domingo, 7 de fevereiro de 2016

1 JƆN: VAGLA1 JƆN 11Wiŋᴐᴐlii bɛllɛ du de di lii lugli la di dᴐᴐ miibᴐᴐ. Yaa faa wettoo di nuu u loobii di kaa wer nau di faa ra binnuu di wer kpa nonee gba di faa ra gbᴐgzuu. 2Kᴐraawiizi kpa u Wiŋᴐᴐlii la n dᴐᴐ miibᴐᴐ labuu di bagli yaa, yaa nau di ɛɛ u daansɛɛ ra tɛɛ ia di ra ŋᴐ u wia ii be lugᴐ Kᴐraawiizi Miibᴐᴐ la n waa tuŋ di du u be saŋa maa la jaa ba yaa benii yaa nau. 3Yaa ŋᴐ ya bagli iabuu u wiɛɛlaa la maa yaa n nawɛɛ ani gunla maa yaa n nuuwɛ ge yáa ni ii maa wer ɛɛ kpaŋ wia naa biini. Yaa ni Kᴐraawiizi ni u bie Yeesu Kristo maanii ɛɛ kpaŋ. 4Yaa ra nyiŋŋuu yaa maa bᴐra sᴐᴐni werge maa di ga tuŋ. Awiarɛ yaa sɛbi wia naa di ra tɛɛ ia. 5Kᴐraawiizi wia la um bagli yaa yaa ge ra bagli ia la, aabuu keŋ. Kᴐraawiizi maa ɛɛ bᴐchaannɛ. Bᴐbiri maa waa hore u be. 6Di yaa ŋᴐ yaa nuu dᴐᴐ nuukpannɛ, ka ᴐᴐ ra hum bᴐbiri huma, karaa yaa ra kanni. Yaa waa wibii dᴐᴐwɛ. 7Ama di yaa ᴐᴐ huuhzi biini di ra la alugᴐ kennaa Kᴐraawiizi n ᴐᴐ chaani naa, yaa ni yaa dᴐŋa hina daŋ wer dᴐᴐ nuukpaŋ, Kᴐraawiizi bie Yeesu chal wer chag yaa wichᴐgaa maa yaa ni di ha. 8Di yaa ŋᴐ yaa waa wichᴐgaa maa dᴐᴐwɛ yaa ni, yaa hinaarɛ yaa ra dar. Yaa waa wibii dᴐᴐwɛ. 9Ka di yaa ra sɛɛ chᴐgri, Kᴐraawiizi daŋ gil yaa wichᴐgaa tɛɛ yaa di lizi a doŋa maa yaa ni di ha. Yaa zummᴐ lugᴐ u daŋ ɛɛ guŋ tɛɛ yaa, dikuu bɛɛwiai, u wia dᴐᴐ wibiire. U wia maa ge kaa deŋli. 10Di yaa ŋᴐ yaa waa wichᴐgaa maa ra ɛɛ, amᴐ yaa ra yir Kᴐraawiizii kara hiŋ. U wiŋᴐzi waa hore yaa bampiree.

1 JƆN 21N biizi, n na sɛbi wia naabuu n tɛɛ ia ií ra ᴐm wichᴐgaa ɛɛi. Ama di ii wa foroo ɛɛ wichᴐgaa, yaa dᴐᴐ nɛr la n niŋ fᴐrgi yaa mɛɛ Kᴐraawiizii di tɛɛ yaa. Waabuu u biinanii Yeesu Kristo la. 2Waabuu siuwɛ dikuu yaa wichᴐgaa wia ú lizi Kᴐraawiizi baaŋ yaa ni. Yaa bɛŋ wichᴐgaa wia lɛi u kuu siu. Durnya maa wichᴐgaa wiarɛ u kuu siu. 3Kenne ya wer zum nɛnnɛ lugᴐ yaa zum Kᴐraawiizii. Di yaa wetto di ra hiŋ u nuuzi la, yaa zumuubuu. 4Hinla maa n niŋ ŋᴐ lugᴐ i zum Kᴐraawiizii, ka haa u nuuzi la ra hiŋ, karaa i ra kanni. Haa wibii dᴐᴐwɛ. 5Ka hinla n wette di ra hiŋ u nuuzi la, hinuu zum Kᴐraawiizi di nᴐŋŋuu nɛnnɛ di ga tuŋ. Di yaa ra hiŋ guŋ, yaa daŋ zum lugᴐ yaa nuu ɛɛ kpannɛ wibii maa. 6Di hinla maa ŋᴐ i ni Kᴐraawiizi ɛɛ kpannɛ, í ra hiŋ gunla u bie Yeesu n faa ra hiŋ la. 7N biinᴐŋŋaa, widaulifalii lɛi n sɛbi di ra tɛɛ ia filaŋkeŋ naa. Ubinii la iiŋ faa nuuwɛ lugli labuu haa. 8Ka a kaa ɛɛu lugᴐ widaulifaliirɛ, dikuu bɛɛwiai, Yeesu gillᴐᴐ ii zum u wibii, ii ge zum. Bᴐbiri saŋa jaa ra tunuu, ka bᴐchaaŋ himmaa jaa ra lii. 9Hinla maa n ŋᴐ i du bᴐchaannɛ ka hah i dᴐŋhiŋ, bᴐbirii i haa du. 10Ka hinla maa n nᴐŋŋi i dᴐŋhiŋ, bᴐchaannɛ i du. Hiŋwaa waa cholaa maa dᴐᴐwɛ. 11Ka hinla maa n hah i dᴐŋhiŋ, hiŋwaa ra vol bᴐbirii. Haa bᴐr zummɛ. Bᴐbiri la tᴐ i siweere, i ɛɛ nyuŋŋi. 12Bichalli, n sɛbi wia naabuu di ra tɛɛ ia, dikuu bɛɛwiai, Kᴐraawiizi kuu Yeesu wiarɛ di gil ii wichᴐgaa tɛɛ ia. 13Nabᴐnzi, n sɛbi wia naabuu di ra tɛɛ ii ge, dikuu bɛɛwiai, ii zum unla n du de saŋa maa labuu. Biipᴐllaa, n sɛbi wia naabuu di ra tɛɛ ia, dikuu bɛɛwiai, ii kpegli Sitaanii. Bichalli, ii zum yaa mɛɛ Kᴐraawiizii. Awiarɛ n sɛbaa tɛɛ ia. 14Nabᴐnzi, ii zum unla n du de saŋa maa labuu. Awiarɛ n sɛbaa tɛɛ ia. Biipᴐllaa, ii dᴐᴐ kpegzii di kaa dᴐᴐ Kᴐraawiizi wiŋᴐzi ii bampiree di wer kpegli Sitaani. Awiarɛ n sɛbaa tɛɛ ii ge. 15Ií gilɛɛ kpa durnya ni u kuna nyiŋŋaa wia di du ii bampiree biini. Hinla maa n na ɛɛ guŋ, yaa mɛɛ Kᴐraawiizi nyiŋŋaa waa hore i bampirii biini, 16dikuu bɛɛwiai, kunnyiŋŋichᴐgaa la bᴐrahᴐŋ ni siwee n na nyiŋŋi ani kuna la newee n na nyiŋŋi di ra nyiŋŋi zenni la, aabuu waa yaa mɛɛ Kᴐraawiizi wia ɛɛwɛ. Durnya wiarɛ aabuu. 17Durnya ni ba kunnyiŋŋichᴐgaa naa maa daŋ wa tuŋ. Ka nɛr la maa n na ɛɛ Kᴐraawiizi kipar lawaa daŋ du de di hanna la. 18N biizi, durnya tunaa saŋa helloo. Ii faa nuuwᴐ lugᴐ Kristo haahri bɛl daŋ wa ba. Too. Bakpila maanii teŋ ballɛ filaŋkeŋ. Awiarɛ yaa wer zum lugᴐ durnya tunaa saŋa jaa heluu la. 19Baŋhina faa du yaa benii ka ba faa waa yaa be hina ɛɛwɛ. Di ba faa ɛɛ yaa be hinaa, ba daŋ vii haa du yaa be. Ka ba chᴐwᴐᴐrɛ yaa zum lugᴐ ba faa waa yaa be hina ɛɛwɛ. 20Ka iawaa, Kᴐraawiizi kpa u Dumnaniirɛ di du ii ni ii maa dᴐᴐ nunzuma. 21Maa wia naa sɛbɛɛ di ra tɛɛ ia alugᴐ ii waa wibii la zummɛ. Ii zum a wibiire nɛnnɛ. Awia ii daŋ wer zum lugᴐ kara wia waabuu waa wibii ɛɛwɛ. 22Nɛr la maa n na hᴐᴐ lugᴐ Yeesu waa Kristo la n niŋ faa ba la ɛɛwɛ, kara hiŋ lɛiyaa? Nɛr la n na hᴐᴐ yaa mɛɛ Kᴐraawiizi ni u bie Yeesu wia, Kristo haahrii. 23Nɛr la maa n na hᴐᴐ Kᴐraawiizi bie wia waa Kᴐraawiizi gba zummɛ. Nɛr la maa ge n na sɛɛ u bie wia, waabuu zum u mɛɛ Kᴐraawiizi gba. 24Ií gilɛɛ ra suuh wia la iin nuuwɛ lugli la. Di ii ᴐᴐ gil a wia du ii bampiree, ii daŋ du ii mɛɛ Kᴐraawiizi ni u bie Yeesu ni. 25Nuarɛ u ŋᴐ tɛɛ yaa, dí u daŋ tɛɛ yaa u miibᴐᴐ la n waa tunaa dᴐᴐwɛ la. 26N sɛbi banla n na nyiŋŋi ba dar ia ii leu la wiarɛ tɛɛ ia. 27Ka iawaa waa kaa ɛɛ lugᴐ nɛ́r maa ra bagli ia, dikuu bɛɛwiai, Kᴐraawiizi Dumnanii la uŋ kpawɛɛ du ii ni la haa du ii ninɛɛ. Waabuu niŋ bagli ia wii maa ŋmɛnɛɛ. U baglaa la maa ɛɛ wibiire. Kara waa hore a biini. Awia ií gil ii du Yeesu ni nɛnnɛ gunla u Dumnanii n na bagli ia la. 28N biizi, ií du u ni. Denii di u wa ballᴐ, yaa nau, wii maa wàá ka tir yaa ya ra ᴐm. Hiihzi wàá lau yaa a saŋa. 29U wia maa ɛɛ winanaarɛ. Di ii zum guŋ, ií zum lugᴐ nɛr la maa n na ɛɛ winanaa ɛɛ u biilulliirɛ.

1 JƆN 31Ií na gunla yaa mɛɛ Kᴐraawiizi n nᴐŋŋi yaa werge di ra yir yaa u biizi. Yaa n ɛɛ u biizi la wiarɛ durnya waa yaa zummɛ nɛnnɛ, dikuu bɛɛwiai, ba waa u gba zummɛ. 2N biinᴐŋŋaa, yaa ɛɛ Kᴐraawiizi biizii filaŋkeŋ. Ka gunla yaa n niŋ haa wa du, Kᴐraawiizi haa waa yaa baglɛɛ guŋwaa. Ka di u wa bagli yaa, yaa daŋ zum lugᴐ yaa daŋ wa du alugᴐ gunla u ge n duwɛɛ la, dikuu bɛɛwiai, yaa siwee daŋ ŋmɛnɛ wa nau gunla un duwɛɛ. 3Awia nɛr la maa n dᴐᴐ guŋ tamii u ᴐᴐ lizi u wichᴐgaa doŋa u ni di ra ha ka ú wa wer du wer gunla u ge n duwɛɛ la. 4Nɛr la n ᴐᴐ ra ɛɛ wichᴐgaa ra chᴐgi Kᴐraawiizi kiizii. Wichᴐgaa maa ɛɛ Kᴐraawiizi kiizii. 5Ii zummᴐ lugᴐ Kᴐraawiizi gillᴐ Yeesu ba ú wa lizi wichᴐgaa ha. Waabuu waa wichᴐgaa maa dᴐᴐwɛ. 6Nɛr la u nuu n kpauwɛ la waa wichᴐgaa ra ɛɛ. Nɛr la n na ɛɛ wichᴐgaa, waabuu haa wᴐᴐ zummɛ. U siwee gba waa u ni chaanɛɛ. 7N biizi, ií gilɛɛ gil nɛr maa dar ia. Nɛr la n ᴐᴐ ra ɛɛ winanaa ɛɛ nɛnaniirɛ lugᴐ gunla Yeesu n ɛɛ nɛnanii la. 8Nɛr la n ᴐᴐ ra ɛɛ wichᴐgaa ge ɛɛ Sitaani biere. Sitaani zum wichᴐgaarɛ di ra ɛɛa saŋa maa haali di wa lii ni zinaa. Awiarɛ Kᴐraawiizi gil u bie ba durnya u wa chᴐgi Sitaani huma. 9Nɛr la maa n ɛɛ Kᴐraawiizi biilullii waabuu waa ᴐᴐ ra ɛɛ wichᴐgaa. Un dᴐᴐ Kᴐraawiizi miibᴐᴐ di ɛɛ u biilullii wiarɛ waa wette ra ɛɛ wichᴐgaa. 10Kennaabuu ií wer zum banla n ɛɛ Kᴐraawiizi biizi ani banla n ɛɛ Sitaani ge biizi. Nɛr la maa n waa winanaa ra ɛɛ ani nɛr la maa n waa u dᴐŋa hina nᴐŋŋɛɛ waa Kᴐraawiizi bie ɛɛwɛ. 11Widaulii naa, ii feloore nuu guŋ lugli la alugᴐ ií nᴐŋŋi ii dᴐŋa hina. 12Ií gilɛɛ ɛɛ lugᴐ Keen la n faa ɛɛ Sitaani kuŋ di kpu u niwee la. Ii zum wii la n baani u kpuuwaa? U himmaa n na hum hunchᴐgaa ka u niwee ra hum hunnanaa wiarɛ u kuu kpuu. 13Awia, yaabalaa, ií gilɛɛ gil a tir ia dikuu durnya n hah ia wia. 14Ka yaa ge n nᴐŋŋi dᴐŋa wiarɛ yaa wer zum lugᴐ yaa lii siu ninɛɛ di zuu miibᴐᴐfalii biini. Hinla maa n waa nɛra nᴐŋŋɛɛ, i haa siuwᴐᴐ. 15Hinla maa n hah i dᴐŋhiŋ, i ɛɛ nɛkpuurii. Ii zummᴐ lugᴐ nɛkpuuri waa Kᴐraawiizi miibᴐᴐ la n waa tuna dᴐᴐwɛ la dᴐᴐwɛ. 16Yeesu n kuu yaa wia di siu la, u gunnɛ a bagli nᴐŋŋaa himmaa. A wesso yaa ge n nᴐŋŋi yaa dᴐŋa hina alugᴐ yaa daŋ wer kuu ba wia di siu. 17Hinla n dᴐᴐwɛ ka na i dᴐŋhiŋ bɛl ge n na di dᴐgnya ka i dᴐᴐ sikpegii u ni, amᴐ Kᴐraawiizi nᴐŋŋaa du i benii naa? 18N biizi, ya gilɛɛ nᴐŋŋi dᴐŋa ani nuuzi. Ya nᴐŋŋi dᴐŋa ani winanaa ani wibii. 19Di yaa ra ɛɛ guŋ, yaa daŋ wer zum lugᴐ yaa ra hiŋ wibiire di wer dᴐᴐ bampiree Kᴐraawiizi be. Yaa wàá ra fᴐŋ. 20Gunla maa yaa biine n na tᴐᴐri yaa alugᴐ wichᴐgaa du yaa ni la, ka Kᴐraawiizi kaali a maa di zum wii maa. 21N biinᴐŋŋaa, di yaa biine waa yaa ra tᴐᴐri ani wichᴐgaa maa, yaa daŋ wer dᴐᴐ bampirii di hel Kᴐraawiizi. Yaa wàá fᴐŋ. 22Di yaa suŋŋuu kunla maa, u daŋ tɛɛ yaa dikuu yaa n ᴐᴐ ra hiŋ u widaulaa di ra ɛɛ wia la n paruu la wia. 23U widauliirɛ keŋ. Dí ya yardi u bie Yeesu Kristo ka kaa nᴐŋŋi dᴐŋa alugᴐ gunla uŋ ŋᴐ ya ra ɛɛ la. 24Nɛr la n na hiŋ Kᴐraawiizi nuuzi, Kᴐraawiizi du u ninɛɛ, u ge du Kᴐraawiizi ni. U Dumnanii la uŋ kpawɛɛ tɛɛ yaa la wiarɛ yaa wer zum lugᴐ u du yaa ninɛɛ.

1 JƆN 41N biinᴐŋŋaa, di nɛra ŋᴐ ba ɛɛ Kᴐraawiizi dᴐgtɛɛzii di ra ŋᴐ wia u Dumnanii fᴐŋŋa biini, ií gilɛɛ ra yardi ba maa manaŋ. Dᴐgtɛɛchᴐgaa kpila gba liwᴐᴐrɛ filaŋkeŋ. Awia ií ᴐᴐ ɛɛ baa di na. 2Kenne ií zum dᴐgtɛɛ la n dᴐᴐ Kᴐraawiizi Dumnanii. Nɛr la n yardi Yeesu di ra sɛɛ lugᴐ u ɛɛ Kristo la Kᴐraawiizi n faa ŋᴐ lugᴐ u daŋ ŋmɛnɛ ba la di sɛɛ lugᴐ u ba durnyaa lugᴐ newee, a hiŋ dᴐᴐ Kᴐraawiizi Dumnaniirɛ. 3Nɛr la maa ge n na hᴐᴐ Yeesu wia guŋ, Kᴐraawiizi Dumnanii waa u ni duwɛɛ. Kristo haahrii. Ii faa nuuwᴐᴐ lugᴐ Kristo haahri bɛl daŋ ba durnya. Too. U teŋ ballᴐᴐ. 4N biizi, ii ɛɛ Kᴐraawiizi horaa di kpegli a dᴐgtɛɛchᴐgaa, dikuu bɛɛwiai, Kᴐraawiizi Dumnanii la n du ii ni la kpekko kaali Sitaani la n du ba ge ni labuu. 5Dᴐgtɛɛchᴐgaa la ɛɛ durnya naa horaa. Awiarɛ ba ra ŋᴐ durnya wiŋᴐzi a durnya nuu ra tɛɛ baa. 6Yaawaa ɛɛ Kᴐraawiizi horaa. Nɛr la ge n zum Kᴐraawiizi nuu ra tɛɛ yaa. Nɛr la ge n waa Kᴐraawiizi zummɛ waa nuu. Gunnɛ ya zum banla n ɛɛ wibii hina ani banla n ɛɛ kara hina. 7N biinᴐŋŋaa, ií gil ya nᴐŋŋi dᴐŋa. Nᴐŋŋaa lii Kᴐraawiizi benii. Nɛr la maa n nᴐŋŋi u dᴐŋhiŋ ɛɛ Kᴐraawiizi biilulliirɛ di zumuu. 8Kᴐraawiizi ɛɛ nᴐŋŋaa hinnɛ. Awia nɛr la maa n waa u dᴐŋhiŋ nᴐŋŋɛɛ waa Kᴐraawiizi zummɛ. 9Kᴐraawiizi hum u biikpaŋkpannɛ durnya ya wer na miibᴐᴐ dikuu u wia. U gunnɛ ra bagli nᴐŋŋaa la dee Kᴐraawiizi n nᴐŋŋi yaa. 10Yaawaa nᴐŋŋaa naa yaa n nᴐŋŋi Kᴐraawiizi naa ɛɛ pɛɛrɛ. Ka Kᴐraawiizi nᴐŋŋaa naa un nᴐŋŋi yaa naa, waabuu nᴐŋŋaa himmaa. U hum u biere durnya u ba di wa siu ú wer lizi u baaŋ yaa ni. 11N biinᴐŋŋaa, Kᴐraawiizi n nᴐŋŋi yaa kennaa, a wesso yaa ge n nᴐŋŋi dᴐŋa guŋ. 12Nɛr maa haa waa Kᴐraawiizi nawɛɛ. Ka di yaa nᴐŋŋi dᴐŋa, Kᴐraawiizi du yaa ninɛɛ di ra hiini yaa ya wer nᴐŋŋuu nɛnnɛ di wa tuŋ. 13Yaa zummᴐ lugᴐ u du yaa ninɛɛ yaa ge du u ni dikuu u Dumnanii la un tɛɛ yaa la n ᴐᴐ du yaa biine di ra bagli yaa gunla wia. 14Yaa ɛɛ Kᴐraawiizi daansɛɛ hinaa, dikuu bɛɛwiai, yaa na u bie la uŋ hummɛ durnya ú wer lɛɛ yaa labuu. 15Nɛr la n yardi Yeesu di sɛɛ lugᴐ u ɛɛ Kᴐraawiizi biere, Kᴐraawiizi du a hiŋ ninɛɛ, u ge du Kᴐraawiizi ni. 16Awia yaa wettoo di zum nɛnnɛ di yardi Kᴐraawiizi nɛnnɛ lugᴐ u nᴐŋŋi yaabuu. Kᴐraawiizi ɛɛ nᴐŋŋaa hinnɛ. Nɛr la n nᴐŋŋi nɛra du Kᴐraawiizi ninɛɛ Kᴐraawiizi ge du u ni. 17Un du yaa ni la, yaa wettoo di helli u nɛnᴐŋŋaa la nɛnnɛ di ga tuŋ. Yaa waa kaa ra fᴐŋ hᴐpizii la un niŋ wa di durnya seriya la, dikuu bɛɛwiai, gunla Yeesu n duwɛɛ la, gunnɛ yaa ge du durnya naa biini. 18Di i nᴐŋŋi nɛr, u wia wàá dᴐᴐi ᴐnsii. Di yaa nᴐŋŋi Kᴐraawiizi nɛnnɛ di ga tuŋ, u gunnɛ niŋ lizi yaa ᴐnsii maa. Ka di yaa ra ᴐm alugᴐ Kᴐraawiizi daŋ haa tᴐᴐri yaa dikuu yaa wichᴐgaa wia, amᴐ yaa haa waa Kᴐraawiizi nᴐŋŋɛɛ nɛnnɛ di ga tuŋ. 19Kᴐraawiizi n felee nᴐŋŋi yaa di bagli yaa dᴐnnᴐŋŋaa wiarɛ yaa wer nᴐŋŋuu. 20Nɛr la maa n niŋ ŋᴐ lugᴐ u nᴐŋŋi Kᴐraawiizii ka hah u dᴐŋhiŋ, karaa u ra kanni. Di waa wette u nᴐŋŋi u dᴐŋhiŋ la u siwee n na na la, ɛrɛɛ ú ɛɛ nᴐŋŋi Kᴐraawiizi la u siwee n waa na lai? 21Kᴐraawiizi widauliirɛ keŋ. Dí nɛr la maa n nᴐŋŋi Kᴐraawiizi, ú nᴐŋŋi u dᴐŋa hina jaa.

1 JƆN 51Hinla maa n yardɛɛ lugᴐ Yeesu ɛɛ Kristoo, i ɛɛ Kᴐraawiizi biere. Di i nᴐŋŋi nɛr, i daŋ nᴐŋŋi u bie gba jaa. 2Di yaa nᴐŋŋi Kᴐraawiizi di ra hiŋ u nua, yaa zummᴐ lugᴐ yaa nᴐŋŋi u biizi gbaa. 3Hinla maa n nᴐŋŋi Kᴐraawiizi, i danna hiŋ u nua. U nuuzi la ge waa kpol alugᴐ á ɛɛ yaa tᴐᴐrᴐᴐ, 4dikuu bɛɛwiai, Kᴐraawiizi biilullii bɛl maa wettoo di kpegli wii maa n du durnya di ra fir yaa. Yarda la yaa n yardi Kᴐraawiizi labuu gillɛ yaa wer kpegli durnya wii maa. 5Anɛɛ n niŋ wer kpegli durnya wia naanɛi? Nɛr la n yardɛɛ lugᴐ Yeesu ɛɛ Kᴐraawiizi biere la, waabuu niŋ wer kpegli a durnya wia. 6A Yeesu Kristo ni nii ni challɛ ballɛ. U ni nii bɛŋ lɛi ballɛ. Ba wᴐᴐ sᴐwɛɛ nii bɛŋ. Ba kpuubuu jaa. Kᴐraawiizi Dumnanii ra ɛɛ gunnɛ daansɛɛ, dikuu bɛɛwiai, u ɛɛ wibii hinnɛ. 7Kuna ahorobuu ɛɛ u daansɛɛ. 8Kᴐraawiizi Dumnanii ani Yeesu nii sᴐi ani u chal. A maa daansɛɛ ɛɛ kpannɛ. 9Yaa ᴐᴐ ra nuu newea daansɛɛrɛ. Ka Kᴐraawiizi daansɛɛ labuu ɛɛ wizeŋ kaali a maa. U daansɛɛ la uŋ ɛɛwɛ tɛɛ u bie labuu keŋ. 10Hinla maa n sɛɛ Kᴐraawiizi bie wia, Kᴐraawiizi daansɛɛ du i biinii i wer zum Kᴐraawiizi wia nɛnnɛ. Hinla maa n waa Kᴐraawiizi daansɛɛ ra nuu, i ra yiruubuu kara hiŋ, dikuu bɛɛwiai, haa u daansɛɛ la uŋ ɛɛwɛ tɛɛ u bie la sɛɛwɛ. 11A daansɛɛrɛ keŋ. Kᴐraawiizi tɛɛ yaabuu u miibᴐᴐ la n waa tunaa dᴐᴐwɛ la. A miibᴐᴐ du u bie la benii. 12Hinla maa Kᴐraawiizi bie n du i ni dᴐᴐ a miibᴐᴐrɛ. Ka hinla maa Kᴐraawiizi bie n waa i ni duwɛɛ, hiŋwaa waa u miibᴐᴐ dᴐᴐwɛ. 13N sɛbi wia naabuu di tɛɛ ii banla n yardi Kᴐraawiizi bie ií zum lugᴐ iabuu dᴐᴐ Kᴐraawiizi miibᴐᴐ la n waa tunaa dᴐᴐwɛ labuu. 14Yaa yarduubuu lugᴐ di yaa suŋŋuu kunla maa n paruu, ᴐᴐ nuu tɛɛ yaa. 15Di yaa zummᴐ lugᴐ ᴐᴐ nuu tɛɛ yaa, yaa daŋ zum lugᴐ kunla yaa n suŋŋɛɛ la, u daŋ tɛɛ yaa. 16Di ii wa na ii dᴐŋhiŋ bɛl n na ɛɛ wichᴐgii bɛl, ii daŋ suŋŋi Kᴐraawiizi tɛu ú na miibᴐᴐ. Di waa wichᴐgaa la ban niŋ siu dikuu a ɛɛi wia la ra ɛɛ, ii daŋ suŋŋi tɛu. Wichᴐgii bɛl dee du de, di nɛr ɛɛu, u daŋ siu dikuu u wia. Maa ŋᴐ lugᴐ ií suŋŋi Kᴐraawiizi wichᴐgii naa dᴐŋ bᴐr. 17Wii la maa n waa deŋlee, u ɛɛ wichᴐgiirɛ, ka aŋhina ge waa ɛɛwɛ lugᴐ iin niŋ siu dikuu a wia. 18Yaa zummᴐ lugᴐ nɛr la maa n ɛɛ Kᴐraawiizi biilullii waa ᴐᴐ ra ɛɛ wichᴐgaa. Kᴐraawiizi bie la ᴐᴐ ra du u taurɛ Sítaani gilɛɛ wer ɛɛu wii maa. 19Yaa kaa zum lugᴐ yaa ɛɛ Kᴐraawiizi biilullaarɛ. Ka banla n waa Kᴐraawiizi biilullaa ɛɛwɛ la ge maa du Sitaani nonee biini. 20Yaa zummᴐ lugᴐ Kᴐraawiizi bie ba durnyaa di wa pilli yaa siwee ya wer zum unla n ɛɛ Kᴐraawiizi himmaa. Yaa du a Kᴐraawiizi ninɛɛ di kaa du u bie Yeesu Kristo ni. Kᴐraawiizi himmaanii la. U ra tɛɛ yaabuu miibᴐᴐ la n waa tunaa dᴐᴐwɛ. 21N biizi, ií ra dazi ii gilɛɛ ra hiŋ kundumazi la n waa Kᴐraawiizi himmaa ɛɛwɛ.

http://www.bible.is/VAGWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário