sábado, 21 de março de 2015

Roma: Samoa
Roma 1
1 O a‘u o Paulo le ‘au‘auna a Iesu Keriso, na vala‘auina e ‘avea ma ‘aposetolo, ma ‘ua tofia e tāla‘i le Tala Lelei a le Atua. 2 O lenei Tala Lelei sa folafolaina mai e ia anamua, e ala i ana perofeta i Tusi Pa‘ia. 3 O le Tala Lelei lea e uiga i lona Alo, o lē na tupu mai i le ‘āiga o Tavita, e tusa ma lona itū i le tino, 4 ma o le Alo o le Atua e tusa ma lona itū pa‘ia i le Agaga, ‘ua fa‘aalia ma le mana tele ‘ina ‘ua toetū mai o ia nai ē ‘ua oti; o Iesu Keriso lava lea lo tatou Ali‘i. 5 O ia ‘ua tatou maua ai le alofa tunoa ma le galuega fa‘a‘aposetolo, ‘ina ‘ia ta‘ita‘iina mai nu‘u uma i le fa‘atuatua ma le usiusita‘i ‘ona o lona suafa, 6 e aofia ai ma ‘outou o ē ‘ua vala‘auina ‘ina ‘ia ‘avea mo Iesu Keriso. 7 O ‘outou uma lava o lo‘o i Roma o ē ‘ua alofa i ai le Atua, ma ‘ua vala‘auina e ‘avea ma ona tagata: ‘Ia ‘iā te ‘outou le alofa tunoa ma le manuia mai le Atua lo tatou Tamā, ma le Ali‘i o Iesu Keriso. 8 E muamua ‘ona ‘ou fa‘afetai i lo‘u Atua e ala ‘iā Iesu Keriso ‘ona o ‘outou uma, auā ‘ua iloa lo ‘outou fa‘atuatua i le lalolagi ‘atoa. 9 E molimau le Atua, o lē o lo‘o ‘ou ‘au‘auna i ai ma lo‘u agaga ‘atoa i le Tala Lelei a lona Alo, e lē aunoa ‘ona ‘ou ta‘uta‘uina atu ‘outou i a‘u tatalo. 10 ‘Ua ‘ou ōle atu fo‘i i le Atua, ‘āfai e tusa ai i lona finagalo, ia mafai lava ‘ona ‘ou alu atu ‘iā te ‘outou. 11 Auā ‘ua ‘ou naunau tele e feiloa‘i ma ‘outou, ‘ina ‘ia ‘ou avatu ‘iā te ‘outou se meaalofa fa‘aleagaga ia fa‘amalosia ai ‘outou. 12 O lona uiga, ‘ia mafai e i tatou, o ‘outou ma a‘u, ‘ona fa‘amalolosiina i le fetufaa‘i o lo tatou fa‘atuatua. 13 O‘u uso e, ‘ou te mana‘o ‘ina ‘ia ‘outou iloa e tele taimi sa ‘ou fa‘amoemoe ai ‘ou te alu atu ‘iā te ‘outou, ‘ae peita‘i e le‘i fa‘ataunu‘uina lava. ‘Ua ‘ou mana‘o lava ia maua ni fua mai ‘iā te ‘outou, ‘atoa ma tagata o Nu‘u ‘ese. 14 O lo‘o ‘ou nofo ‘aitalafu i tagata uma, o tagata Eleni ma tagata e lē o ni Eleni; o tagata a‘oa‘oina ‘atoa ma ē e le‘i a‘oa‘oina. 15 O le mea lea ‘ua ‘ou naunau tele ai e folafola atu le Tala Lelei ‘iā te ‘outou uma o lo‘o i Roma. 16 ‘Ou te lē ma e folafola le Tala Lelei: auā o le mana lea o le Atua e fa‘aolaina ai tagata ta‘ito‘atasi uma o ē ‘ua fa‘atuatua, e muamua i le tagata Iutaia, ‘ona soso‘o ai lea ma tagata o Nu‘u ‘ese. 17 Auā ‘ua fa‘aalia mai ai le amiotonu a le Atua i le fa‘atuatua mo ē e fa‘atuatua; e pei ‘ona tusia, “O le tagata e amiotonu i la le fa‘atuatua e fa‘aolaina.” 18 Auā ‘ua fa‘aalia mai le lagi le to‘asā o le Atua, ‘ona o amio lē mafaufau ma amioleaga uma a tagata, o ē ‘ua punitia le ‘upu moni ‘iā latou amioleaga. 19 O mea uma e tatau ‘ona iloa e i latou e uiga i le Atua ‘ua uma ‘ona iloa, auā ‘ua uma ‘ona fa‘aali mai e le Atua ‘iā te i latou. 20 Talu mai le amataga o le lalolagi, ‘ua fa‘aalia manino mai e ia i ana mea na fai lona uiga e lē ma va‘aia, e pei o lona mana e fa‘avavau ma lona itū Atua. O le mea lea, e lē sao i latou pe a su‘esu‘eina. 21 Auā e ui lava ‘ina iloa e i latou le Atua, ‘ae sa le‘i vivi‘i atu i latou ‘iā te ia e pei ‘ona tatau ai, ma tu‘uina atu ‘iā te ia le fa‘afetai. Peita‘i, ‘ua mafaufau i latou o mea lē aogā, ma ‘ua fa‘apogisāina o latou mafaufau vālea. 22 O vale i latou, a ‘ua fai mai o i latou o tagata atamamai; 23 ‘ua fa‘afesuia‘i e i latou le mamalu o le Atua e fa‘avavau ma fa‘atusa o foliga o le tagata, po o manu felelei, po o manu vaefā, po o meaola fetolofi. 24 O le pogai lea ‘ua tu‘uina atu ai i latou e le Atua e faia tu‘inanau leaga o latou loto, ma ‘ua so‘ona femuliluaa‘i i o latou tino; 25 auā ‘ua fa‘afesuia‘i e i latou le ‘upu moni e uiga i le Atua ma mea pepelo, ma ‘ua tapua‘i i latou ma ‘au‘auna i mea na faia, a ‘ua lē tapua‘i ma ‘au‘auna i lē na faia mea uma, o ia lenā e ao ‘ona vi‘ia e fa‘avavau. Amene. 26 O le mea lea ‘ua tu‘uina atu ai i latou e le Atua e fai o latou tu‘inanau matagā. O o latou fafine ‘ua fa‘afesuia‘i e i latou le uiga fa‘atane ma fafine ma isi uiga lē tatau. 27 E fa‘apenā fo‘i tane, ‘ua tu‘u e i latou uiga fa‘atane i le fa‘afeagai ai ma fafine, a ‘ua fa‘atūmulia i le tu‘inanau o le isi tane i le isi fo‘i tane. ‘Ua fai e tane uiga matagā fa‘atasi ma isi fo‘i tane, e aunoa ma le lagona o le māasiasi, ma ‘ua ia i latou lava lo latou fa‘asalaga. 28 ‘Ona ‘ua lē mafai e i latou ‘ona manatua pea le Atua i o latou mafaufau, o lea ‘ua tu‘uina atu ai i latou e le Atua e fai o latou manatu sesē ma amioga leaga. 29 ‘Ua fa‘atūmulia i latou i amioga leaga ‘ese‘ese e i ai le mana‘o tele i mea a isi ma uiga taufa‘aleaga. ‘Ua tumu i latou i le matau‘a, ma le fasioti tagata, ma le femisaa‘i ma le taufa‘avalea, ‘atoa ma le fia fa‘aleaga atu fua i isi. ‘Ua fela‘ula‘ua‘i i latou, 30 o tagata taufa‘aleaga ma le ‘ino‘ino i le Atua, e fa‘atupu māseiga ma fa‘amaualuluga, e fa‘alialiavale ma fa‘atuputupu leaga, e lē usiusita‘i fo‘i i o latou matua, 31 e valelea ma lē fa‘amaoni; e lē alolofa ‘ae amio sauā. 32 E ui lava ‘ina ‘ua iloa le poloa‘iga a le Atua, e fa‘asalaina i le oti tagata e faia mea fa‘apenā, peita‘i ‘ua lē gata ‘ina faia ia mea e i latou, a ‘ua lagolagoina fo‘i e i latou tagata e faia mea fa‘apea.
Roma 2
1 O le mea lea, e leai se avanoa ‘e te ‘alo ‘ese ai, o oe lē e fa‘amasino atu; auā o lou fa‘amasino atu o le isi tagata, o lou fa‘amasinoina lea o oe lava. Auā o oe o lē e fa‘amasino, o lo‘o e faia fo‘i ia lava mea. 2 A ‘ua tatou iloa lelei, o le fa‘amasinoga tonu a le Atua, e pa‘ū tonu lava i ē e faia ia mea. 3 Uso e, ‘ua e manatu ‘ea e fa‘amasino atu i ē e faia ia mea, a o lenā o lo‘o e faia fo‘i e oe? ‘Ua e manatu ‘ea e mafai ‘ona e sola ‘ese mai le fa‘amasinoga a le Atua? 4 Po ‘ua e manatu māmā ‘ea i le tele na‘uā o lona agalelei, ma lona fa‘apalepale, ‘atoa ma lona ‘onosa‘i? ‘E te lē iloa ‘ea o lo‘o fa‘amoemoe le agalelei o le Atua i ta‘ita‘iina oe i le salamō? 5 A o lou loto ma‘a‘a ma lou lē salamō ‘ua e fa‘aputuina ai lou lava fa‘asalaga, se‘ia o‘o ‘ina fa‘aalia mai le fa‘amasinoga tonu a le Atua i le aso o lona to‘asā. 6 Auā o le a tauia e le Atua i tagata ta‘ito‘atasi e tusa ma ana lava galuega. 7 E i ai tagata o lo‘o fa‘amaoni i le faiga o galuega lelei, ma sā‘ili atu i le mamalu ma le fa‘aeaina, ‘atoa ma le ola e lē uma. O i latou ia o le a foa‘iina atu i ai e le Atua le ola e fa‘avavau. 8 A o isi ‘ua manatu fa‘apito ma tete‘e atu i le ‘upu moni, a ‘ua mulimuli atu i le amioleaga. O i latou ia o le a pa‘ū i ai le to‘asā, ma le to‘atama‘i o le Atua. 9 E o‘o mai le puapuagā, ma le pagātia, i tagata uma ta‘ito‘atasi o ē e faia le amioleaga; e amata i tagata Iutaia, ma fa‘asolo atu ai i tagata o Nu‘u ‘ese. 10 Pei ta‘i, e foa‘iina atu e le Atua le mamalu ma le fa‘aeaina, ‘atoa ma le manuia, i tagata uma ta‘ito‘atasi o ē e faia le amiolelei, e amata i tagata Iutaia, ma fa‘asolo atu ai i tagata o Nu‘u ‘ese. 11 Auā e lē fa‘ailoga tagata le Atua. 12 O tagata uma ‘ua agasala e aunoa ma le tulafono, e fano i latou e aunoa ma le tulafono; a o tagata uma ‘ua agasala a o nonofo i le tulafono, e fa‘amasinoina i latou i le tulafono. 13 Auā e lē o tagata e fa‘alogo i le tulafono, o tagata amiotonu ia i luma o le Atua; a o ē e faia mea uma e tusa ma le tulafono, o i latou ia e ta‘uamiotonuina. 14 ‘Āfai e faia e tagata o Nu‘u ‘ese, o ē e lē o i totonu o le tulafono, mea o lo‘o fa‘atonuina e le tulafono, ‘ona ‘avea ai lea o i latou ma tulafono mo i latou lava, e ui ‘ina e lē o ‘iā te i latou le tulafono. 15 ‘Ua fa‘aalia i la latou amio, o lo‘o tusia i o latou loto mea ‘ua fa‘atonuina e le tulafono. ‘Ua fa‘amaonia fo‘i lea mea i o latou loto fuatiaifo, ma ‘ua fefinaua‘i o latou mafaufauga; o nisi taimi ‘ua ta‘usalaina i latou, a o nisi taimi ‘ua ta‘uleleia i latou. 16 O le mea lea e tupu i le aso e fa‘amasinoina ai e le Atua mea lilo o lo‘o i loto o tagata, e ala ‘iā Keriso Iesu, e tusa ma le Tala Lelei ‘ua ‘ou folafolaina atu. 17 Peita‘i ‘āfai ‘e te ta‘ua oe lava o le tagata Iutaia, ‘ua e fa‘alagolago i le tulafono, ma ‘ua mitamita i lo ‘outou so‘otaga ma le Atua, 18 ma ‘ua e iloa lona finagalo, ma e lagolagoina mea ‘ua ‘ato‘atoa ‘ona lelei, auā ‘ua fa‘atonuina ia mea i le tulafono. 19 ‘Āfai ‘ua e mautinoa ‘ua ‘avea oe ma ta‘ita‘i i ē e tauaso, ma malamalama i ē o lo‘o i le pogisā. 20 O le fa‘atonutonu i ē e vālea, ma o le faia‘oga mo tamaiti, ma ‘ua e ‘avea le tulafono ma fa‘atinoga o le poto ma le ‘upu moni. 21 O lona uiga ‘ua e a‘oa‘oina isi tagata, ‘e te lē a‘oa‘oina ‘ea oe lava? E te lauga atu ‘ea e tu‘u le gaoi a o lenā ‘e te gaoi? 22 O oe o lē o lo‘o fai atu i isi e ‘aua le mulilua, ‘e te mulilua pea ‘ea oe? O oe o lē e ‘ino‘ino i tupua, ‘e te faoa ‘ea malumalu? 23 O oe o lē e mitamita i le tulafono, a ‘e te lē āva ‘ea i le Atua, e pei ‘ona fa‘aalia i lou solia o le tulafono? 24 Auā ‘ua tusia, “E ‘upuvale tagata o Nu‘u ‘ese i le suafa o le Atua ‘ona o ‘outou.” 25 E i ai le aogā o lo ‘outou peritomeina pe ‘āfai tou te usiusita‘i i le tulafono; ‘ae ‘āfai tou te solia le tulafono, ‘ona leai lea o se aogā o lo ‘outou peritomeina. 26 O le mea lea, ‘āfai o se tagata e le‘i peritomeina, a o lo‘o tausia e ia mea ‘ua fa‘atonuina i le tulafono, e lē ‘avea ‘ea lona lē peritomeina e fai ma peritomeina? 27 O lona uiga, o tagata e le‘i peritomeina i le tino, a o lo‘o tausia e i latou le tulafono, o le a fa‘amasinoina e i latou ‘outou uma o lo‘o i ai le tusi o le tulafono, a o lo‘o ‘outou solia le tulafono. 28 Auā o le tagata Iutaia moni, e lē iloa lea i le va‘aiga i fafo; e fa‘apea fo‘i le peritomeina moni, e lē fa‘asino i mea va‘aia po o le itū fa‘aletino. 29 O le tagata Iutaia moni, e iloa lea i ona uiga lē va‘aia; e fa‘apea fo‘i le peritomeina moni, o le mea tau le loto ma o le mea fa‘aleagaga ‘ae lē se mea fa‘aletino. O le vi‘iga mo ia e lē maua mai tagata ‘ae maua mai le Atua.
Roma 3
1 O le ā ‘ea se mea ‘ua sili ai le tagata Iutaia? O le ā fo‘i se aogā o le peritomeina? 2 E i ai mea e tele! O le mea muamua, o tagata Iutaia na tu‘uina mai i ai afioga a le Atua. 3 ‘Ae fa‘apefea la pe ‘āfai e lē fa‘amaoni nisi? E ‘avea ‘ea le lē fa‘amaoni o i latou ma mea e fa‘alēaogāina ai le fa‘amaoni o le Atua? 4 E leai lava. Tusa lava pe lē fa‘amaoni tagata uma, e fa‘amaoni pea lava le Atua; e pei ‘ona tusia: “E tatau ‘ona ta‘uamiotonuina oe i au ‘upu, e tatau fo‘i ‘ona e mālō pe a fa‘amasinoina oe.” 5 ‘Āfai ‘ua ‘avea la tatou amioleaga ma ala e fa‘aalia manino mai ai le amiotonu a le Atua, o le ā sa tatou ‘upu e fai i lea mea? ‘Ua lē amiotonu ‘ea le Atua ‘ina ‘ua fa‘ao‘o mai lona to‘asā ‘iā te i tatou? (‘Ua ‘ou tautala atu i le gagana fa‘aletagata i lenei mea.) 6 E leai lava. Auā, e fa‘apefea la ‘ona fa‘amasinoina le lalolagi e le Atua? 7 Peita‘i, ‘āfai e ‘avea lo‘u pepelo ma mea e fa‘ateleina atili ai le fa‘amaoni o le Atua e o‘o ai i lona vi‘iga, aiseā la ‘ua fa‘amasinoina ai pea a‘u e pei o se tagata agasala? 8 Aiseā fo‘i la e lē faia ai le amioleaga, ‘ina ‘ia tupu mai ai le lelei? e pei ‘ona pepelo ane ai nisi fa‘apea na matou fai atu fa‘apenā. ‘Ua sa‘o lelei le fa‘asalaga o i latou na. 9 O le ā ‘ea le uiga o lenei mea? E sili ‘ea i tatou tagata Iutaia i lo tagata o Nu‘u ‘ese? E leai lava! Auā ‘ua uma ‘ona ‘ou fa‘aali atu o tagata uma, o Iutaia ‘atoa ma Eleni, ‘ua nofo sala. 10 E pei ‘ona tusia: “E leai sē e amiotonu, e leai lava se isi, 11 e leai se isi e malamalama, e leai fo‘i se isi o sā‘ili i le Atua. 12 ‘Ua liliu ‘ese tagata uma, ‘ua o fa‘atasi i latou i le leaga; e leai lava se isi o i latou e amio lelei, e o‘o lava i se tagata e to‘atasi. 13 ‘Ua pei o se tu‘ugamau fa‘amaga o latou fa‘a‘ī, ‘ua fa‘a‘ole‘ole o latou laulaufaiva. O lo‘o i o latou laugutu le mea ‘o‘ona a le gata. 14 ‘Ua tumu o latou gutu i le fetu‘u ma ‘upu fa‘atigā. 15 ‘Ua televavave o latou vae i le fa‘amaligiina o le toto. 16 O lo‘o i o latou ala le fa‘atafunaiina ma le puapuagā; 17 ‘ua lē iloa e i latou le ala o le manuia. 18 E matuā leai lava so latou mata‘u i le Atua.” 19 O lenei, ‘ua tatou iloa, so o se mea lava ‘ua fai mai ai le tulafono, e fa‘asino tonu lava lea i ē o lo‘o nonofo i le tulafono, ‘ina ‘ia punitia gutu uma lava, ma ‘ia nofo sala le lalolagi uma i luma o le Atua. 20 Auā e leai se tagata e to‘atasi e ta‘uamiotonuina i luma o le Atua i galuega o le tulafono; auā o le tulafono e iloa lelei ai le agasala. 21 A ‘ua fa‘aalia mai nei le amiotonu a le Atua, e aunoa ma le tulafono, e ui lava ‘ina molimau i ai le tulafono ma perofeta; 22 o le amiotonu lea a le Atua e auala mai i le fa‘atuatua ‘iā Iesu Keriso, mo tagata uma ‘ua talitonu; auā e leai se ‘ese‘esega o i latou. 23 Auā ‘ua agasala tagata uma lava, ma ‘ua lē o‘o i le mamalu o le Atua. 24 ‘Ua ta‘uamiotonuina fua i latou i lona alofa tunoa, e ala i le togiola ‘ua ‘iā Keriso Iesu. 25 O lē ‘ua tu‘uina mai i luma e le Atua, e ‘avea ma taulaga mo agasala i lona toto, e maua i le fa‘atuatua; ‘ina ‘ia fa‘aalia manino mai lana amiotonu, ‘ina ‘ua lē tauia e ia agasala ‘ua mavae ‘ona o le ‘onosa‘i o le Atua. 26 ‘Ina ‘ia fa‘aalia manino mai ai fo‘i lana amiotonu i aso nei, ‘ina ‘ia iloa ai e amiotonu o ia, ma ‘ua ta‘uamiotonuina e ia lē ‘ua fa‘atuatua ‘iā Iesu. 27 O lenei, o le ā la se mea e mitamita ai? E leai se mea! E mitamita ‘ea ‘ona o le tulafono? ‘Ona o le tulafono ‘ea o galuega? E leai lava! Peita‘i ‘ona o le tulafono o le fa‘atuatua. 28 Auā ‘ua tatou tāofi, e ta‘uamiotonuina le tagata i le fa‘atuatua e aunoa ma galuega o le tulafono. 29 E fa‘apitoa ‘ea na o tagata Iutaia le Atua? E lē aofia ai ‘ea fo‘i ma Nu‘u ‘ese? Ioe, e aofia ai ma Nu‘u ‘ese. 30 Auā fo‘i e to‘atasi lava le Atua; o ia lea na te ta‘uamiotonuina i le fa‘atuatua lē ‘ua peritomeina, ‘atoa ma lē e le‘i peritomeina, pe ‘āfai e fa‘atuatua i lā‘ua uma. 31 A tatou fa‘alēaogāina ‘ea la le tulafono ‘ona o le fa‘atuatua? E leai lava! Peita‘i ‘ua tatou fa‘atumauina ai le tulafono.
Roma 4
1 O le ā nei sa tatou ‘upu e fai e uiga ‘iā Aperaamo lo tatou tamā fa‘aletino? 2 Auā ana ta‘uamiotonuina Aperaamo i galuega, po ‘ua i ai se mea e mitamita ai o ia; peita‘i e leai se mea e mitamita ai o ia i luma o le Atua. 3 Auā, o le ā ‘ea le mea o lo‘o fai mai ai le Tusi? “Na fa‘atuatua Aperaamo i le Atua, ‘ona ta‘ua ai lea o ia o le tagata amiotonu.” 4 O le totogi o le tagata faigaluega e lē mafai ‘ona ta‘ua o le meaalofa, a o le taui lava o lana galuega. 5 A o le tagata e lē galue, ‘ae fa‘atuatua i lē na te ta‘uamiotonuina le tagata e lē mata‘u, e ta‘ua lona fa‘atuatua o le amiotonu. 6 Sa fa‘apea fo‘i ‘ona folafola atu e Tavita le fa‘a‘amu‘ia i le tagata ‘ua ta‘uamiotonuina e le Atua e aunoa ma galuega: 7 “ ‘Amu‘ia ē ‘ua fa‘amāgaloina o latou solitulafono, ma ‘ua ufitia a latou agasala. 8 ‘Amu‘ia le tagata e lē ta‘usalaina o ia e le Ali‘i.” 9 Po ‘ua gata ‘ea i lē ‘ua peritomeina lenei fa‘a‘amu‘ia? E lē aofia ai ‘ea ma lē e le‘i peritomeina? Auā ‘ua tatou fai ane, “ ‘Ua ta‘ua le fa‘atuatua o Aperaamo o le amiotonu.” 10 O fea le taimi na ta‘ua ai o ia fa‘apea? ‘Ina ‘ua uma ‘ea ‘ona peritomeina, pe a o le‘i peritomeina? E le‘i ta‘ua ‘ina ‘ua uma ‘ona peritomeina, ‘ae na ta‘ua a o le‘i peritomeina. 11 ‘Ua maua fo‘i e ia le fa‘ailoga o le peritome, e fa‘amaonia ai lana amiotonu i le fa‘atuatua sa i ai lava a o le‘i peritomeina o ia. ‘Ua tupu lea mea ‘ina ‘ia ‘avea ai Aperaamo ma tamā o i latou uma o ē e fa‘atuatua ‘ae le‘i peritomeina, ma ‘ua ta‘uamiotonuina ai i latou. 12 E fa‘apenā fo‘i ‘ona ‘avea o ia ma tamā o ē ‘ua peritomeina; o i latou ia e lē gata ‘ina ‘ua peritomeina, a ‘ua mulimuli atu fo‘i i le fa‘aa‘oa‘oga o le fa‘atuatua sa i lo tatou tamā o Aperaamo, a o le‘i peritomeina o ia. 13 E le‘i folafolaina atu ‘iā Aperaamo, po o lana fānau, o le a ‘avea le lalolagi ma o latou tofi ‘ona o le tulafono, peita‘i ‘ona o le amiotonu i le fa‘atuatua. 14 Auā ‘āfai e tofia na o ē ‘ua i le tulafono, ‘ua leai la se aogā o le fa‘atuatua, ma ‘ua leai fo‘i se taunu‘uga o le folafolaga. 15 O le tulafono ‘ua tupu mai ai le to‘asā; peita‘i a leai se tulafono, ‘ona leai fo‘i lea o se solitulafono. 16 O le mea ‘ua ala mai ai i le fa‘atuatua le mea na folafolaina, ‘ina ‘ia maua i le alofa tunoa. ‘Ina ‘ia tumau ai ia i latou uma e tupuga mai uma lava ‘iā Aperaamo, e lē na o ē ‘ua i le tulafono, a o i latou uma ‘ua au fa‘atasi i lona fa‘atuatuaga, o ia o le tamā o i tatou uma. 17 E pei ‘ona tusia, “ ‘Ua ‘ou tofia oe e ‘avea ma tamā o nu‘u e tele,” i luma o le Atua lē ‘ua fa‘atuatua i ai o ia, lē e foa‘iina atu le ola i ē ‘ua oti, ma vala‘auina ia i ai mea sa lē i ai. 18 Na fa‘atuatua ma fa‘amoemoe o ia a o le‘i i ai se mea e fa‘amoemoe i ai, ‘ina ‘ia ‘avea o ia ma tamā o nu‘u e tele; e pei lava ‘ona ta‘uina mai ‘iā te ia, “O le a fa‘apea lava fo‘i lau fānau.” 19 E le‘i fa‘avaivaia lona fa‘atuatua i le manatu ifo i lona tino, ‘ua vaivai e peiseaī ‘ua oti, auā po ‘ua tusa ma le selau ona tausaga, pe manatu fo‘i i le manava o Sara e lē fānau. 20 E le‘i fa‘alētonu lona fa‘atuatua i le mea na folafolaina e le Atua, peita‘i ‘ua fa‘amalosia atili lona fa‘atuatua a o tu‘uina atu e ia le vi‘iga i le Atua. 21 ‘Ua mautinoa fo‘i e ia e mafai e le Atua ‘ona fa‘ataunu‘u le mea na folafolaina mai e ia. 22 O le mea lea ‘ua ta‘ua ai lona fa‘atuatua o le amiotonu. 23 Peita‘i, o ‘upu nei, “ ‘Ua ta‘ua ‘iā te ia,” e le‘i tusia fa‘apitoa tau o ia lava; 24 ‘ae aofia ai fo‘i ma tatou. ‘Ua ta‘ua ‘iā te i tatou o ē ‘ua fa‘atuatua i le Atua, na fa‘atūina mai Iesu lo tatou Ali‘i nai ē ‘ua oti. 25 Na tu‘uina atu o ia ‘ina ‘ia oti ‘ona o a tatou agasala, ma toe fa‘atūina mai ‘ina ‘ia ta‘uamiotonuina ai i tatou i luma o le Atua.
Roma 5
1 O lenei, ‘ona ‘ua ta‘uamiotonuina i tatou i le fa‘atuatua, o lea fo‘i ‘ua tatou lelei ai ma le Atua, ‘ona o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso; 2 o ia fo‘i ‘ua tatou maua mai ai le ta‘ita‘iga i lenei alofa tunoa ‘ua tatou i ai nei. ‘Ua tatou ‘oli‘oli ai fo‘i i le fa‘amoemoe ‘ua tatou ‘auai fa‘atasi ai i le manuia o le Atua. 3 E lē gata i lea, a ‘ua tatou ‘oli‘oli fo‘i i o tatou puapuagā, ‘ona ‘ua tatou iloa o le puapuagā e tupu ai le ‘onosa‘i, 4 o le ‘onosa‘i e tupu ai le mautinoa, o le mautinoa e tupu ai le fa‘amoemoe, 5 o le fa‘amoemoe fo‘i e lē i‘u ‘ina māasiasi ai i tatou, auā ‘ua liligi mai e le Atua lona alofa i o tatou loto, e ala i le Agaga Pa‘ia ‘ua foa‘iina mai ‘iā te i tatou. 6 Auā na maliu Keriso i le taimi tonu e tatau ai, ‘ina o aunoa i tatou ma se fesoasoani, na maliu o ia e ‘avea ma sui o tagata lē matata‘u. 7 Auā e toetoe ‘ina lē mafai ‘ona oti se tagata e sui a‘i lē ‘ua amiotonu; peita‘i atonu lava e fa‘amalosi se isi e oti, e sui a‘i le tagata amiolelei. 8 A ‘ua fa‘aali manino mai e le Atua lona alofa ia i tatou, ‘ina ‘ua maliu Keriso e sui ai i tatou, a o tatou agasala pea lava. 9 O lenei, ‘ona ‘ua ta‘uamiotonuina nei i tatou i lona toto, e lē sili ‘ea la ‘ona lavea‘iina i tatou e ia mai le to‘asā? 10 Auā ‘āfai ‘ua lelei i tatou ma le Atua i le maliu o lona Alo, a o fai i tatou ma ona fili, e sili atu ai ‘ona fa‘aolaina i tatou i lona soifua, ‘ina ‘ua tatou lelei ai ma ia. 11 E lē gata fo‘i i lea, a ‘ua tatou ‘oli‘oli i le Atua ‘ona o Iesu Keriso, lē ‘ua tatou maua mai ai nei le leleiga. 12 O lenei, e fa‘apei ‘ona o‘o mai le agasala i le lalolagi i le tagata e to‘atasi, ma ‘ua o‘o mai ai le oti ‘ona o le agasala, ‘ona o‘o mai ai lea o le oti i tagata uma, auā ‘ua agasala tagata uma lava; 13 auā sa i ai lava le agasala i le lalolagi a o le‘i tu‘uina mai le tulafono, peita‘i e leai se agasala i le mea e lē o i ai le tulafono. 14 Na pule le oti talu mai ona po o Atamu se‘ia o‘o mai ia Mose, e o‘o lava fo‘i ia i latou o ē e lē tutusa a latou agasala ma le solitulafono a Atamu; ‘ua ‘avea fo‘i Atamu ma fa‘atusa o lē o le a maliu mai. 15 Peita‘i o le meaalofa ‘ua foa‘ifuaina mai, e lē pei o le solitulafono. Auā ‘āfai e oti tagata e to‘atele ‘ona o le agasala a le tagata e to‘atasi, e sili atu ai ‘ona tele le alofa tunoa o le Atua, ma le meaalofa foa‘ifua mai o le alofa tunoa ‘ona o le tagata e to‘atasi, o Iesu Keriso lea. 16 O le meaalofa foa‘ifua, e lē pei o le taunu‘uga o le agasala a le tagata e to‘atasi. Auā o le fa‘amasinoga o le tagata e to‘atasi e o‘o mai ai le fa‘asalaga, a o le meaalofa foa‘ifua e mulimuli mai i agasala e tele; na te ‘aumaia le ta‘uamiotonuina. 17 I le ‘āfai e pule le oti ‘ona o le agasala a le tagata e to‘atasi, e sili atu ai ‘ona pule i latou o ē ‘ua maua le tamao‘āiga o le alofa tunoa ma le meaalofa foa‘ifua o le amiotonu, ‘ona o le tagata e to‘atasi, o Iesu Keriso lea. 18 O le mea lea, e fa‘apei ‘ona fa‘asalaina tagata uma lava i le agasala a le tagata e to‘atasi, e fa‘apea fo‘i le galuega o le amiotonu a le tagata e to‘atasi, e maua ai le ta‘uamiotonuina ma le ola mo tagata uma lava. 19 Auā e fa‘apei ‘ona ‘avea ma agasala a le to‘atele le lē usiusita‘i o le tagata e to‘atasi, e fa‘apea fo‘i ‘ona ta‘uamiotonuina le to‘atele ‘ona o le usiusita‘i o le tagata e to‘atasi. 20 ‘Ua o‘o mai le tulafono e fa‘atele ai le agasala; peita‘i ‘ua o‘o ‘ina fa‘ateleina le agasala, a ‘ua sili ai ‘ona fa‘ateleina le alofa tunoa, 21 O lenei, e fa‘apei ‘ona pule le agasala e o‘o i le oti, e fa‘apea fo‘i ‘ona pule le alofa tunoa ‘ona o le amiotonu e o‘o i le ola e fa‘avavau, talu lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso.
Roma 6
1 O lenei, o le ā ‘ea sa tatou ‘upu e fai? A tatou saga ola pea ‘ea i le agasala ‘ina ‘ia fa‘ateleina ai le alofa tunoa? 2 E leai lava! O i tatou o ē ‘ua oti i le agasala, pe fa‘apefea ‘ona tatou saga ola ai pea fa‘apenā? 3 Tou te lē iloa ‘ea, o i tatou uma nei na papatisoina ‘iā Keriso Iesu, ‘ua papatisoina i lona maliu? 4 O le mea lea, ‘ua tatanu fa‘atasi ai i tatou ma ia i le papatisoga i lona maliu, ‘ina ‘ia tatou savavali i le ola fou, e pei ‘ona toe fa‘atūina o Keriso nai ē ‘ua oti i le mamalu o le Tamā. 5 Auā ‘āfai e fa‘atasia i tatou ma ia i le oti e pei o lona maliu, e fa‘apea fo‘i ‘ona fa‘atasia i tatou ma ia i le toetū e pei o lona toetū mai. 6 ‘Ua tatou iloa ‘ua fa‘asatauroina lo tatou tagata tuai fa‘atasi ma ia, ‘ina ‘ia fa‘aumatia lo tatou tino agasala, ma ‘ia lē toe ‘avea i tatou ma pologa i le agasala. 7 Auā o lē ‘ua oti, ‘ua fa‘asa‘olotoina o ia nai le agasala. 8 ‘Āfai fo‘i ‘ua tatou oti fa‘atasi ma Keriso, ‘ua tatou talitonu, tatou te ola fo‘i fa‘atasi ma ia. 9 Auā ‘ua tatou iloa ‘ua toetū mai Keriso nai ē ‘ua oti, e lē toe maliu lava o ia, e lē toe pule fo‘i le oti ‘iā te ia. 10 O le maliu na maliu ai o ia mo tagata uma i le agasala, e na o le tasi lava; peita‘i o le soifua ‘ua soifua ai o ia, e soifua ai pea lava i le Atua. 11 O lea fo‘i ‘ua tatau ai ‘ona ‘outou manatu ifo ‘ua oti ‘outou i le agasala, a ‘ua ‘outou ola i le Atua ‘ona o Keriso Iesu. 12 O le mea lea ia ‘aua ne‘i pule le agasala i o ‘outou tino, ‘ina ‘ua ‘outou gaua‘i i ai i ona tu‘inanau. 13 ‘Aua fo‘i ne‘i tu‘uina atu o ‘outou tino i le agasala e fai ma ‘au‘upega a le amioleaga; a ‘ia ‘outou tu‘uina atu ‘outou lava i le Atua, fa‘apei o tagata ‘ua ‘aumaia nai le oti i le ola; ma ‘ia tu‘uina atu o ‘outou tino i le Atua e fai ma ‘au‘upega a le amiotonu. 14 Auā e lē pule le agasala ‘iā te ‘outou, ‘ona ‘ua ‘outou lē o nonofo i le tulafono a o le alofa tunoa. 15 O le ā nei le mea a fai? A tatou faia ‘ea le agasala, ‘ona ‘ua tatou lē nonofo i le tulafono, a o le alofa tunoa? E leai lava! 16 Tou te lē iloa ‘ea, ‘āfai tou te tu‘uina atu ‘outou lava e ‘avea ma ‘au‘auna a se isi, ‘ona ‘avea lea o ‘outou ma ‘au‘auna a lē ‘ua ‘outou usiusita‘i i ai; po o le agasala e o‘o ai i le oti, po o le usiusita‘i e o‘o ai i le amiotonu? 17 ‘Ae fa‘afetai lava i le Atua, ‘ona o ‘outou o ē sa ‘avea ma ‘au‘auna a le agasala, a ‘ua ‘outou usiusita‘i nei ma le loto ‘atoa i le fa‘aa‘oa‘oga o le matā‘upu na tu‘uina atu ‘iā te ‘outou. 18 ‘Ona ‘ua fa‘asa‘olotoina ‘outou nai le agasala, o lea ‘ua ‘avea ai ‘outou ma ‘au‘auna a le amiotonu. 19 ‘Ua ‘ou tautala atu nei fa‘aletagata, ‘ona o le vaivai o ‘outou tino; auā e pei ‘ona ‘outou tu‘uina atu o ‘outou tino e fai ma ‘au‘auna a le amioleaga, ‘atoa ma isi agasala e sili atu, o lea fo‘i ia tu‘uina atu ai o ‘outou tino e fai ma ‘au‘auna a le amiotonu, e i‘u ai i le fa‘apa‘iaina. 20 Auā sa aunoa ‘outou ma le amiotonu ‘ina o ‘outou ‘au‘auna i le agasala. 21 O ā fo‘i ni fua aogā na ‘outou maua anamua mai mea ‘ua ‘outou māasiasi ai i aso nei? O le i‘uga lava o ia mea o le oti. 22 A o lenei, ‘ua fa‘asa‘olotoina ‘outou nai le agasala, ma ‘ua ‘avea ma ‘au‘auna a le Atua; ‘ua ‘iā te ‘outou fo‘i fua aogā, o le fa‘apa‘iaina lea, ‘atoa ma lona taunu‘uga, o le ola lea e fa‘avavau. 23 Auā o le oti o le totogi lea o le agasala; a o le ola e fa‘avavau, o le meaalofa foa‘ifua mai lea a le Atua e ala i lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso.
Roma 7
1 Uso e, o lo‘o ‘ou tautala atu i ē ‘ua iloa le tulafono, tou te lē iloa ‘ea na o aso e ola ai le tagata e pule ai le tulafono ‘iā te ia? 2 Auā o le fafine nofotane, ‘ua noatia o ia e le tulafono i lana tane a o ola o ia; ‘ae a oti loa lana tane, ‘ona tatalaina lea o ia e le tulafono mai lana tane. 3 O lea la, ‘āfai e nofo o ia i se isi tane, a o ola pea lana tane, ‘ona ta‘ua lea o ia o le mulilua. Peita‘i, a oti loa lana tane, ‘ona sa‘oloto lea o ia mai lea tulafono; ma ‘āfai fo‘i e toe nofo o ia i se isi tane, e lē mulilua ai o ia. 4 O‘u uso e, e fa‘apenā fo‘i ‘outou o ē ‘ua oti i le tulafono i le tino o Keriso; ‘ina ‘ia ‘outou nonofo i le isi tane, o lē na toetū mai nai ē ‘ua oti, ‘ina ‘ia tatou fua mai ni fua mo le Atua. 5 Auā ‘ua galulue mana‘o leaga i o tatou tino talu ai le tulafono, ‘ina o tatou ola i le tino, e fua mai ai fua e oti ai. 6 Peita‘i ‘ua tatalaina i tatou nai le tulafono sa tāofia ai i tatou ‘ina ‘ua tatou oti, o lea fo‘i ‘ua tatou ‘au‘auna atu ai i le ola fou mai le Agaga, ‘ae lē o le tusi tulafono tuai. 7 O le ā ‘ea sa tatou ‘upu e fai? O le agasala ‘ea le tulafono? E leai lava! Peita‘i ana leai le tulafono se manū ‘ou te lē iloa le agasala; auā ana lē fai mai le tulafono, “ ‘Aua ‘e te tu‘inanau,” po ‘ua ‘ou lē iloa le tu‘inanau. 8 A ‘ua maua e le agasala le avanoa i totonu o le poloa‘iga, ‘ona fa‘atupuina ai lea ‘iā te a‘u tu‘inanau ‘ese‘ese uma lava. Auā e mate le agasala pe a leai se tulafono. 9 Sa ‘ou ola i aso anamua e aunoa ma le tulafono; a ‘ua o‘o mai le poloa‘iga, ‘ona toe ola ai lea o le agasala, a ‘ua ‘ou oti. 10 O le poloa‘iga na folafolaina mai ai le ola, a ‘ua ‘avea lea ma oti ‘iā te a‘u. 11 Auā na maua e le agasala le avanoa i le poloa‘iga, ‘ona fa‘asesēina lea o a‘u e ia, ma ‘ua fasiotia lava a‘u. 12 O lenei, e pa‘ia lava le tulafono, e pa‘ia fo‘i ma tonu ma lelei le poloa‘iga. 13 O lona uiga ‘ea la, ‘ua ‘avea le mea lelei ma mea ‘ou te oti ai? E leai lava! A o le agasala ‘ua mafua ai. ‘Ua fa‘aaogāina e le agasala le mea lelei e fa‘ao‘o mai ai le oti ‘iā te a‘u, ‘ina ‘ia iloa ai o le galuega moni a le agasala; ma ‘ia ‘avea fo‘i le poloa‘iga ma ala e fa‘aalia manino ai, o le agasala e silisili ‘ona leaga. 14 ‘Ua tatou iloa o le tulafono e fa‘aleagaga, a o a‘u o le tagata fa‘aletino, ‘ua fa‘atauina e fai ma tagata o le agasala. 15 ‘Ou te lē malamalama i a‘u mea e fai. Auā ‘ou te lē faia le mea ‘ou te mana‘o ai, a o le mea tonu lava ‘ou te ‘ino‘ino ai, o le mea lea ‘ou te faia. 16 ‘Āfai fo‘i ‘ou te faia le mea ‘ou te lē mana‘o ai, ‘ona iloa ai lea ‘ou te ioe e sa‘o le tulafono. 17 O lona uiga la e lē o a‘u na faia lea mea, a o le agasala o lo‘o nofo i totonu ‘iā te a‘u. 18 Auā ‘ua ‘ou iloa e leai se mea lelei o i totonu ‘iā te a‘u, o lo‘u tino lea. E mafai ‘ona ‘ou loto atu e fai le mea lelei, peita‘i e lē mafai ‘ona ‘ou faia lea lava mea lelei. 19 Auā ‘ou te lē faia le mea lelei ‘ou te mana‘o ai, a o le mea leaga ‘ou te lē mana‘o ai, o le mea lea ‘ou te faia. 20 O lea, ‘āfai ‘ou te faia le mea ‘ou te lē mana‘o ai, e lē o a‘u ‘ua faia lea mea, a o le agasala o lo‘o i totonu ‘iā te a‘u. 21 ‘Ua ‘ou iloa nei peiseaī o se tulafono o lo‘o ‘iā te a‘u; a ‘ou mana‘o e fai le mea lelei, ‘ua i ai ‘iā te a‘u le leaga. 22 Auā ‘ou te fiafia i le tulafono a le Atua i lo‘u nei tagata i totonu. 23 A ‘ua ‘ou iloa le isi tulafono ‘ese i lo‘u tino, o lo‘o fete‘ena‘i ma le tulafono a lo‘u mafaufau, ma ‘ua fa‘apologaina ai a‘u i le tulafono o le agasala o lo‘o i lo‘u tino. 24 O a‘u o le tagata ‘ua malaia! O ai se isi na te lavea‘iina a‘u nai lenei tino o lo‘o ‘ona ‘aveina atu a‘u i le oti? 25 Fa‘afetai lava i le Atua e ala ‘iā Iesu Keriso lo tatou Ali‘i! O lenei, ‘ou te ‘au‘auna atu lava i le tulafono a le Atua i lo‘u mafaufau, peita‘i ‘ou te ‘au‘auna i le tulafono a le agasala i lo‘u tino.
Roma 8
1 O lenei, ‘ua leai se fa‘asalaga mo ē o lo‘o ‘iā Keriso Iesu. 2 Auā o le tulafono a le Agaga, o le ola lea ‘ua ‘iā Keriso Iesu, ‘ua fa‘asa‘olotoina ai a‘u nai le tulafono a le agasala ma le oti. 3 Auā o le mea na lē mafaia e le tulafono, ‘ina ‘ua vaivai o ia ‘ona o le tino, ‘ua faia lea e le Atua i lona ‘auina mai o lona lava Alo, ‘ua foliga mai e pei o tagata agasala, ma ‘ua fa‘asalaina ai e ia le agasala i le tino; 4 ‘ina ‘ia fa‘a‘ato‘atoaina ai ia i tatou le amiotonu e tusa ma le tulafono; o i tatou o ē e lē savavali fa‘aletino, ‘ae fa‘aleagaga. 5 Auā o ē e fa‘aletino e loto atu i latou i mea a le tino; a o ē e fa‘aleagaga e loto atu i latou i mea a le Agaga. 6 O le loto atu i le tino o le oti lea; a o le loto i le Agaga o le ola lea ma le manuia. 7 Auā o le loto i le tino o le ita lea i le Atua; e lē usiusita‘i fo‘i i le tulafono a le Atua, ma e matuā lē mafai lava ‘ona usiusita‘i i ai. 8 O i latou fo‘i o ē e fa‘aletino, e lē mafai ‘ona fiafia i ai le Atua. 9 A o ‘outou, tou te lē fa‘aletino ‘ae fa‘aleagaga, pe ‘āfai e nofo mau le Agaga o le Atua i totonu ‘iā te ‘outou. So o se isi e lē o ‘iā te ia le Agaga o Keriso, e lē se tagata o Keriso o ia. 10 ‘Ae ‘āfai ‘ua i totonu ‘iā te ‘outou Keriso, e ui lava ‘ina oti o ‘outou tino ‘ona o le agasala, e ola lava o ‘outou agaga ‘ona o le amiotonu. 11 ‘Ae ‘āfai e nofo i totonu ‘iā te ‘outou le Agaga o le Atua, o lē na toe fa‘atūina mai Iesu nai ē ‘ua oti, o ia lava o lē na te fa‘atūina mai Keriso Iesu nai ē ‘ua oti, o le a na foa‘iina atu le ola i o ‘outou tino fa‘aletagata, e ala i lona Agaga o lo‘o nofo i totonu ‘iā te ‘outou. 12 O lenei, uso e, o i tatou o tagata o lo‘o nofo ‘aitalafu, ‘ae lē o le itū i le tino, ‘ina ‘ia tatou amio ai fa‘aletino; 13 auā ‘āfai tou te amio fa‘aletino, e oti ai ‘outou; ‘ae ‘āfai tou te fasiotia amioga a le tino i le mana o le Agaga, ‘ona ola ai lea o ‘outou. 14 Auā o i latou uma ‘ua ta‘ita‘iina e le Agaga o le Atua, o atali‘i i latou o le Atua. 15 Auā ‘ua ‘outou lē maua le agaga o le pologa e toe fefefe ai; a ‘ua ‘outou maua le Agaga e ‘avea ai ‘outou ma tamafai, tou te vala‘au atu ai, “Tamā! Le Tamā e!” 16 O le Agaga lava lea o lo‘o molimau mai i o tatou agaga, o le fānau i tatou a le Atua. 17 ‘Āfai fo‘i o le fānau i tatou, o lona uiga o i tatou o suli, o suli lava o le Atua o suli fa‘atasi ma Keriso, pe ‘āfai tatou te tigā fa‘atasi ma ia, ‘ina ‘ia fa‘amanuiaina fo‘i i tatou fa‘atasi ma ia. 18 O lo‘u manatu e lē tatau ‘ona fa‘atusa le tigā i aso nei, ma le manuia o le a o‘o mai, e fa‘aalia mai ‘iā te i tatou. 19 Auā o lo‘o fa‘atalitali mea uma na faia ma le naunauta‘i i le fa‘aalia mai o atali‘i o le Atua. 20 Auā o mea uma na faia e i‘uvale le taunu‘uga, e lē ‘ona o le loto o mea na faia, peita‘i ‘ona o lē na fuafuaina fa‘apea e tusa ma lona fa‘amoemoe; 21 auā o le a fa‘asa‘olotoina mea uma na faia, ia lē fa‘apologaina ma ‘ia lē i‘uvale, a ‘ia maua le manuia o le sa‘olotoga o le fānau a le Atua e manuia ai. 22 Auā ‘ua tatou iloa ‘ua ōi fa‘atasi, ma ‘o‘ono fa‘atasi mea uma lava na faia, ‘ua o‘o mai lava i aso nei. 23 E lē gata i lea, a o i tatou lava o ē ‘ua i ai ulua‘i fua o le Agaga, tatou te ōi i totonu ‘iā te i tatou lava, a o tatou fa‘atalitali atu i le ‘avea o i tatou ma tamafai, o le fa‘aolaina lea o tatou tino. 24 Auā o le fa‘amoemoe lea ‘ua fa‘aolaina ai i tatou. A o le fa‘amoemoe ‘ua va‘aia, e lē o le fa‘amoemoe lea; auā, e fa‘apefea ‘ona toe fa‘amoemoe se isi i le mea ‘ua va‘aia? 25 ‘Ae peita‘i a tatou fa‘amoemoe i le mea ‘ua lē va‘aia, tatou te fa‘atalitali i ai ma le ‘onosa‘i. 26 E fa‘apea fo‘i ‘ona fesoasoani mai le Agaga i lo tatou vaivai; auā tatou te lē iloa pe fa‘apefea ‘ona tatalo atu e pei ‘ona tatau ai; peita‘i o le Agaga lava e fautua mo i tatou i le ōi e lē mafai ‘ona fa‘amatalaina. 27 O lē o lo‘o su‘esu‘e i loto o tagata, ‘ua silafia e ia le finagalo o le Agaga; auā o lo‘o fautua le Agaga mo le au pa‘ia e tusa ma le finagalo o le Atua. 28 ‘Ua tatou iloa fo‘i o lo‘o galue le Atua i mea uma lava mo le lelei, fa‘atasi ma i latou o ē ‘ua alolofa atu ‘iā te ia, o i latou ia ‘ua vala‘auina i lona finagalo. 29 Auā o ē na silafia e ia anamua, na tofia fo‘i e ia anamua, ia foliga i latou i lona Alo, ‘ina ‘ia ‘avea o ia ma ulumatua o le au uso e to‘atele. 30 O i latou fo‘i na tofia anamua e ia, ‘ua vala‘auina fo‘i i latou e ia; o ē ‘ua vala‘auina e ia, ‘ua ta‘uamiotonuina fo‘i i latou e ia; o ē ‘ua ta‘uamiotonuina e ia, ‘ua fa‘amanuiaina fo‘i i latou e ia. 31 O le ā ‘ea sa tatou ‘upu e fai i lenei mea? ‘Āfai ‘ua ‘au ma i tatou le Atua, o ai la e fa‘asagatau mai ia i tatou? 32 E le‘i fa‘asaoina e le Atua lona lava Alo, a ‘ua foa‘iina mai o ia e ia mo i tatou uma; e lē foa‘iina mai ‘ea e ia ‘iā te i tatou mea uma lava fa‘atasi ma ia? 33 O ai na te molia le au filifilia a le Atua? O le Atua na te ta‘uamiotonuina mai, 34 o ai la na te fa‘asalaina mai? O Keriso o lē na maliu, a ‘ua toetū mai lava o ia; o lo‘o i ai nei i le itū taumatau o le Atua, o lo‘o fautua fo‘i o ia mo i tatou. 35 O ai se isi na te fa‘ate‘a‘eseina mai i tatou i le alofa o Keriso? O le puapuagā ‘ea, po o le atuatuvale, po o le sauā, po o le oge, po o le lē lavalavā, po o le pagātia, po o le pelu? 36 Fa‘apei ‘ona tusia: “ ‘Ona o oe ‘ua fasiotia ai i matou i aso uma; ‘ua ‘avea i matou e peiseaī o mamoe o le a fasia.” 37 A ‘ua tatou matuā manumālō i nei mea uma lava ‘ona o ia ‘ua alofa mai ‘iā te i tatou. 38 Auā ‘ua ‘ou mautinoa, e lē mafaia e le oti, po o le ola, po o agelu, po o ali‘i, po o mea i aso nei, po o mea i aso o lumana‘i, po o le malosi, 39 po o le maualuga, po o le loloto, po o se isi mea na faia, e lē mafaia e ia mea ‘ona fa‘ate‘aina mai i tatou i le alofa o le Atua, o lo‘o ‘iā Keriso Iesu lo tatou Ali‘i.
Roma 9
1 ‘Ou te tautala atu i le ‘upu moni i luma o Keriso, ‘ou te lē pepelo, e molimau mai ‘iā te a‘u lo‘u loto fuatiaifo i le Agaga Pa‘ia, 2 e tele lo‘u fa‘anoanoa, e puapuagātia fo‘i lo‘u loto e lē aunoa, 3 Auā e mafai lava ‘ona ‘ou loto atu ‘ina ‘ia fa‘afanoina a‘u, ma ‘ia vavae ‘ese mai ‘iā Keriso, e fai ma sui o o‘u uso, o lo‘u ‘āiga i le tino. 4 O i latou o tagata Isaraelu o ē ‘ua ‘avea ma tamafai, ma ‘ua i ai fo‘i le mamalu, ma feagaiga, ma sauniga o le tulafono, ma le tapua‘iga, ‘atoa ma mea ‘ua folafolaina mai. 5 O i latou e ona le augā tamā; o i latou fo‘i na tupu mai ai le Keriso i lona itū i le tino, o le Atua o ia o lē e vi‘ia e fa‘avavau. Amene. 6 Peita‘i, e lē fa‘apea ‘ua lē taunu‘u le afioga a le Atua. Auā o tagata na tupuga mai ‘iā Isaraelu e lē ni Isaraelu uma i latou. 7 E lē se fānau uma a Aperaamo i latou e ui lava ‘ina sa tupuga mai i latou ‘iā Aperaamo; ‘ae fa‘apea le folafolaga: “E vala‘auina lau fānau ‘iā Isaako.” 8 O lona uiga, o le fānau i le tino e lē o le fānau a le Atua i latou; peita‘i o le fānau e tusa ma le folafolaga, e ta‘ua i latou o le fānau. 9 Auā o le ‘upu lenei na folafolaina mai: “O le taimi lenei i le tausaga a sau ‘ou te toe sau ai, ‘ona fānaua lea e Sara lana tama tane.” 10 E lē gata i lea, a ‘ua to fo‘i Repeka ma fānau mai ana tama i le isi tagata, o lo matou tamā lea o Isaako. 11 A o le‘i fānau mai ana tama, a o le‘i faia fo‘i e i lā‘ua se mea lelei po o se mea leaga, ‘ina ‘ia tumau le finagalo o le Atua e tusa ma lana filifiliga, e lē ‘ona o galuega a ‘ona o lē na vala‘au mai. 12 Sa fetalai mai le Atua ‘iā te ia, “E ‘au‘auna le ulumatua i le ui‘i.” 13 Pei ‘ona tusia, “ ‘Ua ‘ou alofa ia Iakopo, a ‘ua ‘ou ‘ino‘ino ia Esau.” 14 O le ā ‘ea sa tatou ‘upu e fai? E lē amiotonu ‘ea le Atua? E leai lava! 15 Auā na fetalai atu o ia ‘iā Mose, “ ‘Ou te alofa atu i lē ‘ou te fia alofa atu i ai, ‘ou te alofa mutimutivale fo‘i i lē ‘ou te fia alofa mutimutivale i ai.” 16 O lenei, e lē mai lē ‘ua mana‘o, e lē mai lē ‘ua tausiniō, ‘ae mai le Atua o lē e alofa mai. 17 Auā ‘ua fai mai le Tusi ia Farao, “O le mea lava lenei ‘ua ‘ou fa‘atūina ai oe, ‘ina ‘ia ‘ou fa‘aalia lo‘u mana ‘iā te oe, ma ‘ia ta‘ua fo‘i lo‘u igoa i le lalolagi ‘atoa.” 18 O lenei, e alofa o ia i lē ‘ua finagalo i ai; e fa‘ama‘a‘a fo‘i e ia o lē ‘ua finagalo i ai. 19 A nei ‘e te fai mai ‘iā te a‘u, “O le ā ‘ea le mea ‘ua saga a‘oa‘i mai ai pea o ia? Auā o ai e tete‘e atu i lona finagalo?” 20 Peita‘i, o oe le tagata, o ai ‘ea oe ‘e te fa‘afinau ai i le Atua? E fai atu ‘ea le mea na faia i lē na faia o ia, “O le ā le mea ‘ua e faia ai a‘u fa‘apea?” 21 E lē pule ‘ea le faiipu ‘omea i le ‘omea, e fai ai e ia i le paluga e tasi le ipu e lelei, a o le isi ipu e fa‘atauva‘a? 22 ‘Āfai ‘ua ‘onosa‘i le Atua, ma ‘ua matuā fa‘apalepale i ‘upu o le to‘asā ‘ua fa‘atatauina mo le malaia, ‘ina ‘ua finagalo o ia e fa‘aali mai ai lona to‘asā, ma fa‘ailoa mai ai lona mana; 23 e fa‘ailoa mai ai fo‘i le tele naunau o lona vi‘iga i ‘upu o le alofa, na mua‘i saunia e ia mo le manuia. 24 O i tatou fo‘i ‘ua vala‘auina e ia, e lē gata i tagata Iutaia, ‘ae ‘atoa fo‘i ma tagata o Nu‘u ‘ese. 25 E pei lava ‘ona fetalai mai o ia i le Hosea: “ ‘Ou te ta‘ua o lo‘u nu‘u i latou sa lē ‘avea ma ‘O‘u Nu‘u.’ ‘Ou te ta‘ua fo‘i o ia ‘ua lē alofaina o lē ‘o‘u te alofa i ai.’ ” 26 “O i le mea tonu lava sa ta‘ua ai i latou, ‘E lē so‘u nu‘u,’ o le a ta‘ua ai i latou, o atali‘i o le Atua soifua.” 27 ‘Ua ‘alaga atu fo‘i Isaia ‘iā Isaraelu: “E ui lava ‘ina fa‘apei o le oneone i le sami le to‘atele o tagata Isaraelu, e na o ē ‘ua totoe e fa‘aolaina; 28 auā e fa‘ataunu‘uina fa‘avave e le Ali‘i lana fa‘asalaga mata‘utia i le lalolagi.” 29 E pei ‘ona fai mai ai Isaia anamua, “ ‘Ana lē fa‘atotoeina e le Ali‘i e ona le malosi uma lava ni fānau mo i tatou, po ‘ua ‘avea i tatou e pei o Sotoma, ma faia e pei o Komoro.” 30 O le ā nei sa tatou ‘upu e fai? ‘Ua maua le amiotonu e tagata o Nu‘u ‘ese o ē e le‘i sā‘ili i le amiotonu, o le amiotonu lava lea e maua i le fa‘atuatua. 31 A o Isaraelu na sā‘ili i le tulafono o le amiotonu, e le‘i o‘o i latou i le tulafono o le amiotonu. 32 ‘Ua fa‘apea aiseā? ‘Ona ‘ua lē sā‘ilia i le fa‘atuatua, ‘ae peiseaī ‘ua fa‘avae i galuega o le tulafono; auā na ta‘ita‘isesēina i latou i le mea e fa‘asesēina ai. 33 E pei ‘ona tusia: “Fa‘auta, ‘ou te tu‘uina i Siona le ma‘a e ta‘ita‘isesēina ai, ma le papa e tautevateva ai; e lē ma fo‘i se isi e fa‘atuatua ‘iā te ia.”
Roma 10
1 Uso e, o le mana‘o lava lenei o lo‘u loto, ma la‘u tatalo i le Atua mo Isaraelu: ia fa‘aolaina i latou. 2 Auā ‘ou te molimau ‘iā te i latou, e fa‘amaoni le tu‘uina atu o i latou i le Atua, peita‘i e lē lava lo latou malamalama. 3 Auā e lē iloa e i latou le amiotonu mai le Atua, ma ‘ua taumafai e fa‘atū la latou lava amiotonu, a ‘ua lē usiusita‘i i latou i le amiotonu mai le Atua. 4 Auā o Keriso le taunu‘uga o le tulafono, e o‘o mai ai le amiotonu i ē e fa‘atuatua uma lava. 5 Auā ‘ua tusia e Mose e uiga i le amiotonu e maua i le tulafono, fai mai “O le tagata na te faia ia mea, e ola ai lava o ia.” 6 A o le amiotonu e maua i le fa‘atuatua, fai mai ‘upu e fa‘asino i ai: ‘Aua ‘e te fai ifo i lou loto, “O ai e alu a‘e i le lagi?” (o lona uiga, ‘ina ‘ia ‘a‘ami Keriso e maliu ifo). 7 Pe fai ifo fo‘i, “O ai e alu ifo i le mea loloto?” 8 ‘Ae fai mai o le ā? ‘Ua latalata ‘iā te oe le ‘upu, o lo‘o i ai lava i lou gutu ma lou loto (o le ‘upu lea o le fa‘atuatua o lo‘o matou folafolaina atu). 9 ‘Āfai ‘e te ta‘utino atu i lou gutu o Iesu o le Ali‘i, ma fa‘atuatua i lou loto ‘ua toe fa‘atūina mai o ia e le Atua nai ē ‘ua oti, e fa‘aolaina ai oe. 10 Auā o le loto e fa‘atuatua ai, e o‘o mai ai le amiotonu; a o le gutu e ta‘utino ai, e o‘o mai ai le ola. 11 Auā ‘ua fai mai le Tusi, “E lē ma se isi e fa‘atuatua ‘iā te ia.” 12 Auā e leai se ‘ese‘esega o le tagata Iutaia ma le tagata Eleni. E to‘atasi le Ali‘i o tagata uma, o lē o lo‘o liligi mai lona tamao‘āiga i luga o tagata uma o ē e vala‘au atu ‘iā te ia. 13 Auā, “O tagata uma e vala‘au atu i le suafa o le Ali‘i, e fa‘aolaina.” 14 Peita‘i, e fa‘apefea ‘ona vala‘au atu tagata i lē latou te lē fa‘atuatua i ai? E fa‘apefea fo‘i ‘ona fa‘atuatua i latou i lē latou te le‘i fa‘alogo lava i ai? E fa‘apefea fo‘i ‘ona fa‘alogo i latou e aunoa ma se tagata e tāla‘i atu? 15 E fa‘apefea ‘ona tāla‘i atu e tagata pe ‘āfai e le‘i ‘auina atu i latou? E pei ‘ona tusia, “E matagofie tele vae o ē e tāla‘i mai le Tala Lelei!” 16 Peita‘i e le‘i usiusita‘i i latou uma lava i le Tala Lelei, auā fai mai Isaia, “Le Ali‘i e, o ai ‘ea ‘ua talitonu i le ‘upu na fa‘alogo ai mai ia i matou?” 17 O le mea lea, e tupu mai le fa‘atuatua i le mea ‘ua fa‘alogo ai, o le mea fo‘i ‘ua fa‘alogo ai e tupu mai lea i le tala‘iina atu e Keriso. 18 ‘Ae peita‘i, se‘i ‘ou fesili atu, po ‘ua fa‘alogo mai ‘ea i latou? O le ‘upu moni e leai; auā “ ‘Ua o‘o atu lo latou leo i le lalolagi uma, ma a latou ‘upu i tulu‘iga o le lalolagi.” 19 Se‘i ‘ou toe fesili atu, pe le‘i malamalama ‘ea Isaraelu? Na fai mai muamua Mose, “ ‘Ou te fa‘atupuina ‘iā te ‘outou le fuā i ē e lē o se nu‘u; ‘ou te fa‘atupu ‘iā te ‘outou le ita i le nu‘u vālea.” 20 ‘Ua tautala mai Isaia ma le lototele, “ ‘Ua maua a‘u e i latou o ē e le‘i sā‘ili mai ‘iā te a‘u; ‘ua ‘ou fa‘aali atu fo‘i a‘u lava ia i latou o ē e le‘i fesili mai ‘iā te a‘u.” 21 ‘Ae peita‘i ‘ua fai mai o ia ‘iā Isaraelu, “ ‘Ua ‘ou fa‘aloloa o‘u lima i aso uma i tagata lē usiusita‘i ma o lo‘o tete‘e mai.”
Roma 11
1 O lenei, se‘i ‘ou fesili atu: ‘Ua lafoa‘iina ‘ea e le Atua lona lava nu‘u? E leai lava! O a‘u fo‘i o le Isaraelu, e tupuga mai ‘iā Aperaamo, o le itū‘āiga o Peniamina. 2 E le‘i lafoa‘iina e le Atua lona nu‘u na silafia e ia anamua. Tou te lē iloa ‘ea le mea ‘ua fai mai ai le Tusi i le tala ia Elia? Na molia Isaraelu e ia i luma o le Atua: 3 “Le Ali‘i e, ‘ua fasiotia e i latou au perofeta, ma ‘ua soloia ou fatafaitaulaga; ‘ua na o a‘u lava o lo‘o totoe, a ‘ua sā‘ili mai fo‘i i latou e fasioti a‘u.” 4 A o le ā la le tali a le Atua ‘iā te ia? “ ‘Ua ‘ou fa‘atotoeina mo a‘u le to‘afituafe o tagata, o ē e le‘i to‘otuli lava ia Paala.” 5 E fa‘apenā fo‘i aso nei, o lo‘o i ai ē o totoe e tusa ma le filifiliga o le alofa tunoa. 6 ‘Āfai la o le alofa tunoa, o lona uiga e lē o galuega; ana fa‘apenā po ‘ua lē toe ta‘ua le alofa tunoa o le alofa tunoa. 7 O lenei, a fa‘apefea ‘ea? E le‘i maua e Isaraelu le mea na sā‘ilia e ia. O le mea lenā ‘ua maua e ē ‘ua filifilia, a ‘ua fa‘ama‘a‘aina loto o ē ‘ua lē filifilia. 8 E pei ‘ona tusia: “ ‘Ua tu‘uina atu e le Atua ‘iā te i latou le loto moe gase, ma mata e lē va‘ai ai, ‘atoa ma taliga e lē lagona ai, ‘ua o‘o mai lava i le aso nei.” 9 ‘Ua fai mai fo‘i Tavita, “ ‘Ia liua la latou tausamiga e fai ma mailei, ia ‘avea ma matāsele ma mea e fa‘asesēina ai, ia fai fo‘i ma taui ‘iā te i latou; 10 ia fa‘apouliuligia o latou mata ‘ina ‘ia lē vā‘ai, ia fa‘ano‘uno‘u fo‘i o latou tua e lē aunoa.” 11 O lenei, se‘i ‘ou fesili atu: ‘Ua fa‘asesēina ‘ea i latou ‘ina ‘ia pa‘u‘ū ai? E leai lava! A ‘ona o la latou agasala ‘ua o‘o ai le ola i Nu‘u ‘ese, ‘ina ‘ia tupu ai lo latou losilosi. 12 O lea, ‘āfai ‘ua ‘avea le agasala a Isaraelu ma tamao‘āiga mo le lalolagi, ma ‘āfai e ‘avea lo latou to‘ilalo ma tamao‘āiga o Nu‘u ‘ese, e lē sili ai ‘ea ‘ona fa‘apea o lo latou manuia? 13 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou tagata o Nu‘u ‘ese, ‘ona o a‘u o le ‘aposetolo o Nu‘u ‘ese, o le mea lea ‘ou te mitamita ai i la‘u galuega. 14 Atonu e mafai ‘ona ‘ou fa‘atupuina le losilosi i tagata o lo‘u lava nu‘u, ‘ina ‘ia fa‘aolaina ai i latou. 15 ‘Āfai ‘ua maua le leleiga e le lalolagi ‘ina ‘ua lafoa‘iina Isaraelu, e fa‘apefea pe a o‘o ‘ina toe ‘amia i latou? E lē o le ola ‘ea lea nai ē ‘ua oti? 16 ‘Āfai e pa‘ia se vaega o le paluga ‘ua ofoina atu e ‘avea ma ulua‘i fua, e fa‘apea fo‘i ‘ona pa‘ia ai le paluga ‘atoa; ‘āfai e pa‘ia le pogai, e fa‘apea fo‘i ‘ona pa‘ia lālā. 17 ‘Āfai fo‘i na gaui ‘ese nisi ‘ona lālā, a o oe o le olive vao, ‘ua fa‘apipi‘ina oe i ai e fai ma sui o i latou, ‘ina ‘ia tofusia fa‘atasi ‘outou ma i latou i le pogai ma le sua o le olive. 18 O lea, ‘aua ‘e te mitamita i ona lālā. ‘Āfai ‘e te mitamita, ia e manatua, ‘ua lē o ola le pogai ‘iā te oe, a ‘ua e ola i le pogai. 19 Atonu o le a e fai mai, “ ‘Ua gaui‘eseina ona lālā, ‘ina ‘ia fa‘apipi‘iina ai a‘u.” 20 E moni lava. ‘Ua gaui‘eseina i latou ‘ona o lo latou lē fa‘atuatua, a o lo‘o tumau oe ‘ona o le fa‘atuatua; o lea, ‘aua ‘e te fa‘amaualuga, a ‘ia e mata‘u. 21 Auā ‘āfai ‘ua lē fa‘asaoina e le Atua lālā na tutupu mai ai, o le a lē fa‘asaoina fo‘i oe. 22 Se‘i silasila i le agalelei ma le to‘asā o le Atua: e o‘o atu lona to‘asā i e na pa‘u‘ū, a o lona agalelei e o‘o atu ‘iā te oe, pe ‘āfai ‘e te tumau ai i lona agalelei; ‘ae ‘āfai e lē fa‘apenā, ‘ona gaui‘eseina lea o oe. 23 O i latou fo‘i, ‘āfai e lē tumau pea i le lē fa‘atuatua, e toe fa‘apipi‘iina i latou; auā e mafaia e le Atua ‘ona toe fa‘apipi‘iina i latou. 24 Auā ‘āfai ‘ua sala‘eseina oe nai le olive vao na e tupu mai ai, ma ‘ua fa‘apipi‘iina oe i le olive lelei, ‘e te le‘i tupu mai ai, o le a sili atu ai ‘ona fa‘apipi‘iina gofie lālā moni o le olive na tutupu mai ai. 25 Uso e, ‘ou te loto ‘ina ‘ia ‘outou iloa le mea lilo lenei, ‘ina ne‘i ‘outou fa‘afiapopoto; ‘ua fa‘ama‘a‘aina loto o nisi o Isaraelu, se‘ia o‘o ‘ina ulufale mai tagata uma o Nu‘u ‘ese; 26 ‘ona fa‘aolaina lea o Isaraelu ‘atoa uma, e pei ‘ona tusia: “E maliu mai le Fa‘aola mai Siona, na te fa‘ate‘a‘eseina le amio fa‘alēmata‘u ia Iakopo. 27 O la‘u feagaiga fo‘i lenei ma i latou pe a ‘ou ‘ave‘eseina a latou agasala.” 28 O fili i latou o le Atua, e tusa ma le Tala Lelei, ‘ona o ‘outou; a ‘ua alofaina i latou, e tusa ma le filifiliga, ‘ona o latou tamā na tupuga mai ai. 29 Auā e lē salamō le Atua i ana mea e foa‘ifuaina mai, ‘atoa ma lana vala‘au. 30 Auā e fa‘apei o ‘outou fo‘i, sa ‘outou lē fa‘alogo anamua i le Atua, a o lenei ‘ua alofaina ‘outou ‘ona ‘ua lē fa‘alogo i latou; 31 e fa‘apea fo‘i i latou ‘ua lē fa‘alogo i aso nei, ‘ina ‘ia alofaina i latou fo‘i ‘ona o le alofaina o ‘outou. 32 Auā ‘ua ufitia e le Atua tagata uma lava i le lē fa‘alogo, ‘ina ‘ia alofaina e ia tagata uma lava. 33 E! le loloto o le tamao‘āiga o le poto ma le silafaga a le Atua! E lē masu‘esu‘eina ana fa‘amasinoga; e lē mafai fo‘i ‘ona iloa ona ala. 34 Auā o ai ‘ea ‘ua na iloa le finagalo o le Ali‘i? O ai fo‘i lē e mafai ‘ona ‘avea ma ona faufautua? 35 O ai sē ‘ua na mua‘i avatua ni mea ‘iā te ia, ‘ina ‘ia tauia mai? 36 Auā na pogai mai ‘iā te ia mea uma lava, na faia fo‘i e ia, ma o le a i‘u atu fo‘i ‘iā te ia mea uma; ia ‘iā te ia le vi‘iga e fa‘avavau lava. Amene.
Roma 12
1 O lenei, uso e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te ‘outou, ‘ona o le alofa mutimutivale o le Atua, ia ‘outou tu‘uina atu o ‘outou tino i le Atua, o le taulaga ola ma le pa‘ia ma le logoleleia, o la ‘outou tapua‘iga fa‘aleagaga lenā. 2 ‘Aua tou te loto atu i lenei lalolagi, a ‘ia liliuina ‘outou i le toe fuata‘iina o ‘outou loto, ‘ina ‘ia ‘outou su‘esu‘e po o le ā le finagalo o le Atua, a o le ā fo‘i le mea e lelei, ma logoleleia, ma ‘ato‘atoa. 3 Auā o le alofa tunoa ‘ua tu‘uina mai ‘iā te a‘u, ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou uma, ‘aua ne‘i fa‘asili le manatu o se tasi ‘iā te ia lava, a ‘ia manatu ifo ma le loto maulalo ‘iā te ia lava, e tusa ma le fua o le fa‘atuatua o tagata ta‘ito‘atasi, e pei ‘ona tofusia ai mai le Atua. 4 Auā fa‘apei o itūtino e tele i le tino e tasi, ‘ae lē tasi sa latou galuega e fai; 5 a fa‘apenā i tatou nei e to‘atele, ‘ua tino e tasi ‘iā Keriso, ma ‘ua nonofo fa‘afeagai itūtino ta‘itasi. 6 E ‘ese‘ese fo‘i a tatou meaalofa ‘ua foa‘iina mai i le alofa tunoa ‘iā te i tatou, ma ‘ua tatau ‘ona tatou fa‘aaogāina: po o le perofeta, ia tusa ai ma le tulaga o lo tatou fa‘atuatua. 7 Po o le tiakono, ‘ia faia e ia le galuega a le tiakono; po o le a‘oa‘o, ‘ia a‘oa‘o atu o ia. 8 Po o le apoapoa‘i, ia apoapoa‘i atu o ia; o lē e foa‘i mea, ‘ia faia ma le matamau; o lē e pule, ‘ia faia ma le filigā; o lē e fai meaalofa, ‘ia faia ma le loto fiafia. 9 ‘Aua le fa‘atagā alofa; ia ‘ino‘ino i le leaga, ‘ae pipi‘i i le lelei. 10 ‘Ia ‘outou fealofani i le alofa moni fa‘auso; ia tausolomua i le tasi ‘ona āva i le isi. 11 ‘Aua le fa‘avaivai i le tauiviga, a ‘ia malosi le loto ma ia ‘au‘auna i le Ali‘i. 12 ‘Ia ‘oli‘oli i le fa‘amoemoe, ia ‘onosa‘i i le puapuagā, ia finafinau i le tatalo. 13 ‘Ia tufatufa atu ni a ‘outou mea mo le mativa o le au pa‘ia, ma ‘ia tausisi i le alofa i tagata ‘ese. 14 ‘Ia fa‘amanuia atu i ē ‘ua fa‘asauā mai ‘iā te ‘outou; ia fa‘amanuia i ai, ‘ae ‘aua le fetu‘uina. 15 ‘Ia ‘outou ‘oli‘oli fa‘atasi ma ē ‘ua ‘oli‘oli, ia ‘outou fētāgisi fo‘i fa‘atasi ma ē ‘ua fētāgisi. 16 ‘Ia ‘outou loto gatasi; ‘aua le manatu fa‘amaualuga; ia feoa‘i ma ē e fa‘amaulalo; ‘aua tou te manatu fa‘afiapopoto. 17 ‘Aua le taui atu le leaga i le leaga i se isi; a ‘ia sauni lelei mea e tusa ai i luma o tagata uma lava. 18 ‘Ia ‘outou nonofo lelei ma tagata uma lava, pe ‘āfai e mafai. 19 Le au pele e, ‘aua le taui atu ma sui, a ‘ia ‘outou tu‘u atu i le to‘asā, auā ‘ua tusia, ‘ua fa‘apea mai le Ali‘i: “O ‘iā te a‘u le taui ma sui, ‘ou te taui atu.” 20 O lenei, a matelaina le ‘ua ita mai ‘iā te oe, fafaga ‘iā te ia; a fia inu fo‘i, ia e fa‘ainu ‘iā te ia; auā o le amio fa‘apea e fa‘afaupu‘e ai malala ola i luga o lona ulu. 21 ‘Aua ne‘i fa‘ato‘ilaloina oe i le leaga, a ‘ia ē fa‘ato‘ilaloina le leaga i le lelei.
Roma 13
1 ‘Ia usiusita‘i tagata uma ta‘ito‘atasi i ē ‘ua i ai le pule; auā e leai se pule pe ana lē mai le Atua; o pule uma fo‘i o lo‘o i ai nei na fa‘atūina e le Atua. 2 O le mea lea, o lē e tete‘e i le pule, ‘ua tete‘e e ia le tofiga a le Atua; o i latou fo‘i o ē e tete‘e e fa‘amasinoina. 3 Auā o ali‘i e lē o se fa‘amata‘u i latou i tagata amiolelei, a o tagata amioleaga. ‘E te lē fefe ‘ea i le pule? ‘Ia e amiolelei ‘ona ta‘uleleia lea o oe e ia; 4 auā o ia o le ‘au‘auna a le Atua ‘ina ‘ia lelei ai oe. ‘Ae ‘āfai ‘e te amioleaga, ia e fefe ai, auā e lē fo‘i fua lana pelu; auā o le ‘au‘auna o ia a le Atua, na te fa‘ao‘oina atu le to‘asā o le Atua i ē e amioleaga. 5 O le mea lea e tatau ai ‘ona ‘outou usiusita‘i, e lē gata ‘ona o le to‘asā, a ‘ona o le loto fuatiaifo fo‘i. 6 O le mea fo‘i lea tou te totogiina atu ai lafoga, auā o ē e pule, o ‘au‘auna i latou a le Atua o lo‘o galulue mo lenei lava mea. 7 O lea la, ‘ia avatu i tagata mea uma e pei ‘ona tatau ai: o le lafoga i ē ‘ua tatau i ai le lafoga; o le tiute i ē ‘ua tatau i ai le tiute; o le fa‘aaloalo i ē ‘ua tatau i ai le fa‘aaloalo; o le āva i ē ‘ua tatau i ai le āva. 8 ‘Aua lava ne‘i ‘iā te ‘outou se mea e tasi a se isi tagata; a ‘ia tau lava o le fealofani; auā o lē e alofa atu i le isi tagata, ‘ua fa‘ataunu‘uina e ia le tulafono. 9 Auā o ‘upu nei: “ ‘Aua le mulilua, ‘Aua le fasioti tagata, ‘Aua le gaoi, ‘Aua le tu‘inanau;” ma ‘āfai fo‘i o toe se isi poloa‘iga, ‘ua aofia lava i le ‘upu lenei: “ ‘Ia e alofa atu i lē lua te tuā‘oi e pei o oe lava ‘iā te oe.” 10 E lē agaleaga atu le alofa i lē la te tuā‘oi; o lenei, o le alofa o le fa‘a‘ato‘atoaina lea o le tulafono. 11 I le ma lea, ‘ua ‘outou iloa lava le taimi ‘ua i ai nei, ‘ua o‘o i aso e ala ai ē na momoe. Auā ‘ua sili ‘ona lata mai nei lo tatou fa‘aolataga i lo aso muamua, ‘ina ‘ua tatou fa‘ato‘ā fa‘atuatua. 12 ‘Ua leva le po, ‘ua lata mai le ao; o lea ‘ia tatou fa‘ate‘a‘ese ai galuega o le pouliuli, a ‘ia tatou ‘o‘ofu i ‘ofutau o le malamalama. 13 ‘Ia tatou savavali e pei ‘ona tatau ai i le ao; ‘ua le poula ma ‘onā, ‘aua le faita‘aga ma matāitu, ‘aua le femisaa‘i ma matau‘a. 14 A ‘ia ‘outou ‘o‘ofu i le Ali‘i o Iesu Keriso; ‘aua fo‘i le sauniuni mo le tino mea e tupu ai le tu‘inanau.
Roma 14
1 ‘Ia ‘outou talia lelei le tagata vaivai i le fa‘atuatua, ‘ae ‘aua le fefinaua‘i ma ia ‘ona o nisi mafaufauga. 2 O le tāofi o le tasi, e ‘aina mea uma lava; a o lē e vaivai e ‘ai e ia na o mea lava e tutupu i le lau‘ele‘ele. 3 ‘Aua ne‘i ta‘ufa‘atauva‘aina e lē ‘ua ‘ai le tagata ‘ua lē ‘ai; ‘aua fo‘i ne‘i fa‘amasinoina atu e le tagata ‘ua lē ‘ai le tagata ‘ua ‘ai; auā ‘ua talia o ia e le Atua. 4 O ai ‘ea oe ‘e te fa‘amasinoina ai fua le ‘au‘auna a le isi? O le matai lava o lea ‘au‘auna na te fa‘amasinoina o ia, i lona tumau po o le pa‘ū fo‘i i luma o le matai; ‘ae fa‘atumauina lava lea ‘au‘auna, auā e mafai e le Atua ‘ona fa‘atumau o ia. 5 E manatu le tasi e sili le isi aso i lo le isi aso; ‘ae manatu fo‘i le isi e tutusa lava aso uma. ‘Ia mautinoa e le tagata lava ia lona manatu. 6 O lē na te tausia le aso, ‘ua tausi e ia ‘ona o le Ali‘i; o lē e ‘ai, e ‘ai o ia ‘ona o le Ali‘i, auā ‘ua fa‘afetai o ia i le Atua; o lē e lē ‘ai, e lē ‘ai o ia ‘ona o le Ali‘i, e fa‘afetai fo‘i o ia i le Atua. 7 Auā e leai se isi o tatou e ola mo ia lava, e lē oti fo‘i se isi mo ia lava. 8 ‘Āfai tatou te ola, tatou te ola mo le Ali‘i; ‘āfai fo‘i tatou te oti, tatou te oti mo le Ali‘i; o lenei, pe tatou te ola pe tatou te oti, o tagata lava o le Ali‘i i tatou. 9 Auā o le mea lava lea na maliu ai Keriso ma ‘ua toetū mai; ‘ina ‘ia ‘avea o ia ma Ali‘i o ē ‘ua oti ‘atoa ma ē o ola. 10 O le ā ‘ea le mea ‘e te fa‘amasino atu ai i lou uso? O le ā fo‘i le mea ‘e te ta‘ufa‘atauva‘aina ai lou uso? Tatou te laulaututū uma lava i luma o le nofoa fa‘amasino o le Atua. 11 Auā ‘ua tusia: “ ‘Ua fetalai mai le Ali‘i, ‘ou te ola a‘u, e to‘otuli mai ‘iā te a‘u tulivae uma lava, e ta‘uta‘u fo‘i e laulaufaiva uma lava le Atua.” 12 O lea, e ta‘ito‘atasi i tatou uma ma fa‘amatala atu lana amio i le Atua. 13 O lenei, ‘aua tatou te fefa‘amasinoa‘i, a ‘ia manatua le mea lenei: ‘aua ne‘i faia e se isi se mea e ta‘ita‘isesēina ai pe tautevateva ai lona uso. 14 ‘Ua ‘ou iloa ma ‘ou mautinoa i le Ali‘i o Iesu e leai se mea e leaga fua; peita‘i, ‘āfai e manatu se isi ‘ua leaga se mea, ‘ona leaga ai lea o lea mea ‘iā te ia. 15 ‘Ae ‘āfai e fa‘atigāina lou uso i au mea e ‘ai, o lona uiga, ‘e te lē o savali e tusa ma le alofa. ‘Aua ne‘i ‘avea au mea‘ai ma ala e fano ai le tagata na maliu ai Keriso. 16 O lenei, ‘aua ne‘i ta‘uleagaina lo ‘outou lelei. 17 Auā o le Mālō o le Atua e lē o mea e ‘ai po o mea e inu; a o le amiotonu, ma le filemū, ma le ‘oli‘oli i le Agaga Pa‘ia. 18 Auā o lē ‘ua ‘au‘auna atu ‘iā Keriso i ia mea, ‘ua fiafia i ai le Atua, ma ‘ua ta‘uleleia fo‘i o ia e tagata. 19 O lea la, ‘ia tatou tausisi i mea e tupu ai le filemū, ma mea e fefa‘amafanafanaa‘i ai. 20 ‘Aua ne‘i fa‘aleagaina le galuega a le Atua ‘ona o mea‘ai. E mamā mea uma, ‘ae leaga ‘ona o le tagata ‘ua ‘ai ma uiga e ta‘ita‘isesēina ai isi. 21 E lelei pe a ‘aua le ‘ai i ‘a‘ano o manu, pe inu i le uaina, po o se isi lava mea e ta‘ita‘isesēina ai lou uso. 22 O le fa‘atuatua ‘ua ‘iā te oe, ia e tumau i ai i lo ‘oulua vā ma le Atua. ‘Amu‘ia le tagata e lē fa‘amasinoina o ia e ia lava e tusa ma lona manatu i le mea e tatau. 23 A o lē e māsalosalo e fa‘asalaina o ia pe ‘āfai e ‘ai, auā e lē o faia e ia lea mea i le fa‘atuatua; o se mea fo‘i ‘ua faia e aunoa ma le fa‘atuatua, o le agasala lea.
Roma 15
1 O i tatou o ē e malolosi, ‘ia tatou fesoasoani atu i le vaivai o ē e vaivai, ‘ae ‘aua le fa‘afiafia i o tatou lava loto. 2 ‘Ia ta‘itasi i tatou ma fa‘afiafia lē la te tuā‘oi, ‘ina ‘ia lelei ai o ia, ma a‘oa‘oina ai fo‘i. 3 Auā o Keriso e le‘i fa‘afiafia o ia ‘iā te ia lava; peita‘i, e pei ‘ona tusia: “ ‘Ua o‘o mai ‘iā te a‘u ‘upu fa‘atigā a i latou o ē na fa‘atigā ‘iā te oe.” 4 O mea uma fo‘i na tusia anamua, na tusia ‘ina ‘ia a‘oa‘o mai ai ‘iā te i tatou; ‘ina ‘ia tatou maua le fa‘amoemoe e tupu mai i le ‘onosa‘i, ma le fa‘amalosi mai o Tusi. 5 ‘Ia fesoasoani atu fo‘i ‘iā te ‘outou le Atua o lē e tupu mai ai le ‘onosa‘i ma le fa‘amalosi, ‘ina ‘ia ‘outou maua le loto gatasi, e tusa ma le finagalo o Keriso Iesu, 6 ‘ina ‘ia ‘outou vivi‘i atu i le Atua, le Tamā o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso, ma le loto e tasi ma le leo e tasi. 7 O lea ‘ia ‘outou talia ai e le tasi le isi, fa‘apei ‘ona talia ‘outou e Keriso, mo le vi‘iga o le Atua. 8 ‘Ou te fai atu fo‘i, ‘ua ‘avea Keriso ma ‘au‘auna i ē ‘ua peritomeina, e fa‘aalia ai le fa‘amaoni o le Atua, ‘ina ‘ia fa‘amaonia ai mea na folafolaina i tamā ‘ua mavae, 9 ma ‘ia vivi‘i atu ai fo‘i tagata o Nu‘u ‘ese i le Atua ‘ona o le alofa, pei ‘ona tusia: “O le mea lea ‘ou te ta‘utino ai oe i Nu‘u ‘ese, ma ‘ou pese atu i lou suafa.” 10 ‘Ua toe fa‘apea mai fo‘i: “ ‘Ia ‘oli‘oli ‘outou Nu‘u ‘ese fa‘atasi ma lona nu‘u.” 11 I le ma lea: “ ‘Ia vivi‘i atu i le Ali‘i ‘outou Nu‘u ‘ese uma lava, ma ‘ia fa‘ane‘ene‘e atu ‘iā te ia ‘outou tagata uma lava.” 12 ‘Ua toe fa‘apea mai fo‘i Isaia: “E i ai le aa o Iese, o ia lea o le a tula‘i mai e pule i Nu‘u ‘ese, o ia fo‘i le fa‘amoemoe o Nu‘u ‘ese.” 13 O le Atua o le fa‘amoemoe, ia na fa‘atūtūmuina ‘outou i le ‘oli‘oli uma lava ma le filemū, ‘ina ‘ua ‘outou fa‘atuatua; ‘ina ‘ia saga tele ai pea lo ‘outou fa‘amoemoe ‘ona o le mana o le Agaga Pa‘ia. 14 O‘u uso e, ‘ua ‘ou mautinoa lava e a‘u ‘ua matuā tele lo ‘outou agalelei, ‘ua fa‘atūmulia fo‘i ‘outou i le poto uma lava, ‘ua mafai fo‘i e ‘outou ‘ona apoapoa‘i atu le tasi i le isi. 15 Peita‘i e i ai nisi mea ‘ua ‘ou tusi atu ai ma le lototele ‘iā te ‘outou, e fa‘amanatu atu, ‘ona o le alofa tunoa ‘ua foa‘iina mai ‘iā te a‘u e le Atua, 16 ‘ina ‘ia ‘avea a‘u ma ‘au‘auna a Keriso Iesu i Nu‘u ‘ese, ‘ou te faia le galuega fa‘aositaulaga i le Tala Lelei a le Atua; ‘ina ‘ia talia lelei le taulaga a Nu‘u ‘ese, ‘ina ‘ua fa‘apa‘iaina e le Agaga Pa‘ia. 17 O lea, o lo‘o ‘iā te a‘u mea e mitamita ai ‘ona o Keriso Iesu i mea tau le Atua. 18 Auā ‘ou te lē tautala atu fa‘amalosi e ta‘u atu ni mea e le‘i galue ai Keriso ‘iā te a‘u, ‘ina ‘ia usiusita‘i mai ai tagata o Nu‘u ‘ese, i ‘upu ‘atoa ma mea e fai, 19 i le mana o fa‘ailoga ma vāvega, i le mana o le Agaga Pa‘ia; o le mea lea ‘ua ‘ou matuā folafola atu ai le Tala Lelei a Keriso, e amata mai Ierusalema, ma fa‘ata‘amilomilo e o‘o atu i Iluriko. 20 O lea fo‘i ‘ua ‘ou lototele ai lava e tāla‘i i mea sa le‘i ta‘ua muamua ai le suafa o Keriso; ‘ina ne‘i ‘ou ati a‘e i luga o le fa‘avae a se isi tagata. 21 ‘Ae peita‘i, e fa‘apei ‘ona tusia: “E vā‘ai i latou o ē na lē tala‘iina i ai le tala ‘iā te ia; e lagona fo‘i e i latou o ē na le‘i fa‘alogo ai.” 22 O lea fo‘i, e tele mea sa lē mafai ai ‘ona ‘ou alu atu ‘iā te ‘outou. 23 A o lenei, ‘ua leai se mea o toe ‘ou te faia i nu‘u nei, ma ‘ua tele fo‘i tausaga sa ‘ou matuā fia alu atu ai ‘iā te ‘outou; 24 a ‘ou alu atu nei la i la‘u malaga i Sepania, ‘ua ‘ou fa‘amoemoe ‘ou te asiasi atu ‘iā te ‘outou, ma ‘ia ‘outou momoliina a‘u i lea mea pe a uma sa tatou feiloa‘iga fiafia ma ‘outou. 25 A o le a ‘ou malaga nei i Ierusalema, ‘ou te ‘au‘auna atu ai i le au pa‘ia; 26 auā ‘ua loto Maketonia ma Akaia e saunia se meaalofa faitele i ē e matitiva o le au pa‘ia o i Ierusalema. 27 ‘Ua loto fo‘i i ai i latou; ma o lo‘o nofo ‘aitalafu ai fo‘i i latou; auā ‘āfai ‘ua molia e tagata Iutaia i Nu‘u ‘ese a latou mea fa‘aleagaga, e tatau fo‘i la i tagata o Nu‘u ‘ese ‘ona fesoasoani i tagata Iutaia i mea fa‘aletino. 28 O lenei, a o‘o ‘ina ‘ou fa‘aumaina lenei mea, ma fa‘ao‘o atu ‘iā te i latou lea meaalofa, ‘ona ‘ou ui atu ai lea ‘iā te ‘outou aga‘i i Sepania. 29 ‘Ua ‘ou iloa fo‘i, a ‘ou alu atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te alu atu ma le ‘ato‘atoa o le manuia o le Tala Lelei a Keriso. 30 Uso e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te ‘outou, ‘ona o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso, ma le alofa o le Agaga, ‘ia ‘outou matuā fa‘amalosi fa‘atasi ma a‘u e tatalo i le Atua mo a‘u. 31 ‘Ina ‘ia lavea‘iina a‘u nai ē ‘ua lē fa‘atuatua o i Iutaia, ia talia lelei fo‘i e le au pa‘ia la‘u sāvali i Ierusalema. 32 ‘Ina ‘ia ‘ou alu atu ‘iā te ‘outou ma le ‘oli‘oli, i le finagalo o le Atua, ‘ina ‘ia tatou fefa‘amafanafanaa‘i ma ‘outou. 33 ‘Ia ‘iā te ‘outou uma lava le Atua e ona le manuia. Amene.
Roma 16
1 ‘Ou te fa‘ailoa atu ‘iā te ‘outou lo tatou tuafafine o Fipe; o le tiakono o le ekalesia i Kenikerea; 2 ‘ina ‘ia talia o ia e ‘outou i le Ali‘i, fa‘apei ‘ona tatau i le au pa‘ia; ‘ia ‘outou fesoasoani fo‘i ‘iā te ia i se mea o ‘iā te ‘outou e aogā ‘iā te ia; auā e to‘atele ē na fesoasoani i ai o ia, e aofia ai fo‘i ma a‘u nei. 3 ‘Ou te alofa atu ia Pisila ma Akula, o ē sa galulue fa‘atasi ma a‘u i le galuega a Keriso Iesu. 4 O i lā‘ua ia na tu‘uina atu o la ola e sui ai a‘u; e lē na o a‘u e fa‘afetai atu ‘iā te i lā‘ua, ‘ae aofia ai ma ekalesia uma i Nu‘u ‘ese. 5 ‘Ou te alofa atu fo‘i i le ekalesia o lo‘o i lo la fale. ‘Ou te alofa atu ia Epaineto, o ia o le pele ‘iā te a‘u, ma o ia o le ulua‘i fua mo Keriso i Asia. 6 ‘Ou te alofa atu ‘iā Maria, o lē na galue tele mo ‘outou. 7 ‘Ou te alofa atu ia Aneroniko ma Iunia, o o‘u ‘āiga i lā‘ua, ma o i lā‘ua fo‘i sa matou fa‘atasi i le falepuipui; ‘ua ta‘uleleia i lā‘ua e ‘aposetolo, ma o i lā‘ua fo‘i o tagata na muamua ‘ona ‘iā Keriso i lo a‘u. 8 ‘Ou te alofa atu ia Amepelia, lē ‘ua pele ‘iā te a‘u i le Ali‘i. 9 ‘Ou te alofa atu ia Upano, lē na galue fa‘atasi ma i matou i le galuega a Keriso; o Sataku fo‘i o le pele ‘iā te a‘u. 10 ‘Ou te alofa atu ia Apele, lē ‘ua ta‘uleleia ‘iā Keriso. ‘Ou te alofa atu fo‘i i le ‘āiga uma o Arisopulo. 11 ‘Ou te alofa atu ia Herotiona, lē ma te ‘āiga. ‘Ou te alofa atu i tagata o le ‘āiga o Nakiso o ē ‘ua i le Ali‘i. 12 ‘Ou te alofa atu ia Tufaina ma Tufosa, o tama‘ita‘i sa galulue mo le Ali‘i. ‘Ou te alofa atu ia Peseti, lē ‘ua pele ma o lē sa matuā galue mo le Ali‘i. 13 ‘Ou te alofa atu ia Rufo, na filifilia e le Ali‘i, i le ma lona tinā, o lo‘u tinā fo‘i lea. 14 ‘Ou te alofa atu ia Asugerito, ma Fegona, ma Herema, ma Pateropa, ma Heremea, ma le au uso o ‘iā te i latou. 15 ‘Ou te alofa atu ia Filoloko ma Iulia, fa‘apea fo‘i Nereu ma lona tuafafine, ma Olumepa, ma le au pa‘ia ‘atoa uma o ‘iā te i latou. 16 ‘Ia ‘outou fealofani i le feasogi pa‘ia. O lo‘o alolofa atu ‘iā te ‘outou ekalesia a Keriso. 17 ‘Ou te ‘ai‘oi atu fo‘i ‘iā te ‘outou, uso e, ‘ia ‘outou va‘ava‘ai i ē e fa‘atupuina fevaevaea‘iga, ma mea e ta‘ita‘isesēina ai tagata; o mea ia e lē tusa ma le matā‘upu ‘ua a‘oa‘oina ai ‘outou; ‘ia ‘outou liliu ‘ese fo‘i ‘iā te i latou. 18 Auā o ē e faia mea fa‘apea e lē ‘au‘auna i latou i lo latou Ali‘i o Iesu Keriso, a o o latou lava manava. ‘Ua fa‘asesēina fo‘i e i latou loto o tagata e lē manatu leaga, i lo latou fai atu i ai o ‘upu fa‘ane‘ene‘e ma ‘upu taufa‘ase‘e. 19 Auā ‘ua logo atu i tagata uma lava lo ‘outou usiusita‘i, o lea ‘ou te ‘oli‘oli ai ‘ona o ‘outou. ‘Ou te mana‘o fo‘i ‘ina ‘ia ‘outou popoto i mea lelei, a ‘ia valelea i mea leaga. 20 E o‘o ‘ina olopalaina Satani e le Atua e ona le manuia i lalo o ‘outou vae. ‘Ia ‘iā te ‘outou le alofa tunoa o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso. Amene. 21 O lo‘o alofa atu ‘iā te ‘outou Timoteo, lē o lo‘o galue fa‘atasi ma a‘u; o lo‘o alolofa atu fo‘i Lukio, ma Iasona, ma Sosepatero, o o‘u ‘āiga i latou. 22 O a‘u o Tesio, lē o lo‘o tusiina atu le tusi lenei, ‘ou te alofa atu ‘iā te ‘outou o i le Ali‘i. 23 O lo‘o alofa atu Kaio, lē o lo‘o ona talia a‘u ‘atoa ma le ekalesia uma. O lo‘o alolofa atu ‘iā te ‘outou Erato, le teutupe sili o le ‘a‘ai, ‘atoa ma lo tatou uso o Kuato. 25 ‘Ia vi‘ia lē na te mafaia ‘ona fa‘atumau ‘outou, e tusa ma la‘u Tala Lelei, ma le tala‘iina o le tala ‘iā Iesu Keriso, e tusa ma le fa‘aaliga o le mea lilo sa natia i tausaga o le vavau; 26 a ‘ua fa‘aalia mai nei i tusi a perofeta, e tusa ma le poloa‘iga a le Atua e fa‘avavau, ‘ua fa‘ailoa mai i nu‘u uma, ‘ina ‘ia usiusita‘i i le fa‘atuatua. 27 O le Atua poto o ia e to‘atasi, ia ‘iā te ia le vi‘iga e fa‘avavau lava, ‘ona o Iesu Keriso. Amene. 

 http://gospelgo.com/p/samoan_nt.htm#Romans

Nenhum comentário:

Postar um comentário