segunda-feira, 20 de julho de 2015

READING PSALM 1 (KING JAMES VERSION/NORWEGIAN)

PSALM 1

1 BLESSED is the man that walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in
the seat of the scornful.


2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law
doth he meditate day and night.


3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall
not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.


4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the
wind driveth away.


5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor
sinners in the congregation of the righteous.


6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the
way of the ungodly shall perish.


 Norwegian, Psalms 1

1   Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2   men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.
3   Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.
4   Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.
5   Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.
6   For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Nenhum comentário:

Postar um comentário