domingo, 1 de novembro de 2015

Jọn eyi adasi: OBOLOJọn eyi adasi 11Eji ekige inu òfolek Ikọ eyi Ugwem. Ikọ eyi Ugwem yi ìkukup bene me ibebene, sabum enirom linyọn̄. Eji mîsa utọn̄ kiji inọ Ikọ ya, mè isa chieen̄ kiji ikpọ, mè imun̄. Eji mîsa si ubọk kiji ichak me lek Ikọ eyi Ugwem ya. 2Ugwem yi îkana ebilene, eji esasa chieen̄ kiji imun̄, mè ikeke ata-ikọ inyi, mè isa me ikeya ikitumu ikọ òfolek kan̄ inyi enyi. Ugwem yi ìre ugwem ikakaan̄ge itata. Ọmọ melek Awaji Ute ekup sabum ọmọ onikana isibi me isi kiji. 3Me atikọ, îre inu eji esabe utọn̄ kiji inọ, mè isa chieen̄ kiji imun̄ ke eji ekikpa si inyi enyi, inyi enyi egọọk eji egbaan̄ inu erọ. Eji melek Awaji Ute mè ogwu Gwun̄ Jisọs Karais ekigbaan̄ inu irọ. 4Eji ekige ikpa yi ijet enyi, inyi enyi egọọk eji egbaan̄ inu erọ, mè eji esa me ikeya ekaan̄ ojot ojot unwọọn̄. 5Mgbọ keyi, etip eji enọbe me otu kè Jisọs, mè isa inilook enyi ìre ikeyi: Awaji ìre utoon̄, kpunu udun geege me emen kan̄. 6Eya orọ, ire eji ibe ke eji ekigọọk Awaji igbaan̄ inu irọ, mè iyaka ikiluk ugwem me emen udun, eji ekikan̄ ataak. Ubọk irọ inu kiji ìkare eyi atikọ. 7Ire, ire eji ikije me emen utoon̄, kubọk Awaji me lek kan̄ okupbe me emen utoon̄, ìsibi ibe ke eji mêkigbaan̄ irọ inu melek ebi melek kiji. Mgbọ ya si, eje kè Jisọs Karais, Gwun̄ Awaji, môkigwọk otutuuk ijo kiji isan̄a, mè ikirọ inyi eji etana me isi Awaji. 8Ire eji ibe ke kpunu ijo inu me emen ugwem kiji, eji ekifiaan̄ lek kiji. Atikọ ìkakup me emen kiji. 9Ire, ire eji itumu ijo kiji isibi, Awaji môtele ijo kiji inyi eji, mè igwọk otutuuk ijo irọrọ geelek isan̄a eji me lek, inyi eji etana me isi kan̄, mije, Awaji ìkakitele irọrọ ikọ kan̄ geelek iso. Ọmọ si ìre ogwu òkirọ inu òtatat mgbọ geelek. 10Ire eji ibe ke eji kperọ ijo inu, eji ekigwen Awaji ogwu ataak. Ikọ kan̄ si ìkakup me emen ugwem kiji.

Jọn eyi adasi 21Nsabọn n̄a, ǹkige ikpa yi ijet enyi, inyi enyi ekarọ ijo inu. Ire, ire ikaan̄ ogwu irọ ijo inu, eji mîkaan̄ ogwu òkitumu ikọ ibot kiji me isi Awaji Ute. Ene ya ìre Jisọs Karais, Ogwu Ata Irọrọ. 2Ọmọ ore ogwu esabe igwa ngwugwa iben unaan̄-ejit Awaji isan̄a, mè isiki Awaji ejit, inyi itele ijo kiji inyi eji. Ìkare mije ijo inu eyi kiji gaalek, îre si mije ijo inu otutuuk ebilene me linyọn̄ erọbe. 3Ire eji ikirọ otutuuk inu Awaji obe eji erọ, eji mêsa me ikeya iriọọn̄ ibe ke eji mîriọọn̄ Awaji me atikọ. 4Ire ene ikibe ke ọmọ îriọọn̄ Awaji, ire, ìkakirọ otutuuk inu Awaji obe erọ, ene ya ìre ogwu ataak. Kpunu atikọ geege me emen kan̄. 5Ire, ene geelek òkirọ ikọ Awaji, imumechieen̄ Awaji îsi ikwaan̄ ojot ojot me emen ugwem ene ya me atikọ. Ubọk eji ekisa iriọọn̄ ibe ke eji melek Awaji ekigbaan̄ inu irọ ìre ikeyi: 6Ene geelek òbe ke ọmọ melek Awaji ekigbaan̄ inu irọ, ene ya ìkaan̄ iluluk ugwem kubọk Jisọs Karais olukbe. 7Ebi une n̄a ebi mmun̄be me chieen̄, ikan keyi nkige ijet enyi ìkare ayaya ikan. Îre oka ikan ya eyi enyibe enyi bene me okpa otu mgbọ enyi enọbe ata etip. Oka ikan yi ore etip ya eyi enyi ewuukbe lek inọ. 8Ire, ubọk geelek si, ikan yi ìre aya ikan. Ugwem Karais olukbe, mè ubọk enyi si ekiluk ugwem kinyi, îjeen̄ ibe ke ayaya ikan yi òkisi ikwaan̄ me atikọ. Mije, ubọk irọ inu eyi emen udun òkiraka, atata utoon̄ ya si îra iwuuk lek ibene ikitoon̄. 9Eya orọ, ene geelek òbebe ke ọmọ ìkup me emen utoon̄ ya, mè iyaka ikicha gwun̄ Nte kan̄ me emen Karais, ene ya ìkup si me emen udun̄. 10Ene geelek òmama gwun̄ Nte kan̄, ene ya ìkiluk me emen utoon̄. Kpunu inu geege òkup me emen ugwem kan̄ eyi òborọ inyi ọmọ inan̄a irọn̄ inin̄ me ijo inu. 11Ire, ene geelek òchacha gwun̄ Nte kan̄ ìkup me emen udun, mè ikinyinya ikana me emen udun ya. Ìkakiriọọn̄ ere îkije isi, mije, udun̄ ya îtap ọmọ ǹnàan̄. 12Nsabọn n̄a, ǹkige ikpa yi ijet enyi, inyi enyi eriọọn̄ ibe ke Awaji îtele ijo kinyi inyi enyi sa me erieen̄ kè Karais. 13Enyi ebi ugane me emen ichechieek, ǹkige ikpa yi ijet enyi, mije, enyi mîriọọn̄ ọmọ ogwu òkukup bene me ibebene sabum enirom linyọn̄. Enyi nsabọn irieen̄ me emen ichechieek, ǹkige ikpa yi ijet enyi, mije, enyi mîtim ikpan̄ ogwu ijo ya, òrere Yọk. 14Nsabọn n̄a, ǹge ikpa yi ijet enyi, mije, enyi mîriọọn̄ Awaji Ute. Enyi ebi ugane, ǹge ikpa yi ijet enyi si, mije, enyi mîriọọn̄ ọmọ ogwu òkukup bene me ibebene sabum enirom linyọn̄. Enyi nsabọn irieen̄, ǹge ikpa yi ijet enyi, mije, enyi mînye lek, ikọ Awaji obabia si me emen kinyi, enyi esasa me ikeya itim ikpan̄ ogwu ijo ya, òrere Yọk. 15Ikama linyọn̄ keyi! Ikamama si otutuuk inu geelek òkup me linyọn̄. Ene geelek òkima linyọn̄ keyi ìkpokọt ima Awaji Ute. 16Mije, inu geelek òkup me linyọn̄, bene me ijo ulọk eyi akpalek, mè ulọk inu chieen̄ ene okimun̄, re lek isasa inu eyi ugwem keyi ikigugo lek, otutuuk inu chi geelek ìnan̄a me linyọn̄ keyi, ìkanan̄a me ubọk Awaji. 17Linyọn̄ keyi, mè otutuuk ijo ulọk kan̄ geelek, ìboraraka isan̄a kpai. Ire, ene geelek òkirọ inu Awaji okiweek môluk ugwem ire mgbọ ikakaan̄ge itata. 18Nsabọn n̄a, mgbọ keyi ìre òta mgbọ. Enyi mîwuuk lek inọ ibe ke ogwu ochicha kè Karais mônu. Mgbọ keyi, owuwa ebi ochicha kè Karais mîra inu. Eyiyi ke eji esa iriọọn̄ ibe ke òta mgbọ ire eyi. 19Îre me etete kiji ke ife chi enan̄a isibi. Me mgbọ ema ekupbe melek kiji, ema kpere ebi kiji me otutuuk ejit kiban̄. Eya orọ ema esibibe itele eji. Mebe ke ema ìre ebi kiji me atikọ, kè ema èkup melek kiji si. Ire, isisibi eyi ema esibibe itele eji îjeen̄ me atikọ ibe ke ema kpere ebi kiji. 20Ire enyi, Ogwu Òkup Mbuban îwuuk lek inyi enyi Ekwukwu Mbuban. Mije keya, enyi otutuuk ene mîriọọn̄ atikọ. 21Eya orọ, ǹkage ikpa yi ìjet enyi kubọk enyi kperiọọn̄ atikọ. Ire, ǹkige ikpa yi ijet enyi, mije, enyi mîriọọn̄ atikọ, melek si, mije, ataak ìkakikup me emen atikọ. 22Mgbọ keyi, ìre ekene ore ogwu ataak ya? Îre ogwu òkitumu ibe ke ìkare Jisọs ore Karais ya. Ene ya ogwu òkitumu ikọ keyi ore ogwu ochicha kè Karais ya ogwu òjijit Awaji Ute, mè ijit si ogwu Gwun̄. 23Ene geelek òjijit Awaji Ute îjit si ogwu Gwun̄. Ene geelek òbọbọkọ Gwun̄ Awaji itap, îbọkọ si ogwu Ute itap. 24Eya orọ, ìmun̄ ibe ke enyi mîtet inu cha enyi enọbe bene me adasi mgbọ enyi enọbe ikọ Awaji ikaan̄ me emen kinyi. Mije, ire enyi itet inu cha ikaan̄ me emen ejit kinyi, enyi mêluk me emen Gwun̄ ya, mè emen ogwu Ute si. 25Eyiyi ore use ya eyi Karais ochieekbe eji ibe ke ọmọ mônyi eji ugwem eyi ikakaan̄ge itata. 26Îre mije ife cha ìkiweek isasa enyi ije ilọ oniin̄ ke nkige otutuuk inu chi ijet enyi. 27Eyi kinyi, Ekwukwu Mbuban Karais onyibe enyi ọmọ òwa me emen kinyi olukbe. Eya orọ, ìkayaka ìkup me uyọt ibe ofifi ene geege inijeen̄ enyi inu geege. Ire, ike Ekwukwu Mbuban ya okijeen̄ enyi otutuuk inu, ìkirọ si inu geelek îkijeen̄ enyi, mè ìsa me ikeya ìkup me emen kè Karais. Mije, inu Ekwukwu Mbuban ya okijeen̄ enyi ìre atata, ìkare eyi ataak. 28Iin̄, nsabọn n̄a, ìkeke ìnye me emen kè Karais, inyi ejit kiji inye me mgbọ Karais môkpọkbe inu, mè esip ikatet eji me isi kan̄. 29Enyi mîriọọn̄ ibe ke ọmọ ìre ogwu ata irọrọ. Eya orọ, ìriọọn̄ si ibe ke ogwu geelek òkirọ ata irọrọ ìre gwun̄ kan̄.

Jọn eyi adasi 31Ìkpọ-nu ubọk Awaji Ute osabe imun̄ eji me chieen̄ enenen, mè itele ibe ekegwen eji bọn Awaji. Iin̄, eji ìre bọn Awaji me atikọ si. Ebi linyọn̄ kperiọọn̄ ebi eji erebe, mije, ema kperiọọn̄ Awaji. 2Atata bọn Nte n̄a, me mgbọ keyi, eji ìre bọn Awaji. Eji kperiọọn̄-nu ubọk eji ebekup me mgbọ òkup me isi. Ire, eji mîriọọn̄ ibe, Karais isigwu ikom inu, ke eji ebekup ubọk ọmọ okupbe. Mije, eji mêmun̄ ọmọ isi mè isi, mè imun̄ otutuuk ubọk ọmọ okupbe. 3Ene geelek òkakaan̄ ikpọchieen̄ òkup ikeyi me lek kè Karais ìkiluk ugwem òtatana me isi Awaji, kubọk Karais me lek kan̄ otanabe me isi Awaji. 4Ene geelek òkirọ ijo inu ìkifiat ikan Awaji, mije, ijo inu ìre ifafiat ikan Awaji. 5Enyi mîriọọn̄ ibe ke Karais ìnu me linyọn̄ keyi inyi ọmọ inibeme otutuuk ijo kiji isan̄a. Kpunu ijo inu geege me emen kan̄. 6Eya orọ, ene geelek òkiluk ugwem me emen Karais ìkakikpọkpọ ìkirọ ijo inu. Ogwu geelek òkpọkpọ ikirọ ijo inu, ene ya ìkamun̄ Karais me emen ugwem kan̄, ìkarọriọọn̄ si ogwu Karais orebe. 7Atata nsabọn n̄a, ikachieek ibe ene geege ifiaan̄ enyi. Ogwu geelek òkirọ inu òtatat, ene ya ìre ogwu ata irọrọ, kubọk Karais me lek kan̄ si orebe ogwu ata irọrọ. 8Ogwu geelek òkirọ ijo inu ìre ogwu eyi Yọk, mije, Yọk ìre ogwu òkirọ ijo inu bene me ibebene. Me atikọ, inu òrọrọ inyi Gwun̄ Awaji inu me linyọn̄ ìre inenijijaka ikwaan̄ Yọk. 9Ogwu geelek òrere gwun̄ eyi Awaji ìkakikpọkpọ ìkirọ ijo inu mgbọ geelek, mije, mfut ugwem eyi Awaji ọmọ òwa me emen kan̄. Eya orọ, ọmọ ìkpokọt ikirọ ijo inu, mije, ọmọ ìre gwun̄ Awaji. 10Ubọk eji ekisa iriọọn̄ ebi ìrere bọn Awaji mè ebi ìrere bọn Yọk ìre ikeyi: Ene geelek ogwu ìkakirọ inu òkineme Awaji, ene ya ìkare gwun̄ Awaji. Ubọk yaage si, ogwu geelek ikamage gwun̄ Nte kan̄ me emen ichechieek, ene ya si ìkare gwun̄ Awaji. 11Etip enyi enọbe bene me ibebene ìre ikeyi: Eji ekemun̄ lek kiji me chieen̄. 12Eji ekakup kubọk Ken ogwu òkakana ire ogwu eyi Yọk, mè ikpan̄ ogwu ngwan̄. Ìre mije keke ke Ken okpan̄ ogwu ngwan̄? Îre mije ubọk ikwaan̄ kan̄ orebe ijijo me isi Awaji, eyi ogwu ngwan̄ orere eyi ata irọrọ me isi Awaji, eya orọ îkpan̄be ogwu ngwan̄. 13Bọn Nte n̄a, ire ebi linyọn̄ icha enyi, ikachieek ibe ike enyi chieen̄. 14Eji mîriọọn̄ ibe ke eji mîsibi itele mkpa, mè iraka inin̄ me ugwem, mije, eji mîmun̄ bọn Nte kiji me chieen̄. Ene geelek ogwu ìkakimun̄ ene me chieen̄, ene ya îbia me emen mkpa. 15Ene geelek òchacha gwun̄ Nte kan̄ ìre ogwu òkpan̄-ene. Enyi mîriọọn̄ si ibe ke ogwu òkpan̄-ene ìkakaan̄ ugwem ikakaan̄ge itata me emen kan̄. 16Ubọk eji ekisa iriọọn̄ inu atata imumechieen̄ orebe ìre ikeyi: Jisọs Karais îsa ugwem kan̄ igwa ngwugwa me ibot kiji. Mije keya, îgbe si ibe eji esa ugwem kiji egwa ngwugwa me ibot bọn Nte kiji. 17Ìkpọ-nu! Ire ene ge ogwu òbọbọọn̄ ubọọn̄ me linyọn̄ keyi imun̄ ogwu ngwan̄ me emen una, mè ijit ikakaan̄ ejit nsan me lek, ìre imumechieen̄ Awaji ìjeje ikup me emen òjelek ogwu òkup ikeya? 18Eya orọ, atata nsabọn n̄a, eji ekakima ene me ikọ otu gaalek mè otu alọm ikike. Eji ekema ene me ubọk irọ inu, mè atikọ. 19Mije, ikeyi ke eji ekisa iriọọn̄ ibe ke eji ìre ebi eyi atikọ. Ikeyi si ke ejit kiji okisa isiki me isi Awaji 20mgbọ geelek ejit kiji ofieekbe eji ikọ. Mije, Awaji îmin igak ejit kiji, mè iriọọn̄ si otutuuk inu geelek. 21Eya orọ, atata bọn Nte n̄a, ire ejit kiji ìkafieek eji ikọ, ukpook ìkpotet eji ikekeke me isi Awaji. 22Eji mêbọkọ si otutuuk inu geelek eji ebeekbe me ubọk kan̄, mije, eji mîkisun̄ ikan kan̄, mè ikirọ inu òkineme ọmọ. 23Ikan kan̄ ìre ikeyi: Ìbe mè eji echieek me lek erieen̄ Gwun̄ kan̄ Jisọs Karais, mè ekemun̄ bọn Nte ogbo kiji me chieen̄, kubọk Karais obe eji ekerọ. 24Ene geelek òkisun̄ otutuuk ikan Awaji ìkiluk me emen Awaji, Awaji okekiluk si me emen kan̄. Ubọk eji ekisa iriọọn̄ ibe ke Awaji òwa me emen kiji okupbe ìre keyi: Eji ekisa me lek Ekwukwu Mbuban eyi Awaji onyibe eji iriọọn̄.

Jọn eyi adasi 41Ata ebi une n̄a, ikakpọkpọ ìkichieek me lek otutuuk ebi ìbe ke ema mîkaan̄ Ekwukwu eyi Awaji. Ire, ìkitọ ife chi ìkpọ, mè ìre Ekwukwu eyi Awaji ke ema ekaan̄ me atikọ. Mije, owuwa ebi nriran ataak mîkpọk iche ikana linyọn̄. 2Inu enyi mêsabe iriọọn̄ Ekwukwu eyi Awaji ìre ikeyi: Ene geelek òtutumu ibe ke Jisọs Karais înu me linyọn̄ me akpalek ebilene, ene ya îkaan̄ Ekwukwu eyi Awaji me emen kan̄. 3Ire, ogwu geelek ikatumuge ibe ke Jisọs înu me akpalek ebilene, ene ya ìkakaan̄ Ekwukwu eyi Awaji me emen kan̄. Ekwukwu keya ore ekwukwu eyi ogwu ochicha kè Karais, ogwu enyi enọbe ibe ke mônu me linyọn̄, mè inọ si ibe ke ọmọ òwa me linyọn̄ me mgbọ keyi. 4Ire, atata nsabọn n̄a, enyi ìre ebi eyi Awaji. Enyi mîra itim ikpan̄ ebi nriran ataak cha, mije, Ekwukwu Mbuban ogwu òkup me emen kinyi îmin, mè inye lek igak Yọk ogwu òkup me linyọn̄. 5Ebi nriran ataak cha ìre ebi linyọn̄ keyi. Ikọ geelek ema ekitumu ìre ikọ ebi linyọn̄. Eya orọ si ebi linyọn̄ ekigban̄ ikọ kiban̄. 6Eji ìre ebi eyi Awaji. Ene geelek òrọriọọn̄ Awaji, ogwa okigban̄ ikọ kiji. Ire, ene geelek ikarege ogwu eyi Awaji ìkakigban̄ ikọ kiji. Ikeyi ke eji ekisa iriọọn̄ Ekwukwu eyi atikọ, mè ekwukwu eyi ataak. 7Atata bọn Nte n̄a, eji ekemun̄ lek kiji me chieen̄, mije, imumechieen̄ ìnan̄a me ubọk Awaji. Ogwu geelek òkimun̄ ene me chieen̄ ìre gwun̄ eyi Awaji. Ene ya si îriọọn̄ Awaji. 8Ene geelek ogwu ìkakimun̄ ene me chieen̄, ene ya ìkariọọn̄ Awaji, mije, Awaji ìre imumechieen̄. 9Ubọk Awaji osabe ijeen̄ imumechieen̄ kan̄ me lek kiji ìre ikeyi: Îria ọkpọkpọ Gwun̄ ge kan̄ inu me linyọn̄ keyi, inyi eji enan̄a me lek kan̄ ekaan̄ ugwem ikakaan̄ge itata. 10Ìkare ibe ke eji emumun̄ Awaji me chieen̄, ire, Awaji omun̄ eji me chieen̄, mè iria ọkpọkpọ Gwun̄ ge kan̄ inu, inyi inibọkọ mkpukpe ijo inu kiji ibeme. Eyiyi ore imumechieen̄ me atikọ. 11Atata bọn Nte n̄a, ire Awaji imun̄ eji me chieen̄ ikeyi, îgbe ibe eji emun̄ si ebi melek kiji me chieen̄. 12Kpunu ogwu òrarak isa chieen̄ imun̄ Awaji. Ire, ire eji ikimun̄ lek kiji me chieen̄, ìsibi ibe ke Awaji ọmọ òwa me emen kiji olukbe; ke imumechieen̄ kan̄ si îso ifuk me emen kiji. 13Awaji înyi eji Ekwukwu Mbuban. Eyi ke eji esa iriọọn̄ ibe ke eji ekiluk ugwem me emen Awaji, mè iriọọn̄ si ibe ke Awaji òwa si me emen kiji. 14Eji mîsa chieen̄ imun̄ Gwun̄ Awaji, mè inan̄a me ikeya ikeke ata-ikọ ibe ke Awaji Ute îria ogwu Gwun̄ inu ibe inire Ogwu Unyan̄a inyi otutuuk ebi linyọn̄. 15Ene geelek òkitumu isibi ibe ke Jisọs ìre Gwun̄ Awaji, Awaji òwa me emen ugwem ene ya. Ene ya ìkiluk si ugwem kan̄ me emen Awaji. 16Sa me ikeyi ke eji esa iriọọn̄ imumechieen̄ Awaji okaan̄be me lek kiji. Eji mîchieek si me lek imumechieen̄ ya. Awaji ìre imumechieen̄. Ene geelek ogwu imumechieen̄ Awaji okisi ikwaan̄ me emen ugwem kan̄, ene ya ìkiluk ugwem me oniin̄ eyi Awaji, Awaji okekiluk si me emen ene ya. 17Imumechieen̄ Awaji ìso ifuk me emen kiji, inyi ejit kiji inye me mgbọ Usen Oyerebet Awaji ya môrebe. Mije, ugwem kiji me linyọn̄ keyi ìkup kubọk ugwem kè Karais. 18Kpunu ukpook geege me emen imumechieen̄. Ire, imumechieen̄ òsoso ifuk ìkilalap ukpook isan̄a, mije, ukpook ìkinan̄a me lek osusut eyi itip-oyerebet. Ene geelek òkitet ukpook, imumechieen̄ Awaji ìkaso ifuk me emen ene ya. 19Eji ekimun̄ Awaji mè ebilene me chieen̄, mije, Awaji odasi imun̄ eji me chieen̄. 20Ikaan̄ ogwu ikitumu ibe ke ọmọ îmun̄ Awaji me chieen̄, ire, mè ikicha gwun̄ Nte kan̄, ene ya ìre ogwu ataak. Mije, ire ene icha gwun̄ Nte kan̄ ogwu îkisa chieen̄ imun̄ mgbọ geelek, ìre ene ya ìbojeje ikọt ima Awaji ogwu ọmọ ikasage chieen̄ ìmun̄ mgbọ geege? 21Ikan Karais onyibe eji ìre ikeyi: Ene geelek òmumun̄ Awaji me chieen̄, ene ya ìkaan̄ imumun̄ si gwun̄ Nte kan̄ me chieen̄.

Jọn eyi adasi 51Ene geelek òchechieek ibe ke Jisọs ore Karais ya, ene ya ìre gwun̄ eyi Awaji. Ene geelek òmumun̄ nte gwun̄ me chieen̄, ìkpolọlọ imumun̄ si gwun̄ ene ya me chieen̄. 2Eji isimun̄ Awaji me chieen̄, mè ikirọ ikan kan̄, eya ke eji ekisa iriọọn̄ ibe ke eji mîmun̄ nsabọn Awaji me chieen̄. 3Irọrọ ikan Awaji ore imumun̄ Awaji me chieen̄. Ikan Awaji ìkayọt isusun̄, 4mije, gwun̄ eyi Awaji geelek îtim ikpan̄ linyọn̄. Îre ichechieek eji ekaan̄be me lek kè Karais ke eji esa itim ikpan̄ linyọn̄. 5Ìre ekene okikọt itim ikpan̄ linyọn̄? Îre ogwu òchechieek ibe ke Jisọs ìre Gwun̄ Awaji. Ogwa gaalek okikọt itim ikpan̄ linyọn̄. 6Jisọs Karais me lek kan̄ ore ogwu òjeje melek mun̄ eyi igwook-mun̄ kan̄, mè eje eyi mkpa kan̄ inu. Ìkaje melek mun̄ eyi igwook-mun̄ gaalek ìnu, ìje melek mun̄ mè eje inu. Ekwukwu Awaji ore ogwu ata-ikọ ibe ke inu yi ìre atikọ, mije, Ekwukwu Awaji me lek kan̄ ìre ogwu atikọ. 7Ebi ata-ikọ ita ekup. 8Ema ìre Ekwukwu Mbuban, mè mun̄ eyi igwook-mun̄ kan̄, mè eje eyi mkpa kan̄. Ebi ata-ikọ ita chi mîgbaan̄ ichieek me lek inu yaage. 9Ire eji ikibọkọ ata-ikọ eyi ebilene itap, îgbe ibe eji ebọkọ si ata-ikọ eyi Awaji eyi òmimin igak eyi ebilene etap. Mije, eyiyi ore ata-ikọ eyi Awaji onyibe òfo me lek Gwun̄ kan̄. 10Ene geelek òchechieek me lek Gwun̄ Awaji îkaan̄ ata-ikọ ya me emen ejit kan̄. Ogwu ikachieekge me lek ikọ ya Awaji otumube, ìkigwen Awaji ogwu ataak, mije, ene ya ìkabọkọ ata-ikọ eyi Awaji otumube òfolek ogwu Gwun̄ ìtap. 11Ata-ikọ ya ìre ikeyi: Awaji înyi eji ugwem ikakaan̄ge itata. Ugwem ya ìkup me emen ogwu Gwun̄. 12Eya orọ, ogwu geelek òkakaan̄ Gwun̄ ya îkaan̄ ugwem ikakaan̄ge itata. Ire, ogwu ikakaan̄ge Gwun̄ Awaji ìkakaan̄ ugwem ikakaan̄ge itata. 13Ǹkige inu chi ijet enyi ebi ìchechieek me lek erieen̄ Gwun̄ Awaji, inyi enyi eriọọn̄ ibe ke enyi mîkaan̄ ugwem ikakaan̄ge itata. 14Ejit kiji înye me isi Awaji, mije, eji mîriọọn̄ ibe ke Awaji îkinọ eji ida mgbọ geelek eji ekibeek ọmọ inu itat me lek nkeek kan̄. 15Ike eji eriọọn̄be ibe ke Awaji îkinọ eji ida mgbọ geelek eji ekibeek ọmọ inu, eji mîriọọn̄ si ibe ke eji mêbọkọ inu geelek eji ebeekbe me ubọk kan̄. 16Ire ikaan̄ gwun̄ Nte òmumun̄ ogwu ngwan̄ okirọ ijo inu eyi kposabe mkpa inu, ene ya iriaak uriaak me ibot ogwu ngwan̄ ya, ke Awaji mônyi ogwu ngwan̄ ya ugwem. Ǹkitumu ikọ keyi ibak otutuuk ebi ìrọrọ ijo inu eyi kposabe mkpa inu. Îkaan̄ ijo inu eyi òkisa mkpa inu. Ìkare òjelek ijo inu keya ke mbe enyi eriaak uriaak me lek. 17Irọrọ geelek eyi ikatatge ìre ijo inu. Ire, îkaan̄ ijo inu eyi ìkakisa mkpa ìnu. 18Eji mîriọọn̄ ibe ke ene geelek òrere gwun̄ Awaji ìkakikpọkpọ ìkirọ ijo inu otutuuk mgbọ, mije, îre Karais Gwun̄ Awaji okichit ene ya. Mije keya, ogwu ijo ya, òrere Yọk, ìkpokọt ichak ene ya ubọk me lek. 19Eji mîriọọn̄ ibe ke eji ìre bọn eyi Awaji, mè iriọọn̄ si ibe ke otutuuk ebi linyọn̄ keyi ebi ekariọọn̄ge Awaji ekup me irak ubọk ogwu ijo ya, òrere Yọk. 20Eji mîriọọn̄ si ibe ke Gwun̄ Awaji înu, mè inichili eji chieen̄, inyi eji ekọt eriọọn̄ Awaji ogwu òrere atata Awaji. Me mgbọ keyi, eji ekiluk me emen Awaji ya ogwu òrere atata Awaji. Eyi ìsibi ibe ke eji ekiluk me emen Gwun̄ kan̄ Jisọs Karais. Ọmọ ore atata Awaji ya, mè ire si ugwem ikakaan̄ge itata ya. 21Eya orọ, nsabọn n̄a, ìsan̄a lek kinyi me lek mkpọmfaka.

http://www.bible.is/ANNWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário