sábado, 24 de outubro de 2015

1 Jon: Numanggang


1 Jon 11Koomkwaha tububihit gineŋ tububihila hatitalabuguk, kaŋ magitnikdi nadigumun eŋ daunikdi kagumun, tiŋa didimeniŋgoŋ hinek kaŋ kohonikdi wehemikumun, u mede hatihatinit uŋakoŋ. 2Hatihati u miŋgoŋ mintadakaleguk kaŋ indi kagumun, doktiŋa wendegoŋ yohautayam. Tiŋa indi adi hatihati dapmandapmaŋnit mokit wendok-ku yobihila haniyam oŋ. Adi koom Baŋdut hatiguk ala miŋgilaŋgoŋ mintadakaleune kagumun. 3Indi nemek kagumun be nadigumun uŋakoŋ hidi maaŋ haniyam. Unduŋ tinene welekubugoŋ mintanimbune kubugoŋ hatidok yoŋa haniyam. Unduŋ tiŋa indi Baŋ eŋ Mihiŋiŋ Jesu Kilisto adut welekubugoŋ tiyam. 4Kaŋ indi nadifodi tuwot hinek tinimbek yoŋa pepa i youhamam. 5Indi Jesu Kilistodi mede ninimbune nadigumun uŋakoŋ indibo hidi haniyam. Mede u indiŋ, Bepaŋ adi hauta. Adi’walaŋkade mambip-kabe nemu hatak. 6Ale indi mambip gineŋ hatiŋila Bepaŋdut welekubugoŋ tam, unduŋ yonene medenik u yalaŋ tibekneŋ. Tiŋa undugoŋ mede biyagoŋ u mu kame hatiyam tilak. 7Ne hauta gineŋ hatilak undugoŋ indi maaŋ hauta gineŋ hatiyaneem, wendok indi Bepaŋ’walaŋ metamŋiyedut welekubugoŋ kedem tiyaneem. Kaŋ Bepaŋ Mihiŋiŋ Jesu Kilisto’walaŋ naŋgatŋiŋdi kadakaniŋnik hogohogok youtelune walanda tiyaneem. 8Indi kadakaniŋnik moŋ, unduŋ yoŋa adi welenik tikamanda timiyam, kaŋ mede biyagoŋ wendi welenik gineŋ mu hatak. 9Iŋgoŋ indi kadakaniŋnik yobihitnene Bepaŋ ne yoguk unduŋ, titiŋ didimeniŋ tiŋa kadakaniŋ hogohogok indi foloŋ hatak u tumolokulaŋa nihiyoutewalanda tilak. 10“Nu kadakaniŋ nemu tugut”, unduŋ nobuniŋ yoŋa kaŋ woŋ adi “Bepaŋ adi yalaŋ-me” unduŋ niyam tilak. Wendoktiŋa Bepaŋ’walaŋ mededi welenik gineŋ mu hatak.

1 Jon 21Wapmihineye, hidi kadakaniŋ tineeneŋ doktiŋa mede i youhamulat. Ale nebek niŋdi kadakaniŋ tiŋakaŋ tubulodanik eŋ yahehewenik niŋ Baŋdut hatilak, u Jesu Kilisto. Adi yadi titiŋ didimeniŋ hogok tugukdi tilak, adi nadisukilitimiluwaak. 2Adi negoŋ indi’walaŋ kadakaniŋnikdok kibikoŋ tiŋa Beu Bepaŋdut welekubugoŋ tiŋa nihikiukuk. Adi kwanai u indi nihitubu-lodadok hogok mu tuguk. Mokoŋ. Adi yadi metam hogohogok kwetfoloŋ hatiiŋ wanakaŋ yehitubu-lodadok nadiŋa tuguk. 3Indi Bepaŋ’walaŋ yodoko mede kedem takaliŋakaaŋ indiŋ hinek nadinim, “Indi adi agaŋ nadimihinakayam.” 4Be me niŋdi indiŋ yobek, “Nu Bepaŋ agaŋ nadimilat,” iŋgoŋ Bepaŋ’walaŋ yodoko mede mu takalilak, me woŋ adi yalaŋ-me, eŋ mede biyagoŋ u weleŋ gineŋ mu hatak yodok. 5Eŋ me nediyeŋdi Bepaŋ’walaŋ mede nadiŋa takalilak adi yadi weleŋdi bedinaditombune biyagoŋ hinek Bepaŋ kahileeŋ adut kadiŋa hatilak. Titiŋ unduŋ tiŋa nadine biyagoŋ Bepaŋdut wooŋ galiŋa hatiyam tilak. 6Be me niŋ adi “Na Bepaŋdut galiŋa hatilat,” unduŋ yoŋakaŋ Kilistodi hatiguk wendok tuwot hinek hatiluwaak. 7Notneye, nu yodoko mede kobuli mu youhamulat. I yadi komi, koomkwaha tububihila nadigiŋdi naditalabiiŋ uŋakoŋ. Mede hanindidime koom tigiŋ wondok-ku yodoko mede komi hanilat oŋ. 8Kaŋ mede youtat i yadi yodoko mede kobuli iŋgoŋ tilak, wendi Jesu’walaŋkade be hidi’walaŋkade wanakaŋ noŋgoŋ folooŋnit tilak. Woŋ adi mebi indiŋ: mambip agaŋ dapmawe tulune hauta folooŋdi agaŋ miŋgilaŋgoŋ hautaaŋ hatak. 9Me niŋdi “Na hauta gineŋ hatilat” yolak, iŋgoŋ me noliŋiŋdok nadikadaka hati-timilak kaŋ, me woŋ adi mambip gineŋ kougoŋ hatilak niniŋdok. 10Eŋ me niŋdi me noliŋiŋ weleŋdi kahileeŋ not timilak, adi yadi hauta gineŋ hatilak. Kaŋ hauta gineŋ uŋoŋ nemek niŋdi tubugweheyeune kadakaniŋ titiŋdok nemu hatak. 11Iŋgoŋ me niŋdi me noliŋiŋdok nadikadaka timilak, adi yadi mambip gineŋ hatilak. Adi yadi mambip gineŋ hatilak doktiŋa mambipdi dawi teheune talik deŋak kelelak u mu nadidakalelak. 12Wapmihineye, Bepaŋdi Kilisto wou foloŋ kadakaniŋhik agaŋ tumolokuhamguk. Unduŋ doktiŋa mede i youhamulat. 13Baŋ heki, hidi me koomkwaha tububihit gineŋ hatigukdi hatilak u nadimihinaka tiiŋ, doktiŋa mede i youhamulat. Mekuyahi, hidi fafaŋe tiŋa Me Kadakaniŋ ulatifogiŋ, doktiŋa mede i youhamulat. Wapmihineye, hidi Bepaŋ nadisukilitimihinaka tiiŋ, doktiŋa mede i youhamulat. 14Baŋ heki, hidi me koomkwaha hatigukdi hatilak u nadimihinaka tiiŋ, doktiŋa mede i youhamulat. Mekuyahi, hidi saŋiniŋhinit, kaŋ Bepaŋ’walaŋ mededi welehik gineŋ fafaŋeniŋ hinek halune fafaŋeŋ Me Kadakaniŋ agaŋ ulatifogiŋ. Unduŋ doktiŋa mede i youhamulat. 15Hidi kwetfoloŋ diniŋ titiŋ be nemenemek hogohogok u yabunadigalika mu taneeŋ. Nebek niŋ kwetfoloŋ diniŋ titiŋdok nadigalika tilak adi yadi Bepaŋ mu kahilelak. 16Indi a nadiyam. Kwetfoloŋ me diniŋ titiŋ hogohogok adi indiŋ: siloda tiŋa weleyouyout eŋ nemek yabunadigalika eŋ nehitok nadiune loune foko titiŋ. Titiŋ undihi hogohogok woŋ adi Baŋ’walaŋkade mu biiŋ. Mokoŋ. U yadi kwetfoloŋ diniŋ titiŋ hogok. 17Eŋ kwet tiŋa kwet diniŋ siloda be nadigalika kadakaniŋ u adi liwedapmaŋ tineeŋ. Iŋgoŋ me nediyeŋdi Bepaŋ’walaŋ medeŋiŋ takaliwaak adi yadi hatihati dapmandapmaŋnit mokit kahileeŋ hatibaak. 18Wapmihineye, ya dapmandapmaŋ nai agaŋ nihitubu-dulalak. Unduŋ doktiŋa hidi koom Jesu’walaŋ Memikŋiŋ mintawaak yobu nadigiŋ u agaŋ kobuk feegoŋ mintaaŋ hatitawiiŋ. Kaŋ wendoktiŋa ya agaŋ dapmandapmaŋ naidi nihitubu-dulalak, unduŋ nadiyam. 19Timeŋ meheki u indut hatiŋa binibiŋa ugiŋ. Iŋgoŋ adi indi’walaŋ mebop gineniŋ hinek mokoŋ. Adi indi’walaaniŋ mebop gineniŋ biyagoŋ hinek binemek adi indut iŋgoŋ hatiyanim. Adi binibugiŋ doktiŋa agaŋ miŋgoŋ mintadakaleiŋ, meheki hogohogok adi yadi indi’walahi hinek mokoŋ. 20Hidi Uŋgoniŋ Molomdi Munabuli agaŋ ugolohamguk. Unduŋ doktiŋa hidi wanakaŋ adi nadinadihinit hatiiŋ. 21Hidi mede biyagoŋ u mu nadidakaleiŋ unduŋ yoŋa pepa i mu youhamulat. Mokoŋ. Hidi adi mede biyagoŋ u agaŋ nadiiŋ doktiŋa pepa i youhamulat. Tiŋa undugoŋ, hidi agaŋ nadiiŋ. Mede yalaŋ hogohogok adi mede biyagoŋ gineŋ nemu mintaaŋ bulak. 22Yalaŋ-me u neditok niniŋdok? Me nediyeŋdi “Jesu adi Kilisto mokoŋ,” unduŋ yobune me uŋakoŋ yalaŋ-me niniŋdok. Me mede unduŋ yoiŋ adi yadi Baŋ eŋ Mihi sigilulum tiyemiiŋ, wendoktiŋa adi yadi Jesu’walaŋ memikŋiye yenindok. 23Me nediyeŋdi Mihidok sigilulum timilak, adi yadi Baŋ maaŋ sigilulum timilak. Eŋ me nediyeŋdi Mihi nadisukilitimilak, adi yadi Baŋ maaŋ nadisukilitimilak. 24Mede koom nadigiŋ u welehik maaneŋ boi-fafaŋeeŋ hatiyaneeŋ. Hidi unduŋ tiŋa Mihi eŋ Baŋdut galiŋa hatiyaneeŋ. 25Kaŋ Jesu Kilisto ne hatihati dapmandapmaŋnit mokit nimdok yofafaŋeguk u uŋakoŋ. 26Na me yalaŋ haniŋkamanda tiiŋ adi’walaŋ titiŋhik wendok hanimbene mede i youhamulat. 27Iŋgoŋ hidi adi Kilistodi Uŋgoniŋ Munabuliŋiŋ ugolohambune hidut uŋgoŋ hatilak. Kaŋ hidi nadinadidok baniŋ be tiiŋ doktiŋa nebek niŋdi hanihehitubu-didimewek, u mokoŋ. Uŋgoniŋ Munabuli ne nemenemek hogohogok u agaŋ hanihehitubu-didimelak. Unduŋ doktiŋa mede woŋ adi yalaŋ moŋ, mede wa biyagoŋ. Ale hidi Munabulidi hanihehitubu-didimelak wondok tuwot Jesu Kilistodut galiŋa hatiyaneeŋ. 28O Wapmihineye, hidi Kilistodut galiŋa hatiyaneeŋ. Ala adi miŋgoŋ mintadakalewaak nai uŋaniŋ indi wanakaŋ fafaŋe tiŋa yatneem, tiŋa undugoŋ mekanit mokit adi dawineŋ yayatdok munta mu tineem. 29Hidi “Kilisto’walaŋ titiŋŋiŋ u didimeniŋ” unduŋ nadiŋa kaŋ indiŋ maaŋ nadiyaneeŋ. Metam hogohogok titiŋ didimeniŋ tiiŋ adi yadi Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye mintaiŋ.

1 Jon 31I kaneŋ! Me Baŋ adi inditok uŋgoniŋ hinek nadiŋa weleŋdi hinek nibukahile tuguk. Unduŋ tiŋa ne’walaŋ wapmihiŋiye hinek niniŋguk. Kaŋ biyagoŋ hinek Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye hatiyam. Metam nadisuhik nemenemek kwetfoloŋ hatak wendok hogok kameiŋ adi Jesu mu nadimiŋgiŋ. Unduŋ doktiŋa indi maaŋgoŋ mu nadinimiiŋ. 2Notneye, nai indidegoŋ indi Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye hatiyam. Iŋgoŋ kougoŋ dediŋ hatineem u miŋgilaŋgoŋ hinek mu mintadakalelak. Eŋ Kilisto adigili miŋgoŋ mintadakalewaak kaŋ indi miŋgoŋ hinek kaneem. Tiŋa ne dabugoŋ yageleneem, u adi agaŋ nadiyam. 3Metam hogohogok Kilisto minta-dakalewaakdok nadinadiŋila woomiiŋ, adi yadi welehik tubuwalanda tiŋa woomiiŋ. Unduŋ tiŋa Kilisto ne walaniŋ hatilak undugoŋ adi maaŋ walaniŋ hatiiŋ. 4Me nediyeŋdi kadakaniŋ tilak adi yadi Bepaŋ’walaŋ yodoko medeŋiŋ lahutak. Kadakaniŋ adi yodoko mede lahulahut diniŋ titiŋ. 5Hidi agaŋ nadiiŋ. Kilisto adi kadakaniŋ tumolokutdok mintaguk, tiŋa adi yadi kadakaniŋnit mokit hatiguk. 6Me nediyeŋdi Kilistodut wooŋ galiŋa hatilak, adi yadi titiŋ kadakaniŋ diniŋ talik mu takalilak. Nebek niŋ titiŋ kadakaniŋ diniŋ talik takaliune kaŋ me u Kilisto mu kaguk yodok, eŋ Kilisto mu nadimilak yodok. 7Wapmihineye, tiyaugene nebek niŋdi haniŋkamanda tibaakneŋ ala nadinadiŋila hatiyaneeŋ. Nebek niŋ titiŋ didimeniŋ kelelak adi yadi me didimeŋ niniŋdok. Adi yadi Jesudi hatihati didimeŋgoŋ hatilak undugoŋ hatibaak. 8Sadaŋ adi koomkwaha tububihila kadakaniŋ tugukdi tihatilak. Unduŋ doktiŋa nediyeŋdi kadakaniŋ tilak adi yadi Sadaŋ’walaŋ me. Bepaŋ’walaŋ Mihiŋiŋ adi Sadaŋ’walaŋ kwanai tubukadakaaŋ liliwenekutdok miŋgoŋ mintadakaleguk. 9Nebek niŋ Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiŋ mintalak adi yadi titiŋ kadakaniŋ mu keleeŋ hati tilak. Bepaŋ’walaŋ Hatihatidi weleŋ gineŋ tokiŋa hatak doktiŋa adi titiŋ kadakaniŋ mu keleeŋ hati tilak. Mokoŋ. Adi yadi Bepaŋ mihiŋiŋ hatilak doktiŋa kadakaniŋ tuwot mu tiluwaak. 10Indi Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye deŋak eŋ Sadaŋ’walaŋ wapmihiŋiye deŋak, u mebihik titiŋ indiŋ foloŋ kanadi titiŋdok: Me nediyeŋdi titiŋ didimeniŋ mu tilak, adi yadi Bepaŋ’walaŋ moŋ. Tiŋa undugoŋ, me nediyeŋdi Bepaŋ’walaŋ metam weleŋdi yabukahile hinek mu tilak, adi maaŋ undugoŋ Bepaŋ’walaŋ moŋ. 11Koomkwaha tububihila mede indiŋ naditalabugiŋ. Indi molomolom hinekdi me noli u welenik hinekdigoŋ yabukahile titiŋdok. 12Kein adi Sadaŋ’walaŋ mihi mintaaŋ kwayaŋ ulukumuŋguk. Unduŋ doktiŋa indi adi’walaŋ talik mu keledok. Kaŋ maŋgoŋ doktiŋa kwayaŋ ulukumuŋguk? Mebi adi indiŋ. Ne’walaŋ titiŋŋiŋ adi hogoli, eŋ kwayaŋ’walaŋ titiŋŋiŋ adi didimeniŋ. Unduŋ doktiŋa ulukumuŋguk. 13Notneye, meeniŋ nadinadihik nemenemek kwetfoloŋ iŋoŋ hatakdok hogok kameiŋ, meheki undihidi memik tihambune hidi boho mu tineeŋ. 14Indetok indiŋ nadiyam. Indi notniye welenikdi yabukahile tam wendoktiŋa kumuŋ bikabuŋa agaŋ Hatihati kahilegumun. Eŋ meeniŋ nediyeŋdi noliŋiye weleŋdi yabukahile mu tilak, adi yadi kumuŋ diniŋ titiŋ gineŋ kougoŋ hatilak. 15Me niŋdi noliŋiŋ niŋ weleŋdi kahile hinek mu tiŋa weleŋ gineŋ nadikadaka timilak, woŋ adi me u ulukumulak unduŋ tilak. Kaŋ hidi a nadiiŋ. Medi me niŋ ulukumulak, adi yadi Hatihati Momooŋ dapmandapmaŋnit mokit u tuwot mu kahilewaak. 16Jesu adi indi nihitubu-loda doktiŋa hatihatiŋiŋ bikabuŋa kumuŋguk. Kaŋ titiŋŋiŋ wendi me notniye yabukahiledok titiŋ u ninindidimeguk. Doktiŋa indi maaŋ notniye yehitubu-lodadok hatihatinik bikabuyaneem. 17Me niŋ adi nanaŋe bomboŋ duhuduhunit hatiŋa me noliŋiŋ niŋ nemenemekdok baniŋ tihatilak, u kaŋ me noliŋiŋ wondok bulaniŋgoŋ mu binek nadimilak adi Bepaŋ’walaŋ welesiloŋdi me wendut mu hatak yodok. 18Wapmihineye, indi me notniye mededi hogok mu yabukahiledok. Mokoŋ. Indi adi kohonikdi eŋ welenikdi titiŋ folooŋ hinek tiyaneem. 19- 20Indi me noli yabukahile hinek tiŋa kaŋ, indi agaŋ mede biyagoŋ takaliyam unduŋ kedem nadinim. Iŋgoŋ nemek niŋdi welenik gineŋ hali du me undiniŋ ninimbihilune fiit Bepaŋ namanda gineŋ welekulema foloŋ hatiyaneem. Indiŋ doktiŋa: Bepaŋ adi nemenemek hogohogok agaŋ nadidapmalak, tiŋa undugoŋ nadinadiŋiŋdi welenik maaneŋ nadinadi hatak u kalakapmedapmaŋ tilak. 21Notneye, welenikdi nemek kadakaniŋ nemu binek ninimbihitak, nai uŋaniŋ adi indi Bepaŋ namanda foloŋ fafaŋe tiŋa hatiyam. 22Tiŋa indi adi’walaŋ yodoko mede u takaliyam, eŋ titiŋ adi titiŋdok nadilak undugoŋ tam. Unduŋ doktiŋa indi maŋgoŋ niŋdok ninadiyam woŋ adi kedem nimilak. 23Adi’walaŋ yodoko mede adi indiŋ. Indi Mihiŋiŋ Jesu Kilisto wou u nadisukilitimiyaneem. Unduŋ tiŋa yokwambundaguk unduŋ, indi molomolom hinek me notniyedut kikahile tiŋa not momooŋ tiyaneem. 24Nebek niŋ Bepaŋ’walaŋ yodoko mede takalilak, adi yadi Bepaŋdut wooŋ galilak, kaŋ Bepaŋdi adut buŋa galilak. Bepaŋdi Uŋgoniŋ Munabuli nimguk, kaŋ Munabuli wendi Bepaŋ indut hatilak u ninimbihilu nadiyam.

1 Jon 41O notneye, polofet yalayalaŋ feedi mintaaŋ kwetkwet hatidapmaŋ tiiŋ. Unduŋ doktiŋa hidi me niŋdi buŋa “Nu Bepaŋ’walaŋ Munabulidi mede naniŋak,” unduŋ hanimbune hidi adi’walaŋ mede mu nadisukilitiyaneeŋ. Mokoŋ. Hidi adi toboniŋ munabuli u biyagoŋ Bepaŋ’walaŋkade be bulak, be mokoŋ u kanadi taneeŋ. 2Hidi titiŋ indiŋ foloŋ Bepaŋ’walaŋ Munabuli kaŋ nadidakaleyaneeŋ. Me niŋdi “Jesu Kilisto adi me hinek mintaguk,” unduŋ yobune nadiyaneeŋ, Bepaŋ’walaŋ Munabulidi adut hatilak. 3Eŋ me niŋdi Jesudok mede yodakale undiniŋ nemu tubune kaŋ, munabuli woŋ adi Bepaŋ’walaaniŋ moŋ, unduŋ nadidok. Woŋ adi Kilisto’walaŋ memikŋiŋ diniŋ munabuli yodok. Adi kwetfoloŋ mintawaak yobune nadigiŋ, u agaŋ uŋakoŋ mintalak. 4Wapmihineye, hidi Bepaŋ’walaaniŋ, eŋ Uŋgoniŋ Munabuli hidigut hatilak wendi kwetfoloŋ diniŋ munabuli’walaŋ saŋiniŋŋiŋ kalakapme tilak. Unduŋ doktiŋa polofet yalayalaŋ hekidi tuwot mu hehitubu-gweheyegiŋ. 5Polofet yalayalaŋ heki adi kwetfoloŋdok gigit. Unduŋ doktiŋa medehik yoiŋ adi nemenemek kwetfoloŋ hatakdok yoiŋ. Kaŋ metam nadinadihik nemenemek kwetfoloŋ hatak wendok foloŋ wapum hatak adi hekiyeŋ medehik nadiyemiiŋ. 6Iŋgoŋ indi adi Bepaŋ’walahi. Unduŋ doktiŋa metam nediyeŋ Bepaŋ nadimiiŋ heki adi yadi indi’walaŋ mede nadinimiiŋ. Eŋ me Bepaŋ’walahi moŋ adi yadi indi’walaŋ mede mu nadinimiiŋ. Titiŋ unduŋ foloŋ Munabuli mede biyagoŋ diniŋ eŋ munabuli yalaŋ diniŋ, adi’walaŋ mebihik kedem nadidakaleyam. 7Notneye, indi molomolom hinek me notniyedut kikahile tiŋa not momooŋ tiyaneem. Me noli yabukahile u yadi Bepaŋ’walaŋ titiŋ. Me nediyeŋ me noli yabukahile hinek tilak adi yadi Bepaŋ’walaŋ wapmihi, doktiŋa adi yadi Bepaŋ agaŋ nadimihinaka tilak. 8Me noli yabukahile-kahile diniŋ mebi adi Bepaŋ negoŋ. Unduŋ doktiŋa me nediyeŋ me noli mu yabukahilelak, adi yadi Bepaŋ mu nadimilak. 9Bepaŋdi indi nibukahile hinek tilak doktiŋa Mihiŋiŋ kubugoŋ hinek u indi Hatihati kahilenimdok yoŋa kameune kwetfoloŋ fooŋ mintadakaleguk. 10Me noli yabukahile-kahile uyadi Bepaŋ’walaŋ titiŋ. Unduŋ doktiŋa timeŋ hinek indi Bepaŋ mu kahilegumun. Mokoŋ. Toboniŋ timeŋ hinek adi Bepaŋdi nibukahileguk. Unduŋ doktiŋa Mihiŋiŋ kubugoŋ hinek u kameune kwetfoloŋ fooŋ kwetkwet metam hatigumun hogohogok indi’walaŋ kadakaniŋnikdok kibikoŋ kumuŋguk. Unduŋ tiŋa Beu Bepaŋdut welekubugoŋ tiŋa Bepaŋ eŋ metam nihikiulaŋa ne kubugoŋdi me kiukiutnik tuguk hatilak. 11Notneye, Bepaŋdi titiŋŋiŋ u tuguk wendi indi nibukahile hinek tuguk u miŋgilaŋgoŋ hinek tubudakalelak. Unduŋ doktiŋa indi molomolom hinek me noli yabukahile taneem. 12Nebek niŋdi Bepaŋ nemu kaguk. Iŋgoŋ oŋ, indi welenikdi notniyedut kikahile nobu tiyanim kaŋ Bepaŋ adi lekiŋgoŋnik gineŋ hatiŋila weleŋdi nibukahilelak u miŋgoŋ tubumintaaŋ tubufafaŋelak. 13Bepaŋdi Munabuliŋiŋ nimguk kaŋ wendi Bepaŋ ne buŋa indigut galiŋa hatilak kaŋ indi wooŋ adigut galiŋa hatiyam u miŋgoŋ mintadakalelak. 14Indi Beudi Mihiŋiŋ kameune kwetfoloŋ fooŋ metam indi’walaŋ Tubulodanik mintaguk u agaŋ kagumun, doktiŋa indi wendegoŋ medeŋiŋ yohautayam. 15Nebek niŋdi “Jesu adi Bepaŋ’walaŋ Mihiŋiŋ” unduŋ yolak adi Bepaŋdi me weŋgut buŋa galilak, kaŋ me wendi Bepaŋdut wooŋ galilak. 16Unduŋ doktiŋa indi u nadiŋa indiŋ hinek nadisukilitiyam: Bepaŋ adi nibukahile hinek tilak, kaŋ titiŋŋiŋ wendi indi’walaŋ hatihatinik gineŋ hatak. Bepaŋ negoŋ me noli yabukahile-kahile diniŋ mebi. Unduŋ doktiŋa me nediyeŋdi me noli yabukahile hinek tilak, adi yadi Bepaŋdut wooŋ galilak. Kaŋ Bepaŋdibo buŋa me weŋgut galilak. 17Bepaŋdi nibukahilelak diniŋ titiŋ u welenik gineŋ folooŋ tubumintadapmaune indi Kilisto ne’walaŋ namandap tiŋa hatiyam. Unduŋ doktiŋa Bepaŋ’walaŋ mede yodapmandapmaŋ nai mintawaak wendok munta mu tineem. 18Me nediyeŋ Bepaŋdi yabukahile tilak adi yadi munta mu taneeŋ. Bepaŋdi nibukahilelak diniŋ titiŋ u welenik gineŋ folooŋ hinek tubumintadapmaune wendigoŋ munta liliwenekutak. Munta diniŋ mebi adi indiŋ, me niŋdi kadakaniŋŋiŋ diniŋ kibikoŋ malabumuŋ moŋgolaak u agaŋ nadilak, doktiŋa munta tilak. Me niŋ munta tubune kaŋ indiŋ nadiyaneem, me u Bepaŋ’walaŋ titiŋŋiŋdi hatihatiŋiŋ gineŋ fafaŋe hinek mu tilak. 19Bepaŋdi indi timeŋ nibukahileguk. Unduŋ doktiŋa indibo me noli yabukahileyam. 20Me niŋdi indiŋ binek yobetik, “Nu Bepaŋ kahile hinek tilat,” iŋgoŋ adi Bepaŋ’walaŋ metambop gineniŋ kubugoŋ-kabe nemu kahilelak. Unduŋ doktiŋa me woŋ adi yalaŋ-me niniŋdok. Nebek niŋdi Bepaŋ nemu kaguk. Unduŋ doktiŋa metam agaŋ miŋgoŋ yabulak u mu yabukahilelakdi dediŋ tiŋa Bepaŋ hebiniŋ nemu kaguk u kahilewek. 21Kilisto’walaaniŋ yodoko mede nadigumun adi indiŋ. Meeniŋ nediyeŋ Bepaŋ kahile hinek tilak, adi yadi Bepaŋ’walaŋ metam maaŋ undugoŋ yabukahile hinek tuluwaak.

1 Jon 51Metam nediyeŋ “Jesu adi Kilisto” unduŋ yoŋa nadisukilitimiiŋ, adi yadi Bepaŋdi hatihati gitipmuŋ tubumintayemulak. Tiŋa metam nediyeŋ Baŋ kahileiŋ undugoŋ hinek wapmihiŋiye maaŋ yabukahileyaneeŋ. 2Indi Bepaŋ kahile hinek tiŋa yodoko medeŋiŋ u takaliyaneem, titiŋ unduŋ tiŋa indi Bepaŋ wapmihiŋiye yabukahile hinek tam unduŋ nadiyaneem. 3Indi Bepaŋ kahile hinek tiyam doktiŋa yodoko medeŋiŋ takaliyam. Kaŋ yodoko medeŋiŋdi malabumuŋ mu nimilak. 4Metam hogohogok Bepaŋdi hatihati gitipmuŋ tubumintayemulak adi yadi kwetfoloŋ diniŋ saŋiniŋ agaŋ ulatifoiŋ. Indi Bepaŋ nadisukilitimiyam, tiŋa titiŋ unduŋ foloŋ mik gineŋ fafaŋeŋ kwetfoloŋ kadakaniŋ diniŋ saŋiniŋ ulatifoyam. 5Meeniŋ nediyeŋ Jesu adi Bepaŋ’walaŋ mihiŋiŋ yoŋa nadisukilitimilak, adi yadi kwetfoloŋ kadakaniŋ hatak diniŋ saŋiniŋ ulatifooŋ fafaŋeŋ kalakapmelak. 6Jesu Kilisto adi talik indiŋ foloŋ buguk: Imeyout titiŋdok, eŋ koloŋdabek foloŋ naŋgatŋiŋ kwatnedok buguk. Adi Imeyout titiŋdok hogok mu buguk. Mokoŋ. Adi yadi Imeyout eŋ koloŋdabek foloŋ naŋgatŋiŋ kwatnedok buguk. Uŋgoniŋ Munabuli adi mede biyagoŋ diniŋ mebi. Unduŋ doktiŋa Uŋgoniŋ Munabuli ne Jesu Kilisto’walaŋ mebiŋiŋ yohautalak. 7Nemek lufomkulitniŋdi adi’walaŋ mebiŋiŋ yohautaiŋ: 8Uŋgoniŋ Munabuli, ime eŋ naŋgat. Lufomkulitniŋ adi wanakaŋ mede namandap kubugoŋ uŋakoŋ yohautaiŋ. 9Indi adi medi mede yohautaiŋ u nadiŋa nadisukilitiyam. Eŋ Bepaŋdi mede yohautalak adi medi yoiŋ u yalakapmedapmaŋ tilak. Kaŋ Bepaŋdi mede agaŋ yohautaguk, woŋ adi Mihiŋiŋdok yoguk. 10Metam nediyeŋ Bepaŋ Mihiŋiŋ nadisukilitimiiŋ, adi yadi Bepaŋdi mede yohautaguk u nadidahiune welehik gineŋ hatak. Iŋgoŋ me Bepaŋ’walaŋ medeŋiŋ nadidahi hinek mu tilak, adi yadi Bepaŋ yalaŋ-me nilak, unduŋ tilak. Me undiniŋ adi Bepaŋdi Mihiŋiŋdok mede yohautaguk wendok nadiune folooŋnit mokit tilak. 11Kaŋ titiŋ unduŋ foloŋ Bepaŋdi medeŋiŋ biyagoŋ u tubudakalelak. Bepaŋdi Hatihati dapmandapmaŋnit mokit nimguk, kaŋ Hatihati woŋ adi Mihiŋiŋ’walaŋkade hatak. 12Me nediyeŋ Bepaŋ Mihiŋiŋdut wooŋ galilak, adi yadi Hatihati u kahilewaak. Eŋ me nediyeŋ Bepaŋ Mihiŋiŋdut mu wooŋ galilak adi yadi Hatihati u mu kahilewaak. 13Nu metam Bepaŋ Mihiŋiŋ wou nadiŋa nadisukilitimiiŋ hidi Hatihati dapmandapmaŋnit mokit haliwooŋ halaak u agaŋ kahilegiŋ, u nadidakaleneŋdok mede i youhamulat. 14Indi Bepaŋ ne’walaŋ nadinadiŋiŋ binek takaliŋa nemek niŋdok ninadinene adi yonadinik u kedem nadinimilak. Unduŋ doktiŋa indi Bepaŋdok munta mu tiyam. Mokoŋ. Indi adi toboniŋ Bepaŋ’walaŋkade wam. 15Adi indi’walaŋ yonadinik hogohogok nadinimilak, u agaŋ nadiyam. Unduŋ doktiŋa indi nemek niŋ nimdok ninadiyam woŋ adi nemek u agaŋ kahilegidibayam. 16Me niŋ adi me noliŋiŋdi kadakaniŋ tubune kaŋ nadiluwaak, kadakaniŋ kumuŋ fafaŋeniŋ diniŋ u mu tuguk kaŋ kedem ninadi kwanai tubune Bepaŋdi Hatihati miluwaak. Kadakaniŋ kumuŋ fafaŋeniŋ diniŋ mu tineeŋ adi yadi unduŋ kedem tiyembaak. Tiŋa undugoŋ, kadakaniŋ tiŋa kumuŋ fafaŋeniŋ kahiledok u maaŋ uŋgoŋ hatak, iŋgoŋ nu kadakaniŋ undiniŋdok ninadi kwanai titiŋdok mu yolat. 17Hatihati be titiŋ hogohi hogohogok wanakaŋ adi kadakaniŋ. Iŋgoŋ kadakaniŋ noli adi kumuŋ fafaŋeniŋ diniŋ moŋ. 18Indi agaŋ nadiyam. Me niŋ Bepaŋ’walaŋ mihiŋiŋ hatilak adi yadi titiŋ kadakaniŋ mu tihatilak. Mokoŋ. Adi Bepaŋ Mihiŋiŋdi momooŋ hinek kadokoune Me Kadakaniŋdi tubugweheyeune kadakaniŋ gineŋ mu mawetik. 19Indi adi Bepaŋ’walaŋ wapmihiŋiye hatiyam, iŋgoŋ metam nadinadihik nemek kwetfoloŋ diniŋdok hogok hatak, adi wanakaŋ Me Kadakaniŋ’walaŋ saŋiniŋŋiŋdi yabudokolak u agaŋ nadiyam. 20Tiŋa indiŋ maaŋ agaŋ nadiyam. Bepaŋ Mihiŋiŋ adi agaŋ buguk, kaŋ indi Bepaŋ folooŋ hinek u nadinimdok nadinadi nimguk. Indi Bepaŋ folooŋ hinek eŋ Mihiŋiŋ Jesu Kilistodut wooŋ galiyam. Jesu Kilisto adi Bepaŋ hinek, tiŋa adi yadi Hatihati dapmandapmaŋnit mokit diniŋ mebi. 21Wapmihineye-kabe, hidi bepaŋ yalayalaŋ hekidok sigilulum tiyemaneeŋ.

http://www.bible.is/NOPWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário