domingo, 8 de novembro de 2015

1 JOHANES: PALAUAN1 JOHANES 1 
1Aki meluches el ekor kemiu el kirel a Tekoi er a klengar, el di mla ngar ngii er a uchelel. Aki mla rongesii e mesang el olab a medemam; choi aki mla mesang ma chimomam a mla rutechii. 2Ser a bo le sebechel moues tial klengar e aki milsang; maki melekoi er ngii e ouchais er kemiu a blekerdelel itial diak a ulebengelel klengar el ulebengkel a Chedam e mlocholt er kid. 3A ikel bla kimues e remenges a kimosubed er kemiu er ngii, me bo mobengkemam er a klauchad er a delongelam kemam ma Chedam ma Ngelekel el Jesus Kristus. 4Aki meluches er tiang el ekor kemiu me bo luchul e bo le cherrungel a deuil a rengmam. 5Tiakid sel tekoi el kim ngiluu er a Ngelekel maki ouchais er ngii er kemiu el kmo, a Dios a llomes, e diak a di telkib el ilkolk er ngii. 6Ma le ua isei e a lsekum kede kmo ng ngar ngii a klauchad er a delongeled kid me ngii e merael er a milkolk, e kede omulak er omelekinged ma omerelled. 7Ngdi dorael er a llomes el ua ingii el ngar a llomes, e ng ngar ngii a klauchad er a delongeled, ma rsechel a Jesus el Ngelekel a kikidid er a rokui el klengit. 8A lsekum kede kmo ng diak a kngtid, e ng di kid el mengeblad er kid, e diak a klemerang er a chelsed. 9Ngdi docholt a kngtid er a Dios, e ng diak loiit a telbilel e melemalt, me ng mo ousubes a kngtid e kikidid er a rokui el mekngit el omerelled. 10A lsekum kede kmo ng dirkak de bor a klengit e ng ua de rellii a Dios el mo bulak, e a tekingel a diak le ngar a chelsed.


1 JOHANES 21Ak meluches er tiang el ekor kemiu a re ngelekek, me lak bor a klengit; e ngdi lsekum ng ngar ngii a ruebet er a klengit, e ng ngar ngii a meluluuch er a Chedam el kired, el Jesus Kristus el ngikel melemalt. 2E a Jesus Kristus ingii a rolel e ng mengubet a kngtid, e diak di le kngtid e le merekong, ng dirrek a kngterir a rokui el chad. 3A lsekum kede oltirakl a tekingel a Dios e kede ungil el medengei el kmo kede medengelii. 4A lsekum ng ngar ngii a chad el dmu el kmo ng medengelii a Dios e diak loltirakl a tekingel, e ngiil chad a bulak e diak a klemerang er a rengul. 5E ngdi ngikel otirakl a tekingel a Dios ingii ngikel mla mecherrungel a bltkil a rengul er a Dios. Tiakid a rolel a bo dungil el medengei el kmo kid a oltirakl er a Dios er a klengar er kid; 6ngikel dmu el kmo ng oltirakl er a Dios er a klengar er ngii a kirel el kmal di ua teletelel a Jesus er a le ngar tial beluulchad. 7Kemiu el betik er a renguk, tial llach el kuluches er ngii el ekor kemiu a diak le beches el tekoi; ng sel di mla llach el mulebang er a kot el uchul. Sel di mla llach a klumech el bla mrengesii. 8E ngdi llach el kuluches er ngii er chelechang el ekor kemiu a beches, ele klemerang er ngii a moues er a Kristus e dirrek el moues er a blekerdeliu. Ele ilkolk a omerolel el mo diak e a meral llomes a mla dmiich. 9Ngikel kmo ng ngar a llomes e ouketui er a tar ngii a ngar a ilkolk el me lmuut er chelechang. 10Ngikel betik a rengul er a tar ngii a ngar a llomes, me ng diak a ngera er ngii el soibesengii a tar a chad me ng mor a klengit. 11Ngdi ngikel ouketui er a tar ngii a ngar a ilkolk; ng merael er a chelsel e diak lodengei el kmo ng mo bedul ker, ele ilkolk a mla mart a medal. 12Ak meluches el ekor kemiu, e re ngelekei, ele kngtmiu a mla mengubet el Kristus a uchul. 13Ak meluches el ekor kemiu a re chedam, ele kom medengelii ngikel di mla ngar ngii er a uchelel. Ak meluches el ekor kemiu a re ngeasek, ele kom mla mo mesisiich er Ngikel Mekngit. 14Ak meluches el ekor kemiu el ngelekek, ele kom medengelii a Chedam. Ak meluches el ekor kemiu a re chedam ele kom medengelii ngikel mlar ngii er a uchelel. Ak meluches el ekor kemiu a re ngeasek, ele kom mesisiich. A tekingel a Dios a uldellomel er a rengmiu e kemiu a mla mo mesisiich er Ngikel Mekngit. 15Lak le betik a rengmiu er a beluulchad ma ngii di le ngerang er ngii. A le betik a rengmiu er a beluulchad e ng diak le betik a rengmiu er a Chedam. 16A ikel rokui el tekoi er a beluulchad, el ikel mekngit el ngelbesel a klechad ma ikel leues a chad e nguibes er ngii, ma ikel rokui el uchul e ng kedidai a rengrir a diak a tar ngii el mlar a Chedam el mei; ng rokui el di tekingel a beluulchad. 17A beluulchad ma ikel rokui el ngar a chelsel, el lesal ngemokel a rengrir a re chad er ngii, a di mei el remiid; e ngdi ngikel meruul a ikel odeuir a rengul a Dios a di melemolem er a klengar er ngii el diak a ulebengelel. 18Re ngelekei, a ulebongel a kmedang! Kom di mla remenges el kmo a Cherrouel a Kristus a mei; e chelechang e te betok a re cherrouel a Kristus el mla me duum, ma le ua isei e kede mocha medengei el kmo a ulebongel a kmedang. 19Tirkaikid el chad a mera er ngii a dimlak le bebil er kid. Isei a uchul me te tilobed er a delongeled, ele le meral bebil er kid e te di ulebengked. E ngdi te tilobed er a delongeled, me ng uchul e ng mo bleketakl el kmo tir el rokui a dimlak le meral bebil er kid. 20Ngdi Kristus a mla meskemiu a Chedaol Reng, me kom rokui el medengelii a klemerang. 21Mak meluches el ekor kemiu ele ng diak lak modengelii a klemerang; ko bai medengelii, e kemiu a dirrek el medengei el kmo ng diak a tal blulak el sebechel tuobed er a chelsel a klemerang. 22Me ng techa bulak? Ng ngikel chad el kmo a Jesus a diak le ngii a Mesias. Ngikel ua isel chad, el oltngakl er a Chedam ma Ngalek a Cherrouel a Kristus. 23Ngikel oltngakl er a Ngalek a dirrek el oltngakl er a Chedam, e ngikel nguu a Ngalek a nguu a Chedam. 24Me bo mungil dualem er a rengmiu a tekoi el mrirenges er a uchelel. Cho morekedii seikid el klumech, e kom mo blechoel el oltirakl er a Ngalek ma Chedam er a klengar er kemiu. 25E tiakid sel le dilu Kristus el kmo ng mo omeskid, el ngii a diak a ulebengelel klengar. 26Ak meluches er tiang el ekor kemiu el mesaod a blekerdelir tirkel melasem el mengeuid er kemiu. 27Ngdi de nguu er kemiu, e a Kristus a mla meskemiu a Reng me ng diak mousbech er a kuk tar a chad el olisechakl er kemiu. Ele Reng er ngii a mo olisechakl er kemiu er a rokui el tekoi, e a osisecheklel a merang el diak le cheleuid. Misei e molengesenges a osisecheklel a Reng, e molemolem el oltirakl er a Kristus er a klengar er kemiu. 28Choi, re ngelekei, molemolem el oltirakl er ngii er a klengar er kemiu, me sel be ledum e bo de bekeu e le blekebek a medad, e lak domart er kid er ngii er a rrenged er sel Sils a le mei. 29Kom medengei el kmo a Kristus a melemalt; ng kiriu el medengei el kmo ngikel meruul a melemalt a ngelekel a Dios.


1 JOHANES 31Ka mosa kmal klou el bltkil a rengul a Dios er kid! Ng kmal klou a bltkil a rengul er kid me kede okedongall el kmo, ngelekel a Dios, ele kede meral ngelekel. Tiaikid a uchul ma beluulchad a diak lodengelkid, ele ng dirkak bo lodengelii a Dios. 2Kemiu el betik er a renguk, kede ngelekel a Dios er chelechang, ngdi dirkak bo le bleketakl el kmo kede mo ua ngerang. Ngdi kede medengei el kmo sel be ledum a Kristus e kede mo ua ingii, ele kede mo mesang er sel meral teletelel. 3Me ngikel oba itial omelatk, a mengikiid er ngii, el ua Kristus el klikiid. 4Ngikel mor a klengit a motaut er a oietel a llechul a Dios, ele klengit a oietel a llach. 5Kemiu a medengei el kmo a Kristus a mle duum el kirel el mo melubet a klengit, e diak a tal kngtil. 6Me ngikel oltirakl er a Kristus er a klengar er ngii a diak lolemolem el ngar a klengit; ngdi ngikel melemolem el ngar a klengit a dirkak lesang ma ka lodengelii. 7Re ngelekei lak becherei a ngii di le chad me longeuid er kemiu! Ngikel melemalt omerellel a melemalt el chad, el di ua Kristus el melemalt. 8Ngikel melemolem el ngar a klengit a chedal a Diabelong, ele Diabelong ngkaikid er a le ngar a klengit er a kot el uchul el mei. A Ngelekel a Dios a mle duum el tiakid a uchul, el mo melemall a urerel a Diabelong. 9Ngikel mla mo ngelekel a Dios a diak lolemolem el ngar a klengit, ele ng oba klengar er a Dios me ng diak el sebechel el melemolem el ngar a klengit, ele ng ngelekel a Dios. 10Tiakid a meketeklii a klekakerous er a re ngelekel a Dios ma re ngelekel a Diabelong: ngikel diak loruul a melemalt el tekoi ma lechub e ng diak le betik a rengul er a tar ngii a diak le ngelekel a Dios. 11Tiakid sel cho mrirengesii er a uchelel el kmo ng kired el kaubltikerreng. 12Ng diak le kired el mo ua Kain; ng mle chedal Ngikel Mekngit e milekodir ochellel er a Abel. Ngera uchul ma Kain a milekodir ochellel? Ng milekodir ele uchul a ikel lurruul a mle mekngit e a ikel lurruul ochellel a mle melemalt. 13Me lak bo lerrau a rengmiu, kemiu el odam er ngak, a lsekum a re chad er a beluulchad ouketui er kemiu. 14Kede medengei el kmo kid a mla engelakl er a kodall e mo soiseb er a klengar; kede medengei el kmo ng ua isei ele ng betik a rengud er a rudam er kid. Ngikel diak loubltikerreng a dirk ngar eungel a klisichel a kodall er a klengar er ngii. 15Ngikel ouketui er a tar ngii a omekoad er a re chad, e kemiu a medengei el kmo ngikel omekoad a diak er ngii a diak a ulebengelel klengar. 16Tiakid a rolel a bo dodengei el kmo ng ngera bltikerreng: A Kristus a uldersii a klengar er ngii el kired, me kid me ng kired el odars a klengar er kid el kirir a re bebil er kid! 17A lsekum a merau el chad a mesa tar ngii el metacherbesul e di mecherei, e ng mekera e sebechel el kmo ng betik a rengul er a Dios? 18Re ngelekei a bltikerreng er kid a diak le kirel di ngar omelekoi; ng kirel el meral mo chemolt er omeruul. 19Tiakid a rolel a bo dodengei el kmo kede ngar a klemerang, e mo blekebek a medad er medal a Dios. 20A lsekum a rengud a oltutakl er kid, e kede medengei el kmo a Dios a lmuut el chubechubchad er a rengud e medengei a rokui el tekoi. 21Ma le ua isei, kemiu el betik er a renguk, a lsekum a rengud a diak loltutakl er kid, e ng blekebek a medad er medal a Dios. 22Kede ngmai a ngii di le ngeral dolengit er ngii, ele kede olengesenges a lolekoi e meruul a ikel odeuir a rengul. 23A lolekoi er kid a kmo bo doumerang er a Ngelekel el Jesus Kristus e le betik a rengud er a ta ma tang el di ua ikel le dilu Kristus. 24Ngikel meruul a ikel bla ledu Dios a oltirakl er a Dios er a klengar er ngii ma Dios a obengkel. E a uchul me kede medengei el kmo a Dios a obengked, a Reng er ngii el le bilskid a ngar a chelsed.


1 JOHANES 41Kemiu el betik er a renguk, lak di le bek el chad el mei el kmo toba Reng e bo moumerang er tir, e bai morriter er tir el kmo a reng el lobang ng mlar a Dios el mei, ma lechub e ng diak. Ele te betok el diak le meral profet a mla mor ker me ker er a beluulchad. 2Tiakid a rolel cho bo modengei el kmo ng meral Reng er a Dios ng diak, ngikel kmo a Jesus Kristus er a le mei er a beluulchad e ng mlo chad el ua ikid, a ngar ngii er ngii a Reng er a Dios. 3E ngdi ngikel kmo a Jesus a dimlak bo le ua isei a diak er ngii a Reng er a Dios. A reng el ngar ngii er ngii a mlar a Cherrouel a Kristus el mei; kom rirenges el kmo ng mei, e ngii a ngar a beluulchad er chelechang. 4E ngdi kemiu e re ngelekei a chedal a Dios, e mla mo mesisiich er a re diak le meral profet, ele Reng el ngar kemiu a kuk mesisiich er a reng el ngar tirkel chedal tial beluulchad. 5Tirkel diak le meral profet a mesaod a tekoi er tial beluulchad e a beluulchad orrenges er tir, ele te chedal a beluulchad. 6E ngdi kid a chedal a Dios. Ngikel medengelii a Dios orrenges er kid; e ngikel diak le chedal a Dios a diak lorrenges er kid. Tiaikid a rolel a bo dodengelii a klekakerous er a Reng er a klemerang ma reng er a diak le meral tekoi. 7Kemiu el betik er a renguk, bo de kaubltikerreng, ele bltikerreng a mlar a Dios el mei. Ngikel oubltikerreng a ngelekel a Dios e medengelii a Dios. 8E ngikel diak loubltikerreng a diak lodengelii a Dios, ele Dios a bltikerreng. 9E a Dios a ulechotii a bltkil a rengul er a loderchii a di tal Ngelekel el mer a beluulchad, me bo dokiu ngii el mo nguu a klengar. 10Tiakid a bltikerreng el kmo, ng diak le kid a mle betik a rengud er a Dios; ng bai Dios a mle betik a rengul er kid me ng ulderchii a Ngelekel, el doeak ngii e ng musubes a kngtid. 11Kemiu el betik er a renguk, a lsekum a Dios a kmal mle betik a rengul er kid, e ng dirrek el kired el mo kaubltikerreng. 12Ngdirkak a chad el mesa Dios, e ngdi lsekum kede kaubltikerreng, e a Dios a melemolem el obengked, ma bltikerreng er ngii a mo mecherrungel el ngar kid. 13Tiakid a rolel a bo dodengei el kmo kid a melemolem el obengkel a Dios me ngii a melemolem el obengked, ele ng mla meskid a Reng er ngii. 14E kid a mla mesang e ouchais er a re chad el kmo a Chedam a ulderchii a Ngelekel el me olsobel er a beluulchad. 15Ngikel chad el dmu el kmo a Jesus ingii a Ngelekel a Dios, a melemolem el obengkel a Dios ma Dios a melemolem el obengkel. 16E kid a medengei e oumerang er a bltikerreng er a Dios el mer kid. A Dios a bltikerreng, me ngikel oubltikerreng a melemolem el obengkel a Dios ma Dios a mele-molem el obengkel. 17A bltikerreng el mo cherrungel el ngar kid a mo uchul e ng mo diak de medakt er sel Sils er a Kerrekeriil. Kede mo ua isei er isel sils, ele klengar er kid er tial beluulchad a di ua ia klengar er a Kristus. 18Ng diak a dakt er a chelsel a bltikerreng; a cherrungel bltikerreng oriid a rokui el dakt. Ma le ua isei e a bltikerreng a dirkak le mecherrungel er a rengul ngikel chad el medakt, ele chad el kirel el mo obals a medakt. 19Kede oubltikerreng ele Dios a mle kot el oubltikerreng el mer kid. 20A le ngar ngii a chad el kmo ng betik a rengul er a Dios e ouketui er a tar ngii, e ng bulak. Ele ng diak el sebechel el betik a rengul er a Dios el dirkak lesang a lak le betik a rengul er a tar ngii el bla lesang. 21E tiakid a llach el le bilskid a Kristus el kmo: ngikel betik a rengul er a Dios a dirrek el kirel el mo betik a rengul er a tar ngii.


1 JOHANES 51Ngikel oumerang el kmo a Jesus ingii a Mesias a ngelekel a Dios; e ngikel betik a rengul er a chedam a dirrek el betik a rengul er a ngelekel. 2Tiakid a rolel a bo dodengei el kmo ng betik a rengud er a re ngelekel a Dios: ng mo betik a rengud er a Dios e oltirakl a llechul. 3Ele bltikerreng er a Dios a belkul a kmo kede oltirakl a llechul. E a ikeikid el tekoi a diak lesal meringel er kid el meruul. 4Ele ngii di le chad el mla mo ngelekel a Dios a sebechel el mo mesisiich er a beluulchad. E kid a mo mesisiich er a beluulchad ele kid el oumerang. 5Ng techa sebechel el mo mesisiich er a beluulchad? Ng di ngikel chad el oumerang el kmo a Jesus a Ngelekel a Dios. 6A Jesus Kristus ingikel mlei el oba ralm er a techolb el le ngiluu, ma rasech er a kodellel. Ng mlei el dimlak di luleba ralm e le merekong, ng bai ullab a ralm ma rasech. E a Reng olecholt el kmo tia meral tekoi ele Reng a klemerang. 7Ng ngar ngii a kldei el ochotel tial tekoi: 8ng Reng, ma ralm, ma rasech; e ngii el kldei a olecholt er osisiu el tekoi. 9Kid oumera ochotir a re chad; ngdi Dios a kuk lmuut el mesisiich ochotel, e ngii a mla meskid ochotel el kirel a Ngelekel. 10Me ngikel oumera er a Ngelekel a Dios oba itial ocholt el ngar a rengul; ngdi ngikel diak loumera er a Dios a mla rullii el mo bulak, ele ng diak loumera ikel bla ledu Dios el kirel a Ngelekel. 11Tiakid ngiil ocholt el kmo, a Dios a mla meskid a diak a ulebengelel klengar, e tial klengar a ngar a Ngelekel a Dios. 12Ngikel chad el nguu a Ngelekel a Dios a ngar ngii er ngii tial klengar; e ngikel diak le nguu a Ngelekel a Dios a diak er ngii a klengar. 13Ak meluches er tiang el ekor kemiu a ruumerang er a ngklel a ngelekel a Dios me bo modengei el kmo kom oba diak a ulebengelel klengar. 14Ng ngar ngii a blekenged el mor medal a Dios, ele kede ulterekokl el medengei el kmo ng rongesid a dolengit a ngii di le ngerang er ngii el ultuil er a ikel tekoi el ungilbesul er a rengul. 15Ng rongesid sel dolengit er ngii, me chelechal dodengei el kmo tia meral tekoi e kede dirrek el medengei el kmo ng meskid a ikel dolengit er ngii. 16A chad a lesa tar ngii el ruebet er a klengit el diak losisebii er a kodall, e ng kirel el meluluuch er a Dios me ng mo msa klengar. Tia mo tmaut er a ikel klengit el diak losisebii a chad er a kodall. Ngdi ngar ngii a klengit el olsiseb er a chad er a kodall e ngak a diak kdu el kmo kom meluluuch er a Dios el kirel isei. 17A rokui el cheleuid el omeruul a klengit, e ngdi ngar ngii a klengit el diak losisebii a chad er a kodall. 18Kede medengei el kmo ng diak a ngelekel a Dios el di melemolem el ngar a klengit, ele Ngelekel a Dios a mesebechakl er ngii, me Ngikel Mekngit a diak le temellii. 19A beluulchad el rokir a ngar eungel Ngikel Mekngit e ngdi kid a medengei el kmo kede chedal a Dios. 20E kid a medengei el kmo a Ngelekel a Dios a mla mei e meskid a sekutaberreng el rullid el mo medenge tekoi, me kede mla mo medengelii a meral Dios. Kid a ulak a delongeled kid ma meral Dios, el obengkel a Ngelekel el Jesus Kristus. Ngkaikid a meral Dios e tiaikid a meral diak a ulebengelel klengar. 21Re ngelekei, mongkar er kemiu er a diak le meral chelid!

http://www.bible.is/PAUUBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário