ai mai lava ‘iā te a‘u se‘ia o‘o ‘ina ‘outou fai ane, ‘ ‘Ia manuia lē ‘ua maliu mai i le suafa o le Ali‘i.’ ”
Mataio 24
1 ‘Ua maliu ‘ese atu Iesu mai le malumalu, ‘ona ō ane lea ‘iā te ia o ona so‘o ma fa‘asino atu ‘iā te ia fale o le malumalu. 2 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘outou va‘ai atu i fale nei? O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u ‘iā te ‘outou, e leai se ma‘a e toe i ai i luga o le isi ma‘a, a o le a soloia uma i lalo.” 3 Sa nofo Iesu i luga o le Mauga o Olive, ‘ona ō ane lea na o ona so‘o ma fesili atu ‘iā te ia, “Ta‘u mai ‘iā te i matou po o afea e taunu‘u ai ia mea, ma o ā fo‘i ni mea e tutupu e iloa ai lou afio mai, ma le aso gata‘aga?” 4 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “ ‘Ia ‘outou fa‘aeteete ‘ina ne‘i fa‘asesēina ‘outou e se isi. 5 Auā e to‘atele tagata e ō mai i lo‘u igoa ma fai atu, ‘O a‘u o le Keriso.’ E fa‘asesēina fo‘i e i latou tagata e to‘atele. 6 E fa‘alogo ‘outou i le vevesi o tau‘a i mea lata mai, ma tala o tau‘a i nu‘u e mamao atu, ‘ae ‘aua ne‘i fa‘apopoleina ai ‘outou. E tatau ‘ona tutupu ia mea, ‘ae lē o le aso gata‘aga lea ‘ua o‘o mai. 7 E tau le isi nu‘u ma le isi nu‘u, e osofa‘ia fo‘i e le isi mālō le isi mālō. E i ai oge ma mafui‘e i nu‘u uma. 8 O nei mea uma o le amataga lea o puapuagā. 9 “ ‘Ona pu‘e fa‘a-pagotā ai lea o ‘outou e tagata, ma tu‘uina atu ‘outou e fa‘asalaina ma fasiotia. E itagia e tagata uma ‘outou ‘ona o a‘u. 10 O aso ia e lafoa‘iina ai e tagata e to‘atele lo latou fa‘atuatua; e fa‘alata e le isi le isi; e feitaga‘i fo‘i. 11 ‘Ona ō mai ai lea o perofeta pepelo ma fa‘asesē tagata e to‘atele. 12 O le tele o leaga o ia aso e fa‘avaivai ai le alofa o tagata e to‘atele. 13 A o le tagata e tumau se‘ia o‘o i le i‘uga e fa‘aolaina. 14 E folafolaina fo‘i lenei Tala Lelei o le Mālō le lalolagi ‘atoa e fai ma molimau i tagata uma, ‘ona fa‘ato‘ā o‘o mai ai lea o le aso gata‘aga.” 15 “E va‘aia e ‘outou le mea ‘Mata‘utia ma le ‘Inosia’ na ta‘ua e le perofeta o Tanielu o lo‘o tu i le mea pa‘ia.” (O oe o lo‘o faitau, ‘ia e malamalama i le uiga o lenei mea!) 16 “O aso ia, ia sosola ai i mauga i latou uma o i Iutaia. 17 O le tagata o i luga o lona fale, ‘aua ne‘i fa‘amaumauina le taimi e alu ifo ai e ‘ave sana mea mai lona fale. 18 O le tagata o i lona fanua, ‘aua ne‘i toe fo‘i atu i lona fale e aumai lona ‘ofu tele. 19 Talofa i fafine totō ma fafine failele i ia aso! 20 A ‘ia ‘outou tatalo ‘ina ne‘i pa‘ū ia aso i aso malūlū po o se aso Sapati! 21 O le puapuagā o ia aso e sili atu le mata‘utia i lo se isi lava puapuagā, talu mai le amataga o le lalolagi se‘ia o‘o mai i aso nei. E lē toe i ai fo‘i se isi puapuagā e tau fa‘atusatusa i ai. 22 A lē fa‘apu‘upu‘uina ia aso, e leai se isi e fa‘aolaina. A o le a fa‘apu‘upu‘uina ia aso ‘ona o le au filifilia. 23 “ ‘Āfai e fai atu se isi i ia aso, ‘O le Keriso lenei!’ pe fai ane, ‘O ia lenā!’ ‘aua ne‘i ‘outou talitonu i ai. 24 E ō mai Keriso pepelo ma perofeta pepelo, ma fai fa‘ailoga ofoofogia, ma vāvega, e taumafai e fa‘asesē ai tagata filifilia o le Atua. 25 ‘Ua ‘ou ta‘u atu nei mea a o le‘i taunu‘u. 26 “ ‘Āfai fo‘i e fai atu tagata ‘iā te ‘outou, ‘O lo‘o i le vao tu‘ufua le Keriso!’ ‘aua tou te o i ai; pe fai atu, ‘O lo‘o i totonu o le fale o ia!’ ‘aua tou te talitonu i ai. 27 A maliu mai le Atali‘i o le Tagata, e tusa lea ma le uila e ‘emo atu i sasa‘e e o‘o i sisifo. 28 “O le mea e i ai se tino oti, e tumutumu ai fo‘i aeto.” 29 “A uma loa puapuagā o ia aso, ‘ona fa‘apouliuligia lea o le la, ma e lē susulu fo‘i le masina, e pa‘u‘ū ifo fetū mai le lagi, ma e lūlūina fo‘i ‘au a le lagi. 30 ‘Ona fa‘aalia mai lea o le fa‘ailoga o le Atali‘i o le Tagata i le vā nimonimo, ma e tagiauē fo‘i atunu‘u uma o le lalolagi; ‘ona iloa atu lea e i latou le Atali‘i o le Tagata o sau i ao o le lagi, ma le malosi ma le mamalu tele. 31 E fa‘alogoina le leo uiga ‘ese o le pū, ma e ‘auina atu fo‘i e le Atali‘i o le Tagata ana agelu i tulimanu e fa o le lalolagi, e fa‘apotopoto mai ona tagata filifilia mai le lalolagi ‘atoa. 32 “ ‘Ia ‘outou mafaufau i se a‘oa‘oga mai le tala fa‘atusa i le mati. A o‘o ‘ina fa‘ato‘ā tutupu ona tātupu ma matala mai ona lau, ‘ona ‘outou iloa lea ‘ua lata mai le tau mafanafana. 33 E fa‘apea fo‘i pe a va‘aia e ‘outou ia mea, ‘ia ‘outou iloa ‘ua latalata mai ia aso, ‘ua i le faitoto‘a lava. 34 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e tutupu nei mea uma a o ola pea nisi o nei augā tupulaga. 35 E mavae atu le lagi ma le lalolagi, a o a‘u ‘upu e lē mavae lava. 36 “ ‘Ae leai se isi na te iloaina po o afea e o‘o mai ai lea aso ma lea itūlā, e lē iloa e agelu o le lagi, e lē iloa fo‘i e le Atali‘i; na o le Tamā lava ‘ua na silafia. 37 O le o‘o mai o le Atali‘i o le Tagata, e pei o le mea na tupu i aso o Noa. 38 A o le‘i o‘o mai le lolo, sa ‘a‘ai ma feinu tagata; sa faiavā ma nofo tane i latou, se‘ia o‘o lava i le taimi na ulu atu ai Noa i le va‘a. 39 E le‘i iloa e i latou le mea o le a tupu, se‘ia o‘o lava ‘ina sau le tafega o le lolo ma fa‘aumatia ai i latou uma. E fa‘apea fo‘i le mea e tupu pe a o‘o mai le Atali‘i o le Tagata. 40 E i ai i le fanua i lea aso tagata e to‘alua, e ‘ave‘esea le to‘atasi ‘ae totoe le isi; 41 e galulue fa‘atasi fo‘i fafine e to‘alua i le saunia o le mea taumafa, e ‘ave‘esea le to‘atasi ‘ae totoe le isi. 42 “O lea ‘ia ‘outou mataala ai, auā tou te lē iloa le aso e sau ai lo ‘outou Ali‘i. 43 Manatua, ana iloa e le tagata le taimi e sau ai le gaoi, semanū e mataala ma leoleo ana mea ‘ina ne‘i gaoia. 44 O le mea fo‘i lea ‘ia ‘outou nonofo sauni ai i taimi uma; auā e sau le Atali‘i o le Tagata i le taimi tou te lē manatu ai o le a sau o ia. 45 “O ai ‘ea le ‘au‘auna fa‘amaoni ma le poto, o lē na tofia e lona matai e pule i isi ‘au‘auna, ma fa‘asoasoa a latou mea‘ai i taimi ‘ua tatau ai? 46 ‘Amu‘ia lea ‘au‘auna pe ‘āfai e fo‘i mai lona matai, ma maua mai o ia o faia fa‘apea. 47 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e tofia e le matai lea ‘au‘auna e pule i ana mea uma. 48 ‘Ae ‘āfai o ia o se ‘au‘auna leaga, e mafaufau fa‘apea, ‘E tuai ‘ona toe fo‘i mai lo‘u matai.’ 49 ‘Ona sauā lea o ia i ona uso ‘au‘auna, e ‘ai fo‘i ma inu fa‘atasi ma tagata ‘onanā. 50 E toe fo‘i mai lava le matai o lea ‘au‘auna i le aso e le‘i manatu le ‘au‘auna e sau ai, i le taimi fo‘i na te le‘i iloa; 51 ‘ona matuā fa‘asalaina ai lea e le matai lea ‘au‘auna i le sala a tagata pepelo, i le mea e i ai le taufai tagiauē ma le lilivau o nifo.
Mataio 25
1 “O aso ia e fa‘atusaina ai le Mālō o le lagi i teine e to‘asefulu, na o ma a latou molī e fa‘atali le fa‘ato‘āfaiavā. 2 E to‘alima ē e vālea, ‘ae popoto le isi to‘alima. 3 Na ‘ave e teine vālea a latou molī, ‘ae le‘i ‘avea ni suāu‘u fa‘aleoleo. 4 A o teine popoto na ‘ave a latou molī ma fagu suāu‘u fa‘aleoleo. 5 ‘Ua tuai mai le fa‘ato‘āfaiavā, ‘ona tulemomoe ai lea o teine, ma ‘ua o‘o lava ‘ina momoe. 6 “O le tulua o po ma ao na fa‘alogoina ai le ‘alaga, ‘ ‘Ua sau le fa‘ato‘afaiavā inā o ia e feiloa‘i ma ia!’ 7 ‘Ona ala lea o teine ma teuteu a latou molī. 8 ‘Ona fai atu lea o teine valea i teine popoto, ‘Se‘i aumai sina a ‘outou suāu‘u ma matou; auā ‘ua toeitiiti pepē a matou molī.’ 9 A ‘ua tali atu teine popoto, ‘ ‘Ina ne‘i lē lava le suāu‘u mo ‘outou ma matou, ‘ae sili ‘ona ‘outou o i le fale‘oloa e fa‘atau mai ai ni a ‘outou suāu‘u.’ 10 ‘Ona ō ai lea o teine valea i le fale‘oloa e fa‘atau mai ni a latou suāu‘u. E ō atu i latou ‘ae taunu‘u le fa‘ato‘āfaiavā. ‘Ona ō ai lea o teine popoto sa nonofo sauni fa‘atasi ma le fa‘ato‘āfaiavā i le ‘aiga o le fa‘aipoipoga, ma ‘ua tapunia fo‘i le faitoto‘a. 11 “ ‘Ua taunu‘u mai teine valea, ‘ona vala‘au atu lea o i latou, ‘Ali‘i e, Ali‘i e, tatala mai le faitoto‘a ‘iā te i matou.’ 12 A ‘ua tali atu le fa‘ato‘āfaiavā, ‘O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te lē iloa ‘outou.’ 13 “O lea, ‘ia ‘outou mataala ai, auā tou te lē iloa le aso ma le itūlā. 14 “E pei fo‘i o le tagata na sauni e malaga ‘ese mai lona ‘āiga, ‘ona vala‘auina lea e ia ana ‘au‘auna ma tu‘u atu i ai le tausiga o ana mea. 15 Na tu‘u atu e ia i ‘au‘auna ta‘ito‘atasi e fa‘atatau i le mea ‘ua na mafaia. O le isi na tu‘u i ai tupe ‘aulo e lima afe; o le isi, o tupe ‘aulo e lua afe; o le isi o tupe ‘aulo e tasi le afe. ‘Ona alu ai lea o le malaga a lea tagata. 16 ‘Ua alu loa le ‘au‘auna na tu‘u i ai tupe ‘aulo e lima afe, ma fa‘aaogā ia tupe i ana fefa‘ataua‘iga, ma ‘ua maua ai le isi lima afe. 17 Na fa‘apea fo‘i le ‘au‘auna na i ai tupe ‘aulo e lua afe, ‘ua maua mai ai le isi lua afe. 18 A o le ‘au‘auna na tu‘u i ai le tupe ‘aulo e tasi le afe, ‘ua alu ‘ua ‘eli le pū, ma tanu ai le tupe a lona matai. 19 “ ‘Ua mavae aso e tele, ‘ona toe fo‘i mai lea o le matai o ia ‘au‘auna, ma fai le su‘ega o ana ‘oloa. 20 ‘Ua sau le ‘au‘auna na tu‘u i ai tupe ‘aulo e lima afe, ‘ua tu‘u atu ma isi tupe e lima afe i le matai. ‘Ua fai atu o ia, ‘Ali‘i e, na e tu‘u mai ‘iā te a‘u tupe ‘aulo e lima afe. O isi ia tupe ‘aulo e lima afe na ‘ou maua i le fefa‘ataua‘iga.’ 21 ‘Ua fai atu le matai, ‘Mālō lava! O oe o le ‘au‘auna lelei ma le fa‘amaoni. ‘Ua e fa‘amaoni i le tausiga o nai mea itiiti, o lea ‘ou te tofia ai oe e pule i mea e tele. Ulufale mai ia e fiafia fa‘atasi ma lou matai.’ 22 “ ‘Ona sau ai lea o le ‘au‘auna na tu‘u i ai tupe ‘aulo e lua afe ma fai atu, ‘Ali‘i e, na e tu‘u mai ‘iā te a‘u tupe ‘aulo e lua afe. O isi ia tupe ‘aulo e lua afe, na ‘ou maua i le fefa‘ataua‘iga.’ 23 ‘Ua fai atu le matai, ‘Mālō lava! O oe o le ‘au‘auna lelei ma le fa‘amaoni. ‘Ua e fa‘amaoni i le tausiga o nei mea itiiti, o lea ‘ou te tofia ai oe e pule i mea e tele. Ulufale mai ia e fiafia fa‘atasi ma lou matai.’ 24 “ ‘Ona sau ai lea o le ‘au‘auna na tu‘u i ai tupe ‘aulo e tasi le afe ma fai atu, ‘Ali‘i e, ‘ua ‘ou iloa o oe o se tagata faigatā, ‘e te seleseleina mea ‘e te le‘i totōina. 25 O lea na ‘ou fefe ai ma nanā lau tupe i le ‘ele‘ele. O lau tupe lenei ‘ua toe fa‘afo‘i atu.’ 26 “ ‘Ua fai atu le matai, ‘O oe o le ‘au‘auna leaga ma le paiē! ‘Ua e iloa lava ‘ou te seleseleina mea ‘ou te le‘i totōina, ma fa‘apotopotoina i le mea ‘ou te le‘i fa‘ata‘ape‘apeina ai mea, 27 aiseā na e lē avatua ai la‘u tupe i ē e fefa‘ataua‘i, ‘ina ‘ia ‘ou toe maua mai la‘u tupe fa‘atasi ma lona tului pe a ‘ou fo‘i mai? 28 O lea la, ia ‘ave ‘ese le tupe mai ‘iā te ia, ma avatu i lē ‘ua i ai tupe ‘aulo e sefulu afe. 29 Auā o lē ‘ua na maua ni mea, e toe fa‘aopoopoina i ai isi mea ‘ina ‘ia atili tele ai ana mea; a o lē e leai sana mea, e o‘o lava i sina mea itiiti ‘ua ‘iā te ia e ‘ave‘esea. 30 A o lenei ‘au‘auna lē aogā, ‘ia ‘outou tuli i fafo i le pouliuli, i le mea e i ai le tagiauē ma le lilivau o nifo.’ 31 “A sau le Atali‘i o le Tagata i lona mamalu fa‘atasi ma agelu, ‘ona nofo lea o ia i lona nofoāli‘i mamalu. 32 E fa‘apotopotoina fo‘i tagata uma o le lalolagi i ona luma, ‘ona tu‘u ‘ese‘ese lea e ia o i latou i vaega e lua e pei ‘ona tu‘u‘ese‘eseina mamoe ma ‘oti e le leoleo mamoe. 33 E fa‘apotopotoina e ia mamoe i le itū taumatau, ma ‘oti i le itū tauagavale. 34 ‘Ona fai atu lea o le tupu ia i latou i lona itū taumatau, ‘O mai ia, ‘outou o ē ‘ua fa‘amanuiaina e lo‘u Tamā, e fai mo ‘outou le mālō ‘ua saunia mo ‘outou talu mai le amataga o le lalolagi. 35 Auā sa ‘ou fia ‘ai ‘ona ‘outou fafagaina lea o a‘u; na ‘ou fia inu fo‘i ‘ona ‘outou fa‘ainuina lea o a‘u; sa ‘ou tagata ‘ese ‘ona ‘outou talileleia lea o a‘u i o ‘outou ‘āiga; 36 sa ‘ou lē lavalavā ‘ona ‘outou fa‘a‘ofuina lea o a‘u; sa ‘ou ma‘i ‘ona ‘outou tausia lea o a‘u; sa ‘ou i le falepuipui ‘ona ‘outou asiasi mai lea ‘iā te a‘u.’ 37 “ ‘Ona tali atu lea o tagata amiotonu ‘iā te ia, ‘Le Ali‘i e, o anafea na matou va‘aia ai oe o e fia taumafa, ‘ona matou fafaga ai lea ‘iā te oe; po o e fia inu, ‘ona matou fa‘ainu ai lea ‘iā te oe? 38 O anafea na matou va‘aia ai oe o e tagata ‘ese, ‘ona matou talileleia ai lea o oe i o matou ‘āiga, po o e lē lavalavā ‘ona matou fa‘a‘ofuina ai lea o oe? 39 O anafea na matou va‘aia ai oe o e ma‘i, po o i le falepuipui, ‘ona matou asiasi atu ai lea ‘iā te oe?’ 40 ‘Ona tali atu ai lea o le tupu, ‘O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e fa‘apei ‘ona ‘outou faia i se tasi o o‘u uso nei e aupito itiiti, o a‘u lava lea ‘ua ‘outou faia i ai.’ 41 “ ‘Ona fai atu lea o le Tupu ia i latou o i lona itū tauagavale, ‘Ō ‘ese atu ia ‘outou na o ē ‘ua fa‘amalaiaina i le afi e fa‘avavau, ‘ua saunia mo le tiapolo ma ana agelu. 42 Auā na ‘ou fia ‘ai, ‘ae tou te le‘i fafagaina a‘u; 43 sa ‘ou tagata ‘ese, ‘ae tou te le‘i talileleia a‘u i o ‘outou ‘āiga; sa ‘ou lē lavalavā ‘ae tou te le‘i fa‘a‘ofuina a‘u; sa ‘ou ma‘i, sa ‘ou i le falepuipui fo‘i, tou te le‘i asiasi mai ‘iā te a‘u.’ 44 “ ‘Ona tali atu lea o i latou, ‘Le Ali‘i e, o anafea na matou va‘aia ai oe o e fia ‘ai po o e fia inu, po o e tagata ‘ese, po o e lē lavalavā, po o e ma‘i, po o e i le falepuipui, ‘ae matou te le‘i asiasi atu ‘iā te oe?’ 45 ‘Ua tali atu fo‘i le Tupu ‘iā te i latou, ‘O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, fa‘apei ‘ona ‘outou lē faia i se isi e aupito itiiti o i latou nei, o a‘u lava lea ‘ua ‘outou lē faia i ai.’ 46 ‘Ona ō atu ai lea o i latou na i le fa‘asalaga e fa‘avavau; ‘ae ō atu tagata amiotonu i le ola e fa‘avavau.”
Mataio 26
1 ‘Ua uma ‘ona a‘oa‘o atu e Iesu nei mea uma, ‘ona fetalai atu lea o ia i ona so‘o, 2 “ ‘Ua ‘outou iloa toe lua aso fai le Tausamiga o le Paseka, ‘ona tu‘uina atu ai lea o le Atali‘i o le Tagata ‘ina ‘ia fa‘asatauroina.” 3 ‘Ona potopoto lea o ositaulaga sili ma toeaina o Iutaia, i le maota o Kaiafa le ositaulaga sili. 4 ‘Ua faia e i latou le tonu e pu‘e fa‘alilolilo Iesu ma fasioti. 5 ‘Ua fai ane i latou, “ ‘Aua ne‘i o tatou pu‘eina o ia i aso o le tausamiga, ‘ina ne‘i fa‘atupu e tagata se fouvalega.” 6 Sa i Petania Iesu i le fale o Simona le lepela, 7 ‘ona alu ane lea ‘iā te ia o le fafine ma le fagu ‘ua faia i le ma‘a alapasa, ‘ua tumu i le suāu‘u manogi taugatā. ‘Ua liligi e le fafine le suāu‘u i le ao o Iesu a o taumafa o ia. 8 ‘Ua va‘aia e so‘o o Iesu le mea ‘ua faia e le fafine, ‘ona lē malilie ai lea o i latou ma fai ane, “ ‘Ua so‘ona fa‘amaumau aiseā lenei suāu‘u? 9 ‘Ana fa‘atau atu lenei suāu‘u manogi, se manū e tele se tau ma foa‘i atu i ē e matitiva.” 10 ‘Ua silafia e Iesu a latou fa‘amatalaga, ‘ona fetalai atu lea, “O le ā le mea ‘ua ‘outou fa‘atigā ai i lenei fafine? ‘Ua faia e ia le mea lelei ma le matagofie mo a‘u. 11 E fa‘atasi pea ‘outou ma tagata matitiva, ‘ae tatou te lē fa‘atasi pea. 12 O le mea ‘ua faia e le fafine lenei, o le fa‘au‘uina lea o lo‘u tino e sauni atu ai mo lo‘u tanuga. 13 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, so o se mea o le lalolagi e tala‘iina i ai lenei Tala Lelei, e ta‘ua ai lava ma le mea na faia e lenei fafine, e manatua ai o ia.” 14 ‘Ona alu ai lea i ositaulaga sili le tasi o so‘o e to‘asefulu ma le lua, o Iuta le Sekara lea. 15 ‘Ua fesili atu o ia ‘iā te i latou, “O le ā se mea tou te foa‘iina mai ‘iā te a‘u, pe ‘āfai ‘ou te tu‘uina atu Iesu ‘iā te ‘outou?” ‘Ona faitau ane lea e i latou o tupe siliva e tolusefulu, ma avatu ‘iā te ia. 16 Na amata mai i lea itūlā ‘ona sā‘ili‘ili e Iuta se avanoa lelei e fa‘alata ai Iesu. 17 O le aso muamua o Areto e lē Fa‘afefeteina na ō ane ai so‘o o Iesu ma fesili ‘iā te ia, “O fea ‘e te finagalo matou te saunia ai mo oe le Paseka?” 18 ‘Ua fetalai atu o ia, “Ō atu ia i le ‘a‘ai, o le a fa‘aalia ‘iā te ‘oulua le tagata lua te ō atu i ai, ma fai atu, ‘ ‘Ua fai mai le A‘oa‘o ‘ua o‘o i lona taimi; o le a faia ai e ia le Paseka i lou fale ma ona so‘o.’ ” 19 ‘Ua faia e so‘o e tusa ma le fa‘atonuga a Iesu, ma ‘ua saunia le Paseka. 20 ‘Ua o‘o i le afiafi ‘ona taumamafa ai lea o Iesu ma ona so‘o. 21 A o faia le taumafataga, na fetalai atu Iesu, “O le ‘upu moni ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e fa‘alataina a‘u e se isi o ‘outou.” 22 ‘Ona matuā fa‘anoanoa ai lea o so‘o, ma ‘ua ta‘ito‘atasi ma fesili ane ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, o a‘u ‘ea e fa‘asino i ai lau fetalaiga?” 23 ‘Ua fetalai atu Iesu, “O lē e fufui fa‘atasi lona lima ma lo‘u lima i le tanoa, o ia lea e fa‘alataina a‘u. 24 E alu lava le Atali‘i o le Tagata e pei ‘ona tusia ‘iā te ia, ‘ae talofa i le tagata na te fa‘alataina le Atali‘i o le Tagata. E sili pe ana lē fānau mai lea tagata!” 25 ‘Ona fesili ane lea o Iuta le fa‘alata, “Le A‘oa‘o e, o a‘u ‘ea e fa‘asino i ai lau fetalaiga?” ‘Ua tali atu o ia, “O lea lava ‘ua e fai mai ai.” 26 A o taumamafa i latou, na tago Iesu i le areto, ‘ua fai le tatalo fa‘afetai, ‘ona tofitofi lea o le areto ma avatu i ona so‘o, ma fetalai atu, “Tago ia ‘ina ‘a‘ai; o lo‘u tino lenei.” 27 ‘Ona tago lea o ia i le ipu, ‘ua fa‘afetai, ‘ona avatu lea ‘iā te i latou ma fetalai atu, “Feinu ia ‘outou uma i ai; 28 auā o lo‘u toto lenei, o le toto o le feagaiga ‘ua fa‘amaligiina mo le fa‘amāgaloina o agasala. 29 ‘Ou te fai atu, ‘ou te lē toe inu lava i lenei uaina, se‘ia o‘o i le aso ‘ou te inu ai i le uaina fou fa‘atasi ma ‘outou i le Mālō o lo‘u Tamā.” 30 ‘Ua uma ‘ona usu la latou pese, ‘ona ō atu lea o i latou i le Mauga o Olive. 31 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le po nei lava tou te sosola uma ai ‘ae tu‘ua na o a‘u, auā ‘ua tusia, ‘ ‘Ou te taia le leoleo mamoe, ‘ona ta‘ape‘ape ai lea o mamoe.’ 32 ‘Ae a toe fa‘atūina a‘u, ‘ona ‘ou muamua atu lea ‘iā te ‘outou i Kalilaia.” 33 ‘Ona fai ane lea o Peteru ‘iā Iesu, “ ‘Ou te lē tu‘ulafoa‘iina lava oe; e tusa lava pe tu‘ulafoa‘iina oe e tagata uma!” 34 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā Peteru, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te oe, a o le‘i vivini moa i le po nei, e fa‘atolu ‘ona e fa‘afitia a‘u.” 35 ‘Ua tali atu Peteru, “ ‘Ou te lē fa‘afiti lava, e tusa lava pe ‘ou te oti ai fa‘atasi ma oe!” ‘Ua fa‘apenā fo‘i ‘ona fai mai isi so‘o uma. 36 ‘Ua maliu atu Iesu fa‘atasi ma ona so‘o i le mea e ta‘ua o Ketesemane, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “Fa‘atali atu ‘i‘inei, se‘ia ‘ou alu atu i ‘ina, ‘ou te tatalo ai.” 37 ‘Ua ‘ave e ‘iā Peteru ma atali‘i e to‘alua o Sepetaio. ‘Ua ‘o‘otia fo‘i lona finagalo i le fa‘anoanoa ma le mafatia, 38 ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua matuā tigā tele lo‘u loto e o‘o i le oti. Nonofo mai se‘i tatou mataala fa‘atasi.” 39 ‘Ona sōsō la‘itiiti atu lea o ia, e lē mamao tele, ma fa‘apa‘ū faō i le ‘ele‘ele ma tatalo atu i lona Tamā, “Lo‘u Tamā e, ‘ave‘ese lenei ipu mai ‘iā te a‘u, pe ‘āfai e mafai. ‘Ae ‘aua ne‘i faia lo‘u loto, a ‘ia faia lou finagalo.” 40 ‘Ua toe maliu ane o ia i ona so‘o ma ‘ua maua atu ‘ua momoe i latou. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā Peteru, “ ‘Ua lē mafai ‘ea ‘ona ‘outou mataala fa‘atasi ma a‘u i se itūlā e tasi? 41 ‘Ia ‘outou mataala ma tatalo, ‘ina ne‘i o‘o mai le fa‘aosoosoga ‘iā te ‘outou. E mana‘o i ai le loto, a o le tino ‘ua vāivāi.” 42 ‘Ona toe maliu ‘ese lea o Iesu, o lona fa‘alua lea, ma tatalo atu, “Lo‘u Tamā e, ‘āfai e mafai ‘ona ‘ave‘esea lenei ipu se‘i ‘ou inu ai, ‘ia faia lou finagalo.” 43 ‘Ua toe maliu ane fo‘i o ia i ona so‘o, a ‘ua momoe i latou; auā ‘ua malō o latou laumata. 44 ‘Ona toe tu‘ua lea o i latou e ia, o lona fa‘atolu lea, ma tatalo atu i ‘upu lava e tasi. 45 ‘Ua toe maliu ane o ia i ona so‘o, ma fetalai atu, “Inā momoe pea ia ma mālōlō. ‘Ua o‘o mai le itūlā e tu‘uina atu ai le Atali‘i o le Tagata i lima o tagata agasala. 46 Tula‘i ia, tatou o. ‘Ua lata mai le tagata na te fa‘alataina a‘u.” 47 A o fetalai Iesu, na taunu‘u ane Iuta, le tasi o so‘o e to‘asefulu ma le lua. Na ō ane fa‘atasi ma ia tagata e to‘atele ma a latou pelu ma uatogi. O i latou ia na ‘auina atu e ositaulaga sili ma toeaina o Iutaia. 48 Na ta‘uina muamua e lē na fa‘alataina Iesu se fa‘ailoga i tagata, “O le tagata ‘ou te sogi atu i ai o ia lava lenā, ‘ia ‘outou pu‘eina loa o ia.” 49 ‘Ua taunu‘u ane Iuta, ‘ona alu atu loa lea ‘iā Iesu ma fai atu, “Le A‘oa‘o e, ‘ia e manuia,” ma sogi ‘iā te ia. 50 ‘Ua fetalai atu Iesu, “La‘u uō e, fai loa le mea na e sau ai.” ‘Ona ō atu lea o tagata, ‘ua pu‘e Iesu ma tāofi mau ‘iā te ia. 51 A o le isi o uō a Iesu, ‘ua se‘i lana pelu ma ta ia le ‘au‘auna a le ositaulaga sili, ma tipi‘esea lona taliga. 52 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “Toe sulu lau pelu i lona fa‘amoega; auā o i latou uma e tau i le pelu, e oti i le pelu. 53 ‘E te lē iloa ‘ea, e mafai ‘ona ‘ou talosaga i lo‘u Tamā, ‘ona ‘auina mai lea o agelu e sili atu i lo vaega‘au e sefulu ma le lua. 54 ‘Ae ‘āfai e fa‘apenā, e taunu‘u fa‘apefea ‘upu o le Tusi ‘ua ta‘ua ai nei mea?” 55 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i tagata, “ ‘Ua ‘outou ō mai aiseā ma pelu ma uatogi e pu‘e a‘u, e peiseaī o se tagata leaga? Sa ‘ou a‘oa‘o atu ‘iā te ‘outou i le malumalu i aso ta‘itasi, ‘ae tou te le‘i pu‘eina a‘u. 56 A ‘ua tutupu nei mea uma ‘ina ‘ia taunu‘u ai mea ‘ua tusia i tusi a perofeta.” ‘Ona tu‘ua lea o ia e ona so‘o, a ‘ua sosola. 57 ‘Ua ava Iesu e i latou o ē na pu‘eina o ia i le fale o Kaiafa le ositaulaga sili, i le mea ‘ua potopoto ai a‘oa‘o tulafono ma toeaina. 58 Sa mulimuli mamao atu Peteru se‘ia o‘o i le lotoā o le maota o le ositaulaga sili. ‘Ua ulu atu o ia i le lotoā ma nonofo fa‘atasi ma leoleo o le maota, e fa‘atalitali ai po o le ā le i‘uga. 59 Sa taumafai ositaulaga sili, ma le fono ‘atoa, e sā‘ili ni molimau pepelo e mafai ai ‘ona fasiotia Iesu. 60 E ui lava ‘ina to‘atele tagata sa faia tala pepelo e uiga ‘iā te ia, ‘ua leai lava se mea e tasi na maua e i latou. ‘Ua o‘o ‘ina tutū mai tagata e to‘alua, 61 ‘ua fai atu, “Na fai mai lenei tagata, ‘E mafai ‘ona ‘ou lepetia le malumalu o le Atua, ma toe fa‘atū i lona tolu o aso.’ ” 62 ‘Ona tula‘i lea o le ositaulaga sili ma fai atu ‘iā Iesu, “E leai ‘ea sau tali i nei mea ‘ua molia ai oe?” 63 A ‘ua lē fetalai Iesu i se ‘upu e tasi. ‘Ona toe fai atu lea o le ositaulaga sili ‘iā te ia, “Inā ta‘u mai ia i le suafa o le Atua soifua, po o oe o le Keriso le Alo o le Atua.” 64 ‘Ua fetalai atu Iesu, “O lenā lava ‘ua e ta‘uina mai. A ‘ou te fai atu, e amata nei ‘ona ‘outou va‘aia le Atali‘i o le Tagata e nofo i le itū taumatau o le Atua silisili, ma e sau fo‘i o ia i ao o le lagi.” 65 ‘Ua fetalai atu fa‘apea Iesu, ‘ona saeia lea e le ositaulaga sili ona ‘ofu, ma fai atu, “ ‘Ua ‘upuvale lenei tagata i le Atua! E lē toe aogā ni molimau! O lea ‘ua ‘outou fa‘alogo atu i ana ‘upu leaga. 66 O le ā so ‘outou manatu?” ‘Ua tali atu i latou ma fai atu, “ ‘Ua tatau ‘ona fa‘asalaina o ia i le oti.” 67 ‘Ona tu‘ufeanu lea o i latou i ona fofoga, ‘ua so‘ona fasi ma tapō ‘iā te ia. 68 ‘Ua fai atu i latou ‘iā te ia, “Keriso e, inā mate mai ia po o ai na fasia oe.” 69 A o nofo Peteru i le lotoā, na alu ane ‘iā te ia le isi ‘au‘auna teine a le ositaulaga sili, ma fai atu i ai, “O oe fo‘i lenā sa fa‘atasi ma Iesu le Kalilaia.” 70 A ‘ua fa‘afiti Peteru i luma o i latou uma, “ ‘Ou te lē iloa le mea ‘e te fai mai ai.” 71 ‘Ua alu atu o ia i le faitoto‘a o le lotoā, ‘ona iloa atu lea o ia e le isi ‘au‘auna teine, o lē na fai atu i tagata sa i ai, “O le tagata lenei sa fa‘atasi ma Iesu le Nasareta.” 72 A ‘ua toe fa‘afiti atu fo‘i Peteru, “ ‘Ou te tautō atu, ‘ou te lē iloa lenā tagata.” 73 E le‘i leva, ‘ae ō ane tagata sa i lea mea ma fai atu ‘iā Peteru, “O le ‘upu moni, o oe le isi o i latou. E iloa oe i lau tautala.” 74 ‘Ona matuā tautō ai lea o Peteru, “ ‘Āfai ‘ou te lē o tautala sa‘o, ia fa‘asalaina lava a‘u e le Atua. ‘Ae ‘ou te lē iloa lenā tagata.” O le taimi lava lea na vivini ai moa. 75 ‘Ona manatua lea e Peteru le fetalaiga a Iesu ‘iā te ia, “A o le‘i vivini moa, ‘ua fa‘atolu ‘ona e fa‘afitia a‘u.” ‘Ona ulufafo ai lea o ia ma tagi lotulotu.
Mataio 27
1 O le taeao po lava na faia ai e ositaulaga sili uma ma toeaina o Iutaia le tonu e fasioti Iesu. 2 ‘Ona sāisāi lea o Iesu e i latou, ma ta‘ita‘i atu ‘iā Pilato le Kovana. 3 ‘Ua va‘ai Iuta le fa‘alata ‘ua fa‘asalaina Iesu, ‘ona salamō ai lea, ma ‘ua toe fa‘afo‘i e ia tupe siliva e tolusefulu i ositaulaga sili ma toeaina. 4 ‘Ua fai atu o ia, “ ‘Ua ‘ou agasala ‘ina ‘ua ‘ou fa‘alataina le tagata lē nofosala ‘ina ‘ia fasiotia.” A ‘ua tali atu i latou, “O le ā la matou fe‘au i lenā mea? Faitalia oe.” 5 ‘Ona lafo lea e ia le tupe i le malumalu ‘ae alu ‘ese; ‘ua sisi o ia e ia lava. 6 ‘Ona fetāgofi lea o ositaulaga sili i le tupe ma fai ane, “O le tupe lenei, o le tau o le toto, e sa i le tulafono ‘ona tu‘u i totonu o le teuga tupe o le malumalu.” 7 ‘Ua manatu fo‘i i latou e fa‘aaogā le tupe e fa‘atau ai le fanua o le tagata fai ipu ‘omea, e fai ma fanua maliu o tagata ‘ese. 8 O le mea lea ‘ua fa‘aigoa ai lea fanua, o le Fanua o le Toto, se‘ia o‘o mai lava i aso nei. 9 ‘Ua taunu‘u ai ‘upu a le perofeta o Ieremia, “ ‘Ua fetāgofi i latou i tupe siliva e tolusefulu, o le tau o lē na fa‘atauina, le tau lea na fa‘atauina ai e Isaraelu; 10 ‘ona fa‘atau ai lea o le fanua o le tagata fai ipu ‘omea, e pei ‘ona fa‘atonuina ai a‘u e le Ali‘i.” 11 ‘Ua tu Iesu i luma o le kovana, ‘ona fesiligia lea o ia e le kovana, “O oe ‘ea o le tupu o tagata Iutaia?” ‘Ua tali atu Iesu, “O lenā lava ‘ua e fai mai ai.” 12 A ‘ua lē tali atu o ia i se mea e tasi e uiga i mea ‘ua molia ai o ia e ositaulaga sili ma toeaina. 13 ‘Ona fai atu lea o Pilato, “ ‘E te lē o fa‘alogo atu ‘ea i nei mea e tele ‘ua molia ai oe?” 14 A ‘ua lē fia tali atu Iesu i se ‘upu e tasi, ma ‘ua ofo ai le kovana. 15 O le fa‘amamaluga o le Paseka, e masani ‘ona fa‘asa‘olotoina ai e le kovana se pagotā e loto i ai tagata. 16 O aso na pu‘e fa‘apagotā ai Iesu, sa nofo pagotā ai le tagata lauiloa e igoa ia Parapa. 17 O lea na fesili ai Pilato i tagata na potopoto ane, po o ai e loto i latou e fa‘asa‘olotoina; po o Parapa, po o Iesu lē ‘ua ta‘ua o le Keriso. 18 Sa iloa lelei e Pilato, o le matau‘a na ala ai ‘ona avane Iesu e i latou. 19 A o nofo Pilato i le nofoa fa‘amasino, na ‘auina ane e lona to‘alua ‘iā te ia le fe‘au lenei, “ ‘Aua lava ne‘i e faia se mea i lenā tagata amiotonu, auā na ‘ou matuā mafatia anapō i le miti ‘iā te ia.” 20 ‘Ua fa‘aoso e ositaulaga sili ma toeaina tagata e fai atu ‘iā Pilato, e fa‘asa‘oloto Parapa ‘ae fasioti Iesu. 21 O lea, ‘ina ‘ua fesili atu le kovana i tagata, “O ai o i lā‘ua nei tou te manana‘o e fa‘asa‘olotoina atu?” ‘Ua tali atu i latou, “O Parapa.” 22 ‘Ua fesili atu Pilato, “A o le ā le mea ‘ou te faia ‘iā Iesu, lē ‘ua ta‘ua o le Keriso?” ‘Ua tali atu i latou, “ ‘Ave e fa‘asatauro.” 23 ‘Ua fesili atu Pilato, “O le ā le tulafono ‘ua na solia?” ‘Ona taufai ‘alalaga atu lea o i latou ma le leo tetele, “ ‘Ave e fa‘asatauro!” 24 ‘Ua va‘ai atu Pilato e leai se aogā e saga fesili ai; auā e na o le vevesi le mea e tupu mai ai. ‘Ona tago lea o ia i vai ma fafano ai i luma o tagata, ma fai atu, “ ‘Ou te mamā lava a‘u mai le oti o lenei tagata. O ‘outou lava e pa‘ū i ai.” 25 ‘Ua tali atu tagata uma ‘iā te ia, “E i luga lava ‘iā te i matou ma a matou fānau lona toto.” 26 ‘Ona fa‘asa‘olotoina lea o Parapa e Pilato mo i latou, a ‘ua fa‘atonuina e ia ‘ina ‘ia sasaina Iesu ma ‘ave loa e fa‘asatauro. 27 ‘Ua ‘ave Iesu e fitafita a Pilato i le maota o le kovana, ‘ona potopoto ane lea o le vaega‘au ‘atoa, ma ‘ua si‘omia Iesu e i latou. 28 ‘Ua talai ‘ese e i latou ona ‘ofu ma fa‘a‘ofu i se ‘ofu talaloa lanu violē. 29 ‘Ua faia fo‘i e i latou le pale i la‘au talatala ma fa‘apale ai o ia; ma ‘ua tu‘u atu fo‘i le ū i lona lima taumatau, ‘ona to‘otutuli lea o i latou i ona luma, ma tauemu atu ‘iā te ia, “ ‘Ia soifua le Tupu o tagata Iutaia!” 30 ‘Ua tu‘ufeanu i latou ‘iā te ia; ‘ua fetāgofi fo‘i i latou i le ū sa i lona lima ma ta a‘i lona ao. 31 ‘Ua uma a latou tauemuga, ‘ona ‘ave ‘ese lea e i latou o le ‘ofu talaloa, ma toe fa‘a‘ofu o ia i ona lava ‘ofu, ma ta‘ita‘i atu o ia e fa‘asatauroina. 32 ‘Ua ō atu i latou, ‘ona fetaia‘i lea ma i latou le tagata Kurene e igoa ia Simona. ‘Ona fa‘amalosia lea o ia e i latou na te amoina le satauro o Iesu. 33 ‘Ua o‘o atu i latou i le mea e ta‘ua o Kolokota, o lona uiga o le “Fanua o le Ulupo‘o,” 34 ‘ona avatu lea e i latou ‘iā Iesu le uaina ‘ua fefiloi ma le mea ‘o‘ona e inu ai. ‘Ua tofotofo e Iesu, a e le‘i inu ai. 35 ‘Ua fa‘asatauroina o ia, ‘ona faia lea e i latou le vili e fa‘asoa ai ona ‘ofu. 36 ‘Ua uma ‘ona fa‘asoa e i latou ‘ofu o Iesu, ‘ona nonofo lea o i latou ma matamata atu ‘iā te ia. 37 ‘Ua tusia fo‘i e i latou le fa‘aaliga i ona luga i le mea na molia ai o ai: “O Iesu lenei le Tupu o tagata Iutaia.” 38 ‘Ona fa‘asatauroina lea o Iesu e i latou, fa‘atasi ma pagotā e to‘alua e ta‘itupito ‘iā te ia, o le isi i le itū taumatau, ma le isi i le itū tauagavale. 39 O tagata fo‘i sa ui ane i lea mea, ‘ua lūlū o latou ulu ma fai ‘upu fa‘atigā ‘iā Iesu, 40 “O oe lenā e lepetia le malumalu ma toe fa‘atūina i aso e tolu! Lavea‘i ia oe ‘iā te oe lava, pe ‘āfai o oe o le Alo o le Atua, ma ‘ia e alu ifo nei i lalo mai le satauro!” 41 Sa fa‘apea fo‘i ‘ona tauemu atu ‘iā te ia ositaulaga sili, ma a‘oa‘o tulafono, ma toeaina, 42 “Na lavea‘iina e ia isi tagata, a ‘ua lē mafai ‘ona lavea‘i e ia o ia lava. E lē o ia ‘ea lenei o le Tupu o Isaraelu? ‘Āfai e alu ifo i lalo mai le Satauro, ‘ona matou talitonu lea ‘iā te ia. 43 ‘Ua fa‘atuatua o ia i le Atua, ma fai mai o ia o le Alo o le Atua. Se‘i tatou va‘ai nei la pe fia lavea‘iina o ia e le Atua.” 44 E o‘o lava i pagotā sa fa‘asatauroina fa‘atasi ma ia, sa fa‘apea fo‘i ‘ona fai ‘upu fa‘atigā ‘iā te ia. 45 O le aoauli na fa‘apogisāina ai le nu‘u ‘atoa mo itūlā e tolu. 46 E tusa o le itūlā e tolu i le afiafi na ‘alaga leotele ai Iesu, “Eli, Eli, lama sapatani?” O lona uiga, “Lo‘u Atua e, lo‘u Atua e, aiseā ‘ua e tu‘ulafoa‘iina ai a‘u?” 47 ‘Ua fa‘alogo atu i ai isi tagata sa tutū i lea mea, ‘ona fai ane lea o i latou, “O lo‘o vala‘au o ia ‘iā Elia.” 48 ‘Ua momo‘e fo‘i le isi o i latou ma fufui le omomi i le uaina ‘o‘ona, ma fa‘amau i le pito o le la‘au, ma tu‘u a‘e ‘iā te ia e inu ai. 49 A ‘ua fai atu isi, “ ‘Aua, se‘i o tatou va‘ava‘ai muamua pe sau Elia e lavea‘i o ia.” 50 ‘Ua toe ‘alaga leotele Iesu, ‘ona tō ai lea o lana mānava. 51 ‘Ona saeluaina lea o le ‘ie pupuni o le malumalu. ‘Ua lūlūina fo‘i le ‘ele‘ele; ‘ua māvaevae papa; 52 ‘ua avanoa tu‘ugamau, ‘ona toe tutū mai lea o le to‘atele o tagata o le Atua na maliliu. 53 ‘Ua ō ‘ese i latou mai tu‘ugamau, ma ‘ua va‘aia fo‘i i latou e nisi e to‘atele i le nu‘u pa‘ia, ‘ina ‘ua mavae le toetū mai o Iesu. 54 ‘Ua va‘aia e le ta‘ita‘i‘au ma fitafita sa latou fa‘atasi e leoleo Iesu, le mafui‘e ma mea uma ‘ua tutupu; ‘ona matuā fefefe ai lea o i latou, ma fai ane, “E moni lava o le Alo o le Atua le tagata lenei.” 55 E to‘atele fafine sa tutū ma va‘ava‘ai mamao atu. O i latou ia na femulimulia‘i ‘iā Iesu mai Kalilaia e fesoasoani ‘iā te ia. 56 O nisi o i latou, o Maria le Makatala, ma Maria le tinā o Iakopo ma Iosefa, ma le tinā o atali‘i o Sepetaio. 57 ‘Ua o‘o i le afiafi, ‘ona alu ane ai lea o le isi tagata mau‘oloa mai Arimataia, o Iosefa le igoa; o ia fo‘i o le so‘o o Iesu. 58 ‘Ua alu atu o ia ‘iā Pilato ma fa‘anoi atu i ai mo le tino o Iesu. ‘Ona fa‘atonu lea e Pilato ia tu‘u atu le tino ia Iosefa. 59 ‘Ua ‘ave e Iosefa le tino, ‘ua ta‘ata‘ai i le ‘ie pa‘epa‘e fou, 60 ma tu‘uina i le tu‘ugamau fou na foaina e ia i le papa mo ia lava. ‘Ua fuli ane fo‘i e ia le ma‘a tele i le gutu o le tu‘ugamau, ‘ona alu ai lea. 61 A o Maria le Makatala, ma le isi Maria, sa nonofo e feagai tonu ma le tu‘ugamau. 62 O le aso na soso‘o ai, o le aso lea e tuā‘oi ma le aso o Sauniuniga, na ō ane ai ositaulaga sili ma faresaio ‘iā Pilato. 63 ‘Ua fai atu i latou, “Ali‘i e, ‘ua matou manatua na fai mai lea tagata pepelo a o ola, ‘E toe fa‘atūina a‘u i lona tolu o aso.’ 64 O lea, ‘ia e poloa‘i e leoleoina lelei le tu‘ugamau se‘ia o‘o i lona tolu o aso, ‘ina ne‘i ō ane ona so‘o ma gaoi lona tino, ma fai atu i tagata, ‘ ‘Ua toe fa‘atūina o ia nai ē ‘ua oti.’ E sili atu le leaga o le pepelo lea i lo le pepelo muamua.” 65 ‘Ua fai atu Pilato, “ ‘Ave ni leoleo ma o e matuā leoleo lelei le tu‘ugamau.” 66 ‘Ona ō ai lea o i latou, ‘ua matuā tapuni lelei le tu‘ugamau, ma fa‘apipi‘i ai le fa‘amaufa‘ailoga, ma tu‘u ai leoleo e leoleoina.
Mataio 28
1 ‘Ua mavae le Sapati, ‘ona usupo ai lea o Maria le Makatala ma le isi Maria, i le taeao o le Aso Sa e va‘ai le tu‘ugamau. 2 ‘Ona fa‘afuase‘i lea ‘ona lūlū o le mafui‘e; ‘ua alu ifo fo‘i le agelu a le Ali‘i mai le lagi, ma fuli ‘ese le ma‘a mai le tu‘ugamau, ma ‘ua ti‘eti‘e ai. 3 O ona foliga ‘ua pei o le uila, a o ona ‘ofu ‘ua papa‘e e pei o le kiona. 4 ‘Ua matuā fefefe tagata sa leoleo i le tu‘ugamau, ‘ua tetemū ma ‘ua pei o ni tagata oti. 5 ‘Ua fai atu le agelu i fafine, “ ‘Aua tou te matata‘u. ‘Ou te iloa o lo‘o ‘outou sā‘ilia Iesu na fa‘asatauroina. 6 Tou te lē maua o ia ‘i‘inei. ‘Ua toetū mai o ia, e pei ‘ona fetalai atu ai. O mai inā va‘ava‘ai i le mea sa tu‘uina ai o ia. 7 Vave ō atu nei e ta‘u atu i ona so‘o: ‘ ‘Ua toe fa‘atūina o ia nai ē ‘ua oti, ma ‘ua maliu muamua atu o ia i Kalilaia; o inā tou te va‘ai ai ‘iā te ia.’ ‘Aua ne‘i galo le mea na ‘ou fai atu ai.” 8 ‘Ona ō ‘ese vave lea o i latou mai le tu‘ugamau. ‘Ua fefefe lava i latou, a ‘ua fa‘atūmuina fo‘i o latou loto i le ‘oli‘oli. ‘Ua taufetuli atu i latou e ta‘u atu i ona so‘o. 9 ‘Ua fa‘afetaia‘i i latou e Iesu, ma fetalai atu, “ ‘Ia ‘iā te ‘outou le manuia.” ‘Ua ō ane i latou ma fa‘apa‘u‘ū i ona luma, ‘ua fetāgofi fo‘i i ona vae, ma ifo atu ‘iā te ia. 10 ‘Ua fetalai atu Iesu, “ ‘Aua tou te matata‘u. Inā o ia e fai i o‘u uso e ō atu i Kalilaia, matou te feiloa‘i ai.” 11 ‘Ua o fafine, ‘ona ō atu lea i le ‘a‘ai nisi o fitafita sa leoleoina le tu‘ugamau, ma ta‘u atu i ositaulaga sili mea uma na tutupu. 12 ‘Ua potopoto ositaulaga sili, ma toeaina, ma fai la latou tonu; ‘ua avatu e i latou i fitafita le tupe tele, 13 ma fai atu i ai, “Fai atu i tagata, ‘Na ō mai so‘o o Iesu ma gaoi lona tino a o matou momoe.’ 14 ‘Āfai fo‘i e fa‘alogo ai le kovana i lenei mea, o le a matou fa‘amalieina o ia, ‘ona lē afaina ai lea o ‘outou.” 15 ‘Ona ‘ave lea e tagata leoleo le tupe, ma faia le mea na fa‘atonuina ai i latou. O le tala lava lea ‘ua fa‘asalalau e tagata Iutaia, se‘i o‘o mai i aso nei. 16 ‘Ona ō lea o so‘o e to‘asefulu ma le to‘atasi i le mauga i Kalilaia na fetalai atu ai Iesu e ō atu i ai. 17 ‘Ua va‘ai atu i latou ‘iā te ia, ‘ona ifo atu lea o i latou ‘iā te ia; a ‘ua māsalosalo isi. 18 ‘Ua fa‘alatalata atu Iesu ‘iā te i latou ma fetalai atu, “ ‘Ua tu‘uina mai ‘iā te a‘u le pule aoao i le lagi ma le lalolagi. 19 O lea, ‘ia ‘outou ō atu e fai nu‘u uma lava ma so‘o, ma papatiso i latou i le suafa o le Tamā ma le Atali‘i ma le Agaga Pa‘ia; 20 ‘ia ‘outou a‘oa‘o atu fo‘i ‘iā te i latou i mea uma na ‘ou poloa‘i atu ai, ma ‘ia ‘outou manatua, ‘ou te ‘iā te ‘outou i aso uma, e o‘o lava i le gata‘aga o le lalolagi.” 

 http://gospelgo.com/p/samoan_nt.htm

Nenhum comentário:

Postar um comentário