sexta-feira, 17 de julho de 2015

1 Johanes: Nobonob


1 Johanes 11Kristus, Nug onig laa am Nai, Nug am bauklel diig amu Nug dig makp̱a dayom. Nug nai maṯieye, ig daunigp̱a dootta amu ig amenigp̱a ele Nug anidmut. Ig Nug anidta, ep̱enigp̱a ele aḏamut. Nug onig am Nai Bauklel Ele, ig nuhignu iiḵu madiṯem. 2Kayak he, Kristus, Nug am bauklel diig amu, Nug miag atia be, ig Nug anidmut. Ig anidmut ele amu ig ag amelagp̱a genabnab iiḵu madiṯem. Ig Kristusnu madiṯem. Nug anuḵa ig Mamenig Kayak ele daaiya, Kayak he, ihinigp̱a miag atia beum. 3Ig amu ig Mamenig Kayak amu Nug Beḵa Jesus Kristus ele, ig oonig laip̱u daaṯem amu ag uḏug imu eb qeṯeb ele amu, ag ig ele oh oo laip̱u mak amu oop̱a daagnignu, ig aḏi anidta doomut ele amu, ig ag amelagp̱a iiḵu aṯem. 4Ig nai imu ig oh ihinig oo gamag ahak am bak daaḵunu yaaṯem. 5Nai ig daunigp̱a doot, ag amelagp̱a madiṯem ele amu inam. Kayak Nug am amahlak amu gatatu nakok laa nuhigp̱a ii daaṯe. 6Am ig, “Ig Nug ele oonig laip̱u memut,” aḵunig amge ig gatatu oop̱a oiṯem dayeb amu ihinig nai amu ham bup̱uak, am ig nai genab dim lamidta ii oiṯem. 7Amge Nug nuḵa amahlakp̱a daaṯe, amubia ig amahlakp̱a oiṯem dayeb amu ig lainḵad oh ele oonig laip̱u meṯem. Ig amahlakp̱a oiṯem dayeb amu Nug Beḵa Jesus, Nug tiigp̱a ihinig hip̱unin oh uhuqa meḵe, ig op̱ia awak danab daaṯem. 8Ig hip̱unin iiṯa aṯem dayeb amu ig iḵa ham bup̱uigṯem amu nai genab meu ig oonigp̱a ii niiṯe. 9Ig hip̱unin miag amegp̱a aḵunig amu Nug kobol ena tutuḵu ele dim lamiṯaṯa, Nug ihinig eheḏ hak oh uhuqa meḵeb, ig op̱ia awak daagnig. 10Ig hip̱unin ii hemut aḵunig dayeb amu nai amup̱a ig Kayak, Nug am ham bup̱uak danab aḵunig. Nuhig nai ihinigp̱a nakok laa ii daaṯe.

1 Johanes 21O nid naunau dahilad, ag hip̱unin ii hemananu da nai imu ye madaṯem. Amge laa nug hip̱unin heḵu amu ihinig ehaniṯak, Nug am gamag danab, Nug Mame top̱a daaṯe. Nug amu Jesus Kristus. Nug danab tutuḵu. 2Nug Kayak ihinig hip̱unin uhuqa meḵeb, ig Kayak ele oo mak daagnignu mauha, uḏat amu ha malom. Amge Nug ihinignuib anam ii heum. Iiṯa, Nug danab ah wan atu ohp̱a daaṯeb ele amu, Nug amu dilagnu ele heum. 3Amu ig nuhig ḏo dim lamidṯem dayeb amu, ig amup̱a ig Nug doota oiṯem amu dooṯem. 4Am danab aun nug, “Da Nug dooṯem,” aṯe amge nug nuhig ḏo dim ii lamidṯe amu nug ham bup̱uak danab. Nug nai genab oop̱a ii daaṯe. 5Amge laa nug nuhig nai dim lamidṯe amu Kayaknu oo mauhak am genab am bak nuhigp̱a daaṯe. Amup̱a ig dooṯem, ig Nug ele daaṯem. 6Am laa nug, “Da nuhigp̱a daaṯem,” aṯe ele amu nug Jesus oiyom bia oiyaḏ! 7O gamalad, da ḏo imu madaṯem amu da ḏo bau laa ahilagnu ii yaaṯem. Iiṯa, imu am ḏo alag ag anuḵa doop̱ig ele amuib. Ḏo alag imu am nai ag anuḵa doop̱ig aaḵuib. 8Amge ḏo imu, da ahilagnu yaaṯem ele amu, nug am bau bia ele. Nuhig meu am Jesus nuhigp̱a amu ahilagp̱a ele miag atiṯe. Aḏinu? Gatatu oh iiṯa meeme, amahlak genab nug aaḵu amahalṯe. 9Aun laa nug, “Da amahlakp̱a daaṯem,” awa aṯe amge nug layagnu op̱oḏi beebe oiṯe amu nug gatatup̱a daaṯe. 10Aun nug layagnu oo mauhṯe amu nug amahlakp̱a daaṯe amunu keeke eheḏ laa nuhigp̱a dayaya heeb, nug na qeḵunu laa ii daaṯe. 11Am aun laa nug layagnu nau, ninig ele dooṯe amu nug gatatup̱a daaṯe, gatatup̱a ele oiṯe, nug adep̱a goṯe amu nug ii dooṯe. Gatatu nug ameg qehaḵom. 12O nid naunau dahilad, Jesus Kristus onigp̱a Kayak Nug hip̱unin ahilag uhuqa maṯom amunu da ahilagnu yaaṯem. 13O da mamelad, ag aun Nug anuḵa dig makp̱a dayom amu ag dooṯeb amunu da ahilagnu yaaṯem. Ag nid bau, ag Satan eḏidp̱ig amunu da ahilagnu yaaṯem. Ag nid naunau, ag Mame dooṯeb amunu da ahilagnu yaaṯem. 14O mamelad, ag aun Nug anuḵa dig makp̱a dayom amu ag dooṯeb amunu da ahilagnu yaaṯem. O nid bau, ag am nid bau, ag am g̱agaṯag, Kayak nai ahilagp̱a daaṯe, ag Satan eḏidp̱ig amunu da ahilagnu yaaṯem. 15Ag wan imup̱an kobol amu keeke laa wanp̱a niiṯe ele amunu oolag aib mauhom. Laa nug wanp̱an keekenu oo mauhṯe amu nug Mamenu oo ii mauhṯe. 16Aḏinu? Ig dooṯem, wanp̱an keeke oh, amuam beḏu kobol haknu dab mak, ameg qaknu dab mak, danab nug nuḵa binag maknu dab mak, kobol amu oh am Mame top̱anu iiṯa, keeke amu oh am wanp̱anuib. 17Wan amu wanp̱anu keeke, danab ag aoglagnu amelag qeṯe ele amu, keeke amu oh ag iiṯa meḵulag amge aun laa nug Kayak oḏe dim lamidṯe amu, nug hanhan bau daaḵu. 18O nid naunau, haen aaḵu gogp̱a teḵunu heṯe. Anuḵa Kristusnu kekeḏ uḏiḵunu amu laa ag ag amelagp̱a aeg doop̱ig. Anam aaḵu amu gemu Kristusnu kekeḏ kuḏumnab bep̱ig amunu ig dooṯem, haen aaḵu malaṯe. 19Kristusnu kekeḏ amu ag ig oonigp̱a daap̱ig amge ahilag oop̱a genab doyak am ihinig ele laip̱u iiṯa amunu ag uuigna gop̱ig. Ag ig ele oop̱a genab doyak laip̱u daalom, ig gemu ag ele laip̱u daalom amge ag ig ele laip̱u iiṯa, amu miag atiḵunu ag ig uuigna gop̱ig. 20Anam amge dahilad, ag oh Kayak Ouḏi aop̱ig amunu ag aaḵu keeke genab, keeke genab iiṯa ele dooṯeb. 21Ag nai genab amu ii doop̱ig amunute da imu yaaṯem? Iiṯa! Ag nai genab amu doon malap̱ig amunu da ahilagnu yaaṯem. Amu ag ele dooṯeb, nai ham bup̱uak laa nai genabp̱a ii daaṯe. 22Anam amunu aun nug ham bup̱uak danab daaṯe? Danab nug Jesus am Kristus iiṯa aṯe ele, nug am ham bup̱uak danab daaṯe. Nug am Kristusnu kekeḏ. Nug Kristus am Mame Kayak ele a oh guhuḏat-te. 23Am aun laa nug Mame beḵa guhuḏidṯe amu nug Mame ele laip̱u ii daaṯep. Am laa nug Mame Beḵa nuhignu, “Nug am Kristus,” aṯe amu nug Nug, Mame ele oh laip̱u daaṯeb. 24Ag dig makp̱a nai doop̱ig amu ag aon oolagp̱a mep̱eg dayaḏ! Am ag dig makp̱a nai doop̱ig amu ag oolagp̱a daaḵu dayeb amu ag haen oh Mame beḵa amu Mame ele laip̱u daaglag. 25Ig anam daagnig amu ig bauklel aognignu Nug nai qaḵa aum. 26Da aun nug ag ham bup̱auladḵunu heṯe am ag nuhig ham bup̱uak amu miag atiak anidḵulagnu iiḵu yaaṯem. 27Amge ag Kristus ep̱egp̱anu Kayak Ouḏi aop̱ig, ag oolagp̱a ele daaṯe amunu auntai laa nug ag keeke ii ip̱uanadma. Aḏinu? Kayak Ouḏi amu Nug keeke ohnu diig tutuḵu ip̱uanadṯe, Nug am genabib ip̱uanadṯe, Nug ham bup̱uak laa ii ip̱uanadṯe amunu Nug ag ip̱uanadṯe ele amu, ag amu dim lamidna, Kristus ele laip̱u dayeg! 28Ao, nid naunau dahilad, Nug miag atieb amu ig g̱agaṯag daagnignu, ig uḏa nak ele ii aomtanu amu ag Nug ele laip̱u dayeg! 29Ag Kristus, Nug tutuḵunab daaṯe dooṯeb amunu ag imu ele doyeg! Danab nug kobol tutuḵup̱a oiṯe amu nug aaḵu Kayak beḵa daaṯe.

1 Johanes 31Anṯeg, Mame Nug ihinignu oo huanaknab mauhṯe amu diig amunu Nug ihinignu, nug beḵod aṯe. Amu ig genab Nug beḵod daaṯem amunu wanp̱an danab ag ii doigṯeb. Aḏinu? Ag Kayak ii dooṯeb. 2O gamalad, gemu ig aaḵu Kayak beḵod daaṯem amge ig geha aṯem daagnig amu miag ii atiom. Amge ig dooṯem, Nug miag atia beeb anidḵunig amunu amu ig Nug daaṯe amubia daagnig. 3Am danab ah ag Nug ameg mena daaṯeb ele amu ag aḵa aḵa Nug daaṯe amubia ag oolag bap̱aidnana amu ag op̱ia awak daaṯeb. 4Danab nug ḏo lop̱aḏṯe amu nug hip̱unin heṯe. Hip̱unin amu ḏo lop̱aḏak kobol. 5Amu ag dooṯeb, Kristus Nug heeb, hip̱unin iiṯa meḵunu miag atiom. Nug oop̱a hip̱unin laa ii daaṯe. 6Danab nug nuhigp̱a daaṯe amu nug hip̱uninp̱a ii oiṯe. Laa nug hip̱uninp̱a oiṯe amu ig doognig, nug Kristus ii anṯom, laa ele amu nug Kristus ii dooṯe. 7O nid naunau, laa ag bup̱ualadmananu amu ag dab meig! Aun nug kobol tutuḵup̱a oiṯe amu nug Kristus tutuḵu daaṯe amubia aaḵu tutuḵu daaṯe. 8Satan nug dig makp̱anu uḏie, gemu ele hip̱unin heṯe amunu aun nug hip̱uninp̱a oiṯe amu, nug Satannu danab daaṯe. Mame Kayak Beḵa Nug Satannu hak nau amu heeb nauheb, lop̱aḏḵunu miag atia beum. 9Amu danab laa nug Kayak beḵa daaṯe amu Kayaknu bauklel nuhigp̱a daaṯe amunu nug hip̱unin kobol dim ii lamidṯe. Nug hip̱uninp̱a oiḵunu elele iiṯa. Aḏinu? Nug am Kayak beḵa. 10Anam amunu ig kobol imup̱a aun nug am Kayak beḵa, aun nug am Kayak beḵa iiṯa, nug Satan beḵa daaṯe, amu ele doognig. Am inam. Aun nug kobol tutuḵup̱a ii oiṯe amu nug Kayak beḵa iiṯa. Am laa nug layagnu oo ii mauhṯe am nug ele Kayaknu iiṯa. 11Ag nai laa anuḵa doop̱ig amu nai amuam inam. “Ig lainḵad ele nug oo mauhak doot oitu!” 12Ag Kain bia aib oip̱ig. Kain nug Satannu danab amu nug amag qe mauhom. Nug nuhig kobol eheḏ, amagnu kobol amu tutuḵu, amunu nug qe mauhom. 13O lailad, wan danab ag oolagp̱a ahilagnu nau, ninig ele dooṯeb dayeb amu ag amunu aib oṯaip̱ig. 14Ig lainḵad dilag oonig mauhṯe amunu ig amup̱a dooṯem, ig mauhak kobol uuta, ig bauklelp̱a daaṯem. Am laa nug layagnu oo ii mauhṯe amu nug mauhakp̱a daaṯe. 15Am laa nug layagnu nau, ninig ele dooṯe amu nug am danab qe mauhak danab. Amu ele ag dooṯeb, qe mauhak danab nug oop̱a amu bauklel hanhannu ii daaṯe. 16Kristus Nug ihinignu mauhom, amup̱a ig oo mauhak kobol dooṯem. Amubia ig ele lainḵad dilag mauhḵunig am ena. 17Amge danab laa nug wanp̱anu enub ele amu nug layag keekenu daḏek daaṯe aniṯe, nug oo ii dooṯe ele dayeb amu Kayaknu oo mauhak nug oop̱a daaṯete? Iiṯa. 18O nid naunau, ig oḏenigp̱a o naip̱aib lainḵad dilagnu oonig aib mauhom. Iiṯa, ihinig hakp̱a, oiyakp̱a, oonigp̱a ele ig lainḵad dilagnu oonig mauhaḏ! 19- 20Ig anam heḵunig amu ig amup̱a ig genabnu meup̱a daaṯem doognig. Amu haen ig anen anen, “Da elele ii hemi,” dooṯem amu haen amup̱a ele ig amup̱a Kayak noobp̱a baḏak iiṯa daagnignu elele doognig. Aḏinu? Kayak Nug ihinig dab mak eḏidṯe amu Nug keeke oh dooṯe. 21O gamalad, ig ihinig dab makp̱a eheḏ laa ii hemut dooṯem dayeb amu ig aaḵu Kayak noobp̱a g̱agaṯag daaṯem 22amu ig Nug keeke laanu oḏ medṯem amu Nug ig megaṯe. Aḏinu? Ig nuhig ḏo doot dim lamidtata, kobol Nug oo niiṯe, amu ele ig heṯem. 23Nuhig ḏo am inam. Ig Nug Beḵa Jesus Kristusnu amu ig oonigp̱a genab doot, Nug ig amenigp̱a aum amubia ig lainḵad dilag oonig ele mauhḵu. 24Anam amunu laa nug nuhig ḏo dim lamidṯe amu nug aaḵu Kayak nuhigp̱a daaṯe, Kayak Nug ele danab amu nuhigp̱a daaṯe. Kayak Nug nuhig Ouḏi ig meḵom amunu amup̱a ig dooṯem, Nug ihinigp̱a daaṯe.

1 Johanes 41O gamalad, ag propet oh dilag nai pahanab oolagp̱a genab aib doop̱ig. Iiṯa. Propet ham bup̱uak kuḏum wan ohp̱a oiṯeb amunu ag peheṯan epeḏin, aun nug Kayak Ouḏip̱a nai madiṯe anidna, nuhig naiib ag oolagp̱a genab doyeg! 2Amunu aun nug Kayak Ouḏi awom daaṯe ag amunu tutuḵu dooglagnu ib am iiḵu. Danab nug Kristusnu, “Nug uḏia danab beḏu awom,” nai amu madiṯe ele amu, ag nuhignu, nug am Kayaknu danab dooglag. 3Amge danab oh ag Kristusnu anam ii aṯeb amu danab amu ag ouḏi laa ele, amu Kayak Ouḏi iiṯa. Ouḏi amu nug Kristusnu kekeḏ! Anuḵa ag nug uḏiḵunu doop̱ig ele amu, aaḵu wanp̱a uḏiom daaṯe. 4O nid naunau dahilad, ag am Kayaknu amunu ag propet ham bup̱uak eḏidp̱ig. Aḏinu? Laa ag oolagp̱a daaṯe amu Nug wan imup̱an oḵai eḏiṯak. 5Amu propet ham bup̱uak ag am wanp̱anu amunu ag wanp̱anu naiib madiṯeb. Maṯiegeg, wanp̱anu danab ag dooṯeb. 6Ge ig am Kayaknu amunu, aun nug Kayak dooṯe amu nug ihinig nai dooṯe. Amge aun nug Kayaknu danab iiṯa amu nug ihinig nai ii dooṯe. Amup̱a ele ig aun nug Kayak Ouḏi oḏe awa, nai genab madiṯe amu aun nug wan imup̱an oḵai oḏe awa, nai genab iiṯa madiṯe ele dooṯem. 7O lailad, ig lainḵad dilagnu oonig mauhaḏ! Aḏinu? Oo mauhak kobol diig am Kayak. Laa nug am oo mauhak kobol dim lamidṯe amu nug Kayak beḵa dayaya, nug ele Kayak dooṯe. 8Am aun laa nug laiḵud dilag oo mauhak ii dooṯe amu nug Kayak ele ii dooṯe. Aḏinu? Kayak Nug oo mauhak diig. 9Kayak Nug Beḵa laip̱unab, ig nuhigp̱a bauklel aognignu, wanp̱a me uḏiom amunu amup̱a amu Kayak Nug ihinignu oo mauhaknab dooṯe amu ig ip̱uniḵom. 10Amup̱a ele ig oo mauhak kobol tutuḵu anidṯem. Am ig Kayaknu oonig mauhom amunu Nug Beḵa me ii uḏiom. Iiṯa! Nug ihinignu oo mauhom amunu nug Beḵa laip̱unab me, nuhig mauhakp̱a ihinig hip̱unin uhuqa meḵeb, ig Kayak ele oo mak daagnignu wan imup̱a uḏiom. 11O lailad, Kayak Nug ihinignu anam oo mauhom amunu ig ele nug oo mauhak kobol heḵunig. 12Genab danab laip̱u laa nug Kayak ii anṯom amge ig nug oo mauhak kobol heṯem dayeb amu Kayak Nug ig oonigp̱a dayeye, nuhig oo mauhak kobol ihinigp̱a elelenab meṯe. 13Nug nuḵa nuhig Ouḏi ig meḵom amunu amup̱a ig dooṯem, ig nuhigp̱a daautut, Nug ig oonigp̱a daaṯe. 14Am Mame Nug Beḵa, wan imup̱an danab oh eḏua diiḵunu me uḏiom ele, ig Nug anidta, ig amunu iiḵu madiṯem. 15Laa nug Jesus am Kayak Beḵa anana madiṯe ele amu, Kayak Nug danab amu nuhigp̱a dayeye, danab amu nug ele Kayak nuhigp̱a daaṯe. 16Ig Kayaknu oo mauhak amu ihinignu niiṯe doota, oonigp̱a genab dooṯem. Kayak Nugib am oo mauhak kobolnu diig. Laa nug oo mauhakp̱a daaṯe, nug aaḵu Kayak nuhigp̱a daaṯe. Dayeye, Kayak ele nuhigp̱a daaṯe. 17Ig Kayak nuhigp̱a daaṯem, Nug ihinigp̱a ele daaṯe, amup̱a Kayak Nug he, ig epeḏiak haenp̱a ii baḏamtanu, ig g̱agaṯag daagnignu, Nug oo mauhak kobol ig oonigp̱a elelenab meṯe. Ig epeḏiak haenp̱a ii baḏamtanu diig am Nug daaṯe amubia ig ele daaṯem. 18Am laa, nug oo mauhak kobol nuhig elelenab meṯom ele amu, nug ii baḏaṯe. Iiṯa! Oo mauhak amu nug baḏak lamidṯe. Baḏak am nob awak ele, a diilah laip̱u amunu danab nug baḏaṯe ele amu, oo mauhak kobol nuhig am elelenab ii meṯom. 19Kayak Nug tatam ihinignu oo mauhom amunu ig oo mauhak kobolp̱a oiṯem. 20Am laa nug, “Da Kayaknu ool mauhṯe,” aṯe amge nug layagnu nau, ninig ele dooṯe amu, nug am ham bup̱uak danab. Am danab aḏit laa, a nug dooṯep ele amu, laa nug layagnu oo mauhḵu, laa ele layagnu anam dooḵu amge aun nug layag dooṯe amge nuhignu oo mauhak ii dooṯe ele amu, danab amu nug Kayak, nug Nug ii dooṯe ele amu, nuhignu oo mauhḵunu elele iiṯanab. 21Amu Kayak Nug ḏo iiḵu ig meḵom. Laa nug Kayaknu oo mauhak dooṯe amu nug layagnu ele oo mauhak doyaḏ!

1 Johanes 51Am aun laa nug, Jesus am Kristus, oop̱a genab dooṯe amu nug Kayak beḵa. Amu aun laa nug Mamenu oo mauhak dooṯe amu nug Beḵanu ele oo mauhak dooṯe. 2Ig Kayaknu oonig mauhṯe, nuhig ḏo ele dim lamidṯem dayeb amu ig amup̱a ig Nug beḵod dilag ele oonig mauhṯe doognig. 3Ig Kayaknu oonig mauhṯe dayeb amu ig nuhig ḏo dim lamidḵunig. Amuam oo mauhaknu diig aaḵu. Amu nuhig ḏo amu ug iiṯa. 4Aḏinu? Danab aun aḏi ag Kayak beḵod daaṯeb ele amu, ag wan imup̱an kobol nau amu eḏidna, g̱agaṯag daaṯeb. Ig Kayaknu oonigp̱a genab dooṯem amu amup̱a ig wan imup̱an kobol nau amu eḏidṯem. 5Aun nug wanp̱anu kobol nau eḏidṯe? Danab nug Jesus Nug am Kayak Beḵa, amunu oop̱a genab dooṯe ele amu, nug aaḵuib wanp̱anu kobol nau eḏidṯe. 6Jesus Nug uḏia, lep̱a layaṯak awa uḵa, ad emaitakp̱a mauha, Nug tiigp̱a ig uhuqiḵom am keeke aḏit amu, Nug am Kayak Beḵa, Kristus, ip̱unigṯe. Le nug nuḵa ii ip̱unigṯe. Iiṯa, le tiig ele oh amu ip̱unigṯe. Kayak Ouḏi Nug am nai genab diig amunu Nug amunu mehuqṯe. 7Ewam amu ag Jesus, Nug am Kristus, ip̱unigṯe. 8Ewam amuam Kayak Ouḏi, le amu Nug tiig ele. Ag oh laip̱uib ip̱unigṯe. 9Ig haen tutunu heṯoḏiakp̱a danab dilag nai amu genab dooṯem amge Kayaknu nai am danab dilag eḏiṯaknab. Aria Nug Jesusnu ip̱uniḵom amunu ig oonigp̱a genab doognignu elelenab. 10Danab nug Kayak Beḵa, Jesusnu, oop̱a genab dooṯe amu nug aaḵu Kayaknu ip̱uniṯak amu awom daaṯe. Am laa nug amu oop̱a genab ii dooṯe am nug, “Kayak Nug am ham bup̱uak danab,” awa aṯe. Aḏinu? Kayak Nug Beḵanu ip̱uniṯom amu danab amu nug oop̱a genab ii doyom amunu anam aṯe. 11Amu Kayak Nug aḏi ip̱uniḵom? Nug bauklel dayak ig meḵom amu bauklel amu ig Nug Beḵanu aoṯem. 12Aun nug Kayak Beḵa ele daaṯep amu nug bauklel ele, am aun nug Kayak Beḵa ele ii daaṯep amu nug bauklel iiṯa. 13Da ag Kayak Beḵa, nuhignu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu ag bauklel aop̱ig daaṯeb amu genab dooglagnu, ahilagnu nai imu yaaṯem. 14Amu ig aḏi keekenu oonig daaṯe, keeke amu nug Kayak oo niiṯe bia daye, ig amunu unuqidṯem amu ig Nug ihinig unuqiṯak amu dooṯe dooṯem. 15Amu ig keeke ohnu anam bia oḏ mak heṯem amu Nug ig dooigṯe dooṯem dayeb, ig oḏ mak oh heṯem amu ig nob amu aaḵu nuhigp̱a aognignu ele genab dooṯem. 16Laa nug laa hip̱unin heṯe anidṯe amge hip̱unin am he, danab mauhṯe amu iiṯa ele anṯa amu nug layagnu Kayak unuqiṯeb, Kayak Nug heeb, nug layag bau daaḵu. Nai amuam hip̱unin nug he, danab ii mauhṯe amunuib amge hip̱unin laa nug he, danab mauhṯe ele amu, da ag amunu unuqidḵulagnu ain ii aṯem. 17Kobol tutuḵu iiṯa amu oh am hip̱uninib amge hip̱unin laa amu he, danab ii mauhṯe. 18Ig dooṯem, danab laa nug Kayak beḵa daaṯe amu nug hip̱uninp̱a ii oiṯe. Kayak Beḵa Jesus, Nug nug atog noṯe. Satan nug danab amu nakok laa ii aḏaṯe. 19Ig dooṯem, ig Kayak beḵod daaṯem amge wanp̱anu danab ag Satan waap̱a daaṯeb. 20Ig dooṯem, Kayak Beḵa Nug uḏia, ig Mame genab Nug doognignu dab mak meḵom. Amu laa, Nug am genab diig amu, ig nuhigp̱a daaṯem. Ao, Nug Beḵa am Jesus Kristus amu ig nuhigp̱a daaṯem amunu ig Nug Mameg, nuhigp̱a ele daaṯem. Nug Kayak genabnab, Nug bauklelnu diig ele. 21O nid naunau ag kayak ham bup̱uak dim lamidmanade dab meig!

http://www.bible.is/GAWWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário