sexta-feira, 10 de julho de 2015

READING GALATIANS (KING JAMES VERSION/HAITIAN CREOLE)


CHAPTER 2

1 THEN fourteen years after I went up again to Jerusalem
with Barnabas, and took Titus with me also.

2 And I went up by revelation, and communicated unto
them that gospel which I preach among the Gentiles, but
privately to them which were of reputation, lest by any
means I should run, or had run, in vain.

3 But neither Titus, who was with me, being a Greek, was
compelled to be circumcised:

4 And that because of false brethren unawares brought in,
who came in privily to spy out our liberty which we have in
Christ Jesus, that they might bring us into bondage:

5 To whom we gave place by subjection, no, not for an
hour; that the truth of the gospel might continue with you.

6 But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever
they were, it maketh no matter to me: God accepteth no
man’s person:) for they who seemed to be somewhat in
conference added nothing to me:

7 But contrariwise, when they saw that the gospel of the
uncircumcision was committed unto me, as the gospel of
the circumcision was unto Peter;

8 (For he that wrought effectually in Peter to the
apostleship of the circumcision, the same was mighty in me
toward the Gentiles:)

9 And when James, Cephas, and John, who seemed to be
pillars, perceived the grace that was given unto me, they
gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that
we should go unto the heathen, and they unto the
circumcision.

10 Only they would that we should remember the poor; the
same which I also was forward to do.

11 But when Peter was come to Antioch, I withstood him to
the face, because he was to be blamed.

12 For before that certain came from James, he did eat with
the Gentiles: but when they were come, he withdrew and
separated himself, fearing them which were of the
circumcision.

13 And the other Jews dissembled likewise with him;
insomuch that Barnabas also was carried away with their
dissimulation.

14 But when I saw that they walked not uprightly according
to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all,
If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and
not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live
as do the Jews?

15 We who are Jews by nature, and not sinners of the
Gentiles,

16 Knowing that a man is not justified by the works of the
law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed
in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of
Christ, and not by the works of the law: for by the works of
the law shall no flesh be justified.

17 But if, while we seek to be justified by Christ, we
ourselves also are found sinners, is therefore Christ the
minister of sin? God forbid.

18 For if I build again the things which I destroyed, I make
myself a transgressor.

19 For I through the law am dead to the law, that I might
live unto God.

20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I,
but Christ liveth in me: and the life which I now live in the
flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me,
and gave himself for me.

21 I do not frustrate the grace of God: for if righteousness
come by the law, then Christ is dead in vain.

Haitian Creole, Galasi 2 (Galatians 2)

1   ¶ Apre sa, katòz lanne te pase anvan m' te moute lavil Jerizalèm ankò, fwa sa a ansanm ak Banabas. Mwen te mennen Tit avè m' tou.
2   Kifè m' te moute a, se paske Bondye te fè m' konnen pou m' te fè sa. Nan yon reyinyon mwen te gen apa ak dirijan yo, mwen mete devan yo bon nouvèl mwen t'ap anonse moun ki pa jwif yo. Mwen pa t' vle pou ni travay mwen te fin fè a, ni travay mwen t'ap fè a pase pou anyen.
3   Enben, Tit ki te avè m' lan, se moun peyi Lagrès li ye: yo pa t' egzije l' sikonsi,
4   atout kèk swadizan frè ki te fofile kò yo nan mitan nou te vle yo sikonsi li. Moun sa yo te glise kò yo nan mitan nou tankou espyon k'ap veye libète nou gen nan Jezi Kris la. Yo te vle fè nou tounen esklav ankò.
5   Nou pa janm ba yo pye sou nou pou n' te ka defann verite ki nan bon nouvèl la pou nou menm, moun Galasi.
6   Moun ki te pase pou chèf yo, mwen pa bezwen konnen sa yo te ye vre, paske Bondye pa gade sou figi moun-wi, moun ki te pase pou chèf yo, yo pa t' fè m' okenn lòt egzijans.
7   Okontrè, yo wè Bondye te renmèt mwen travay anonse bon nouvèl la bay moun ki pa jwif yo, menm jan li te renmèt Pyè travay anonse l' bay jwif yo.
8   Paske, Bondye ki te mete Pyè apa pou sèvi apòt pou jwif yo, se li menm ki te mete m' apa tou pou m' te ka sèvi apòt pou moun ki pa jwif yo.
9   Lè sa a, Jak, Pyè ak Jan ki te pase pou chèf nan legliz la, yo te rekonèt se Bondye ki te ban m' travay sa a, yo bay Banabas ak mwen lanmen tankou asosye. Nou tonbe dakò pou Banabas ak mwen al travay nan mitan moun ki pa jwif yo, pou yo menm y' al travay ak jwif yo.
10  Yon sèl bagay yo te mande nou: se pou n' te toujou chonje pòv ki nan legliz yo. Nou pa t' janm manke fè sa.
11  ¶ Men, lè Pyè te vini lavil Antiòch, mwen te fè yon bout ak li devan tout moun, paske sa l' te fè a pa t' bon.
12  Lè l' te fèk rive, li t'ap manje byen pwòp ak frè ki pa jwif yo. Men, lè moun Jak te voye yo vin rive, li mete kò l' sou kote, li refize manje ak frè ki pa jwif yo, paske li te pè patizan moun sikonsi yo.
13  Lòt frè jwif yo te kòmanse fè menm jan ak li. Ata Banabas te pran tou. Li t'ap swiv yo nan ipokrizi sa a.
14  Lè m' wè yo pa t'ap mache dwat dapre verite ki nan bon nouvèl la, mwen di Pyè devan tout moun: Ou menm ki jwif, ou pa t' viv isit la tankou jwif, men tankou moun ki pa jwif. Poukisa jòdi a w'ap fòse frè ki pa jwif yo pou yo viv tankou jwif?
15  Nou menm, nou se jwif natif natal, nou pa soti nan ras moun lòt nasyon yo k'ap plede fè peche.
16  Men, nou konnen se pa paske yon moun fè tou sa lalwa jwif yo mande kifè li inonsan devan Bondye, men se lè li mete konfyans li nan Jezikri Bondye va fè l' gras. Se poutèt sa, nou menm tou, nou te mete konfyans nou nan Jezikri. Konsa, se pa paske nou te fè sa lalwa jwif yo mande kifè Bondye fè nou gras, men se paske nou te mete konfyans nou nan li. Bondye p'ap fè pesonn gras paske li fè sa lalwa mande.
17  Men, si antan m'ap chache pou Bondye fè m' gras gremesi Kris la, moun wè m'ap fè peche menm jan ak moun lòt nasyon yo, èske sa vle di se nan avantaj peche a Kris la ap travay? Non, yo pa ka di sa.
18  Paske, si m'ap rebati sa m' te kraze a, mwen tou moutre se dezobeyi m'ap dezobeyi lalwa.
19  Annegad lalwa, mwen se yon moun ki mouri, epi se lalwa a menm ki touye m' pou m' ka viv pou Bondye. Mwen mouri kloure ansanm ak Kris la sou kwa a.
20  Se sak fè, se pa mwen k'ap viv ankò, se Kris la k'ap viv nan mwen: lavi m'ap mennen nan kò m' koulye a, m'ap viv li nan konfyans mwen gen nan Pitit Bondye a ki te renmen m' sitèlman li te rive bay lavi l' pou mwen.

21  Mwen pa voye favè Bondye fè m' lan jete. Paske, si lalwa ka fè Bondye fè yon moun gras, enben, Kris la mouri pou gremesi.

Nenhum comentário:

Postar um comentário