sexta-feira, 2 de outubro de 2015

1 Yüwane: Mundu


1 Yüwane 11Wü di enga ra, ngü te a ngbü ele aba fü yi enatikine ne, ah de ngü ka Yesu Kurisito, angü engu de Ri Me, te ngbü eküwa wü kpara ʼburu. Ta gügü, te enga gina, o Me o kotö ne la de, Yesu ladü. De-a, wü mürü tima kaka, a wu engu eyi cu de jia a. A je riri na eyi de güje a. A tala küküte kpah eyi cu de kpa a. 2Yesu Kurisito ka-ye ta ladü ake Wö ye, kü te kpo te enga gina, o Me mere kotö ne, la de. Fü Me adu aza engu, agü tatamu fü nih. Fü a awu engu ta cu de jia a. Fü a adu tïne emala ngü tekaka na fü wü kpara, teka de wüh küwa aküwa fï mere badi. Dela si-ngü te a ngbü eba ngü tekaka na fü yi ne. 3Angü a wu ngü engu la cu me-a de jia a. A je riri na kpah eyi cu me-a de güje a. Dela si-ngü te a ngbü kpah emala ngü ne tete fü yi, de yi le ngü kaka, teka de nih ngbü biringbö, da ele te-nih esüka nih. Teka ne de, angü a ngbü nda-a eyi ele te-a esüka a de wü Me bete Yesu Kurisito, te di de Yeye na ne. 4Te di bala, dela si-ngü te ma ngbü eba ngü ne tete na fü yi, teka de nih ngbü de nih ma, de maguma nih biringbö. Fü nih adu angbü ʼburu de mere tadu emaguma nih teka ngü la. 5Ngü de te a ngbü eba fü yi ne, a je wü ngü la gömö Ye Me, Yesu Kurisito. Fü a adi emala fü yi, ga, Me ka-ye nzïla baka ra te ngbü esü, adi elofo sü füh kotö ne ʼburu. Me ngbü eyi elofo sü, gara e kpala, te ena akoro ba biti, ani jia sü de te ngbü elofo la, nda ma. 6Te di bala, te mü mala, gü ba, "Ni le ngü ka Me eyi," te mü di dene la fï bü elala gbü siti ngü, te mü ngbü emere ne, amba mü ngbü esu ka-mü nda-mü wu. Teka ne de, angü wü siti ngü ka-mü la, ngbü egü tamu ngü, ga, mü le zu ngü ka Me nda-mü la fï de. 7Amba te nih ngbü emere fï bü wü ngü te reke gbü jia Me, ba e te Me ngbü ele, fü nih angbü eyi da ele te-nih esüka nih fanü fanü la, ngüte Yesu, Ye Me, tï eyi azürü wü siti ngü ka-nih ʼburu asidi. 8Te mü mala, gü ba, "Ni mere siti ngü nda-ni kü de," la, mü ngbü dela esu wu eküte mü de tete-mü. 9Amba te mü du füwa te-mü, mala nga wü siti ngü ka-mü, de te mü ngbü emere ne ʼburu mbölö mbölö fü Me la, Me tï eyi aboro wü siti ngü ka-mü. Fü engu azürü wü siti ngü de emaguma mü la ngbala, kpah ba e ta te engu mala. Angü engu ka-ye de kpara te tï afüfü ngü, de te engu mala ne, nda de. Ah emere ka-ye kpah fï bü mene ngü te reke areke. 10Amba te mü cere nga mü, ga, "Angü ni mere siti ngü nda-ni kü de," ngü la ena angbü gegege ba e te mü mala, ga, "Me de mürü wu." Angü engu mala eyi, ga, "Wü kpara ʼburu mere siti ngü eyi." Te mü ga yïkï gbü ngü engu la, amba ngü ka Me emaguma mü nda ma.

