quarta-feira, 27 de maio de 2015

1 YOHANNA: JUKUN

 
1 YOHANNA 11Apa wa ndi ci avo ndi gbo­ gbo dzu jinni bi, ī ndi fo aji ki nua ba atson dii. īkà ndi mbyàku nu ba azo dii. Ī mbyàku nu. Ī goku avo ki dia. Ku ci Aji wari yi pajukun cindi. 2Cidon tà yii Cindi waji ki byeya numa, ī mbyànu ba azo dii. I kana dan yini aji ki cin bu Cindi waji waa i mbyànu ba azo dii ra. Ina dan yini aji ki cin bu Cindi wajinderi wa ci kenken ko nukon. Ku ndi ci ba Atai Cidon avo ndi gbogbo numa dzu jinni bi hunnu Cidon ndeku tà yii ra. 3Abu baakara baa ī ndi mbyànu ba azoi, īka ndi fonu ba atson'i ra, be ciri abu baa ī kana dan yini aji ki cinbe hun. Ki cin waa jiji ní ho cinni kwan dzun bai ki bye abu baaji. Cinkwan bu vyon waji wakara ina kwan ba Atai Cidon ba Nwua Yesu Kiristi. 4Ina tā abu baakara na yini numa ki cin waa jiji mikyin'i ku mbu kwa hwan'a. 5Aji waa ī ndi fo ki bye Yesu Kiristi ra, ina dan yini danra, Cidon ci abye wa yafan jinni. Abye wa na tsuken jinni baani ki byea ko titi. 6Ima danra, ī ci byecu vyon baku ama ī mana tsa abu wa ki fin abye wa naken jinni tiri, ta danra ī ci pajukun baa kankan. Ina tsa abu wa ri­ myi. 7Ama ima ci fin abye wa yafan jinni ci tsadzu waa Cidon ba dia ci fin abye wa yafan jinni ra, a hunnu ri ta danra, ī ci byecu bu vyon ba dii. Asa bu Nwua Yesu Kiristi wonye abu wa babai wani don kata ra. ī cii ba ajin dzun riba. 8Ima danra, ī cii pajukun baa tsa abu wa baba ba, ina bye dii byebye. ī cii ba aji wajinderi ki fin mikyin'i ba. 9Ama ima fu abu wa babai pwa­ dzu ki nui ki byeya numa yi Ci­ don ku ci apa wajinderi byenbyen numa kuri fan abu wa babai yii. Kuri yi abu wa babai gadi bai, iri ci nyenye numa. 10Ima danra, ī tsai abu wa baba ba, ina ken Cidon akan hun. Ajia baani ki fin mikyin'i ko titi. 


1 YOHANNA 21Ani bazhenzhenmi baa titi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa níká tsa abu wa baba ba. Ama apa dzun ma tsa abu wa baba, ī ci ba Apa dzun wajinderi numa ki tiri wari pya Cidon wei yo. Apa waji ci Yesu Kiristi. 2Ki cin bu Yesu Kiristi waji hunnu Cidon hun fan abu wa babai yii. Ku fan'a abu wa baba bui zoa yii ba, ama kwan ba abu wa baba bu pajukun baa ki fin tswen wa­ kara kata. 3Ima kon adòn bu Cidon hun­ nu iri hun yinu ajinderi byen­ byen numa danra, ī yì Cidon nu. 4Apa wama danra, ku yì Cidon nu, ama kuma kon'a dòn bu Ci­ don ba, apa waji ci apa wa kan­ kan, ku baani ba aji wajinderi bu Cidon ko titi numa ki fin mikyin'a. 5Ama apa wama kon aji bu Cidon, apa wakara ciri apa wa con Cidon ajinderi byenbyen numa hun. Abu wana tà yii dan­ ra, ī ci byea ra ciri, 6apa wama danra ku ci bye Cidon, san kari apa waji ku tsa abu we ba abu waa Yesu Kiristi ndi tsa ra. 7Ani pajukun baa conconmi, adòn wakara waa mna tā yini kara, cia abu wa ripye ba. Ci adòn wa riko waa ni ndi kapyen fo aji ki cin'a avo ndi gbogbo numa dzu jinni bi. Adòn wakara ci adòn wa riko waa nī ndi ka­ pyen fo aji ki cin'a gbogbo numa ra. 8Ama adòn waji ci adòn wa ripye mna tā yini. Wakara ci numa ajinderi ki bye Yesu Kiri­ sti, ka bani du. Ki cin waa abye wa naken jinni nwādzu ra, abye wa yafan jinni wajinderi numa na yafan abye zayo gbogbo numa ra. 9Apa wama danra ku ci fin abye wa yafan jinni, ama ku ma­ na ze nwuzaa, wakara na ta dan­ ra, avo jinna ba, apa waji ci tiri ki fin abye wa naken jinni hun. 10Ama apa wama con nwuzaa, wakara ta danra, apa waji waka­ ra ci fin abye wa yafan jinni. Abu dzun wari yiku ta atsu baani. 11Ama apa wama ze nwuzaa apa waji ci tiri ki fin abye wa naken jinni, ku yia abye waa ku so cin'a na ya yo ba. Ki cin waa abye wa naken jinni waji yiku kan apa wa gbànzo. 12Bazhenzhenmi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa Cidon fan abu wa babani gbogbo numa yini ra, ki cin bu Yesu Kiristi. 13Ani baco, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Apa wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi ranu. Ani zhen mafan, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī ji cin ki cin bu Shetan ra. Ani baci baa titi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Ata nu. 14Baco, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Apa wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi ranu. Ani ba mafan, mna ta abu wakara na yini ki cin waa nī ci pajukun baa gbangban. Aji bu Cidon ci finni, nī ji cin ki cin bu Shetan ra. 15Níká mba mbi bu abye wa ki myi ba abu baa ki fin'a ba. Apa wama mba mbi bu abye myi wa­ kara, kuri con kàa Ata Cidon riba ko titi. 16Ki cin waa abu wama ki fin tswen kire kata, tsa­ dzu abu waa adi ri con, ba abu wa nyényè, ba koke kata waa pajukun ma zama ki cin'a. Abu baakara kata dzu myi kire bi, dzua ki bye Ata Cidon bi ba. 17Ní yinu danra, afin tswen wa­ kara ba abu baa ki fin'a baa pajukun ho zobe so yo na nye ra, beri nwādzudzu kata. Ama apa wama tsa abu we mikyin bu Cidon, apa waji ri ci kenken ra hun ko nukon. 18Bazhenzhenmi, ayo wa ken­ nu bu koke kata mba tiri ra. Tanma numa pajukun baa ze Yesu Kiristi pwadzu bi ra, ci tsa­ dzu waa be ndi dan yini nī fo danra apa wa ze Yesu Kiristi nabi ra. Ki cin wakara numa ī yinu danra, anyunu wa kennu mba tiri tanma numa ra. 19Pa-jukun baaji she pwadzu ki fin abi bui. Ama be ndi cibe pajukun bandoi baa dzu cin sansan numa ba. Béri ma ndi ci pajukun baa ki fin abi bui ajinderi byenbyen numa beri kyan bai ci tiri ki bye dzundzun. Áma be she pwadzu yabe ra. Wakara ri tà yi pajukun danra, be cibe bui ba. 20Buni Yesu Kiristi weni Den­ den bu Cidon ki cinni ra, nikà yì aji wajinderi byenbyen numa nu. 21Abu wa hwa mna tā afa waka­ ra na yini ra, cia ki cin waa mna ga danra, nī nyani aji wajinderi byenbyen numa ba. Ama mna tā yini ki cin waa nī yì aji wajinderi byenbyen numa nu. Nikà yinu danra, aji wajinderi byenbyen numa ri kwan'a tswi ba akan ba. 22Ci numa ra, apa wa kankan ci kani waji? Apa wa kankan ci apa wama danra Yesu cia apa waa Cidon ceku ba. Apa wama ngha Atai Cidon ba Nwua, apa waji ci ajo ze bu Yesu Kiristi hun. 23Ki cin waa apa wama ngha Nwu bu Cidon, apa waji ngha Cidon ba dia hun, Ama apa wama pan Nwu bu Cidon, apa waji ri du Ata Cidon. 24Ci numa ra, mna dan yini, ní kyepan ba aji waa ni ndi fo ka­ pyen gbogbo numa ra, ní pan nde hwa hwanni, Nima pan abu baa nī ndi fo gbogbo numa ra ma hwa hwanni niri ci sansan numa ba Nwu, ba Ata. 25Abu waa Yesu Kiristi ndi ba dia gei nuge ki cin'a ra ciri, kuri yii cindi wa ci kenken. 26Mna tā aji wa­ kara na yini ki cin bu pajukun baa na con be byèni hora. 27Ama buni Yesu Kiristi ndi yini Den­ den'a bani ci dzun ra. Ci numa ra, buni niri nyaní apa wa fyenni abu yo riba. Ki cin waa Denden waji na fyen tà yini abu ki cin bu koke kata. Abu wa fyenfyen ci wajinderi byenbyen numa, akan baani kiyo. Ci numa ra, ní bà abu wa fyenfyen waa ku fyen ta yini ra, ní pantse Byea. 28Bazhenzhenmi, tanma numa ní pantse Byea, ki cin waa anyu­ nu wa hun waa kuri kasen bi ra, í du agben mikyin, íká bi pan tsenni ki pyen'a ba. 29Nima yinu danra, ku ci apa wa sansan numa, ní hwayinu danra, apa wama tsa abu wa sansan ndafan jinni byenbyen numa, apa waji ci nwua.


1 YOHANNA 31Ní mbyà acon waa Ata Ci­ don con'i cia wa dandan bara. Acon waji kagben, hwa kuna bai danra, i ci zhenzhen'a. I ci ba­ zhenzhen bu Cidon ajinderi numa kwaa. Abu wa hwa pa­ jukun baa ki fin tswen wakara hwà yibe danra, i ci zhenzhen bu Cidon bara, ki cin waa be yìbe ku ba. 2Bandomi baa concon, jinna i kan zhenzhen bu Cidon ra. Ama i ngha hwàyii ba cinna bu byecu waa iri ci ki pyen kire raba tiri. Ama í yinu danra, an­ yunu waa Yesu Kiristi ma kasen bira, iri ci tsadzu waa ku ci ra, ki cin waa iri mbyàku nu numa ci tsadzu waa ku ci ra. 3Apa wama nde mikyin'a so dia numa, se apa waji ku pan dia ku ci nyenye numa avo tanma ci tsa­ dzu waa Yesu ci nyenye numa ra. 4Apa wama tsa abu wa baba kata apa waji na gbekyan adon bu Cidon hun. Abu wa baba ciri apa ma tsaa abu waa adon bu Cidon dan raba. 5Ani ba dini ni yinu danra, Yesu Kiristi bi ki fin tswen kire ki cin waa jiji ku tswan abu wa babai pajukun ki fin tswen. Abu wa baba ko titi numa baani ki byea. 6Apa wama ci byea apa waji ri tsaa abu wa baba ba. Apa wama ci foji abu wa baba wa tsatsa apa waji mbyàa Yesu Kiristi fo raba. Ku­ kà yiaku ba. 7Ani zhenzhen baa tanma. Níká yi apa dzun ku byeni ba. Apa wama tsa abu wa sansan ndafan jinni byenbyen, apa waji ci apa wa sansan ci tsadzu waa Yesu Kiristi ci apa wa sansan numa ra. 8Ama apa wama tsa abu wa baba kata, apa waji ci apa bu Shetan. Ki cin waa Shetan jo nwo abu wa baba wa tsatsa avo ndi gbogbo dzu jinni bi. Abu wa tsa Nwu bu Cidon bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji ku tsaba abu waa Shetan na tsa ra don kata. 9Ko kani kata wama ci nwu bu Cidon kuri yaa ki pyen ba abu wa baba wa tsatsa riba. Ki cin waa atswi cindi waa Cidon yi apa waji ra, ku tsakaa wa tsa abu wa baba ba, ki cin waa ku ci nwu bu Cidon. 10Ki bye wakara numa hunnu apa ri mbyàyi zhenzhen baa ci bu Cidon ba zhenzhen baa ci bu Shetan. Apa wama tsaa abu wa sansan ndafan jinni ba, kuma con'a aji bu nwuzaa ba, atswi apa wakara cia apa bu Cidon ba, 11Aji waa ni ndi fo avo ndi gbogbo kapyen ra, ci kara, danra í con dii. 12San'a waa í ci tsadzu Kayinu wa ci apa bu Shetan, ku da bwan nwuzaa raba. Ku bwan­ ku ki cin ke? Ki cin waa ku ci apa wa tsa abu wa baba, ama nwuzaa ci apa wa tsa abu wa sansan. 13Bazhenza, afin tswen ma nghani kúká cini abu wa kya­ hozo ki byeni ba. 14Bui ki byei ī yinu danra, i nwàdzu ki vo bu aki yà du cindi ra, ī yinu numa ki cin waa ina con bazhenzai ra. Apa wama con'a apa ba, apa waji ci tiri ki vo bu aki. 15Apa wama ze nwuzaa apa waji ci apa wa bwan apa. Nī kapyen yinu gbogbo numa danra, apa wa bwan apa ku baani ba cindi wa ci kenken. 16Abu wa ndi kapyen tà yii cinna bu acon ciri waa Yesu Kiristi ndi nyani ba cindia ki cin'i ra. Ai du, fye waa í fan cindii yi aki ki cin bu bazhenzai. 17Apa wama ci ba abu wa ki fin tswen ki vo, kuma mbyà nwuzaa ci fin hwen, kuma hwia cicia jiji ku tsazaku yo ba, a con bu Ci­ don baani ki fin mikyin bu apa waji. 18Bazhenzhenmi baa titi, íká con apa ki bye aji wari pwa­ dzu ki nui ra maari vinni ba. Ama í con apa ki bye abu wa byenbyen wa tsatsa. 19Ma ci numa hunnu iri hwà yinu danra, í ci bye ajibyen, ri hwa mikyin'i we jinni ki pyen bu Cidon. 20Ma ci numa mikyin'i ma zen'a nde ba abu wa rimyi wa tsatsa ba, í yinu danra, Cidon kagben bu mikyin'i ri, kukà yì koke kata nu. 21Bandomi baa concon, mikyin'i ma zen nde ba abu baa ina tsa ra, tà danra, ī ci ba gben mikyin ki pyen bu Cidon. 22Koke waa ima vo ki byea kata kuna yii abu waji ki cin waa ina pan ajia ina tsa abu baa we hwan'a. 23Abu waa kuna nui don ki cin'a jiji í tsa ra ciri, í yi wajinderi ki bye Nwua Yesu Kiristi, íkà con dii ci tsadzu waa ku nui don ra. 24Apa wama kon don'a apa waji ba Cidon ci bye dzundzun, Cidon kà ba apa waji ci bye dzundzun. Abu wa tsa ī yinu ajinderi byenbyen numa danra, ku ci bye dzundzun bai ra, ki cin Denden'a waa ku yii ra.


1 YOHANNA 41Bandomi baa concon, níká zen nde pan avo ki bye aji bu ko kani kata wama so dia danra, ku ci ba Denden bu Cidon ba. Ama ni ken mbafo aji baaji ni mbyà ko dzu bye Denden bu Ci­ don bi ajinderi re. Ki cin waa pa­ jukun baa da adon bu akan suu numa gbànna fin tswen tanma, 2Nyaco waa niri hwayi ba apa wa ci ba Denden bu Cidon ci kara. Ko kani kata wama zen nde dan­ ra, Yesu Kiristi ndi bi ki fin tswen kire ba adi bu pajukun, apa waji ci apa wa ci ba Denden bu Cidon hun. 3Ama apa wama zen'ande danra, Yesu Kiristi bi ki fin tswen kire ba adi bu pajukun ba, apa waji cia apa wa ci ba Denden bu Cidon ba. Denden wa ki fin mikyin bu apa waji ra, dzu bye ajo ze bu Yesu Kiristi bi. Ku ciri apa waa ni ndi fo aji ki cin'a danra, kuri bi ra. Ko tanma ma ku bira ki fin tswen kire ra. 4Ani zhen baci bandomi, buni ni ci pajukun bu Cidon. Ni ji ein bu pajukun hora baa da adon bu akan hora ra. Ki cin waa Denden wa ki fin mikyinni ra ka wa ki fin mikyin bu pajukun baa ki fin tswen kire ra ri. 5Pa-jukun baa da adon bu akan baaji hora, be ci pajukun bu fin tswen wakara. Ci numa ra, bena zen aji bube ki cin abu baa ki fin tswen kire. Pajukun baa ki fin tswen na gon tson na fo ajibe. 6Ama bui, i ci pajukun bu Cidon. Apa wama yi Cidon nu kuri gon tson ri fo ajii. Ama apa wama cia apa bu Cidon ba, kuri gon'a tson ri foi ba. Ki bye wakara numa hunnu iri hun mbyàyi danra, ko ku ci apa wa ci ba Denden wajinderi byenbyen numa re, ko ku ci apa wa ci ba denden bu akan re. 7Bandomi, í eon dii. Aeon ri dzu bye Cidon ribi. apa wama con apa ku ci abu Cidon. Apa waji yì Cidon nu. 8Apa wama con'a apa ba, apa waji yìa Cidon ba. Ki cin waa Cidon ci acon. 9Abu waa Cidon tà yii ki byeya numa danra, kuna con ajii ra, ciri, ku tson Nwua wa ngyikan dzundzun tori numa ra bi ki fin tswen wakara jiji í du cindi ki byea. 10Wakara ciri acon hun, ai con'i Cidon rìba. Ama ku con'i ri, ku tson Nwua bi hu aki wa ban vyon jiji Cidon ku fan abu wa babai yii. 11Bandomi, ci tsa­ dzu waa Cidon con ajii suu numa, san kari i con dii. 12Apa dzun wa mbyà fo Cidon ba azo fora baani. Ama ima con dii Ci­ don ri bai ci dzun. Anu bu eon'a kwa dzun ki byei ra. 13Abu wa tsa ī yinu danra, ī ci byea kukà ci byei ra eiri, ki cin Denden'a waa ku yii ra. 14Ai mbyànu ba azoi danra, Atai Ci­ don tson Nwua bi jiji ku kan apa wa nwàdzu pajukun ki fin tswen kire, í kana dan yi pajukun dan­ ra, aji waji ci aji wajinderi. 15Apa wama danra, Yesu ci Nwu bu Cidon, Cidon ba apa waji ci dzun, apa waji ka ba Cidon ci dzun, 16Ai ba dii, ī yì coneon waa Cidon con'i ranu, ikà yi wajinderi kiyo, Cidon ci acon. Apa wama con Cidon ba pa­ jukun, apa waji ba Cidon ci dzun, Cidon kari ba apa waji ci dzun du. 17Abu wa tsa con bu Cidon tà dia zan byei ra ki cin waa anyu­ nu waa Cidon ri foi kwen ra iri ci ba agben mikyin. Iri duku du­ du ki cin waa abyecui ki fin tswen kire ci tsadzu abu Yesu Kiristi ci ra. 18Azin baani ki bye acon wa concon. Acon wajinderi wari hwa apa ri zinzin ra ciri a natenten. Ci numa apa wa mana zinzin tà danra, acon bu Cidon bi zan'a ki myi ki bye apa waji raba. 19Ina con Cidon ba pajukun ki cin waa Cidon kapyen con'i ri. 20Apa wama danra kuna con Ci­ don ama kuma ze nwuzaa, apa waji ci apa wa kankan. Ki cin waa apa ma con'a nwuzaa waa kuna mbyàku nu ba azo raba, kuri tsanini hunnu ku con Cidon waa ku mbyàaku ba azo bara? 21Abu waa Cidon nu don dan yii danra, jiji í tsa ra ciri, apa wama con Cidon kukà con nwuzaa du.

1 YOHANNA 51Apa wama zen nde danra, Yesu ci apa waa Cidon ceku, apa waji ci nwu bu Cidon. Ima con Atai wa mbai ra, ī kari con nwua concon. 2Ci numa ra, ī kapyen gbogbo numa danra, ayo waa ima con Cidon, ima bà aji baa ku nui don ki cinbe ra, ī kari con bazhenzhen'a concon kata. 3Ki cin waa acon wa con Cidon ciri, ī bà aji baa ku nui don ki cinbe ra. Aji baaji cibe ba afyin suu ba. 4Ki cin waa ko apa wani kata wama ci nwu bu Cidon ku ken wa ji cin ki cin bu abu baa ki fin tswen kire ra. Abu wari hwa iri ji cin ki cin abu baa ki fin tswen kire ra ci wajinderi. 5Apa wa ken wa ji cin bu abu baa ki fin tswen kire ra ci kani? Se apa wama zen nde danra, Yesu ci Nwu bu Cidon. 6Yesu Kiristi wa bi ki fin tswen kire ra, ku kyen dzu bye jape ba asa. Ku kyen'a dzu bye jape vinni ba, ama ku kyen dzu bye jape ba asa anu dzundzun bi. Denden bu Cidon ta yii dan­ ra, abu baa kara ci abu baajin­ deri, ki cin waa Denden waji ci apa wa dan aji wa byenbyen. 7Ci numa ra, bi ci ba abu kwan dzun tsara baa na tà yii aji wajinderi. 8Abu baaji ci Denden bu Cidon, ba jape, ba asa bu Yesu Kiristi. Abu baa kwan dzun tsara baaka­ ra dan aji we bye dzundzun ba dibe. 9Ayo waa pajukun ma dan aji ki cin abu waa be mbyà ba azobe yii iri pan avo ki bye ajibe. Ama aji bu Cidon gban kari ka­ ta. Ku ciri apa wa dan yii aji baakara ki cin bu Nwua. 10Ci numa ra, apa wama yi wajinderi ki bye Nwu bu Cidon, ku ci ba abu baakara numa ki fin mikyin'a. Ama apa wama yia wajinderi ki bye Cidon ba, apa waji mbyà Cidon ci apa wa kan­ kan ki zoa. Ki cin waa apa waji zen'ande pan vo ki bye aji waa Cidon dan ki cin bu Nwua raba. 11Abu waa Cidon tà yii ra ciri, ku yii cindi wa ci kenken. Dzu di bu Nwua waji hunnu ī du cindi waji wakara. 12Apa wama ci ba Nwu bu Cidon ku ci ba cindi. Apa wama cia ba Nwu waji ba, ku cia ba cindi ba. 13Mna tā abu baakara na yini ani pajukun baa yi wajinderi ki bye Nwu bu Cidon waji ra, jiji ní yinu ajinderi byenbyen numa danra ni ci ba cindi wa ci ken­ ken. 14Ī ci ba agben mikyin ki pyen bu Cidon ki cin waa ī yinu danra, kuna gon tson foi ko nukon ki bye ayo waa ima voku abu wa we hwan'a. 15Ima yinu danra, abu waa ima vo kata kuna gon tson foi nu, í yinu danra, abu waa ima nyà ki byea ī du abu waji dudu ra hun. 16Apa dzun ma mbyà nwuzaa dzun mana tsa abu wa baba dzun wa zan'a wa bwanku raba tiri, apa waji wa mbyàku ra, ku pya Cidon weku yo ki cin'a jiji Cidon ku yiku cindi. Cidon ri yi apa waji wa tsa abu wa baba ra cindi yi yi. Sede abu wa baba waji waa apa waji tsa ra ma zan wa bwanku. Abu wa baba dzun waa apa ri tsa wa zan wa bwan­ ku ki tiri. M danmi danra, jiji ú pya Cidon we atswi apa waji wa­ kara yo jiji Cidon ku yiku cindi ba. 17Abu wa rimyi wa tsatsa wani kata ci abu wa baba. Ama abu wa baba dzun ci tiri wa zan'a wa bwan apa ba. 18Ī yinu danra, ko apa wani kata wama ci nwu bu Cidon, kuri tsaa abu wa baba numa foji wana yaya ki pyen ba, Ki cin waa nwu bu Cidon wa hun ra, na konku san­ san numa. Shetan ri tsa kaaku abu dzun ba. 19Ī yinu danra, ī ci pa­ jukun bu Cidon, ko waa fin tswen wakara kata ci vo bu Shetan ra. 20Ī yinu danra, Nwu bu Cidon bi ki fin tswen kire ki cin waa jiji í hwayi ba abu baakara, í yi Cidon wajinderi byenbyen numa. Í ba Ci­ don wa ci wajinderi byenbyen numa ra ci bye dzundzun. Í kà ba Yesu Kiristi Nwua ci bye dzun­ dzun. Cidon wakara ci Cidon wajinderi byenbyen, kukà ci eindi wa ci kenken. 21Bazhenzhenmi, níká kpasun ya go kyekye bu bakindo ba.

  http://www.bible.is/JBUIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário