sábado, 11 de julho de 2015

1 Jɔɔn: KOMA


1 Jɔɔn 11N maaga gbaŋkʊ gie a yɩa nɩ dɩ n dagɩ vuodieke ba wasɩnana Ŋmɩŋ Nʊawɩa dieke dɩ yine vuota miivoli wo wɩa. Die saŋŋa dieke Ŋmɩŋ die dɩ balla ʊ naaŋ dʊnɩa ta Nʊawɩɩrɩ gie wɔŋ beri mɩŋ. Die Wɩɩrɩ gie kenne sʊʊŋ dʊnɩa ma die tɩ wʊmma ka wʊbalɩka ta ye ke aŋaŋ tɩ nine, ta tɩ gbɩka aŋaŋ tɩ nuusi. 2Die miivoli gie die dɩ yuorine die tɩ ye ke mɩŋ, die wɩa tɩ bala ka wɩa a yɩa nɩ yaa gamma miivoli dieke dɩ wone kpatɩkʊ. Miivolike gie die bie wo tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ jigiŋ ta die tɩ Chɔɔŋ wa die dɩ nagɩ wa a dagɩ tɩ. 3Wudieke die tɩ yene ta wʊŋ wa, kanɩŋ ka gbaŋ gbaŋ tɩ bala a yɩa nɩ, amʊ nɩ gbaŋ nɩ nan gʊtɩ tɩ nʊabalɩmɩŋ lagɩŋkʊ dieke tɩ yalla aŋaŋ tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ aŋaŋ ʊ Bʊa Yisa Masia wa ma. 4Tɩ maaga dɩ tɩ balɩ nɩ wɩaha gie dama a seŋ yɩa tɩ wa sʊgɩfɩalɩŋ wusie. 5Yisa Masia die balɩ dɩ Ŋmɩŋ yiwo chaanɩŋ ta wo lɩmɩŋ bɩta gbaŋ ʊ ma. Die wɩɩrɩ gbaŋ gbaŋ tɩ bala a yɩa nɩ. 6Dɩɩ yi tɩ baarɩ tɩnɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ yaa wa nʊabalɩmɩŋ aŋaŋ taŋ ama ta bie lɩmɩŋ ma, die nɩŋ tɩ chɩba ŋmɩnchɩbɩsɩ ta tɩ tʊʊma dɩ seŋ daga dɩ tɩ chɩba ŋmɩnchɩbɩsɩ. 7Ama dɩɩ yi tɩ dɩ chaaŋkʊ sieŋ saŋŋa mana, sɩba Ŋmɩŋ dɩ benne chaanɩŋ ma dene wo, die nɩŋ tɩ yaa nʊabalɩmɩŋ aŋaŋ taŋ, ta ʊ Bʊa Yisa wa zɩmbʊ dɩ chaana tɩ sʊgɩtɩ ma a vʊara bɩaŋ mana. 8Dɩɩ yi tɩ baarɩ dɩ tɩ wo bɩaŋ tɩ gaama tɩ gbaŋ ta ka bala wusie. 9Ama dɩɩ yi tɩ bala tɩ wʊbɩatɩ a yɩa Ŋmɩŋ, tɩ sɩmma a baarɩ wʊnɩŋ ʊ nan dɩ naga tɩ wʊbɩatɩ a chaa tɩ, ta bɩ chaana tɩ sʊgɩtɩ ma a vʊara tɩ wʊbɩatɩ mana dama wʊnɩŋ ʊ yiwo wusietieŋ ta yie wudieke dɩ mʊna. 10Dɩɩ yi tɩ baarɩ dɩ tɩ ka yi bɩaŋ, die nɩŋ tɩ nagɩ wa Ŋmɩŋ a bɩrɩŋ ŋmɩnchɩbɩtieŋ, ta ʊ wɩaha dɩ wo tɩ sʊgɩtɩ ma.

1 Jɔɔn 21N ballɩ, n maaga nɩ wɩaha gie amʊ nɩ kaaŋ yi bɩaŋ, ama dɩɩ yi nɩ wʊnyɩ dɩ yi bɩaŋ, tɩ yaa nɩɩpɔɔnɩgɩrʊ tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ jigiŋ, wʊnɩŋ ʊ yine Yisa Masia vuodieke dɩ yine sʊgɩyɩalɩntieŋ. 2Die ʊ kenne a sʊʊŋ wa, die ʊ tuo wo tɩ kuŋ a kpi, wʊnɩŋ ʊ yine tɩ kaabɩŋ Ŋmɩŋ jigiŋ tɩ tʊntʊmbɩatɩ wɩa, ta ʊ kaabɩkʊ ka yi tɩnɩŋ tɩ nyɩɩna ma wɩa ama ka yiwo tɩŋgbaŋka gie vuosi mana mana wʊbɩatɩ wɩa. 3Dɩɩ yi tɩ dɩɩ Ŋmɩŋ mɩraha, kanɩŋ ka baa ka dagɩ dɩ tɩ seŋ sɩba wa mɩŋ. 4Dɩɩ yi vuoŋ dɩ baarɩ dɩ “Manɩŋ n sɩba wa mɩŋ”, ama ta ka dɩɩ ʊ mɩraha, wʊnɩŋ vuoke mi yiwo ŋmɩnchɩbɩtieŋ ta wusie dɩ wo ʊ ma. 5Ama vuodieke dɩ dɩna wʊnɩŋ Ŋmɩŋ wʊbalɩkaha, die vuoke senne cho Ŋmɩŋ aŋaŋ wusie. Ta naa bala ka dagɩ dɩ ʊ seŋ yiwo nʊabalɩmɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ; 6dɩɩ yi tɩ baarɩ dɩ tɩ yaa wa nʊabalɩmɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ die nɩŋ dɩ mʊ tɩ beriŋ sɩmma sɩba Yisa Masia beriŋ die dɩ sɩna die wo. 7N nɩmballɩ, n ka maaga mɩrɩhaalɩŋ a yɩa nɩ, ka yiwo mɩrɩkʊʊrɩ, mɩrɩkʊʊrɩ dieke nɩ wone wʊŋ a yʊasɩ wa, ta mɩrɩkʊʊrɩ yine Yisa wudieke die nɩ wʊnna wa. 8Ama wusie, ka yiwo mɩrɩhaalɩŋ, ta nɩ yese ke wusie chɩaŋ Yisa Masia aŋaŋ nɩ ma, dama lɩmɩŋkʊ tɩaŋ gara mɩŋ ta wusie chaaŋkʊ dɩ wɔŋ chaana. 9Dɩɩ yi vuodieke nɩŋ mana dɩ balala dɩ ʊ bie wo chaaŋkʊ ma, ama ta haa ʊ nɩmbʊa ye ko bie wo lɩmɩŋkʊ ma. 10Ama vuodieke nɩŋ mana dɩ chone ʊ nɩmbʊa bie wo chaaŋkʊ ma, ta wɩɩŋ dɩ wo ʊ ma a baaŋ vaa ʊ yi bɩaŋ. 11Ama vuodieke nɩŋ mana dɩ hana ʊ nɩmbʊa bie wo lɩmɩŋkʊ ma; ʊ chʊŋ wa bʊ ma ta ka sɩba jigidieke ʊ ganana, dama lɩmɩŋkʊ vaa ʊ yɩɩŋ mɩŋ. 12N ballɩ, n maaga a yɩa nɩ dama Ŋmɩŋ wɔŋ nagɩ nɩ wʊbɩatɩ a chaa nɩ mɩŋ Masia saaŋ ma. 13N chʊamba, n maaga a yɩa nɩ dama nɩ wɔŋ a sɩba vuodieke dɩ wone beri a nyɩŋ piiliku me wo mɩŋ. Dalʊaka, n maaga a yɩa nɩ dama nɩ wɔŋ a nyaŋŋɩ Sitaani mɩŋ, wʊbɩatɩtieŋ wo. 14N ballɩ, n maaga a yɩa nɩ dama nɩ sɩba tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ mɩŋ. N chʊamba, n maaga a yɩa nɩ dama nɩ wɔŋ a sɩba vuodieke dɩ wone beri a nyɩŋ piiliku me wo. Dalʊaka, n maaga yɩa nɩ dama nɩ yaa hagɩrɩŋ ta Ŋmɩŋ wʊbalɩkaha dɩ bie nɩ ma ta nɩ nyaŋŋɩ Sitaani wʊbɩatɩtieŋ wo mɩŋ. 15Nɩ da yaalɩma tɩŋgbaŋka gie vuosi beriŋ, nɩ da bɩ yaalɩma tɩŋgbaŋka gie nyinti. Dɩɩ yi nɩ yaala tɩŋgbaŋka gie nyinti die nɩŋ nɩ ka cho tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ. 16Vuosi yaa lɔlɩbɩatɩ dɩ ba yi ba gbaŋ gbaŋ dʊŋŋʊ, ta yaa lɔlɩbɩatɩ aŋaŋ jadieke nɩŋ mana ba yesinene, ta bɩ yaa nyʊʊŋ nɩgɩŋ yaa gamma jadieke ba yalla, ama naa mana yiwo tɩŋgbaŋka gie lɔla; a ka nyɩŋ tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ jigiŋ. 17Tɩŋgbaŋka gie aŋaŋ jadieke dɩ benne ka ma ta vuosi dɩ yaala naa nan daansɩ kpatɩ, ama vuodieke dɩ yinene Ŋmɩŋ choti tʊʊma, wʊnɩŋ ʊ balla ʊ daansɩ a bemme yaa gamma haahuu. 18N ballɩ, dʊnɩa kpatɩŋ gbigiye mɩŋ. Ta die ba wɔŋ balɩ nɩ dɩ Masia dataakpeŋkpɩɩka nan keŋ; ta lele Masia dataasɩ pam wɔŋ keŋ mɩŋ, die wɩa tɩ sɩba dɩ dʊnɩa ka kpatɩŋ gbigiye mɩŋ. 19Masia dataasɩ gie die nyɩŋ wa tɩ lagɩŋkʊ ma, ama die ba ka gʊtɩ tɩ ma aŋaŋ wusie. Die ba tɩŋ gʊtɩ tɩ ma tɩnɩŋ aŋaŋ ba tɩŋ nan lagɩŋ a beri; ama ba vaa tɩ mɩŋ, ta a daga dɩ die ba ka gʊtɩ tɩ ma wusie. 20Ama nɩnɩŋ nɩŋ Masia yɩ nɩ Halɩkasɩka mɩŋ, die wɩa nɩ mana dɩ sɩba wusie nyindieke Ŋmɩŋ dɩ yuorine a dagɩ nɩ wa. 21Manɩŋ n ka maaga a yɩa nɩ dɩ nɩ ka sɩba wusieke, ama n maaga a yɩa nɩ dama nɩ wɔŋ sɩba ka mɩŋ ta bɩ sɩba dɩ ŋmɩnchɩbɩsɩ ka nyɩnna wusie me. 22Mɩnɩa yine ŋmɩnchɩbɩtieŋ wo? Ŋmɩnchɩbɩtieŋ yine vuodieke dɩ balala dɩ Yisa ka yi Ŋmɩŋ Vuovʊarɩkɩrɩ Masia wa. Vuodieke dɩ bala naa wa yine Yisa dataaŋ, ta zeti tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ Bʊa wa. 23Vuodieke nɩŋ mana dɩ zeti Ŋmɩŋ Bʊa Masia wa gbaŋ zeti wo Chɔɔŋ wa mɩŋ, ama vuodieke dɩ bala dɩ ʊ yiwo yada dɩ Yisa yine Ŋmɩŋ Bʊa wa, tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ beri aŋaŋ wa. 24Die nɩ wolinne a wʊŋ Yisa wɩaha piiliku me wo nɩ mɩŋŋɩ pɔgɩlɩha. Dɩɩ yi nɩ pɔgɩlɩ wɩaha nɩ nan dɩ beri aŋaŋ Ŋmɩŋ aŋaŋ ʊ Bʊa wa ma. 25Ta nʊa dieke ʊ yɩna tɩ wa yiwo miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ. 26N maaga nɩ wɩaha gie yaa gamma vuodiekemba dɩ mɩnana dɩ ba gaaŋ nɩ wɩa. 27Ama nɩnɩŋ nɩŋ Masia vaa ʊ Halɩkasɩka dɩ keŋ sʊʊŋ nɩ ma mɩŋ. Dɩɩ yi Halɩkasɩka dɩ wɩarɩ a bie nɩ ma die, nɩ kaaŋ bɩ yaala vuoŋ dɩ ʊ dagɩ nɩ. Dama ʊ Halɩkasɩka daga nɩ jaaŋ mana, ta ʊ dagɩkʊ dɩ yi wusie, daa ŋmɩnchɩbɩsɩ. Die wɩa nɩ dɩa Halɩkasɩka dagɩŋ ta wɩarɩ Masia ma. 28Die wɩa n ballɩ, nɩ wɩarɩ Yisa ma, amʊ ʊ keŋ keŋ tɩ nan dɩ yaa sikimiŋ ta kaaŋ dii viivi ʊ nɩŋŋa saŋŋa dieke ʊ bala ʊ keŋ wo. 29Nɩnɩŋ nɩ sɩmma dɩ Yisa Masia yiwo sʊgɩyɩalɩntieŋ, die wɩa nɩ sɩmma dɩ vuodiekemba mana dɩ tʊnnana sʊgɩyɩalɩŋ tʊʊma ba gbaŋ ba yiwo Ŋmɩŋ ballɩ.

1 Jɔɔn 31Nɩ ko ye choti dieke tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ dɩ faasɩna cho tɩ. Ʊ chotiti dɩ faasɩna dala wɩa ʊ wa tɩ ʊ ballɩ, ta tɩ seŋ yi ʊ ballɩ. Ama tɩŋgbaŋka gie vuosi ka sɩba tɩ yine vuodiekemba dama ba ka sɩba Nabidie Ŋmɩŋ. 2N zʊamba, lele tɩ yiwo Ŋmɩŋ ballɩ, ama dɩ ye ka dagɩ yuori tɩ bala tɩ sɩmma die. Ama wudieke tɩ sɩbɩna wʊnna, dɩ Yisa dɩ yiŋŋi keŋ, tɩ nan dɩ sɩɩ sɩba wʊnɩŋ, dama tɩ nan ye ʊ senne sɩɩ die wo. 3Vuodieke mana dɩ yalla tamaka gie dɩ ʊ nan keŋ sɩɩ sɩba Yisa, mʊ ʊ vʊarɩ wa ʊ gbaŋ a nyɩŋ bɩaŋ ma sɩba Yisa dɩ wone bɩaŋ dene wo. 4Vuodieke mana dɩ yinene bɩaŋ chʊʊsa wa Ŋmɩŋ mɩraha dama bɩaŋ yiile chʊʊsa Ŋmɩŋ mɩraha mɩŋ. 5Nɩ sɩba a baarɩ dɩ Yisa Masia die keŋye mɩŋ tɩŋgbaŋka gie me dɩ ʊ vʊarɩ vuota bɩaŋ, ta bɩaŋ wo ʊ ma. 6Die wɩa vuodieke mana dɩ benne Masia ma ka yie bɩaŋ; ama vuodieke dɩ yinene bɩaŋ ye ka sɩba Yisa dɩ yine vuodieke, ta ka wɔŋ sɩba wa. 7N ballɩ, nɩ da vaa vuoŋ gaaŋ nɩ! Vuodieke mana dɩ yinene wudieke dɩ mʊna yiwo sʊgɩyɩalɩntieŋ sɩba Masia dɩ yine sʊgɩyɩalɩntieŋ die wo. 8Vuodieke mana dɩ yie bɩaŋ bie wo Sitaani nuusi me, dama Sitaani wɔŋ yiwo bɩaŋ a nyɩŋ piiliku me, ama wudieke wɩa Ŋmɩŋ Bʊa die dɩ keŋ yiwo dɩ ʊ chʊʊsɩ Sitaani tʊʊmaha gie. 9Vuodiekemba mana dɩ yine Ŋmɩŋ ballɩ tuo wo ba Chɔɔŋ Ŋmɩŋ ta ka yie bɩaŋ. Ba ka bɩagɩ yie bɩaŋ dama ba tuone ba Chɔɔŋ Ŋmɩŋ beriŋ wɩa. 10Wudieke dɩ puone Ŋmɩŋ ballɩ aŋaŋ Sitaani ballɩ wʊnna: Vuodieke mana dɩ kana ka yie wudieke dɩ mʊna yaa ka cho ʊ nɩmbʊa ka yi Ŋmɩŋ bʊa. 11Die nɩ wolinne a wʊŋ Yisa wɩaha piiliku me wo yine naa; dɩ tɩ chome taŋ. 12Dɩ ka mʊ tɩ bemme sɩba Keeni die dɩ benne die wo, wʊnɩŋ die ʊ yiwo wʊbɩatɩtieŋ wo Sitaani sɩɩtɩ, ta die kʊʊ ʊ nɩmbʊabiŋ Abeli. Bɩa wɩa die ʊ kʊʊ wa? Die ʊ kʊʊ wa dama ʊ nɩmbʊabike tʊʊma die vɩɩna mɩŋ, ta wʊnɩŋ ʊ tʊʊma dɩ ka vɩɩna. 13Die wɩa n nɩmballɩ, nɩ daa vaa ka yi nɩ mamachi dɩɩ yi tɩŋgbaŋka gie vuosi dɩ haa nɩ. 14Tɩ chone tamba wa dagɩya dɩ tɩ nyɩŋ kumbu hagɩrɩŋ ma a keŋ miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ ma. Ama vuodieke nɩŋ dɩ wone die choti, wʊnɩŋ ʊ ye bie wo kumbu hagɩrɩŋ ma. 15Vuodieke nɩŋ mana dɩ hana ʊ nɩmbʊa yiwo vuokʊʊrʊ, ta nɩ sɩba a baarɩ miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ wo vuokʊʊrʊ ma. 16Yisa Masia die dɩ tuone tɩ kuŋ a kpi tɩ wɩa, dagɩna tɩ choti dɩ sɩna dene. Tɩ gbaŋ mʊ tɩ tuo wo tɩ nɩmballɩ kuŋ a kpi. 17Dɩɩ yi vuodieke dɩ yallɩ nyinti a mɔgɩsa ʊ gbaŋ ta tɩala, ama ta ye ʊ nɩmbʊa dɩ wo jaaŋ, ta ʊ baga dɩ wo ʊ ma, Ŋmɩŋ choti wo die vuoke me. 18N ballɩ tɩ chotiti daa bemme tɩ nʊaŋ ma nyɩɩna ma; ama ka yi wusie choti dieke dɩ suŋŋinene vuosi. 19Dɩɩ yi tɩ cho taŋ die nɩŋ tɩ sɩba a baarɩ dɩ tɩ dɩ wa wusie dagɩkʊ, ta tɩ nan dɩ yaa sikimiŋ Ŋmɩŋ nɩŋŋa. 20Dɩɩ yi ta tɩ sʊŋanyile dɩ daga tɩ dɩ tɩ yiwo bɩaŋ, nɩ vaa tɩ tɩɩnsɩ dɩ Ŋmɩŋ tɩaŋ tɩ sʊŋanyile mɩŋ ta bɩ sɩba wɩɩŋ mana. 21N zʊamba, dɩɩ yi tɩ sʊŋanyile dɩ ka dagɩ tɩ dɩ tɩ yi bɩaŋ die nɩŋ tɩ yaa sikimiŋ Ŋmɩŋ jigiŋ. 22Dɩɩ yi tɩ dɩa ʊ mɩraha ta yie wudieke dɩ nannana ʊ sʊŋ die bala ka vaa ʊ dɩ yɩa tɩ jadieke mana tɩ jʊʊsɩnana a yaala. 23Naa yine ʊ mɩraha, dɩ tɩ yi ʊ Bʊa Yisa Masia yada ta chome taŋ sɩba Masia dɩ yɩna tɩ nʊarɩ dene wo. 24Vuodieke nɩŋ mana dɩ dɩna ʊ mɩraha, banɩŋ ba lagɩŋ beri mɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ ta Ŋmɩŋ dɩ beri aŋaŋ ba. Jadieke dɩ dagɩna tɩ dɩ Ŋmɩŋ beri aŋaŋ tɩ wa yine ʊ Halɩkasɩka ʊ nagɩna a yɩ tɩ wa.

1 Jɔɔn 41N zʊamba, nɩ da keŋ yi vuodiekemba mana dɩ balala dɩ ba yaa Ŋmɩŋ Halɩkasɩka wɩa yada, ama nɩ magɩsɩ ba a ye dɩ ba haalɩtɩtɩ nyɩŋ wa Ŋmɩŋ jigiŋ yaa. Dama ŋmɩnchɩbɩsɩ naazʊalɩba pam, vuodiekemba dɩ gaanana vuosi wɔŋ keŋ mɩŋ a dɩ dɩa vuosi jige. 2Wudieke dɩ balla ka vaa nɩ sɩmma dɩ dɩ yiwo Ŋmɩŋ Haalɩŋ wʊnna: vuodieke mana dɩ balala dɩ die ba mɩɩrɩ wa Yisa Masia ta ʊ yi vuota, wʊnɩŋ ʊ yalla Haalɩ dieke dɩ nyɩna Ŋmɩŋ jigiŋ. 3Ama vuodieke nɩŋ mana dɩ chiisinene wɩɩrɩ gie yaa gamma Yisa ma wa wo Haalɩ dieke dɩ nyɩna Ŋmɩŋ jigiŋ. Haalɩbʊ gie nyɩŋ wa Masia dataakpeŋkpɩɩka, Sitaani jigiŋ; die ba wɔŋ balɩ nɩ dɩ Masia dataakpeŋkpɩɩka nan keŋ, ta lele ʊ wɔŋ keŋ tɩŋgbaŋka gie me mɩŋ. 4N ballɩ, nɩnɩŋ nɩ yiwo Ŋmɩŋ sɩɩtɩ, ta Ŋmɩŋ Halɩkasɩka dɩ bie nɩ ma ta yaa hagɩrɩŋ a tɩaŋ haalɩ dieke dɩ benne tɩŋgbaŋka gie vuosi me. Die yine nɩ nyaŋŋa ŋmɩnchɩbɩsɩ naazʊalɩba. 5Banɩŋ ŋmɩnchɩbɩsɩ naazʊalɩba gie yiwo tɩŋgbaŋka gie sɩɩtɩ, die wɩa ba bala tɩŋgbaŋka gie nyinti wɩa ta tɩŋgbaŋka gie vuosi dɩ wʊmma ba. 6Ama tɩnɩŋ nɩŋ tɩ yiwo Ŋmɩŋ sɩɩtɩ. Ta vuodieke mana dɩ sɩbɩna Ŋmɩŋ dɩ wʊmma a yɩa tɩ. Ama vuodiekemba dɩ kana ka yi Ŋmɩŋ sɩɩtɩ ka wʊmma a yɩa tɩ. Naa balla ka vaa tɩ sɩmma vuodieke dɩ yalla Ŋmɩŋ Halɩkasɩka a daga wusie dagɩkʊ aŋaŋ vuodieke dɩ yalla Sitaani haalɩbʊ dieke dɩ dagɩnana ŋmɩnchɩbɩsɩ dagɩkʊ. 7N zʊamba, nɩ vaa tɩ chome taŋ dama choti nyɩŋ wa Ŋmɩŋ jigiŋ, ta vuodieke mana dɩ chone vuosi yiwo Ŋmɩŋ bʊa ta bɩ sɩba wa. 8Ŋmɩŋ yiwo chotitieŋ, ta vuodieke mana dɩ wone choti ka sɩba wa. 9Naa Ŋmɩŋ die dɩ dagɩ tɩ ʊ choti: die ʊ vaa wa ʊ Bʊadembi balɩŋka dɩ keŋ sʊʊŋ tɩŋgbaŋka gie me dɩ tɩ ye miivoli ʊ wɩa. 10Choti dieke dɩ senne yi choti aŋaŋ wusie wʊnna, ka ka yi dɩ tɩnɩŋ die tɩ faasɩna cho Ŋmɩŋ, ama Ŋmɩŋ die faasɩna cho tɩ ta die vaa ʊ Bʊadembiŋ dɩ keŋ sʊʊŋ tɩŋgbaŋka gie me a tuo tɩ kuŋ a kpi ta die bɩrɩŋ kaabɩŋ wʊnɩŋ Ŋmɩŋ jigiŋ dɩ tɩ ye tɩ wʊbɩatɩ naachaala. 11N zʊamba, dɩɩ yi Ŋmɩŋ dɩ cho tɩ naa, die nɩŋ dɩ yiwo talasɩ dɩ tɩ chome taŋ. 12Vuoŋ wori a yeye Ŋmɩŋ aŋaŋ ʊ nine, ama tɩ cho taŋ, Ŋmɩŋ nan dɩ bie tɩ jigiŋ saŋŋa mana ta tɩ nan dɩ yallɩ choti dieke ʊ yɩna tɩ wa aŋaŋ wusie. 13Ŋmɩŋ yɩ tɩ ʊ Halɩkasɩka mɩŋ die wɩa tɩ sɩba a baarɩ dɩ tɩnɩŋ tɩ taasɩ aŋaŋ wa ta ʊ bie tɩ ma. 14Tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ die tʊŋ wa ʊ Bʊadembiŋ dɩ ʊ keŋ yi tɩŋgbaŋka gie vuosi gbɩgbatɩtaantʊ. Die tɩ ye ʊ Bʊa wa mɩŋ, ta lele tɩ wa bala ʊ wɩa a yɩa vuosi. 15Vuodieke dɩ balala dɩ ʊ yi yada dɩ Yisa yiwo Ŋmɩŋ Bʊa, wʊnɩŋ ʊ yine vuodieke Ŋmɩŋ dɩ benne ʊ ma ta ʊ dɩaŋ ʊ taasɩ aŋaŋ Ŋmɩŋ. 16Ta tɩ gbaŋ gbaŋ tɩ sɩba Ŋmɩŋ dɩ chone tɩ die, ta bɩ yi yada dɩ ʊ seŋ cho tɩ mɩŋ. Ŋmɩŋ yiwo chotitieŋ ta vuodieke mana dɩ chone vuosi saŋŋa mana taasɩ wa aŋaŋ Ŋmɩŋ, ta Ŋmɩŋ dɩaŋ dɩ bie ʊ ma. 17Dɩɩ yi tɩ seŋ cho tɩ chanchaalɩŋ aŋaŋ wusie ta tɩ beriŋ dɩ sɩɩ sɩba Masia die dɩ benne die tɩŋgbaŋka gie me wo, die nɩŋ Ŋmɩŋ sarɩya diile daarɩ dɩ keŋ tʊgɩ tɩ kaaŋ dɩ chɩga ŋmaamɩŋ. 18Tɩ yaa choti aŋaŋ vuosi, ŋmaamɩŋ kaaŋ dɩ beri. Dɩɩ yi choti dɩ faasɩ beri aŋaŋ wusie, ŋmaamɩŋ kaaŋ ye sieŋ a bemme tɩ ma, dama tɩbɩdatɩŋ wɩa tɩ ŋaaŋ chɩga ŋmaamɩŋ. Dɩɩ yi vuoŋ dɩ yaa ŋmaamɩŋ, die nɩŋ ʊ ka cho vuosi aŋaŋ wusie. 19Tɩ yaa choti aŋaŋ vuosi dama Ŋmɩŋ die wolinne a cho tɩ. 20Dɩɩ yi vuoŋ dɩ baarɩ dɩ, “Manɩŋ n cho Ŋmɩŋ mɩŋ”, ama ta haa ʊ nɩmbʊa nɩŋ, wʊnɩŋ vuoke mi yiwo ŋmɩnchɩbɩtieŋ. Dama ʊ kaaŋ bɩagɩ a cho Ŋmɩŋ vuodieke ʊ kana ka yese aŋaŋ ʊ nine, dɩɩ yi ʊ ka cho ʊ nɩmbʊa dieke ʊ yesinene aŋaŋ ʊ nine. 21Nʊarɩ gie Yisa Masia dɩ yɩ tɩ, dɩ vuodieke mana dɩ chone Ŋmɩŋ, chome ʊ nɩmbʊa gbaŋ.

1 Jɔɔn 51Vuodieke mana dɩ yine yada dɩ Yisa yiwo Ŋmɩŋ Vuovʊarɩkɩrɩ Masia wa wʊnɩŋ vuoke yiwo Ŋmɩŋ bʊa. Ta vuodieke nɩŋ dɩ chone chɔɔŋ wa nan dɩ cho ʊ bʊa gbaŋ. 2Dɩɩ yi tɩ cho Ŋmɩŋ ta yie wudieke ʊ mɩraha dɩ dagɩna tɩ wa, die balla ka vaa tɩ sɩmma dɩ tɩ cho ʊ ballɩ mɩŋ. 3Dɩɩ yi tɩ seŋ cho Ŋmɩŋ tɩ nan dɩdɩ ʊ mɩraha, ʊ mɩraha dɩɩsɩŋ ka tʊa. 4Ŋmɩŋ bʊa mana nan bɩagɩ a nyaŋŋɩ tɩŋgbaŋka gie magɩsɩŋ, ta tɩ yine Yisa Masia yada wa yɩnana tɩ hagɩrɩŋ tɩ bɩagɩ nyaŋŋa die. 5Mɩnɩa baaŋ bɩagɩ nyaŋŋɩ tɩŋgbaŋka gie magɩsɩŋ? Sie vuodieke nyɩɩna dɩ yine yada dɩ Yisa yiwo Ŋmɩŋ Bʊadembiŋ. 6Die dɩ yiwo wʊnɩŋ Yisa Masia die nyɩna arɩzanna ma a keŋ tɩŋgbaŋka gie me ta ka kʊaŋ chaaŋ Jɔɔn die dɩ sɩɩ wa Ŋmɩŋ nyaaŋ, ta ka kʊaŋ chaaŋ ʊ kpi ta ʊ zɩŋ dɩ nyɩŋ. Dɩ ka yi wusie dɩ wudieke nyɩɩna ma die dɩ yine wo yiwo dɩ Jɔɔn die sɩɩ wa Ŋmɩŋ nyaaŋ ama die ʊ kpiye mɩŋ ta ʊ zɩŋ dɩ nyɩŋ. Ta Ŋmɩŋ Halɩkasɩka dɩ yi daansɩatieŋ, dama Halɩkasɩka yine wusietieŋ. 7Vuodiekemba dɩ yine daansɩatieliŋ yiwo ba bataa: 8banɩŋ ba yine Ŋmɩŋ Halɩkasɩka aŋaŋ nyaabʊ aŋaŋ zɩmbʊ, ba bataa wa gie yiwo nʊabalɩmɩŋ. 9Tɩ yie vuota siaria yada mɩŋ, ama Ŋmɩŋ siara faasɩ yaa hagɩrɩŋ, ta wʊnɩŋ ʊ yɩna siara wa gie yaa gamma ʊ Bʊa wa ma. 10Die wɩa vuodieke mana dɩ yine Ŋmɩŋ Bʊa wa yada yalla Ŋmɩŋ siaraka gie ʊ sʊŋ ma, ama vuodieke nɩŋ mana dɩ kana ka yi Ŋmɩŋ siaraka gie yada, wʊnɩŋ ʊ nagɩ wa Ŋmɩŋ a bɩrɩŋ ŋmɩnchɩbɩtieŋ, dama ʊ ka yi yada dɩ siara dieke Ŋmɩŋ dɩ yɩna yaa gamma ʊ Bʊa wa ma yiwo wusie. 11Ŋmɩŋ siaraka yiwo naa: Ŋmɩŋ yɩ tɩ wa miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ, ta miivolike gie nyɩŋ wa ʊ Bʊa wa jigiŋ. 12Vuodieke nɩŋ mana dɩ taasɩna aŋaŋ Ŋmɩŋ Bʊa wa yaa miivolike gie mɩŋ; ama vuodieke nɩŋ mana dɩ kana ka taasɩ aŋaŋ Ŋmɩŋ Bʊa wa wo kanɩŋ miivoli mi. 13N maaga gbaŋkʊ gie a yɩa nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ yine Ŋmɩŋ Bʊa wa yada wa, dama n yaala nɩ sɩmma dɩ nɩ yaa miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ mɩŋ. 14Die wɩa tɩ ka chɩga ŋmaamɩŋ saŋŋa dieke tɩ keŋ jʊʊsa Ŋmɩŋ dama ʊ wʊmma a yɩa tɩ dɩɩ yi tɩ jʊʊsa a yaala jadieke dɩ yine ʊ sʊgɩnanɩŋ. 15Dɩɩ yi tɩ sɩba a baarɩ dɩ Ŋmɩŋ wʊmma tɩ mɩŋ saŋŋa dieke tɩ keŋ jʊʊsa wa, die nɩŋ tɩ sɩba a baarɩ dɩ ʊ wɔŋ tuo tɩ jʊʊsɩŋ mɩŋ. 16Dɩɩ yi vuoŋ dɩ ye ʊ nɩmbʊa dɩ yinene bɩa dieke dɩ kana kaaŋ puo wo a nyɩŋ Ŋmɩŋ jigiŋ, ʊ jʊʊsɩ Ŋmɩŋ a yɩ wa aŋ Ŋmɩŋ vaa ʊ wʊbɩatɩ a chaa wa ta yɩ wa miivoli, dama ʊ naga chaa vuodieke tʊmbɩatɩ dɩ kana kaaŋ puo wo a nyɩna ʊ jigiŋ. Ama tʊmbɩatɩ ataŋ beri a bɩagɩ puo vuoŋ a nyɩna Ŋmɩŋ jigiŋ, n ka bala dɩ nɩ jʊʊsɩma Ŋmɩŋ a yɩma vuodiekemba dɩ yinene hanɩŋ bɩabʊ mi. 17Tʊŋ dieke mana dɩ kana ka vɩɩna yiwo bɩaŋ, ama tʊmbɩatɩ ataŋ beri a ka puo vuoŋ a nyɩna Ŋmɩŋ jigiŋ. 18Tɩ sɩba a baarɩ vuodiekemba nɩŋ mana dɩ yine Ŋmɩŋ ballɩ ka yie bɩaŋ saŋŋa mana dama Ŋmɩŋ Bʊa wa gbarɩ ba mɩŋ ta tʊntʊmbɩatɩtieŋ, Sitaani dɩ kaaŋ bɩagɩ a yi be wɩɩŋ. 19Tɩnɩŋ tɩ sɩba a baarɩ tɩ yiwo Ŋmɩŋ ballɩ ama vuodiekemba nɩŋ mana dɩ kana ka yi Ŋmɩŋ ballɩ bie wo Sitaani nuusi me. 20Tɩ sɩba a baarɩ Ŋmɩŋ Bʊa dembike Yisa wa die keŋ wo tɩŋgbaŋka gie me a yɩ tɩ yɩaŋ dɩ tɩ sɩmma wusie Ŋmɩnnɩ. Tɩ wana taasɩ aŋaŋ Yisa wa wɩa, die vana tɩ taasɩ aŋaŋ wusie Ŋmɩnnɩ, wʊnɩŋ ʊ yine vuodieke dɩ yɩnana miivoli dieke dɩ wone kpatɩŋ. 21N ballɩ, nɩ vʊarɩ nɩ gbaŋ a nyɩŋ bugile me.

http://www.bible.is/KMAWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário