sexta-feira, 15 de maio de 2015

1 yuḥanna: ALGERIA


1 yuḥanna 1
1 ġwalli illan zġ-isizwar, nsfld-as nẓr-t nssmaqql gis nggr-as. iga nttan awal n-tudrt. 2 tban-d tudrt-an i-mddn, nẓr-tt nkkʷni, ng fllas inagan. nawi-awn-in lh̬bar f-walli igan tudrt idumn, ikka-ttin illa ġ-dar rbbi babatnnġ iban-aġ-d ilmma. 3 nawi-awn-in lh̬bar f-ma-nẓra ula ma-mi-nsfld, baš a-tkšmm ula kunni ġ-tamunt-ad darnnġ illan. ašku tlla-yaġ ġilad tamunt d-rbbi babatnnġ d-yus yasuɛ lmasiḥ. 4 kullu mayad, nura-yawn-t-in baš a-kullu-nfrḥ s-lfrḥ iggutn. 5 ġmkad a-iga lh̬bar lli-mi-dars-nsfld nawi-awn-t-in: rbbi iga tifawt, ur-akk-gis-llint tillas. 6 iġ-nenna «tlla darnnġ tamunt d-rbbi» walaynni ar-sul-nttidu ġ-tillas, hati nsskarks ur-a-nskar s-lḥqq. 7 walaynni iġ-a-nttidu ġ-tifawt ġmklli illa ntta ġ-tifawt, tlla darnnġ tamunt i-ngratnnġ, ar-aġ-ssġusn idammn n-yasuɛ yus n-rbbi zġ-kullu ddnub nna-ginnġ-illan. 8 iġ-nenna «ur-a-nskar ddnub,» hati nsskarks f-ih̬f-nnġ, ur-ginnġ lḥqq. 9 walaynni iġ-a-ntqrra s-ddnub-nnġ, ra-issafu awal-ns izzga lḥqq issitti fllannġ ddnub-nnġ issġus-aġ zġ-kullu ma-ginnġ-yʷh̬šnn. 10 walaynni iġ-nenna «ur-nskir ddnub,» hati nga rbbi d-bu-tkrkas, ur-ginnġ-izga-wawal-ns.
1 yuḥanna 2
1 wa-tarwa-nu ɛzzanin, uriġ-awn-in mayad baš a-ur-tskrm ddnub. walaynni iġ-idda kra n-yan gigun ard iskr ddnub, illa-yaġ sul yan-didnnġ-ibiddn ġ-dar rbbi babatnnġ, a-t-igan d-yasuɛ lmasiḥ lli-ġ-illa-ufulki ikmmln ġ-iẓri n-rbbi. 2 immut nttan baš ad-aġ-ifru zġ-ddnub-nnġ, urd ġir ddnub-nnġ nkkʷni walaynni ddnub n-ddunit kullutt. 3 ġmkad a-s-ra-nissan is-darnnġ tawassna n-rbbi: ašku iban ginnġ is-a-nskar s-maylli-f-aġ-yuṣṣa. 4 yan innan «ssnġ rbbi» bla-da-iskar s-luṣiyat-ns, hati ar-isskirkis ur-gis lḥqq. 5 imma kullu wanna iskarn s-wawal n-rbbi, hati twufa gis lḥnant n-rbbi. ġmkad a-s-ra-nissan is-nga wins: 6 ašku wanna ittinin is-iga win lmasiḥ, iqqan-t-id a-iskar ġmklli iskar lmasiḥ. 7 way-aytma ɛzzanin, urd kra l-luṣit l-ljdid ayad-awn-in-uriġ walaynni luṣit taqdimt. tg h̬talli-f-kʷn-yuṣṣa rbbi ġayd izrin, tili darun zġ-isizwar. 8 walaynni luṣit-ad-awn-in-uriġ tga tin ljdid, iban is-tga lḥqq ġ-lmasiḥ ula gigun kunni. ašku ar-zraynt tillas ar-di-ttisfiw tifawt l-lḥqq. 9 wanna innan illa ġ-tifawt walaynni sul a-itkrhu gʷmas, hatin sul illa ġ-tillas. 10 imma wanna itḥnnun ġ-gʷmas, illa ġ-tifawt, ur-gis kra l-lɛib. 11 walaynni yan ikurhan gʷmas, sul illa ġ-tillas ar-ittidu ġ-tillas. ur-issin manis a-ittidu ašku ssbukḍnt-t tillas. 12 uriġ-awn-in a-tarwa ɛzzanin, ašku rbbi issitti fllawn ddnub-nnun f-ism l-lmasiḥ. 13 araġ-awn-in a-id-babatsn, ašku tssnm ġwalli illan zġ-isizwar. 14 araġ-awn-in a-iɛyyaln, ašku tnram iblis. araġ-awn-in a-tarwa, ašku tssnm babatnnġ. araġ-awn-in a-id-babatsn, ašku tssnm ġwalli illan zġ-isizwar. araġ-awn-in a-iɛyyaln, ašku tdusm izga-gigun-wawal n-rbbi tnrum iblis. 15 a-ur-ttirim ddunit ula kra illan ġ-ddunit. iġ-a-ittiri yan ddunit, ur-gis-tlli tayri n-rbbi babatnnġ. 16 ašku kullu ma-illan ġ-ddunit (iga ġaylli ttiri ddat, ula ġaylli ttiri tiṭ, ula ġaylli-s-a-issimġur bnadm ih̬f-ns), urd babatnnġ a-d-ikka walaynni ikka-d ddunit. 17 ar-tzray ddunit ula kullu ma-gis-ttirin mddn, imma yan iskarn s-ma-ira rbbi, ra-iddr tudrt idumn. 18 wa-tarwa ɛzzanin, tasaɛt iggʷran ayad. tsfldm kunni f-unuwwaš l-lmasiḥ lli-ra-d-yašk. hati ġilad uškan-d kigan d-inuwwašn l-lmasiḥ. ġayan a-f-nssn izd tasaɛt iggʷran ayd ilkmn. 19 ffuġn ntni zġ-darnnġ walaynni urd zġ-ginnġ a-zġ-gan. mrad is-zginnġ-gan ikun didnnġ qaman, walaynni nssn kullutn ur-gin zġ-ginnġ, ašku ffuġn zġ-darnnġ. 20 kunni tssnm lḥqq kullukn, ašku illa gigun rruḥ lli-awn-ifka ġwalli igan amẓlay n-rbbi. 21 mayad a-f-awn-in-uriġ, ašku tssnm lḥqq, urd zund iġ-ur-ti-tssinm, ašku ur-jju-d-uškint kra n-tkrkas zġ-lḥqq. 22 manwa igan bu-tkrkas? iga-t wanna innan «yasuɛ ur-igi lmasiḥ n-rbbi.» yan innan ġmkan, iga anuwwaš l-lmasiḥ, irar tiġurdin-ns s-rbbi babatnnġ ula s-yus. 23 ašku yan irurn tiġurdin-ns s-yus n-rbbi, irur-tt ula s-rbbi babatnnġ. imma yan ittirin yus n-rbbi, ar-ittiri ula rbbi babatnnġ. 24 zgayat-bdda ġ-maylli mi tsfldm ġ-isizwar. ġmkan a-s-rad-bdda-tzgam ġ-rbbi babatnnġ ula ġ-yus. 25 ašku s-wawal izgan a-s-aġ-imla mayad, yini-aġ is-rad-aġ-ifk tudrt idumn. 26 uriġ-awn-in tiġawsiwin-ad f-willi ranin a-kʷn-jllun. 27 imma kunni, illa-bdda gigun rruḥ lli-awn-ifka lmasiḥ. ur-tḥtajjam ma-kʷn-isslmadn, ašku rruḥ-ns ar-kʷn-isslmad f-kraygatt kra, ar-awn-imala lḥqq bla tikrkas. walaynni illa fllawn a-gis-tzgam ġmklli-awn-isslmad. 28 imma ġilad a-tarwa ɛzzanin, zaydat tzgam ġ-lmasiḥ, baš a-izɛm-uwl-nnġ ġakud nna-d-iwrri ibayyn-d, ur-ra-niri a-zgis-nrgs. 29 tssnm is-iskr lmasiḥ kullu ma-irḍan rbbi, tissanm is-iwrri ilul kraygatt yan iskarn ma-t-irḍan s-tlalit l-ljdid zġ-dar rbbi.
1 yuḥanna 3
1 ẓrat matta ġunška-s-aġ-ira rbbi babatnnġ aylliġ-aġ-iga d-tarwa-ns. ašku ġmkan a-nga nkkʷni. mayad a-f-ur-tssin ddunit ma-nga, ašku ur-tssin rbbi. 2 way-aytma ɛzzanin, nga tarwa n-rbbi ġilad. ur-ta-yaġ-issbayyn ma-ra-ng ġ-mayd-d-iftan, walaynni nssn mayad: ġakud lliġ ra-d-yašk lmasiḥ ra-ng zund nttan, ašku ra-t-nẓr ġmklli iga. 3 kullu wanna dar rrja-yad ġ-lmasiḥ ar-issġus ul-ns ġmklli iġus ntta. 4 kraygatt yan iskarn ddnub, hati iffuġ zġ-ššrɛ n-rbbi, ašku ddnub a-igan uffuġ n-ššrɛ. 5 tssnm kunni is-d-yuška lmasiḥ baš a-fllannġ-issitti ddnub-nnġ, tissanm is-ur-jju-iskir kra n-ddnub ntta. 6 wanna izgan ġ-lmasiḥ ur-a-iskar ddnub. imma wanna itzayadn ġ-ddnub ur-ta-ifhim ula issn mamnk a-iga lmasiḥ. 7 wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-tadjm yan a-kʷn-ijllu. wanna iskarn s-lḥqq, ra-srs-ifrḥ rbbi ġmklli ifrḥ s-lmasiḥ. 8 imma wanna iskarn ddnub, win iblis a-iga, ašku iblis ar-iskar ddnub zġ-isizwar. mayad a-f-d-yuška yus n-rbbi: yuška-d a-ihlk iskkirn n-iblis. 9 imma wanna-d-iluln talalit l-ljdid zġ-dar rbbi, ur-a-iskar ddnub, ašku rbbi iẓẓa gis amud-ns. ur-iẓḍar a-izayd ġ-ddnub, ašku iwrri iga zġ-tarwa n-rbbi. 10 ġmkad a-s-a-ntissan tarwa n-rbbi zġ-tarwa n-iblis: wanna ur-iskarn s-lḥqq ur-igi win rbbi, d-wanna ur-itḥnnun ġ-gʷmas ur-igi win rbbi. 11 ġmkad a-iga-wawal lli-mi-tsfldm zġ-isizwar: illa fllannġ a-nttiri i-ngratnnġ. 12 a-ur-ng zund qayn lli-igan win iblis inġ gʷmas. mah̬ aylliġ-t-inġa? ašku qayn ar-iskar ma-yʷh̬šnn, imma gʷmas ar-iskar ma-ifulkin. 13 way-aytma, a-ur-ttɛjjabm iġ-kʷn-kurhan ayt-ddunit. 14 walaynni nssn is-nzri nkkʷni zġ-lmut s-tudrt, ašku tlla ginnġ tayri n-aytmatnnġ. walaynni yan ur-ittirin aytmas, hati sul iqama ġ-lmut. 15 yan ikurhan gʷmas, iga zund iġ-t-inġa. d-wanna inġan, ur-akkʷ-rad-as-tili tudrt idumn. 16 ġmkad a-s-nssn mamnk a-tga lḥnant: lmasiḥ ifka ih̬f-ns f-ssibt-nnġ. imma nkkʷni, illa fllannġ a-nakka ih̬f-nnġ f-ssibt n-aytmatnnġ. 17 iġ-illa yan iṭṭafn lh̬ir iẓr gʷmas iḥtajja walaynni issiqar fllas ul-ns, mamnk a-ra-yini tlla gis lḥnant n-rbbi? 18 wa-tarwa ɛzzanin, a-ur-nmala lḥnant ġir s-iwaliwn ula s-ils walaynni s-iskkirn d-lḥqq. 19 ġmkad a-s-ra-nissan is-nga win lḥqq nsshnnu ul-nnġ ġ-lgddam n-rbbi iġ-a-itġuwḍ-uwl-nnġ f-ssibt n-ma-ur-nfulki. 20 ašku rbbi imqqur f-uwl-nnġ, yissan kullu ma-ginnġ-illan. 21 way-aytma ɛzzanin, iġ-ur-iġuwḍ-uwl-nnġ, nẓḍar a-nzɛm ġakud nna-ntakmur s-rbbi 22 namẓ dars aynna zgis nḍalb, ašku ar-nskar s-ma-f-aġ-yuṣṣa ula s-ma-t-irḍan. 23 ġmkad a-tga luṣit-ns, yini-aġ a-namn s-ism n-yus yasuɛ lmasiḥ, ar-ntḥnnu i-ngratnnġ ġmklli-s-aġ-yuṣṣa lmasiḥ. 24 wanna iskarn s-luṣiyat-ns, nttan a-izgan ġ-rbbi izga rbbi gis. ġmkad a-s-nssn is-ginnġ-izga, ašku ifka-yaġ rruḥ-ns.
1 yuḥanna 4
1 way-aytma ɛzzanin, a-ur-tamnm kullu wanna innan «illa-gigi rruḥ lqudus,» walaynni armat rruḥ-an a-tẓrm is-iga win rbbi nġd uhu. ašku ggutn mddn lli-tkkanin ddunit, ar-ttinin is-a-sawaln s-mad-asn-imala rbbi walaynni ar-sskirkisn. 2 ġmkad a-s-ra-tissanm izd rruḥ n-rbbi a-gisn-isawaln nġd uhu: iġ-a-ittini rruḥ-an «yasuɛ lmasiḥ yuška-d zġ-rbbi, iwrri s-ddat n-bnadm» ra-tissanm rruḥ-an, izd win rbbi a-iga. 3 imma rruḥ nna-ur-ittinin lḥqq f-yasuɛ, urd win rbbi a-iga walaynni iga rruḥ n-unuwwaš l-lmasiḥ lli-f-tsfldm ra-d-yašk, illa-nnit ġilad ġ-ddunit. 4 imma kunni a-tarwa ɛzzanin, win rbbi a-tgam, tnrum-tn ašku rruḥ lli-gigun-illan yugʷr rruḥ lli-illan ġ-ddunit. 5 ntni gan win ddunit, ar-sawaln s-ma-igan win ddunit, ar-srsn-sflidn ayt-ddunit. 6 imma nkkʷni nga win rbbi, ar-srnnġ-sflidn ġwilli ssnnin rbbi. imma winna ur-ssinnin rbbi ur-rin ad-srnnġ-sflidn. ġmkan a-s-ra-ntissan rruḥ l-lḥqq zġ-rruḥ n-tkrkas. 7 way-aytma ɛzzanin, illa fllannġ a-ntḥnnu i-ngratnnġ, ašku lḥnant tga tin rbbi. yan itḥnnun, hati ilul-d zġ-dar rbbi yissan rbbi. 8 imma yan ur-itḥnnun, ur-issin rbbi. ašku rbbi iga lḥnant. 9 ġmkad a-s-aġ-d-issbayyn rbbi lḥnant-ns: yuzn-d ġwalli igan yus s-ddunit, baš ad-aġ-tili tudrt f-ssibt-ns. 10 ġmkad a-tga tayri: urd tayri lli-s-nra rbbi walaynni tayri lli-s-aġ-ira nttan, aylliġ-d-yuzn yus a-immt baš ad-aġ-ifru zġ-ddnub-nnġ. 11 way-aytma ɛzzanin, lliġ-aġ-ira rbbi ġunškan, illa fllannġ a-nttiri i-ngratnnġ. 12 ur-jju-illi ma-iẓran rbbi, walaynni iġ-a-nttiri i-ngratnnġ, izga ginnġ rbbi, twufa ginnġ lḥnant-ns. 13 ġmkad a-nssn is-nzga ġ-rbbi izga ginnġ: ašku ifka-yaġ rruḥ-ns. 14 rbbi babatnnġ yuzn-d yus baš a-ig anjjam n-ddunit. nẓra-t nkkʷni, ng fllas inagan. 15 wanna ittinin s-nniyt n-uwl-ns «yasuɛ iga yus n-rbbi,» hati izga gis rbbi, izga ula ntta ġ-rbbi. 16 nkkʷni nssn lḥnant lli-s-ginnġ-iḥnna rbbi, namn srs. rbbi iga lḥnant. yan izgan ġ-lḥnant, izga ġ-rbbi, izga rbbi gis. 17 hati issuwfa rbbi ginnġ lḥnant-ns, baš a-nsshnnu ul-nnġ ġ-wass l-lḥsab, ašku nwrri nga zund ma-iga nttan ġ-ddunit-ad. 18 lḥnant ur-gis tiksaḍ, walaynni lḥnant ikmmln ar-n-ttluḥ tiksaḍ s-brra. imma yan iksuḍn, ur-ta-gis-twufi lḥnant ikmmln, ašku wanna iksuḍn ar-sul-iswingim ġ-lɛqubit. 19 ar-ntḥnnu nkkʷni ašku rbbi a-izwarn is-fllannġ-iḥnna. 20 iġ-a-ittini kra n-yan «ar-ttiriġ rbbi» walaynni sul a-itkrhu gʷmas, hati ar-isskirkis. ašku iġ-ur-a-ittiri gʷmas lli-itmnad, mamnk a-ra-yiri rbbi lli-ur-a-itmnad? 21 ġmkad a-tga luṣit-ns: wanna ittirin rbbi, iqqan-t-id a-ittiri ula gʷmas.
1 yuḥanna 5
1 kullu wanna yumnn izd yasuɛ a-igan lmasiḥ n-rbbi, hati ilul-d talalit l-ljdid zġ-dar rbbi. kullu wanna ittirin rbbi babatnnġ, ar-ittiri yus. 2 ġmkad a-s-ra-nissan is-a-nttiri tarwa n-rbbi: ašku iban ginnġ is-a-nttiri rbbi, ar-nskar s-ma-f-aġ-yuṣṣa. 3 ġmkad a-s-a-nmala is-a-nttiri rbbi: ar-nskar s-luṣiyat-ns. ur-fllannġ-iẓẓay maylli-f-aġ-yuṣṣa, 4 ašku kullu wanna-d-iluln zġ-dar rbbi ar-itnru ddunit. mayad a-s-a-ntnru ddunit, ašku numn awal n-rbbi. 5 manwa ra-inru ddunit? wanna yumnn s-yasuɛ n-is-iga yus n-rbbi. 6 yasuɛ lmasiḥ, nttan a-d-yuškan s-waman d-idammn. urd ġir s-waman a-s-d-yuška walaynni s-waman d-idammn. rruḥ lqudus a-yakkan tugga f-mayad, ašku rruḥ lqudus iga lḥqq. 7 llan kraḍ inagan: 8 rruḥ d-waman d-idammn. mšaškand-d tugga-nsn. 9 nmyar a-nsflid s-tugga n-bnadm, walaynni tugga n-rbbi ugʷrnt tin bnadm. rbbi a-igan inigi, ifk tugga f-yus. 10 imma wanna yumnn s-yus n-rbbi, llant tugga n-rbbi ġ-uwl-ns. walaynni yan ur-isflidn s-ma-ittini rbbi, iga rbbi d-bu-tkrkas ašku ur-yumin tugga lli-ifka f-yus. 11 ġmkad ad-gant tugga: ifka-yaġ rbbi tudrt idumn, tili-aġ tudrt-ad f-ssibt n-yus. 12 wanna imunn d-yus n-rbbi, tlla-yas tudrt. imma wanna ur-imunn d-yus n-rbbi, ur-rad-as-tili tudrt. 13 uriġ-awn-in tiġawsiwin-ad i-kunni lli-umnnin s-ism n-yus n-rbbi, baš a-tissanm is-teṭṭafm tudrt idumn. 14 mayad a-yaġ-izzɛamn ġakud nna-n-ntakmur s-rbbi, ašku nssn is-a-yaġ-isflid iġ-zgis-nḍalb ma-t-irḍan. 15 lliġ nssn is-a-yaġ-isflid ġakud nna-zgis-nḍalb, nissan is-rad-aġ-yili maylli zgis nḍalb. 16 iġ-illa ma-iẓran gʷmas iskr kra yʷh̬šnn lli-ur-igin zġ-ddnub lli-itawin s-lhalak, illa fllas a-iḍalb rbbi f-gʷmas. rad-as-d-irar rbbi s-tudrt. nniġ-awn mayad ġir f-willi skrnin ddnub lli-ur-itawin s-lhalak. ašku llan kra n-ddnub lli-ra-yawi s-lhalak, ur-awn-nniġ a-ttḍalabm f-ddnub-an. 17 kullu iskkirn ʷh̬šnnin gan ddnub, walaynni ur-a-kullu-tawin ddnub-an s-lhalak. 18 nssn ġwilli mi ifka rbbi talalit l-ljdid is-ur-a-skarn ddnub. ar-tn-issntal yus n-rbbi, ur-iẓḍar iblis a-tn-ilkm. 19 nssn is-nga tarwa n-rbbi, tili ddunit kullutt ġ-ddu-ufus n-iblis. 20 nssn is-d-yuška yus n-rbbi ad-aġ-ifk lfhmt baš a-nissan ġwalli igan lḥqq. imma ġilad nga win ġwalli igan lḥqq d-win yus yasuɛ lmasiḥ. nttan a-igan rbbi l-lḥqq, ig tudrt idumn. 21 wa-tarwa ɛzzanin, tanfat i-ilahat n-ddunit-ad. 

 http://gospelgo.com/f/tachelheit_nt.htm#1%20John

Nenhum comentário:

Postar um comentário