quinta-feira, 14 de maio de 2015

Galaṭiyya: (ALGERIA)galaṭiyya 1
1 zġ-bulus igan arqqas s-trqqast lli-ur-igin tin bnadm ula ẓlin-iyi srs mddn, walaynni iẓli-yyi srs yasuɛ lmasiḥ d-rbbi babatnnġ lli-t-id-issnkrn zġ-lmut. 2 zġ-gigi nkki d-aytmatn lli-didi-illan, i-imnaggarn ġ-tmazirt n-galaṭiyya. 3 ad-awn-tili lbaraka d-sslamt zġ-rbbi babatnnġ d-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. 4 nttan a-ifkan ih̬f-ns, immt baš ad-aġ-ijjnjm zġ-ddnub-nnġ. ifukku-aġ zġ-ddunit-ad yʷh̬šnn ġmklli ira rbbi babatnnġ. 5 ar-t-bahra-ntalġ, ġilad ula kullu mayd-d-iftan, amin. 6 imma kunni, iḍr-iyi lɛjb gigun. ašku ġir yat luqt idrusn ayd tzzrim s-tflm rbbi lli-awn-iġran s-lbaraka l-lmasiḥ. twrrim s-yan-uġaras yaḍni, ar-as-ttinin kra n-mddn ‹lh̬bar ifulkin› 7 walaynni urd lh̬bar ifulkin ayan. ssnġ is-llan kra n-mddn ġ-darun ar-awn-tt-ssṭiyyarn, irin a-tbddaln lh̬bar ifulkin l-lmasiḥ s-tkrkas. 8 walaynni iġ-n-yuška kra n-yan ar-awn-imala kra mi ittini ‹lh̬bar ifulkin› ur-igin lh̬bar lli-awn-in-niwi ġ-isizwar, ra-fllas-iniġ «a-t-ihlk rbbi» wah̬h̬a nkki nġd kra l-lmalak zġ-ignwan. 9 nenna-yawn ġayd izrin, iniġ-awn-daġ ġilad: iġ-n-yuška kra n-yan ar-awn-imala kra mi ittini ‹lh̬bar ifulkin› ur-igin lh̬bar ifulkin lli-tumẓm zġ-isizwar, hati nniġ fllas «a-t-ihlk rbbi.» 10 ma-tġalm kunni? izd mddn ad-riġ ad-flla-rḍun, nġd rbbi? izd mddn ad-riġ a-yyi-talġn? uhu, mrad is-riġ a-yyi-talġn mddn ur-rad-gġ ah̬ddam l-lmasiḥ. 11 way-aytma, riġ a-tissanm mayad. urd zġ-bnadm a-zġ-d-yuška lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ. 12 ašku ur-t-umẓġ dar mddn ula sslmdn-iyi-t mddn, walaynni issbayyn-iyi-t-id yasuɛ lmasiḥ. 13 tsfldm kunni f-mamnk a-sttin-kkiġ ar-bahra-skarġ s-tnbaḍin n-ayt-yudaya, ar-ssrfufunġ aytmatn n-umnaggar n-rbbi s-trfufnt išqan, ar-n-tggaġ tiqqi-nu ad-hlkġ amnaggar a-ur-sul-iqama. 14 ġ-uwssan-an zwarġ ma-iggutn ġ-inggan-inu n-ayt-yudaya, ašku ɛzzant dari bahra lɛadat n-imzwura-nnġ lli-zrinin. 15 walaynni rbbi lli-yyi-iẓlin lliġ ur-ta-lulġ, iḥnna gigi irḍu ad-iyi-iġr 16 issbayyn-iyi yus, baš ad-dduġ ar-fllas-tbrraḥġ ġ-dar ayt-tmizar aggugnin. ur-sqsaġ kra n-bnadm 17 ula ddiġ s-urušalim ad-sawlġ d-irqqasn lli-yyi-zwarnin, walaynni ffuġġ mudduġ s-tmazirt n-waɛrabn. yan kra wrriġ s-tmdint n-dimašq. 18 zrin kraḍ isggʷasn s-ddiġ s-urušalim a-ġin-sawlġ d-bṭrus. gawrġ dids smmus d-mraw n-wass. 19 walaynni ur-ẓriġ irqqasn yaḍni abla yaɛqub gʷmas n-siditnnġ. 20 mayd-awn-in-uriġ, rbbi issn is-ur-gis-sskarksġ. 21 ffuġġ ilmma ar-tmudduġ ġ-tmizar n-suriyya d-kilikiyya. 22 ġ-uwssan-an ur-ta-yyi-ssinn ayt-imnaggarn ġ-tmazirt n-yudaya. 23 ġir sfldn flla, ar-ttinin «ġwalli-sttin ikkan ar-aġ-issrfufun, hati ar-itbrraḥ ġilad f-uġaras lli-f-iqṣad a-t-ihlk.» 24 ar-bahra-talġn rbbi f-ssibt-inu.
galaṭiyya 2
1 zrin kkuẓ d-mraw n-usggʷas s-wrriġ s-urušalim nkki d-barnaba, awiġ didi tiṭus. 2 imla-yyi rbbi is-iyi-d-iqqan ad-dduġ s-ġin. mnaggarġ ġakudan d-willi mi ttinin inmġurn. nniġ-asn ġ-griyi didsn f-mamnk a-iga-wawal l-lh̬bar ifulkin lli-s-a-tbrraḥġ ġ-dar ayt-tmizar aggugnin, ašku ksuḍġ a-ur-ra-tili lfaytt ġ-mad-skrġ ula ġ-mayd sul skarġ. 3 imma ntni ur-aġ-uṣṣan a-nẓẓall i-ddat n-usmun-inu tiṭus wah̬h̬a iga gu-yunan. 4 walaynni llan ġin kra n-mddn skrn zund iġ-gan aytmatnnġ, kšmn darnnġ s-tntla, irin ad-ẓrn mamnk a-nskar ġilad ġ-aġ-irẓm lmasiḥ zġ-iskraf n-ššrɛ. ar-ttirin ad-aġ-krsn-daġ zund ismgan. 5 imma nkkʷni ur-akkʷ-nqbil yat ġ-maylli-aġ-ttinin, baš a-ur-fllawn-kkisn lḥqq l-lh̬bar ifulkin. 6 imma ġwilli-f-a-ttinin mddn zund iġ-gan kra (wah̬h̬a ur-iyi-ihmma mad-gan ašku rbbi ur-a-iskar s-uwdmawn), ntni ur-iyi-nnin kra n-uswingim yaḍni. 7 walaynni ẓran is-iyi-ifka rbbi ad-sslkmġ lh̬bar ifulkin i-ayt-tmizar yaḍni, ġmklli ifka i-bṭrus a-t-isslkm i-ayt-yudaya. 8 ašku rbbi lli-ith̬damn ġ-bṭrus baš a-ig arqqas i-ayt-yudaya, ar-gigi-ith̬dam ula nkki baš ad-gġ arqqas i-ayt-tmizar yaḍni. 9 imma yaɛqub d-bṭrus d-yuḥanna lli-mi-ttinin mddn inmġurn, lliġ ẓran mayad, mdin-aġ-d afus-nsn afasi nkki d-barnaba. mšaškan-d didnnġ a-ntmɛawan i-ngratnnġ, ar-nth̬dam nkkʷni ġ-tmizar yaḍni ar-th̬damn ntni ġ-dar ayt-yudaya. 10 ur-ginnġ-rin abla yat-tġawsa. ran ginnġ a-stt-ntawi ġ-imẓlaḍ lli-darsn-illan. imma nkki swangmġ yadlli f-mayan, iriġ bahra a-t-skrġ. 11 walaynni ġakud lliġ-d-yuška bṭrus s-tmdint n-anṭakiyya, nkrġ srs ġ-lgddam n-aytmatn, ašku ur-a-iskar s-lḥqq. 12 ntta ġ-isizwar ar-ištta d-aytmatn n-tmizar yaḍni, walaynni ġakud lliġ-d-uškan kra n-imddukkʷal n-yaɛqub, iwrri bṭrus ur-a-sul-ištta d-mddn-an ula-da-didsn-itmunu, ašku iksuḍ zġ-willi ur-itqbaln winna ur-ẓẓullinin i-ddat-nsn. 13 ġakudan nkrn wiyyaḍ n-ayt-yudaya skrn sin-uwdmawn ġmklli iskr bṭrus, aylliġ-tn-itabɛa ula barnaba. 14 imma nkki, lliġ ẓriġ ur-a-tamẓn ġ-lḥqq l-lh̬bar ifulkin, sawlġ s-bṭrus ġ-lgddam-nsn kullutn nniġ-as: «kiyi gu-yudaya a-tgit, walaynni tmyart a-tskart zund ayt-tmizar yaḍni urd ayt-yudaya. mamnk ġilad a-trit a-ttinit iqqan-d ayt-tmizar yaḍni ad-skarn s-ššrɛ n-ayt-yudaya?» 15 ha-nkkʷni laṣl-nnġ iga zġ-ayt-yudaya, urd zġ-ayt-tmizar yaḍni lli-mi-ttinin ‹ayt-ddnub›. 16 walaynni nssn taġawsa-yad bahra. ra-irḍu rbbi f-winna umnnin s-yasuɛ lmasiḥ, urd f-willi skarnin s-ma-ityaran ġ-ššrɛ n-musa. mayad a-s-aġ-d-iqqan ula nkkʷni n-ayt-yudaya a-namn s-yasuɛ lmasiḥ. f-ssibt l-lmasiḥ a-f-fllannġ-irḍa rbbi, urd f-ssibt n-kra nskar igan win ššrɛ. ašku ur-iẓḍar yan a-irḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ. 17 walaynni ġilad ġ-a-ntrju a-fllannġ-irḍu rbbi f-ssibt l-lmasiḥ, ma-ra-nini iġ-a-sul-ntafa ddnub ġ-ih̬f-nnġ zund ayt-tmizar-an yaḍni? is-a-yaġ-ifal lmasiḥ a-ntzayad ġ-ddnub? uhu, urd ġmkan a-nga. 18 ašku mrad is-a-bnnuġ f-ġaylli h̬ʷliġ, ra-gigi-iban izd ddnub ad-skarġ. 19 walaynni giġ ġilad zund iġ-iyi-inġa ššrɛ mmtġ-as, baš ad-d-nkrġ ddrġ i-rbbi. 20 ha-yyi mmutġ d-lmasiḥ f-uggjdi-ns. urd sul nkki a-iddrn walaynni lmasiḥ a-gigi-iddrn. kullu mad-skarġ ġilad, ar-t-skarġ f-ssibt n-mad-umnġ s-yus n-rbbi lli-gigi-iḥnnan ifk tudrt-ns flla. 21 ur-rurġ lḥnant-ad n-rbbi zund iġ-ur-tgi yat. ašku mrad is-nẓḍar a-nrḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, bla lfaytt a-ra-tg lmut l-lmasiḥ.
galaṭiyya 3
1 wa-kunni n-ayt-galaṭiyya, izd tffuġm ih̬f-nnun? is-kʷn-issnufl kra n-yan? nmla-yawn yadlli mamnk a-immut yasuɛ lmasiḥ f-uggjdi, tissanm-t bahra. 2 imma ġilad ra-kʷn-sqsaġ, izd f-ssibt n-ma-tskarm s-ššrɛ n-musa a-f-awn-in-yuška rruḥ lqudus, nġd f-ssibt n-ma-tsfldm i-lh̬bar-nnġ ifulkin tamnm srs? 3 is-nnit-tffuġm ih̬f-nnun? tgram ġ-tudrt-ad l-ljdid s-tḥkimt n-rruḥ lqudus, imma ġilad is-tram a-gis-tzaydm s-iskkirn n-bnadm? 4 is-ur-igi yat, kullu maylli darun ijran ġayd zrinin? 5 izd f-ssibt n-ma-tskarm s-ššrɛ a-f-awn-yakka rbbi rruḥ lqudus ar-darun-iskar lmɛjizat, nġd f-ssibt n-ma-tsfldm i-lh̬bar ifulkin tamnm srs? 6 ula ibrahim, ityara fllas: «yumn rbbi, mayan a-f-t-iga rbbi d-wad f-irḍa.» 7 riġ a-tissanm mayad. ayt-ibrahim, a-tn-igan d-willi umnnin. 8 ašku ityara ġ-warra n-rbbi f-mamnk a-ra-irḍu rbbi ula f-ayt-tmizar aggugnin f-ssibt mad-umnn. isawl rbbi s-ibrahim iml-as lh̬bar ifulkin lli-ra-yili yini-as: «s-ism-nnk a-s-rad-barkġ kullu timizar n-ddunit.» 9 ġmkad a-s-nssn is-ra-ibark rbbi kullu wanna yumnn ġmklli ibark ibrahim lli-yumnn. 10 kullu willi ittirin ad-rḍun rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, hati ġ-ddu lḥukm a-ġ-sul-qaman. ašku ityara: «rbbi ra-yut lḥukm s-jhnnama f-kraygatt yan ur-iskarn s-kullu ma-ityaran ġ-warratn n-ššrɛ.» 11 imla-yaġ-wawal-ad is-ur-iẓḍar yan a-irḍu rbbi s-iskkirn n-ššrɛ, walaynni ityara-daġ inna rbbi: «wanna yumnn, nttan a-f-rad-rḍuġ fkġ-as tudrt.» 12 wanna ibnnun f-ššrɛ, ur-a-itawi rrja s-ma-yumn, ašku ġmklli ityaran: «yan iskarn kullu s-iskkirn-ad, rad-as-ifk rbbi tudrt f-ssibt-nsn.» 13 imma lmasiḥ ifukka-yaġ zġ-lɛqubit lli-ra-iḍr f-willi ibnnun f-ššrɛ. iwrri iga ntta wad-f-tḍr lɛqubit, baš a-ur-fllannġ-tḍr nkkʷni. ašku ityara: «kullu wanna ityaggaln f-uggjdi, lɛqubit n-rbbi a-fllas-illan.» 14 immut lmasiḥ yasuɛ baš ad-kšmn ula ayt-tmizar aggugnin s-lbaraka lli-f-inna rbbi i-ibrahim, namẓ kullwaġ rruḥ lqudus lli-f-inna rbbi rad-aġ-t-ifk. kullu mayad rad-aġ-yili f-ssibt n-ma-numn. 15 way-aytma, nssn mad-skarn mddn iġ-d-mšaškan f-kra n-tġawsa. ar-akkan lɛhd i-ngratsn. iġ-skrn lɛhd, ur-iẓḍar yan a-yanf i-lɛhd-an ula-yas-izayd kra. 16 ġayd izrin ar-isawal rbbi s-ibrahim ar-as-ittini f-ma-rad-as-ifk i-ibrahim, ntta d-wamud-ns. ur-as-inni «ra-t-fkġ i-imadn-nnk» zund iġ-gan mddn ggutnin, walaynni inna-yas «ra-t-fkġ i-wamud-nnk» igan yan ig lmasiḥ. 17 lmɛna-yad, riġ ad-awn-srs-mlġ mayad. rbbi ifka yal-lɛhd i-ibrahim, yini-as rad-as-t-izzga. zrin kkuẓ id-miyya d-kraḍ id-mraw (430) n-usggʷas, ifk ilmma rbbi ššrɛ i-mddn-ns. walaynni ur-iẓḍar ššrɛ n-musa a-issanf i-lɛhd lli-t-id-izwarn, ula iẓḍar a-ikkis awal lli-s-yad-inna rbbi i-ibrahim. 18 ašku rbbi, mrad is-ifka lwrt-ns ġir i-willi skarnin s-ššrɛ, ikun ur-akkʷ-iqama ġ-wawal lli-s-yad-inna i-ibrahim. walaynni urd ġmkan a-iskr rbbi, ašku s-wawal-ns izgan a-s-ifka lwrt i-ibrahim. 19 imma ġilad ma-ra-nini f-ššrɛ? mah̬ aylliġ-t-id-izuyd rbbi i-mddn-ns? izuyd-asn-t baš ad-asn-imala ddnub lli-skarn. iqama ššrɛ ġir ar akud lliġ-d-yuška-wamud n-ibrahim lli-f-yad-inna rbbi. f-ufus l-lmalayka a-f-asn-ifka ššrɛ, d-ntni ssbayynn-t-id i-musa, d-ntta issbayyn-t-id i-wiyyaḍ. 20 walaynni awal lli-ifka rbbi i-ibrahim, ifka-yas-t ġ-gras dids, ur-t-ih̬ṣṣa yan yaḍni. 21 imma ġilad ma-ra-nini? is-issunf ššrɛ iwaliwn n-rbbi lli-s-yad-inna i-ibrahim? uhu, ur-t-issunf. ašku bnadm, mrad is-as-ityawfka kra n-ššrɛ ma-s-a-iteṭṭaf tudrt, ra-irḍu rbbi f-kraygatt yan iskarn s-ššrɛ. 22 walaynni arratn n-rbbi ar-malan mamnk a-ttyamaẓ ddunit kullutt ġ-ddu lḥukm n-ddnub. imma lwrt lli-f-inna rbbi i-ibrahim, ar-t-yakka i-willi umnnin s-yasuɛ lmasiḥ, ar-asn-t-yakka ġilad f-ssibt l-liman-nsn. 23 ġ-uzmz lli-ġ-ur-ta-d-yuški lmasiḥ ur-ta-srs-numin, ntyawkrraf sul s-iskraf n-ššrɛ. ar-aġ-tḥṣarn-warratn n-ššrɛ ar kiġ-d-ilkm-uzmz-ad ġ-numn s-lmasiḥ. 24 ikka-ttin iga ššrɛ angabal fllannġ, ar-aġ-itrbba aylliġ-d-yuška lmasiḥ iskr sslamt ġ-gr rbbi d-willi srs umnnin. 25 imma ġilad ġ-d-ilkm-uzmz l-liman, ur-sul-igi ššrɛ angabal-nnġ. 26 ha-kunni kullukn, tarwa n-rbbi a-tgam f-ssibt n-ma-tumnm s-lmasiḥ yasuɛ. 27 ašku kullu wanna gigun iddmn s-udum n-waman baš a-iml is-iga win lmasiḥ, hati iwrri iddr s-tudrt l-lmasiḥ. 28 mayad a-f-ur-a-sul-nẓẓmẓlay gu-yudaya zġ-gu-yunan, ula-da-nẓẓmẓlay awtm zġ-tawtmt ula ismg zġ-wad-igan win ih̬f-ns, ašku tgam kullu yan ġ-lmasiḥ yasuɛ. 29 walaynni lliġ tgam win lmasiḥ, hati ayt-ibrahim a-tgam. ra-tamẓm lwrt lli-f-as-inna rbbi ra-t-ifk i-tarwa-ns.
galaṭiyya 4
1 walaynni ġmkad a-iga kullu wanna iwrtn. lliġ sul imẓẓi, ig zund ismg ġ-tgmmi n-babas, wah̬h̬a ra-iṭṭaf kullu ayda n-babas tigira. 2 ašku illa sul ġ-ddu-ufus n-willi-t-igabln d-willi dar ifl babas lamant l-lwrt-ns, ard iruḥ-uzmz lli-f-iqṣad babas a-t-gis-yamẓ. 3 ula nkkʷni nkka-ttin nga ġmkan. ġakud lliġ sul nmẓẓi, nga zund ismgan ġ-ddu-ssulṭa l-larwaḥ n-ddunit-ad. 4 walaynni ġakud lliġ-d-iruḥ-uzmz, rbbi yuzn-d yus s-ddunit. ilul-d zġ-waḥlig n-yat-tmġart, iwrri yili ula ntta ġ-ddu ššrɛ, 5 baš a-ifukku winna llanin ġ-ddu ššrɛ irar-aġ a-ng tarwa n-rbbi. 6 ġmkad ad-aġ-imlan is-nga tarwa n-rbbi, ašku yuzn-d rruḥ n-yus izdġ ġ-uwlawn-nnġ, irar-aġ a-srs-naqra: «abba, wa-baba.» 7 hati ur-sul-tgim ismgan, walaynni twrrim tgam tarwa n-rbbi. d-wanna igan zġ-tarwa n-rbbi, ra-iwrt lbarakat n-rbbi. 8 ġayd izrin ur-tssinm rbbi. tkkam-ttin tgam ismgan i-kra l-lquwwat lli-ur-ginin rbbi. 9 imma ġilad ġ-tssnm rbbi (nġd yuf ad-iniġ, ġilad ġ-kʷn-issn rbbi), mah̬ aylliġ tram a-twrrim-daġ tgm ismgan i-larwaḥ-an lli-ur-ginin yat ula ẓḍarn ad-skrn yat? 10 han twrrim ġilad ar-tskarm f-uwssan l-lɛid-nsn d-iyrn-nsn d-izmaz-nsn d-isggʷasn-nsn. 11 ha-yyi usiġ fllawn taġuft. izd bla lfaytt ad-h̬dmġ nhatafġ ġ-gratun? 12 way-aytma, ḍalbġ zġ-gigun a-didi-tbiddm ġmklli-bdda-didun-tbddadġ. ġayd izrin ur-jju-gigi-tskirm kra yʷh̬šnn. 13 tssnm izd f-ssibt n-mad-uḍnġ a-f-n-darun-uškiġ ġ-isizwar, awiġ-awn-in lh̬bar ifulkin. 14 wah̬h̬a fllawn tšqa-tmaḍunt-inu, ur-iyi-tḥgirm ula trurm-iyi, walaynni tšškšmm-iyi-n s-darun tfrḥm sri zund iġ-giġ yal-lmalak zġ-dar rbbi, zund-nnit iġ-giġ lmasiḥ yasuɛ. 15 ma-s-iggʷra lfrḥ-nnun lli-s-sri-tfrḥm? ssnġ ġ-uwssan-an mrad is-tẓḍarm a-tssukfm alln-nnun ikun tfkam-iyi-tnt. 16 imma ġilad is-iyi-tgam d-unuwwaš-nnun f-ssibt n-mad-awn-nniġ lḥqq? 17 mddn-an ar-tt-gigun-tawin bahra, walaynni urd f-kra ifulkin. ur-rin abla a-kʷn-didi-ssngaran, baš a-stt-gisn-ttawim ġir ntni. 18 išwa a-stti-tawim ġ-kra, iġ-iga kra ifulkin. išwa-bdda, zund iġ-n-didun-lliġ zund iġ-fllawn-aggugġ. 19 wa-tarwa-nu ɛzzanin, ha-yyi ġilad giġ zund tamġart lli-ra-yaru, izri-flla-ungaẓ n-tlalit-nnun ard gigun timġur-tḥkimt l-lmasiḥ. 20 amar yufan a-n-didun-iliġ ġilad, sawlġ-awn f-wawal yaḍni. hati usiġ fllawn taġuft bahra. 21 wa-kunni lli-iran a-tskarm kullu s-ššrɛ, ra-kʷn-sqsaġ f-ššrɛ: is-ur-tssinm ma-gis-ityaran? 22 imla-yaġ f-ibrahim is-dars sin tarwa, yan turu-t-tsmgt-ns d-yan turu-t-tmġart-ns. 23 yus n-tsmgt, turu-t ġmklli tarunt-tutmin, imma yus n-tmġart-ns, turu-t f-ssibt n-yan-wawal lli-inna rbbi i-ibrahim. 24 mayd ijran, tlla-yas yat lmɛna intln. ašku snat-tmġarin-an rwasnt i-sin id-lɛhd. h̬talli yurun ismgan, tga lmɛna-ns zund lɛhd n-ššrɛ lli-ityawskarn ġ-udrar n-sina. nttat tga tismgt hajar. 25 tga lmɛna n-hajar zund adrar n-sina lli-illan ġ-tmazirt n-waɛrabn, tg zund tamdint n-urušalim d-imzdġn-ns lli-ganin ismgan. 26 imma tayyaḍ tga zund urušalim yaḍni lli-igan tin ignna. nttat tga innatnnġ sara, ur-akkʷ-tgi tismgt. 27 ašku ityara: «wa-tamġart lli-ur-jju-yurun, wa-kmmi lli-f-ur-jju-izri-ungaẓ, nkr ġilad tfrḥt ar-tssġrutt. ašku kmmi lli-n-ifl-urgaz ra-tarut uggʷar n-talli iṭṭafn argaz.» 28 kunni ay-aytma, tgam zund isḥaq, tlulm f-ssibt n-wawal n-rbbi. 29 walaynni ġmklli inkr ġwalli iluln zund kullu mddn ar-issrfufun ġwalli iluln s-rruḥ n-rbbi, ġmkan ad-skarn mddn ula ġilad. 30 ma-ittini-warra n-rbbi? ar-ittini: «ssmsr tismgt nttat d-yus, ašku yus n-tsmgt ur-ra-iṭṭaf taġamt ġ-lwrt n-babas. ra-ig lwrt kullut win yus n-talli igan tamġart bla iskraf.» 31 imma ġilad ay-aytma, ma-ra-nini? urd tarwa n-tsmgt a-nga, walaynni nga tarwa n-tmġart lli-ur-jju-dar iskraf.
galaṭiyya 5
1 irẓm-aġ lmasiḥ baš a-ur-sul-ng ismgan i-yat. biddat ġilad tzgam a-ur-twrrim-daġ s-iskraf n-tsmugit. 2 sfldat-iyi nkki bulus, rad-awn-iniġ: iġ-tram a-ttġusm s-tẓallit n-ddat ur-rad-awn-yili yat ġ-lmasiḥ. 3 ra-t-iniġ-daġ s-lmɛqul i-kullu wanna iran a-iẓẓall i-ddat-ns, iġ-tskrt ġmkan iqqan-k-id a-bdda-tskart s-kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ. 4 wa-kunni lli-ittirin a-trḍum rbbi s-ššrɛ, hati tssngaram ih̬f-nnun d-lmasiḥ, twrrim tḍrm zġ-lbaraka-ns. 5 imma nkkʷni nssn is-ra-fllannġ-irḍu rbbi f-ssibt n-ma-numn s-lmasiḥ. ġmkad a-iga rrja iṣḥan lli-aġ-ifka rruḥ lqudus. 6 ašku yan igan win lmasiḥ, han taẓallit n-ddat ur-dars-tgi yat, zund iġ-as-iẓẓulla zund iġ-as-ur-iẓẓulli. ašku illa dars mad-bahra-yufn mayan. hati yumn s-lmasiḥ, iɛmmr s-lḥnant-ns. 7 tkkam-ttin ar-ttzayadm ġ-uġaras l-lmasiḥ. imma ġilad ma-kʷn-iḥṣarn a-ur-sul-tskarm s-lḥqq? 8 iswingimn-an ur-d-kkin rbbi lli-awn-iġran, 9 walaynni tah̬mirt idrusn a-issktayn lɛjin iggutn. 10 imma nkki umnġ gigun is-ur-ra-tsflidm s-kra n-uswingim yaḍni, ašku win siditnnġ a-tgam. ra-iḥkam ntta f-walli-awn-tt-issṭiyyrn, wanna ra-ig-iyt. 11 way-aytma, urd nkkin a-ittinin i-mddn «iqqan-kʷn-d a-tẓẓallm i-ddat-nnun». mayad a-f-a-yyi-sul-ssrfufunn. ašku mrad is-a-yasn-ttiniġ ġmkan, ur-ra-yyi-itẓi yan ġakud nna-tbrraḥġ f-uggjdi l-lmasiḥ. 12 imma mddn-an lli-kʷn-issndudiyn, amar yufan ad-bbin igiwal-nsn kullut. 13 way-aytma, iġra-yawn rbbi a-trẓmm zġ-iskraf. walaynni a-ur-ttinim «ntyawrẓam ġilad, nẓḍar a-nskar aynna ira ih̬f-nnġ.» ašku illa fllawn a-ttḥnnum ar-ttqasam i-ngratun. 14 hati tmun-d lmɛna n-ššrɛ kullutt ġ-yan-wawal ar-ittini: «a-ttirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.» 15 walaynni iġ-a-ttlbaym i-ngratun ar-tšttam tifiyi n-ingratun, han ra-thlkm i-ngratun. 16 walaynni rad-awn-iniġ, skarat-bdda s-mad-awn-imala rruḥ lqudus bla-da-tswingimm ġ-ma-ittiri ih̬f-nnun. 17 ašku ul n-bnadm ar-ittiri ma-ur-ittiri rruḥ lqudus, ula rruḥ lqudus ar-ittiri ma-ur-ittiri-uwl n-bnadm. hatni ar-gigun-tmmaġn aylliġ ur-a-tskarm ma-ttirim. 18 walaynni iġ-a-tskarm mad-awn-imala rruḥ lqudus, ur-ra-sul-tqamam ġ-iskraf n-ššrɛ. 19 han iskkirn n-bnadm, nssn mamnk ad-gan. ar-tznun ar-tfsadn ar-tšthun i-ngratsn, 20 ar-tɛbadn ilahat n-ddunit-ad ar-skarn ssiḥr, ar-tkrhun ar-tẓin ar-tnuwwašn ar-tbzagn f-ingratsn, ar-ttirin ad-agʷrn wiyyaḍ, ar-tmmaġn d-wanna ur-zgisn-igin, ar-rggmn wanna ur-didsn-ibiddn, 21 ar-ttirin ad-amẓn ma-ur-igin winsn, ar-tnufuln s-tissi ar-tmunun f-tillay-nsn ʷh̬šnnin, kullu iskkirn-ad d-ma-tn-irwasn. rad-awn-iniġ s-lmɛqul ġmklli-awn-nniġ ġayd izrin, ġwilli skarnin ġmkan ur-rad-kšmn s-tgldit n-rbbi. 22 imma lġllt n-rruḥ tga lḥnant d-lfrḥ d-lhna d-ṣṣbr, ar-ntɛawan wiyyaḍ ar-didsn-ntfulki ar-didsn-ntbddad 23 ar-didsn-ntrh̬u ar-bdda-nqqʷay ġ-ih̬f-nnġ. hati wan tiġawsiwin-ad, ur-illi kra n-ššrɛ tnt-yagʷin. 24 ašku kullu wanna igan win lmasiḥ yasuɛ, iga ih̬f-ns d-wad immutn f-uggjdi baš a-gis-immt kullu ma-ittiri bnadm i-ih̬f-ns ula kullu ma-yʷh̬šnn. 25 imma ġilad ġ-nddr s-tḥkimt n-rruḥ lqudus, illa fllannġ a-nskar s-mad-aġ-imala rruḥ lqudus. 26 a-ur-nssimġur ih̬f-nnġ ula-da-ntẓi d-yan ula-da-nttiri ma-igan win wiyyaḍ.
galaṭiyya 6
1 way-aytma, iġ-n-tufam kra n-yan iḍr ġ-ma-yʷh̬šnn, illa fllawn kunni lli-ġ-tlla lġllt n-rruḥ lqudus a-dids-tsawlm s-lḥnant trarm-t s-uġaras. walaynni awiyat-stt ġ-ih̬f-nnun, a-ur-tḍrm ula kunni. 2 tmɛawanat i-ngratun ġ-aynna fllawn iẓẓayn. ġmkad a-s-ra-tssafawm luṣit l-lmasiḥ. 3 walaynni iġ-illa ma-iġaln is-iga kra, hati isskarks f-ih̬f-ns, ašku ur-igi yat. 4 illa f-kud yan a-iswingim ġ-ma-iskar baš a-iẓr is-ifulki nġd uhu. iġ-ifulki rad-as-yili ma-s-a-itfraḥ d-ih̬f-ns bla-da-itmnad ġ-mad-skarn wiyyaḍ. 5 ašku kud yan ra-yasi ma-t-id-yuškan. 6 kullu wanna itlmadn awal n-rbbi, illa fllas a-yaṭṭu lh̬ir nna-dars-illan d-umslmd-ns. 7 ad-ur-tjlum ih̬f-nnun. ur-iẓḍar yan a-stt-izzri f-rbbi. 8 amud nna-n-tluḥm, nttan a-ra-tmgrm. yan iskarn s-ma-ittiri-uwl n-bnadm, zġ-uwl-ns a-zġ-ra-imgr lmut. imma yan iskarn s-ma-ittiri rruḥ lqudus, zġ-rruḥ a-zġ-ra-imgr tudrt idumn. 9 a-ur-ntrmay ġ-ufulki-ad nskar, ašku ra-nmgr ṣṣabt ġ-uzmz-ns iġ-ur-nhruṣṣi. 10 illa fllannġ a-nskar afulki ġ-kullu mddn ġakud nna-nufa, s-uggʷar ġ-aytmatnnġ lli-umnnin s-lmasiḥ. 11 ẓrat mnšk ayd-s-mqqurnt tirra-yad-awn-in-uriġ nkki s-ufus-inu. 12 imma ġwilli-awn-ittinin a-tẓẓallm i-ddat, ran ntni ad-rḍun mddn s-ma-igan win ddat, baš a-ur-rfufnn f-ssibt n-uggjdi l-lmasiḥ. 13 imma ayt-tẓallit-an, ula ntni ur-a-skarn kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ, walaynni ar-gigun-ttirin a-tẓẓallm i-ddat baš ad-alġn ih̬f-nsn f-ma-ityawskarn i-ddat-nnun. 14 imma nkki ur-rad-alġġ abla aggjdi n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ. ašku s-uggjdi l-lmasiḥ a-s-mmutġ i-ddunit, immt-iyi ma-igan win ddunit. 15 imma taẓallit n-ddat ur-tgi yat, zund iġ-as-tẓẓullam zund iġ-as-ur-tẓẓullim. walaynni taġawsa ihiyyan a-stt-igan tudrt l-ljdid lli-darun-illan. 16 ad-awn-tili sslamt n-rbbi d-rrḥmt-ns i-kullu winna skarnin s-tnbaṭṭ-ad, a-tn-igan d-ayt-rbbi n-ṣṣaḥt. 17 imma ġilad, ḍalbġ-awn a-ur-sul-izayd yan i-tkrrayin-inu. ašku ibrrayn-ad usiġ ġ-ddat-inu, ntni timitar n-yasuɛ ad-gan. 18 a-gigun-tili lbaraka n-siditnnġ yasuɛ lmasiḥ, ay-aytma. amin. 

 http://gospelgo.com/f/tachelheit_nt.htm#Galatians

Nenhum comentário:

Postar um comentário