1 Yüwane 21Wü di enga ra, ah le de yi mere siti ngü de. Amba te mü mere di bü siti ngü la, mü mere e akpe cürü de, angü Yesu Kurisito ladü. Engu de kpara te ngbü eku gba fü Me teka nih, de Me di eboro wü siti ngü ka-nih. Angü kpara te ngü kaka reke areke gbü jia Me, ah ka-ye duu de Yesu Kurisito kpikpi ye. Engu kpi teka areke siti ngü de te di ezengba nih de wü Me ne. Ngüte Yesu Kurisito tï eyi aküwa nih, de wü kpara füh kotö ne ʼburu, gbü wü siti ngü ka-nih. Dela si-ngü de te ma emala ngü ne tete fü yi, wü di enga ra, teka ne de, de yi ce da emere wü siti ngü ʼburu. 3Wü di enga ra, ah le de nih di eje rïrï ka Me, teka fü nih awu, gü ba, nih le ngü kaka eyi fanü fanü. 4Te mü gü ba, "Ni le ngü ka Me eyi," fü mü adu angbü ka-mü fï bü emere wü siti ngü la, amba mü ngbü esu ka-mü nda-mü dela wu, mü de kpara ka Me nda-mü de. 5Te mü ngbü eyi emere wü ngü de te Me mala fü nih ne ʼburu la, amba fanü fanü, mü le Me eyi de maguma mü. Angü e de te egü tamu ngü, ga, nih lala eyi eküte Yesu Kurisito ne, ah ka-ye de wü züka ngü te nih ngbü emere. 6Te ah tïne eyi bala la, te mü ga, "Ni le ngü ka Yesu Kurisito eyi," ah le de mü ngbü fï bü da emere züka ngü te reke areke gbü jia Me, gegege ba e ta te Yesu Kurisito ngbü emere. 7Wü di enga ra, rïrï de te ma eto fü yi ne, ah de to ngü de. Ah de diri rïrï ta te yi je eyi gügü te enga gina, o yi kpo ele ngü ka Yesu tete. Rïrï la gü ba dene, yi di ele te-yi esüka yi de wü bu yi. 8Ngü la, ah de diri rïrï, amba ah kpah de to rïrï. Angü Yesu Kurisito gü ta tamu ngü ka lele la eyi fü nih. Yi kpo kpah eyi ele te-yi esüka yi gegege baka e dela. Te di eyi bala ne, ngü la ngbü egü tamu ngü fü nih, gü ba, biti nü sü eyi, angü kpï seke eyi. 9Te di bala ne, te mü gü ba, "Ni eyi de kpara ka Yesu, te ni ngbü endoro gbü ra-sü," la, amba te mü le wü bu mü de la, mü de kpara ka ra-sü nda-mü la fï de. Mü ka-mü nda-mü la fï bü kpara ka biti. 10ʼDuwa te mü ngbü tïne eyi ele wü bu mü de maguma mü ʼburu la, amba mü te edu akoro angbü ba kpara ka ra-sü fanü fanü. Angü dela siti ngü tïne emaguma mü eyi ma, mü tï tïne adürü te kaje ka Me, ba kpara te ngbü edo lö ye gbü biti ne, de. 11Te mü le wü bu mü de la, ah esiti, ah ba e te mü ngbü ka-mü la fï bü endoro gbü biti. Mü wu mene ngü de te mü ngbü emere ne, nda-mü de. Mü dürü dela eyi adürü, angü jia kpara tï aceka kpï gbü biti nda de. 12Wü di enga ra, ma ba ngü ne fü yi kükürü de. Ma ngbü emala ngü fü yi, gü ba, "Me boro wü siti ngü ka-nih eyi fü nih teka ngü ka Yesu Kurisito, te kpi teka nih." 13Teka yi, de te yi di de wü cögbörö kpara, de te yi le ta ngü ka Yesu Kurisito eyi gügü ne, ma emala fü yi, gü ba, "Yi wu Yesu Kurisito eyi fanü fanü, gü ba, kü ta gügü, o wüh mere kotö ne tete na la de, Yesu ka-ye ladü. Enatikine engu fï ladü da ye." De-yi wü kaʼdörö, te yi le ngü ka Yesu tïtïne dene, ma ena amala nda-yi, gü ba, "Yi sö gü eyi kpekpeke, za esaka vügü ka-nih, Satana, ka." De-yi wü di enga ra ʼburu, ma emala fü yi, gü ba dene, "Yi wu Me eyi fanü fanü, te di de Wö nih." 14De-yi wü cögbörö kpara, ma emala fü yi, gü ba, "Yi wu Yesu Kurisito eyi fanü fanü, te ewü di ladü ake Me gügü te enga gina, o Me o kotö ne la de." De-yi wü kaʼdörö, ma emala fü yi, gü ba, "Yi rü eyi kpekpeke. Teka ngü la, fü ngü ka Me angbü emaguma yi, fü yi ayia aza esaka Satana kpah eyi fanü fanü." 15Wü di enga ra, yi mere e ao maguma yi te ngü ka kotö, de wü e de gbü ye ne, de. Kükürü de, angü te yi o to yi teka ngü ka kotö ne la, maguma yi ena adi ka-ye fï bü ʼbasu ʼbasu, yi tï ato maguma yi fü Wö nih Me nda-yi de. 16Wü mene ngü de ka kotö ne, ah de ne wü ngü ne? Ah de wü siti ngü, te wü kpara ngbü emere, ba e te ewü ngbü ele. Wü gara ngbü eo gümü e ka wü bu wü. Wü gara ngbü egbo nga wü, teka wü e de te di esaka wü. Wü mene ngü de bala reke gbü jia Me nda de. Dela ka-ye bü ʼburu wü töndö ngü ka kotö ne. 17Yi ce mene wü ngü de bala asidi, angü wü ngü de füh kotö ne ena anza ka-wü anza. Amba, te yi ngbü emere wü ngü, de te reke areke gbü jia Me la, yi ena aküwa ka-ye aküwa, agbü sü ka Me agbü kpï, fï mere badi. 18Wayi, wü di enga ra, wü ngü de füh kotö ne ena anza ka-wü anza, angü adu sïkpï koro eyi gbamari. Yi fï nga ngü ta te a mala fü yi gügü, ga, "Te adu sïkpï te ekoro la, vügü ka Yesu Kurisito ena akoro, teka angbü efiti wü kpara." Yi ceka la eceka, tïtïne gbü wü lakï ka-nih ne, wü vügü ka Yesu Kurisito la koro eyi gbe gbe gbe fa sü. Dela si-ngü de enatikine te ngbü egü tamu ngü, gü ba, ani koro eyi gbü adu wü sïkpï. 19Wü vügü ka Yesu Kurisito la ngbü ta engbü de wü nih, baka wü kpara ka Yesu. Amba de, wüh ka-wü de wü mürü mani. Wüh yia ka-wü, ce ngü ka Me eyi. Teka ne de, fü ewü adi ta de wü kpara ka Yesu fanü fanü la, de wüh yia ta ace ngü kaka-na de. Dela ngü te gü tamu ngü, gü ba, wüh de wü kpara ka Yesu nda-wü de ne. 20Amba nda-yi, Yesu Kurisito to wazi ka Nzïla Wazi Me eyi emaguma yi, teka fü yi adi ewu zu ngü ka Me di fanü fanü. 21Yi ngbü efï, gü ba, ma ngbü eba köcökpa ne fü ani, angü ani wu ngü ka Me de? Yi mere e afï ngü bala de. Ma ngbü emala fü yi kpekpeke, gü ba, yi wu ngü ka Me eyi reke areke fanü fanü. Wü vügü ka Yesu tï afiti yi, de wü wu ka-wü, la tïne kpah de. 22Ma ngbü emala ngü ne fü yi kpekpeke, gü ba, te kpara mala ngü, gü ba, "Me tima Yesu me-ye nda de la," amba kpara la ngbü esu ka-ye mere siti wu. Kpara te emala ngü de bala, engu le ngü ka Me nda-ye de. Ah le ngü ka Yesu Kurisito, Ye Me, nda kpah de. Kpara de bala ka-ye vügü ka Yesu Kurisito. 23Angü te kpara le ngü ka Yesu Kurisito de, kpara la le ngü ka Me, te di de Wö ye Yesu ne, nda kpah de. Te kpara le ngü ka Yesu eyi la, amba kpara engu la, ah de kpara ka Me fanü fanü. 24Te di eyi bala ne, wü di enga ra, yi zoro ngü ka Me de kpa yi ʼbasu mini. Dela ngü ta te yi je eyi gügü, gbü ra te yi to maguma yi tete fü Yesu Kurisito. Te yi lala te zu ngü ka Me la, Yesu, Ye Me, ena akoro angbü emaguma yi, be kpah te Me te di de Wö nih ne. Fü yi angbü tïne tundu de ewü. 25Dela ngü ta te Yesu Kurisito mala, gü ba, "Ni ena aküwa nih, fü nih angbü agbü kpï kpaka Me fï mere badi," ne. 26Dela ngü te ma le aba fü yi, teka siti wü kpara, te ewü le adi efiti yi. 27Te ah ena adi teka yi, Yesu Kurisito to Nzïla Wazi Me nda eyi fü yi. Nzïla Wazi Me la ngbü eyi cu kpa emaguma yi, da eto wü züka fïngangü fü yi gbü wü ngü ka-yi nde ʼburu. Teka ngü la, yi tï ale gara kpara, teka arï yi, nda-yi tïne de. Gara kpara tï afiti yi kpah de. Wü di enga ra, ngü te ma emala fü yi, ah dene, yi lala eküte Yesu Kurisito, kpah baka e te Nzïla Wazi Me ngbü eyi emala fü yi ne. 28Wü di enga ra, yi lala eküte Yesu Kurisito. Te yi mere bala la, yi ena angbü de tadu, gbü adu sïkpï te Yesu ena adu akoro tete, kpa füh kotö akine. Yi tï akpe cürü jijia de. 29Yi wu bü eyi kpo, gü ba, Yesu Kurisito ka-ye duu me-ye kpikpi ye, kpara te ngü kaka reke areke gbü jia Me. Ah le de yi wu kpah awu, gü ba, te mü mere ngü, de te reke areke gbü jia Me la, mü ena adi kpah de ye Me.

1 Yüwane 31Nih fï la nga mere lele de te Wö nih, Me, le nih di, angü engu mala teka nih eyi, gü ba, "Nih de wü di ni." Ah mala ngü la bala kükürü de, angü nih ngbürü zu de wü di Me fanü fanü. Wü kpara füh kotö ne le ngü la, gü ba, nih de wü di Me ne, nda-wü de. Si-ngü engu la bala teka ne de, angü wüh le ngü ka Me nda-wü de. 2Wü di enga ra, nih enatikine eyi de wü di Me. Wü gara züka wü ngü kpah ladü, te Me ena amere fü nih, te gara kpala, te nih wu la de. Amba nih wu eyi kpo, gü ba, te gara, te Me ena amere ngü engu la fü nih tete, Me ena adu afü nih baka ye. Fü nih adu angbü eceka Me tïne cu de jia nih. 3Ah le de nih o to nih te ngü engu la, teka fü nih ace wü dürü ngü ka-nih ʼburu asidi, adu angbü tïne nzïla baka Me. 4Angü te mü ngbü fï bü emere siti ngü, enü di kpa engagira nü la, ah ka-ye gegege ba e de te mü mala ngü, gü ba, "Ni le aje rïrï ka Me nda-ni de." 5Si-ngü de ta te Yesu Kurisito koro tete füh kotö de sene, neh mbi mbi teka ne? Yesu Kurisito koro ta füh kotö sene, teka afa siti ngü ka-nih. Amba Yesu Kurisito mere siti ngü nda de. 6De te di eyi bala ne, te nih lala eküte Yesu Kurisito la, nih tï tïne angbü emere fï bü wü dürü ngü ne de. Te mü ngbü fï bü da emere wü siti ngü la, amba mü le ngü ka Yesu nda-mü kü de. 7Wü di enga ra, yi o jia yi eküte yi, angü wü kpara ena anü afiti yi gbü ngü la. Te yi ngbü emere wü züka ngü la, yi ena angbü ba züka kpara gbü jia Me, kpah baka Yesu Kurisito. 8Te mü ngbü emere wü siti ngü la, amba mü de ye Me nda-mü de. Mü ka-mü nda-mü de ye Satana. Kükürü de, angü Satana ngbü nda-ye emere fï bü wü siti ngü. Dela si-ngü te Yesu koro tete füh kotö sene, teka anza tima ka Satana la asidi. 9Te yi ngbürü zu de wü di Me, de te Me bï yi me-ye la, yi tï angbü emere wü siti ngü de. Angü wü di Me ngbü elala ka-wü nda-wü fï bü gbü ngü ka Me. Teka ngü la, ah le fü yi ace da emere wü siti ngü, angü yi eyi de wü di Me. 10Dela ngü te ena agü tamu wü kpara ka Me fü nih, enatikine. Fü ngü la agü kpah tamu wü kpara, te ewü di de wü kpara ka Satana. Te mü mere züka ngü gbü jia Me de la, mü de ye Me nda-mü de. Kpah bala, te mü le wü bu mü de la, mü de ye Me nda-mü kpah de. 11Gina rïrï ta te wüh rï yi di, gbü ra ta te yi le ngü ka Yesu Kurisito tete na ne, ah ngbü egü neh fe? Ah gü ba, "Nih di ele te-nih esüka nih de wü bu nih." 12Te mü le wü bu mü de la, mü ka-mü gegege baka Kayïna la. Kayïna mere ta ne ngü ne? Ah yia ta gbü ra biringbö, mï enga ni ye, de ïrï ye Abele, mörö. Si-ngü ta te engu mörö enga ni ye tete, ah bane. Kayïna, mü ngbü ta nda-mü ka-mü emere fï bü wü siti ngü. Enga ni mü, Abele, ngbü ta nda-ye ka-ye emere fï bü wü züka ngü, te reke areke gbü jia Me. Kayïna, fü ngü la ake te mü, fü mü adu akpü enga ni mü ʼduwa sürü sürü, fü mü ayia amörö engu teka ngü la. 13Wü di enga ra, wü kpara de te ewü le ngü ka Me de ne, ena akpü yi, ge baka ngü de te Kayïna mere. Ah le de ngü la mere e aga gbü jia yi de. 14Angü nih ka-nih nda-nih de wü kpara ka Me fanü fanü. Angü Me küwa nih eyi. Nih ce ngü ka kpi kpah eyi gügü. Nih tï eyi awu, gü ba, nih küwa eyi, angü nih ngbü eyi da ele te-nih esüka nih. Mene kpara te le wü bu ye de ne, dela mene kpara te di la fï bü elala gbü siti ngü te eto kpi. 15Angü te mü ngbü ekpü wü bu mü la, mü ka-mü gbü jia Me, ba kpara te ngbü emömörö wü bu ye. Kpara te ngbü emörö wü kpara, ah ena aküwa? Ah küwa nda de! 16Nih ena ale te-nih, neh baye baye? Ah le de nih le te-nih kpah ba e te Yesu Kurisito le nih. Angü ah ce te-ye, akpi teka ngü ka-nih. Te di bala, ah le fü nih ato te-nih, kpah akpi teka ngü ka wü bu nih. 17Te mü de mere bi wü e esaka mü, fü kiri mü angbü ekpi ka cïnga ede mü, te mü wu cïcïnga na de la, lele ka Me ladü emaguma mü fanü? 18Wü di enga ra, nih mere e adi emala ngü, gü ba, "Nih le wü bu nih eyi, nih le wü bu nih eyi," bü de komö nih kükürü ne, de. Te nih le wü bu nih ngbürü eyi ale, de maguma nih biringbö la, ah tï atï fü nih angbü ele ta-ngü te ewü gbü wü cïnga ka-ewü la. 19Dela ngü te ena agü tamu ngü, gü ba, nih de wü kpara ka Me fanü fanü. Angü te nih ngbü eyi da ele te-nih esüka nih la, amba nih eyi zu de wü kpara ka Me fanü fanü. Nih tï tïne akpe cürü, teka akoro kpaka Me, de. Angü Me mala ngü la eyi bala cu me-ye. 20Te mü ngbü efï mere fïngangü emaguma mü, gü ba, "Angü ni de siti kpara," la, wayi, amba mü mere e akpe cürü Me de. Angü fïngangü ka-nih fa nda Me nda de. Kpara te wu ngü ʼburu kpo, neh da? Ah de Me de? Me mala ngü eyi, gü ba, "Wü kpara ka-ni mere e adi ekpe cürü ni de." 21Wü di enga ra, nih mere e akpe cürü de. Nih gu maguma nih agu. Nih koro kpaka Me, aku gba fefe na de gu maguma nih. 22Te nih mere bala la, Me ena ato wü e, de te nih ngbü ele ne fü nih ato. Kükürü de, angü te nih ngbü eje rïrï kaka, da emere ereke areke la, amba nih de wü kpara kaka fanü. 23Rïrï ka Me ngbü egü neh fe? Rïrï ka Me, gü ba, "Nih to maguma nih fü Yesu Kurisito, te di de Ye Me ne. De nih di ele te-nih esüka nih, kpah baka e te Yesu mala fü nih." 24Te nih ngbü eje rïrï ka Me la, amba nih lala eyi te ngü kaka-na, fü engu angbü kpah de nih. Dela ngü de te ena agü tamu ngü, gü ba, Me ladü tundu de wü nih fanü fanü, angü ah tima Nzïla Wazi ye eyi emaguma nih.

1 Yüwane 41Wü di enga ra, mere bi wü kpara ngbü emala ngü, gü ba, "Ngü te ani ngbü emala ne, Nzïla Wazi Me ngbü esere fü ani me-ye." Yi mere e aje ngü ka-ewü la, fü yi ayia ale ʼduwa bü ale ne, nda-yi de. Ah le de yi ceka kpï gbü ngü la kpo kpo kpo feke, teka fü yi awu, anga te ngü la koro ngbürü zu kpaka Me fanü fanü ya? Teka ne de, angü mere bi wü mürü wu ladü, te ewü ngbü esu wu, gü ba, "Nzïla Wazi Me ngbü emala ngü gömö ani me-ye," amba wüh ngbü esu ka-wü nda-wü dela wu. 2Ngü te ena agü tamu ngü fü yi, gü ba, Nzïla Wazi Me ngbü emala ngü gömö kpara la me-ye fanü fanü ne, ah bane. Te kpara la le ngü ka Yesu Kurisito, fanü fanü, gü ba, "Yesu koro za küte kpah baka nda-nih, teka aküwa nih," la, amba Nzïla Wazi Me ngbü emala ngü gömö kpara la me-ye fanü. 3Amba te kpara la le ngü ka Yesu nda de, Nzïla Wazi Me emamaguma nda ma. Wazi de te engu ngbü emere tima la di ne, ah ka-ye de wazi ka vügü ka Yesu. A mala ta eyi fü yi, gü ba dene, "Vügü ka Yesu ena akoro." Tïtïne engu koro, ngbü eyi eto wazi ye fü siti wü kpara füh kotö ne. 4Wü di enga ra, yi mere e akpe cürü vügü la de, angü yi ka-yi de wü di Me. Wü mürü wu la tï afa yi de, angü Nzïla Wazi Me ngbü eyi emaguma yi, da eto wazi fü yi. Wawazi na fa nda Satana, de te ngbü eto fü siti wü kpara ka-ye de füh kotö ne ka. 5Wü mürü wu la, wüh ngbü emala ka-wü bü ʼburu wü ngü ka kotö de sene. Dela si-ngü de te wü kpara füh kotö ne ngbü ele ngü ka-ewü tete na ne. 6Amba nda-nih, nih ka-nih de wü di Me. Dela si-ngü de te mene wü kpara te ewü le ngü ka Me de ne, tï aje ngü ka-nih kpah de. Amba mene wü kpara de te ewü le ngü ka Me eyi ne, ngbü ele ngü ka-nih, da eje ngü ka-nih tete na ne. Dela ngü de te ena agü tamu ngü fü yi, gü ba, mene kpara dene ngbü emala zu ngari Me. Amba mene engu ne ngbü ka-ye esu wu, angü Satana to ngü la me-ye fefe. 7Wü di enga ra, ah le de nih di fï bü ele te-nih esüka nih, angü ngü ka lele de mere ngü. Me ngbü eto wazi fü nih, teka lele la, me-ye. Te mü ngbü ele wü bu mü de maguma mü ʼburu la, amba mü eyi zu de ye Me fanü, angü mü wu ngü ka Me eyi reke areke. 8Amba te mü le wü bu mü de la, mü de kpara ka Me nda-mü de, angü Me ka-ye de mürü lele. 9Wü di enga ra, Me le nih de maguma ye ʼburu. Ngü te gü tamu ngü la fü nih, ah dene. Engu za biri Ye ye biringbö, tima fü nih kpa füh kotö akine, de ah koro, ah kpi, teka aküwa nih. 10Lele de ne e ne? Lele de ngü ka Me, angü Me le nih de maguma ye ʼburu. Teka mere lele kaka-na la, fü ah ayia atima Ye ye, Yesu, teka de wüh za engu, mörö ba kambiliki, fü ngüngüte areke ngü te di ezengba nih de wü Me. Amba nda-nih, nih le Me mbi mbi nda-nih de. 11Wü di enga ra, te Me le nih de maguma ye de bala ne, nih ena amere tïne neh baye? Ah le de nih le te-nih esüka nih kpah gegege bala. 12Nih ena ale Me, neh baye baye? Angü kpara te wu Me de jia ye, nda ma. Te di bala, te nih ngbü ele te-nih esüka nih la, Me ena angbü de nih tundu. Fü nih adu angbü ele Me cu de maguma nih fanü fanü. 13Nih ena awu neh baye, gü ba, nih ngbü eyi elala eküte Me? Nih ena awu neh baye, gü ba, Me ngbü eyi emaguma nih? Nih tï awu ngü la teke, angü Nzïla Wazi Me ngbü engbü emaguma nih, adi esere ngü la fü nih. 14De-a, wü mürü tima kaka, a wu ta Yesu, Ye Me, cu de jia a, fü a adu amala kpah fü yi, gü ba, "Me, te di de Wö ye na ne, tima engu me-ye, teka akoro aküwa wü kpara füh kotö ne ʼburu." 15Te di bala ne, te mü le eyi, gü ba, Yesu Kurisito de Ye Me la, Me ena angbü emaguma mü fanü, angü mü lala eyi eküküte na. 16Te di bala, nih tï eyi awu, gü ba, Me le nih de maguma ye ʼburu. Fü nih adu ato maguma nih fefe na, teka ngü la. Wü di enga ra, Me ka-ye de mürü lele. Te di bala, te nih ngbü eyi ele te-nih esüka nih la, amba nih kpo eyi elala eküte Me fanü. Fü Me adu angbü kpah emaguma nih. 17Me ngbü eto wazi fü nih me-ye, teka fü nih angbü ele te-nih esüka nih di. Teka ngü la, lümü tï azoro nih, te gara gbü adu sïkpï, te Me ena akoro, aye süka ngü ka wü kpara füh kotö ne, nda de. Cürü tï amere nih kpah de, angü nih ngbü ele wü bu nih, kpah baka e te Me ngbü ele nih ne. Te mü le Me eyi de maguma mü biringbö la, mü ena akpe cürü, neh teka ne? Gara ngü kpah ladü? Gara ngü ena adi nda ma! Te nih le Me eyi de maguma nih ʼburu la, ngü la ena aliki cürü emaguma nih asidi. Wü kpara ngbü ekpe Me ne, angü Me ena ato kuru eküte ani. Te kpara ngbü ekpe Me bala la, amba mamaguma ka-ye ʼbasu ʼbasu. 19Nih ena amaka wazi, teka fü nih adi ele Me di, anga wü bu nih, neh kaye? Me ngbü eto wazi la bala me-ye fü nih, angü engu le nih ta fi me-ye, gügü te enga gina, o nih le engu la de. 20Te kpara ngbü ekpü wü bu ye la, engu ena amala neh baye, gü ba, angü ni le Me eyi fanü fanü? Dela ka-ye wu! Kpara te wu Me de jia ye bane, ah nda ma. Amba wü bu mü, mü wu ewü eyi kpo. Te nih le te-nih de wü bu nih de la, nih tï ale Me kpah de! 21Dela rïrï ta te Yesu Kurisito to fü nih. Ah gü ba dene, "Te mü le Me eyi de maguma mü ʼburu la, ah le de mü le wü bu mü kpah bala."

1 Yüwane 51Wü di enga ra, te nih le Me eyi la, ah le de nih le wü di Me kpah bala. Wü di Me neh wü da? Wüh de mene wü kpara, de te ewü le eyi, gü ba, Me tima Yesu füh kotö ne me-ye, teka aküwa nih. 2Te di bala, te yi le Me eyi de maguma yi ʼburu, fü yi angbü eyi kpah da eje ngü kaka-na la, ah tï atï teka fü yi ale kpah wü di ye na. 3Te mü le Me eyi la, mü ena angbü eje rïrï kaka-na, da emere fanü fanü. Rïrï ka Me la tï afa nih de, 4angü nih eyi de wü di Me fanü fanü. Teka ngü la, nih tï eyi aza esaka wü vügü ka Me füh kotö ne. Nih ena aza esaka wü vügü ka Me, neh baye baye? Nih ena aza esaka ewü, angü nih to maguma nih eyi fü Yesu. 5Wü kpara de te ewü di de wazi teka aza esaka wü vügü ka Me, neh wü da? Ah de mene wü kpara, de te ewü le ngü ka Yesu eyi de maguma wü biringbö, gü ba, engu de Ye Me fanü ne. 6Yesu Kurisito de kpara, ta te Me tima kpa füh kotö akine. Fü ewü ato babatïza fefe na. Fütanga ngü la, fü ewü azoro engu, amörö, fü ngüngüte atökö teka nih. Wü gara kpara ngbü esu wu, ga, angü Yesu kpi ta nda de. Amba Yesu kpi eyi fanü fanü, teka aküwa nih. Dela zu ngü ka Me fanü fanü, te Nzïla Wazi Me ngbü esere emaguma nih. 7Te di bala ne, wü ngü ladü bata te gü tamu ngü, gü ba, Yesu Kurisito ngbürü zu de Ye Me. 8Gina ngü engu la, ah de Nzïla Wazi Me. Eʼbaʼbasu na, ah de ngü ka babatïza kaka-na. Ebabata na, ah de ngüngüte na, te tökö teka nih. Wü ngü de bata la ngbü emala ngü ngbee biringbö, gü ba, Yesu Kurisito de Ye Me fanü fanü. 9Dela ngü te Me mala cu me-ye teka Ye ye. Te kpara mala ngü fü yi teka e de te engu wu cu de jia ye la, yi tï ale ngü engu la de? Te ah bala, de nih le ngü de te Me ngbü emala fü nih, angü engu de mere Me, de te ngü kaka ga fa nda wü kpara ʼburu. 10Me mala eyi, ga, "Yesu de Ye ni." Te di bala, te mü le ngü ka Yesu eyi, Nzïla Wazi Me ena asere ngü la emaguma mü, gü ba, ngü la de zu ngü fanü fanü. Te mü gü ba, Yesu de Ye Me nda de la, amba mü ngbü eceka Me gbü jia mü ba mürü wu. 11Dela wü ngü de te gü tamu ngü fü nih, gü ba, Yesu de Ye Me fanü fanü. Te di bala, Me küwa nih eyi fï mere badi, teka ngü ka Yesu. 12Angü, te mü to maguma mü fü Ye Me la, mü küwa eyi fï mere badi. Amba, te mü le ngü kaka de la, mü tï aküwa nda-mü kpah de! 13Wü di enga ra, dela wü ngü de te ma ba eyi fü yi bala, teka fü yi awu, gü ba, te mü le ngü ka Yesu Kurisito, Ye Me, de maguma mü la, mü küwa eyi fanü fanü, fï mere badi. 14Te di bala, cürü mere e amere nih teka adi eyi-tata de. Angü nih wu kpo, gü ba, te nih yi-ta Me teka gara ngü te reke gbü jijia la, engu ena aje gba ka-nih la aje. 15Te nih wu eyi zu kpo, gü ba, Me ngbü eyi eje gba ka-nih, de te nih ngbü eku ne la, nih tï kpah eyi awu, gü ba, engu ena ato mene e, de te nih ngbü eyi-tata tüngüngü na ne, ato fü nih. 16Te mü wu gara enga ni mü, te ngbü emere dürü ngü la, ah le de mü ku gba fü Me tüngüngü na, de Me küwa engu aküwa. Te dürü ngü kaka engu la ni kaje fefe na la de la, Me ena aküwa enga ni mü la aküwa fanü fanü, teka ngü ka gba ka-mü la. Wü kpara ngbü emere bi wü dürü ngü. Wü ngü la ʼburu de siti ngü gbü jia Me. Amba gara siti lïya ladü te tï aye süka kpara ake Me fï mere badi. Mene kpara te mere mene lïya de bala, ma tï amala fü yi, gü ba, yi yi-ta Me teka kpara la? Aʼa! Ma tï amala bala nda-ra de. 18Wü di enga ra, nih wu eyi, gü ba, te mü de ye Me fanü fanü la, mü tï angbü fï da ememere wü siti ngü ne tïne de. Kükürü de, angü Yesu Kurisito, te di de Ye Me, ngbü eyi eceka kpï fütanga mü me-ye. Te di bala, Satana tï tïne amere ngü de mü ne de. 19Angü Satana ngbü engbü gbü nzö wü kpara füh kotö ne ʼburu me-ye. ʼDuwa de-nih, te nih di ka-nih nda-nih de wü kpara ka Me ne, nih tï ara fü Satana nda-nih tïne de. 20Angü Yesu Kurisito, Ye Me, koro eyi, to wazi fü nih, fü nih ale ngü ka Me di fanü fanü, gü ba, engu ka-ye de mere Me agbü kpï. Te di bala, nih lala eyi eküte mere Me, angü nih lala eyi eküte Yesu Kurisito. Angü Yesu Kurisito de zu Me fanü, te ngbü eküwa nih. 21Te di eyi bala ne, wü di enga ra, yi mere e adu gbü gele ka wü me ka wü kundu yi ne tïne de. Dela ngü te ma le amala fü yi, wü di enga ra, adudu na duu bala. De-ra Yüwane.

http://www.bible.is/MUHWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário