sexta-feira, 3 de abril de 2015

LUKA: SAMOA


Luka 1
1 E to‘atele lava na matuā taumafai e tusia se tala i mea na tutupu, ‘ua mautinoa e i tatou. 2 ‘Ua tusia fo‘i e i latou ia mea e pei lava o le molimau mai a ē na va‘aitino, ma folafolaina atu le Tala Lelei. 3 ‘Ina ‘ua uma ‘ona ‘ou matuā su‘esu‘e ma le fa‘aeteete i nei mea uma mai le amataga, ‘ona ‘ou manatu lea e lelei ‘ona ‘ou tusia fa‘asolosolo atu ia mea ‘iā te oe, Teofilo, 4 ‘ina ‘ia e silafia ai le fa‘amaoni ‘ato‘atoa o ia tala ‘ua uma ‘ona fa‘amatalaina atu ‘iā te oe. 5 O ona po a o ‘avea Herota ma tupu o Iutaia, sa i ai le ositaulaga e igoa ‘iā Sakaria, e i le vasega o Avia. O lana avā o Elisapeta, e tupuga mai i le ‘āiga o Arona. 6 Sa amiotonu i lā‘ua uma i luma o le Atua, ma sa la tausia ma le usiusita‘i poloa‘iga ma tulafono uma a le Ali‘i. 7 ‘Ae peita‘i sa leai sa la tama, auā e lē fānau Elisapeta, ma ‘ua matutua fo‘i i lā‘ua. 8 ‘Ua faia e Sakaria le galuega fa‘aositaulaga i luma o le Atua i taimi o lana ‘au‘aunaga i aso ta‘itasi, 9 e tusa ma le faiga sa masani ai le galuega fa‘aositaulaga; ‘ona tofia lea o ia ‘ina ‘ua fa‘asaga i ai le vili, ‘ina ‘ia ulufale atu i le malumalu o le Ali‘i e fa‘amu mea manogi. 10 A o le fa‘apotopotoga ‘atoa o tagata e to‘atele, sa tatalo pea lava i latou i fafo i le itūlā o lo‘o fa‘amuina ai mea manogi. 11 ‘Ona fa‘aali lea ‘iā te ia o le agelu a le Ali‘i, o lo‘o tu i le itū taumatau o le fatafaitaulaga sa fa‘amu ai mea manogi. 12 ‘Ua iloa atu o ia e Sakaria, ‘ona fefe ai lea. 13 A ‘ua fai atu le agelu ‘iā te ia, “Sakaria e, ‘aua ‘e te fefe! ‘Ua fa‘afofoga le Atua i lau tatalo. O le a fānaua e lau avā o Elisapeta sou atali‘i, ia e fa‘aigoa ‘iā te ia o Ioane. 14 A fānau mai o ia, o le a matuā tele ai lou fiafia, ‘atoa fo‘i ma isi e to‘atele. 15 Auā fo‘i, o le a ‘avea o ia ma tagata e sili ‘ona tāua i le silafaga a le Ali‘i. E lē inu o ia i se uaina po o se isi mea inu malosi; e amata mai lava i lona fānau mai ‘ona fa‘atūmuina o ia i le Agaga Pa‘ia. 16 E toe fa‘afo‘i mai e ia tagata Isaraelu e to‘atele i le Ali‘i lo latou Atua. 17 E muamua atu o ia i ona luma ma le fa‘amalosi, ma le lototele, e pei o le perofeta o Elia. Na te fa‘aliliuina loto o tamā i fānau; e fa‘aliliuina fo‘i e ia loto o ē e fa‘alogogatā i mafaufauga o ē e amiotonu, ma saunia le nu‘u mo le Ali‘i.” 18 ‘Ona fesili atu lea o Sakaria i le agelu, “E fa‘apefea ‘ona ‘ou iloa e taunu‘u lenei mea? O a‘u nei ‘ua toeaina, o la‘u avā fo‘i ‘ua lo‘omatua.” 19 ‘Ona tali mai lea o le agelu ‘iā te ia, “O a‘u o Kaperielu, o lē e tu i luma o le Atua. O ‘Ia na ‘auina mai a‘u e ta‘u atu ‘iā te oe lenei tala lelei. 20 Peita‘i ‘ona ‘ua e lē talitonu i a‘u ‘upu, o le mea lea o le a e gūgū ai se‘ia o‘o i le taimi e fa‘ataunu‘uina ai.” 21 Sa fa‘atali pea le nu‘u ia Sakaria, ma ‘ua fia iloa e i latou pe aiseā ‘ua tuai mai ai o ia mai le malumalu. 22 ‘Ina ‘ua ulufafo mai o ia, ‘ua lē mafai ‘ona tautala atu ‘iā te i latou; ‘ae na ‘ona genogeno ma fa‘asinosino atu mea i ona lima, ‘ona iloa ai lea e tagata sa na va‘aia se fa‘aaliga i totonu o le malumalu. 23 ‘Ina ‘ua uma le taimi o Sakaria e ‘au‘auna ai i le malumalu, ‘ona alu ai lea i lona ‘āiga. 24 Mulimuli ane, ‘ua to lana avā o Elisapeta, ma e lima fo‘i masina sa nofo fa‘alilolilo ai o ia mai tagata; ‘ua fai ane fo‘i o ia, 25 “ ‘Ua fa‘apea ‘ona faia e le Ali‘i ‘iā te a‘u i aso na silasila mai ai o ia ‘iā te a‘u, ma ‘ua ‘ave‘esea lo‘u luma i tagata.” 26 O lona ono o masina o le to a Elisapeta, na ‘auina mai ai e le Atua le agelu o Kaperielu, i le ‘a‘ai o Nasareta i Kalilaia. 27 Na sau o ia ma le fe‘au i le teine e igoa ‘iā Maria, o lē na fa‘amau ma Iosefa o le ‘āiga o Tavita. 28 ‘Ua ulufale mai le agelu ma ‘ua fa‘apea mai ‘iā te ia, “ ‘Ia manuia oe, lē ‘ua matuā alofaina! ‘Ua ‘iā te oe le Ali‘i.” 29 Sa matuā fa‘alētonu Maria i le ‘upu a le agelu, o lea na mafaufau ai o ia po o le ā le uiga o ia ‘upu. 30 A ‘ua fai mai le agelu ‘iā te ia, “Maria e, ‘aua ‘e te fefe, auā ‘ua matuā alofaina oe e le Atua. 31 O le a to oe, ma e fānaua se tama tane, ‘e te fa‘aigoa ‘iā te ia o Iesu. 32 E ‘avea o ia ma tagata e sili ‘ona tāua, e ta‘ua fo‘i o ia o le Alo o le Silisili‘ese, e fai o ia e le Ali‘i le Atua ma tupu, e pei o lona tamā o Tavita. 33 E fai fo‘i o ia ma tupu i le ‘āiga o Iakopo e fa‘avavau; o lona mālō fo‘i e leai sona gata‘aga.” 34 ‘Ona fai atu lea o Maria i le agelu, “E fa‘apefea ‘ona taunu‘u o lenei mea, ‘ae leai so‘u to‘alua?” 35 ‘Ua tali mai le agelu, “O le a afio ifo le Agaga Pa‘ia ‘iā te oe, ma o le a fa‘atasi fo‘i ma oe le mana o le Silisili‘ese; o le mea lea, o le tama fo‘i o le a fānau mai ‘iā te oe e pa‘ia o ia, o le Alo o le Atua. 36 O Elisapeta fo‘i le tama‘ita‘i o lou ‘āiga sa lē fānau, ‘ua ono nei masina o lana to, e ui lava ‘ina ‘ua lo‘omatua o ia. 37 Auā e leai lava se mea e tasi e lē mafaia e le Atua.” 38 ‘Ona fai atu lea o Maria, “O a‘u nei o le ‘au‘auna a le Ali‘i; ia fa‘ataunu‘uina ‘iā te a‘u mea uma ‘ua e fetalai mai ai.” ‘Ona alu ‘ese lea o le agelu na ‘iā te ia. 39 ‘Ua mavae nai aso, ‘ona malaga fa‘avave atu lea o Maria i se tasi ‘a‘ai o Iuta e i le mea maualuga. 40 ‘Ua ulu atu fo‘i o ia i le fale o Sakaria, ma fa‘atalofa ia Elisapeta. 41 ‘Ua fa‘alogo mai Elisapeta i le fa‘atalofa atu a Maria, ‘ona osooso ai lea o le pepe i totonu o lona manava; ‘ua fa‘atūmuina Elisapeta i le Agaga Pa‘ia. 42 ‘Ua ‘alaga fo‘i o ia ma le leotele, “ ‘Amu‘ia oe i fafine uma, ‘atoa ma lē o le a fānau mai ‘iā te oe! 43 O ai lava a‘u ‘ua asiasi mai ai oe le tinā o lo‘u Ali‘i? 44 Va‘ai oe, o le taimi lava na ‘ou fa‘alogo atu ai i lou leo, na osooso ai le pepe i lo‘u manava ‘ona o le fiafia. 45 ‘Ua fa‘amanuiaina oe ‘ona ‘ua e talitonu, o le ‘upu a le Ali‘i ‘iā te oe e fa‘ataunu‘uina lava.” 46 ‘Ona fai ane lea o Maria: “ ‘Ua vivi‘i a‘e lo‘u loto i le Ali‘i, 47 ‘ua fiafia lava lo‘u agaga i le Atua lo‘u Fa‘aola, 48 auā ‘ua manatu mai o ia ‘iā te a‘u lana ‘au‘auna fa‘atauva‘a. E amata mai nei ‘ona fa‘a‘amu‘ia mai tagata uma ‘iā te a‘u, 49 ‘ona ‘ua faia e le Atua malosi mea silisili mo a‘u, e pa‘ia fo‘i lona suafa. 50 ‘Ua fa‘aalia lona alofa i ē e matata‘u ‘iā te ia, mai le isi tupulaga i le isi tupulaga. 51 Na fa‘aloaloa atu lona ‘a‘ao malosi; ‘ona fa‘ata‘ape‘apeina ai lea o ē e fa‘amaualuluga ma a latou fuafuaga uma lava. 52 Na fa‘amaulaloina e ia ali‘i sili, ‘ae fa‘aeaina ē e fa‘atauva‘a. 53 Na fafagaina e ia ‘ia mā‘o‘ona i mea lelei ē sa fia ‘a‘ai, ‘ae fa‘amativaina ē e māumea. 54 Na fesoasoani o ia i lana ‘au‘auna o Isaraelu, ‘ina ‘ua manatua lona alofa, 55 e pei ‘ona fetalai mai o ia i o tatou tamā, ma fa‘aali mai lona alofa ‘iā Aperaamo ma lana fānau e fa‘avavau.” 56 E tolu masina sa nofo ai Maria i le ‘āiga o Elisapeta, ‘ona fo‘i ai lea o ia i lona ‘āiga. 57 ‘Ua o‘o i le masina o Elisapeta, ‘ona fānau mai ai lea o lana tama tane. 58 ‘Ua fa‘alogo ona tuā‘oi ma ona ‘āiga ‘ua fa‘aalia e le Ali‘i lona agalelei tele ‘iā te ia, ‘ona ‘oli‘oli uma ai lea o i latou fa‘atasi ma ia. 59 O lona valu o aso talu ‘ona fānau mai le tama, na ō mai ai i latou ‘ina ‘ia peritomeina le tama, ma fa‘aigoa o ia i le igoa o lona tamā o Sakaria. 60 A ‘ua fai atu lona tinā, “ ‘Aua! Fa‘aigoa ‘iā Ioane.” 61 ‘Ona fai mai lea o i latou ‘iā te ia, “E leai se isi o lou ‘āiga e igoa i le igoa lenā.” 62 ‘Ona faia lea e i latou o ni fa‘ailoga, e fesili atu ai ia Sakaria i sona manatu. 63 ‘Ona mana‘omia lea e Sakaria ia avane se ma‘a tusi; ‘ona tusia ai lea e ia, “O le igoa o le tama o Ioane.” ‘Ona ofo uma ai lea o i latou. 64 O le taimi lava lea na toe mafai ai ‘ona tautala Sakaria, ma ‘ua fa‘afetai ma vivi‘i atu i le Atua. 65 ‘Ona matuā fefefe ai lea o latou tuā‘oi ‘atoa ma ē sa nonofo i atu mauga o Iutaia. 66 O i latou uma na fa‘alogo ai, na tau manatunatu pe i‘u i ni ā lenei tama; auā ‘ua ‘iā te ia le ‘a‘ao o le Ali‘i. 67 ‘Ua fa‘atūmuina lona tamā o Sakaria i le Agaga Pa‘ia, ‘ona vavalo ai lea o ia: 68 “ ‘Ia fa‘afetaia le Ali‘i le Atua o Isaraelu! Auā ‘ua asiasi mai o ia, ma fa‘asa‘oloto ona tagata. 69 Na fa‘atūina e ia le Fa‘aola malosi mo i tatou, mai le ‘āiga o lana ‘au‘auna o Tavita, 70 fa‘apei ‘ona fetalai mai ai o ia i fofoga o ana perofeta pa‘ia. 71 Na te lavea‘iina i tatou mai i o tatou fili, ma lima o ē e ita mai. 72 Na fetalai mai o ia na te fa‘ailoa lona alofa na folafolaina i o tatou tamā, ma manatua lana feagaiga pa‘ia; 73 na te fa‘ataunu‘uina lana tautoga ‘iā Aperaamo lo tatou tamā. 74 ‘Ina ‘ia fa‘atagaina e ia i tatou o ē ‘ua lavea‘iina mai lima o tatou fili, e ‘au‘auna atu ‘iā te ia ma le lē fefe, 75 ma le pa‘ia ma le amiotonu i ona luma i aso uma o lo tatou ola. 76 O oe le atali‘i, e ta‘ua oe o le perofeta a le Atua Silisili‘ese. Auā ‘e te muamua atu i luma o le Ali‘i, e sauni ona ala. 77 E fa‘ailoa atu le fa‘aolataga i ona tagata, o le fa‘amāgaloina lea o a latou agasala. 78 Auā ‘ona o le alofa mutimutivale o lo tatou Atua. O le ā fa‘asusulu mai ai e ia i o tatou luga le malamalama o lana fa‘aolataga, 79 ‘ina ‘ia fa‘amalamalama ai ē o nonofo i le pouliuli ma le ata o le oti, ma ta‘ita‘i i tatou i le ala o le manuia.” 80 ‘Ua tupu le tama, ma ‘ua mafaufau fa‘atagatamatua; sa mau o ia i le vao tu‘ufua, se‘ia o‘o i le aso na fa‘aalia ai o ia i tagata o Isaraelu.
Luka 2
1 O aso lava ia na o‘o mai ai le poloa‘iga a Kaisara Aokuso, ‘ina ‘ia tusia tagata uma o le lalolagi. 2 Na faia lenei ulua‘i tusigāigoa a o ‘avea Kurenio ma kovana i Suria. 3 ‘Ua ō atu tagata uma ‘iā latou lava ‘a‘ai, ‘ina ‘ia tusia ai o latou igoa. 4 ‘Ua alu a‘e fo‘i Iosefa mai Kalilaia, mai le ‘a‘ai o Nasareta, i Iutaia i le ‘a‘ai a Tavita e igoa o Peteleema; auā o Iosefa e tupuga mai i le ‘āiga ma le gafa o Tavita, 5 ‘ina ‘ia tusia fa‘atasi o la igoa ma Maria, lē ‘ua uma ‘ona la fa‘amau, ma ‘ua tō fo‘i o ia. 6 E o‘o lava i le taimi na fānau ai Maria o i ai pea i lā‘ua i Peteleema. 7 ‘Ua fānaua e ia lana tama ulumatua; ‘ua ia ‘aui ‘iā te ia i le ‘ie, ma fa‘ata‘oto i le mea e fafaga ai manu, auā sa leai se avanoa mo i latou i le fale talimālō. 8 Sa i le vao o lea nu‘u leoleo mamoe; sa nonofo ai i lea po ma leoleo po la latou lafu mamoe. 9 ‘Ona fa‘aali lea i ai o le agelu a le Ali‘i, ma ‘ua fa‘aalia fo‘i ‘iā te i latou le mamalu o le Ali‘i, ‘ona matuā matata‘u ai lea o i latou. 10 A ‘ua fai mai le agelu ‘iā te i latou, “ ‘Aua tou te matata‘u; auā ‘ou te avatu ‘iā te ‘outou le tala lelei e ‘oli‘oli tele ai tagata uma! 11 O le aso nei lava ‘ua fānau ai i le ‘a‘ai a Tavita lo ‘outou Fa‘aola, o le Ali‘i lea o Keriso. 12 O le fa‘ailoga lenei tou te iloa ai: o le a maua e ‘outou le pepe o ‘aui i le ‘ie, ma o lo‘o ta‘oto i le mea e fafaga ai manu.” 13 ‘Ona fa‘afuase‘i lea ‘ona fa‘atasi ma le agelu le ‘au agelu mai le lagi e to‘atele, ‘ua vivi‘i i le Atua ma fai ane, 14 “ ‘Ia vi‘ia le Atua i mea aupitoaluga, ma ‘ia manuia tagata uma o le lalolagi ‘ua fiafia i ai o ia.” 15 ‘Ina ‘ua fo‘i agelu i le lagi, sa fetautalatala‘i loa leoleo mamoe, “Tatou ō ia i Peteleema se‘i o tatou va‘ava‘ai i lenei mea ‘ua tupu, e pei ‘ona fa‘ailoa mai ‘iā te i tatou e le Ali‘i.” 16 ‘Ona fa‘avave atu lea o i latou, ma ‘ua latou maua Maria ma Iosefa, ma le pepe o ta‘oto i le mea e fafaga ai manu. 17 ‘Ua va‘aia o ia e leoleo mamoe, ‘ona fa‘ailoa atu lea e i latou mea uma na ta‘uina mai e le agelu ‘iā te i latou e uiga i lea tama. 18 ‘Ona ofo ai lea o i latou uma na fa‘alogo i mea ‘ua ta‘uina atu ‘iā te i latou e leoleo mamoe. 19 A ‘ua tāofi e Maria nei ‘upu uma, ma mafaufau loloto i ai. 20 ‘Ona toe fo‘i ai lea o leoleo mamoe, ma vivi‘i ma fa‘afetai atu i le Atua, ‘ona o mea uma ‘ua latou fa‘alogo ma va‘ava‘ai i ai, e pei lava ‘ona ta‘uina mai ‘iā te i latou. 21 O lona valu o aso talu ‘ona fānau mai le tama, ‘ua o‘o fo‘i i le taimi e peritomeina ai o ia, ‘ona tu‘uina atu lea ‘iā te ia le igoa Iesu, e pei ‘ona fa‘aigoaina ai o ia e le agelu, a o le‘i i ai o ia i le manava o lona tinā. 22 ‘Ua o‘o i le aso o lona fa‘amamāina e tusa ma le tulafono a Mose, ‘ona ‘ave ai lea o le tama e Iosefa ma Maria i Ierusalema, e tu‘uina atu ai o ia i luma o le Ali‘i. 23 O le mea lenei ‘ua tusia i le tulafono a le Ali‘i: “ ‘Ia fa‘apa‘iaina mo le Ali‘i tama tane ulumatua uma.” 24 ‘Ia avatu fo‘i e i lā‘ua le taulaga, e pei ‘ona tusia i le tulafono a le Ali‘i, “O manutagi e lua po o tama‘i lupe e lua.” 25 Sa i ai i Ierusalema le tagata e igoa ia Simeona, o le tagata amiolelei ma le mata‘u i le Atua, sa fa‘atalitali o ia mo le lavea‘iina o Isaraelu. Sa ‘iā te ia fo‘i le Agaga Pa‘ia. 26 Sa fa‘ailoa atu ‘iā te ia e le Agaga Pa‘ia, e lē o‘o ‘iā te ia le oti, se‘ia muamua ‘ona ia va‘ai i le Keriso na folafolaina e le Ali‘i. 27 ‘Ua ta‘ita‘iina e le Agaga Simeona i totonu o le malumalu, ma ‘ina ‘ua ‘aumaia le tama o Iesu e ona mātua i le malumalu, ‘ina ‘ia faia ‘iā te ia le mea e tusa ai ma le tulafono, 28 sa sapaia loa o ia e Simeona, ma ‘ua fa‘afetai atu i le Atua ma fai atu: 29 “Le Ali‘i e, ‘ua e fa‘ataunu‘uina lava lau folafolaga, o le mea lea ia e tu‘uina atu nei lau ‘au‘auna e alu ma le manuia. 30 Auā ‘ua va‘aitino o‘u mata i lau fa‘aolataga, 31 na e saunia i luma o nu‘u uma lava. 32 O le malamalama e fa‘amalamalama ai Nu‘u ‘ese, ma le mamalu o lou nu‘u o Isaraelu.” 33 Na ofo lava ona mātua i mea na ta‘ua e uiga i la la tama. 34 ‘Ua fa‘amanuia atu Simeona ‘iā te i lā‘ua, ‘ua fai atu fo‘i ‘iā Maria le tinā: “ ‘Ua tu‘u le tama nei e fa‘aumatia ai ma toe fa‘aolaina ai tagata e to‘atele o Isaraelu, e fai fo‘i o ia ma fa‘ailoga ‘e te‘ena e tagata e to‘atele, 35 (e tuia fo‘i lou lava loto ia ati i le pelu), ‘ina ‘ia fa‘aalia mai ai manatu o tagata e to‘atele.” 36 Sa i ai le perofeta fafine e igoa ia ‘Ana, o le afafine o Fanuelu, o le itū‘āiga o Asera, o se tama‘ita‘i ‘ua matua. Sa nonofo o ia ma lana tane i tausaga e fitu, 37 ‘ona nofo fua ai lea o ia ‘ina ‘ua oti lana tane, se‘ia o‘o i le valu sefulu ma le fa o ona tausaga. Sa ‘au‘auna tumau o ia i le Atua i le malumalu i ao ma po, e ala i le anapogi ma le tatalo. 38 O lea lava itūlā na sau ai o ia, ‘ua fa‘afetai atu i le Atua, ma fa‘amatala atu i tagata, le uiga o le tama, i ē sa fa‘atalitali i le fa‘asa‘olotoina o Ierusalema. 39 ‘Ina ‘ua uma ‘ona fa‘ataunu‘uina e i lā‘ua mea uma e tusa ma le tulafono a le Ali‘i, ‘ona fo‘i atu loa lea o i latou i la latou ‘a‘ai o Nasareta i Kalilaia. 40 ‘Ua tupu le tama, ma ‘ua mafaufau fa‘atagatamatua; ‘ua fa‘atūmulia fo‘i o ia i le atamai, ma ‘ua alofagia e le Atua. 41 E masani i tausaga uma ‘ona ō atu o mātua o Iesu i Ierusalema, i le tausamiga o le Paseka. 42 ‘Ina ‘ua sefulu ma le lua tausaga o Iesu, ‘ona latou o ai lea i le tausamiga e pei ‘ona masani ai. 43 ‘Ua uma aso o le tausamiga, ‘ona fo‘i mai lea o i lā‘ua, a ‘ua nofo Iesu i Ierusalema. Sa le‘i iloa e ona mātua lenei mea; 44 sa manatu lava i lā‘ua o lo‘o i ai pea o ia fa‘atasi ma le ‘au malaga. ‘Ua ‘atoa le aso o le malaga, ‘ona la sā‘ili ai lea ‘iā te ia i o la ‘āiga, ma ē latou te masani. 45 ‘Ua lē maua o ia, ‘ona la toe fo‘i atu lea i Ierusalema e sā‘ili ‘iā te ia. 46 O lona tolu o aso na la fa‘ato‘ā maua ai o ia i totonu o le malumalu; o lo‘o fa‘alogologo ma tu‘ufesilisili i a‘oa‘o o Iutaia. 47 ‘Ua matuā ofo fo‘i i latou uma o ē na fa‘alogologo ‘iā te ia i le poto o ana tali. 48 ‘Ua ofo lava ona mātua ‘ina ‘ua la va‘ai atu ‘iā te ia; ‘ona fai atu lea o lona tinā ‘iā te ia, “La‘u tama e, ‘ua e faia aiseā lenei mea ‘iā te i mā‘ua? Sa ma sā‘ili lava ‘iā te oe ma le loto popole.” 49 ‘Ona tali atu lea o ia ‘iā te i lā‘ua, “Se ā le mea ‘e te lua sā‘ili ai fua ‘iā te a‘u? Lua te lē iloa ‘ea, e tatau lava ‘ona ‘ou i ai i le fale o lo‘u Tamā?” 50 ‘Ae sa lē malamalama i lā‘ua i le uiga o le ‘upu na fai atu ai o ia. 51 ‘Ona toe fo‘i fa‘atasi ai lea o i latou i Nasareta; sa usiusita‘i fo‘i Iesu ‘iā te i lā‘ua. A ‘ua tāofi e lona tinā nei mea uma i lona loto, 52 ‘Ua tupu Iesu i le tino ma le atamai, na fiafia fo‘i ‘iā te ia le Atua ‘atoa ma tagata.
Luka 3
1 O lona sefulu ma le lima o tausaga o le nofoa‘iga a Tiperio Kaisara, a o ‘avea Ponotio Pilato ma kovana i Iutaia, o Herota fo‘i o le pule i Kalilaia, ma Filipo lona uso o le pule i Ituraia ma le nu‘u o Terekoniti. O aso lava fo‘i ia sa pule ai Lusanio i Apilene; 2 a o ‘avea Ana ma Kaiafa ma ositaulaga sili, na o‘o mai ai le afioga a le Atua ‘iā Ioane le atali‘i o Sakaria, i le vao tu‘ufua. 3 ‘Ona alu atu ai lea o Ioane i nu‘u uma i tafatafa o Ioritana, ma tāla‘i atu i ai le papatisoga o le salamō, ‘ina ‘ia fa‘amāgaloina agasala. 4 E pei ‘ona tusia i le tusi a le perofeta o Isaia e fa‘apea: “O le leo o lē o lo‘o ‘alaga i le vao tu‘ufua: ‘Sauni le ala mo le Ali‘i, teuteu ia lelei lona ala. 5 ‘Ia fa‘atūtūmu vanu uma, ia fa‘alaugatasia fo‘i mauga ma mea maupu‘epu‘e uma, ia fa‘asa‘osa‘oina ogāala pi‘opi‘o, ma mea gaoā ia fa‘alauleleia. 6 E va‘aia fo‘i e tagata uma le fa‘aolataga mai le Atua.’ ” 7 E to‘atele tagata na ō ane ‘iā Ioane ‘ina ‘ia papatisoina. A ‘ua fai atu o ia ‘iā te i latou, “O ‘outou o fānau a gata fe‘ai! O ai na fai atu ‘iā te ‘outou e mafai ‘ona ‘outou sosola ‘ese i le to‘asā o le Atua o le ā o‘o mai? 8 ‘Ia fa‘aalia mai ia ‘outou amio ‘ua ‘outou salamō; a e ‘aua tou te fa‘apea ifo i o ‘outou loto, ‘O Aperaamo o lo matou tamā,’ auā ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e mafai lava e le Atua ‘ona fa‘atupuina mai ma‘a nei ni fānau ma Aperaamo. 9 ‘Ua uma nei ‘ona saunia le mātau e tātu‘u ai la‘au mai o latou tafu‘e; o la‘au uma e lē fua mai i fua lelei, e tātu‘uina ma lafo i le afi.” 10 ‘Ua fesili mai tagata ‘iā te ia, “O le ā la le mea e ao ‘ona matou faia?” 11 ‘Ua tali atu o ia, “O le tagata e lua ‘ona ‘ofutino, avatu le isi i le tagata e leai sona ‘ofu; o lē ‘ua ‘iā te ia mea‘ai, fa‘asoasoa atu i nisi o lo‘o fia ‘a‘ai.” 12 ‘Ua ō mai fo‘i ‘iā te ia nisi o ē e aolafoga ‘ina ‘ia papatisoina. ‘Ua fesili mai i latou ‘iā te ia, “Le A‘oa‘o e, o le ā se mea a matou faia?” 13 ‘Ona tali atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Aua tou te aoina se mea e sili atu i le mea ‘ua fa‘atonuina.” 14 ‘Ua fesili ane fo‘i fitafita ‘iā te ia, “A o matou, o le ā sa matou mea a fai?” ‘Ona tali atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Aua tou te fao fua mea a se isi, ‘aua fo‘i tou te tu‘ua‘i fua se isi, a ‘ia malilie ‘outou i o ‘outou totogi.” 15 O ia a‘oa‘oga a Ioane, na tau manatunatu ai i latou, pe lē o ia lea o le Keriso. 16 A ‘ua fai atu Ioane ‘iā te i latou, “O a‘u nei ‘ou te papatiso atu ‘iā te ‘outou i le vai, a o lo‘o mulimuli mai le isi e sili lona tāua ‘iā te a‘u, e o‘o lava i nonoa o ona se‘evae e lē tatau ‘ona ‘ou tatalaina. O ia lea o le ā na papatisoina ‘outou i le Agaga Pa‘ia ma le afi. 17 ‘Ua ‘iā te ia lana asu fa‘amamā e sasaina ai lana fa‘aputugā saito; na te fa‘apotopotoina fo‘i le saito i lona fale saito, ‘ae susunuina le otaota i le afi e lē ma matineia.” 18 E tele fo‘i nisi a‘oa‘oga sa fa‘amalosi atu ai Ioane i le nu‘u, ma folafola atu ai le Tala Lelei ‘iā te i latou. 19 Na a‘oa‘oina e ia le kovana o Herota, ‘ina ‘ua faiavā o ia ‘iā Herotia le avā a lona uso, ‘atoa fo‘i ma isi mea leaga e tele na faia e ia. 20 A ‘ua toe faia fo‘i e Herota ma se isi mea e sili atu ‘ona leaga, o le tu‘uina atu lea o Ioane i le falepuipui. 21 ‘Ua mae‘a ‘ona papatisoina o le nu‘u uma, ‘ona papatisoina ai loa lea o Iesu. A o tatalo o ia, na fa‘aavanoaina le lagi, 22 ‘ona afio ifo lea o le Agaga Pa‘ia i ona luga, ‘ua tino mai e pei se lupe. ‘Ua o‘o mai fo‘i le si‘ufofoga mai le lagi, ‘ua fa‘apea mai, “O lo‘u Atali‘i pele oe, ‘ua ‘ou fiafia lava ‘iā te oe.” 23 Na amata e Iesu lana galuega ‘ina ‘ua tusa ma le tolusefulu ona tausaga, sa manatu fo‘i tagata, o ia o le atali‘i o Iosefa, o Iosefa o le atali‘i o Heli, 24 o Heli o le atali‘i o Matata, o Matata o le atali‘i o Levi, o Levi o le atali‘i o Melekei, o Melekei o le atali‘i o Ianai, o Ianai o le atali‘i o Iosefa, 25 o Iosefa o le atali‘i o Matatia, o Matatia o le atali‘i o Amosa, o Amosa o le atali‘i o Nauma, o Nauma o le atali‘i o Eseli, o Eseli o le atali‘i o Nagae, 26 o Nagae o le atali‘i o Maato, o Maato o le atali‘i o Matatia, o Matatia o le atali‘i o Semeina, o Semeina o le atali‘i o Ioseka, o Ioseka o le atali‘i o Iota, 27 o Iota o le atali‘i o Ioanana, o Ioanana o le atali‘i o Resa, o Resa o le atali‘i o Serupapelu, o Serupapelu o le atali‘i o Salatielu, o Salatielu o le atali‘i o Nerei, 28 o Nerei o le atali‘i o Melekei, o Melekei o le atali‘i o Atei, o Atei o le atali‘i o Kosamo, o Kosamo o le atali‘i o Elematamo, o Elematamo o le atali‘i o Eru, 29 o Eru o le atali‘i o Iosua, o Iosua o le atali‘i o Elisara, o Elisara o le atali‘i o Iorimo, o Iorimo o le atali‘i o Matata, o Matata o le atali‘i o Levi, 30 o Levi o le atali‘i o Simeona, o Simeona o le atali‘i o Iuta, o Iuta o le atali‘i o Iosefa, o Iosefa o le atali‘i o Ionamo, o Ionamo o le atali‘i o Eliakimo, 31 o Eliakimo o le atali‘i o Melea, o Melea o le atali‘i o Mena, o Mena o le atali‘i o Matata, o Matata o le atali‘i o Natano, o Natano o le atali‘i o Tavita, 32 o Tavita o le atali‘i o Iese, o Iese o le atali‘i o Opeta, o Opeta o le atali‘i o Poasa, o Poasa o le atali‘i o Sala, o Sala o le atali‘i o Naasona, 33 o Naasona o le atali‘i o Aminatapu, o Aminatapu o le atali‘i o Atamina, o Atamina o le atali‘i o Areni, o Areni o le atali‘i o Eserona, o Eserona o le atali‘i o Faresa, o Faresa o le atali‘i o Iuta, 34 o Iuta o le atali‘i o Iakopo, o Iakopo o le atali‘i o Isaako, o Isaako o le atali‘i o Aperaamo, o Aperaamo o le atali‘i o Tara, o Tara o le atali‘i o Nakori, 35 o Nakori o le atali‘i o Seruka, o Seruka o le atali‘i o Reu, o Reu o le atali‘i o Peleko, o Peleko o le atali‘i o Eperu, o Eperu o le atali‘i o Selaa, 36 o Selaa o le atali‘i o Kainano, o Kainano o le atali‘i o Afasata, o Afasata o le atali‘i o Semu, o Semu o le atali‘i o Noa, o Noa o le atali‘i o Lameko, 37 o Lameko o le atali‘i o Metusela, o Metusela o le atali‘i o Enoka, o Enoka o le atali‘i o Iareto, o Iareto o le atali‘i o Maalaelu, o Maalaelu o le atali‘i o Kainano, 38 o Kainano o le atali‘i o Enosa, o Enosa o le atali‘i o Setu, o Setu o le atali‘i o Atamu, o Atamu o le atali‘i o le Atua.
Luka 4
1 ‘Ua maliu a‘e Iesu mai le Ioritana, ma ‘ua tumu i le Agaga Pa‘ia, ‘ona ‘aveina lea o ia e le Agaga i le vao tu‘ufua, 2 ma ‘ua fa‘aosoosoina ai e le tiapolo i aso e fasefulu. O aso fo‘i lava ia sa le‘i taumafa ai o ia i sina mea‘ai e tasi; ‘ua mavae ia aso, ‘ona fia taumafa ai lea. 3 ‘Ona fai atu lea o le tiapolo ‘iā te ia, “ ‘Āfai o oe o le Alo o le Atua, fetalai ane i lenei ma‘a ‘ia liu areto.” 4 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua tusia, ‘E lē na o mea‘ai e ola ai le tagata.’ ” 5 ‘Ona ‘aveina a‘e lea o ia e le tiapolo i le mea maualuga, ma fa‘aali ‘iā te ia i se taimi pu‘upu‘u lava mālō uma o le lalolagi. 6 ‘Ona fai atu lea o le tiapolo ‘iā te ia, “ ‘Ou te avatua ‘iā te oe lenei pule uma, ma lo latou mamalu; auā ‘ua tu‘uina mai ‘iā te a‘u, ma ‘ou te avatua fo‘i i so o se isi ‘ou te loto i ai. 7 O nei mea uma lava e fai ma oe, pe ‘āfai ‘e te ifo mai nei ‘iā te a‘u.” 8 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua tusia, ‘ ‘E te ifo atu i le Ali‘i lou Atua, na o ia lava ‘e te ‘au‘auna i ai.’ ” 9 ‘Ona ‘ave ai lea o ia e le tiapolo i Ierusalema, ‘ua fa‘atū ‘iā te ia i le tumutumu o le malumalu, ma fai atu ‘iā te ia, “ ‘Āfai la o oe o le Alo o le Atua, oso i lalō; 10 auā ‘ua tusia, ‘E fa‘atonuina e le Atua ana agelu latou te tausia oe;’ 11 i le ma lea, ‘E sapaia oe e i latou i o latou lima, ‘ina ne‘i tu‘ia lou vae i se ma‘a.’ ” 12 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua tusia fo‘i, ‘ ‘Aua ‘e te tofotofo i le Ali‘i lou Atua.’ ” 13 ‘Ua uma ‘ona fa‘aosoosoina o ia e le tiapolo, ‘ona alu ‘ese lea o ia se‘ia maua se isi avanoa. 14 ‘Ona toe fo‘i atu lea o Iesu i Kalilaia e tusa ma le mana o le Agaga; ‘ua salalau atu fo‘i le tala ‘iā te ia i nu‘u uma e tuā‘oi ai. 15 Sa a‘oa‘o atu fo‘i o ia ‘iā te i latou i o latou sunako, ma sa vi‘ia o ia e tagata uma. 16 ‘Ua maliu atu Iesu i Nasareta lona lava nu‘u na tupu ai, ‘ona ulufale atu lea i le sunako i le aso Sapati, e pei o lana masani. ‘Ua tu fo‘i o ia i luga e faitau le Tusi. 17 ‘Ona tu‘uina atu lea ‘iā te ia le Tusi a le perofeta o Isaia. ‘Ua tatala e ia le Tusi, ‘ona maua lea o le mea ‘ua tusia ai ‘upu nei: 18 “ ‘Ua i o‘u luga le Agaga o le Ali‘i. ‘Ua na fa‘au‘uina a‘u e folafola le Tala Lelei i ē e matitiva. ‘Ua na ‘auina mai fo‘i au e folafola le sa‘olotoga i ē ‘ua noanoatia, e fa‘apupula i mata o ē e tauaso. E tu‘usa‘oloto i ē ‘ua mafatia, 19 ma folafola atu le tausaga e lavea‘iina ai e le Ali‘i lona nu‘u.” 20 ‘Ua toe tā‘ai e Iesu le Tusi ma tu‘u atu i le ‘au‘auna, ‘ua nofo i lalo; ‘ona pulato‘a mai lea ‘iā te ia o tagata uma i le sunako. 21 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “O le asō ‘ua taunu‘u ai le Tusi na ‘outou fa‘alogologo mai nei i ai.” 22 Na vi‘ia o ia e i latou uma. ‘Ua matuā ofo fo‘i i latou i afioga matagofie na fetalai atu ai o ia. ‘Ona fai ane lea o i latou, “E lē o le atali‘i ‘ea lenei o Iosefa?” 23 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ou te iloa lava o le ā ‘outou si‘i maia ‘iā te a‘u lenei ‘upu fa‘atusa, ‘Le Foma‘i e, inā fa‘amālōlō ia oe ‘iā te oe lava; ‘ina faia ia ‘i‘inei i lou lava nu‘u mea uma na matou fa‘alogo ai sa e faia i Kapanaumi.’ ” 24 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e lē mamalu se perofeta i lona nu‘u moni. 25 “ ‘Ae fa‘alogo mai ‘outou, sa i Isaraelu i ona po o Elia fafine e to‘atele ‘ua oti a latou tane, ‘ina o leai se timu i tausaga e tolu ma masina e ono, sa oge tele ai le nu‘u uma. 26 ‘Ae le‘i ‘auina atu Elia i se tasi o i latou ia, se‘i vaganā le fafine Sarefata ‘ua oti lana tane, i le itūmālō o Saitonu. 27 E to‘atele tagata lepela sa i Isaraelu i ona po o le perofeta o Elisaia; ‘ae le‘i fa‘amamāina lava se tasi o i latou, vaganā ai Naamanu le tagata Suria.” 28 ‘Ua fa‘alogo atu i latou uma sa i le fale i nei ‘upu, ‘ona matuā ita tele ai lea o i latou. 29 ‘Ua feosofi atu i latou ma toso ‘iā Iesu i tua o le ‘a‘ai, ‘ua taumafai fo‘i i latou e ta‘ita‘i o ia, ‘ina ‘ia tulei ifo i le tofē mai le mauga ‘ua tu ai le ‘a‘ai. 30 A ‘ua savali ane o ia i ō latou luma ma maliu ‘ese. 31 ‘Ona maliu ifo lea o Iesu i Kapanaumi, le ‘a‘ai o Kalilaia, ma a‘oa‘o atu ‘iā te i latou i le aso Sapati. 32 ‘Ua matuā ofo i latou i le ala na a‘oa‘o atu ai o ia, ‘ona o ana afioga ‘ua i ai le pule. 33 Sa i le sunako le tagata ‘ua i ai le temoni; ‘ua ‘alaga mai o ia ma le leotele, 34 “Auē! Iesu e, le Nasareta, o le ā lau fe‘au ia i matou? ‘Ua e maliu mai ‘ea e fa‘aumatia i matou? ‘Ua ‘ou iloa, o oe o le Tagata Pa‘ia mai le Atua!” 35 A ‘ua vavao atu e Iesu le agaga, “Filemū ia, ma alu i fafo mai le tagata!” ‘Ona lafoina lea i lalo e le temoni le tagata i o latou luma, ma alu ‘ese loa e aunoa ma se leaga na faia e ia i le tagata. 36 ‘Ona ofo lea o i latou uma ma fetautalatala‘i, “Pe se ā le uiga o lenei mea, ‘ina ‘ua fai atu lenei tagata ma le pule ma le mana i agaga leaga, ‘ona ō ‘ese ai lea o i latou?” 37 ‘Ona salalau loa lea o le tala e uiga ‘iā Iesu i nu‘u uma o lenā itū. 38 Na tu‘ua e Iesu le sunako ‘ae maliu atu i le fale o Simona. Sa ma‘i fo‘i le tinā o le avā a Simona i le fiva, ‘ona latou fa‘amatala atu lea ‘iā Iesu lona ma‘i. 39 ‘Ona maliu atu lea o Iesu, ‘ua tu i tafatafa o lona moega, ma ‘ua tāofia e ia le fiva na ‘iā te ia. ‘Ona malosi ai lea o ia, ‘ua tula‘i ma ‘au‘auna ‘iā te i latou. 40 ‘Ua goto le la, ‘ona aumai ai lea e i latou uma o ā latou uō, o ē sa mama‘i i ma‘i ‘ese‘ese, ‘ua pa‘i atu i ai ‘a‘ao o Iesu ‘iā te i latou, ‘ona mālōlō ai lea. 41 O temoni fo‘i na o i fafo mai tagata e to‘atele, ‘ua ‘alalaga atu i latou, “O oe lava o le Alo o le Atua!” ‘Ona vavao atu lea o i latou e ia, e ‘aua latou te ta‘u atu, auā ‘ua iloa e i latou o ia lava o le Keriso. 42 O le vaveao na tu‘ua ai e Iesu le ‘a‘ai, ‘ae maliu atu i le mea tu‘ufua; a ‘ua sā‘ili ‘iā te ia tagata e to‘atele. ‘Ua maua o ia e i latou, ‘ona taumafai ai lea o i latou e tāofi ‘iā te ia, ne‘i toe maliu ‘ese ‘iā te i latou. 43 A ‘ua fetalai atu o ia ‘iā te i latou, “E tatau ‘ona ‘ou folafola le Tala Lelei o le Mālō o le Atua i isi fo‘i ‘a‘ai, auā o le mea lenā na ‘auina mai ai a‘u e le Atua e fai.” 44 ‘Ona tāla‘i ai lea o ia i sunako uma o Iutaia.
Luka 5
1 A o tu Iesu i le ‘auvai o le vaituloto o Kenesareta, sa lolofi mai tagata e to‘atele ‘iā te ia e fa‘alogologo i le afioga a le Atua, 2 Sa silafia e ia va‘a e lua o toso i le ‘auvai, a ‘ua ō ‘ese tagata fai faiva e ta o latou ‘upega. 3 ‘Ona maliu a‘e lea o Iesu i totonu o le va‘a o Simona ma fai atu ‘iā te ia, se‘i tu‘utu‘u atu le va‘a mai le ‘auvai. ‘Ona nofo lea o Iesu i le va‘a ma a‘oa‘o atu i tagata. 4 ‘Ua uma ana a‘oa‘oga, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā Simona, “Se‘i tu‘utu‘u atu le va‘a i le loloto ma tu‘u ifo ai o ‘outou ‘upega, ‘ina ‘ia maua ai ni i‘a.” 5 A ‘ua tali mai Simona ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, ‘ua alu le po ‘atoa ‘ua matou fiu e fagogota, ‘ae ‘asa le faiva. Peita‘i, ‘ona o lau fetalaiga o le a ‘ou tu‘u ifo ai le ‘upega.” 6 ‘Ona lafo loa lea e i latou le ‘upega, ma ‘ua maua ai i‘a e matuā tele, ‘ua toeitiiti lava māsae ai lo latou ‘upega. 7 ‘Ona latou tālotālo atu lea i le ‘au faiva i le isi va‘a e ō mai e fesoasoani ‘iā te i latou. ‘Ua ō mai i latou ma fa‘atūtūmu va‘a uma e lua i i‘a, ‘ua toeitiiti lava a gogoto ai. 8 ‘Ua iloa e Simona Peteru le mea ‘ua faia, ‘ona fa‘apa‘ū faō ai lea o ia i tulivae o Iesu, ma fai atu ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, maliu ‘ese ia oe ‘iā te a‘u, auā o a‘u le tagata agasala.” 9 ‘Ua ofo fo‘i o ia, ‘atoa ma e na fa‘atasi ma ia, ‘ona o le tele o i‘a na maua. 10 ‘Ua fa‘apea fo‘i ‘ona ofo Iakopo ma Ioane, o atali‘i o Sepetaio, sa fai faiva fa‘atasi ma Simona. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ia Simona, “ ‘Aua ‘e te fefe, e amata atu i le taimi nei ‘ona e maua tagata.” 11 ‘Ua toso a‘e o latou va‘a i uta, ‘ona tu‘ua ai lea e i latou o mea uma, ‘ae mulimuli atu ‘iā Iesu. 12 Sa i ai Iesu i le isi ‘a‘ai na nofo ai le tagata ‘ua lilo lona tino i le lepela. ‘Ua iloa atu e ‘iā Iesu, ‘ona fa‘apa‘ū faō ai lea o ia i ona luma ma ‘ai‘oi atu, “Le Ali‘i e, ‘āfai ‘e te finagalo i ai, e mafai lava ‘ona e fa‘amālōlō ‘iā te a‘u.” 13 ‘Ona ‘a‘apa atu lea o Iesu, ‘ua pa‘i atu ‘iā te ia, ma fai atu, “ ‘Ou te loto i ai, inā mālōlō ia oe.” ‘Ona te‘a loa lea o lona lepela. 14 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Aua ‘e te ta‘u atu lenei mea i se isi; ‘ae alu loa i le ositaulaga ma fa‘aali oe ‘iā te ia, ma avatu le taulaga e pei ‘ona poloa‘i mai ai Mose, e fa‘amaonia ai e tagata uma, ‘ua fa‘amālōlōina oe.” 15 ‘Ae peita‘i, ‘ua atili ai ‘ona salalau o le tala ‘iā Iesu. ‘Ua potopoto mai fo‘i tagata e to‘atele e fia fa‘alogo ‘iā te ia ma fa‘amālōlōina o latou ma‘i. 16 A ‘ua maliu ‘ese o ia i le mea tu‘ufua e tatalo ai. 17 O le isi aso sa a‘oa‘o atu ai Iesu, sa fa‘atasi ane ai nisi o faresaio ma a‘oa‘o tulafono o ē na ō ane mai ‘a‘ai uma o Kalilaia ma Iutaia, ‘atoa ma Ierusalema. Na ‘iā Iesu fo‘i le mana o le Ali‘i e fa‘amālōlō ai ē e mama‘i. 18 Sa fata ane fo‘i e nisi i le moega se tagata ‘ua pe lona tino. Na taumafai i latou e ‘ave o ia i totonu o le fale, ma tu‘u atu i luma o Iesu. 19 A ‘ua le iloa e i latou se ala e ‘ave ai i totonu ‘ona o le tumu o tagata. ‘Ona ō a‘e lea o i latou i luga o le fale, ma faia se avanoa i ma‘a ‘omea sa ato ai le fale, ma tu‘utu‘u ifo ai o ia ma lona moega i luma tonu o Iesu. 20 ‘Ua silafia e Iesu lo latou fa‘atuatua, ‘ona fetalai atu ai lea o ia i le tagata ma‘i, “La‘u uō e, ‘ua fa‘amāgaloina au agasala.” 21 ‘Ona fetautalatala‘i lea o a‘oa‘o tulafono ma faresaio ma fai ane, “O ai ‘ea lenei tagata ‘ua ‘upuvale fa‘apea i le Atua? E leai se tagata na te mafaia ‘ona fa‘amāgalo agasala vaganā le Atua.” 22 ‘Ua silafia e Iesu o latou manatu, ‘ona fesili atu lea o ia ‘iā te i latou, “Aiseā ‘ua ‘outou manatunatu ai fa‘apenā i o ‘outou loto? 23 O lē fea o mea nei e faigofie, o le fai atu, ‘ ‘Ua fa‘amāgaloina au agasala,’ po o le fai atu, ‘Tu i luga ma savali’? 24 ‘Ae peita‘i, o le fa‘amaoniga lenei ‘ia ‘outou iloa ai, o lo‘o i le Atali‘i o le Tagata i le lalolagi le pule e fa‘amāgalo ai agasala.” ‘Ona fetalai atu lea o ia i le tagata ma‘i, “ ‘Ou te fai atu ‘iā te oe, tu ia i luga, ‘ave lou moega, ma alu i lou ‘āiga.” 25 ‘Ona tula‘i loa lea o ia i o latou luma, ‘ua ‘ave mea na ta‘oto ai o ia, ‘ua alu i lona ‘āiga, ma vivi‘i atu i le Atua. 26 ‘Ona matuā ofo ai lea o i latou uma, ‘ua matuā matata‘u fo‘i; ‘ua vivi‘i atu i latou i le Atua ma fai ane, “ ‘Ua matuā ofoofogia mea ‘ua tatou va‘aia i le aso nei!” 27 ‘Ua mavae ia mea, ‘ona maliu atu lea o ia, ma na silafia le tagata aolafoga e igoa ia Levi, o nofo i le ofisa e ao i ai lafoga. ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te ia, “Mulimuli mai ‘iā te a‘u.” 28 ‘Ona tu‘ua lea e ia o mea uma, a ‘ua tula‘i ma mulimuli atu ‘iā te ia. 29 ‘Ona saunia lea e Levi le taumafataga tele mo Iesu i lona fale; e to‘atele fo‘i aolafoga ma isi tagata sa fa‘atasi ai ma i latou. 30 A ‘ua muimui a‘oa‘o tulafono ma faresaio, ma fai atu i ona so‘o, “O le ā le mea ‘ua ‘outou ‘a‘ai ai ma feinu fa‘atasi ma aolafoga ma tagata agasala?” 31 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “E lē o tagata soifua mālōlōina, a o tagata mama‘i e mana‘omia le foma‘i. 32 ‘Ou te le‘i sau e vala‘au i ē e amiotonu, a o ē e agasala ia salamō.” 33 ‘Ua fai ane nisi ‘iā Iesu, “O so‘o o Ioane e anapopogi ma tatalo so‘o i latou; ‘ua fa‘apea fo‘i ‘ona faia e so‘o o faresaio, peita‘i o ou so‘o, e ‘a‘ai ma feinu i latou.” 34 A ‘ua fesili atu Iesu, “O le ā lo ‘outou tāofi, e mafai ‘ea ‘ona anapopogi uō a le fa‘ato‘āfaiavā a o fa‘atasi o ia ma i latou? E leai. 35 A e a o‘o mai le taimi e ‘ave‘eseina ai le fa‘ato‘āfaiavā mai ‘iā te i latou, ‘ona anapopogi ai lea o i latou.” 36 ‘Ua ta‘u atu fo‘i e Iesu lenei tala fa‘atusa ‘iā te i latou: “E leai se tagata na te fonoina se ‘ofu tuai i se fasi ‘ie o se ‘ofu fou. ‘Āfai e fa‘apea, o le a lē gata ‘ina māsae ai le ‘ofu fou, ‘ae o le a lē mafai fo‘i ‘ona fetaui le fasi ‘ie o le ‘ofu fou ma le ‘ofu tuai. 37 E leai fo‘i se tagata na te utuina le uaina fou i ni fagupa‘u tuai; ‘āfai e fa‘apea, ‘ona pāpā ai lea o fagupa‘u i le uaina fou ma masa‘a ai le uaina, e maumau ai fo‘i fagupa‘u. 38 Peita‘i, e ao ‘ona utuina le uaina fou i fagupa‘u fou. 39 E leai fo‘i se tagata e toe mana‘o i se uaina fou pe a uma ‘ona inu i le uaina tuai. Auā ‘ua fa‘apea o ia, ‘ ‘Ua sili lava le uaina tuai.’ ”
Luka 6
1 Na maliu ane Iesu i totonu o le fa‘ato‘aga saito i le isi Sapati, ‘ona ‘o‘oto ai lea e ona so‘o fua o saito, ‘ua mili i o latou lima ma ‘a‘ai ai. 2 ‘Ona fai ane lea o nisi o faresaio, “ ‘Ua faia aiseā e ‘outou le mea e sa ‘ona faia i le Sapati?” 3 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “Tou te le‘i faitau ‘ea i le mea na faia e Tavita ‘ina ‘ua fia ‘a‘ai i latou ma lana ‘au malaga? 4 Na ulu atu o ia i le fale o le Atua, ‘ua ‘ai i areto na laulauina i luma o le Atua, ma ‘ua avatu fo‘i e ia i lana ‘au malaga e ‘a‘ai ai. A o mea ia e sa i so o se isi ‘ona ‘ai ai, vaganā ositaulaga.” 5 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “O le Atali‘i o le Tagata, o le Ali‘i o ia o le Sapati.” 6 O le isi Sapati na ulu atu ai Iesu i le sunako ma a‘oa‘o atu ai. Sa i ai le tamaloa e pe lona lima taumatau. 7 O nisi o a‘oa‘o tulafono ma faresaio sa fia maua e i latou se mea e molia ai Iesu i le tulafono; o lea na lamalama ai i latou ‘iā te ia pe na te fa‘amālōlōina se isi i le Sapati. 8 A ‘ua silafia e Iesu o latou manatu, ‘ona fetalai atu lea o ia i lē ‘ua pe lona lima, “Tu ia i luga ma sau i luma nei!” ‘Ona tula‘i lea o ia ma alu atu i luma. 9 ‘Ona fesili atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le ā le mea ‘ua fai mai ai le tulafono e ao ‘ona fai i le Sapati? ‘Ia agalelei po o le agaleaga? ‘Ia fa‘aola po o le fasioti?” 10 ‘Ua silasila solo o ia ‘iā i latou uma, ‘ona fetalai atu lea o ia i lē na ma‘i, “Fa‘asa‘o lou lima.” ‘Ua fa‘apea ‘ona faia e ia, ma ‘ua toe lelei ai lona lima. 11 A ‘ua tūtūmu i latou i le ita, ma taupulepule loa i se mea e faia ‘iā Iesu. 12 O le isi aso na maliu a‘e ai Iesu i le mauga e tatalo; na ‘atoa le po o tatalo i le Atua. 13 ‘Ua ao, ‘ona vala‘au atu lea o ia i ona so‘o, ma ‘ua filifili mai ‘iā te i latou le to‘asefulu ma le lua, ma fa‘aigoa o ‘aposetolo. 14 O Simona (na fa‘aigoa fo‘i e ia o Peteru) ma Anetere‘a lona uso, o Iakopo ma Ioane, o Filipo ma Patolomaio. 15 O Mataio ma Toma, o Iakopo le atali‘i o Alefaio ma Simona le Selote. 16 O Iuta fo‘i le atali‘i o Iakopo, ma Iuta le Sekara, o lē na fa‘alataina o ia. 17 ‘Ua maliu ifo o ia fa‘atasi ma i latou, ‘ona tu ai lea o Iesu i le mea laugatasi fa‘atasi ma ona so‘o e to‘atele. Sa i ai fo‘i tagata e to‘atele mai Iutaia ma Ierusalema, ‘atoa ma ‘a‘ai tu matāfaga o Turo ma Saitonu. 18 Na ō mai i latou e fa‘alogologo ‘iā te ia, ma ‘ia fa‘amālōlōina o latou ma‘i; o tagata fo‘i sa mafatia i agaga leaga, ‘ua ō mai ma ‘ua fa‘amālōlōina i latou. 19 O tagata uma lava na taumafai e pa‘i atu ‘iā te ia, auā sa alu atu le mana nai ‘iā te ia ma fa‘amālōlōina ai i latou uma. 20 ‘Ua silasila atu Iesu i ona so‘o ma fetalai atu i ai: “ ‘Amu‘ia ‘outou o lo‘o matitiva, auā e fai mo ‘outou le Mālō o le Atua. 21 ‘Amu‘ia ‘outou o lo‘o fia ‘a‘ai nei, auā o le a mā‘o‘ona ‘outou. ‘Amu‘ia ‘outou o lo‘o fētāgisi nei, auā e ‘oli‘oli ‘outou. 22 “ ‘Amu‘ia ‘outou pe a ita mai tagata ‘iā te ‘outou, ma fa‘ate‘a‘eseina, ma fāifāi mai ‘iā te ‘outou, ma ta‘uleagaina ‘outou ‘ona o le Atali‘i o le Tagata. 23 ‘Ia ‘outou ‘oli‘oli pe a tupu se mea fa‘apenā ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou matuā fiafia fo‘i auā ‘ua i ai i le lagi lo ‘outou taui e matuā tele; auā o mea fo‘i na faia e o latou tamā ma perofeta. 24 “ ‘Ae talofa ‘iā te ‘outou o lo‘o tamao‘āiga nei, ‘ua maua nei lava e ‘outou lo ‘outou taui. 25 Talofa ‘iā te ‘outou o lo‘o mā‘o‘ona nei, o le a matuā fia ‘a‘ai ‘outou. Talofa ‘iā te ‘outou o lo‘o ‘oli‘oli nei, o le ā fa‘anoanoa ma fētāgisi ‘outou. 26 “Talofa ‘iā te ‘outou pe ā ta‘uleleia ‘outou e tagata, auā sa fa‘apenā fo‘i ‘ona ta‘uleleia e o latou tamā perofeta pepelo. 27 “A ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou nā o lo‘o fa‘alogologo mai: ‘Ia ‘outou alolofa atu i ē e ita mai, ma agalelei atu i ē e ‘ino‘ino mai ‘iā te ‘outou. 28 ‘Ia ‘outou fa‘amanuia atu i ē e fetu‘u ‘iā te ‘outou, ma tatalo mo i latou o ē e fa‘aleaga mai ‘iā te ‘outou. 29 ‘Āfai e po atu e se tagata le isi ou ‘alafau, ia liliu atu i ai ma le isi; ‘āfai ‘ua ‘ave e se isi lou peleue, ‘ia avatu fo‘i i ai ma lou ‘ofutino. 30 So o se mea e ōle mai ai se tagata ‘iā te oe, ‘ave i ai; ‘āfai fo‘i ‘ua ‘ave e se isi sau mea, ‘aua ‘e te toe fai i ai e aumai. 31 ‘Ia ‘outou faia i isi tagata mea ‘ua ‘outou manana‘o latou te faia mai ‘iā te ‘outou. 32 “ ‘Āfai tou te alolofa atu tau lava o i latou o ē e alolofa mai ‘iā te ‘outou, o le ā se isi manuia tou te toe fa‘amoemoe i ai? E o‘o lava i tagata agasala e fa‘apenā fo‘i ‘ona faia e i latou. 33 ‘Āfai fo‘i tou te fai atu mea lelei tau lava o i latou o e fai mai mea lelei ‘iā te ‘outou, o le ā se isi manuia tou te fa‘amoemoe i ai? E o‘o lava i tagata agasala e fa‘apenā fo‘i ‘ona faia e i latou. 34 ‘Āfai tou te fa‘atagaina atu ni ‘aitalafu tau lava o i latou o ē e mafai ‘ona toe totogiina mai, o le ā la se manuia tou te toe fa‘amoemoe i ai? E fa‘ataga fo‘i e tagata agasala ‘aitalafu i isi tagata agasala, o ē e mafai ‘ona toe totogiina mai. 35 A o ‘outou, ‘ia ‘outou alolofa atu i ē e ita mai, ma faia mea lelei mo i latou; avatu i ē e fia ‘aitalafu ‘iā te ‘outou, ‘ae ‘aua le fa‘amoemoe e toe totogi mai. A fa‘apenā ‘ona ‘outou faia, o le a maua e ‘outou le taui e tele, e fai fo‘i ‘outou ma atali‘i o le Atua Silisili‘ese; auā e agalelei pea o ia i ē e lē loto fa‘afetai, ma ē e manatu fa‘apito. 36 ‘Ia mutimutivale lo ‘outou alofa, e pei ‘ona alofa mutimutivale lo ‘outou Tamā. 37 “ ‘Aua tou te fa‘amasino atu i isi tagata, ‘ina ne‘i fa‘amasinoina ‘outou, ‘aua fo‘i tou te fa‘asala i nisi, ‘ina ne‘i fa‘asalaina ‘outou, ‘ia ‘outou fa‘amāgalo i isi tagata, ‘ona fa‘amāgaloina fo‘i lea o ‘outou. 38 ‘Ia ‘outou foa‘i atu i isi tagata mea o lo‘o latou fia maua, ‘ona foa‘iina atu fo‘i lea ‘iā te ‘outou mea ‘ua ‘outou fia maua. O le a matuā fa‘atūtūmuina ‘outou i le tamao‘āiga, e foa‘iina mai ‘iā te ‘outou. Auā fo‘i, o le mea tou te fai atu i isi tagata, e toe fai mai fo‘i e isi tagata ‘iā te ‘outou.” 39 ‘Ua fa‘amatala atu fo‘i e Iesu le isi tala fa‘atusa ‘iā te i latou: “E mafai ‘ea e le tauaso ‘ona ta‘ita‘i le isi tauaso? E lē pa‘u‘ū ai ‘ea i lā‘ua uma i le ‘autū? 40 E leai se tagata a‘oga e sili a‘e sona poto i lo lona faia‘oga, ‘ae a uma ‘ona a‘oa‘oina lelei o ia, ‘ona pei lava lea o ia o lona faia‘oga. 41 “E mafai fa‘apefea ‘ona e iloa atu si otaota itiiti i le mata o lou uso, a o lo‘o i lou lava mata se ogāla‘au tele? 42 E mafai fo‘i fa‘apefea ‘ona e fai atu i lou uso, sole, ‘Tu‘u mai lou mata se‘i ‘ou ‘eu‘eseina si otaota itiiti lenā e i ai,’ ‘ae ‘e te lē o iloa le ogāla‘au telē o lo‘o i lou lava mata? O oe o le tagata pepelo! ia muamua ‘ona ‘ave‘ese le ogāla‘au telē o lo‘o i lou mata, ‘ona fa‘ato‘ā mafai ai lea ‘ona e iloa lelei, ma ‘eu‘ese le otaota itiiti mai le mata o lou uso. 43 “E leai se la‘au lelei e mafai ‘ona fua mai i ni fua leaga; e lē mafai fo‘i e se la‘au leaga ‘ona fua mai i ni fua lelei. 44 E iloa le la‘au i ona fua; tou te lē tauina mai ni mati mai la‘au tuitui, po o ni fuifui vine mai la‘au talatala. 45 O le tagata lelei na te fa‘atinoina mea lelei mai le fa‘aputugā o mea lelei o lo‘o i lona loto; o le tagata leaga fo‘i na te fa‘atinoina mea leaga mai le tele o mea leaga o lo‘o i lona loto. Auā e fa‘aalia i ‘upu a le tagata mea o lo‘o tumu i lona loto. 46 “Aiseā tou te vala‘au mai ai ‘iā te a‘u, ‘Le Ali‘i e, le Ali‘i e,’ ‘ae tou te lē faia mea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou? 47 O lē e sau ‘iā te a‘u ma fa‘alogo i a‘u ‘upu, ma usita‘i loa, ‘ou te fa‘atusaina fa‘apenei. 48 E tusa ia ma le tagata na fausia lona fale; na ‘eli maulalo ma fa‘ata‘oto le fa‘avae i luga o le papa, ‘ina ‘ua tatafe mai vai i lea fale, sa lē gāoioi, auā sa lelei ‘ona fausia. 49 A o lē ‘ua fa‘alogo i a‘u ‘upu ‘ae lē faia, e tusa ia ma le tagata na fausia fa‘ati‘eti‘e lona fale i luga o le ‘ele‘ele, e aunoa ma se fa‘avae; ‘ua tafe mai i ai vai, ‘ona pa‘ū loa lea i lalo, ‘ua matuā nutipalaina lava.”
Luka 7
1 ‘Ua uma ‘ona fetalai atu o Iesu i nei mea uma i le nu‘u, ‘ona maliu atu ai lea o ia i Kapanaumi. 2 Sa i inā le ta‘ita‘i‘au Roma na ma‘i lana ‘au‘auna sa pele ‘iā te ia, toeitiiti lava oti. 3 ‘Ina ‘ua fa‘alogo o ia i tala e uiga ‘iā Iesu, ‘ona ‘auina lea e ia nisi toeaina o Iutaia e ‘ai‘oi atu ‘iā te ia, ‘ina ‘ia maliu ane ma fa‘amālōlō i lana ‘au‘auna. 4 ‘Ua ō atu i latou ‘iā Iesu, ‘ona matuā ‘ai‘oi atu lea ‘iā te ia, “O le tagata lenei e matuā tatau lava ‘ona maua e ia lau fesoasoani; 5 auā o se tagata alofa tele i lo tatou nu‘u; sa na faia fo‘i le sunako mo i tatou.” 6 ‘Ona ō lea o i latou ma Iesu; ‘ua latalata atu i latou i le fale, ‘ona tutuli mai lea e le ta‘ita‘i‘au ana uō e fai atu ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, o ai a‘u nei o le a e maliu mai ai i lo‘u fale! 7 O le ala fo‘i lea o lo‘u lē o‘o atu i ou luma. Tau lava o sau ‘upu e o‘o mai, ‘ona mālōlō ai lea o la‘u ‘au‘auna. 8 Auā o a‘u fo‘i e i ai le isi e pule ‘iā te a‘u; a o lo‘o i ai fo‘i fitafita i lalo o la‘u pule. A ‘ou fa‘atonu atu i se isi e alu, ‘ona alu ai lea; pe fa‘atonu atu i le isi e sau, ‘ona sau ai lea; a ‘ou fa‘atonu atu fo‘i i la‘u ‘au‘auna, fai le mea lea, ‘ona fa‘apea lea ‘ona fai.” 9 ‘Ua ofo Iesu ‘ina ‘ua fa‘afofoga i nei ‘upu, ‘ua fāliu o ia ma fetalai atu i tagata e to‘atele sa mulimuli mai ‘iā te ia, “ ‘Ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te le‘i maua lava ‘iā Isaraelu se fa‘atuatua e fa‘apenei ‘ona tele!” 10 ‘Ua fo‘i atu i le fale i latou na ‘auina mai, ‘ona iloa lea e i latou ‘ua mālōlō le ‘au‘auna sa ma‘i. 11 O le taeao ‘ua maliu atu Iesu i le ‘a‘ai e igoa o Naina; na o fa‘atasi fo‘i ma ia ona so‘o ma tagata e to‘atele. 12 ‘Ua latalata o ia i le faitoto‘a o le ‘a‘ai, ‘ae ulufafo mai loa le solo o le maliu. O lē ‘ua oti o le tama e to‘atasi a le fafine ‘ua oti lana tane; sa to‘atele fo‘i ni tagata mai le ‘a‘ai na ō mai ai. 13 ‘Ua silasila atu le Ali‘i i le tinā, ‘ona mutimutivale lea o lona alofa ‘iā te ia, ‘ua fai atu fo‘i, “ ‘Aua ‘e te tagi!” 14 ‘Ona maliu ane lea o ia ma pa‘i atu i le fata; ‘ona tutū ai lea o ē na amoina le fata. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “Le taule‘ale‘a e, nofo ia i luga.” 15 ‘Ua nofo loa i luga lē na oti ma ‘ua tautala, ‘ona tu‘u atu ai lea o ia e Iesu i lona tinā. 16 ‘Ua matuā matata‘u i latou uma lava, ‘ua vivi‘i atu i le Atua, ‘ua fai ane, “ ‘Ua tula‘i mai se perofeta sili ia i tatou; i le ma lea, ‘ua asiasi mai le Atua e fa‘aola i lona nu‘u.” 17 ‘Ua salalau atu lenei tala e uiga ‘iā Iesu i Iutaia ma nu‘u uma lava o lo‘o tuā‘oi ai. 18 ‘Ua ta‘u atu ‘iā Ioane nei mea uma lava e ona so‘o. 19 ‘Ona vala‘au atu lea o Ioane i ona so‘o e to‘alua, ma ‘auina atu i le Ali‘i e fesili i ai, “O oe ‘ea lenā o lē o le a maliu mai, pe matou te fa‘atali mo se isi?” 20 ‘Ua ō atu i lā‘ua ‘ua fai atu ‘iā Iesu, “ ‘Ua ‘auina mai i mā‘ua e Ioane le Papatiso e fesili atu, po o oe lenā o le a maliu mai pe matou te fa‘atali mo se isi?” 21 O le taimi lava lenā sa fa‘amālōlō ai e Iesu tagata e to‘atele sa mama‘i i fa‘ama‘i ‘ese‘ese ma agaga leaga, ma fa‘apupula fo‘i i ē e tauaso. 22 ‘Ona tali atu lea o Iesu i ē na ‘auina mai e Ioane. “Inā o ia, ta‘u atu ‘iā Ioane mea ‘ua ‘oulua va‘ai ma fa‘alogo i ai, ‘ua pupula ē sa tauaso, ‘ua savavali ē sa pipili, o ē sa lepela ‘ua fa‘amālōlōina, ‘ua fa‘alogo ē sa tutuli, o ē na oti ‘ua toe fa‘atūina mai, ‘ua folafola fo‘i le Tala Lelei i ē e matitiva. 23 O se tagata fo‘i e lē te‘ena a‘u, e manuia o ia.” 24 ‘Ua fo‘i i lā‘ua na ‘auina mai e Ioane, ‘ona fetalai atu loa lea o Iesu i tagata e uiga ‘iā Ioane, “ ‘Ina ‘ua ‘outou ō atu ‘iā Ioane i le vao tu‘ufua, o le ā se mea na ‘outou manatu o le ā ‘outou va‘aia? O se lau la‘au ‘ea ‘ua feluea‘iina i le matagi? 25 Pe na ‘outou o ‘ea e matamata i ni ā? O le tagata ‘ea ‘ua ‘ofu i ‘ofu matagofie? Va‘ai ‘outou, o ē e ‘o‘ofu i ‘ofu fa‘apenā ma ola i le olaga solo lelei, tou te maua i maota o tupu. 26 Pe na ‘outou o ‘ea e matamata i ni ā? O se perofeta ‘ea? O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu, e sili atu ia lenā i lo le perofeta. 27 Auā fo‘i o Ioane lea o lo‘o fai mai ai le Tusi, ‘O lenei, ‘ou te ‘auina atu la‘u sāvali i ou luma, na te teuteua le ala mo oe.’ 28 ‘Ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, e leai se isi o ē ‘ua fānanau mai i fafine e sili ‘iā Ioane; ‘ae peita‘i lē e aupito itiiti i le Mālō o le Atua, e sili lea ‘iā te ia.” 29 (Na fa‘alogo ‘iā te ia le nu‘u uma lava ‘atoa ma ē e aolafoga, o i latou ia na fa‘amaonia le fai mea tonu o le Atua, ma sa papatisoina i latou e Ioane. 30 A o faresaio ma a‘oa‘o tulafono, na te‘ena e i latou le fuafuaga a le Atua mo i latou, o lea na lē papatisoina ai i latou e Ioane.) 31 “O le ā ‘ea se mea ‘ou te fa‘atusaina i ai tagata o lenei tupulaga? E tusa ‘ea i latou ma ni ā? 32 ‘Ua tusa i latou ma tamaiti ‘ua nofonofo i le malae ma fevala‘aua‘i, ‘Na ili atu a matou fa‘aili ‘ae tou te le‘i sisiva mai. Na matou taufaitagiauē, ‘ae tou te le‘i fētāgisi mai.’ 33 Na sau Ioane le Papatiso, na anapogi ma sa le inu i se uaina, ‘ona ‘outou fai ane lea, ‘ ‘Ua ‘iā te ia le temoni.’ 34 A ‘ua sau le Atali‘i o le Tagata, ‘ua ‘ai o ia ma inu, ‘ona ‘outou fai ane fo‘i lea, ‘ ‘Ia se‘i silasila! Se tagata ‘ina a taumafa ma le inu uaina, o le uō a ē e aolafoga ma tagata agasala!’ 35 ‘Ae ui lava i lea, ‘ua fa‘amaonia le poto o le Atua e i latou uma o ē e usita‘i ‘iā te ia.” 36 ‘Ua vala‘auina Iesu e le isi faresaio ‘ina ‘ia taumafa ma ia; ‘ua maliu atu Iesu i lona fale, ‘ona nofo ai lea o ia i lalo e taumafa. 37 Sa i ai fo‘i le fafine agasala i le ‘a‘ai. ‘Ua fa‘alogo o ia o lo‘o taumafa Iesu i le fale o le faresaio, ‘ona aumai lea e ia o le fagu ‘ua gaosia i le ma‘a o le alapasa ‘ua tumu i le suāu‘u manogi; 38 ‘ua tu fo‘i o ia i tafatafa o vae o Iesu, ‘ua tagi ma fa‘asisina ifo ona loimata i vae o le Ali‘i, ma solo i ona lava lauulu; ‘ua sogi fo‘i i ona vae, ma fa‘au‘u i le suāu‘u manogi. 39 ‘Ua iloa lenei mea e le faresaio o lē na vala‘auina Iesu, ‘ona fa‘apea ifo lea o ia i lona loto, “ ‘Ana se perofeta lenei tagata se manū ‘ua na iloa o lenei fafine, o le fafine agasala.” 40 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Simona e, e i ai le mea ‘ou te fia fai atu ai ‘iā te oe.” ‘Ua fai mai o ia, “ ‘Ua lelei, le a‘oa‘o e, fetalai mai ia.” 41 ‘Ona fetalai atu loa lea o Iesu, “Sa i ai le tagata fa‘a‘une tupe na ‘aitalafu ai isi tagata e to‘alua. Na ‘aitalafu e le isi le lima selau tālā, a o le isi e lima sefulu tālā. 42 E leai se isi o lā‘ua na mafai ‘ona toe totogi atu o nei tupe; ‘ona fa‘amāgaloina lea o i lā‘ua uma e ia. Se‘i ta‘u mai lava po o ai o i lā‘ua ia o le a sili ‘ona alofa i le ali‘i fa‘a‘une tupe?” 43 ‘Ona tali atu lea o Simona, “O lo‘u manatu o lē na tele lana ‘aitalafu na fa‘amāgaloina.” ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “ ‘Ua sa‘o lau tali.” 44 ‘Ua fāliu atu Iesu i le fafine, ma ‘ua fetalai atu ia Simona, “Va‘ai la oe i le fafine lenei! Na ‘ou ulu mai i lou fale, ‘ae ‘e te le‘i aumai ni vai mo o‘u vae; a o ia nei, ‘ua na fufulu o‘u vae i ona loimata, ma solo i lona lava lauulu. 45 ‘E te le‘i fa‘afeiloa‘i a‘u i le sogi, a o ia nei, e le‘i mapu ‘ona sogi i o‘u vae talu lava lona ulufale mai. 46 ‘E te le‘i fa‘au‘u mai fo‘i lo‘u ulu i le suāu‘u, a o ia nei, ‘ua na fa‘au‘uina o‘u vae i le suāu‘u taugatā. 47 O lea fo‘i ‘ou te fai atu ai, o le tele o lona alofa ‘ua fa‘amāgaloina ai ana agasala e tele, e pei ‘ona fa‘aalia nei; auā o lē ‘ua fa‘amāgaloina i se mea itiiti, e itiiti fo‘i lona alofa.” 48 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i le fafine, “ ‘Ua fa‘amāgaloina au agasala.” 49 O isi fo‘i sa fa‘atasi ma ia i le laulau, ‘ua fa‘apea ifo i o latou loto, “O ai lenei tagata ‘ua na fa‘amāgalo agasala?” 50 A ‘ua fetalai atu Iesu i le fafine, “ ‘Ua fa‘aolaina oe i lou fa‘atuatua. Alu ia oe ma le manuia.”
Luka 8
1 ‘Ua malaga ta‘amilo Iesu i ‘a‘ai ma nu‘u, ma tāla‘i atu le Tala Lelei o le Mālō o le Atua. ‘Ua fa‘atasi fo‘i ma ia so‘o e to‘asefulu ma le lua, 2 ‘atoa ma isi fafine o ē sa i ai temoni, ma isi ma‘i na fa‘amālōlōina e ia, o Maria, lē ‘ua ta‘ua o le Makatala. O ia fo‘i lea na tuli‘esea ai e Iesu agaga leaga e to‘afitu, 3 ma Ioana le avā a Kusa, le ‘au‘auna pule a Herota, ma Susana, ‘atoa ma isi fafine e to‘atele, o ē na fesoasoani ‘iā Iesu ma ona so‘o ‘iā latou mea totino. 4 ‘Ina ‘ua potopoto ane tagata e to‘atele ‘iā Iesu mai lea ‘a‘ai ma lea ‘a‘ai, sa fetalai atu loa o ia i le tala fa‘atusa: 5 “Na alu atu le isi tagata e lūlū ana fatu la‘au totō. ‘Ua lūlū e ia fatu i le fanua, ‘ona pa‘ū ai lea o isi i le auala, ‘ua solia e tagata ma ‘aina e manu felelei. 6 ‘Ua pa‘u‘ū isi i le mea gaoā, ‘ona totogo a‘e lea a ‘ua magumagu ‘ona o le lē susū o le ‘ele‘ele. 7 O nisi fo‘i fatu ‘ua pa‘u‘ū i le vao tuitui, ‘ua tutupu fa‘atasi ai, ‘ona filia ai lea e le vao tuitui. 8 A o isi ‘ua pa‘u‘ū i le ‘ele‘ele lelei; ‘ua tutupu olaola ma fua ma e tofu ma le ta‘iselau o fua.” ‘Ua fetalai atu o ia i nei mea ‘ona ‘alaga atu lea, “O lē ‘ua i ai taliga e fa‘alogo ai, fa‘alogo lelei mai ia.” 9 ‘Ua fesili ane ona so‘o ‘iā Iesu, po o le ā le uiga o lenei tala fa‘atusa. 10 ‘Ona tali atu lea o Iesu, “ ‘Ua tu‘uina atu ‘iā te ‘outou ‘ia iloa mea lilo o le Mālō o le Atua; a o isi ‘ua ‘ou tautala atu i ai i tala fa‘atusa, ‘ina ‘ia na ‘ona va‘ai i latou ‘ae lē iloa se mea; ia fa‘alogo fo‘i, ‘ae lē malamalama. 11 “O le uiga lenei o le tala fa‘atusa: O le fatu, o le afioga lea a le Atua. 12 O fatu na pa‘u‘ū i le auala, o i latou ia ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, a ‘ua alu ane le tiapolo ma ‘ave‘eseina le a‘oa‘oga mai o latou loto, ‘ina ne‘i talitonu i latou ma fa‘aolaina ai. 13 O fatu fo‘i na pa‘u‘ū i le mea gaoā, o i latou ia ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, ‘ona talia loa lea ma le ‘oli‘oli, a ‘ua le‘i mautū i totonu i o latou loto. ‘Ua na o sina taimi pu‘upu‘u e talia ai, ‘ona toe ō ‘ese lea pe a o‘o mai fa‘aosoosoga. 14 O fatu na pa‘u‘ū i le vao tuitui, o i latou ia ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, a o le popole i ‘oloa ‘atoa ma fiafiaga o le olaga nei ‘ua fētina‘iina ai, ‘ua lē mafai ai ‘ona matua o latou fua. 15 A o fatu na pa‘u‘ū i le ‘ele‘ele lelei, o i latou ia ‘ua fa‘alogo i le ‘upu, ma ‘ua tausi loa i ai ma le fa‘amaoni ma le loto lelei, ma tauivi pea ma le ‘onosa‘i se‘ia o‘o ‘ina fua mai. 16 “E leai se tagata na te tutuina le molī ma ufiufi i le tanoa, pe tu‘u fo‘i i lalo o le moega. E leai! E tu‘u i luga o le tulaga, ‘ina ‘ia iloa ai lona malamalama e i latou uma o ē e ulufale mai. 17 “Auā e leai se mea o natia o le a lē fa‘aalia, e leai fo‘i se mea lilo o le a lē ‘aumaia i le malamalama. 18 “O le mea lea, ‘ia ‘outou fa‘aeteete i mea ‘ua ‘outou fa‘alogo ai; auā o lē ‘ua i ai ni mea, o le a saga fa‘ateleina ana mea; a o lē ‘ua leai ni ana mea, e o‘o lava i sina mea itiiti e manatu o ia o lo‘o i ai ‘iā te ia, e ‘ave‘eseina.” 19 ‘Ua ō mai ‘iā Iesu lona tinā ma ona uso, a ‘ua lē mafai ‘ona sao atu ‘iā te ia ‘ona o le tumu tele o tagata. 20 ‘Ona geno ane lea o le isi ‘iā Iesu, “O lo‘o i fafo lou tinā ma o uso, e fia feiloa‘i ma oe.” 21 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou “O lo‘u tinā ma o‘u uso, o i latou ia o ē e fa‘alogo i le afioga a le Atua ma usiusita‘i i ai.” 22 ‘Ua maliu a‘e Iesu ma ona so‘o i le va‘a i le isi aso, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “Tatou ō atu ia i le la itū o le vai!” ‘Ona malaga atu ai lea o i latou. 23 Sa tofā Iesu a o alu atu lo latou va‘a. ‘Ona agi mai lea o le matagi malosi, ma ‘ua osofia ai lo latou va‘a, toeitiiti lava goto; ‘ona matata‘u ai lea o i latou. 24 ‘Ona fafagu lea o Iesu e ona so‘o, “Le Ali‘i e, le Ali‘i e, o le a oti i matou!” ‘Ona ala lea o Iesu ma vavao le matagi ma peau, ‘ona filemū ai lea, ‘ua matuā malū lava. 25 ‘Ua fetalai atu o ia i ona so‘o, “O fea o i ai lo ‘outou fa‘atuatua?” A ‘ua matata‘u i latou ma fai ane, “O ai ‘ea lenei tagata? ‘Ua vavao e ia le matagi ma peau, ‘ona usiusita‘i lava lea ‘iā te ia.” 26 ‘Ua o‘o atu i latou i le itūmālō o Kerasene, o le itūvai lea e fa‘afeagai ma Kalilaia. 27 O le taimi na tu lau‘ele‘ele ai Iesu na fa‘afetaia‘i ai e le tagata mai le ‘a‘ai, o lē na i ai temoni; ‘ua leva ‘ona lē toe ‘ofu o ia, ‘ua lē nofo fo‘i i se fale, ‘ae na o le nofonofo i tu‘ugamau. 28 ‘Ua va‘ai mai o ia ‘iā Iesu, ‘ona ‘alaga ai lea o ia ma ‘ua fa‘apa‘ū faō i ona luma, ma fai mai ‘iā te ia ma le leotele, “Iesu e, le Alo o le Atua silisili ‘ese! O le ā lau fe‘au ‘iā te a‘u? ‘Ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te oe, ‘aua ‘e te fa‘apuapuagātiaina a‘u!” 29 ‘Ua ala ‘ona fai atu fa‘apenā le agaga leaga, auā na fa‘atonuina o ia e Iesu e alu i fafo na ‘iā te ia. E osofia so‘o o ia e le agaga leaga; e ui lava ‘ina leoleoina o ia ma sāisāi ona lima ma ona vae i filifili, ‘ae uma lava ‘ona motusi e ia; e ‘ave so‘o fo‘i o ia e le temoni i le vao. 30 ‘Ua fesili atu Iesu ‘iā te ia, “O ai ‘ea lou igoa?” ‘Ona tali mai lea o ia, “O lo‘u igoa o le ‘Au,” auā e to‘atele temoni na uluitino ‘iā te ia. 31 ‘Ua ‘ai‘oi mai temoni ‘iā Iesu ia ‘aua ne‘i ‘auina i latou i le tofē. 32 E i ai le lafu pua‘a tele sa tata‘a ai i ‘ina e lata ane i ‘auvae mauga. ‘Ona fa‘anoi atu lea o temoni ‘iā Iesu ‘ina ‘ia tu‘u atu latou e o i ai. ‘Ona tu‘u atu lea o i latou e Iesu e o i pua‘a. 33 ‘Ua ō ‘ese temoni mai le tagata ma uluitino i pua‘a. ‘Ona feosofi ifo ai lea o le lafu pua‘a i le tofē i le vai, ‘ua malelemo ai. 34 ‘Ua iloa e tagata tausi pua‘a le mea ‘ua tupu, ‘ona sosola ai lea ma fa‘asalalau atu le tala i le ‘a‘ai, ma le atunu‘u ‘atoa. 35 ‘Ua ō atu fo‘i tagata e matamata i le mea na tupu; ‘ua ō mai i latou ‘iā Iesu, ‘ona iloa ai lea e i latou le tagata na tulia ai i fafo temoni, o lo‘o nofo i vae o Iesu, ‘ua ‘ofu o ia, ma ‘ua atamai; ‘ona matata‘u ai lea o i latou. 36 O ē na va‘aitino i ai, ‘ua tāla‘i atu e i latou i tagata le mea na faia i lē sa i ai temoni, a ‘ua fa‘amālōlōina. 37 ‘Ona ‘ai‘oi mai ai lea ‘iā Iesu o nu‘u uma e tuā‘oi ma Kerasene, ‘ina ‘ia maliu ‘ese o ia ‘iā te i latou, auā ‘ua matata‘u i latou. ‘Ona maliu a‘e ai lea o Iesu i le va‘a, ‘ua toe fo‘i. 38 ‘Ua ōle mai fo‘i ‘iā Iesu le tagata sa i ai temoni ‘ina ‘ia la fa‘atasi ma ia. A ‘ua ‘auina atu o ia e Iesu ma fai atu, 39 “Fo‘i ia i lou ‘āiga, ma tāla‘i atu i ai mea ‘ua faia e le Atua ‘iā te oe.” ‘Ona alu ai lea o ia ma tāla‘i atu i le ‘a‘ai uma, mea e tele na faia e Iesu mo ia. 40 ‘Ua toe fo‘i atu Iesu i le isi itū o le vai, ‘ona talia lea o ia e tagata e to‘atele, auā sa fa‘atali mai uma i latou ‘iā te ia. 41 ‘Ua alu ane fo‘i le tagata e igoa ia Iairo le pule o le sunako. ‘Ua fa‘apa‘ū faō o ia i ‘a‘ao o Iesu ma ōle mai ‘iā te ia, ‘ina ‘ia maliu atu i lona fale, 42 ‘ona o lona afafine e to‘atasi, pe tusa o le sefulu ma le lua ona tausaga, o le a oti. A o maliu atu Iesu, ‘ua fetaomi mai i itū uma lava tagata e to‘atele. 43 Sa i ai fo‘i le fafine sa ma‘i i le puna toto i tausaga e sefulu ma le lua, ‘ua uma atu ana mea i foma‘i, ‘ae leai se isi na mafai ‘ona fa‘amālōlōina o ia. 44 ‘Ua sau o ia, ‘ua ui mai i tua, ma pa‘i atu i le pito o le ‘ofu o Iesu, ‘ona uma loa lea o lona puna toto. 45 ‘Ona fesili atu lea o Iesu, “O ai ‘ea na pa‘i mai ‘iā te a‘u?” ‘Ua fa‘afiti mai tagata uma; ‘ona fai atu lea o Peteru ma ē na fa‘atasi ma ia, “Le Ali‘i e, ‘ua fetaomi ma lolofi mai tagata e to‘atele ‘iā te oe!” 46 A ‘ua fetalai atu Iesu, “E i ai lava le tagata na pa‘i mai ‘iā te a‘u; ‘ua ‘ou iloa lea mea, auā ‘ua alu ‘ese atu le mana na ‘iā te a‘u.” 47 ‘Ua iloa e le fafine e lē o lilo o ia ‘iā Iesu, ‘ona alu atu ai lea o ia ma le gatete, ‘ua fa‘apa‘ū i luma o Iesu. ‘Ua fa‘amatala atu fo‘i e ia i luma o tagata uma le mafua‘aga na pa‘i atu ai o ia i lona pito ‘ofu, ‘atoa ma lona fa‘amālōlōina loa lava. 48 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Lo‘u afafine e, ‘ua fa‘amālōlōina oe i lou fa‘atuatua; inā alu ia ma le manuia.” 49 A o fetalai atu o ia, ‘ae sau loa le tagata mai le fale o le pule o le sunako, ma fai mai, “ ‘Ua oti lou afafine; soia ‘e te toe fa‘alavelave i le A‘oa‘o.” 50 Peita‘i ‘ua lagona e Iesu, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te ia, “ ‘Aua ‘e te fefe; tau lava ‘ina e fa‘atuatua, ‘ona ola lea o lou afafine.” 51 ‘Ua o‘o atu o ia i le fale, ‘ua lē fa‘atagaina fo‘i e ia se isi e ulufale atu fa‘atasi ma ia, vaganā ai Peteru ma Ioane ma Iakopo, ‘atoa ma le tamā ma le tinā o le teine. 52 O lo‘o fētāgisi i latou uma ma tagiauē ‘ona o ia; a ‘ua fetalai atu Iesu, “ ‘Aua tou te fētāgisi; e le‘i oti o ia, a o lo‘o moe.” 53 ‘Ona tauemu lea o i latou ‘iā te ia, ‘ina ‘ua iloa e i latou ‘ua oti le teine. 54 Peita‘i ‘ua tago o ia i lona lima, ma ‘ua vala‘au, “Tama‘ita‘i e, tu ia i luga.” 55 ‘Ona toe fo‘i mai lea o lona agaga, ma ‘ua tu loa lava o ia i luga; ‘ona fa‘atonu atu lea e Iesu ‘ina ‘ia avatu ‘iā te ia sina mea‘ai. 56 ‘Ona ofo tele ai lea o ona matua; ‘ua vavao atu e ia ‘iā te i lā‘ua, e ‘aua ne‘i ta‘u atu i se isi le mea na tupu.
Luka 9
1 ‘Ua vala‘auina e Iesu ona so‘o e to‘asefulu ma le lua, ma foa‘i atu ‘iā te i latou le mana ma le pule e tutuli ai temoni, ma fa‘amālōlō ma‘i ‘ese‘ese. 2 ‘Ua ‘auina atu fo‘i e ia i latou e tāla‘i le Mālō o le Atua, ma fa‘amālōlō i ē e mama‘i. 3 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “A ‘outou ō, ‘aua tou te ‘avea se mea e tasi e pei o le to‘oto‘o, po o se taga, po o mea‘ai, po o ni tupe. ‘Aua fo‘i ne‘i lua ni ‘ofu tino o se tasi. 4 So o se fale tou te ulu atu i ai, ‘ia ‘outou nonofo ai pea se‘ia o‘o ‘ina tu‘ua e ‘outou lenā ‘a‘ai. 5 So o se ‘a‘ai fo‘i ‘e te‘ena ai ‘outou, ‘ia ‘outou tu‘ua loa lenā ‘a‘ai ma tūtū atu i ai le pefu nai o ‘outou vae, e fai ma lapata‘iga ‘iā te i latou.” 6 ‘Ua ō atu i latou ma ta‘amilo i lea ‘a‘ai, ma folafola le Tala Lelei, ma fa‘amālōlō tagata mama‘i. 7 ‘Ua fa‘alogo Herota lē pulea Kalilaia i mea uma ‘ua faia, ‘ona matuā lē mautonu ai lea o ia, auā ‘ua fai ane nisi, “ ‘Ua toetū mai Ioane nai ē ‘ua oti.” 8 A o isi ‘ua fa‘apea, “O Elia lea ‘ua fa‘aali mai.” A o isi fo‘i ‘ua fai mai, “O se tasi o perofeta anamua lea ‘ua toetū mai.” 9 ‘Ua fai ane Herota, “Na ‘ou vavae‘eseina le ulu o Ioane, a o ai lenei tagata ‘ua ‘ou toe fa‘alogo atu ai i na mea ‘ua tutupu?” O lea sa fia va‘ai ai o ia ‘iā Iesu. 10 ‘Ua toe fo‘i mai le ‘au ‘aposetolo, ma ta‘u mai ‘iā Iesu mea uma na faia e i latou. ‘Ona ō ai lea na o ia ma ona so‘o i le ‘a‘ai o Petesaita. 11 ‘Ua fa‘alogo i ai tagata e to‘atele, ‘ona mulimuli atu ai lea o i latou ‘iā te ia. ‘Ua talia i latou e ia ma fetalai atu i ai e uiga i le Mālō o le Atua; ‘ua fa‘amālōlō fo‘i e ia i latou sa fia mālōlō. 12 ‘Ua lata ‘ina goto le la, ‘ona ō ane ai lea ‘iā te ia o so‘o e to‘asefulu ma le lua, ma fai atu, “ ‘Auina atu ia tagata e ō atu i ‘a‘ai, ma faoa ‘a‘ai o lo‘o latalata mai e mālōlō ai, ma maua ai mea‘ai; auā o le mea tu‘ufua lenei.” 13 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “Avane i ai e ‘outou ni mea‘ai.” ‘Ona tali mai ai lea o i latou, “ ‘Ua na o le lima areto ma i‘a e lua ‘ua mafai ‘ona matou maua. ‘E te finagalo ‘ea ‘ia matou ō e fa‘atau mai ni mea‘ai mo nei tagata uma?” 14 E tusa o le to‘alimaafe tane sa i ai. ‘Ua fetalai atu Iesu i ona so‘o, “Fai atu i tagata ia nonofo ta‘ito‘alimasefulu i le vaega.” 15 Sa faia fa‘apenā e so‘o. 16 ‘Ona tago ai lea o Iesu i areto e lima ma i‘a e lua, ‘ua tepa a‘e i le lagi, ‘ua fa‘afetai i le Atua, ‘ona tofitofi ai lea ma avatu i so‘o e tufatufa atu i tagata. 17 ‘Ua ‘a‘ai i latou uma ma ‘ua mā‘o‘ona, ‘ona fu‘e lea e so‘o o mea na totoe i ‘ato e sefulu ma le lua. 18 O le isi aso a o tatalo to‘atasi Iesu, na ō ane ai ona so‘o ‘iā te ia. ‘Ona fesili atu lea o ia ‘iā te i latou, “Fai mai e ā tagata e uiga ‘iā te a‘u? O ai a‘u?” 19 ‘Ona tali atu lea o i latou, “ ‘Ua fai mai nisi o oe o Ioane le Papatiso; o isi, ‘O oe o Elia,’ a o isi fo‘i, ‘O oe o se tasi o perofeta anamua ‘ua toetū mai.’ ” 20 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “A o ‘outou, o le ā la ‘outou ‘upu ‘iā te a‘u? O ai a‘u?” ‘Ona tali atu lea o Peteru, “O oe o le Keriso mai le Atua.” 21 ‘Ona vavao lea o i latou e Iesu, e ‘aua ne‘i ta‘uina atu lea mea i se tasi. 22 ‘Ua fetalai atu fo‘i, “E tatau lava ‘ona matuā mafatia le Atali‘i o le Tagata i mea e tele; ‘e te‘ena fo‘i o ia e toeaina ma ositaulaga sili ‘atoa ma a‘oa‘o tulafono. E fasiotia fo‘i o ia, ‘ae toe fa‘atūina mai i lona tolu o aso.” 23 ‘Ua fetalai atu o ia i tagata uma, “ ‘Āfai e i ai se isi e fia mulimuli mai ‘iā te a‘u ‘aua ne‘i manatu ifo o ia ‘iā te ia lava, a ‘ia ‘ave lona satauro i aso ta‘itasi ma fa‘a‘oa‘o mai ‘iā te a‘u. 24 Auā o lē e fia fa‘asaoina lona lava ola, e maumau; a o lē e fa‘amāumāu lona ola ‘ona o a‘u, e fa‘asaoina. 25 Auā o le ā ‘ea se mea aogā e maua e le tagata pe ‘āfai na te maua le lalolagi ‘atoa, a e fa‘aumatia o ia ma maumau ai lona ola? 26 ‘Āfai e ma se isi ‘iā te a‘u ma a‘u a‘oa‘oga, e ma fo‘i ‘iā te ia le Atali‘i o le Tagata pe a sau i lona mamalu, ma le mamalu o le Tamā ‘atoa ma agelu pa‘ia. 27 ‘Ae ‘ou te ta‘utino atu ‘iā te ‘outou le mea lenei: E i ai nisi o i latou o lo‘o tutū mai nei e lē o‘o i ai le oti, se‘ia latou va‘aia le Mālō o le Atua.” 28 ‘Ua ‘atoa le vaiaso talu ‘ona fetalai atu o Iesu i nei mea, ‘ona ‘ave lea e ‘iā Peteru ma Ioane ma Iakopo; ‘ua maliu a‘e i le mauga e tatalo. 29 A o tatalo o ia, sa liua ona fofoga; ona ‘ofu fo‘i ‘ua matuā pupula pa‘epa‘e. 30 ‘Ua fa‘afuase‘i fo‘i ‘ona fa‘atasi mai i ai o tagata e to‘alua, o Mose ma Elia, ma ‘ua talanoa ma ia; 31 o i lā‘ua ia na fa‘aalia mai i le mamalu fa‘alelagi. ‘Ua latou talatalanoa ma Iesu e uiga i lona maliu o le a fa‘ataunu‘uina i Ierusalema. 32 A ‘ua momoe gase Peteru ma isi so‘o. ‘Ua ala i latou, ‘ona iloa lea e i latou le mamalu o Iesu, ma tagata e to‘alua o ē sa tutū fa‘atasi ma ia. 33 ‘Ina o le a tu‘ua Iesu e ia lā‘ua, sa fai atu loa Peteru ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, ‘ua lelei ‘ona ‘ua matou ‘i‘inei. O le a matou faia ni fale ‘ie se tolu; o le tasi mo oe, o le isi mo Mose, ma le isi mo Elia.” (O le ‘upu moni na te le‘i iloa ana tala sa fai.) 34 A o fetalai pea o ia, sa lafoia mai le ata o le ao, ma ‘ua ufitia ai i latou uma; ‘ona matata‘u ai lea o so‘o. 35 ‘Ona fa‘alogoina ai lea o le si‘ufofoga mai le ao, fai mai “O lo‘u Atali‘i lenā ‘ua ‘ou filifilia, ‘ia ‘outou usiusita‘i ‘iā te ia.” 36 ‘Ua mavae atu le si‘ufofoga, ‘ona tu mai lea o Iesu, ‘ua na o ia. E le‘i tautala lava se isi o i latou i nei mea uma, pe ta‘u atu fo‘i se tasi i na aso se mea o ia mea na latou va‘ai i ai. 37 O le aso na soso‘o ai na ō ifo ai i latou mai le mauga, ‘ona fetaia‘i lea ma Iesu o tagata e to‘atele. 38 ‘Ua ‘alaga mai fo‘i se tasi mai tagata ma fai mai, “Le a‘oa‘o e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te oe, se‘i e alofa mai i lo‘u atali‘i, o si o‘u atali‘i e to‘atasi. 39 A osofia o ia e le agaga leaga, ‘ona fa‘afuase‘i lea ‘ona ‘e‘ē, ma fa‘apa‘ū i lalo ma lili, ‘ua fāuā lona gutu, ma ‘ua tu‘i pala ‘iā te ia lava; ‘ua tau lē mafai ‘ona alu ‘ese le agaga leaga mai ‘iā te ia. 40 Na ‘ou ‘ai‘oi fo‘i i ou so‘o ‘ina ‘ia latou tuli‘esea le agaga leaga, ‘ae le‘i mafaia e i latou.” 41 ‘Ona tali atu lea o Iesu, “O ‘outou o tupulaga faigatā ma le lē talitonu! O le ā le umi e tatau ai ‘ona tatou fa‘atasi ma ‘ou fa‘apalepale atu ‘iā te ‘outou?” ‘Ona fetalai atu loa lea o ia i le tagata, “Aumai ia lou atali‘i ‘i‘inei.” 42 ‘Ua alu ane le tama, ‘ona lafotūina lea o ia i lalo e le temoni, ‘ua ta‘avalevale ma ‘ua lili. ‘Ona vavao atu lea e Iesu le temoni, ma ‘ua fa‘amālōlō i le tama, ‘ona tu‘uina atu ai lea o ia i lona tamā. 43 ‘Ua matuā ofo tagata uma i le mana silisili ‘ese o le Atua. A o ofo pea i latou i mea uma na faia e Iesu, sa fetalai atu o ia i ona so‘o, 44 “ ‘Ia ‘outou matuā mafaufau i mea nei o le a ‘ou ta‘uina atu ‘iā te ‘outou; auā o le a tu‘uina atu le Atali‘i o le Tagata i lima o tagata.” 45 ‘Ae sa lē iloa e i latou le uiga o lea ‘upu, auā sa lilo ‘iā te i latou, ma ‘ua lē mafai ‘ona latou malamalama i ai. ‘Ae sa fefefe i latou e fesili atu ‘iā te ia e uiga i lea mea. 46 Sa tupu se fefinaua‘iga i so‘o, po o ai o i latou e sili. 47 ‘Ua silafia e Iesu o latou manatu, ‘ona tago ai lea o ia i le tamaitiiti, ‘ua fa‘atū i ona tafatafa. 48 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “O le tagata na te talia le tamaitiiti lenei i lo‘u igoa, ‘ua na talia a‘u; o le tagata fo‘i na te talia a‘u, ‘ua talia e ia lē na ‘auina mai a‘u; auā o lē e aupito itiiti ‘iā te ‘outou uma, e sili lava o ia.” 49 ‘Ona fai mai lea o Ioane, “Le Ali‘i e, sa matou iloa le isi tagata o lo‘o tutuli e ia temoni i lou suafa; ‘ona matou vavaoina ai lea o ia, auā e lē o fa‘atasi mai o ia ‘iā i matou.” 50 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia ‘atoa fo‘i ma isi so‘o, “ ‘Aua tou te vavaoina o ia, auā o sē e lē tete‘e mai ‘iā te ‘outou, e ‘au o ia ma ‘outou.” 51 ‘Ua latalata i ona po e si‘itia ai Iesu, ‘ona tonu ai lea i lona finagalo o le a malaga loa i Ierusalema. 52 ‘Ua ‘auina atu fo‘i e ia nisi e muamua atu i ona luma, ‘ona o lea o i latou ma afe i le isi nu‘u o Samaria, e sauni ai mea uma mo ia. 53 A o tagata o lea nu‘u ‘ua latou le talia o ia, auā ‘ua latou iloa lelei o lana malaga e aga‘i atu i Ierusalema. 54 ‘Ua iloa lenei mea e ona so‘o o Iakopo ma Ioane, ‘ona fai ane lea o i lā‘ua, “Le Ali‘i e, ‘e te finagalo ‘ea ma te fai atu ia alu ifo le afi mai le lagi e fa‘aumatia ai i latou?” 55 A ‘ua fāliu Iesu ma a‘oa‘i atu ‘iā te i lā‘ua. 56 ‘Ona ō atu ai lea o i latou i le isi nu‘u. 57 ‘Ua ō atu i latou i le ala, ‘ona fai ane ai lea o le isi tagata ‘iā Iesu, “O le a ‘ou mulimuli atu ‘iā te oe i so o se mea ‘e te maliu atu i ai.” 58 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “E i ai lua o alope, e i ai fo‘i moega o manu felelei, a o le Atali‘i o le Tagata e leai se mea e moe ai o ia.” 59 ‘Ua fetalai atu o ia i le isi tagata, “Mulimuli mai ia ‘iā te a‘u.” A ‘ua fai mai o ia, “Le Ali‘i e, tu‘u mai ia se‘i ‘ou alu muamua e tanu lo‘u tamā.” 60 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “Tu‘u pea ia ē ‘ua oti e tanu e o latou tagata oti. ‘Ae alu oe e tāla‘i le Mālō o le Atua.” 61 ‘Ua fai mai fo‘i le isi tagata, “Le Ali‘i e, ‘ou te mulimuli atu ‘iā te oe, ‘ae tu‘u mai ia se‘i ‘ou fa‘amavae muamua i lo‘u ‘āiga.” 62 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “So o se isi lava ‘ua amata ‘ona galue i le suōtosina ‘ae tepa pea i tua, e lē aogā o ia i le Mālō o le Atua.”
Luka 10
1 Mulimuli ane ‘ua tofia e le Ali‘i nisi tagata e to‘afitusefulu, ma ‘auina atu ta‘ito‘alua e muamua atu i ‘a‘ai uma, ma mea uma o le a maliu atu i ai o ia. 2 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua tele le fuata saito e fia seleseleina, ‘ae to‘aitiiti le ‘aufaigaluega. ‘Ia ‘outou tatalo i le Ali‘i e ana le fa‘ato‘aga, e ‘auina mai nisi e galulue ai. 3 Ō atu ia, ‘ou te ‘auina atu ‘outou e pei o tama‘i mamoe i le vā o luko. 4 ‘Aua tou te ‘avea se ‘ato tupe po o se taga, po o ni se‘evae; ‘aua fo‘i tou te tutū ma fa‘afeiloa‘i atu i se isi i le ala. 5 A ‘outou ulu atu i se fale, ‘ia ‘outou fai atu, ‘ ‘Ia manuia le ‘āiga nei.’ 6 ‘Āfai o lo‘o i lea fale se tagata e tatau i ai le manuia, ‘ia tumau ‘iā te ia la ‘outou fa‘amanuiaga; ‘ae ‘āfai e leai, e toe fo‘i mai lava ‘iā te ‘outou la ‘outou fa‘amanuiaga. 7 ‘Ia ‘outou nonofo ai i lea fale ma ‘a‘ai ma feinu i mea e avane e i latou; auā e tatau ‘ona avatu le taui i le tagata faigaluega. ‘Aua tou te ulufale solo. 8 So o se ‘a‘ai e talia lelei ai ‘outou pe a ‘outou ō atu i ai, ‘ia ‘outou ‘a‘ai i mea e laulauina mai i o ‘outou luma; 9 ‘ia ‘outou fa‘amālōlō fo‘i i ē e mama‘i o i ai, ma ‘ia fai atu i tagata o lenā ‘a‘ai, ‘ ‘Ua latalata ‘iā te ‘outou le Mālō o le Atua!’ 10 Peita‘i o se ‘a‘ai fo‘i tou te o‘o atu i ai, ‘ae latou te lē talia ‘outou, ‘ia ‘outou ō loa i auala ma fai atu. 11 ‘E o‘o lava i le ‘ele‘ele mai la ‘outou ‘a‘ai ‘ua pipi‘i i o matou vae, matou te tūtū atu ‘iā te ‘outou, a ‘ia ‘outou manatua lenei mea, ‘ua latalata ‘iā te ‘outou le Mālō o le Atua!’ 12 ‘Ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, e feoloolo Sotoma i lea lava ‘a‘ai pe a o‘o i le aso fa‘amasino. 13 “Talofa ‘iā te oe Koasini! Talofa ‘iā te oe Petesaita! Auā ana faia i Turo ma Saitonu vāvega na faia ‘iā te ‘outou, se manū ‘ua leva ‘ona salamō i latou ma nonofo i le ‘ie talatala ma le lefulefu. 14 ‘Ae feololo Turo ma Saitonu ‘iā te ‘outou i le aso fa‘amasino. 15 O oe fo‘i Kapanaumi, ‘e te mana‘o e fa‘aeaina oe e o‘o i le lagi, ‘ae lafotūina lava oe i lalo i Seoli! 16 “O lē e fa‘alogo, ‘ua fa‘alogo o ia ‘iā te a‘u; o lē fo‘i e tete‘e ‘iā te ‘outou, ‘ua te‘ena e ia o a‘u; o lē e tete‘e fo‘i ‘iā te a‘u, ‘ua te‘ena e ia lē na ‘auina mai a‘u.” 17 ‘Ua toe fo‘i mai le to‘afitusefulu ma le ‘oli‘oli, ma fai mai ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, e o‘o lava i temoni ‘ua usiusita‘i mai ia i matou ‘ona o lou suafa.” 18 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “Na ‘ou va‘aia le pa‘ū ifo o Satani mai le lagi e pei o le ‘emo o le uila. 19 O lenei, ‘ua ‘ou foa‘iina atu ‘iā te ‘outou le pule tou te solia ai gata ma akarava, ma le malosi uma o le fili; ma e leai lava se mea e tasi e afaina ai ‘outou. 20 Peita‘i, ‘aua tou te ‘oli‘oli ‘ona ‘ua usiusita‘i agaga ‘iā te ‘outou, a ‘ia ‘outou ‘oli‘oli ‘ona ‘ua tusia o ‘outou igoa i le lagi.” 21 O lea lava itūlā na fa‘atūmulia ai Iesu i le ‘oli‘oli mai le Agaga Pa‘ia, ‘ona fetalai atu lea o ia, “Lo‘u Tamā e, le Ali‘i o le lagi ma le lalolagi, ‘ou te fa‘afetai ‘iā te oe, auā ‘ua e natia ia mea i ē e popoto ma ē ‘ua a‘oa‘oina, a ‘ua e fa‘aalia i ē e le‘i a‘oa‘oina. Ioe, lo‘u Tamā e, o lou finagalo lava lea. 22 “ ‘Ua tu‘uina mai e lo‘u Tamā ‘iā te a‘u mea uma lava. E leai se isi na te iloa po o ai le Atali‘i, ‘ua na o le Tamā; e leai fo‘i se isi na te iloa po o ai le Tamā, ‘ua na o le Atali‘i, ma sē ‘ua loto le Atali‘i e fa‘ailoa atu i ai.” 23 ‘Ona fāliu lea o Iesu i ona so‘o ma fetalai lemū atu ‘iā te i latou, “ ‘Amu‘ia mata ‘ua va‘ai i mea ‘ua ‘outou va‘ai i ai. 24 Auā o le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu, e to‘atele perofeta ma tupu sa fia va‘ai i mea ‘ua ‘outou va‘ai nei i ai, ‘ae le‘i iloa lava e i latou; sa fia fa‘alogo fo‘i latou i mea ‘ua ‘outou fa‘alogo ai nei, ‘ae le‘i fa‘alogo ai lava i latou.” 25 ‘Ona tula‘i lea o le isi a‘oa‘o tulafono, ma taumafai e lamalama ‘iā Iesu, ma fai mai ‘iā te ia, “Le a‘oa‘o e, o le ā se mea e tatau ‘ona ‘ou faia, ‘ina ‘ia ‘ou maua ai le ola e fa‘avavau?” 26 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “O le ā le mea ‘ua tusia i le tulafono? O le ā lau faitau i ai?” 27 ‘Ona tali mai lea o ia, “ ‘Ia e alofa atu i le Ali‘i lou Atua ma lou loto ‘atoa, ma lou agaga ‘atoa, ma lou malosi ‘atoa, ma lou mafaufau ‘atoa; ia e alofa atu fo‘i i lē lua te tuā‘oi e pei o oe lava ‘iā te oe.” 28 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua sa‘o lau tali. ‘Ia fai lā‘ia fa‘apenā ‘e te ola ai.” 29 A ‘ua fa‘afiatonu le a‘oa‘o tulafono, ‘ua fai mai ‘iā Iesu, “O ai la le tagata ma te tuā‘oi?” 30 ‘Ua tali atu Iesu, “Na alu ifo le isi tagata mai Ierusalema i Ieriko, ‘ona maua lea o ia e tagata faomea, ‘ua talai e i latou ona ‘ofu, ma fasi ‘iā te ia; ‘ona o lea o i latou ‘ae ta‘atia ai, ‘ua toeitiiti lava oti. 31 Na ui ane le isi ositaulaga i lea ala. ‘Ua iloa atu e ia le tagata, ‘ona ui fa‘atafatafa ane lea o ia i le isi itūala ma alu loa. 32 E fa‘apenā fo‘i le sa Levi, na ui ane ai i lea mea ma va‘aia o ia, ‘ona ui ane fo‘i lea o ia i le isi itū ala. 33 A o le tagata Samaria na faimalaga ane fo‘i i lea lava auala, ‘ua o‘o ane i lea mea, ‘ua na iloa atu fo‘i le tagata, ‘ona alofa mutimutivale ai lea o ia ‘iā te ia. 34 ‘Ua alu atu ‘iā te ia, ma liligi i ai le suāu‘u ma le uaina i ona manu‘a, ma fusifusi e ia; ‘ua na fa‘ati‘eti‘e fo‘i o ia i lana manu, ma ‘ave i le fale talimālō e tausi ai. 35 O le aso e soso‘o ai, na tago ai o ia i tenari e lua, ma avatu i le e ona le fale ma fai atu i ai, ‘ ‘Ia e tausia lenei tagata; a i ai se isi mea ‘e te toe fa‘aaogāina mo ia, ‘ou te toe totogiina atu pe a ‘ou fo‘i mai.’ 36 O le ā lou tāofi? O ai o lenei to‘atolu e tuā‘oi ma lē na maua e tagata faomea?” 37 ‘Ua tali mai le a‘oa‘o tulafono, “O lē na alofa atu ‘iā te ia.” ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Alu lā‘ia e fai fa‘apenā.” 38 ‘Ua o‘o atu Iesu ma ona so‘o i le ‘a‘ai sa i ai le fafine e igoa ia Mareta, ‘ona talia lea o ia i lona fale. 39 O lona uso e igoa ‘iā Maria, o ia sa nofo i tafatafa o vae o le Ali‘i, ma fa‘alogologo i ana a‘oa‘oga. 40 ‘Ua lē malie Mareta ‘ona o le tele o galuega e fia faia; o lea na alu ane ai o ia ma fai atu, “Le Ali‘i e, e lē afaina ‘ea ‘iā te oe le tu‘u uma mai e lo‘u uso o galuega ‘ou te faia to‘atasi? Fai ane i ai e sau e fesoasoani mai.” 41 ‘Ua tali atu le Ali‘i ma fai atu, “Mareta, Mareta e, ‘ua e popole ma vevesi vale lou loto i mea e tele; 42 ‘ae tasi lava le mea e mana‘omia. O le mea tonu lenā ‘ua filifilia e Maria, e lē ‘ave‘esea fo‘i lea mea mai ‘iā te ia.”
Luka 11
1 Sa tatalo Iesu i le isi mea. ‘Ua uma lana tatalo, ‘ona fai ane lea ‘iā te ia o le tasi o ona so‘o, “Le Ali‘i e, ia e a‘oa‘o mai ‘iā te i matou le faiga o tatalo, e pei ‘ona a‘oa‘o atu fo‘i e Ioane i ona so‘o.” 2 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “A ‘outou tatalo, ia fai atu: ‘Le Tamā e, o i le lagi, ia pa‘ia lou suafa, ia o‘o mai lou Mālō. 3 ‘Ia e foa‘i mai mea‘ai mo i matou i aso ta‘itasi. 4 ‘Ia e fa‘amāgalo i matou ‘iā matou agasala, auā ‘ua matou fa‘amāgalo atu ia i latou uma, o ē e agaleaga mai ia i matou. ‘Aua fo‘i ‘e te ta‘ita‘iina i matou i le fa‘aosoosoga.’ ” 5 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, “ ‘Āfai ana o se isi o ‘outou ‘ua alu atu i le fale o lana uō i le tulua o po, ma fai atu, ‘La‘u uō e, se‘i aumai lava ni nai areto se tolu. 6 ‘Ua sau la‘u uō i lana malaga ma afe mai i lo‘u fale, a ‘ua leai se mea‘ai e tali ai.’ 7 ‘Āfai la e fa‘apea mai lana uō mai totonu, ‘Soia le fa‘alavelave mai. ‘Ua uma ‘ona fa‘amau le faitoto‘a; ‘ua matou ta‘o‘oto i le moega ma la‘u fānau; ‘ua ‘ou lē lavā toe tu i luga e avatu se mea ‘iā te oe.’ 8 ‘Ou te fai atu, tusa pe lē tula‘i o ia ‘ona o oe o lana uō, ‘ae tula‘i lava ma avatu ‘iā te oe mea uma ‘e te mana‘o ai, ‘ona o lou saga fa‘atauānau pea. 9 “O lea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou: ‘Ia ‘outou ōle atu, ‘ona foa‘iina mai lea ‘iā te ‘outou; ‘ia ‘outou sā‘ili, ‘ona ‘outou maua ai lea; ‘ia ‘outou tu‘itu‘i atu, ‘ona tatalaina mai lea ‘iā te ‘outou. 10 Auā o lē e ōle atu, e foa‘iina i ai; o lē e sā‘ili, e maua lava e ia, e tatalaina fo‘i le faitoto‘a i lē e tu‘itu‘i atu. 11 O ai se isi o ‘outou tamā na te avatu i lona atali‘i se gata pe a tagi mai i se i‘a? 12 Pe avatu ‘iā te ia se akarava pe a ōle mai i se fuāmoa? 13 O le ā lava lo ‘outou leaga, ‘ae tou te iloa lava ‘ona avatu mea lelei ia ‘outou fānau. E lē sili ‘ea la ‘ona foa‘i mai e le Tamā i le lagi le Agaga Pa‘ia i e ōle atu ‘iā te ia?” 14 Sa tulia e Iesu le temoni gūgū. ‘Ua alu i fafo le temoni, ‘ona fa‘ato‘ā tautala ai lea o le tagata. ‘Ona ofo tele ai lea o tagata; 15 a o isi ‘ua fai ane, “O Pelesepulo le ali‘i o temoni ‘ua na avatua ‘iā te ia le mana e tutuli ai i latou.” 16 ‘Ua lamalama fo‘i isi ‘iā te ia, ma fesili atu mo se fa‘ailoga e iloa ai ‘ua ‘iā te ia le Atua. 17 A ‘ua silafia e Iesu o latou manatu, ‘ona fetalai atu lea ‘iā te i latou, “O mālō uma e fevaevaea‘i e lē tumau; o se ‘āiga fo‘i e fevaevaea‘i e fa‘aumatia. 18 ‘Āfai la e fevaevaea‘i le mālō o Satani, e fa‘apefea ‘ona fa‘atumauina? A ‘ua ‘outou fai mai o Pelesepulo na ‘ou tulia ai temoni. 19 ‘Āfai o Pelesepulo na ‘ou tulia ai temoni, o ai la ‘ua tulia ai temoni e o ‘outou tagata? O lea ‘ua fa‘amaonia mai lo ‘outou sesē e ‘outou lava tagata. 20 ‘Āfai o le mana o le Atua ‘ua ‘ou tulia ai temoni, o lona uiga, ‘ua o‘o mai lava ‘iā te ‘outou le Mālō o le Atua. 21 “A leoleoina e le tagata malosi ma ana ‘au‘upega uma lona fale, e saogalemū ana mea uma. 22 ‘Ae ‘āfai e osofa‘ia o ia e se isi e sili ‘ona malosi ‘iā te ia, ma fa‘ato‘ilalo ‘iā te ia, ‘ona fāoa ai lea o ana ‘au‘upega uma na ia fa‘alagolago i ai, ma tufatufa atu i isi. 23 “O sē e lē au fa‘atasi ma a‘u, e tete‘e mai o ia ‘iā te a‘u; o sē e lē fa‘aputuputu fa‘atasi ma a‘u, o ia lea na te fa‘ata‘ape‘apeina. 24 “A alu i fafo le agaga leaga nai le tagata, ‘ona fealualua‘i lea o ia i nofoaga matūtū e sā‘ili se mea e mālōlō ai; ‘āfai e lē maua, ‘ona fai ifo lea o ia, ‘Se‘i ‘ou toe fo‘i i lo‘u fale na ‘ou sau ai.’ 25 ‘Ua toe fo‘i o ia i le fale, ma iloa ai ‘ua mamā ma ‘ua saunia lelei. 26 ‘Ona alu ai lea o ia ma ‘aumaia isi agaga e to‘afitu, e sili lo latou leaga i lo ia; ‘ua latou ō mai ma mau ai i inā. ‘Ona sili ai lea o le leaga o le i‘uga o lea tagata nai lo le amataga.” 27 A o fetalai Iesu i nei mea, sa vala‘au atu se fafine mai totonu o tagata e to‘atele, “ ‘Amu‘ia le manava na fānaua oe, ma susu na e susu ai.” 28 A ‘ua tali atu Iesu, “E moni, ‘ae sili ai ‘ona ‘amu‘ia i latou o ē e fa‘alogo i le afioga a le Atua ma usita‘i i ai.” 29 ‘Ua lolofi ane pea tagata ‘iā Iesu, ‘ona fetalai atu lea o ia, “ ‘Ua matuā leaga tele tagata o lenei tupulaga! ‘Ua sā‘ili mai i latou i se fa‘ailoga e fai ma fa‘ailoga va‘aia o le mana o le Atua; peita‘i e leai se fa‘ailoga e tu‘uina atu ‘iā te i latou, vaganā le fa‘ailoga na faia ia Iona. 30 Auā e pei ‘ona ‘avea le perofeta o Iona ma fa‘ailoga i tagata o Nineva, e fa‘apea fo‘i ‘ona ‘avea o le Atali‘i o le Tagata e fai ma fa‘ailoga mo tagata i aso nei. 31 O le aso fa‘amasino fo‘i e tula‘i mai ai le tupu tama‘ita‘i mai le itū i saute, ma fa‘asala i tagata o le tupulaga lenei; auā na faimalaga mai o ia mai se nu‘u mamao lava e fa‘alogo i le poto o Solomona; ‘ae ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, o lo‘o ‘i‘inei lava lē e sili ia Solomona. 32 O le aso fa‘amasino fo‘i e tutū mai ai tagata o Nineva ma fa‘asala ‘iā te ‘outou, auā na salamō i latou ‘iā latou agasala, ‘ina ‘ua fa‘alogo i le tala‘iga a Iona; ‘ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, o lo‘o ‘i‘inei lē e sili ia Iona. 33 “E leai se tutuina se molī ‘ona ufiufi lea, pe fa‘apulou i se tanoa; ‘ae tu‘u lava i luga o se tulaga maualuga, ‘ina ‘ia iloa mai ai le malamalama e i latou o ē e ulufale mai. 34 O mata, o sulu ia o lou tino; ‘āfai e lelei ou mata, e malamalama uma ai lou tino, ‘ae ‘āfai e leaga ou mata, ‘ona pouliuli ai lea o lou tino ‘atoa. 35 O lea ia e fa‘aeteete ai, ‘ina ne‘i pouliuli le malamalama o lo‘o i totonu ‘iā te oe. 36 O lea ‘āfai ‘ua malamalama lou tino ‘atoa, e aunoa ma se itū tino i le pouliuli, ‘ona malamalama uma ai lea, e pei ‘ona fa‘amalamalamaina o oe i le susulu mai o le malamalama o se molī.” 37 ‘Ua fa‘ai‘u e Iesu ana fetalaiga, ‘ona fai ane lea o le isi faresaio ‘iā te ia ‘ia la te taumamafa fa‘atasi; ‘ona ulufale lea o ia ma nofo i lalo e taumafa. 38 ‘Ona ofo ai lea o le faresaio ‘ina ‘ua taumafa Iesu ‘ae le‘i fafano. 39 ‘Ona fetalai atu lea o le Ali‘i ‘iā te ia. “O ‘outou faresaio, ‘ua fa‘amamā e ‘outou tua o ipu ti ma le ipu mafolafola, a o totonu o ‘outou ‘ua tūtūmu i le sauā ma le amioleaga. 40 Tagata vālea e! ‘Āfai o le Atua na faia tua, e le‘i faia ‘ea e ia ma totonu? 41 ‘Āfai tou te foa‘i atu ma le loto ‘atoa meaalofa i ē e matitiva, ‘ona mamā ‘ato‘atoa ai lea o ‘outou. 42 “Talofa ‘iā te ‘outou faresaio! ‘Ua ‘outou avatu i le Atua le tasi o vaesefulu o le mili, ma la‘au feū, ma la‘au afu ta‘itasi uma; a ‘ua ‘outou lē manatu i le amiotonu ma le alofa o le Atua. O mea ia e tatau ‘ona ‘outou faia, a ‘ia lē ‘avea fo‘i lea ma mea e tu‘ua ai mea o lo‘o ‘outou faia pea. 43 “Talofa ‘iā te ‘outou faresaio! ‘Ua ‘outou manana‘o e nonofo i nofoa sili i sunako, ma ‘ia fa‘aaloaloina ‘outou i nofoaga faitele. 44 Talofa ‘iā te ‘outou! ‘Ua tutusa lelei ‘outou ma tu‘ugamau ‘ua tanumia, ‘ua savavali ai tagata i o latou luga ma le lē iloa.” 45 ‘Ona fai ane lea ‘iā te ia le isi a‘oa‘o tulafono, “Le a‘oa‘o e, ‘ua ‘a‘afia ai fo‘i i matou i au ‘upu nā!” 46 A ‘ua tali atu Iesu, “Talofa fo‘i ‘iā te ‘outou a‘oa‘o tulafono! ‘Ua ‘outou fa‘ae‘e i ‘ua o isi avega mamafa e faigatā ‘ona tau‘ave, a o ‘outou e matuā leai lava se tumutumu lima o se isi o fesoasoani atu i le tau‘aveina o na avega. 47 Talofa ‘iā te ‘outou! ‘Ua ‘outou faia tu‘ugamau matagofie mo perofeta, a o perofeta lava ia na fasiotia e o ‘outou tamā. 48 ‘Ua fa‘apea ‘ona ‘outou molimau ma ta‘uleleia mea na faia e o ‘outou tamā; auā na fasioti e i latou perofeta, ‘ae fai e ‘outou o latou tu‘ugamau. 49 O lea ‘ua fa‘apea mai ai le Poto o le Atua: ‘ ‘Ou te ‘auina atu ‘iā te i latou perofeta ma ‘aposetolo; e fasiotia nisi o i latou, ‘ae sauāina isi.’ 50 O lea o le a su‘esu‘eina ai lenei tupulaga, ‘ona o le toto o perofeta uma talu le foafoaga o le lalolagi; 51 e amata mai i le toto o Apelu, e o‘o i le toto o Sakaria, o lē na fasiotia i le vā o le fatafaitaulaga ma le mea pa‘ia. O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o na mea uma lava o le a su‘esu‘eina ai le tupulaga lenei. 52 “Talofa ‘iā te ‘outou a‘oa‘o tulafono! ‘Ua ‘outou ‘ave‘esea le ki o le poto. ‘Ua ‘outou tāofi i latou o lo‘o fia ulu atu i ai, a o ‘outou tou te lē ulu lava i ai.” 53 ‘Ua maliu ‘ese Iesu nai lea mea, ‘ona matuā ita ai lea o faresaio ma a‘oa‘o tulafono, ‘ua tu‘ufesili fo‘i i latou e tau fa‘aosooso ‘iā te ia i mea e tele; 54 ma taumafai e lamalama ma sā‘ili i sana ‘upu e ono molia ai o ia.
Luka 12
1 ‘Ua lolofi mai tagata e to‘atele ma ‘ua o‘o ai ‘ina fesolia‘i. ‘Ona fetalai muamua lea o Iesu i ona so‘o, “ ‘Ia ‘outou mataala ‘ina ne‘i ‘a‘afia ‘outou i le mea fa‘afefete a faresaio, o lona uiga, o lo latou fa‘afiaamiotonu. 2 O mea uma lava o lo‘o natia o le a fa‘aalia; o mea lilo uma fo‘i o le a fa‘ailoaina. 3 O le mea lea, so o se ‘upu tou te tautala ai i le pouliuli o le a fa‘alogoina lava i le malamalama; so o se mea tou te musumusu atu ai i taliga o tagata i se potu tapunipuni, o le a ‘alagaina lea i luga o fale. 4 “A‘u uō e, ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘aua tou te matata‘u ia i latou o ē e fasioti le tino, auā e leai se isi mea e toe mafaia e i latou. 5 ‘Ae ‘ou te fa‘ailoa atu ‘iā te ‘outou lē e ao ‘ina ‘outou matata‘u i ai: ‘Ia ‘outou matata‘u i le Atua o lē e i ai le pule e lafo ai i Kena, pe a uma ‘ona fasiotia. Ioe, o ia lenā e ao ‘ina ‘outou matata‘u i ai! 6 “E lē ‘ua fa‘atauina ‘ea manu iti e lima i sene e lua? Peita‘i, e leai se isi o i latou e galo i le Atua. 7 E o‘o i o ‘outou lauulu ‘ua faitauina uma. O lea ia ‘aua ai tou te matata‘u, auā e sili ‘ona tāua ‘outou i manu iti e tele! 8 “ ‘Ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, o lē e fa‘ailoa atu lona talitonu ‘iā te a‘u i luma o tagata, e fa‘apenā fo‘i ‘ona fa‘ailoa atu o ia e le Atali‘i o le Tagata i luma o agelu a le Atua; 9 a o lē e fa‘afitia a‘u i luma o tagata, e fa‘afitia fo‘i o ia i luma o agelu a le Atua. 10 “O lē e fai ‘upu i le Atali‘i o le Tagata, e fa‘amāgaloina ia; a o lē e fāifāi i le Agaga Pa‘ia, e lē fa‘amāgaloina lea. 11 “A ‘ave ‘outou e i latou e su‘esu‘eina i sunako, po o luma o ali‘i ma faipule, ‘aua tou te popole pe fa‘apefea ‘ona ‘outou tali atu, po o ā fo‘i ni ‘upu tou te tautala atu ai. 12 Auā e a‘oa‘o atu e le Agaga Pa‘ia ‘iā te ‘outou i lea lava itūlā, ‘upu e tatau ‘ona ‘outou fai atu ai.” 13 ‘Ua fai ane ‘iā te ia le isi tagata o ē na i ai, “Le a‘oa‘o e, se‘i e fetalai ane i lo‘u uso, e vaevae lelei ia i mā‘ua ‘oloa na tu‘uina mai e lo ma tamā.” 14 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te ia, “Ali‘i e, o ai na tofia a‘u e fa‘amasino, ma vaevae a ‘oulua mea?” 15 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou uma, “ ‘Ia ‘outou mataala ma fa‘autauta ‘ina ne‘i maua ‘outou i le tu‘inanau; auā e lē o le tele o ‘oloa a le tagata e ola ai o ia.” 16 ‘Ona ta‘u atu loa lea e Iesu ‘iā te i latou lenei tala fa‘atusa: “E i ai le tagata mau‘oloa sa fua tele mai lona fanua. 17 ‘Ona fa‘apea lea o lona manatu, ‘E leai se mea e fa‘aputu i ai fua o lo‘u fanua; o le ā nei la‘u mea a fai?’ 18 ‘Ona toe manatu lea o ia, O le mea lenei o le a ‘ou faia; o le a ‘ou lepetia o‘u fale saito, ‘ae toe fausia fa‘atetele, e fa‘aputu i ai fua o lo‘u fanua ‘atoa ma a‘u ‘oloa uma. 19 ‘Ona ‘ou fai ifo lea ‘iā te a‘u lava, ‘O a‘u le tagata manuia! ‘Ua ‘iā te a‘u mea lelei uma ‘ou te mana‘o ai mo tausaga e tele. O le a ‘ou nofonofo tau ‘ina ‘ai ma inu ma ‘oli‘oli.’ ” 20 A ‘ua fetalai atu le Atua ‘iā te ia, “ ‘O oe o le vale! O le po nei lava e ‘ave‘esea ai lou ola; ‘ona fai lea ma ai nei mea uma na e saunia?’ 21 “ ‘Ua fa‘apenā lē o lo‘o fa‘aputu ‘oloa mo ia lava, ‘ae lē mau‘oloa i la le Atua.” 22 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, “O le mea lea ‘ou te fai atu ai ‘iā te ‘outou, ‘aua tou te popole i le tausiga o lo ‘outou ola i mea tou te ‘a‘ai ai; po o ‘outou tino fo‘i i mea tou te ‘o‘ofu ai. 23 Auā e sili ‘ona tāua le ola i lo le mea‘ai, e sili fo‘i ‘ona tāua le tino i lo le ‘ofu. 24 Va‘ai fo‘i i manu felelei: E lē totōina ni o latou togāla‘au; e lē fa‘aputuina fo‘i ni a latou mea‘ai; e leai fo‘i ni o latou fale e teu ai a latou mea; ‘ae fafagaina lava i latou e le Atua! E lē sili ‘ea ‘ona tāua o ‘outou i lo manu felelei? 25 O ai so ‘outou e mafaia i lona popole ‘ona toe fa‘aopoopoina nisi tausaga o lona olaga? 26 ‘Āfai la ‘ua lē mafaia e ‘outou se mea la‘itiiti fa‘apenā, aiseā tou te popole ai fua i nisi mea? 27 Va‘ai fo‘i i lautalotalo o le vao ma lo latou tutupu a‘e; e lē galulue i latou, e lē faia fo‘i e i latou ni ‘ofu mo i latou lava. ‘Ae ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e o‘o lava ia Solomona ma le tele o ana ‘oloa, e le‘i ‘ofu o ia i ni ‘ofu matagofie e pei o se tasi o ia fugāla‘au. 28 ‘Āfai ‘ua fa‘apea ‘ona fa‘a‘ofuina e le Atua vao o le fanua, o lo‘o ola mai i le asō, a o taeao ‘ua leai, ‘ua susunuina i le afi, e lē sili ‘ea ‘ona fa‘a‘ofuina e ia ‘outou o ē e fa‘atuatua itiiti. 29 “O le mea lea, ‘aua ne‘i fa‘avevesivaleina o ‘outou loto i le manatu i ni mea tou te ‘a‘ai ai, ma mea tou te feinu ai. 30 Auā o mea ia o lo‘o sā‘ilia e tagata uma o le lalolagi. ‘Ua silafia e lo ‘outou Tamā, e aogā ia mea ‘iā te ‘outou. 31 A ‘ia ‘outou sā‘ili i lona Mālō, ‘ona fa‘aopoopoina atu ai lea o ia mea uma ‘iā te ‘outou. 32 “O oe le lafu mamoe itiiti, ‘aua ‘e te fefe! Auā ‘ua finagalo lo ‘outou Tamā e tu‘uina atu ‘iā te ‘outou le Mālō. 33 ‘Ia fa‘atau atu a ‘outou mea, ma avatu le tupe e fesoasoani i ē e matitiva. ‘Ia faia mo ‘outou taga anagatā, e teu ai mo ‘outou le ‘oloa i le lagi e lē mafai lava ‘ona fa‘aitiitia, auā e leai se tagata gaoi na te gaoia, e leai fo‘i se mogamoga e ‘atia. 34 Auā o le mea e i ai a ‘outou ‘oloa, o lo‘o fa‘atasi ai fo‘i ma ō ‘outou loto. 35 “ ‘Ia nofo sauni ‘outou mo so o se mea e o‘o mai; fusi ia mau o ‘outou la‘ei, ma ‘ia fa‘amumū a ‘outou molī; 36 ‘ia ‘outou fa‘apei o tagata o lo‘o fa‘atali atu i lo latou ali‘i, se‘ia fo‘i mai o ia na i le ‘aiga o le fa‘aipoipoga. A sau o ia ma tu‘itu‘i mai, ‘ona latou tatala atu loa lea o le faitoto‘a ‘iā te ia. 37 ‘Amu‘ia nā ‘au‘auna pe a maua mai i latou e lo latou ali‘i o mataala ma nofo sauni! ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e fusi e ia ona ‘ofu, ma fai atu ‘iā te i latou uma e nonofo i lalo, ‘ona laulauina lea e ia la latou taumafataga. 38 ‘Amu‘ia fo‘i nā ‘au‘auna pe ‘āfai e sau lo latou ali‘i po o le tulua o po, po o le vaveao fo‘i, ma maua mai i latou o nofo sauni pea! 39 ‘Ae tatau ‘ona ‘outou manatua, ana iloa e le ali‘i le itūpō e sau ai le gaoi, po ‘ua na lē tu‘ua lona fale ia gaoia. 40 O le mea lea ‘ia ‘outou nofo sauniuni ai, auā o le a sau lava le Atali‘i o le Tagata, i le taimi tou te lē o manatunatu ai ‘iā te ia.” 41 ‘Ona fai ane lea o Peteru ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, na o i matou ‘ea na fa‘atatau tonu i ai lenā tala fa‘atusa, pe na faia fa‘atatau mo tagata uma lava?” 42 ‘Ona fetalai atu lea o le Ali‘i, “O ai le ‘au‘auna fa‘amaoni ma le poto, o lē ‘ua tofia e lona matai e pule i lona ‘āiga, ma avatu i ana ‘au‘auna a latou mea‘ai i taimi e tatau ai? 43 ‘Amu‘ia lea ‘au‘auna, pe ‘āfai e maua mai e lona ali‘i o faia fa‘apenā. 44 O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e tofia e le ali‘i lenā ‘au‘auna e pule i ana mea uma. 45 ‘Ae ‘āfai e fai ifo lenā ‘au‘auna i lona loto, ‘E tuai mai lo‘u ali‘i.’ ‘Ona fasi ai lea e ia o ‘au‘auna tane ma ‘au‘auna fafine; ‘ua ‘ai fo‘i ma inu ma ‘onā, 46 e sau tonu lava le ali‘i e ona lea ‘au‘auna i le aso e le‘i fa‘amoemoeina e ia, ma le taimi na te le‘i iloa; ‘ona matuā fa‘asala lea ‘iā te ia, ma fa‘ao‘o ‘iā te ia le i‘uga o ē e fa‘alogogatā. 47 “O le ‘au‘auna ‘ua na iloa le mea e mana‘o ai lona ali‘i na te faia, ‘ae lē amana‘ia ma lē faia e ia, e matuā tele lava lona fa‘asalaga. 48 A o le ‘au‘auna na te lē o iloa le mana‘o o lona ali‘i, ma ‘ua faia e ia se mea e tatau ‘ona fa‘asalaina ai, e māmā lana sala. O lē ‘ua tu‘uina i ai mea e tele, e tatau ‘ona maua mai ‘iā te ia mea e tele; o lē fo‘i ‘ua tu‘uina i ai mea e sili ‘ona tele, e tatau fo‘i ‘ona maua mai ‘iā te ia o mea e sili ‘ona tele. 49 “ ‘Ua ‘ou sau e aumai le afi i le lalolagi, ma o lo‘u mana‘o inā mū ia! 50 E i ai le papatisoga o le a papatisoina ai a‘u; ma o lo‘o mafatia ai pea a‘u se‘ia o‘o ‘ina fa‘ataunu‘uina. 51 O lo ‘outou manatu ‘ea ‘ua ‘ou sau e aumai le filemū i le lalolagi? E leai! ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e lē o le filemū a o le fevaevaea‘iga. 52 Auā e amata i le taimi nei, o le ‘āiga o i ai tagata e to‘alima, o le a fevaevaea‘i; e fa‘amasesei le to‘atolu i le to‘alua, o le to‘alua fo‘i e fa‘amasesei i le to‘atolu. 53 E māsesei le tamā ma le atali‘i, o le atali‘i fo‘i ma le tamā; e māsesei le tinā ma lana tama teine, o le tama teine fo‘i ma lona tinā; o le tinā o le tane ma le avā a lana tama, o le avā fo‘i ma le tinā o lana tane.” 54 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu ‘iā te i latou, “A iloa e ‘outou se ao ‘ua alu a‘e i sisifo, ‘ona ‘outou fai ane lea, ‘O le a timu,’ ‘ona taunu‘u lea. 55 A ‘outou fa‘alogo fo‘i ‘ua agi le matagi mai saute, ‘ona ‘outou fai ane lea, ‘O le ā la,’ ‘ona taunu‘u fo‘i lea. 56 O ‘outou o tagata pepelo! ‘Ua mafai ‘ona ‘outou matauina mea i le lalolagi ma le vā nimonimo, ma ta‘u atu o latou uiga, ‘ae aiseā tou te lē matauina ai uiga o aso nei? 57 “Aiseā tou te lē filifili lelei ai i le mea e tatau ‘ona fai? 58 ‘Āfai e molia oe e se tagata i luma o le fa‘amasinoga, ia e matuā taumafai e fa‘alelei ma ia manū o i le ala ‘oulua; ‘ina ne‘i ‘ave fa‘amalosi oe e ia i luma o le fa‘amasino, ‘ona tu‘uina atu lea o oe e le fa‘amasino i le leoleo, ma tu‘u atu ai loa oe e le leoleo i le falepuipui. 59 ‘Ou te fai atu ‘iā te oe, ‘e te lē toe ulufafo ai lava, se‘ia mae‘a ‘ona totogi uma lau sala.”
Luka 13
1 O aso tonu ia na ō mai ai nisi o i latou, ma ta‘u ‘iā Iesu le tala e uiga i tagata Kalilaia, o ē na fasiotia e Pilato a o osi a latou taulaga i le Atua. 2 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “Tou te manatu ‘ea ‘ua mafua ‘ona fasiotia fa‘apenā o nei tagata Kalilaia, ‘ona ‘ua sili ‘ona agasala i latou i lo isi tagata Kalilaia uma? 3 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e leai; peita‘i ‘āfai tou te lē salamō ia ‘outou agasala, e fa‘apenā lava ‘ona fano ‘outou uma. 4 E fa‘apefea le to‘asefulu ma le valu na pa‘ū i o latou luga le ‘olo i Seloa, ma oti ai? Tou te manatu ‘ua sili ‘ona agasala i latou i lo tagata uma o ē na nonofo i Ierusalema? 5 ‘Ou te fai atu ia ‘outou, e leai; peita‘i ‘āfai tou te lē salamō, e fa‘apenā lava ‘ona fano ‘outou uma.” 6 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou i lenei tala fa‘atusa: “E i ai le tagata sa totō le mati i lana fa‘ato‘aga; ‘ona alu atu lea o ia e sā‘ili mai ai ni fua, ‘ae leai se mea na maua mai ai. 7 ‘Ona fai atu lea o ia i lana tagata faigaluega, ‘Va‘ai oe, ‘ua tolu nei tausaga o o‘u sau pea ‘i‘inei, e fia maua ni fua mai lenei mati, ‘ae leai lava se mea ‘ua ‘ou maua. Aiseā e maumau ai fua le ‘ele‘ele? Tu‘u ia i lalo!’ 8 A ‘ua tali mai le tagata faigaluega, ‘Ali‘i e, se‘i toe tu‘u ia pea i lenei tausaga; se‘i ‘ou tago e tapu‘e, ma la‘u i ai ni mea fa‘alelei ‘ele‘ele. 9 ‘Āfai o le a fua mai ai i lea tausaga, ‘ona lelei lea; ‘ae ‘āfai e leai, ‘ona tu‘u lea i lalo.’ ” 10 A o a‘oa‘o atu Iesu i le isi sunako i le aso Sapati, 11 sa i ai i inā le fafine ‘ua i ai le agaga leaga, ma sa mafatia ai i tausaga e sefulu ma le valu; e fa‘ano‘uno‘u pea lona tua, ma e lē mafai ‘ona tu sa‘o. 12 ‘Ua silafia o ia e Iesu, ‘ona vala‘au lea o ia ‘iā te ia, “Tama‘ita‘i e, ‘ua fa‘amālōlōina nei lou ma‘i!” 13 ‘Ua fa‘ae‘e e ia ona ‘a‘ao i ona luga, ‘ona tu sa‘o loa lea o ia, ma ‘ua vivi‘i atu i le Atua. 14 ‘Ona ita ai lea o le ali‘i e pule i le sunako, ‘ona ‘ua fa‘amālōlō e Iesu le fafine i le Sapati; ‘ona fai ane lea o ia, “E ono aso e tatau ‘ona fai ai galuega; o aso na tou te ō mai ai ia fa‘amālōlōina ‘outou, ‘ae lē o le ō mai i le Sapati.” 15 A ‘ua tali atu le Ali‘i ‘iā te ia, “ ‘Ua e fa‘afiaamiotonu tele! E ta‘ito‘atasi lava ‘outou ma tatala i lana povi, po o lana asini, mai le fale manu, ma ‘ave e fa‘ainu i le Sapati. 16 A o lenei fafine, o le afafine o Aperaamo, ‘ua leva ‘ona noatia e Satani i tausaga e sefulu ma le valu; pe lē tatau ‘ea ‘ona fa‘asa‘oloto ‘iā te ia mai ‘ona noataga i le aso Sapati?” 17 O lana tali lea na taufai māasiasi ai i latou na ita ‘iā te ia, a ‘ua ‘oli‘oli tagata uma ‘ona o nei mea ofoofogia ‘ua faia e ia. 18 ‘Ua fetalai atu Iesu, “E fa‘atusa i le ā le Mālō o le Atua? O le ā se mea a ‘ou fa‘atusaina i ai? 19 E tusa ia ma le fatu o le sinapi na ‘ave e le isi tagata ma totō i lona fanua; ‘ona tupu a‘e ai lea ma ‘ua ‘avea ma la‘au tele, ‘ua fai ai e manu felelei o latou moega i ona lālā.” 20 ‘Ua toe fetalai atu fo‘i Iesu, “O le ā se mea ‘ou te fa‘atusaina i ai le Mālō o le Atua? 21 E tusa lea ma le mea fa‘afefete ‘ua ‘ave e le fafine, ma seu fa‘atasi i totonu o le paluga falaoa, ‘ua o‘o ‘ina fa‘afefeteina uma ai.” 22 ‘Ua ui atu Iesu i ‘a‘ai ma nu‘u, ma a‘oa‘o atu i tagata, a o maliu a‘e o ia i Ierusalema. 23 ‘Ua fesili ane le isi tagata ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, e to‘aitiiti ‘ea e fa‘aolaina?” ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, 24 “Finafinau ‘ina ‘ia ‘outou ulu atu i le faitoto‘a vā itiiti, auā ‘ou te fai atu ia ‘outou, e to‘atele o le a taumafai e fia ulu i totonu, ‘ae lē mafai. 25 “Auā o le taimi e tula‘i ai le matai o le fale, ma tapuni le faitoto‘a, e tutū ai ‘outou i fafo, ma tu‘itu‘i le faitoto‘a ma fai atu, ‘Ali‘i e, tatala mai le faitoto‘a.’ O le a tali mai o ia, ‘ ‘Ou te lē iloa le mea tou te ō mai ai!’ 26 O le a ‘outou fai atu, ‘Sa matou ‘a‘ai ma feinu fa‘atasi ma oe; sa e a‘oa‘o fo‘i i o matou auala.’ 27 ‘Ona toe tali mai fo‘i lea o ia, ‘ ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te lē iloa le mea tou te ō mai ai. Ō ‘ese atu ia mai ‘iā te a‘u, o ‘outou uma le ‘au fai amioleaga!’ 28 ‘Ona taufaitagiauē ai lea o ‘outou, ma lilivau o ‘outou nifo, ‘ina ‘ua ‘outou iloa atu Aperaamo, ma Isaako, ma Iakopo, ‘atoa ma perofeta uma ‘ua i le Mālō o le Atua, a o ‘outou ‘ua tulia i fafo! 29 E ō mai tagata i sasa‘e ma sisifo, mai le itū i matū ma saute, ma nonofo i le la‘o‘ai i le Mālō o le Atua. 30 ‘Ona ‘avea ai lea o nisi o i latou o lo‘o mulimuli nei ma muamua, a o nisi o i latou o lo‘o muamua nei, o le a ‘avea ma ē e mulimuli.” 31 O le taimi fo‘i lenā na ō ane ai isi faresaio ‘iā Iesu, ma fai atu ‘iā te ia, “E sili lava pe a e maliu ‘ese atu i se isi mea, auā ‘ua mana‘o Herota e fasioti ‘iā te oe.” 32 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “Inā o ia ma fai atu i lenā alope: ‘O lo‘o ‘ou tulia i fafo temoni, ma fa‘amālōlō i ē e mama‘i i le asō ma taeao; a o lona tolu o aso, ‘ou te fa‘amae‘a ai la‘u galuega.’ 33 ‘Ae peita‘i, e tatau ‘ona ‘ou fealualua‘i i le asō ma taeao, ‘atoa ma le aso i tala atu; auā e lē tatau ‘ona fasiotia se perofeta i se isi lava mea, vaganā Ierusalema. 34 “Ierusalema e, Ierusalema e, o lē e fasiotia perofeta, ma fetogi i ma‘a ē na ‘auina atu ‘iā te oe! Po ‘ua fa‘afia ‘ona ‘ou taumafai e fa‘apotopoto lau fānau, e pei o le moa ‘ona ofaofata‘i lana toloa‘i i lalo o ‘ona ‘apa‘au, ‘ae lē mafafai ‘outou! 35 O lea fo‘i ‘ua ‘ou matuā lafoa‘iina ai le mea tou te nonofo ai. ‘Ou te fai atu fo‘i ‘iā te ‘outou, tou te lē toe va‘ai mai lava ‘iā te a‘u, se‘ia o‘o i le aso tou te fai ane ai, ‘ ‘Ia manuia lē o lo‘o maliu mai i le suafa o le Ali‘i.’ ”
Luka 14
1 Na maliu atu Iesu i le fale o le isi ta‘ita‘i o faresaio i le Sapati e taumafa ai; ‘ona lamalama lea o ia e i latou. 2 ‘Ua alu ane fo‘i i ona luma le tagata ‘ua maua i le ma‘i fulafula. 3 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i a‘oa‘o tulafono ma faresaio, “ ‘Ua tusa ‘ea ma le tulafono le fa‘amālōlō o ma‘i i le Sapati pe leai?” 4 A ‘ua leai sa latou ‘upu e fai mai. ‘Ona pa‘i atu lea o Iesu i le tagata ma‘i, ‘ua fa‘amālōlō ‘iā te ia, ma tu‘u atu loa o ia e alu. 5 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Āfai e pa‘ū i le vai‘eli se asini po o se povi a se isi o ‘outou i le Sapati, e lē sisi a‘e loa ‘ea i luga i le Sapati?” 6 A ‘ua lē mafai ‘ona tali mai i latou ‘iā te ia i lea mea. 7 Na silafia e Iesu nisi o le ‘au vala‘aulia o lo‘o filifili i nofoaga sili e nonofo ai, ‘ona fetalai atu lea o ia i le tala fa‘atusa ‘iā te i latou, 8 “A vala‘auina oe e se isi i se taumafataga o se fa‘aipoipoga, ‘aua ‘e te fia nofo i le nofoaga sili, ‘ina ne‘i i ai se isi o le ‘au vala‘aulia e sili ‘iā te oe. 9 ‘Ona alu atu lea o lē na vala‘auina ‘oulua ma fai atu ‘iā te oe, ‘Se‘i nofo atu i inā le ali‘i nei!’ ‘Ona e alu ai lea ma le māasiasi i le nofoaga fa‘atauva‘a. 10 A o le mea tatau pe ‘āfai e vala‘auina oe, ia e alu ma nofo i le nofoaga aupito maulalo, ‘ina ‘ia sau lē na vala‘auina oe, ma fai atu ‘iā te oe, ‘La‘u uō e, sau ia i luga nei, i le nofoaga sili lenei mo oe!’ ‘Ona mamalu ai lea o oe i luma o le ‘au vala‘aulia uma lava. 11 Auā o lē e fa‘amaualugaina o ia e ia lava, e fa‘amaualaloina lea; a o lē e fa‘amaualaloina o ia e ia lava, e fa‘amaualugaina lea.” 12 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu i lē na vala‘auina o ia, “ ‘Āfai ‘e te saunia se taumafataga māmā, po o se taumafataga tele, ‘aua ‘e te tala‘iina i au uō, po o ou uso, po o tagata tou te ‘āiga, po o tagata mau‘oloa tou te tuā‘oi; auā e toe vala‘auina mai fo‘i oe e i latou e pei ‘ona e faia, ‘ona toe tauia mai ai lea o oe. 13 Peita‘i, a e saunia se ‘aiga, ia vala‘auina ē e matitiva, ma ē e mama‘i, ‘atoa ma ē e pipili ma ē e tauaso; 14 ‘ona manuia ai lea o oe, auā e lē mafai ‘ona toe tauia mai e i latou ‘iā te oe, ‘ae tauia oe e le Atua, pe a toe tutū mai le ‘au amiotonu nai e ‘ua oti.” 15 ‘Ua fa‘alogo le tasi o ē na nonofo i le laulau i nei mea, ‘ona fai atu lea o ia ‘iā Iesu, “ ‘Amu‘ia le tagata e ‘ai i le la‘o‘ai i le Mālō o le Atua!” 16 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Na saunia e le isi tagata le taumafataga tele, ma ‘ua vala‘auina ai e ia tagata e to‘atele. 17 ‘Ua o‘o i le taimi e fai ai le taumafataga, ‘ona ‘auina atu lea e ia o lana ‘au‘auna e fai atu i ē na vala‘auina, ‘O mai ia ‘ua mae‘a ‘ona saunia mea uma!’ 18 A ‘ua taufai fa‘afiti mai i latou uma ma fesi‘osi‘oa‘i. ‘Ua fai ane lē na muamua i le ‘au‘auna, ‘Malie fa‘aavanoa mai a‘u, se‘i ‘ou alu ‘ou te matamata i lo‘u fanua na fa‘atau.’ 19 ‘Ua fai ane fo‘i le isi, ‘ ‘Ua ‘ou fa‘atauina povi e sefulu. Malie fa‘aavanoa mai a‘u, se‘i ‘ou alu nei e fa‘ata‘ita‘i.’ 20 A o le isi fo‘i ‘ua fai ane, ‘ ‘Ua fa‘ato‘ā uma nei ‘ona ‘ou fa‘aipoipo; o le mea lea ‘ua lē mafai ai ‘ona ‘ou alu atu.’ 21 “ ‘Ua fo‘i atu le ‘au‘auna ma fa‘amatala atu nei mea uma i lona ali‘i. ‘Ona ita ai lea o le ali‘i, ‘ua fai atu fo‘i i lana ‘au‘auna, ‘Fa‘avave atu ia i ala tetele, ma alatua o le ‘a‘ai, ma aumai ē e matitiva ma ē e mama‘i, ‘atoa ma ē e pipili ma ē e tauaso.’ 22 ‘Ona fai ane lea o le ‘au‘auna, ‘Ali‘i e, ‘ua uma ‘ona fa‘ataunu‘uina o lau fa‘atonuga, a o lo‘o gaogao pea le fale.’ 23 O lea na fai atu ai loa le ali‘i i le ‘au‘auna, ‘Alu atu ia i ala‘alo ma alagālue, ma tauānau tagata e ō mai, ‘ina ‘ia tumu ai lo‘u fale. 24 Auā ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e leai lava se isi o i latou nā na vala‘auina, e tofo i sina mea‘ai o la‘u la‘o‘ai.’ ” 25 Sa o fa‘atasi Iesu ma tagata e to‘atele, ‘ona fāliu lea o ia ma fetalai atu ‘iā te i latou, 26 “ ‘Āfai e sau se isi ‘iā te a‘u, ‘ae lē tu‘u‘esea e ia mai lona loto le manatu i lona tamā ma le tinā, ma le avā ma le fānau, ‘atoa ma ona uso ma ona tuafāfine, e o‘o fo‘i ‘iā te ia lava, e lē mafai ‘ona ‘avea o ia ma o‘u so‘o. 27 O sē e lē ‘ave lona satauro ma mulimuli mai ‘iā te a‘u, e lē mafai ‘ona fai o ia ma o‘u so‘o. 28 “ ‘Āfai fo‘i e manatu se isi o ‘outou e ati a‘e se ‘olo, e muamua lava ‘ona nofo o ia i lalo ma faitau tupe, ‘ina ‘ia iloa ai po ‘ua lava. 29 Auā ‘āfai na te tu‘u le fa‘avae ‘ae lē mafai e ia ‘ona fa‘auma, o le a tauemu loa ‘iā te ia i latou uma o ē e va‘ai i ai ma fai ane, 30 ‘O le ali‘i lenei na ‘ona amata e ia se mea, ‘ae na te lē mafaia ‘ona fa‘auma.’ 31 “ ‘Āfai fo‘i e alu atu se tupu ma ‘ona tagata e sefulu afe e tau ma se isi tupu, o lē o lo‘o sau ‘iā te ia ma ona tagata e luasefuluafe, e lē muamua ‘ea ‘ona nofo o ia i lalo, ma fuafua pe mata ‘ua lava lona malosi e tau ai ma le isi tupu? 32 ‘Āfai na te lē mafaia, e ‘auina atu loa e ia se sāvali i le isi tupu manū o lo‘o mamao, e talosaga atu ai mo se filemū. 33 E fa‘apenā fo‘i se tasi o ‘outou na te lē tu‘u‘esea mea uma o lo‘o ‘iā te ia, e lē mafai lava ‘ona ‘avea o ia ma o‘u so‘o. 34 “O le mea lelei le masima, ‘ae ‘āfai e māgalo, o le ā se mea e mafai ai ‘ona toe fa‘a‘o‘ona? 35 E lē toe aogā mo le lau‘ele‘ele, e lē aogā fo‘i mo le fa‘aleleia o le ‘ele‘ele, ‘ae lafoa‘i‘eseina lava. O lē ‘ua i ai taliga e fa‘alogo ai, fa‘alogo lelei mai ia.”
Luka 15
1 ‘Ua ō ane ‘iā Iesu tagata aolafoga e to‘atele, ‘atoa ma ē e agasala e fa‘alogologo ‘iā te ia. 2 ‘Ona muimui ai lea o faresaio ma a‘oa‘o tulafono, ‘ua fai ane, “ ‘Ua talia e lenei tagata ē e agasala, ma ‘ua ‘a‘ai fa‘atasi i latou!” 3 ‘Ona ta‘u atu lea e Iesu ‘iā te i latou le tala fa‘atusa lenei: 4 “ ‘Āfai e i ai se isi o ‘outou e selau ana mamoe, ma ‘ua lē iloa le tasi, o le ā le mea na te faia? Na te tu‘ua loa lava le ivasefulu ma le iva i le fanua, ‘ae alu e sā‘ili le mamoe ‘ua sē se‘ia maua. 5 A maua, ‘ona fa‘afuata lea ma le ‘oli‘oli; 6 ma fo‘i atu i lona ‘āiga e fa‘apotopoto ana uō, ma ē e tuā‘oi ma ia, ma fai atu ‘iā te i latou, ‘ ‘Ia tatou fiafia, auā ‘ua maua la‘u mamoe na lē iloa.’ 7 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e fa‘apenā fo‘i ‘ona sili atu le ‘oli‘oli i le lagi, ‘ona o le tagata agasala e to‘atasi ‘ua salamō, i lo le to‘aivasefulu ma le iva o tagata amiotonu, latou te lē lagona le salamō. 8 “ ‘Āfai fo‘i o se fafine e ana tupe siliva e sefulu, a ‘ua lē iloa le tupe e tasi, o le ā le mea na te faia? E tutu e ia le molī, ma tafitafi lona fale, ma matuā sā‘ili se‘ia maua. 9 A maua, ‘ona fa‘apotopoto ai lea e ia o ana uō ma ē e tuā‘oi ma ia, ‘ua fai atu i ai, ‘ ‘Ia tatou fiafia, auā ‘ua maua la‘u tupe na lē iloa.’ 10 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e fa‘apenā lava ‘ona ‘oli‘oli agelu a le Atua, ‘ona o le tagata agasala e to‘atasi ‘ua salamō.” 11 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu, “Sa i ai le isi tamaloa ma ona atali‘i e to‘alua. 12 ‘Ua fai ane fo‘i le ui‘i i lona tamā, ‘Lo‘u tamā e, aumai ia lo‘u vaega o le ‘oloa.’ ‘Ona vaevae ai lea e le tamā ana mea ‘iā te i lā‘ua. 13 ‘Ua mavae nai aso, ‘ona fa‘apotopoto ai lea e ia ana mea uma, ‘ae alu malaga i se nu‘u mamao, ma fa‘amāumāu solo ai ana mea i se olaga so‘ona fai. 14 ‘Ua uma atu ana mea, ‘ona oge tele ai lea o lea nu‘u; ‘ua matuā mativa ai o ia. 15 ‘Ua alu o ia e faigaluega i le isi tagata o lea nu‘u; ‘ua ‘auina fo‘i o ia e lea tagata i ona fanua e fafaga ana pua‘a. 16 ‘Ua tele lona mana‘o i atigi mea sa ‘aina e pua‘a e ‘ai ai o ia, ‘ae leai lava se isi na avane sina mea ‘iā te ia. 17 ‘Ona fai ifo ai lea o ia, ‘O ‘au‘auna uma a lo‘u tamā, o lo‘o lava ma totoe a latou mea‘ai, a o a‘u lenei o le a oti i le fia ‘ai! 18 O le a ‘ou tula‘i ma alu atu i lo‘u tamā, ma fai atu i ai, lo‘u tamā e, ‘ua ‘ou agasala i le Atua; ‘ua ‘ou agasala fo‘i ‘iā te oe. 19 ‘Ua lē tatau ‘ona toe ta‘ua a‘u o sou atali‘i; a ‘ia ‘avea a‘u e pei o sē tasi o au ‘au‘auna.’ 20 ‘Ona tula‘i lea o ia, ‘ua fo‘i atu i lona tamā. “ ‘Ua iloa mamao atu fo‘i o ia e lona tamā, ‘ona mutimutivale lea o lona alofa; ‘ua momo‘e atu, ‘ua fusi ‘iā te ia, ma sogi atu ‘iā te ia. 21 A ‘ua fai mai le atali‘i ‘iā te ia, ‘Lo‘u tamā e, ‘ua ‘ou agasala i luma o le Atua ‘atoa ma ou luma, ‘ua lē tatau ‘ona toe ta‘ua a‘u o sou atali‘i.’ 22 A ‘ua vala‘au le tamā i ana ‘au‘auna, ma fai atu i ai, ‘Fa‘avave! Aumai le ‘ofu talaloa aupito lelei, ma fa‘a‘ofu ai o ia; fa‘amaulu se mama i lona tamatama‘ilima, ma tu‘u ni se‘evae i ona vae. 23 ‘Ave se tama‘i povi peti e fasi, se‘i o tatou ‘a‘ai ai ma fiafia; 24 auā o lo‘u atali‘i lenei na oti, a o lenei ‘ua toe ola mai; na lē iloa fo‘i, a o lenei ‘ua toe maua.’ ‘Ona latou ‘a‘ai ai lea ma le ‘oli‘oli. 25 “O le taimi lea a o i le vao le atali‘i ulumatua. ‘Ua fo‘i mai o ia, ‘ua lata mai i le fale, ‘ona fa‘alogoina ai lea e ia lā‘aupese ma siva. 26 ‘Ua vala‘au o ia i le isi ‘au‘auna, ma fesili atu i ai po o le ā le uiga o ia mea. 27 ‘Ona fai mai lea o le ‘au‘auna ‘iā te ia, ‘ ‘Ua toe fo‘i mai lou uso; ma ‘ua fasi ai e lou tamā le tama‘i povi peti, ‘ina ‘ua toe fo‘i mai o ia ma le manuia.’ 28 “ ‘Ona ita ai lea o le uso matua, ma ‘ua lē fia ulufale; o lea na alu atu ai lona tamā i fafo, ma fa‘aoleole ‘iā te ia. 29 ‘Ona fai atu ai lea o ia i lona tamā, ‘Va‘ai oe, na ‘ou ‘au‘auna ‘iā te oe i nei tausaga e tele, e leai sau poloa‘iga ‘ua ‘ou solia; peita‘i ‘e te le‘i ‘aumaia lava se tama‘i ‘oti ma a‘u matou te fiafia ai ma a‘u uō. 30 A o lou atali‘i lenā, sa fa‘amāumāu e ia au mea fa‘atasi ma fafine talitane; ‘ua sau o ia, ‘ona e fasi lea o le tama‘i povi peti mo ia!’ 31 A ‘ua tali atu le tamā ‘iā te ia, ‘Lo‘u atali‘i e, o lo‘o ta nonofo pea lava, o mea uma fo‘i o ‘iā te a‘u, o au mea uma lava na. 32 ‘Ae tatau ‘ona tatou fiafia ma ‘oli‘oli, auā o si ou uso lenā na oti, a o lea ‘ua toe ola mai; na lē iloa fo‘i o ia, a o lenei ‘ua toe maua.’ ”
Luka 16
1 ‘Ua fetalai atu Iesu i ona so‘o, “E i ai le ali‘i mau‘oloa, na logoina atu i ai ‘ua so‘ona fa‘amāumāu e lana ‘au‘auna pule ana tupe. 2 ‘Ona ‘a‘ami lea e ia le ‘au‘auna pule, ma fai atu i ai, ‘O le ā lenei mea ‘ua ‘ou fa‘alogo ai e uiga ‘iā te oe? Ta‘u mai ia le tala ‘atoa o lau galuega i mea na e pule ai, auā e lē mafai ‘ona toe ‘avea oe ma ‘au‘auna pule.’ 3 ‘Ona fai ifo ai lea o le ‘au‘auna i lona loto, ‘O le ā nei sa‘u mea a fai, auā o le a fa‘ate‘aina a‘u e lo‘u matai mai le tofi o le ‘au‘auna pule. ‘Ou te lē lavā ‘eli le fanua; ‘ou te matamuli fo‘i e ‘aisi. 4 ‘Ua ‘ou iloa nei la‘u mea e fai, ‘ina ‘ia maua ai ni a‘u uō e talileleia a‘u i o latou ‘āiga, pe a tuli‘esea a‘u ma le tofi o le ‘au‘auna pule.’ 5 “ ‘Ona ‘ami‘ami ta‘ito‘atasi lea e ia o tagata uma o ē na ‘aitalafu i mea a lona matai. ‘Ua fai atu fo‘i i lē na muamua, ‘E fia lau ‘aitalafu i lo‘u matai?’ 6 ‘Ona fai mai lea o ia, ‘E afe kalone suāu‘u.’ ‘Ona fai atu lea o le ‘au‘auna pule ‘iā te ia, ‘Tago i le pepa lea o lau ‘aitalafu. Nofo lā‘ia i lalo ma tusi e lima selau.’ 7 ‘Ua fai atu fo‘i o ia i le isi, ‘O oe fo‘i, e fia lau ‘aitalafu?’ ‘Ua tali mai o ia, ‘E selau taga saito.’ ‘Ona fai atu ai lea o le ‘au‘auna pule ‘iā te ia, ‘Le pepa lea o lau ‘aitalafu, tusi tau o le valu sefulu.’ 8 “ ‘Ua vi‘ia e le matai lenei ‘au‘auna pule amiolētonu, ‘ona o lona fai togafiti poto; auā ‘ua sili ‘ona atamamai tagata o lenei lalolagi ‘iā latou matā‘upu, i la latou lava tupulaga, i lo tagata o le malamalama.” 9 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu, “ ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou fa‘aaogāina le ‘oloa a le lalolagi e sā‘ili a‘i ni a ‘outou uō. Auā a uma le aogā o ia mea, ‘ona talileleia mai ai lea o ‘outou i le ‘āiga e fa‘avavau. 10 O lē ‘ua fa‘amaoni i nai mea iti, o le a fa‘amaoni fo‘i o ia i mea e tele; o lē amiolētonu i nai mea iti, o le a amiolētonu fo‘i o ia i mea e tele. 11 O lea fo‘i, ‘āfai tou te lē fa‘amaoni i le fa‘asoasoaina o le ‘oloa fa‘alelalolagi, e mafai fa‘apefea ‘ona fa‘atuatuaina ‘outou e tausia ‘oloa moni? 12 ‘Āfai ‘ua ‘outou lē fa‘amaoni i le tausiga o mea a se isi e lē o ni a ‘outou mea, o ai na te fia avatua ‘iā te ‘outou ni mea totino mo ‘outou lava? 13 “E leai se tautua e mafai ‘ona ‘au‘auna i ni matai se to‘alua; auā e ‘ino‘ino o ia i le isi, ‘ae alofa atu i le isi; po o le fa‘apipi‘i atu fo‘i i le isi, ‘ae lē amana‘ia le isi. E lē mafai e ‘outou ‘ona ‘au‘auna atu i le Atua ‘atoa ma le ‘oloa.” 14 O faresaio fo‘i o ē e mana‘o tupe, ‘ua fa‘alogo i latou i nei mea uma, ‘ona latou fa‘atauemu ai lea ‘iā Iesu. 15 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “O ‘outou ‘ua fa‘atagā amiotonu i luma o tagata, a ‘ua silafia lava e le Atua o ‘outou loto. Auā o le mea sili ‘ona tāua i tagata, o le mea ‘inosia lenā i le silafaga a le Atua. 16 “Sa fa‘aaogāina le tulafono a Mose, ‘atoa ma tusitusiga a perofeta, se‘ia o‘o mai i le taimi o Ioane le Papatiso; ‘ae talu mai i lea taimi, ‘ua folafolaina le Tala Lelei o le Mālō o le Atua, ma ‘ua finafinau i ai tagata uma. 17 Peita‘i e faigofie ‘ona mavae ‘ese atu le lagi ma le lalolagi, i lo le ‘ave‘eseina o sina mata‘itusi e tasi o le tulafono. 18 “O sē e fa‘ate‘a lana avā, ‘ae faiavā i se isi fafine, ‘ua mulilua o ia; o se tagata fo‘i e faiavā i le fafine na fa‘ate‘aina e lana tane, ‘ua mulilua fo‘i o ia. 19 “E i ai le ali‘i mau‘oloa sa ‘ofu i ‘ofu matagofie e sili ‘ona taugatā; ma sa taumafa fo‘i o ia ma le fiafia i mea lelei i aso uma. 20 Sa i ai fo‘i le isi tagata mativa e igoa ia Lasalo, ‘ua lilo lona tino i le papala, sa masani ‘ona ta‘oto‘oto i le faitoto‘a o le fale o le ali‘i mau‘oloa. 21 Na fa‘amoemoe o ia e ‘ai momoi mea e pa‘u‘ū ifo i le laulau a le mau‘oloa. ‘Ua ō ane fo‘i ta‘ifau ma etoeto ona papala. 22 “ ‘Ua oti le tagata mativa, ‘ona ‘aveina lea o ia e agelu i tafatafa o Aperaamo. Oti fo‘i le tagata mau‘oloa ma ‘ua tanu; 23 ‘ua mafatia i Seoli; ‘ua tepa a‘e o ia ma iloa mamao atu Aperaamo, ma Lasalo i ona tafatafa. 24 ‘Ona ‘alaga atu ai lea o ia, ‘Lo‘u tamā e, Aperaamo! Alofa mai ‘iā te a‘u; ‘auina mai Lasalo e fufui le tumutumu o lona tamatama‘ilima i se vai, se‘i fa‘amālū a‘i lo‘u laulaufaiva, auā ‘ua ‘ou matuā puapuagātia i le mumū o lenei afi.’ 25 “A ‘ua tali atu Aperaamo, ‘Lo‘u atali‘i e, ia e manatua sa e maua mea lelei e tele i lou olaga, a o Lasalo sa puapuagātia; o lenei la ‘ua fa‘afiafiaina o ia, a ‘ua mafatia oe. 26 E lē gata i lea, a ‘ua i ai fo‘i le vanu loloto ‘ua vā a‘i i tatou; ‘ua lē mafai ai ‘ona sao atu nisi i ‘ina, ‘ua lē mafai ai fo‘i i inā ‘ona sao mai nisi ‘i‘inei.’ 27 ‘Ona fai atu ai lea o le ali‘i mau‘oloa, ‘ ‘Āfai o lea, lo‘u tamā e, ‘ou te ‘ai‘oi atu ‘iā te oe, se‘i e ‘auina Lasalo i le ‘āiga o lo‘u tamā; 28 e lapata‘i atu i o‘u uso e to‘alima o i ai, ‘ina ne‘i ō mai fo‘i i latou i lenei nofoaga pagātia.’ 29 “A ‘ua fai ane Aperaamo ‘iā te ia, ‘O lo‘o i ai Mose ma perofeta e lapata‘iina i latou; e tatau ‘ona usiusita‘i i latou i ai.’ 30 ‘Ua tali atu le ali‘i mau‘oloa, ‘E lē lava lenā lo‘u tamā e, Aperaamo! Peita‘i, ‘āfai e alu atu ia i latou se isi ‘ua toetū mai nai le oti, o le taimi lava lenā e salamō ai i latou.’ 31 A ‘ua fai atu Aperaamo, ‘ ‘Āfai e lē fa‘alogo i latou ia Mose ma perofeta, tusa lava pe toetū mai se isi nai e ‘ua oti, e lē toe talitonu lava i latou i ai.’ ”
Luka 17
1 ‘Ua fetalai atu Iesu i ona so‘o, “E tutupu mai pea lava mea e fa‘asesēina ai tagata; ‘ae talofa lava i lē e mafua ai ia mea! 2 E sili pe ana nonoa se ma‘a tele i le ‘ua o lea tagata, ma lafoina i le sami, nai lo le faia e ia o se mea e fa‘asesēina ai se tasi o i latou nei e vaivai. 3 ‘Ia ‘outou fa‘aeteete: ‘āfai ‘ua sesē mai lou uso ‘iā te oe, a‘oa‘o ‘iā te ia; ‘āfai e salamō o ia, ia e fa‘amāgalo ‘iā te ia. 4 ‘Āfai e fa‘afitu i le aso ‘ona sesē mai o ia ‘iā te oe, ma fa‘afitu fo‘i i le aso ‘ona liliu mai o ia ‘iā te oe ma fai mai, ‘ ‘Ua ‘ou salamō,’ e ao ‘ina e fa‘amāgaloina pea lava o ia.” 5 ‘Ona fai ane lea o le ‘aposetolo i le Ali‘i, “ ‘Ia e fa‘atuputeleina lo matou fa‘atuatua.” 6 ‘Ua fetalai atu le Ali‘i: “ ‘Āfai e maua e ‘outou le fa‘atuatua e pei o le fatu la‘au itiiti o le sinapi, e mafai ‘ona ‘outou fai atu i lenei la‘au, ‘ ‘Ia lia‘iina oe ma totōina i le sami,’ ‘ona faia lava lea fa‘apenā. 7 “O ai o ‘outou e mafai ‘ona fai atu i lana ‘au‘auna ‘ua fo‘i mai i le vao, sa suatia ai e ia le ‘ele‘ele, pe sa leoleo ai fo‘i mamoe, ‘Sau loa ‘ina fai lau mea‘ai’? 8 E lē fai atu ‘ea ‘iā te ia, ‘Sauni mai loa la‘u mea‘ai; sui ou lavalava ma laulau mai loa la‘u mea‘ai se‘i ‘ou ‘ai, ma inu; a mae‘a ‘ona e ‘ai ai lea’? 9 E fa‘afetai atu ‘ea le matai i lea ‘au‘auna, e tusa i lona faia o mea uma na fa‘atonuina ai o ia e fai? Ailoga e fa‘apea. 10 E fa‘apenā fo‘i ‘outou; a uma ‘ona ‘outou faia o mea uma na poloa‘iina ai ‘outou, ‘ona ‘outou fai ane ai lea, ‘O ‘au‘auna lē aogā i matou nei; o mea uma ‘ua matou faia, o la matou galuega lava lenā.’ ” 11 ‘Ina ‘ua maliu atu Iesu i Ierusalema, sa ui atu o ia i Samaria ma Kalilaia. 12 ‘Ua o‘o atu o ia i le isi ‘a‘ai, ‘ona fetaia‘i lea o ia ma lepela e to‘asefulu o lo‘o tutū mamao mai. 13 ‘Ua ‘alalaga mai i latou, “Le Ali‘i e Iesu, ia e alofa mai ‘iā te i matou!” 14 ‘Ua silafia i latou e Iesu, ‘ona fetalai atu lea o ia, “ō ia ma fa‘aali ‘outou i ositaulaga.” ‘Ona ō ai lea o i latou, ma sa fa‘amālōlōina loa. 15 ‘Ua iloa e le tasi o i latou ‘ua fa‘amālōlōina, ‘ona toe fo‘i mai ai lea, ‘ua vivi‘i atu i le Atua ma le leotele. 16 ‘Ua fa‘apa‘ū faō o ia i vae o Iesu, ma fa‘afetai atu ‘iā te ia; o le Samaria fo‘i o ia. 17 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “E lē to‘asefulu ‘ea i latou na fa‘amālōlōina? A o fea le to‘aiva? 18 Aiseā ‘ua fo‘i mai ai na o lenei tagata ‘ese e fa‘afetai atu i le Atua?” 19 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Tu ia i luga ma alu, ‘ua fa‘amālōlōina oe i lou fa‘atuatua.” 20 ‘Ua fesiligia Iesu e faresaio pe o‘o mai afea le Mālō o le Atua. ‘Ona tali atu lea o ia ‘iā te i latou, “E lē o‘o mai le Mālō o le Atua ma ni fa‘ailoga va‘aia. 21 E lē fai ane fo‘i tagata, ‘O lea ‘ua ‘i‘inei!’ pe fai ane, ‘O la ‘ua i ilā!’ auā ‘ua i totonu lava ‘iā te ‘outou le Mālō o le Atua.” 22 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o: “E o‘o mai aso tou te manana‘o tele ai ‘ia iloa se aso e tasi o le Atali‘i o le Tagata, ‘ae tou te lē iloa. 23 O le a fai ane fo‘i nisi ‘iā te ‘outou, ‘O lea ‘ua ‘i‘inei!’ pe fai ane, ‘O la ‘ua i ilā!’ ‘Aua tou te ō atu i ai, pe mulimuli ‘iā te i latou. 24 Auā e pei ‘ona ‘emo mai o le uila mai le isi itūlagi, ma malamalama atu i le isi itūlagi, o le a fa‘apea lava le fa‘aalia mai o le Atali‘i o le Tagata i lona aso. 25 ‘Ae tatau ‘ona mua‘i tigāina o ia i mea e tele, ma lafoa‘iina e tagata o lenei tupulaga. 26 ‘Ae pei lava ‘ona faia i aso o Noa, e fa‘apea fo‘i ‘ona faia i aso o le Atali‘i o le Tagata. 27 ‘Ua ‘a‘ai i latou ma feinu, ‘ua faiavā fo‘i i latou ma nofotane, e o‘o lava i le aso na ulu atu ai Noa i le va‘a; sa o‘o mai loa le lolo ma fano ai i latou uma. 28 E pei fo‘i ‘ona faia i aso o Lota; ‘ua ‘a‘ai i latou ma feinu, ‘ua fa‘atau mai ma fa‘atau atu, ‘ua totō mea ma fausia fale; 29 a o le aso lava na tu‘ua ai e Lota Sotoma, na to fa‘aua mai ai le afi ma le teiō mai le lagi, ma fano ai i latou uma. 30 O le a fa‘apenā lava ‘ona faia i le aso e fa‘aalia mai ai le Atali‘i o le Tagata. 31 “O le tagata o lo‘o i luga o lona fale i lenā aso, ‘aua ne‘i toe alu ifo e ‘ave ni ana mea o i totonu o le fale; e fa‘apea fo‘i le tagata o lo‘o i le fanua, ‘aua le toe fo‘i mai o ia. 32 ‘Ia ‘outou manatua le avā a Lota! 33 O lē e fia fa‘asao i lona lava ola, e maumau ai ‘iā te ia; a o lē e fa‘amāumāu i lona ola, e fa‘asaoina ai e ia. 34 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, o lenā po, e i ai ali‘i e to‘alua i le moega e tasi; e ‘ave‘esea le to‘atasi ‘ae tu‘ua le isi. 35 E galulue fa‘atasi fo‘i fafine e to‘alua; e ‘ave‘esea le to‘atasi, ‘ae tu‘ua le isi. ” 37 ‘Ona fesili ane lea o ona so‘o ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, o fea e taunu‘u ai na mea?” ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te i latou, “O le mea e i ai le tino mate, e fa‘apotopoto i ai aeto.”
Luka 18
1 ‘Ua ta‘u atu e Iesu lenei tala fa‘atusa e a‘oa‘o atu ai ‘iā te i latou, ‘ina ‘ia tatalo pea lava pea, ‘ae ‘aua le fa‘avaivai. 2 “Sa i le isi ‘a‘ai le fa‘amasino e lē mata‘u i le Atua, e lē āva fo‘i i tagata. 3 Sa i ai fo‘i i lea lava ‘a‘ai le fafine ‘ua oti lana tane. Sa alu ane so‘o o ia ma ‘ai‘oi ane ‘iā te ia, ‘Se‘i e fesoasoani mai, ma fa‘amasino i lē ‘ua i ai a‘u mea.’ 4 E tele aso sa lē mafai ai le fa‘amasino, ‘ae mulimuli ane ‘ua fa‘apea ifo o ia i lona loto, ‘E ui lava ‘ina ‘ou lē mata‘u i le Atua, ma ‘ou te lē āva fo‘i i tagata, 5 ‘ae ‘ona o le fa‘asoesā mai pea o lenei fafine ‘ua oti lana tane, o le a ‘ou fa‘amasinoina ai lē ‘ua i ai ana mea, ‘ina ne‘i fai pea ma fa‘alavelave ‘iā te a‘u lona sau so‘o.’ ” 6 ‘Ona fetalai atu lea o le Ali‘i, “ ‘Ua ‘outou fa‘alogo la i ‘upu a le fa‘amasino amiolētonu! 7 Pe lē fa‘amasino ‘ea e le Atua mea a ona tagata filifilia o lo‘o ‘alalaga ‘iā te ia i le ao ma le po? Pe fa‘atuai ‘ea ‘ona fesoasoani mai o ia ‘iā te i latou? 8 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e vave lava ‘ona fa‘amasino e ia a latou mea. Peita‘i, a sau le Atali‘i o le Tagata, e maua ‘ea e ia le fa‘atuatua i le lalolagi?” 9 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu i le tala fa‘atusa e uiga i isi tagata o ē ‘ua fa‘alagolago i la latou lava amiotonu, ‘ae manatu fa‘atauva‘a i isi tagata: 10 “E i ai tagata e to‘alua na o a‘e i le malumalu e tatalo ai; o le faresaio le isi, a o le aolafoga le isi. 11 “ ‘Ua tula‘i le faresaio, na o ia lava, ma tatalo, ‘Le Atua e, ‘ou te fa‘afetai atu ‘iā te oe ‘ina ‘ua ‘ou lē pei o isi tagata, o ē e faomea, ma ē e amioleaga, ‘atoa ma ē e mulilulua, ‘ua ‘ou lē pei fo‘i o lenā tagata aolafoga. 12 E fa‘alua ‘ona ‘ou anapogi i vaiaso ta‘itasi; ‘ou te avatu fo‘i ‘iā te oe le tasi o vaesefulu o mea uma ‘ou te maua.’ 13 “A o le aolafoga, ‘ua tu mamao atu ia, ‘ua lē mafai fo‘i ‘ona fa‘asaga a‘e ona mata i le lagi, a ‘ua pōpō e ia lona fatafata ma fai ane, ‘Le Atua e, ia e alofa mai ‘iā te a‘u le tagata agasala.’ 14 ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, na alu ifo lenā tagata i lona fale ‘ua ta‘uamiotonuina; ‘ae le‘i fa‘apenā le isi. Auā o lē e fa‘amaualuga e ia ‘iā te ia, e fa‘amaualaloina lea, a o lē e fa‘amaualalo e ia ‘iā te ia, e fa‘amaualugaina lea.” 15 Na ‘aumaia e i latou tamaiti ‘iā Iesu ‘ina ‘ia fa‘ae‘e ona ‘a‘ao i luga ‘iā te i latou. ‘Ua iloa e ona so‘o, ‘ona vavao atu lea e i latou. 16 A ‘ua vala‘au Iesu ‘iā te i latou, “Tu‘u pea ia o tamaiti e ō mai ‘iā te a‘u! ‘Aua le vavaoina i latou, auā o tagata fa‘apenā e fai mo i latou le Mālō o le Atua. 17 Manatua le mea lenei: o lē na te lē talia le Mālō o le Atua e pei o se tamaitiiti, e lē sao atu lava o ia i ai.” 18 ‘Ua fesili ane fo‘i ‘iā te ia le isi ta‘ita‘i Iutaia, “Le A‘oa‘o lelei e, o le ā se mea e tatau ‘ona ‘ou faia, ‘ou te maua ai le ola e fa‘avavau?” 19 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia: “O le ā le mea ‘e te ta‘ulelei mai ai a‘u? E leai lava se isi e lelei, vaganā le to‘atasi, o le Atua lea. 20 ‘Ua e iloa poloa‘iga: ‘Aua ‘e te mulilua; ‘aua te fasioti tagata; ‘aua ‘e te gaoi; ‘aua ‘e te molimau pepelo; ia e āva i lou tamā ma lou tinā.” 21 ‘Ua tali mai o ia, “ ‘Ua ‘ou tausia na tulafono uma talu mai lava ‘ona ‘ou itiiti.” 22 ‘Ua fa‘afofoga Iesu i nei ‘upu, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te ia, “ ‘Ua toe tasi le mea e tatau ‘ona e faia. ‘Ia e fa‘atau atu au mea uma, ma tufatufa atu le tupe i ē e matitiva, ‘ona e maua lea o le ‘oloa i le lagi; ‘ona e sau ai lea ma mulimuli mai ‘iā te a‘u.” 23 ‘Ua fa‘alogo o ia i na ‘upu, ‘ona fa‘anoanoa ai lea o ia, auā o le tagata mau‘oloa tele lava ia. 24 ‘Ua silasila atu Iesu ‘iā te ia, ‘ona fetalai atu lea, “ ‘Ua matuā faigatā tele i ē e mau‘oloa ‘ona sao atu i le Mālō o le Atua. 25 E faigofie i le kamela ‘ona ulu atu i le pū o le nila, ‘ae matuā faigatā i le mau‘oloa ‘ona sao atu i le Mālō o le Atua.” 26 ‘Ua fai ane i latou na fa‘alogo ai, “ ‘Āfai o lea, o ai ‘ea la se tasi e mafai ‘ona fa‘aolaina?” 27 ‘Ua tali atu Iesu, “O mea e lē mafaia e tagata, e mafaia e le Atua.” 28 ‘Ona fai ane lea o Peteru, “ ‘Ua tu‘ua o matou ‘āiga, ‘ae mulimuli atu ‘iā te oe.” 29 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, so o se isi na te tu‘ua le ‘āiga, po o le avā, po o uso, po o mātua, po o le fānau ‘ona o le Mālō o le Atua, 30 e maua e ia o mea e sautualasi i le taimi nei, ‘atoa ma le ola e fa‘avavau i le olaga a sau.” 31 ‘Ua ‘ave e Iesu le to‘asefulu ma le lua, ma ‘ua fetalai atu ‘iā te i latou, “Fa‘alogo mai ia! A tatou ō atu i Ierusalema, o le a fa‘ataunu‘u mea uma ‘ua tusia e le au perofeta, e uiga i le Atali‘i o le Tagata. 32 O le a tu‘uina atu ai o ia i Nu‘u ‘ese, e tauemuina ma fa‘aleagaina, e feanu fo‘i i latou ‘iā te ia. 33 Latou te sasa fo‘i ma fasioti ‘iā te ia; a o lona tolu o aso e toetū mai ai o ia.” 34 E le‘i malamalama lava so‘o i ia mea; sa lilo fo‘i ‘iā te i latou le uiga o nei afioga; e le‘i iloa fo‘i e i latou mea na fetalai atu ai Iesu. 35 ‘Ua latalata Iesu i Ieriko, sa tau atu o ia i le tagata tauaso o lo‘o nofo i tafatafa o le auala, ma ‘aisi i tagata. 36 ‘Ua fa‘alogo o ia i tagata e to‘atele o savavali ane, ‘ona fesili lea o ia, po o le ā le mea o lo‘o tupu. 37 ‘Ua ta‘u atu e i latou ‘iā te ia, “O Iesu le Nasareta lea e maliu ane.” 38 ‘Ona ‘alaga ai lea o ia, “Iesu e, le Alo o Tavita, ia e alofa mai ‘iā te a‘u!” 39 ‘Ona vavao lea o ia e tagata na muamua i luma, ma fai atu ‘iā te ia e fa‘alologo ia. A ‘ua atili ai ‘ona ‘alaga leotele o ia, “Le Alo e o Tavita, ia e alofa mai ‘iā te a‘u.” 40 ‘Ua tu Iesu ma fa‘atonu atu ia ta‘ita‘i mai le tauaso ‘iā te ia. ‘Ua latalata mai o ia, ‘ona fesili atu lea o Iesu ‘iā te ia, 41 “O le ā le mea ‘e te mana‘o ai ‘ou te faia mo oe?” ‘Ona tali mai lea o ia, “Le Ali‘i e, ia pupula o‘u mata!” 42 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Inā pupula ia! ‘Ua fa‘amālōlōina oe i lou fa‘atuatua.” 43 ‘Ua pupula loa ona mata, ma mulimuli atu ‘iā Iesu, ma fa‘afetai a‘e i le Atua. ‘Ua iloa e le nu‘u uma, ‘ona vivi‘i atu ai lea o i latou i le Atua.
Luka 19
1 ‘Ua ui atu Iesu i totonu o le ‘a‘ai o Ieriko. 2 Sa i ai i ‘ina le tagata aolafoga sili e igoa ia Sakaio; o le tagata mau‘oloa o ia. 3 Sa naunau o ia e fia va‘ai ‘iā Iesu, ‘ae sa lē mafai ‘ona o le tumu o tagata, auā o le tagata pu‘upu‘u o ia. 4 O le mea lea na momo‘e ai loa o ia ‘ia fa‘asili i luma, ma a‘e i le la‘au o le sukamoru, e va‘ava‘ai ifo ai ‘iā Iesu; auā o le a ui ane ai o ia. 5 ‘Ua o‘o atu Iesu i ai, ‘ona tepa a‘e lea i luga ‘ua silafia ai e ia Sakaio. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “Sakaio e, alu ifo ia i lalo, auā e tatau ‘ona ‘ou i ai i lou fale i le aso nei.” 6 ‘Ona fa‘avave ifo ai lea o Sakaio i lalo, ma ‘ua tali mai ‘iā te ia ma le fiafia tele. 7 ‘Ua iloa e i latou uma, ‘ona muimui ai lea ma fai ane, “ ‘Ua alu atu o ia e api i le fale o le tagata agasala.” 8 A ‘ua tu Sakaio i luga, ma fai mai i le Ali‘i, “Le Ali‘i e, o le a ‘ou avatu le ‘afa o a‘u mea uma i ē e matitiva. ‘Āfai fo‘i ‘ua ‘ou ‘avea ni mea a se isi i se auala lē sa‘o, ‘ou te taui atu i ai e ta‘ifā.” 9 ‘Ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “ ‘Ua o‘o mai le fa‘aolataga i le ‘āiga nei i le asō; ‘ona ‘ua fai o ia ma atali‘i o Aperaamo. 10 Auā ‘ua sau le Atali‘i o le Tagata e sā‘ili, ma fa‘aola, i lē na lē iloa.” 11 A o fa‘alogo mai i latou i nei mea, sa toe fetalai atu loa o ia ‘iā te i latou i le tala fa‘atusa, auā ‘ua latalata o ia i Ierusalema, ma o lo‘o manatu fo‘i i latou o le a fa‘aalia mai loa le Mālō o le Atua. 12 O lea na fetalai atu ai o ia: “Na alu atu le isi ali‘i i le nu‘u mamao ‘ina ‘ia tofia o ia e fai ma tupu, ‘ona toe fo‘i mai ai lea. 13 A o le‘i malaga ‘ese, sa vala‘auina e ia ana ‘au‘auna e to‘asefulu ma ‘ua tu‘uina atu i ai tupe e sefulu, ma fai atu ia i latou, ‘ ‘Ia ‘outou galulue e fa‘atupu lenei tupe se‘ia ‘ou toe fo‘i mai.’ 14 A ‘ua ‘inosia o ia e ona tagata, ma ‘ua ‘auina atu e i latou le sāvali e mulimuli atu ‘iā te ia, ma fai atu, ‘Matou te lē manana‘o i lenā tagata e fai ma o matou tupu.’ 15 “ ‘Ua toe fo‘i mai le ali‘i ‘ina ‘ua uma ‘ona tofia o ia e fai ma tupu. ‘Ona ‘a‘ami loa lea e ia ana ‘au‘auna, o ē na tu‘uina i ai tupe, ‘ina ‘ia ō mai i ‘ona luma se‘i iloa pe fia se tupe ‘ua latou maua ‘iā latou fefa‘ataua‘iga. 16 ‘Ona sau ai lea o lē na muamua ma fa‘apea mai, ‘Le Ali‘i e, o le tupe na e tu‘u mai ‘ua ‘ou maua ai isi tupe e sefulu.’ 17 ‘Ona fai atu lea o ia, ‘Mālō lava! O oe o le ‘au‘auna lelei tele. ‘Ua e fa‘amaoni i le mea itiiti, o le a ‘ou tu‘u atu oe e pule i ‘a‘ai e sefulu.’ 18 ‘Ua sau fo‘i lona lua ma fa‘apea mai, ‘Le Ali‘i e, o le tupe na e tu‘u mai ‘ua ‘ou maua ai isi tupe e lima.’ 19 ‘Ona fai atu fo‘i lea o le tupu i lea ‘au‘auna, ‘O le a fai oe ma pule i ‘a‘ai e lima.’ 20 “ ‘Ua sau fo‘i le isi ‘au‘auna ma fa‘apea mai, ‘Ali‘i e, o lau tupe lenei sa ‘ou nonoaina i le solosolo, ma nanā lilo. 21 ‘Ua ‘ou fefe auā o oe o le tagata faigatā. ‘Ua e ‘ave fua mea e lē o ni au mea, ma fa‘aaogā fua e oe mea ‘e te le‘i totōina.’ 22 ‘Ona fai atu ai lea o le tupu ‘iā te ia, ‘Le ‘au‘auna leaga e, o au ‘upu lava ‘ou te fa‘amasinoina ai nei oe. O lenā lava ‘ua e iloa o a‘u o le tagata faigatā, ‘ou te ‘ave fua mea e lē ni a‘u mea, ma fa‘aaogā fua mea ‘ou te le‘i totōina, 23 aiseā la na e lē tu‘uina ai la‘u tupe i le fale tupe, semanū ‘ou te fo‘i mai ‘ua i ai la‘u tupe fa‘atasi ma le tului?’ 24 “ ‘Ona fai atu lea o ia i ē na tutū mai, ‘ ‘Ia ‘outou fao le tupe o ‘iā te ia, ma avatu i le ‘au‘auna o lo‘o i ai tupe e sefulu.’ 25 A ‘ua fai mai i latou ‘iā te ia, ‘Ali‘i e, o lo‘o i ai ‘iā te ia tupe e sefulu!’ 26 A ‘ua tali atu o ia, ‘ ‘Ou te fai atu ‘iā te ‘outou, o lē ‘ua i ai mea, e foa‘iina atu atili ‘iā te ia; a o lē e leai sana mea, e ‘ave‘esea e o‘o lava i sina mea itiiti sa i ai. 27 A o i latou o ē ‘ua fai a‘u ma o latou fili, ma ‘ua lē manana‘o e ‘avea a‘u ma o latou tupu, ia aumai i latou na, ma fasiotia i o‘u luma.’ ” 28 ‘Ua fetalai atu Iesu i nei ‘upu, ‘ona muamua atu ai lea o ia ‘iā i latou i Ierusalema. 29 ‘Ua latalata o ia i Petefake ma Petania, i le Mauga o Olive, ‘ona ‘auina atu lea e ia ona so‘o e to‘alua, 30 ma fetalai atu i ai, “Ō atu ia ‘oulua i le ‘a‘ai o i luma atu, a ‘oulua o‘o i ai, ‘ona va‘aia lea e ‘oulua le tama‘i asini e le‘i ti‘eti‘e ai lava se tagata, o lo‘o nonoa; ia ‘oulua tatalaina ma ta‘ita‘i mai loa ‘i‘inei. 31 A fesili ane se isi ‘iā te ‘oulua, ‘ ‘Ua ‘oulua tatalaina aiseā le asini?’ ‘Ona fai lea i ai, ‘ ‘Ua mana‘o i ai le ali‘i.’ ” 32 ‘Ua o i lā‘ua, ma ‘ua taunu‘u mea uma lava e pei ‘ona fetalai atu ai Iesu ‘iā te i lā‘ua. 33 A o tatala e i lā‘ua le tama‘i asini, na fai ane tagata e ana le manu, “ ‘Ua ‘oulua tatalaina aiseā le tama‘i asini?” 34 ‘Ona fai atu lea o i lā‘ua, “ ‘Ua mana‘o i ai le ali‘i.” 35 ‘Ona la ta‘ita‘i mai ai lea o le tama‘i asini ‘iā Iesu; ‘ua lafo e i latou o latou ‘ofu i luga o le manu, ma fa‘ati‘eti‘e ai Iesu. 36 A o maliu ane o ia, ‘ua fofola e i latou o latou ‘ofu i luga o le auala. 37 ‘Ua latalata o ia i Ierusalema, ‘ua i le mea e aga‘i ifo ai le ala i le Mauga o Olive, ‘ona amata ai lea ‘ona ‘alalaga ma le ‘oli‘oli ona so‘o e to‘atele, ‘ua vivi‘i ma fa‘afetai atu i le Atua ma le leotele, ‘ona o mea tetele uma ma le ofoofogia ‘ua va‘aia e i latou; 38 ‘ua fai ane i latou, “ ‘Ia manuia le Tupu o lo‘o maliu mai i le suafa o le Ali‘i! O le manuia i le lagi, ma le vi‘iga i mea aupitoaluga.” 39 ‘Ona fai ane lea o isi faresaio ‘iā Iesu, “Le A‘oa‘o e, ia e fa‘atonu atu i ou so‘o ia fa‘alologo.” 40 A ‘ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Āfai e fa‘alologo i latou nei, ‘ou te fai atu, e ‘alalaga mai lava ma‘a.” 41 ‘Ua latalata o ia i le ‘a‘ai, ma ‘ua silasila atu i ai, ‘ona tagi ai lea, 42 ma fetalai atu, “Maumau pe ana e iloa i le asō mea ‘e te manuia ai! A o lenei, ‘ua lilo lava ‘iā te oe. 43 Auā e o‘o mai aso e si‘osi‘oina ai oe e ou fili ma latou si‘omia oe i ‘olo, ma puipui ‘iā te oe i itū uma. 44 E matuā fa‘aumatia e i latou oe ‘atoa ma tagata uma e i totonu o ou pa; e lē tu‘ua fo‘i e i latou se ma‘a i le mea sa i ai, auā ‘ua e lē iloa le aso na asiasi mai ai le Atua ‘iā te oe!” 45 ‘Ua ulufale atu Iesu i le malumalu, ma amata loa ‘ona tulia i fafo i latou sa fefa‘ataua‘i ai; 46 ‘ua fetalai atu ‘iā te i latou, “ ‘Ua tusia, ‘O lo‘u fale o le fale tatalo lea,’ a ‘ua faia e ‘outou ma lafitaga o ē e faomea.” 47 Sa a‘oa‘o atu Iesu i le malumalu i lea aso ma lea aso. A o ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono, ‘atoa ma ali‘i o le nu‘u, ‘ua fia fasioti ‘iā te ia; 48 a ‘ua lē iloa e i latou se ala e mafai ai; auā ‘ua naunau tagata uma e fia fa‘alogo atu ‘iā te ia.
Luka 20
1 Sa a‘oa‘o atu Iesu i le isi aso i totonu o le malumalu, ma ‘ua folafola atu ai e ia le Tala Lelei, ‘ona ō ane ai lea o ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono ma toeaina, 2 ma fai ane ‘iā te ia, “Ta‘u mai ia ‘iā te i matou po o le ā le pule ‘ua e faia ai nei mea, a o ai fo‘i na avatua ‘iā te oe lea pule.” 3 ‘Ua tali atu Iesu ‘iā te i latou, “Se‘i ‘ou fesili atu fo‘i a‘u ‘iā te ‘outou; ‘ia ‘outou tali mai i ai: 4 O le papatisoga ‘ea a Ioane e mai le Atua, pe mai tagata?” 5 ‘Ona fetautalatala‘i lea o i latou, ma fai ane, “O le ā sa tatou ‘upu e fai? ‘Āfai tatou te fai atu, ‘E mai le Atua,’ ‘ona fai mai lea o ia. ‘ ‘Ua ‘outou lē talitonu la o le ā ‘iā Ioane?’ 6 ‘Ae ‘āfai fo‘i tatou te fai atu, ‘E mai tagata,’ o le a fetogiina loa i tatou e tagata uma i ma‘a, auā ‘ua talitonu i latou o Ioane o le perofeta.” 7 O lea na tali mai ai i latou, “Matou te lē iloa pe mai fea.” 8 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ou te lē ta‘uina atu fo‘i la ‘iā te ‘outou le pule ‘ou te faia ai nei mea.” 9 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i le tala fa‘atusa lenei i tagata: “Na totō e le isi tagata le togāvine, ma tu‘u atu i le ‘aufaigaluega e galulue ai; ‘ona alu malaga ai lea o ia i le nu‘u ‘ese, ma ‘ua nofo ai i se taimi umi. 10 ‘Ua o‘o i aso e matua ai le fuata, ‘ona ‘auina atu lea e ia o le ‘au‘auna i ē e galulue i vine, ‘ina ‘ia aumai ‘iā te ia ni fua o le togāvine. A ‘ua sasaina lea ‘au‘auna e le ‘au galulue i vine, ma toe fa‘afo‘i atu ‘iā te ia e aunoa ma se mea. 11 ‘Ona toe ‘auina atu lea e ia o le isi ‘au‘auna, a ‘ua toe sasaina fo‘i o ia ma fa‘aleagaina e i latou; ma ‘ua toe fa‘afo‘i fua atu o ia. 12 ‘Ua toe ‘auina atu fo‘i e ia lona to‘atolu o ‘au‘auna, a ‘ua fasia o ia e i latou, ma fa‘amanu‘aina, ma tuli‘esea. 13 ‘Ona fai ane ai lea o le ali‘i e ona le togāvine, ‘O le ā nei le mea o le a ‘ou faia? O le a ‘auina atu ia lo‘u atali‘i pele; atonu e āva mai i latou ‘iā te ia pe a va‘aia o ia e i latou.’ 14 ‘Ae peita‘i, ‘ina ‘ua iloa atu o ia e tagata galulue i vine, ‘ona fai ane lea o i latou, ‘O le atali‘i lenā o le ali‘i e ona le togāvine; ō mai ia tatou fasiotia o ia, ‘ona fai ai lea o le togāvine mo i tatou.’ 15 ‘Ona lafoina lea o ia e i latou i tua o le togāvine, ma fasiotia ai. “O le ā se mea o le ā faia nei e le ali‘i e ona le togāvine i ia tagata galulue i vine? 16 E alu atu lava o ia ma fa‘auma le ola o ia tagata, ‘ae tu‘u atu le togāvine i nisi.” ‘Ua fa‘alogo atu i latou, ‘ona fai ane lea, “ ‘Aua lava ne‘i fa‘apea!” 17 ‘Ua silasila atu Iesu ‘iā te i latou ma ‘ua fetalai atu, “O le ā la le uiga o lenei ‘upu o lo‘o tusia i le Tusi? ‘O le ma‘a na lafoa‘iina e tufuga fai fale, ‘Ua ‘avea lea ma ma‘a tulimanu aupitoaluga.’ 18 O lē e pa‘ū i luga o lea ma‘a, e gaugau ai o ia; a o lē e pa‘ū ifo i ai le ma‘a, e nutipalaina o ia.” 19 ‘Ua taumafai a‘oa‘o tulafono ma ositaulaga sili e pu‘eina Iesu i lea lava itūlā, auā ‘ua fefefe i latou i tagata; ‘ina ‘ua iloa e i latou na faia e Iesu lenei tala fa‘atusa e fa‘asino tonu ‘iā te i latou. 20 O lea na lamalama ai o ia e i latou. ‘Ua ‘auina atu fo‘i e i latou nisi ‘ua fa‘atagā amiotonu, ‘ina ‘ia lamalama ai e i latou se ‘upu mai ‘iā te ia, e ono molia ai o ia i le pule a le ali‘i kovana. 21 ‘Ua fesili mai i latou ‘iā Iesu, “Le A‘oa‘o e, ‘ua matou iloa ‘ua e tautala ma a‘oa‘o mai ma le tonu, ‘e te lē fa‘ailogaina fo‘i tagata; a ‘ua e a‘oa‘o mai ma le fa‘amaoni le finagalo o le Atua. 22 E tusa ai ‘ea ma le tulafono le totogiina atu o lafoga ‘iā Kaisara pe leai?” 23 A ‘ua silafia lelei e Iesu la latou togafiti, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, 24 “Fa‘aali mai ‘iā te a‘u se tupe. O ai e ona lea fa‘atagata ma le igoa o lo‘o i ai?” ‘Ona tali mai lea o i latou, “O Kaisara.” 25 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O lea la, ‘ia ‘outou avatua ‘iā Kaisara mea a Kaisara, ‘ae avatu i le Atua mea a le Atua.” 26 ‘Ua lē mafaia e i latou ‘ona molia o ia i ana ‘upu i luma o le nu‘u; ‘ua ofo i latou i lana tali, ‘ona fa‘alologo ai lea. 27 ‘Ua ō ane ‘iā Iesu isi satukaio, o ē e tāofi e leai se toe tutū mai o ē ‘ua oti. ‘Ua fesili mai i latou, 28 “Le A‘oa‘o e, ‘ua tusia e Mose lenei tulafono mo i matou: ‘ ‘Āfai e oti se isi ma tu‘ua lana avā ‘ae leai sana fānau, ia faiavā i ai le uso o lea tagata, ‘ina ‘ia maua ai se fānau mo lona uso ‘ua oti.’ 29 Sa i ai la le ‘au uso e to‘afitu, na faiavā le ulumatua ma ‘ua oti ‘ae leai sana fānau. 30 Na faiavā fo‘i le uso e pito ane i ai i le fafine lava lea, ma ‘ua oti fo‘i o ia ‘ae leai sana fānau. 31 Sa faiavā fo‘i i ai le uso lona tolu, ma ‘ua fa‘apea lava se‘ia o‘o i lona to‘afitu; ‘ua oti uma lava i latou ‘ae leai ni a latou fānaua. 32 ‘Ae na mulimuli lava ‘ona oti le fafine. 33 O lenei la, a o‘o i le aso o le toetū, o ai o le ā fai ma ia le avā, auā na faiavā uma i latou e to‘afitu ‘iā te ia?” 34 ‘Ona tali atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O tagata o le olaga nei e faiavā ma nofotane i latou, 35 A o i latou ‘ua ta‘ua o tagata e tatau i ai lea olaga ma le toetū mai nai ē ‘ua oti, e le faiavā pe nofotane i latou, 36 E lē mafai fo‘i ‘ona toe oti i latou, auā ‘ua tutusa i latou ma agelu; o fānau fo‘i i latou a le Atua, o tagata o le toetū. 37 A o le toe fa‘atūina mai o ē ‘ua oti, e o‘o lava ia Mose sa fa‘ailoa mai e ia lea mea i le la‘au talatala, ‘ina ‘ua ta‘ua e ia le Ali‘i o le Atua o Aperaamo, ma o le Atua o Isaako, ma o le Atua fo‘i o Iakopo. 38 E lē o le Atua o ia o ē ‘ua oti, a o ē e ola; auā ‘ua ola uma i latou ‘iā te ia.” 39 ‘Ona tali mai ai lea o isi a‘oa‘o tulafono, “Le A‘oa‘o e, ‘ua lelei lau tali!” 40 E le‘i toe taumafai i latou e fesili ‘iā te ia i se mea e tasi. 41 ‘Ua fetalai atu fo‘i Iesu ‘iā te i latou, “E fa‘apefea ‘ona fai mai tagata o Keriso o le Atali‘i ia o Tavita? 42 A ‘ua fai mai Tavita lava ia i le Tusi o Salāmo: ‘Na fetalai atu le Ali‘i i lo‘u Ali‘i, nofo ia oe i lo‘u itū taumatau, 43 se‘ia ‘ou tu‘uina ou fili e fai ma mea e tu ai ou vae.’ 44 O lea la ‘ua ta‘ua e Tavita le Keriso o lona Ali‘i, ‘ae fa‘apefea ‘ona toe fai ma ona atali‘i?” 45 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ona so‘o, a o fa‘alogo mai tagata uma ‘iā te ia, 46 “ ‘Ia ‘outou matala i le feagai ai ma a‘oa‘o tulafono, o ē o lo‘o feoa‘i ma ‘ofu talaloa; e fiafia fo‘i i latou i le talileleia, ma le fa‘aaloaloina i nofoaga e fai ai sauniga tetele; e filifili fo‘i e i latou nofoa sili i sunako ma mea sili e nonofo ai i taumafataga. 47 ‘Ua fao e i latou fale o fafine ‘ua oti a latou tane; ‘ua faia fo‘i a latou tatalo u‘umi fa‘alialiavale; ‘ua atili ai ‘ona tele lo latou fa‘asalaga.”
Luka 21
1 ‘Ua silasila solo Iesu, ‘ona silafia lea e ia o ē e mau‘oloa o lo‘o lafo a latou meaalofa i le mea e teu ai tupe. 2 ‘Ua silafia fo‘i e ia le fafine mativa ‘ua oti lana tane o lafo i ai nai tupe iti e lua. 3 ‘Ona fetalai atu lea o ia, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, o mea na lafoina e lenei fafine mativa ‘ua oti lana tane, ‘ua sili lea i lo i latou uma. 4 Auā o i latou uma, ‘ua avatu a latou meaalofa mai mea e tele o lo‘o ia i latou. A o ia nei, e ui lava ‘ina mativa, a ‘ua avatu e ia ana mea uma sa ola ai.” 5 Sa talatalanoa nisi o i latou e uiga i le malumalu, i le matagofie o le va‘aiga i ma‘a mananaia ‘atoa ma meaalofa o lo‘o teuteuina ai. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, 6 “E o‘o mai aso e lē toe ti‘eti‘e ai le isi ma‘a i luga o le isi ma‘a, ‘ae uma ‘ona soloia i lalo.” 7 ‘Ona fesili mai lea o i latou ‘iā te ia, “Le A‘oa‘o e, o afea e taunu‘u ai na mea? O le ā fo‘i se fa‘ailoga e iloa ai o le a taunu‘u?” 8 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “ ‘Ia ‘outou mataala ‘ina ne‘i fa‘asesēina ‘outou. Auā e to‘atele o le a ō mai i lo‘u igoa, ma fai atu, ‘O a‘u o ia!’ ma toe fai atu, ‘ ‘Ua o‘o mai le aso!’ ‘Aua tou te mulimuli atu ‘iā te i latou. 9 ‘Āfai fo‘i tou te fa‘alogo i tau‘a ma fouvalega, ‘aua tou te atuatuvale; auā o mea uma na e o‘o mai muamua a o le‘i o‘o mai le gata‘aga.” 10 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia, “E si‘i tau‘a le isi nu‘u i le isi nu‘u, ma le isi mālō i le isi mālō. 11 E i ai mafui‘e tetele, ‘atoa ma oge ma fa‘ama‘i i lea mea ma lea mea; e i ai fo‘i mea mata‘utia ‘atoa ma fa‘ailoga tetele mai le lagi. 12 A o le‘i o‘o mai nei mea uma, e pu‘eina ‘outou e i latou ma fa‘asauā ‘iā te ‘outou; ma tu‘uina atu fo‘i ‘outou ia fa‘amasinoina i sunako ma falepuipui, ma ta‘ita‘iina atu ‘outou i luma o tupu, ma ali‘i, ‘ona o lo‘u igoa. 13 O le avanoa tonu lenā tou te molimau atu ai i le Tala Lelei. 14 O lea ‘ia ‘outou manatua lelei, ‘aua tou te mua‘i mafaufau i se ‘upu tou te tali atu ai; 15 auā ‘ou te avatua ‘iā te ‘outou le ‘upu ma le poto; e leai fo‘i se isi e finau mai ‘iā te ‘outou na te mafaia ‘ona fa‘afiti mai, pe tete‘e mai ‘iā te ‘outou. 16 E fa‘alataina fo‘i ‘outou e matua ma uso, ma ‘āiga ma uō; e fasiotia fo‘i e i latou nisi o ‘outou. 17 E ‘inosia fo‘i ‘outou e tagata uma ‘ona o lo‘u igoa. 18 ‘Ae leai lava se lauulu e tasi o ‘outou ulu e pa‘ū. 19 A o lo ‘outou ‘onosa‘i e maua ai lo ‘outou ola. 20 “A ‘outou va‘aia Ierusalema ‘ua si‘omia e ‘au o tau‘a, ‘ona ‘outou iloa lea ‘ua latalata lona fa‘aumatiaga. 21 O i latou uma o i Iutaia i lea lava aso ‘ia sosola vave i mauga; o i latou fo‘i o i totonu o le ‘a‘ai ‘ia ō ‘ese loa; a o i latou o lo‘o i le vao, ‘aua ne‘i tou ō atu i le ‘a‘ai. 22 Auā o aso tonu ia o fa‘asalaga, ‘ina ‘ia fa‘ataunu‘uina ai mea uma ‘ua tusia. 23 O i talofa i fafine totō ma e failele i ia aso; auā o le a o‘o mai le puapuagā mata‘utia, ma le to‘asā o le Atua i le nu‘u nei. 24 E oti i latou i le mata o le pelu, ma ‘aveina fa‘apagotā i nu‘u uma, e solia fo‘i Ierusalema e Nu‘u ‘ese se‘ia fa‘ai‘uina le taimi o Nu‘u ‘ese. 25 “O le a i ai fo‘i fa‘ailoga i le la ma le masina ma fetū; o le a i ai fo‘i i le lalolagi le atuatuvale o nu‘u ma le fememea‘i, e ta‘alili fo‘i le sami ma ona peau; 26 e oti fo‘i tagata i le matata‘u, ma le fa‘ataliga o mea o le a o‘o mai i le lalolagi, auā e lūlūina ‘au a le lagi. 27 ‘Ona fa‘aali mai ai lea o le Atali‘i o le Tagata, o lo‘o afio mai i le ao ma le mana ma le mamalu tele. 28 A amata ‘ona tutupu mai o ia mea, ‘ia ‘outou va‘ai a‘e i luga ma fa‘aeaina i luga o ‘outou ulu; auā ‘ua lata mai lo ‘outou fa‘aolataga.” 29 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i le tala fa‘atusa ‘iā te i latou: “Va‘ai i le mati ‘atoa ma isi la‘au uma. 30 A ‘outou va‘ai ‘ua amata ‘ona matala mai lau, ‘ona iloa lea ‘ua latalata le tau mafanafana. 31 E fa‘apenā fo‘i la pe a ‘outou va‘aia mea uma nei ‘ua tutupu, ‘ia ‘outou iloa ‘ua latalata mai le Mālō o le Atua. 32 “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te ‘outou, e tutupu nei mea uma a o le‘i mavae atu le tupulaga lenei. 33 E mavae atu le lagi ma le lalolagi, a o a‘u ‘upu e lē mavae atu lava ia. 34 “ ‘Ia ‘outou mataala, ‘ina ne‘i mafatia o ‘outou loto i le so‘ona ulavale ma le ‘onā, ‘atoa ma le popole vale i mea o le olaga nei, ne‘i fa‘afuase‘i mai lea aso ‘iā te ‘outou. 35 Auā e pei o le mailei lona o‘o mai i tagata uma o lo‘o nonofo i le fogā‘ele‘ele. 36 O lea ‘ia ‘outou mataala ai ma tatalo e lē aunoa, ‘ina ‘ia ta‘ua ‘outou o tagata e tatau ‘ona sao mai nei mea uma o le a o‘o mai, ma ‘ia ‘outou tutū atu ai i luma o le Atali‘i o le Tagata.” 37 Sa masani ‘ona a‘oa‘o atu o ia i le malumalu i le ao; a o le po e maliu atu ai i tua, ma nofo i le Mauga o Olive. 38 A o‘o i le taeao, ‘ona ō ane lea o le nu‘u uma i le malumalu e fa‘alogologo ‘iā te ia.
Luka 22
1 ‘Ua latalata i le taimi o le Tausamiga o Areto e lē Fa‘afefeteina, e ta‘ua o le Paseka. 2 ‘Ona sā‘ili lea e ositaulaga sili, ma a‘oa‘o tulafono, se ala e mafai ai ‘ona fasiotia Iesu e i latou; auā na matata‘u i latou o le nu‘u. 3 ‘Ona uluitino lea o Satani ‘iā Iuta, e ta‘ua o le Sekara, o le isi lea o le to‘asefulu ma le lua. 4 ‘Ua alu loa Iuta talanoa ma ositaulaga sili, ma ta‘ita‘i o leoleo o le malumalu, i se auala e tu‘uina atu ai e ‘iā Iesu ‘iā te i latou. 5 ‘Ua fiafia lava i latou, ma ‘ua ofoina atu loa le tupe e totogi atu ‘iā te ia. 6 ‘Ua lelei lea tonu ‘iā Iuta, ma ‘ua amata loa ‘ona lamalama e ia se itūlā e faigofie ai ‘ona tu‘uina atu Iesu ‘iā te i latou, e aunoa ma le iloa e tagata o le nu‘u. 7 ‘Ua o‘o i le aso o Areto e lē Fa‘afefeteina, o le aso fo‘i lea e tatau ‘ona fasia ai o mamoe mo le Paseka. 8 ‘Ona ‘auina atu lea e Iesu Peteru ma Ioane, ma fai atu, “Inā o ia ‘oulua e sauni le Paseka mo i tatou, tatou te ‘a‘ai ai.” 9 ‘Ona fai mai lea o i lā‘ua ‘iā te ia, “O fea ‘e te finagalo ma te o e sauniuni ai?” 10 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i lā‘ua. “Fa‘alogo lelei mai: A ‘oulua o‘o atu i totonu o le ‘a‘ai, tou te fetaia‘i ma le tagata o lo‘o ‘ave le fagu vai ‘omea. ‘Ia ‘oulua mulimuli ‘iā te ia se‘ia o‘o i le fale e ulu atu i ai o ia. 11 ‘Ia ‘oulua fai atu i le matai: ‘Fai mai le A‘oa‘o, po o fea le potu talimālō se‘i ‘a‘ai ai o ia ma ona so‘o i le Paseka?’ 12 O le a fa‘asino atu loa e ia ‘iā te ‘oulua le potu tele i le falealuga ‘ua uma ona teu; o ‘ina ‘ia ‘oulua sauni ai le ‘aiga o le Paseka.” 13 ‘Ua o i lā‘ua, ‘ona la maua ai lea o mea uma lava e pei ‘ona ta‘uina atu e Iesu ‘iā te i lā‘ua. ‘Ona sauni ai lea e i lā‘ua o le ‘aiga o le Paseka. 14 ‘Ua o‘o i le taimi o le talisuaga, ‘ona nofo lea o Iesu i le laulau fa‘atasi ma ‘aposetolo. 15 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘ou matuā naunau tele lava e ‘ai i lenei Paseka fa‘atasi ma ‘outou, a o le‘i o‘o i lo‘u puapuagā. 16 Auā ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te lē toe ‘ai ai lava se‘ia o‘o ‘ina fa‘ataunu‘uina i le Mālō o le Atua.” 17 ‘Ona tago ai lea o Iesu i le ipu, ‘ua fa‘afetai i le Atua, ma fetalai atu, “Tago ia i lenei ipu, ma tufatufa ane ‘iā te ‘outou; 18 auā ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, ‘ou te lē toe inu lava i le fua o le vine, e āfua atu i le taimi nei se‘ia o‘o ‘ina o‘o mai le Mālō o le Atua.” 19 ‘Ua tago fo‘i o ia i le areto, ‘ua fa‘afetai i le Atua, ‘ona tofitofi ai lea, ma avatu ‘iā te i latou, ‘ua fetalai atu, “O lo‘u tino lenei ‘ua foa‘iina atu mo ‘outou. ‘Ia ‘outou faia lenei mea ma fa‘amanatuga ‘iā te a‘u.” 20 Sa fa‘apea fo‘i i le ipu ‘ina ‘ua uma ‘ona ‘a‘ai; ‘ua fetalai atu, “O le ipu lenei, o le feagaiga fou lea i lo‘u toto, ‘ua fa‘amaligiina mo ‘outou. 21 “ ‘Ae va‘ai fo‘i: O lo‘o ‘i‘inei i le laulau fa‘atasi ma a‘u lē na te fa‘alataina a‘u. 22 E alu atu lava le Atali‘i o le Tagata e pei ‘ona tofia; a e talofa i lea tagata na te fa‘alataina o ia!” 23 ‘Ona tu‘ufesilisili lea o i latou, o le tasi i le isi, po o ai o i latou o le a na faia lea mea. 24 Sa fefinaua‘i ona so‘o po o ai o latou e sili. 25 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O tupu o Nu‘u ‘ese ‘ua pule i o latou tagata; o ē e pule fo‘i ‘ua ta‘ua e i latou o ali‘i. 26 ‘Ae lē fa‘apenā ‘outou; auā o lē e sili ‘iā te ‘outou, ia ‘avea o ia ma lē e aupito itiiti; o lē e pule fo‘i, ia fa‘apei o le ‘au‘auna. 27 Auā, o ai ‘ea e sili; o lē ‘ua nofo ‘ea i le laulau e taumafa, po o lē o lo‘o ‘au‘auna ane ‘iā te ia? E lē o ia ‘ea lea o lo‘o nofo e taumafa? A o a‘u nei, ‘ua ‘ou i ai ‘iā te ‘outou e pei lava o le ‘au‘auna. 28 “O ‘outou fo‘i, ‘ua ‘outou tumau ‘iā te a‘u i o‘u tofotofoga uma lava; 29 ma e fa‘apei ‘ona tu‘uina mai e lo‘u Tamā le Mālō ‘iā te a‘u, fa‘apea fo‘i ‘ona ‘ou tu‘uina atu ai ‘iā te ‘outou, 30 ‘ina ‘ia ‘outou ‘a‘ai ma feinu i la‘u la‘o‘ai i lo‘u Mālō, ma ‘ia ‘outou nonofo i nofoāli‘i e fa‘amasino ai itū‘āiga e sefulu ma le lua o Isaraelu. 31 “Simona e, Simona e, ‘ua mana‘o tele Satani e lūlū ‘iā te ‘outou e pei o le saito. 32 A ‘ua ‘ou tatalo mo oe, ‘ina ‘ia lē mavae lou fa‘atuatua. A o‘o fo‘i ‘ina e toe liliu mai ‘iā te a‘u, ‘ona e fa‘amalosi lea i ou uso.” 33 ‘Ua tali atu Peteru ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, ‘ua ‘ou sauni e o fa‘atasi ma oe i le falepuipui ‘atoa ma le oti.” 34 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “Peteru e, ‘ou te fai atu ‘iā te oe, e lē vivini moa i le po nei, se‘ia e fa‘afiti fa‘atolu mai ‘e te lē iloaina lava a‘u.” 35 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O le taimi lea na ‘ou ‘auina atu ai ‘outou e aunoa ma se ‘atotupe, po o se taga po o ni se‘evae, sa ‘outou matitiva ‘ea i se mea e tasi?” ‘Ua fai mai i latou, “E leai lava.” 36 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “O lenei la, o le tagata o i ai se ‘atotupe po o se taga, inā tago ia i ai; o se isi fo‘i e lē o i ai se pelu, ia fa‘atau atu lona peleue e fa‘atau mai ai se pelu. 37 Auā ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou, e ao ‘ina taunu‘u ‘iā te a‘u mea ‘ua tusia, e pei ‘ona fai mai, ‘Na faitauina fo‘i o ia fa‘atasi ma ē e pagotatā.’ Auā e ao lava ‘ona fa‘ataunu‘uina o mea ‘ua tusia e uiga ‘iā te a‘u.” 38 ‘Ua fai ane ona so‘o, “Le Ali‘i e, ‘ua ‘i‘inei pelu e lua!” ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua lava lea!” 39 ‘Ua maliu atu Iesu i fafo, ma aga‘i atu i le Mauga o Olive, e pei o lana masani; ‘ua mulimuli atu fo‘i ona so‘o ‘iā te ia. 40 ‘Ua o‘o atu o ia i lea mea, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ia ‘outou tatalo ‘ina ‘ia lē o‘o mai le fa‘aosoosoga ‘iā te ‘outou.” 41 ‘Ona maliu ‘ese lea o ia mai ‘iā te i latou i le mamao e pei o le togi o le ma‘a; ‘ona to‘otuli ai lea o ia ma tatalo, 42 “Lo‘u Tamā e, ‘āfai ‘e te finagalo i ai, ia ‘ave‘ese lenei ipu ‘iā te a‘u. ‘Ae ‘aua ne‘i faia lo‘u loto, a o lou finagalo, ‘ia faia lea.” 43 ‘Ona fa‘aali mai lea ‘iā te ia o le agelu mai le lagi, ‘ua fa‘amalosi ‘iā te ia. 44 ‘Ua tigāina tele lava o ia; ‘ua atili ai ‘ona tatalo naunauta‘i o ia; o lona afu fo‘i ‘ua pei o ‘alu‘alu toto ‘ua pa‘u‘ū ifo i le ‘ele‘ele. 45 ‘Ua tula‘i o ia mai lana tatalo, ‘ona maliu atu lea i ona so‘o ma maua atu i latou o momoe; auā ‘ua mafatia i latou i le fa‘anoanoa. 46 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘outou momoe aiseā? Tutū ia i luga ma tatalo, ‘ina ne‘i o‘o mai le fa‘aosoosoga ‘iā te ‘outou.” 47 A o fetalai atu o ia, ‘ae taunu‘u loa le ‘au o lo‘o ta‘ita‘iina mai e Iuta, o le tasi o le to‘asefulu ma le lua; ‘ua fa‘alatalata o ia ‘iā Iesu e sogi atu ‘iā te ia. 48 A ‘ua fetalai atu Iesu ‘iā te ia, “Iuta e, ‘e te fa‘alataina ‘ea le Atali‘i o le Tagata i le sogi?” 49 ‘Ua iloa e so‘o o ē sa fa‘atasi ma Iesu le mea ‘ua tupu, ‘ona fai ane lea o i latou ‘iā te ia, “Le Ali‘i e, a matou taia ‘ea i le pelu?” 50 ‘Ua taia loa e le tasi o i latou le ‘au‘auna a le ositaulaga sili, ‘ua tipi‘esea ai lona taliga taumatau. 51 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “ ‘Aua ne‘i toe faia se mea fa‘apea.” ‘Ona tago ai lea o ia i lona taliga ma fa‘amālōlō ‘iā te ia. 52 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu i ositaulaga sili, ma ta‘ita‘i o leoleo o le malumalu, ‘atoa ma toeaina o ē na ō ane e pu‘e ‘iā te ia, “ ‘Ua ‘outou ō mai ‘ea ma pelu ma uatogi e peiseaī o a‘u o se faomea. 53 Sa ‘ou i ai fa‘atasi ma ‘outou i le malumalu i aso faiso‘o, ‘ae tou te le‘i pu‘eina lava a‘u; ‘ae ‘ona o le itūlā lenei e fa‘atino ai lo tou mana‘o, ‘ia faia loa auā ‘ua pulea ‘outou e le pouliuli.” 54 ‘Ona pu‘eina lea o Iesu e i latou, ma ta‘ita‘i atu ‘iā te ia i le fale o le ositaulaga sili. A ‘ua mulimuli mamao atu Peteru. 55 ‘Ua tafu e i latou le afi i totonu o le lotoā o le maota. ‘Ona nonofo ai lea o i latou i lalo, ‘ua nofo fo‘i Peteru fa‘atasi ma i latou. 56 ‘Ua iloa atu o ia e le ‘au‘auna teine o lo‘o nofo mai i tafatafa o le afi, ‘ona pulato‘a lea ‘iā te ia, ma fai ane, “O le isi fo‘i lenei tagata sa fa‘atasi ma ia!” 57 A ‘ua fa‘afiti Peteru ma fai ane, “Tama‘ita‘i e, ‘ou te lē iloa o ia!” 58 ‘Ua toeitiiti ane, ‘ona va‘ai mai lea o le isi fo‘i tagata ‘iā te ia, ma fai mai, “O oe fo‘i le isi o i latou!” A ‘ua tali atu Peteru, “Ali‘i e, e lē o a‘u!” 59 Pe tusa ‘ua ‘atoa le itūlā talu ai, ‘ona toe fai mai lea o le isi tagata ‘iā te ia, “E moni lava o le tagata lenei sa fa‘atasi ma ia auā o ia fo‘i o le Kalilaia.” 60 A ‘ua tali atu Peteru, “Ali‘i e, ‘ou te lē iloa lea mea ‘e te fai mai ai.” ‘Ona vivini loa lea o moa a o tautala pea o ia. 61 ‘Ua fāliu le Ali‘i ma silasila lelei atu ‘iā Peteru. ‘Ona manatua ai lea e Peteru o le fetalaiga a le Ali‘i na fai ane ‘iā te ia, “E lē vivini moa se‘ia e fa‘afiti fa‘atolu mai ‘iā te a‘u.” 62 ‘Ona alu ai lea i fafo o Peteru, ‘ua tagi lotulotu. 63 O tagata na leoleoina Iesu, ‘ua tauemu i latou ma sasa ‘iā te ia. 64 ‘Ua ufitia ona fofoga e i latou, ‘ona po mai ai lea ma ‘ua fesili mai ‘iā te ia, “Vavalo mai ia, po o ai na po atu ‘iā te oe?” 65 E tele fo‘i isi ‘upuleaga na latou fāifāi ai ‘iā te ia. 66 ‘Ua ao, ‘ona fa‘apotopoto ai lea o toeaina o le nu‘u, ma ositaulaga sili, ‘atoa ma a‘oa‘o tulafono, ‘ua ta‘ita‘iina atu fo‘i o ia e i latou i luma o la latou fono, ma ‘ua fai atu, 67 “Ta‘u mai ia ‘iā i matou po o oe lava o le Keriso?” ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “ ‘Āfai ‘ou te ta‘uina atu ‘iā te ‘outou, tou te lē talitonu mai lava; 68 ‘āfai fo‘i ‘ou te fesili atu ‘iā te ‘outou, tou te lē tali mai fo‘i ‘iā te a‘u. 69 ‘Ae amata atu nei lava ‘ona nofo o le Atali‘i o le Tagata i le itū taumatau o le Atua e ona le malosi uma lava.” 70 ‘Ona fai ane lea o i latou uma, “O oe ‘ea la o le Alo o le Atua?” ‘Ua fetalai atu o ia ‘iā te i latou, “O lea lava ‘ua ‘outou fai mai ai.” 71 ‘Ona fai ane lea o i latou, “O le ā se isi molimau tatou te mana‘omia, a o lea ‘ua tatou fa‘alogo atu ‘ua ta‘utino mai e ia lenā lava ‘upu?”
Luka 23
1 ‘Ona tutū lea i luga o i latou uma lava, ma ‘ave Iesu i luma o Pilato, 2 ‘ona amata lea ‘ona molia o ia e i latou ma fai atu, “Na matou maua lenei tagata o fa‘asesē lo tatou nu‘u, ma na ta‘u fo‘i i tagata e ‘aua le avatua lafoga ‘iā Kaisara; ‘ua fai mai fo‘i o ia lava o le tupu, o Keriso.” 3 ‘Ona fesili mai lea o Pilato ‘iā te ia, “O oe ‘ea o le tupu o tagata Iutaia?” ‘Ua tali atu Iesu, “O lea lava ‘ua e fai mai ai.” 4 ‘Ona fai ane lea o Pilato i ositaulaga sili ma tagata e to‘atele, “ ‘Ou te lē iloa se mea e sala ai lenei tagata.” 5 A ‘ua atili ai ‘ona finau i latou ma fai mai, “ ‘Ua fa‘atupu e ia le vevesi i le nu‘u i ana matā‘upu, e amata mai i Kalilaia, ma Iutaia uma, ‘ua o‘o mai lava ‘i‘inei.” 6 ‘Ua fa‘alogo Pilato i le igoa Kalilaia, ‘ona fesili lea po o ia o se tagata Kalilaia. 7 ‘Ina ‘ua iloa e ia o Iesu e mai le vaega o lo‘o pulea e Herota, ‘ona ‘auina lea o ia ‘iā Herota, o le taimi lea o lo‘o i ai Herota i Ierusalema. 8 ‘Ua va‘ai atu Herota ‘iā Iesu, ‘ona fiafia tele ai lea o ia, auā ‘ua leva ‘ona fia matamata o ia ‘iā te ia ‘ona o mea e tele na fa‘alogo ai ‘iā te ia; ‘ua fa‘amoemoe fo‘i o ia e fia va‘ava‘ai i se vāvega e faia e ia. 9 O lea na fesili mai ai Herota ‘iā Iesu i fesili e tele, ‘ae le‘i tali atu Iesu i se ‘upu ‘iā te ia. 10 ‘Ua tutū atu ositaulaga sili ma a‘oa‘o tulafono ma le naunauta‘i e molia Iesu. 11 ‘Ua fa‘alēaogāina Iesu e Herota ma lana ‘au ma fa‘atauemu ‘iā te ia. ‘Ua fa‘a‘ofu fo‘i o ia e i latou i le ‘ofu pupula, ‘ona toe fa‘afo‘i atu ai lea o ia ‘iā Pilato. 12 O le aso lava lenā na toe lelei ai Herota ma Pilato; auā sa mua‘i feitaga‘i i lā‘ua. 13 ‘Ona fa‘apotopoto lea e Pilato o ositaulaga sili, ma faipule, ‘atoa ma le nu‘u, 14 ma ‘ua fai atu ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘outou aumai lenei tagata ‘iā te a‘u ma fai mai, o ia ‘ua fa‘asesē i le nu‘u. O lenei fo‘i, ‘ua uma ‘ona ‘ou su‘esu‘e ‘iā te ia i o ‘outou luma, ma ‘ou te le‘i maua se mea e sala ai lenei tagata i mea leaga uma na ‘outou molia ai o ia. 15 Na lē maua fo‘i e Herota se mea e sala ai lenei tagata, o lea ‘ua toe ‘auina mai ai o ia ‘iā te i tatou. E leai lava se mea ‘ua faia e lenei tagata e tatau ai ‘ona oti o ia. 16 O le mea lea, o le a ‘ou sasa ‘iā te ia, ma tu‘u atu e alu.” 18 A ‘ua ‘alalaga mai i latou uma lava, “ ‘Ave‘ese ia lenā tagata, ‘ae tatala mai Parapa ‘iā te i matou.” 19 (O Parapa na tu‘uina i le falepuipui ‘ona o le fouvale sa faia i le ‘a‘ai, ‘atoa ma le fasioti tagata.) 20 ‘Ua toe tautala atu Pilato ‘iā te i latou, ‘ona ‘ua mana‘o o ia e fa‘asa‘olotoina Iesu. 21 A ‘ua ‘alalaga mai i latou ma le leotele, “Fa‘asatauro! Fa‘asatauro ia ‘iā te ia!” 22 ‘Ua toe fai atu Pilato ‘iā te i latou, o lona fa‘atolu lea, “A o le ā se mea leaga ‘ua faia e ia? ‘Ou te lē iloa se mea ‘ua na faia e tatau ai ‘ona oti o ia. O lea o le a ‘ou sasaina ai o ia, ma tu‘u atu ‘iā te ia e alu.” 23 A ‘ua atili ai ‘ona fa‘atauānau mai o i latou ma le leotele, ‘ina ‘ia fa‘asatauroina lava Iesu ma ‘ua i‘u ‘ina mālō lava o latou leo. 24 O lea na fai atu ai Pilato ‘ia faia lo latou mana‘o. 25 ‘Ua tatalaina atu e ia le tagata na latou manana‘o ai, o lē na tu‘uina i le falepuipui ‘ona o le fouvale ma le fasioti tagata; a ‘ua tu‘uina atu e ia o Iesu i lo latou mana‘o. 26 ‘Ua ta‘ita‘i atu Iesu e i latou, ‘ona latou pu‘eina lea o Simona le Kurene, na sau mai le vao, ma fa‘ae‘e le satauro i ona luga na te amoina, ma mulimuli atu ‘iā Iesu. 27 ‘Ua mulimuli atu ai fo‘i tagata e to‘atele, ma fafine o lo‘o fētāgisi ma taufaitagiauē ‘ona o ia. 28 A ‘ua fāliu Iesu ‘iā te i latou, ma fetalai atu, “Tama fafine a Ierusalema e, soia le fētāgisi ‘ona o a‘u; a ‘ia ‘outou fētāgisi ‘ona o ‘outou ‘atoa ma a ‘outou fānau. 29 Auā e o‘o mai le aso o le a fai ane ai i latou, ‘ ‘Amu‘ia fafine ‘ua pa, ma i latou e le‘i fānanau ma susu e le‘i susuia.’ 30 ‘Ona fai atu ai lea o tagata i mauga, ‘Mafuli mai ia i o matou luga.’ E fai atu fo‘i i mea maupu‘epu‘e, ‘Solo ifo ia ma tanumia ai i matou.’ 31 Auā ‘āfai ‘ua faia e i latou lenei mea i le la‘au mata, se ā se mea e fai i le la‘au mago?” 32 ‘Ua ta‘ita‘iina atu fa‘atasi ma Iesu isi pagotā e to‘alua ‘ina ‘ia fasiotia. 33 ‘Ua o‘o atu i latou i le mea e ta‘ua “O le Ulupo‘o,” ‘ona latou fa‘asatauro lea ‘iā Iesu i lea mea, ma pagotā e to‘alua, o le tasi i le itū taumatau, ma le isi i le itū tauagavale. 34 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu, “Lo‘u Tamā e, ia e fa‘amāgalo atu ‘iā te i latou; auā ‘ua lē iloa e i latou le mea ‘ua latou faia.” ‘Ona fai lea e i latou o le vili e tufatufa a‘i ona ‘ofu. 35 ‘Ua tutū mai tagata ma maimoa mai. O ta‘ita‘i o le nu‘u ‘ua tauemu fa‘atasi i latou ‘iā te ia, ma fai mai, “Na fa‘aolaina e ia isi tagata, se‘i fa‘aola la o ia ‘iā te ia lava, pe ‘āfai o le Keriso o ia ‘ua filifilia e le Atua!” 36 O fitafita fo‘i ‘ua tauemu mai ‘iā te ia. ‘Ua ō ane i latou ma tu‘u atu ‘iā te ia le vineka, 37 ma fai atu, “ ‘Āfai o oe o le tupu o tagata Iutaia, inā fa‘aola ia oe ‘iā te oe!” 38 ‘Ua tusia fo‘i i ona luga e fa‘apea: “O le Tupu lenei o tagata Iutaia.” 39 O le isi fo‘i pagotā ‘ua fa‘atautauina, ‘ua ‘upuvale o ia ‘iā te ia, ma fai mai, “E lē o le Keriso ‘ea oe? Inā fa‘aola ia oe ‘iā te oe, ‘atoa ma i mā‘ua nei!” 40 ‘Ua tali atu le isi, ma a‘oa‘i ‘iā te ia, ‘ua fa‘apea atu, “ ‘E te lē mata‘u ‘ea i le Atua o lē ‘ua tatou sala fa‘atasi? 41 ‘Ua tonu la ta sala. ‘Ua maua e i tā‘ua le taui tatau e tusa ma amio na ta faia; a o ia nei e leai se mea sesē ‘ua faia e ia.” 42 ‘Ona fai mai lea o ia ‘iā Iesu, “Iesu e, ia e manatua mai a‘u pe a e afio mai i lou Mālō.” 43 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te ia, “O le ‘upu moni ‘ou te ta‘u atu ‘iā te oe, o le asō ta te fa‘atasi ai ma oe i Parataiso.” 44 ‘Ua o‘o i le itūlā pe tusa o le sefulu ma le lua, ‘ona pogisā uma ai lea o le nu‘u, e o‘o lava i le itūlā e tolu i le aoauli. 45 ‘Ua fa‘apouliuligia fo‘i le la; ‘ua saeluaina fo‘i le totonugalemū o le ‘ie puipui o le malumalu. 46 ‘Ona ‘alaga leotele ai lea o Iesu, “Lo‘u Tamā e, ‘ou te tu‘uina atu nei lo‘u agaga i ou ‘a‘ao.” ‘Ua fetalai atu e ia nei ‘upu, ‘ona to ai lea o lana manava. 47 ‘Ua iloa e le ta‘ita‘i ‘au o le to‘aselau le mea ‘ua tupu, ‘ona vivi‘i atu lea o ia i le Atua, ‘ua fa‘apea ane, “E moni, o le tagata amiotonu o ia.” 48 O tagata uma o ē na fa‘apotopoto e maimoa i lea mea, ‘ua va‘ava‘ai i latou i mea ‘ua faia, ‘ona pōpō lea e i latou i o latou lava fatafata, ma toe fo‘i atu. 49 ‘Ua tutū mamao fo‘i tagata uma o ē sa masani ma Iesu, ‘atoa ma fafine o ē na mulimuli mai ‘iā te ia mai Kalilaia, ma va‘ava‘ai atu i mea uma na faia. 50 E i ai le tagata e igoa ia Iosefa, mai le ‘a‘ai o Iutaia, o Arimataia lea. O ia o se tasi o le fono, ma o le tagata lelei ma le amiotonu; 51 e le‘i loto o ia i le i‘uga ‘atoa ma le mea na faia e le fono, ma sa fa‘atalitali atu o ia i le Mālō o le Atua. 52 Na alu o ia ma fa‘anoi ‘iā Pilato mo le tino o Iesu. 53 ‘Ona ‘ave ifo lea e ia o le tino, ma ‘aui i le ‘ie lino; ‘ona tu‘u ai lea i le tu‘ugamau na foa i le papa, e le‘i tu‘uina ai lava se isi. 54 O le aso lea o le Sauniuniga, ‘ua lata mai le Sapati. 55 ‘Ua mulimuli atu fo‘i fafine o ē na ō mai ma ia mai Kalilaia, ma ‘ua va‘ava‘ai atu i le tu‘ugamau ma le tu‘uina i ai o le tino o Iesu. 56 ‘Ona toe fo‘i atu lea o i latou, ‘ua sauni mea manogi ma suāu‘u manogi mo lona tino. ‘Ona mālōlō lea o i latou i le Sapati e tusa ma le poloa‘iga.
Luka 24
1 O le taeao po o le aso sa na ō atu ai fafine i le tu‘ugamau i le tafa o ata, ‘ua ‘ave mea manogi na latou saunia. 2 ‘Ua iloa e i latou le ma‘a ‘ua fuli‘esea mai le gutu o le tu‘ugamau, 3 ‘ona ulu atu lea o i latou i totonu; a ‘ua le‘i maua e i latou le tino o le Ali‘i o Iesu. 4 A o tutū i latou i ‘ina ma le lē mautonu i lenei mea, sa fa‘afuase‘i ‘ona tutū ane fa‘atasi ma i latou tagata e to‘alua, ‘ua ‘o‘ofu i ‘ofu sisina. 5 ‘Ua matata‘u tele ai i latou ma punonou o latou mata i le ‘ele‘ele, ‘ona fai mai lea o ia tagata ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘outou sā‘ili aiseā i ē oti lē ‘ua uma ‘ona toe soifua mai? 6 E lē o ‘i‘inei o ia, a ‘ua toetū mai. ‘Ia ‘outou manatua le mea na fetalai atu ai o ia ‘iā te ‘outou ‘ina o i Kalilaia o ia, 7 fai mai, ‘E tatau ‘ona tu‘uina atu le Atali‘i o le Tagata i lima o tagata agasala ma ‘ia fa‘asatauroina; ‘ae toetū mai i le aso tolu.’ ” 8 ‘Ona manatua ai lea e i latou o ana fetalaiga. 9 ‘Ua toe fo‘i mai i latou mai le tu‘ugamau, ‘ona fa‘amatala atu lea e i latou o mea uma i le to‘asefulu ma le tasi ‘atoa ma i latou uma. 10 O Maria le Makatala, ma Ioana, ma Maria le tinā o Iakopo, o i latou ‘atoa ma isi fafine na fa‘atasi ma latou; o i latou ia na fa‘amatalaina mai ia mea i le ‘au ‘aposetolo. 11 ‘Ua manatu fo‘i le ‘au ‘aposetolo i le tala a fafine e pei na o ni ‘upu le aogā latou te le‘i talitonu i ai. 12 A ‘ua tu i luga Peteru ma momo‘e i le tu‘ugamau; ‘ua punou fo‘i o ia ma va‘ava‘ai i totonu, ‘ona iloa atu lea na o ‘ie ‘ua tu‘u fa‘atasi. ‘Ona toe fo‘i atu lea o ia, ‘ua ofo i le mea ‘ua tupu. 13 O le aso lava lea na ō atu ai le isi to‘alua o i latou i le ‘a‘ai o Emau le igoa, e fitu maila lo la vā ma Ierusalema; 14 o lo‘o fetautalatala‘i i lā‘ua e uiga i nei mea uma ‘ua tutupu. 15 A o talatalanoa pea i lā‘ua ma fesu‘ea‘i, ‘ua fa‘alatalata atu Iesu ma o fa‘atasi ma i lā‘ua. 16 A ‘ua punitia o la mata, ma ‘ua lē iloa o ia e i lā‘ua. 17 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i lā‘ua, “O ā ‘ea mea o lo‘o lua felafolafoa‘i ai, a o ‘oulua savavali i le ala?” A ‘ua na ‘ona tutū i lā‘ua, ma mata fa‘anoanoa. 18 ‘Ona tali mai lea ‘iā te ia o le isi o i lā‘ua e igoa ia Kaleopa, ma fai mai, “Na o oe ‘ea le tagata o lo‘o nofo i Ierusalema ma le lē iloa o mea o lo‘o tutupu ai i aso nei?” 19 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i lā‘ua, “O ā mea?” ‘Ua tali mai i lā‘ua, “O mea e uiga ‘iā Iesu le Nasareta, o le perofeta lea sa malosi i mea na faia e ia, ‘atoa ma ana ‘upu i luma o le Atua ma le nu‘u uma. 20 Na tu‘uina atu fo‘i o ia e ositaulaga sili ma o tatou faipule ia fa‘asalaina i le oti, ‘ua tu‘itu‘i fo‘i o ia e i latou i le satauro. 21 Sa matou fa‘amoemoe fo‘i o ia lava lea o le a na togiolaina Isaraelu; e lē gata i ia mea uma, a o lona tolu lenei o aso talu ‘ona tutupu ia mea. 22 A ‘ua matou ofo lava i nisi fafine o matou sa i le tu‘ugamau i le tafa o ata; 23 e le‘i maua e i latou lona tino; a ‘ua fo‘i mai i latou ma le tala, na fa‘aali agelu ‘iā te i latou ma fai mai ‘ua soifua o ia. 24 O isi fo‘i o matou na o i le tu‘ugamau, ‘ua fa‘apea fo‘i ‘ona maua e i latou e pei lava ‘ona fai mai ai o fafine; ‘ae le‘i va‘aia o ia e i latou.” 25 ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i lā‘ua, “O tagata valea ‘oulua ma le faigatā ‘ona talitonu i mea uma ‘ua fai mai ai perofeta! 26 E lē tatau ‘ea ‘ona puapuagātia le Keriso i mea fa‘apenā ma o‘o ai i lona mamalu?” 27 ‘Ona fa‘amatala ai lea e ia ‘iā te i lā‘ua mea ‘ua tusia i Tusi uma e uiga ‘iā te ia, e amata mai ia Mose ‘atoa ma perofeta uma. 28 ‘Ua latalata i latou i le ‘a‘ai na latou o i ai, a o Iesu ‘ua aga‘i atu pea e peiseaī o le a maliu loa. 29 ‘Ona pulunaunauina lea o ia e i lā‘ua ma fai atu, “Tatou nonofo ia ma i mā‘ua auā ‘ua afiafi, ma ‘ua lata fo‘i le po.” ‘Ona ulufale lea o ia, ma ‘ua nonofo ma i lā‘ua. 30 ‘Ua nofo o ia i le laulau fa‘atasi ma i lā‘ua, ‘ona tago ai lea i le areto, ‘ua fa‘afetai, ‘ona tofitofi ai lea ma avatu ‘iā te i lā‘ua. 31 ‘Ona pupula ai lea o la mata ‘ua la iloa o ia; a ‘ua mou ‘ese atu o ia nai ‘iā te i lā‘ua; 32 ‘ona fetautalatala‘i lea o i lā‘ua, “E le‘i mū ‘ea o ta loto i totonu ‘iā te i tā‘ua, ‘ina o fetalai o ia ‘iā i tā‘ua i le ala, ma fa‘amatala mai e ia o Tusi ‘iā te i tā‘ua?” 33 ‘Ua tutū loa i lā‘ua i luga i lea lava itūlā ma toe fo‘i atu i Ierusalema; ‘ua maua atu fo‘i e i lā‘ua so‘o e to‘asefulu ma le tasi o lo‘o potopoto fa‘atasi ma isi o i latou; 34 ‘ua fai mai i latou, “E moni lava ‘ua toetū le Ali‘i, ma ‘ua fa‘aali fo‘i o ia ‘iā Simona.” 35 Na fa‘amatala atu loa e i lā‘ua mea na faia i le ala, ‘atoa ma le iloa atu e i lā‘ua o le Ali‘i ‘ina ‘ua tofitofi e ia le areto. 36 A o tautala atu i lā‘ua i ia mea, a ‘ua tu fa‘afuase‘i atu Iesu i o latou luma, ma fetalai atu ‘iā te i latou, “ ‘Ia ‘outou manuia.” 37 Na fefefe i latou ma matuā matata‘u lava ‘ona ‘ua manatu i latou, o le agaga lea na latou va‘aia. 38 A ‘ua fetalai atu o ia ‘iā te i latou, “ ‘Ua ‘outou atuatuvale aiseā? Aiseā fo‘i ‘ua māsalosalo vale ai o ‘outou loto? 39 Va‘ai mai i o‘u lima ma o‘u vae, auā o a‘u lava lenei. Tagotago mai o ‘outou lima ‘iā te a‘u, ‘ona ‘outou iloa lelei ai lea; auā o le agaga e leai ni ‘ona ‘a‘ano ma ni ‘ona ivi e pei o a‘u nei ‘ua ‘outou va‘ava‘ai mai i ai.” 40 ‘Ua uma ‘ona fetalai atu o ia i nei mea, ‘ona fa‘aali atu loa lea e ia ‘ona lima ma ona vae ‘iā te i latou. 41 A o lē talitonu pea i latou ‘ona ‘ua ‘oli‘oli ma ofo, sa fetalai atu loa o ia ‘iā te i latou, “E i ai ‘ea ni a ‘outou mea‘ai?” 42 ‘Ona avane ai lea e i latou ‘iā te ia o se fasi i‘a tunu. 43 ‘Ua tago i ai o ia, ma taumafa ai i o latou luma. 44 ‘Ona fetalai atu lea o ia ‘iā te i latou, “O a‘u ‘upu uma lava nei na ‘ou mua‘i fai atu ai ‘iā te ‘outou, a o tatou fa‘atasi; e tatau ‘ona taunu‘u o mea uma ‘ua tusia e uiga ‘iā te a‘u i le tulafono a Mose, ma perofeta, ‘atoa ma Salāmo.” 45 ‘Ona tatalaina lea e ia o latou loto ‘ina ‘ia malamalama ai i latou i ‘upu o Tusi. 46 ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “O le mea lenei ‘ua tusia: E tatau ‘ona puapuagātia le Keriso, ma toetū mai nai e ‘ua oti i le aso tolu, 47 a tala‘iina fo‘i le salamō ma le fa‘amāgaloina o agasala i lona suafa i nu‘u uma lava e amata atu i Ierusalema. 48 O molimau fo‘i ‘outou i nei mea. 49 ‘Ou te ‘auina mai fo‘i ‘iā te ‘outou lē na folafolaina e lo‘u Tamā. A ‘ia ‘outou nonofo i le ‘a‘ai o Ierusalema, se‘ia maua e ‘outou le mana mai lugā.” 50 ‘Ona ‘ave lea e ia ‘iā te i latou i tua o le ‘a‘ai, ‘ua o‘o lava i Petania; ‘ona sisi‘i a‘e lea o ona ‘a‘ao, ma fa‘amanuia atu ia ‘iā te i latou. 51 ‘Ina o fa‘amanuia atu o ia ‘iā te i latou, sa te‘a ‘ese loa o ia mai ‘iā te i latou, ma ‘ua si‘itia i le lagi. 52 ‘Ua ifo atu i latou ‘iā te ia, ‘ona toe fo‘i atu lea o i latou i Ierusalema ma le ‘oli‘oli tele. 53 Sa i ai pea i latou i le malumalu e lē aunoa o lo‘o vivi‘i atu i le Atua. 

 http://gospelgo.com/p/samoan_nt.htm#Luke

Nenhum comentário:

Postar um comentário