sexta-feira, 31 de julho de 2015

1 IOANES: LOTE

 
1 Ioanes 11Helenga nenge tunge maulinga, tuke maulul tala nike nga talun ngana toto. Ke imem mo helele ia laka I nenge I helenga nem. Imem mo longe pe mo esia I nga matamem. Pe mo esia I ke manmanna pe mora haka nga singina pule. 2Pe Helenga nenga maulinga nei, lohot nga mallaha ke mo esia ke ngana koi nenge mo heleia lala nge imo nei. Pe maulinga ke koko nei tu luluch nge Temene pe lohot ke mallaha nge ita. 3Imem mo hele lange imo nge I nenge mo esia pe mo longe ke imo pule pekngamo imem, iange imem pekngamem Temere pe Tuna Iesus Kristus. 4Imem mohas sue ure nemur pe lape ta iech toto ia. 5Imem mo longe helenga manmanna ngana e nge Kristus heleia pe heueu mo haliu hote lange imo. Ana helenga koi nei: NeHalang I lemenge nenge tualeme manmana pe kileng au hite I ero toto. 6Pe nenge ta teke pekngara NeHalang pe nga tatu ngara taii nga chantom kura, nem ta channanga mana pe ta nanas ia Helenga Manmanna Toto Ngana ero. 7NeHalang tunga lemenge ke pomalam ita pule tai nga lemenge. Ke nga poinga nei lape ita lochloch ita elle mana. Pe Tuna eina lape helemlem ia ita nga poinga poreke ngana mur lochloch. 8Pe nenge ta hele ke ta teke poinga poreke ngana e tu teu nge ita ero, nem ta channanga mule ita pe poinga manmanna ngana tu teu nge ita ero. 9Pe nenge teke ta hele hote rera poinga poreke ngana mur, NeHalang lape saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus toto iange I non nge pengpeng toto. Saua rera poinga poreke ngana mur pe helemlemia ita nga ure poreke ngana mur. 10Pe nenge ta hele ke ta teke ta poia poinga poreke ngana e ero, nem ta teke NeHalang i non nenge pallaka hali. Pe lape nena helenga mur tetu teu nge ita ero. 


1 Ioanes 21Tutuk mur, ehas ia alalaha nei lange imo ke a poia poinga poreke ngana e ero. Pe nenge teke ta poia poinga poreke ngana mur, ara halaunga ana none lape hele ala ara nge Temene. Ngana laka Non nge Pengpeng toto nenge ene Iesus Kristus. 2Iange mete ke I sipona I tunginga nenge helemlem mule ita pe hulua lochloch ngana nga ich nga rera poinga poreke ngana mur. 3Nenge teke ta longo taua NeHalang nena hotonga mur, nem henonou hote ke mallaha nge ta eteia I ke ulolo. 4Pe nenge teke mele hele ke teke eteia NeHalang pe nanasia nena hotonga mur ero, mele nem channanga ke het lo iange poinga manmanna ngana tu teu nge i ero. 5Pe mele nenge longo taua NeHalang nena helenga mur, mutena tau tote NeHalang. Nga kue nei ta eteia ke NeHalang nena non mur toto ita: 6Nenge teke mele hele ke teke NeHalang nena non i toto iok, nanas tau tote poinga nenge Kristus. 7Pekngak mur, ehas ia hotonga heueu ngana e lange imo ero koi. Helenga nei, i helenga nike ngana ia nenge a longlonge nge nike ke ulolo. 8Pe heueu nei hotonga nei nakuna heueu ngana kura. Iange helenga nei nganangana, ta naue nge lohot ke manmanna nge Iesus pe nge imo pule. Iange kileng au ngana het sisio pe lemenge toto ngana at lo. 9Mele nenge hele ke teke tuteu nga lemenge lo pe mutena taua tina ero, mele nem tu teu nga kileng au ngana kura. 10Mele nenge mutena taua tina, tu teu nga lemenge pe lape losio mule nga poinga poreke ngana hel ero ol. 11Pe mele nenge mutena taua tina ero tu teu nga kileng au ngana pe i rara manmana nga kileng au ngana kura. Pe eteia langa ngana ero iange kolkol nga au. 12Tutuk mur, imo nenge kinkino ehas lala nge imo iange nga Kristus ene, NeHalang saua lemo poinga poreke ngana mur ke te lasus toto ke ulolo. 13Pe ehas lange imo tetemeria mur pule iange imo a eteia I nenge tu tala nge nike nga ure lochloch te talun ngaria. Pe ehas lange imo lolomele mur pule iange a hekou sue non poreke ngana ke ulolo. Ehas lange imo kinkino ngana iange a eteia Temere ke ulolo. 14Ehas lange tetemeria mur imo iange a eteia I nenge tu tala nike nga ure lochloch te talun ngaria. Ehas lange imo lolomele mur iange a kerkereng pe NeHalang nena helenga tu teu toto nge imo pe a hekou sue non poreke ngana ke ulolo. 15Ich nei pe ure mur nenga ich nei, mutemo taua ero. Mele nenge letena tu hit mene ich nei mutena taua Temere ero. 16Poinga lochloch ngana nenga ich nei ngana laka: singira lemene ngana nga poinga poreke ngana mur nga ich, pe nenge lemene taua ure lochloch nenge taesia nga matara. Pe nenge ta heto heke totote ita nga rera ure mur nga ich nei. Poinga nemur te lohot mana nga ich nei pe elle nge iri at nge Temere ero toto. 17Ich nei pe ana poinga poreke ngana mur lape tehet. Pe mele nenge nanasia NeHalang lemene ngana lape tuke kokoes mana. 18Tutuk mur, ta tutu nga etue hetala ngana mur lokoi. Pe lape a longe Kristus nena ngarang nge lape at. Pe heueu nei, iri halang teat ke ulolo. Ke pomalam a eteia ke etue hetala ngana mur koloi. 19Pe Kristus nena ngarang nemur ita pekngara mur ia iri mukam iange tetu luluch nge ita. Pe iri tetu teu toto nge ita ero iange te ua hot tala ara nike. Toinge tetu teu toto nge ita ke manmanna lape tetu luluch nge ita kura. Pe iri te ua hot ara lo ke nga poinga nem ta eteia nge iri lochloch tetu teu toto nge ita ero. 20Pe imo a mene Tuangaola nga Opepengpeng pe a eteia helenga manmanna ngana ke ulolo. 21Pomere? A teke ehas lange imo iange a eteia helenga manmanna ngana ero? Pa nem ero! Imo a eteia ke ulolo ke ngana koi nenge ehas lange imo. Iange helenga manmanna ngana nem pallaklaka ia ute e ero toto. 22Pe itei toto nenge pallaka hali? Mele nenge pallaka hali laka nenge hele ke teke Iesus I Kristus ero. Ke mele nem i Kristus nena ngarang ia iange hul rumena ia NeHalang iri nai Tuna. 23Iange mele nenge hul rumena ia NeHalang Tuna, hul rumena ia NeHalang pule. Pe mele nenge hele ke teke letena manmanna nge NeHalang Tuna nge I Kristus, mele nem tu teu toto nge NeHalang pule. 24Hengetoro nemur nenge a longo tele pe letemo manmanna nge Iesus, a rahite ke kerkereng. Nenge teke apoi ke pomam ke kokoes lape atu teu toto nge NeHalang pe Tuna ke kokoes pule. 25Pe lape tunge maulinga ke koko at nge ita ke pomanga helenga kerkereng ngana nenge Tuna heleia ke ulolo. 26Pe ehas ia alalaha nei lange imo iange e teke e helete metene imo nge iri nemur nenge te teke te hekoukou ele imo ke a nanasia poinga poreke ngana. 27Pe Tuangaola nenga Opepengpeng nenge Iesus tunge lange imo, i amo hetoronga ia pe ngana la tu teu nge imo ke ulolo. Pe a mene hengetoro nge mele ero ol, iange I hetore imo nga ure lochloch. Pe ure nemur nenge hetoro imo ia, manmanna pe pallaklaka ia ero. Pe a rahite nena hengetoro mur ke kerkereng, pomalam lape atu luluch nge Kristus ke koko. 28Oe tutuk mur, a talue letemo ke ma ke elle luluch nge Kristus ke kokoes. Pomalam lape tames nga matana nga etue nenge at muleia pe sara loiloi ero pe ta meia ita ero. 29Imo a eteia ke Kristus I non nge pengpeng. Pe mele hel nenge te popoia poinga nge pengpeng NeHalang tutuna mur ia iri.

1 Ioanes 31A naue lo! Temere mutena tau tote ita, pomalam heto tutuna mur ia ita. Pe manmanna toto ke NeHalang tutuna mur ita! Pe hehei pe hana nga ich nei te eteia NeHalang ero, pomalam te eteia ita ero pule. 2Pekngak mur, heueu nei NeHalang tutuna mur ita ke ulolo. Pe tatu ngara nge he, mallaha hot ke nek nge ita ero kura. Pe ita ta eteia ke nga etue nenge Iesus at mule, lape tapoi ke pomange I. Iange nga etue nem lape tanau tote I nga matara. 3Pe imo nenge letemo manmanna nge Kristus pe a kulala tote I, a helemlem tote imo ke pomange I nge lemlem toto. 4Iri lochloch nenge te popoi poinga poreke ngana te nanasia NeHalang nena hotonga ero. Iange poinga poreke ngana hira ele tote NeHalang pe nena hotonga mur. 5Imo a eteia ke Kristus at ngana nem, at ke saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus toto. Iange poinga poreke ngana e tu teu nge I ero toto. 6Pe mele nenge tu teu toto nge I ke kokoes lape tu teu mule nga poinga poreke ngana e ero ol. Pe mele nenge popoi poinga poreke ngana ke kokoes, naue Kristus ero kura pe eteia I ero pule. 7Tutuk mur, a longo taua mele nenge teke poi taole imo langa poinga poreke ngana ero. Mele nenge poia poinga nge pengpeng, mele nem i non nge pengpeng. Pomalam mana nge Kristus nge I non nge pengpeng. 8Pe mele nenge popoi poinga poreke ngana, non poreke ngana nena non ia. Iange non poreke ngana popoi poinga poreke ngana nga kileng nei talun ngana nike. Pe NeHalang Tuna at ngana nem, at ke heparai sue non poreke ngana nena ume mur. 9Pe iri nenge NeHalang tutuna mur ia iri, te poia poinga poreke ngana ero iange te nanas tau tote tetu ngaria heueu ngana nenge NeHalang tunge lange iri. Pe te poia poinga poreke ngana e ero ol iange NeHalang tutuna mur iri ke ulolo. 10Nga kue nei ta etei mellehe itei hel toto nenge NeHalang tutuna mur ia iri, pe pule ta etei mellehe itei hel toto nenge non poreke ngana tutuna mur ia iri. Iange iri nenge te poia poinga e nge pengpeng ero pe muteria taua titiria mur ero, iri nem NeHalang tutuna mur ia iri ero. 11Helenga nei a longlonge nge nike ke ulolo nenge hele ke teke, “Mutera taua pekngara mur.” 12Pe tapoi ke mange Kaen ero. Iange Kaen, non poreke ngana nena non ia, pomalam hun mule tina. Pe pomere nenge hune tina? Hune tina iange tina i non nge pengpeng pe i na poinga poreke. 13Titik mur, nenge teke hana nga ich nei muteria taua imo ero, ngamo lohot ero. 14Nenge teke mutera taua titira mur, ta eteia ke tai hot nga metenga ana kue pe ta mene maulinga ke ulolo. Pe mele nenge mutena taua pekngana mur ero, mele nem tutu nga metenga ana kue kura. 15Mele nenge mutena taua tina e ero, mele nem hunun hana. Pe iri nenge te hunun hana, ta eteia ke maulinga ke koko tuteu nge iri ero. 16Ita ta eteia ke mutenga luna toto mai koi: Iesus Kristus hile hote I sipona ke mete ke halaua ita. Ke pomalam ita pule ta hile hote ita sipora ke ta halaua pekngara mur. 17Nenge teke rera ure halang pe ta naue pekngara e nge nena ure ero ta halaua i. Pe nenge teke ta halaua i ero mutera taua NeHalang ero. 18Tutuk mur, mutera taua pekngara mur pe ta poia ana ume ke lohot ke manmanna ke ta halaua iri. Ta hele mene nga harra ero. 19Pomalam lape ta eteia ke ta rahit tote helenga manmanna ngana. Pe pule, nga etue nenge tames nga NeHalang matana sara loiloi ero. 20Pe nenge teke letera nge teu helete metene ita nga poinga poreke ngana mur, lape sara loiloi ia ero nga NeHalang matana. Iange I palaungana toto nga sara loiloi ngara nem pe I eteia ure lochloch. 21Pekngak mur, nenge teke letera nge teu poia ita ke sara loiloi ero, tames nga NeHalang matana pe ta matau ero. 22Pe ure lochloch ngana nenge ta hetalaulau pe ta onteia nge I, lape tunge atat nge ita iange ta longo taua nena hotonga mur pe ta poia I ke iech nga rera poinga urana ngana mur. 23Iange NeHalang nena hotonga hele ke teke: “Letera manmanna nge Tuna Iesus Kristus pe mutera taua pekngara mur.” 24Iri nenge te rahite NeHalang nena hotonga mur tetu teu toto nge NeHalang pe NeHalang tu teu toto nge iri. Pe ita ta eteia ke mere toto nge NeHalang tu teu toto nge ita? Ta eteia nga Opepengpeng nenge tunge at nge ita.


1 Ioanes 41Titik mur pe liliuk mur, hana nenge te pallaklaka ke iri hetatalonga, tei hot ke te ronge ich lochloch ngana ke ulolo. Pe letemo manmanna nga reria helenga ero nga nenge te teke, Opepengpeng tungtunge helenga mur lala nge iri. Pe urana nge a olleke tele ope nemur. Lape teat nge NeHalang ma ero? 2Iri nemur nenge te hele ke te teke Iesus Kristus lohot ke I non, ta eteia ke NeHalang Opene tu nge iri pe teat nge NeHalang. 3Pe iri nenge ope e nge altoto tu teu nge iri, te hele urume Iesus ke pomau ero. Pe ope nem Kristus nena ngarang ia. I laka nenge a longe pingana nenge te teke atat. Pe heueu nei ngana koi at ke tunga ich ke ulolo. 4Tutuk mur, imo NeHalang tutuna mur ia imo pe a hekou sue hana nenge te channangnanga ke te teke iri hetatalonga mur ke ulolo. Iange NeHalang Opene nenge tu teu nge imo nem na kerkerenga palaungana toto nge non poreke ngana nenge tu teu nge iri nenga ich nei. 5Ke iri nenge te pallaklaka ke iri hetatalonga nem, te hele menmene ure nemur nga ich iange reria nga ich, pe hehei pe hana nga ich te longo lala nge iri. 6Pe imem, NeHalang tutuna mur imem. Ke mele nenge eteia NeHalang longo atat nge imem. Pe mele nenge NeHalang tuna ia ero longo at nge imem ero. Ke pomalam ta etei mellehe Ope urana ngana nenge manmanna pe ope poreke ngana nenge pallaklaka. 7Pekngak mur, mutera taua pekngara mur iange mutenga huna nge NeHalang. Mele hel nenge muteria tautaua pekngaria mur te eteia NeHalang pe NeHalang tutuna mur ia iri. 8Mutenga huna nge NeHalang ke mele nenge mutena taua pekngana mur ero eteia NeHalang ero. 9Pe NeHalang hemallaha hote poinga nenge mutena taua ita. Ngana laka nenge kulosia Tuna elle nem ke sio at nga ich ke ta mene maulinga nge I. 10Ita mutera tau tele NeHalang ero. Mutenga toto pomai koi: NeHalang mutena tau tele ita pe kulosia Tuna at ke mete pe helemlem mule ita nga rera poinga poreke ngana mur. 11Pekngak mur, NeHalang mutena tau tote ita ke pomai ke ulolo. Ke pomalam urana nge ita pule mutera taua pekngara mur. 12Mele pele esia NeHalang nakuna ero toto. Pe nenge teke mutera tau helel, NeHalang tu luluch toto nge ita ke mutera taua I ke pomange I nge mutena tautaua ita. 13Pe ta eteia ke tatu luluch nge NeHalang pe I tu luluch nge ita, iange tunge Opene at nge ita. 14Temere kulosia Tuna ke mene mule hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur. Pe imem mo heleia iange mo naue ke ulolo. 15Pe mele nenge haliu hot ke teke Iesus I NeHalang Tuna, lape NeHalang tu luluch nge i pe i tu luluch nge NeHalang. 16Pe ita letera manmanna iange ta eteia ke NeHalang mutena tau tote ita. NeHalang I Mutenga ana Non. Mele nenge mutena taua pekngana mur tu luluch nge NeHalang pe NeHalang tu luluch nge i. 17Ke nga poinga nei mutera taua I ke pomange I nge mutena tautaua ita. Ke pomalam lape sara loiloi ero nga etue nenge NeHalang amnei teueu nga rera poinga mur. Iange tatu nga ich nei pe ta poi ke mange I. 18Nenge teke poinga nenge mutera taua pekngara mur tu ke kerkereng toto nge mele, poinga nem helope hote mataunga pe mataunga nem tu teu nge mele nem ero ol. Mataunga luna toto ma ke mai koi: Nenge teke mele eteia nge lape mene melmelenga palaungana, nenge nem lape poia mele nem ke matau. Pe mele nenge matau, ta eteia ke poinga nenge mutena taua pekngana mur tu ke kerkereng nge i ero kura. 19NeHalang mutena tau tele ita. Pomalam ita mutera taua pekngara mur. 20Nenge teke mele hele, “Iau mutek taua NeHalang” pe mutena taua tina ero, mele nem channanga ke ulolo. Iange i esia tina nga matana pe mutena taua ero. Pe kolkolia NeHalang pe lape mutena taua NeHalang ke merei? 21Hotonga nenge NeHalang tunge at nge ita ma ke mai koi; “Mutemo taua NeHalang pe mutemo taua pekngamo mur pule!”


1 Ioanes 51Iri nenge leteria manmanna nge Iesus nge I Kristus, NeHalang tutuna mur ia iri. Pe iri nemur nenge muteria taua temere, lape muteria taua tutuna mur pule. 2Ke nenge teke mutera taua NeHalang pe ta longo taua nena hotonga mur, ta eteia ke mutera taua tutuna mur pule. 3Pe nenge teke mutera taua NeHalang, urana nge ta longo taua nena hotonga mur. Pe nena hotonga mur te meena nge ita ero. 4Pe iri nemur nenge NeHalang tutuna mur ia iri te hekou susue poinga poreke ngana mur nga ich nei ke ulolo. Pe letera manmanna ngana, i ure nenge hekou susue poinga poreke ngana nemur. 5Ke itei toto nenge hekou sue poinga poreke ngana nga ich nei? Ngana laka i nenge letena manmanna nge Iesus nge I NeHalang Tuna. 6Iesus Kristus at nga kue nenge ech pe toho. Pe I at nga ech mana ero. At nga ure nai nem. Pe Opepengpeng hele urume Iesus Kristus ke pomai, iange Opepengpeng I sipona I helenga manmanna ngana. 7Ke ure mol nei te hele urume tote I. 8Opepengpeng pe ech pe toho. Ure mol nei te hele ke te teke Iesus I NeHalang Tuna. 9Kokoes ta longe hana mur reria helenga pe letera manmanna ia. Pe NeHalang na helenga i ure nenge palaungana toto iange i sipona heleia. Pe I hele urume Iesus lo nge I Tuna ia toto. 10Ke mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna, letena manmanna nga NeHalang nena helenga ke ulolo nenge hele urumrume Tuna. Pe mele nenge letena manmanna nga NeHalang na helenga nem ero, teke NeHalang I non nge pallaklaka. Iange NeHalang i sipona heleia. 11Pe ana helenga lohot ke pomai koi: NeHalang tunge maulinga ke koko at nge ita. Pe maulinga nem at nge Tuna. 12Ke mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna mene maulinga nei ke ulolo. Pe mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna ero mene maulinga nei ero toto. 13E hasia ure nemur lange imo nenge letemo manmanna nge NeHalang Tuna. Ke pomalam lape a eteia ke nek toto nge a mene maulinga ke koko ke ulolo. 14Pe nenge teke ta hetalaulau lange NeHalang letera nachnai ero. Iange ta eteia ke lape NeHalang longo at nge ita, nenge teke ta onteia I nga ure nemur nenge nanasia I lemene ngana. 15Pe nenge teke ta eteia ke kokoes NeHalang longlonge rera onteinga mur, ta eteia ke lape ta mene ure nemur nenge ta ontei I ia. 16Nenge teke mele naue tina nge poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga ero, hetalaulau ana lange NeHalang. Pomalam lape tunge maulinga lange tina nem. Pe iri nenge te poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga, hetalaulaunga nei halaua iri ero toto. Ke iri nenge te poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga, e hele teu laia ero. 17Poinga poreke ngana mur lochloch te poreke nga NeHalang matana. Pe poinga poreke ngana hel, hehei pe hana te mete hotia ero. 18Ita ta eteia ke iri nenge NeHalang tutuna mur te popoi poinga poreke ngana ero. Iange NeHalang Tuna nauele iri ke nek pe non poreke ngana heporeke iri ero. 19Iange non poreke ngana nauele ich nei lochloch. Pe ita ta eteia ke NeHalang tutuna mur ita ke ulolo. 20Pe pule ta eteia ke NeHalang Tuna at ke tunge letera matana ngana ke ta eteia NeHalang nge I manmanna. Pe ita tatu teu luluch nge NeHalang nge I manmanna iange letera manmanna nge Tuna Iesus Kristus. Iesus I NeHalang ke manmanna pe I maulinga ke koko. 21Ke tutuk mur, aheo ele tote imo nga aetapuna mur.

  http://www.bible.is/UVLWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário