domingo, 29 de novembro de 2015

1 JUAN: QUICHE, WEST CENTRAL


1Cäkatzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chiwe chrij ri Jun ri cäyoˈw ri Tzij ri cäcowin chuyaˈic ri kas cˈaslemal. Ri Areˈ ya cˈo chic aretak mäjok cäban ri cajulew. Ka tatabem ri xubij, kilom cˈu ri Areˈ chwinakil. Kas ka caˈyem ri Areˈ, kas cˈu ka chapom rucˈ ri ka kˈab. 2Ri uj kilom ri Jun ri cäyoˈw waˈ we cˈaslemal riˈ. Ri Areˈ xucˈut rib chkaxol. Ka kˈalajisam cˈu waˈ, xukujeˈ ka tzijom waˈ chiwe chi rucˈ Areˈ cˈo wi we cˈaslemal riˈ ri man cˈo tä u qˈuisic. Ri cäyoˈw we cˈaslemal riˈ, rucˈ ri ka Tat cˈo wi ri Areˈ nabe, xulucˈutu cˈu rib chkawäch uj. 3Cäkatzijoj cˈu chiwe jachique ri kilom, jachique ri ka tom, rech ri ix xa ix jun chic kucˈ uj, jeˈ jas ri uj kas tzij xa uj jun rucˈ ri Dios ka Tat, xukujeˈ rucˈ ri Jesucristo ru Cˈojol. 4Cäkatzˈibaj bi waˈ we tzij riˈ chiwe rech kas cäquicot ri iwanimaˈ. 5Are waˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xucˈut ri Jesucristo chkawäch, ri cäkatzijoj uj chiwe ix: Jeˈ jas ri kˈij cuya sakil pa ka wiˈ, je riˈ ri Dios cuya ri sakil re ri Kas Tzij pa kanimaˈ. Rucˈ Areˈ man cˈo tä jubikˈ ri kˈekum ri cubano chi cäsach ri winak. 6Rumal riˈ we cäkabij chi xa uj jun rucˈ ri Dios, te cˈu riˈ jun wi ri ka chomabal jeˈ ta ne chi uj sachinak pa ri kˈekum, xak uj banal tak tzij riˈ, man cäkaˈn tä riˈ jas ri cäkabij. 7We kˈalaj pa ri ka cˈaslemal chi cujbin pa ri sakil, jeˈ jas ri Dios cˈo pa ri sakil, xa uj jun riˈ nimalaj konojel ri cäkanimaj ri Kas Tzij. Are cˈu ru quiqˈuel ri Jesucristo ru Cˈojol ri Dios cuchˈaj ri kanimaˈ, cäresaj ronojel ri ka mac. 8We cäkabij chi man cˈo tä ka mac, xa cäkasub kib riˈ, man kas tzij tä riˈ chi uj cojonelab. 9We cˈu cäkabij cho ri Dios chi ri uj, uj ajmaquib, xukujeˈ cäkabij jas u wäch mac kaˈnom, cuyaˈ cäkacojo chi kas jicom ri cuban na ri Dios kucˈ. Cusach cˈu ri ka mac, cuchˈaj ri kanimaˈ, cäresaj ronojel u wäch etzelal pa ri ka cˈaslemal. 10We cˈu cäkabij chi man cˈo tä mac kaˈnom, cäkaˈn riˈ chi ri Dios xak Are jun banal tzij, man kas ka cojom tä riˈ ru Lokˈ Pixab ri Areˈ.

1 JUAN 21Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, quintzˈibaj bi waˈ we tzij riˈ chiwe che i pixbexic rech man quixmacun taj. We cˈu cˈo jun chiwe ri cämacunic, cˈo Jun ri cächˈaw pa ka wiˈ rucˈ ri Dios ka Tat. Are ri Jesucristo, ri jicom ranimaˈ pa ronojel. 2Ri Jesucristo are ri xcämisax rumal kech rech cäsachtaj ri ka mac, man xuwi tä cˈu ri ka mac uj, xane xukujeˈ ri qui mac conojel ri winak cho ruwächulew. 3Kˈalaj riˈ chi kas tzij ketam u wäch ri Dios, we cäkanimaj ru Pixab ri Areˈ. 4We cˈu ne cˈo jun cubij: “Kas wetam u wäch ri Dios,” ―cächa riˈ, man cunimaj tä cˈu ru Pixab, are banal tzij waˈ, man cˈo tä cˈu ri kas tzij pa ranimaˈ. 5Jachin cˈu ri cunimaj ru Pixab, tzij riˈ chi kas craj ri Dios. Xak je riˈ cujcowinic cäketamaj na chi xa uj jun rucˈ ri Areˈ. 6Jachin ri cubij chi xa jun ri areˈ rucˈ ri Dios, rajwaxic riˈ chi jeˈ ru cˈaslemal jas ru cˈaslemal ri Jesucristo. 7Kachalal, man cˈacˈ tä waˈ we takanic riˈ ri tajin quintzˈibaj bi chiwe, xane are waˈ ri xyiˈ chiwe petinak lok. We ojer takanic riˈ tzare waˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri ya i tom chic. 8Pune i tom chi waˈ ri quintzˈibaj bi chiwe, are jeˈ ta ne cˈacˈ waˈ we Pixab riˈ rumal chi kas bantajinak waˈ pa ru cˈaslemal ri Cristo, xukujeˈ pa ri i cˈaslemal ix. Tajin cocˈow ri kˈekum ri cubano chi cäsach ri winak. Jeˈ ta ne chi xsakiric, cäkˈalajin chi lok ri sakil re ri kas tzij. 9Jachin ri cubij chi cäbin pa ri sakil re ri kas tzij, cäretzelaj cˈu u wäch ri rachalal, cˈä sachinak waˈ we winak riˈ jeˈ ta ne chi cäbin pa ri kˈekum. 10Ri winak ri craj ri rachalal cˈo riˈ pa ri sakil re ri kas tzij. Man cˈo tä cˈu jas cˈo pa ranimaˈ ri cäcowin chubanic chi jun chic cätzak pa ri mac. 11Are cˈu ri jun ri cäretzelaj u wäch ri rachalal jeˈ ta ne chi cˈo riˈ pa ri kˈekum, xukujeˈ pa ri kˈekum cäbin wi. Man cuchˈob tä riˈ jawijeˈ queˈ wi rumal chi man cäril tä ru be rumal ri kˈekum. 12Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, quintzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chiwe rumal chi ri Dios u sachom ri i mac rumal ri Jesucristo. 13Nan tat, quintzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chiwe rumal chi kas iwetam u wäch ri Cristo. Are ri Jun ri cˈolinak lok tzaretak xchaptaj lok ronojel. Quintzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chiwe ix, ri cˈä ix acˈal na rumal chi ix chˈacaninak pa ri chˈoj chrij ri Itzel. Nu tzˈibam bi waˈ we wuj riˈ chiwe ix, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, rumal chi kas iwetam u wäch ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj. 14Nan tat, ri ya cˈo chi i junab, nu tzˈibam bi waˈ we wuj riˈ chiwe rumal chi kas iwetamam u wäch ri Cristo. Are waˈ ri Jun ri cˈolinak lok tzaretak xchaptaj lok ronojel. Nu tzˈibam waˈ we wuj riˈ chiwe ix, ri cˈä ix acˈal na, rumal chi cˈo i chukˈab ri cuya ri Dios, i cojom cˈu ru Tzij ri Areˈ pa ri iwanimaˈ, xukujeˈ rumal chi ix chˈacaninak pa ri chˈoj chrij ri Itzel. 15Meˈ iwanimaˈ rucˈ ruwächulew, cucˈ ri jastak ri e cˈo cho ruwächulew. Jachin ri queˈ ranimaˈ rucˈ ruwächulew, man kas craj tä riˈ ri Dios ka Tat. 16Ronojel cˈu ri xak ajuwächulew man rucˈ tä ri Dios ka Tat cäpe wi, xane xak ajwaral waˈ. Ri itzel tak u rayinic jun winak, ri qui rayixic qˈuia qui wäch jastak ri utz cäril wi jun, xukujeˈ ru banic nimal cucˈ ri jastak ajuwächulew, ronojel waˈ xak ajuwächulew waˈ. Man rucˈ tä ri Dios cäpe wi. 17Ri uwächulew xa tajin cäsach u wäch waˈ, xukujeˈ conojel ri jastak ri utz cäquil wi ri winak. Jachin cˈu ri cuban ru rayibal ri Dios, ri areˈ cˈo na u cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. 18Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, uj cˈo chic pa ri qˈuisbal tak kˈij. Ri ix i tom chi cäpe na jun ri cuban u cˈulel che ri Cristo. Cämic cˈut qui cˈutum chi quib qˈuia ri cäcaˈn qui cˈulel che ri Cristo, rumal cˈu riˈ ketam chi uj cˈo chic pa ri qˈuisbal tak kˈij. 19We winak riˈ kucˈ uj xebel wi bic, man kas ajkucˈ tä cˈu waˈ. We ta kas tzij e ajkucˈ mat xebel bi riˈ chkaxol. Xebel cˈu bic rech kas cäkˈalajinic chi man jun tä chque are ajkucˈ. 20Ri ix cˈut, ri Cristo u yoˈm ri Lokˈalaj Espíritu pa ri iwanimaˈ. Rumal cˈu waˈ iwonojel ri ix quichˈobo jachique ri kas tzij. 21Quintzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chiwe rumal chi iwetam ri kas tzij ri cubij ru Tzij ri Dios, man rumal tä chi mat iwetam, xane rumal chi iwetam chi man cäriktaj tä jun banal tzij ri cubij ri kas tzij. 22¿Jachin cˈu ri banal tzij? Are riˈ ri cubij chi ri Jesús man are tä ri Cristo, ri Toˈl Ke. Are waˈ ri cuban u cˈulel che ri Cristo. Man cäcojon tä che ri Dios ka Tat, man cäcojon tä cˈu che ri Cristo ru Cˈojol. 23Jachin ri man cäcojon tä che ru Cˈojol ri Dios, man cäcojon tä riˈ che ri ka Tat. Jachin cˈu ri cukˈalajisaj rib chi cojoninak che ru Cˈojol ri Dios, cojoninak riˈ che ri ka Tat Dios xukujeˈ. 24Chicˈolo baˈ ix pa ri iwanimaˈ ri Tzij ri i tom petinak lok. We ri Tzij riˈ ri i tom petinak lok cäcˈoji can pa ri iwanimaˈ, kas quixcanaj na can xa jun rucˈ ri Dios ka Tat xukujeˈ rucˈ ru Cˈojol. 25Ri xuchiˈj ri Cristo chi cuya chke, are ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. 26Tajin quintzˈibaj bi waˈ we tzij riˈ chiwe chquij ri winak ri cäcaj quixquisubu. 27Ri ix cˈut pa ri iwanimaˈ cˈo wi ri Lokˈalaj Espíritu ri xuya ri Jesucristo chiwe. Je riˈ man rajwaxic taj chi cˈo jun chic ri cucˈut waˈ we tzij riˈ chiwäch, rumal chi tzare ri Lokˈalaj Espíritu cucˈut na ronojel chiwäch. Ri tijonic ri cuya ri Areˈ chiwe tzare kas tzij rumal chi ri Lokˈalaj Espíritu man cäcowin taj cuban tzij. Chitakej baˈ u banic jas ri i banom ix, ri xa ix jun rucˈ ri Cristo. Are waˈ ri tijonic ru yoˈm ri Lokˈalaj Espíritu chiwe. 28Je cˈu riˈ, ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, chitakej u banic jas ri i banom ix, xa ix jun rucˈ ri Cristo, rech cäcuˈbi i cˈux chrij ri Areˈ, man quixqˈuix tä cˈu chuwäch aretak cäpetic. 29Ri ix iwetam chi ri Jesucristo jicom ranimaˈ. We je riˈ xukujeˈ iwetam riˈ chi jachin ri cuban ri kas utz, jicom cˈu ri ranimaˈ, are riˈ ralcˈual ri Dios.

1 JUAN 31¡Chiwilampeˈ! Ri Dios ka Tat sibalaj cujraj je riˈ chi u yoˈm chke chi cäbix ralcˈual ri Dios chke. Are cˈu kas tzij waˈ. Rumal riˈ ri winak ajuwächulew man cäquichˈob taj jas ka banic rumal chi man kas quetam tä u wäch ri Dios. 2Lokˈalaj tak kachalal, ya uj ralcˈual ri Dios, mäjaˈ cˈu kˈalaj jas ri cujel na. Ketam cˈut chi aretak cäpe ri Jesucristo, cukˈalajisaj cˈu rib chkawäch, cujjunamataj na rucˈ ri Areˈ rumal chi cäkil na u wäch ri Jesús jas ri kas u banic. 3Jachin cˈu ri cuˈl u cˈux chrij ri Cristo chi je waˈ quel na aretak cäpe ri Areˈ, cuban na chˈajchˈoj che ri ranimaˈ, jeˈ jas ri Jesucristo kas chˈajchˈoj ranimaˈ ri Areˈ. 4Jachin cˈu ri cämacunic, man cäniman tä riˈ che ru Lokˈ Pixab ri Dios, are ajchakˈ mac riˈ rumal chi ri mac are ru xalkˈatixic ri Pixab. 5Ri ix iwetam chi ri Jesucristo xpe waral cho we uwächulew che resaxic ri ka mac. Ri Areˈ cˈut, man cˈo tä jubikˈ u mac. 6Apachin cˈu ri xa jun rucˈ ri Cristo, man cutakej tä macunic riˈ. Apachin jun ri cutakej macunic, man cojoninak tä riˈ che ri Cristo, man kas retam tä u wäch ri Areˈ. 7¡Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, chiwilaˈ chi cˈo jun mixsubuwic! Jachin cˈu ri cuban ri kas jicom, ri kas utz pa ru cˈaslemal, kas jicom ranimaˈ ri winak riˈ, jeˈ jas ri Cristo, are jicom ranimaˈ ri Areˈ. 8Jachin cˈu ri cutakej cämacunic, ralcˈual ri Itzel waˈ. Macuninak cˈu ri Itzel petinak lok. Xa cˈu rumal waˈ xpe ri Cristo ru Cˈojol ri Dios cho we uwächulew chusachic u wäch ru banom ri Itzel. 9Ri kas ralcˈual ri Dios man cutakej tä riˈ ru banic ri mac rumal chi yoˈm u cˈaslemal rumal ri Dios. Man cäcowin tä riˈ cutakej u banic ri mac, rumal chi kas tzij are ralcˈual ri Dios. 10Kˈalaj riˈ jachin tak e ralcˈual ri Dios, jachin cˈu tak e ralcˈual ri Itzel. Ri winak ri man cuban tä ri kas utzil, ri man craj tä ri rachalal, man ralcˈual tä ri Dios riˈ. 11Are cˈu waˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri i tom petinak lok, chi cäkaj kib ri jun rucˈ ri jun chic. 12Jeˈ mäkaˈno jas ri xuban ri a Caín. Rumal chi are ralcˈual ri Itzel, xucämisaj ru chakˈ. ¿Jas cˈu che xucämisaj? Je riˈ xubano rumal chi are ri a Caín tajin cuban ri etzelal, are cˈu ru chakˈ tajin cuban ri utzil. 13Kachalal, micajmaj waˈ we quetzelax i wäch cumal ri winak ajuwächulew. 14Ri uj ketam chi uj elinak chic pa ri cämical re ri ojer ka cˈaslemal, uj cˈo chi cˈu pa ri kas cˈaslemal ri cuya ri Dios. Kˈalaj waˈ rumal chi kas tzij quekaj ri kachalal. Jachin cˈu ri man craj tä ri rachalal cˈä cˈo riˈ pa ri ojer u cˈaslemal, jeˈ ta ne cäminak riˈ. 15Apachin ri cäretzelaj u wäch ri rachalal, are jun cämisanel riˈ cho ri Dios. Ri ix cˈut iwetam chi man cˈo tä jun cämisanel cˈo ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic pa ranimaˈ. 16Ri uj ketam riˈ jas u banic aretak jun winak kas craj jun winak chic, rumal chi ri Cristo sibalaj xujraj, xuya cˈu rib pa cämical rumal kech uj. Je riˈ ri uj xukujeˈ rajwaxic cäkaya kib pa cämical rumal quech ri kachalal. 17Je cˈu riˈ, jachin ri cˈo ri cajwataj che ru cˈaslemal waral cho we uwächulew, cäril cˈu ri rachalal chi cˈo u rajwaxic, te cˈu riˈ man cuya tä jubikˈ re ri rajwaxic che, ¿a tzij lo riˈ chi kas craj ri Dios rucˈ ronojel ranimaˈ? ¡Man kas tzij tä riˈ! 18¡Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, mekaj ri kachalal xak chkachiˈ! Xane rajwaxic cäkacˈut rucˈ ru banic utzil chi kas tzij quekaj ri kachalal. 19Je riˈ cuyaˈ cäketamaj chi ri uj kas tzij ri cäkatzijoj, xukujeˈ chi ri uj, uj rech ri Kas Tzij, man rajwaxic tä cˈut cäkaxej kib cujoc chuwäch ri Dios: 20We cäkanaˈ pa kanimaˈ chi cˈo mac ri kaˈnom, man rajwaxic taj cäkaxej kib rumal chi ri Dios cˈo na u chukˈab chuwäch ri kanimaˈ, retam cˈu ronojel ri ka chomanic, ronojel ri cäkaˈno. 21Je riˈ, lokˈalaj tak kachalal, we cäkanaˈ pa ri kanimaˈ chi man cˈo tä mac ri kaˈnom, man rajwaxic tä riˈ cäkaxej kib cujoc chuwäch ri Dios. 22Ri Areˈ cˈut cuya na chke apachique ri cäkaj cäkataˈ che, rumal chi tajin quekanimaj ru takanic, xukujeˈ tajin cäkaˈno jachique ri utz cäril wi ri Areˈ. 23Are cˈu waˈ ru takanic ri Dios, chi cujcojon che ri Jesucristo ru Cˈojol, xukujeˈ chi cäkaj kib ri jun rucˈ ri jun chic jas ri uj u takom wi. 24Jachin tak ri cäquinimaj ri cätakan wi ri Areˈ, xa e jun riˈ rucˈ ri Dios, xukujeˈ ri Dios kas cˈo pa canimaˈ ri e areˈ. Rumal cˈu ri Lokˈalaj Espíritu ru yoˈm chke, ketam chi ri Areˈ cˈo pa ri kanimaˈ.

1 JUAN 31¡Chiwilampeˈ! Ri Dios ka Tat sibalaj cujraj je riˈ chi u yoˈm chke chi cäbix ralcˈual ri Dios chke. Are cˈu kas tzij waˈ. Rumal riˈ ri winak ajuwächulew man cäquichˈob taj jas ka banic rumal chi man kas quetam tä u wäch ri Dios. 2Lokˈalaj tak kachalal, ya uj ralcˈual ri Dios, mäjaˈ cˈu kˈalaj jas ri cujel na. Ketam cˈut chi aretak cäpe ri Jesucristo, cukˈalajisaj cˈu rib chkawäch, cujjunamataj na rucˈ ri Areˈ rumal chi cäkil na u wäch ri Jesús jas ri kas u banic. 3Jachin cˈu ri cuˈl u cˈux chrij ri Cristo chi je waˈ quel na aretak cäpe ri Areˈ, cuban na chˈajchˈoj che ri ranimaˈ, jeˈ jas ri Jesucristo kas chˈajchˈoj ranimaˈ ri Areˈ. 4Jachin cˈu ri cämacunic, man cäniman tä riˈ che ru Lokˈ Pixab ri Dios, are ajchakˈ mac riˈ rumal chi ri mac are ru xalkˈatixic ri Pixab. 5Ri ix iwetam chi ri Jesucristo xpe waral cho we uwächulew che resaxic ri ka mac. Ri Areˈ cˈut, man cˈo tä jubikˈ u mac. 6Apachin cˈu ri xa jun rucˈ ri Cristo, man cutakej tä macunic riˈ. Apachin jun ri cutakej macunic, man cojoninak tä riˈ che ri Cristo, man kas retam tä u wäch ri Areˈ. 7¡Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, chiwilaˈ chi cˈo jun mixsubuwic! Jachin cˈu ri cuban ri kas jicom, ri kas utz pa ru cˈaslemal, kas jicom ranimaˈ ri winak riˈ, jeˈ jas ri Cristo, are jicom ranimaˈ ri Areˈ. 8Jachin cˈu ri cutakej cämacunic, ralcˈual ri Itzel waˈ. Macuninak cˈu ri Itzel petinak lok. Xa cˈu rumal waˈ xpe ri Cristo ru Cˈojol ri Dios cho we uwächulew chusachic u wäch ru banom ri Itzel. 9Ri kas ralcˈual ri Dios man cutakej tä riˈ ru banic ri mac rumal chi yoˈm u cˈaslemal rumal ri Dios. Man cäcowin tä riˈ cutakej u banic ri mac, rumal chi kas tzij are ralcˈual ri Dios. 10Kˈalaj riˈ jachin tak e ralcˈual ri Dios, jachin cˈu tak e ralcˈual ri Itzel. Ri winak ri man cuban tä ri kas utzil, ri man craj tä ri rachalal, man ralcˈual tä ri Dios riˈ. 11Are cˈu waˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri i tom petinak lok, chi cäkaj kib ri jun rucˈ ri jun chic. 12Jeˈ mäkaˈno jas ri xuban ri a Caín. Rumal chi are ralcˈual ri Itzel, xucämisaj ru chakˈ. ¿Jas cˈu che xucämisaj? Je riˈ xubano rumal chi are ri a Caín tajin cuban ri etzelal, are cˈu ru chakˈ tajin cuban ri utzil. 13Kachalal, micajmaj waˈ we quetzelax i wäch cumal ri winak ajuwächulew. 14Ri uj ketam chi uj elinak chic pa ri cämical re ri ojer ka cˈaslemal, uj cˈo chi cˈu pa ri kas cˈaslemal ri cuya ri Dios. Kˈalaj waˈ rumal chi kas tzij quekaj ri kachalal. Jachin cˈu ri man craj tä ri rachalal cˈä cˈo riˈ pa ri ojer u cˈaslemal, jeˈ ta ne cäminak riˈ. 15Apachin ri cäretzelaj u wäch ri rachalal, are jun cämisanel riˈ cho ri Dios. Ri ix cˈut iwetam chi man cˈo tä jun cämisanel cˈo ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic pa ranimaˈ. 16Ri uj ketam riˈ jas u banic aretak jun winak kas craj jun winak chic, rumal chi ri Cristo sibalaj xujraj, xuya cˈu rib pa cämical rumal kech uj. Je riˈ ri uj xukujeˈ rajwaxic cäkaya kib pa cämical rumal quech ri kachalal. 17Je cˈu riˈ, jachin ri cˈo ri cajwataj che ru cˈaslemal waral cho we uwächulew, cäril cˈu ri rachalal chi cˈo u rajwaxic, te cˈu riˈ man cuya tä jubikˈ re ri rajwaxic che, ¿a tzij lo riˈ chi kas craj ri Dios rucˈ ronojel ranimaˈ? ¡Man kas tzij tä riˈ! 18¡Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, mekaj ri kachalal xak chkachiˈ! Xane rajwaxic cäkacˈut rucˈ ru banic utzil chi kas tzij quekaj ri kachalal. 19Je riˈ cuyaˈ cäketamaj chi ri uj kas tzij ri cäkatzijoj, xukujeˈ chi ri uj, uj rech ri Kas Tzij, man rajwaxic tä cˈut cäkaxej kib cujoc chuwäch ri Dios: 20We cäkanaˈ pa kanimaˈ chi cˈo mac ri kaˈnom, man rajwaxic taj cäkaxej kib rumal chi ri Dios cˈo na u chukˈab chuwäch ri kanimaˈ, retam cˈu ronojel ri ka chomanic, ronojel ri cäkaˈno. 21Je riˈ, lokˈalaj tak kachalal, we cäkanaˈ pa ri kanimaˈ chi man cˈo tä mac ri kaˈnom, man rajwaxic tä riˈ cäkaxej kib cujoc chuwäch ri Dios. 22Ri Areˈ cˈut cuya na chke apachique ri cäkaj cäkataˈ che, rumal chi tajin quekanimaj ru takanic, xukujeˈ tajin cäkaˈno jachique ri utz cäril wi ri Areˈ. 23Are cˈu waˈ ru takanic ri Dios, chi cujcojon che ri Jesucristo ru Cˈojol, xukujeˈ chi cäkaj kib ri jun rucˈ ri jun chic jas ri uj u takom wi. 24Jachin tak ri cäquinimaj ri cätakan wi ri Areˈ, xa e jun riˈ rucˈ ri Dios, xukujeˈ ri Dios kas cˈo pa canimaˈ ri e areˈ. Rumal cˈu ri Lokˈalaj Espíritu ru yoˈm chke, ketam chi ri Areˈ cˈo pa ri kanimaˈ.

1 JUAN 51Jachin ri cucojo chi ri Jesús are ri Cristo ri Toˈl Ke, ralcˈual ri Dios riˈ. Jachin ri lokˈ ri qui tat jujun acˈalab chuwäch, xukujeˈ e lokˈ riˈ chuwäch ri ralcˈual ri tataˈ. 2Aretak cäkaj ri Dios, xukujeˈ cäkanimaj ru Pixab, cäketamaj cˈu riˈ chi quekaj ri ralcˈual ri Dios. 3We jun winak craj ri Dios, quel cubij waˈ chi cunimaj ru Lokˈ Pixab ri Areˈ. Ru takanic ri Dios cˈut, man cˈäx tä qui nimaxic. 4Jachin cˈu ri kas ralcˈual ri Dios cächˈacan na puwiˈ ronojel ri man utz taj rech ruwächulew. We kas cujcojon che ri Dios, cujcowinic cujchˈacan na puwiˈ ronojel ri man utz taj ajuwächulew. 5Xak xuwi ri jun ri cucojo chi ri Jesús are u Cˈojol ri Dios, cäcowinic cächˈacan na puwiˈ ronojel ri man utz taj re ruwächulew. 6Ri Jesucristo xpe cho ruwächulew, xkˈalajin cˈu waˈ chi are u Cˈojol ri Dios aretak xban u kasnaˈ, xukujeˈ aretak xcämisaxic, xel cˈu u quiqˈuel. Man xuwi taj xkˈalajin waˈ aretak xban u kasnaˈ, xane rumal ri joron re ri kasnaˈ xukujeˈ rumal ru quiqˈuel ri xelic aretak xcämisaxic. Ri Lokˈalaj Espíritu are xkˈalajisan waˈ rumal chi ri Lokˈalaj Espíritu xak xuwi cubij ri kas tzij. 7E oxib ri e cˈo pa ri caj ri cäquikˈalajisaj ri kas tzij: ri ka Tat, ri u Tzij, xukujeˈ ri Lokˈalaj Espíritu rech ri Dios. We oxib riˈ xa jun ri cäquikˈalajisaj. 8Xukujeˈ oxib ri e cˈo cho ruwächulew ri cäquikˈalajisaj ri kas tzij: ri Lokˈalaj Espíritu rech ri Dios, ri joron re ri kasnaˈ, xukujeˈ ru quiqˈuel ri Cristo. We oxib riˈ junam ri qui kˈalajisanic. 9Ri uj cäkacoj ri qui tzij ri winak chrij ri xquilo, xukujeˈ chrij ri xquito. Nim cˈu na u banic ri xukˈalajisaj ri Dios chrij ri Cristo ru Cˈojol. 10Jachin ri cäcojon che ru Cˈojol ri Dios, u cojom riˈ pa ranimaˈ jas ri xubij ri Dios chrij ri Cristo ri u Cˈojol. Jachin cˈu ri man cäcojon tä che ri Dios u banom riˈ chi ri Dios xak Areˈ banal tzij rumal chi man u cojom tä ri xukˈalajisaj ri Dios chrij ri Cristo ru Cˈojol. 11Are waˈ ri xukˈalajisaj ri Dios, chi ri Areˈ u yoˈm ka cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. We cˈaslemal riˈ cäkarik na waˈ rucˈ ri u Cˈojol ri Areˈ. 12Jachin ri cˈo ru Cˈojol ri Dios pa ranimaˈ cˈo u cˈaslemal riˈ. Jachin cˈu ri man cˈo tä ru Cˈojol ri Dios pa ranimaˈ man cˈo tä u cˈaslemal riˈ. 13Nu tzˈibam bi waˈ we wuj riˈ chiwe, ix riˈ ri ix cojoninak che ru Cˈojol ri Dios, rech kas quiwetamaj chi cˈo na i cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. 14Cuˈl cˈu ka cˈux chrij ri Dios chi apachique ri cäkaj cäkataˈ che, cutatabej na waˈ ri cäkabij che, we are u rayibal ri Areˈ. 15We ketam chi ri Dios cujuto aretak cäkaˈn orar, ketam riˈ chi cuya chke ri cäkataˈ che. 16We cˈo jun cäril ri rachalal cäkaj pa jun mac ri man cäcˈaman tä bi pa ri cämical, rajwaxic riˈ cuban orar puwiˈ. Je riˈ ri Dios cuya na u cˈaslemal ri kachalal. Are waˈ ri cäban chque ri quekaj pa ri mac ri man cäcˈaman tä bi pa ri cämical. Cˈo cˈu mac ri cäcˈaman bi pa ri cämical, man quinbij tä cˈut chi quiban orar rech cäsachtaj waˈ we mac riˈ. 17Ronojel u wäch etzelal, are mac riˈ. Cˈo cˈu mac ri man cäcˈaman tä bi pa ri cämical. 18Ketam chi jun kas ralcˈual ri Dios man cutakej tä macunic, rumal chi ru Cˈojol ri Dios are cächajin che, man cäcowin tä ri Itzel chubanic cˈäx che. 19Ri uj ketam chi uj rech ri Dios, conojel cˈu ri winak ajuwächulew e cˈo pu kˈab ri Itzel. 20Ketam cˈut chi ri u Cˈojol ri Dios petinak cho ruwächulew, u yoˈm cˈu ri ka noˈj rech cäketamaj u wäch ri kas Dios. Ri uj, xa uj jun rucˈ ri Dios. Quel cubij waˈ chi xa uj jun rucˈ ri Jesucristo ru Cˈojol. Are cˈu waˈ ri kas Dios, cuya cˈu ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. 21Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, ¡chitasa iwib chquij tak ri dioses ri man kas e Dios taj! Amén.

http://www.bible.is/QUTIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário