quarta-feira, 28 de outubro de 2015

1 Yohane: Nkonya


1 Yohane 11Anɩdɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ tsú Asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa, ɩbʋ ɩnʋ asa ɔyɩ́ lɛlɩn amʋ ɩwɩ. Anɩ onutó anɩlónu mʋ asʋ́n, pʋ́ ansíbi wun mʋ, kɩ mʋ, pʋ́ ɩbɩ da mʋ. 2Bulu lɛ́lɛ Nkpa Ɔhapʋ́ ánfɩ ɔwan súná anɩ, anɩlówun mʋ. Anɩdɛ́ adánsɩɛ gyí, bláa mlɩ anɩaa, mʋtɛ́há nkpa ánɩ́ ɩtamatá nɩ́. Mʋa Ɔsɩ́ ámʋ nyɔ bʋ ɩnʋ yáɩ́, asa alalɛ́ mʋ ɔwan súná anɩ. 3Asʋ́n ánɩ́ anɩlónu pʋ́ tɔ́á anɩlówun anɩdɛ́ mlɩ bláa, mɛ́nɩ anɩa mlɩnyɔ abɔ́bwɛ kʋlɛ. Tsúfɛ́ anɩa Ɔsɩ́ ámʋ pʋ́ mʋ Bi Yesu Kristonyɔ gyí kʋlɛ. 4Anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ anɩa mlɩnyɔ ansigyí bɔ́fʋn. 5Asʋ́n ánɩ́ anɩlónu tsú mʋ Bi ámʋ wá, anɩdɛ́ mlɩ bláa gyí, Bulu lɔ́wankɩ́. Oklún kʋkʋʋkʋ má mʋtɔ. 6Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́blɩ́ anɩaa, anɩa mʋnyɔ anɩdɛ́ mbagyí, támɛ anɩtráa anɩná oklúntɔ á, anɩdɛ́ afunu wa. Anɩmɛ́dɛ́bwɛ dɩ́nká ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋsʋ. 7Támɛ nɩ́ anɩná wankɩ amʋtɔ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mʋ onutó ɔna ámʋ a, ɩkʋlɛbwɛ bʋ anɩa anɩ aba nsɩnɛ́. Mʋ́ sʋ mʋ Bi Yesu Kristo obugya amʋ tɛtɩn anɩ ɩwɩ tsú anɩ lakpantɔ. 8Nɩ́ ablɩ́ anɩaa, lakpan ma anɩ ɩwɩ á, anɩdɛ́ ɩwɩ mlɛ́. Anɩmá ɔnɔkwalɩ. 9Támɛ nɩ́ alɛ́ anɩ lakpan bláa Bulu á, obésikíé anɩ, tɩn anɩ ɩwɩ tsú lalahɛ fɛ́ɛ́tɔ́, tsúfɛ́ yilé ɔbwɛpʋ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩpʋ ogyi. 10Nɩ́ ablɩ́ anɩaa, anɩmégyí lakpan abwɛpʋ́ á, anɩlawá mʋ afunutɔ. Idesuná ánɩ́ anɩmɔ́hɔ mʋ asʋ́n ámʋ.

1 Yohane 21Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ mlɩmɛ́ɛtrá bwɛ lakpan. Támɛ nɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ ɔbwɛ́ lakpan á, anɩbʋ ɔhá ánɩ́ otokókóli anɩ Sɩ́ ámʋ há anɩ. Mʋgyí yilé ɔbwɛpʋ́ Yesu Kristo. 2Tsúfɛ́ mʋlówu, pʋ́ mʋ obugya lɛ́ anɩ nwunsʋ mbusuo. Megyí anɩ nkʋlɛ pɛ́ lakpan, támɛ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ klɛ́. 3Nɩ́ anɩdɛ́ Bulu mblasʋ gyí a, mʋ́ ɔbɛ́ha abɛ́bɩ ánɩ́ anɩlabɩ́ mʋ nɩ. 4Nɩ́ ɔkʋ ɔblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nyin Bulu,” támɛ ɔtamagyi mʋ mblasʋ á, ofunupʋ ogyi. Ɔma ɔnɔkwalɩ. 5- 6Támɛ nɩ́ ɔkʋ tegyi Bulu mblasʋ á, idesuná ánɩ́ mʋ Buludwɛ lɔfʋn. Tɔ́á ɩbɛ́ha abɛ́bɩ ánɩ́ kʋlɛbwɛ bʋ anɩa Bulu nsɩnɛ́ gyí, anɩtsie nkpa fɛ́ Yesu Kristo. 7Apíó adwɛpʋ́, megyí mbla pɔpwɛ kʋkʋ ndɛwanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Mbla dada amʋ́ʋ́ mlɩyin tsú brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ nɩ. Mbla dada anfɩ igyi asʋ́n ánɩ́ mlɩlanú dodo. 8Támɛ mbla pɔpwɛ igyi. Tsúfɛ́ Kristo tsiátɔ́ pʋ́ mlɩ klɛ́ lalɛ́ mʋ́ súná ánɩ́ mbla pɔpwɛ igyi. Oklún amʋ ɩdɛtsʋ́ʋn. Wankɩ amʋ onutó ɩdɛwankɩ́ dodo. 9Mʋ́ sʋ ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́ɛ, ɔna wankɩ amʋtɔ, támɛ ɔdɛ mʋ ba Okristoyin lu á, idesuná ánɩ́ ɔtráa ɔbʋ oklúntɔ. 10Ɔhá ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ mʋ ba Okristoyin ná wankɩ amʋtɔ. Mʋ́ sʋ tɔtɔɔtɔ mɛ́ɛha mʋ ɔbwɛ lakpan. 11Támɛ ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba Okristoyin mʋ́ tsie oklúntɔ. Ɔna oklúntɔ, sʋ omeyín ɔtɩ́nɛ́á ɔyɔ́, tsúfɛ́ oklún amʋ ɩlatin mʋ ansɩ́. 12Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ Yesu Kristo sʋ Bulu lasí mlɩ lakpan kíé mlɩ. 13Mɩ́ asɩ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɩnʋ tsú ɔyɩ́ nfiasɩ́ ámʋ. Nyasubi, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlagyi Ɔbʋnsámsʋ́. 14Mɩ́ abí adwɛpʋ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ Ɔsɩ́ ámʋ. Mɩ́ asɩ́, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɩnʋ asa Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ámʋ. Nyasubi, ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩ hógyi ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn, Bulu asʋ́n bʋ mlɩtɔ. Mlɩlagyi Ɔbʋnsámsʋ́. 15Mʋ́ sʋ ndɛ mlɩ fɛ́ɛ́ bláa mbɛ́ɛ, mlɩmápʋ mlɩ klʋn dɩ́nká ɔyɩ́ pʋ́ mʋ́tɔ́ atɔ́sʋ́. Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ ɔyɩ́ ánfɩ dwɛ á, ɔmɛ́ɛtalɩ́ trá dwɛ anɩ Sɩ́ Bulu ɛ. 16Ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ ámʋ ɩkʋ gyí, atɔ laláhɛá ɩtɛdɩ́nká ɔha ɔwɔ́lɩ; atɔ́á ɔha towun, ɩtɛdɩ́nká mʋ ɔwɔ́lɩ pʋ́ ntobíá ɔha tɔpʋ́tsú ɩwɩ. Ɩ́nɩ ánfɩ odu kʋkʋʋkʋ imotsú anɩ Sɩ́ Bulu wá, ɔyɩ́ ánfɩtɔ itsú. 17Ɔyɩ́ ánfɩ pʋ́ mʋ́tɔ́ atɔ́á ɩtɛdɩ́nká ɔha ɔwɔ́lɩ fɛ́ɛ́ dɛtsʋ́ʋn. Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ tɔ́á Bulu tekle obétsiá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 18Mɩ́ abí adwɛpʋ́, brɛ́ tráhɛ nɩ. Mlɩkaɩn ánɩ́ bɛbláa mlɩ bɛɛ, Kristo olupʋ́ ámʋ ɔbɛ́ba. Séi ánfɩ á, Kristo alupʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ baba. Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ lɛ́lɛ́ brɛ́ tráhɛ nɩ. 19Kristo alupʋ́ ánfɩ betsiá anɩtɔ asa bɛdalɩ. Nɩ́ lɛ́lɛ́ anɩ klɛ́ bʋgyi á, tɛkɩ besi tsiá anɩtɔ. Amʋ́ anɩtɔdalɩ lósuná ánɩ́ bʋmegyí anɩ apíó Kristotɔ. Mʋ́ sʋ bɛdalɩ anɩtɔ nɩ́. 20Támɛ mlɩ mʋ́ á, Kristo lapʋ́ mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ wá mlɩtɔ. Mʋ́ sʋ mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩlabɩ́ ɔnɔkwalɩ amʋ. 21Megyí bɛɛ mlɩméyín ɔnɔkwalɩ amʋ, sʋ́ ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Mboún alɩá mlɩyin ɔnɔkwalɩ amʋ, pʋ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mlɩyin wankláán ánɩ́ ɔtɩ́nɛ́á ɔnɔkwalɩ amʋ bʋ a, afunu kʋkʋʋkʋ ɩma ɩnʋ ámʋ sʋ. 22Ma gyí ofunupʋ kpɔnkpɔntɩ ánfɩ? Mʋgyí ɔhá ánɩ́ olekiná ɔbɛ́ɛ, “Megyí Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ).” Idesuná ánɩ́ alakíná Ɔsɩ́ Bulu mʋa mʋ Bi Yesu Kristo amʋ. Mʋ́ sʋ mʋgyí Kristo olupʋ́ ámʋ nɩ. 23Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ okíná Bulu mʋ Bi ámʋ lakíná mʋ Sɩ Bulu ɛ́ nɩ́. Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ Bi ámʋ lahɔ mʋ Sɩ ámʋ ɛ́. 24Mʋ́ sʋ mlɩha asʋ́n ámʋ́ʋ́ mlɩlónu tsú brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ isin mlɩtɔ. Tsúfɛ́ nɩ́ isin mlɩtɔ á, mʋ́mʋ́ ɩkʋlɛbwɛ bétsiá mlɩa Yesu pʋ́ Ɔsɩ́ Bulu nsɩnɛ́. 25Ɩ́nɩ gyí tɔ́á Kristo lɛ́hɩɛ ɔbɛ́ɛ mɛ́ha anɩ, igyi nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ nɩ. 26Ahá ámʋ́ʋ́ bʋdekléá bɛ́mlɛ́ mlɩ ámʋ sʋ́ ndɛ asʋ́n ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. 27Mlɩ mʋ́ á, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ Kristo lɔ́pʋwá mlɩtɔ ámʋ bʋ mlɩtɔ. Mʋ́ sʋ imehián ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́trá suná mlɩ atɔ́. Tsúfɛ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ tosúná mlɩ tógyítɔ́. Mʋ atosunáhɛ́ ɛ́ igyi ɔnɔkwalɩ onutó. Ɩ́nɩ sʋ mlɩkɩta tɔ́á olosuná mlɩtɔ, amlɩtsia Kristotɔ. 28Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩtsia Kristotɔ. Fówun nɩ́ ɔbá á, pɛ́lɩ mɛ́ɛkɩtá anɩ, abɛ́talɩ́ fia mʋ. 29Nɩ́ mlɩyin ánɩ́ yilé ɔbwɛpʋ́ Yesu gyí á, mʋ́mʋ́ mlɩbɩ ánɩ́ yilé ɔbwɛpʋ́ Bulu mʋ bi okugyíɔkʋ gyí.

1 Yohane 31Mlɩkɩ alɩá anɩ Sɩ́ Bulu tɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ anɩ sʋ́ bʋtɛtɩ́ anɩ mʋ abí. Lɛ́lɛ́ á, mʋ abí anɩgyí. Támɛ tɔ́á sʋá ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahá bʋmeyín anɩ gyí, bʋmeyín anɩ Sɩ́ Bulu. 2Mɩ́ apíó adwɛpʋ́, séi á, Bulu ahá anɩgyí. Alɩá abébemlí wʋlɛ ɔmɔkʋ́nyá lɛ́ súná anɩ. Támɛ anɩyin ánɩ́ Kristo ɔbá á, abɛ́lɩan mʋ, tsúfɛ́ abówun alɩá ogyi. 3Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔdɩn ansɩ́ ánɩ́ mɛ́lɩan mʋ tɛhá mʋ ɩwɩ tɛtɩn, fɛ́ alɩá mʋ ɩwɩ lɛtɩn. 4Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lakpan á, ɔdɛkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulu mblasʋ. Tsúfɛ́ lakpan gyí Bulu mblasʋmágyi. 5Mlɩyin ánɩ́ Kristo lɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ bɛlɛ anɩ tsú anɩ lakpantɔ, támɛ mʋ mʋ́ ɔmɔbwɛ lakpan kʋkʋ. 6Ɩ́nɩ sʋ ɔhá ánɩ́ mʋa Kristo bʋdɛ mbagyí tamatráa bwɛ lakpan. Mʋ́ sʋ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtráa ɔdɛ lakpan bwɛ mɔ́kʋ́wun Kristo, ɔmɔkʋ́bɩ́ mʋ ɛ́. 7Mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩmáha ɔhaa ɔmlɛ mlɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ yilé á, mʋ asʋ́n da ɔkpa Bulu ansɩ́tɔ́ fɛ́ Yesu. 8Támɛ Ɔbʋnsám mʋ bi, ɔhá ánɩ́ ɔtráa ɔdɛ lakpan bwɛ gyí. Tsúfɛ́ Ɔbʋnsám dɛ́ lakpan bwɛ tsú brɛ́á ɔyɩ́ lefi asɩ ɔpá. Bulu mʋ Bi Yesu Kristo lɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ beyintá Ɔbʋnsám gyumagyihɛ kugyíkʋ. 9Ahá ánɩ́ babwɛ́ Bulu ahá bʋtamatráa bwɛ lakpan, tsúfɛ́ Bulu tsiátɔ́ bʋ amʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ bʋmɛ́ɛtalɩ́ trá bwɛ lakpan. 10Tɔ́á abɔ́pʋbɩ́ Bulu abí pʋ́ Ɔbʋnsám abí gyí, ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtamabwɛ́ yilé, ntɛ́ɛ dwɛ́ mʋ ba mégyí Bulu mʋ bi. 11Asʋ́n ánɩ́ mlɩlónu tsú brɛ́á mlɩlémlí Akristofɔ gyí, adwɛ́ɛ aba. 12Mlɩmábwɛ mlɩ ɩwɩ fɛ́ Kain. Ɔlɔbwɛ Ɔbʋnsám mʋ bi, mɔ́ mʋ gyama. Ntɔ lɛ́ha sʋ́ ɔlɔmɔ mʋ? Ɔlɔbwɛ ɩtɔ laláhɛ, mʋ gyama mʋ́ lɔ́bwɛ ɩtɔ wankláán sʋ ɔlɔmɔ mʋ. 13Mɩ́ apíó Akristofɔ, ɩmáwa mlɩ wánwan nɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahá bʋtolú mlɩ. 14Anɩ mʋ́ anɩyin ánɩ́ anɩladálɩ lowu asɩ yɔ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatátɔ́, tsúfɛ́ anɩdɛ́ anɩ aba dwɛ. Ɔhá ánɩ́ ɔtamadwɛ́ mʋ aba lasin lowutɔ. 15Ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba gyí ahá ɔmɔpʋ́. Mlɩyin ánɩ́ ahá ɔmɔpʋ́ ɔkʋkʋ má nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 16Alɩ ámʋ́ʋ́ Kristo lótsulá wú há anɩ ámʋ ɩlasúná anɩ alɩá ɔdwɛ gyí. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ anɩ ɛ́ abówu há anɩ aba alɩ kɛ́n. 17Nɩ́ ɔkʋ bʋ atɔ́, alawun ánɩ́ kʋ dɛ mʋ ba hián, támɛ omowun mʋ nwɛ há mʋ a, mʋ́mʋ́ ɔmɛ́ɛtalɩ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, mʋtɔdwɛ́ Bulu. 18Mɩ́ abí adwɛpʋ́, nɩ́ igyi alɩ á, mlɩmápʋ ɔnɔ́kpán dwɛ́ aba. Mboún mlɩha apʋ anɩ bwɛhɛ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩ dwɛ aba. 19Nɩ́ anɩtɔdwɛ́ aba alɩ á, mʋ́ abɛ́bɩ ánɩ́ anɩbuo ɔnɔkwalɩ amʋ nɩ. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩlɩ́ɩ́ Bulu ansɩ́tɔ́ á, tɔtɔ mɛ́ɛhan anɩ. 20Nɩ́ anɩ klʋn ɩhá anɩ pɔ́n kʋ́ráá á, Bulu yin asʋ́n dʋn anɩ klʋn, oyin anɩ bwɛhɛ́ kugyíkʋ. 21Apíó adwɛpʋ́, nɩ́ anɩ klʋn mɛ́ha anɩ pɔ́n brɛ́á anɩlɩ́ɩ́ mʋ ansɩ́tɔ́ á, ifú mɛ́ɛkɩtá anɩ. 22Bulu ɔbɛ́ha anɩ tɔ́á anɩdɛ́ mʋ kʋlɩ́, tsúfɛ́ anɩdɛ́ mʋ mblasʋ gyí, anɩ tsiátɔ́ ɛ́ légyi mʋ ansɩ́. 23Mbla ánɩ́ Bulu lɔ́wa há anɩ gyí, ahɔ́ɔ mʋ Bi Yesu Kristo gyi, adwɛ aba fɛ́ alɩá Yesu lɛ́bláa anɩ. 24Ɔhá ánɩ́ ɔdɛ Bulu mblasʋ gyí a, mʋa Bulu babwɛ́ kʋlɛ. Bulu bʋ mʋ klʋntɔ. Tɔ́á itosúná anɩ ánɩ́ ɔbʋ anɩ klʋntɔ gyí Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ ɔlɔpʋhá anɩ ámʋ.

1 Yohane 41Apíó adwɛpʋ́, mlɩmáhɔ ahá fɛ́ɛ́ ánɩ́ bɛɛ, bʋbʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ asʋ́nsʋ́ gyi. Mboún mlɩsɔ ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ bʋdɛpʋsúná atɔ́ ámʋ kɩ. Tsúfɛ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ afunupʋ tsɔtsɔɔtsɔ babʋ́lá ɔyɩ́ ánfɩtɔ. 2Ɩ́nɩ apʋ́bɩ ánɩ́ ɔŋɛ́ ámʋ itsú Bulu wá nɩ́. Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ atɔ́ suná, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu Kristo lɛ́lɩn fɛ́ nyankpʋsa a, mʋ́mʋ́ mʋ atosunáhɛ́ amʋ itsú Bulu wá. 3Támɛ nɩ́ ɔkʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu mɛ́lɩn fɛ́ nyankpʋsa a, mʋ́mʋ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɩma mʋtɔ. Kristo olupʋ́ ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlónuá bɛɛ, ɩbɛ́ba amʋ nɩ. Ɩlaba ɔyɩ́tɔ́ dodo. 4Mɩ́ abí adwɛpʋ́, Bulu ahá mlɩgyí. Mlɩlagyi Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ afunupʋ amʋsʋ. Tsúfɛ́ Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbʋ mlɩtɔ ámʋ bʋ ɔnlɩn dʋn mʋ́ámʋ́ʋ́ ɩdɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ahásʋ gyí amʋ. 5Yesu alupʋ́ ámʋ bʋmeyín Bulu. Ɩ́nɩ sʋ amʋ́ atosunáhɛ́ fɛ́ɛ́ igyi ahá ánɩ́ bʋmeyín Bulu atosunáhɛ́. Mʋ́ sʋ ahá ánɩ́ bʋmeyín Bulu tɔ́hɔ amʋ́ asʋ́nsʋ́ gyi. 6Anɩ mʋ́ á, Bulu ahá anɩgyí. Mʋ́ sʋ ɔhagyíɔha ánɩ́ oyin Bulu tɔhɔ anɩ asʋ́nsʋ́ gyi. Támɛ ɔhá ánɩ́ omeyín Bulu tamahɔ anɩ asʋ́n. Ɩ́nɩ anɩtɔpʋ́bɩ́ ɔnɔkwalɩ Ɔŋɛ́ ámʋ pʋ́ afunu klɛ́ nɩ. 7Mɩ́ adwɛpʋ́, mlɩha adwɛ aba, tsúfɛ́ ɔdwɛ itsú Bulu wá. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ ahá a, Bulu mʋ bi ógyi, oyin Bulu. 8Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtamadwɛ́ ahá méyín Bulu, tsúfɛ́ Bulu gyí ɔdwɛ. 9Alɩá Bulu lɛ́lɛ mʋ ɔdwɛ súná anɩ gyí, ɔlɔpʋ mʋ Bi ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ amʋ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́, mɛ́nɩ abɔ́tsʋn mʋsʋ nyá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 10Megyí alɩá anɩtɔdwɛ́ Bulu gyí Buludwɛ ɔnɔkwalɩsʋ. Mboún alɩá ɔlɔdwɛ anɩ, pʋ́ mʋ Bi sɩ́sɩ́ anɩ, ánɩ́ ɔbɔ́pʋ mʋ obugya lɛ anɩ ɩwɩ mbusuo gyí ɔdwɛ. 11Apíó adwɛpʋ́, ɩ́nɩá Bulu lɛ́hɩɛ dwɛ́ anɩ alɩ sʋ á, ilehián ánɩ́ anɩ ɛ́ abɔ́dwɛ aba. 12Ɔhaa mɔ́kʋ́hɩ́ɛ́ wun Bulu kɩ. Nɩ́ anɩdɛ́ aba dwɛ á, idesuná ánɩ́ Bulu bʋ anɩ klʋntɔ. Mʋ́ sʋ mʋ ɔdwɛ lɔfʋn anɩtɔ. 13Bulu lapʋ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ há anɩ. Mʋ́ sʋ anɩlabɩ́ ánɩ́ anɩa mʋnyɔ anɩlabwɛ́ kʋlɛ, ɔbʋ anɩ klʋntɔ. 14Anɩlawun mʋ́ alɩ. Mʋ́ sʋ anɩdɛ́ adánsɩɛ gyí anɩaa, anɩ Sɩ́ Bulu lɔ́wa mʋ Bi Yesu Kristo ɔbɛ́ɛ, ɔbɛ́lɛ anyánkpʋ́sa fɛ́ɛ́ tsu amʋ́ lakpantɔ. 15Ɔhagyíɔha ánɩ́ olohogyi, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ Yesu gyí Bulu mʋ Bi ámʋ a, Bulu bʋ mʋtɔ, mʋ ɛ́ ɔbʋ Bulutɔ. 16Mʋ́ sʋ anɩyin ɔdwɛá Bulu bʋ ha anɩ, anɩlɔ́hɔ mʋ́sʋ́ gyí. Bulu gyí ɔdwɛ. Mʋ́ sʋ nɩ́ ɔkʋ tɔdwɛ́ Bulu pʋ́ mʋ aba á, ɔbʋ Bulutɔ, Bulu ɛ́ bʋ mʋtɔ. 17Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ Bulu ɔdwɛ lɔfʋn anɩtɔ nɩ́. Mʋ́ sʋ anɩméenya pɛ́lɩ mʋ asʋ́n ogyíkɛ́, tsúfɛ́ anɩlatsíá nkpa ɔyɩ́ ánfɩtɔ fɛ́ Yesu. 18Ɔhá ánɩ́ Bulu ɔdwɛ bʋ mʋtɔ tamanyá ifú. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́ Bulu pʋ́ anɩ aba dwɛ á, anɩméenya Bulu ifú. Tsúfɛ́ ahá ánɩ́ bʋyin ánɩ́ Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ amʋ́ ɩsʋ tényá ifú. Ɩ́nɩ sʋ nɩ́ ɔkʋ dɛ́ Bulu ifú nya á, ilosuná ánɩ́ Bulu ɔdwɛ mɔfʋn mʋtɔ. 19Anɩtɔdwɛ́ Bulu pʋ́ anɩ aba, tsúfɛ́ Bulu légyankpá dwɛ́ anɩ. 20Nɩ́ ɔkʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ “Ntɔdwɛ́ Bulu,” támɛ otolú mʋ ba á, ofunupʋ ogyi. Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ otolú mʋ ba ánɩ́ otowun, mɛ́ɛtalɩ́ dwɛ́ Bulu ánɩ́ ɔmɔkʋ́wun kɩ. 21Mbla ánɩ́ Yesu Kristo lɔ́wa há anɩ gyí, “Ɔhá ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ Bulu ɔdwɛ́ɛ mʋ ba ɛ́.”

1 Yohane 51Ɔhagyíɔha ánɩ́ olohogyi ɔbɛ́ɛ, Yesu gyí Kristo, (ɔhá ánɩ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) a, Bulu mʋ Bi ógyi. Nɩ́ fʋtɔdwɛ́ ɔkwɩɩ́pʋ́ a, fɔ́dwɛ mʋ bi ɛ́. 2Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́ Bulu dwɛ, anɩdɛ́ mʋ mblasʋ gyí a, mʋ́ abɔ́pʋbɩ́ ánɩ́ anɩdɛ́ mʋ abí dwɛ nɩ́. 3Nɩ́ anɩdɛ́ Bulu dwɛ á, abégyi mʋ mblasʋ. Mʋ mbla ámʋsʋ gyí ɛ́ ɩma ɔnlɩn. 4Tsúfɛ́ Bulu mʋ bi okugyíɔkʋ tɛtálɩ́ gyi tsiátɔ́ laláhɛsʋ. Anɩ hógyi anɩtɔpʋ́gyí mʋ́sʋ́. 5Ma ɔbɛ́talɩ́ gyi tsiátɔ́ laláhɛsʋ? Ɔhá ánɩ́ olohogyi ánɩ́ Yesu gyí Bulu mʋ Bi ámʋ nkʋlɛ ɔbɛ́talɩ́ gyi mʋ́sʋ́. 6Yesu Kristo gyí ɔhá ánɩ́ ɔlɔtsʋn ntsu mʋ́a obugyatɔ ba. Megyí ntsu nkʋlɛtɔ ɔlɔtsʋn. Ɔlɔtsʋn obugyatɔ ɛ́. Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ légyí asʋ́n ánfɩ ɩwɩ adánsɩɛ, ánɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ. Ɔtamawá afunu. 7Atɔ́ asa légyi Yesu ɩwɩ adánsɩɛ. 8Mʋ́gyí, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́, ntsu pʋ́ obugya. Atɔ́ asa ánfɩ fɛ́ɛ́ lɛblɩ́ toku kʋlɛ. 9Nɩ́ ahá begyi adánsɩɛ súná anɩ, anɩtohogyi a, mʋ́mʋ́ ilehián ánɩ́ abɔ́hɔ Bulu klɛ́ dʋn. Tsúfɛ́ mʋ onutó légyi mʋ Bi ámʋ ɩwɩ adánsɩɛ. 10Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ Bulu mʋ Bi ámʋ gyi lahɔ Bulu adánsɩɛ ánfɩsʋ gyi mʋ klʋntɔ. Alɩ kɛ́n ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔmɔhɔ Bulu adánsɩɛ ánfɩsʋ gyi dɛ́ mʋ afunutɔ wa nɩ́. Tsúfɛ́ ɔmɔhɔ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ Bulu légyi tsu mʋ Bi ɩwɩ ámʋsʋ gyi. 11Adánsɩɛ ámʋ gyí, Bulu lapʋ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá há anɩ tsʋn mʋ Bi ámʋsʋ. 12Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ Bulu mʋ Bi ámʋ bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Alɩ kɛ́n ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔma Bulu mʋ Bi ámʋ má nkpa ánɩ́ ɩtamatá nɩ́. 13Mlɩlahɔ Bulu mʋ Bi ámʋ gyi. Mʋ́ sʋ ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ mlɛ́bɩ ánɩ́ mlɩbʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 14Tɔ́á ɩtɛhá anɩtɔwá klʋn yɔ́ Bulu ansɩ́tɔ́ gyí, akʋ́lɩ́ mʋ tógyítɔ́á igyi mʋ apɛ́ á, otonú anɩ ɔmɛ. 15Nɩ́ anɩyin ánɩ́ otonú anɩ ɔmɛ a, mʋ́mʋ́ akʋ́lɩ́ mʋ tógyítɔ́ á, anɩyin ánɩ́ ɔbɛ́ha anɩ. 16Mʋ́ sʋ nɩ́ ɔkʋ owun mʋ ba Okristoyin dɛ́ lakpan bwɛ á, ɔbɔ́ɔ mpáɩ ha mʋ. Bulu ɔbɛ́ha mʋ nkpa. Ahá ánɩ́ amʋ́ lakpan mɛ́ɛkpa amʋ́ wá lowutɔ asʋ́n ndɛblɩ́. Lakpan kʋ bʋ ɩnʋá ɩtɛkpá ɔhá wá lowutɔ. Megyí ɔhá ánɩ́ ɔbwɛ́ lakpan ámʋ odu mbɛ́ɛ mlɩbɔ́ɔ mpáɩ ha. 17Lalahɛ kugyíkʋ igyi lakpan, támɛ lakpan kʋ bʋ ɩnʋá ɩtamakpá ɔha wá lowutɔ. 18Anɩyin ánɩ́ ɔhá ánɩ́ alabwɛ́ Bulu mʋ bi ɔkʋkʋ tamatsíá bwɛ́ lakpan, tsúfɛ́ Bulu mʋ Bi ámʋ togyo mʋ ɩwɩ. Ɩ́nɩ sʋ Ɔbʋnsám tamatálɩ́ bwɛ́ mʋ tɔtɔ. 19Anɩyin ánɩ́ Bulu ahá anɩgyí, támɛ Ɔbʋnsám dɛ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́sʋ́ gyí. 20Anɩyin ánɩ́ Bulu mʋ Bi ámʋ laba. Alahá anɩlanú asʋ́n asɩ, mɛ́nɩ abɛ́bɩ Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ amʋ. Anɩa mʋnyɔ anɩlabwɛ́ kʋlɛ, anɩa mʋ Bi Yesu Kristo ɛ́ anɩlabwɛ́ kʋlɛ. Lɛ́lɛ́ á, mʋ nkʋlɛ pɛ́ gyí Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ pʋ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ nɩ. 21Mʋ́ sʋ mɩ́ abí adwɛpʋ́, mlɩkɩ mlɩ ɩwɩ wankláán ɩkpɩsúmsʋ́.

http://www.bible.is/NKOWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário