sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016

1 JUAN: USPANTECO


1 JUAN 11In Juan, tantz'ib'ajb'i man wuj ri pi awechak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chirij jun ri wi'chakch ojrtaktzij cuando ajqui' chi wa'x k'ij sak, ri tal kawi'l nen xij, ri xkil la' b'ak' kawch, ri xkachap la' kak'b' y ri jun li, ri' Kakaj Jesucristo ri yoloj ri tiye'w c'aslemal. 2Kakaj Jesucristo ri tiye'w c'aslemal xyuki' wa'xok pi cristianil wich ulew y oj xkila' jwich. Juntir li tijin tikab'ij chi tz'eti'n y xkab'iji' jcholajl chawechak chi tzilaj c'aslemal li ri ta' jq'uisic, ji' xwa'x riq'ui Kakaj Dios lecj. Y Kakaj Dios xresaj chi sakil chikawch. 3Jwi'li'li atak kech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, tikab'ijb'i chawechak lawi' ri ilanch y talch kawi'l pire tiniq'uib' awchak kiq'uil y oj ojchak jun riq'ui Kakaj Dios y Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol Kakaj Dios. 4Juntir li tikatz'ib'aj pire titz'akat qui'cotemal laj kanm. 5Ri' ri tzilaj jtaquil ri xij Kakaj Jesucristo chike y jilon tikab'ijb'i oj chawechak chi Kakaj Dios ri' sak jwi'l riq'ui Kakaj Dios ta' ni junquitz uku'mal. 6Pero wi tikab'ijtak chi ojtaka' jun riq'ui Kakaj Dios y wi ajwojtakna li uku'mal, tijin tikab'ijtak jo'staklaj tzij. Ri' li tic'utuw chi ta' tz'et tijin tikab'antak lawi' ri tijb'ij tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 7Pero wi wojtaka' chi sak laj kac'aslemal chapca' Kakaj Dios wi' chi sak, tiniq'uib'i' kawch ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y jquiq'uel Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol Kakaj Dios, tijsakab'saji' kanm re juntir kamac. 8Pero wi tikab'ijtak chi ta' kamac, tike kasub'tak kib' kic'an jwi'l ta' tz'et wi' tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laj kanm. 9Pero wi kes tz'et tikac'amtak jk'ab'al kamac chiwch Kakaj Dios, re trana' lawi' ri tijb'ij y pi jcholajli' tran tijcuy kamac ri b'anal kawi'l y tijsakab'saji' kanm re mak etzltak no'j. 10Pero wi tikab'ijtak chi kes tz'et ta' kamac b'anal kawi'l, tijin tikacojtak Kakaj Dios pi jo's, jwi'l re retami' chi ojtaka' ajmacb' y ta' tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laj kanm.

1 JUAN 21Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak pire ma' atmacuntak chiwch Kakaj Dios. Pero wi wi' jono chawechak tikej li mac, jc'ame' jk'ab'al jmac chiwch Kakaj Dios jwi'l wi' jun tich'a'w chikij riq'ui Kakaj Dios, ri' Kakaj Jesucristo ri suc'ul ranm chiwch Kakaj Dios. 2Ri' Kakaj Jesucristo xye' rib' pi camic wich curs chi jtojic kamac. Y ma' xita'ke kamac oj xtoj ri ojtak ajtakeltak re, re xtoja' jmacak juntir cristian wich ulew. 3Wi tikab'antak lawi' tijb'ij Jpixb' Kakaj Dios, ri' li tic'utuw chikawch chi ketamchak nen tran Kakaj Dios. 4Nen jono cristian tib'inc: Wetami' nen tran Kakaj Dios, tiche'. Pero wi mita' tran lawi' ri tijb'ij Jpixb' Kakaj Dios, jo'slaj cristianke, ta' tz'et tran lawi' ri tijb'ij tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 5Pero cuando jun cristian tran lawi' ri tijb'ij Jyolj Kakaj Dios, tic'utuni' laj jc'aslemal chi kes tz'etel tz'et tijlok'aji' Kakaj Dios. Jilonli tiketemajtak chi ojchak jun riq'ui Kakaj Dios. 6Wi jun cristian tijb'ij chi re wi' laj jk'ab' Kakaj Dios, rajwaxi' tran laj jc'aslemal chapca' xan Kakaj Jesucristo laj jc'aslemal cuando xwa'x wich ulew. 7Atak lok'lajtak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, in tantz'ib'ajb'i jun pixab' ri pi awechak, pero man pixab' ri tantz'ib'ajb'ic, ma' aac' pixab' ta'n. Ri' man pixab' ri xijsaj chawechak cuando xajach ayb'ak laj jk'ab' Kakaj Jesucristo y man ojr pixab' li, ri' ri talch jtaquil awi'lak ojr. 8Pero tantz'ib'aj chicb'i chawechak chapca' jtaic jun aac'laj pixab'. Y ri' li xyuk jc'ute' Kakaj Jesucristo y ri tijin tac'uttak laj ac'aslemalak jwi'l man uku'mal tichak tijin tik'ax y tz'etel sak tichak tijin tikopoponc. 9Wi wi' jonok tib'in chi wi'chak chi sak, pero wi ajwichi' tijcontrij jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ajwichi' wi' li uku'mal. 10Pero nen jonok tijlok'aj jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, wi' chi sak y ta' chiqui' tran chi jonok tikej li mac. 11Pero nen tijcontrij jono rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo ajwichi' wi' li uku'mal jwi'l mak etzltak no'j ri tijin tran laj jc'aslemal. Ta' retam lamas tib'e'w jwi'l ri' man uku'mal xanow moy re, jwi'li'li ta' tril lamas tib'e'w. 12Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l Kakaj Dios xcuya' amacak jwi'l Kakaj Jesucristo. 13Atak ri'jab', tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l atak xawetemajtaka' nen tran Kakaj Jesucristo ri wi'chak cuando ajqui' chi wa'x k'ijsak. Atak ri aj atakna ac'l, tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l atak xatch'econtaka' chib' man jb'ab'al etzl. Atak tral ac'l, tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l xawetemajtaka' nen tran Kakaj Dios. 14Atak ri'jab', tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l xawetemajtaka' chi Kakaj Jesucristo wi'chak cuando ajqui' chi wa'x k'ijsak. Atak ri aj atakna ac'l, tantz'ib'ajb'i jilonri pi awechak jwi'l wi'chak jcowil awanmak y wi' Jyolj Kakaj Dios laj awanmak y xatch'econtaka' chib' man jb'ab'al etzl. 15Mi b'e awanmak chirijak mak kelen ri wi' wich ulew. Jwi'l nen tib'e ranm chirijak mak kelen ri wi' wich ulew, ta' tijlok'aj Kakaj Dios, 16jwi'l ta' ni jono no'j ri wi' wich ulew, chapca' mak etzltak rayb'l ri raj jtio'jl jun cristian, mak rayb'l ri tipe laj ranmak cristian jwi'l mak kelen ri triltak y mak cojb'i k'ij ri trantak mak cristian li, ma' riq'ui ta' Kakaj Dios tipe'w, ji' queneysal neri wich ulew. 17Y ulew pach mak etzltak rayb'l ri wi' chiwch, tina saachna jwichak. Pero nen tib'anow lawi' raj Kakaj Dios tran, tib'i' yo'rok riq'ui Kakaj Dios lecj y ta' chiqui' jcamic. 18Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, xtawi' mak q'uisb'itak k'ij re jwich k'ijsak. Y atak tali' jtaquil awi'lak chi tina pena jun ri ticontrin re Kakaj Jesucristo. Pero lajori sub'laj cristianchak tijcoj rib'ak chi jcontrij Kakaj Jesucristo. Jilonli ketamchak chi q'uisb'itak k'ijchak re jwich k'ijsak wojtak. 19Mak cristian li, ri ticontrintak re Kakaj Jesucristo ji' xeltak chikaxo'l ri ojtak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pero kes tz'etel tz'et rechak ma' kapachtak ta' chi jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Witi kapachtak, ta' roj xtose' rib'ak chikij. Pero lajori xtosa' rib'ak chikij. Jilonli tic'utun chi ma' kapachtak ta' chi jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 20Pero atak, xye'saji' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak jwi'l Kakaj Jesucristo. Jwi'li'li lajori atak wi'chak mas ano'jak. 21In tantz'ib'ajb'i jilonri chawechak ma' jwi'l ta' ma' awetamak tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, atak awetamakchak. Y jwi'l ta' ni jono jo'slaj tzij tita'maj chirij tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 22Jun jo'slaj cristian ri' jun cristian ri ta' tijcoj chi Kakaj Jesucristo ri' Jc'ajol Kakaj Dios ri b'il jwi'l chi tina jtaknach wich ulew. Ri' man cristian li ticontrin re Kakaj Jesucristo jwi'l ta' tijcoj chi Dios ri' Kakaj y tijb'ij chi Kakaj Jesucristo ma' Jc'ajol ta' Kakaj Dios. 23Nen tib'in chi Kakaj Jesucristo ma' Jc'ajol ta' Kakaj Dios, ta' Kakaj Dios laj ranm. Pero nen tib'in chi Kakaj Jesucristo Jc'ajoli' Kakaj Dios, wi' Kakaj Dios laj ranm. 24Jwi'li'li atak, wa'xok laj awanmak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xatatak cuando xajach ayb'ak laj jk'ab' Kakaj Jesucristo. Y wi tiwa'x laj awanmak juntir li, atcantaka' chi atak jun riq'ui Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios. 25Ri b'il jwi'l Kakaj Dios ojr, ri' Kakaj Jesucristo ri tiye'w tzilaj c'aslemal chike riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. 26Jilonli xintz'ib'ajb'i pi awechak chirij mak ajsub'unl ri tijin titocowtak nen trantak chi asub'icak. 27Pero atak, wi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak ri xye'saj chawechak jwi'l Kakaj Jesucristo, jilonli ta' chiqui' rajwax tic'utsaj chawchak jwi'l jono cristian chic nen rajwax tab'antak, jwi'l ri' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios tic'utuw chawchak nen rajwax tab'antak y juntir jc'utu'n Lok'laj Jsantil Kakaj Dios tz'etel tz'eti'n, ma' jo'slaj tzij ta'ke. B'antak lawi' ri xye' retemaj Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak y wa'xentak laj jk'ab' Kakaj Jesucristo. 28Lajori atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, wa'xentak laj jk'ab' Kakaj Jesucristo pire cuando tipe chic wich ulew, cub'uli' kach'ol chirij pire ta' nen quiek jwi'l ojq'uixib'takwi' cuando tiyuk. 29Atak, wi awetamaki' chi suc'uli' ranm Kakaj Jesucristo, tawetemajtaka' chi nen tib'anow lawi' ri tzi, suc'uli' ranm chiwch Kakaj Dios y ralc'wali' Kakaj Jesucristo.

1 JUAN 31Cojtak retal nen mo kalok'aj tran Kakaj Dios asta ye'li' luwar jwi'l chi tib'ijsaj chike chi ojtaka' ralc'wal. Y kes tz'et ojtaka' ralc'wal Kakaj Dios. Mak cristian ri retake wich ulew ta' retamak nen chac tib'ijsaj ralc'wal Kakaj Dios chike, jwi'l rechak ta' retamak nen tran Kakaj Dios. 2Atak lok'lajtak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, oj ojtaka' ralc'wal Kakaj Dios onque lajori ajqui' chi el chi sakil nen mo ojwuxtak nen or. Pero ketamchak, cuando tipe chic Kakaj Jesucristo, ojwuxtaka' chapca' re y tina kilna nen mo jb'anic. 3Y nen ri cub'ul jch'olak chirij juntir li, tijtosa' rib' re mak etzltak no'j chapca' Kakaj Jesucristo tosemi' rib' re mak etzltak no'j. 4Jun cristian ri timacun chiwch Kakaj Dios, ta' tijin tijcoj Jpixb' Kakaj Dios. Jwi'l mak mac ri tijin tran, ri' tib'anow re chi ta' tijcoj Jpixb' Kakaj Dios. 5Atak awetamaki' chi Kakaj Jesucristo xpe wich ulew pire xojyuk resaj laj jk'ab' kamac y Kakaj Jesucristo ta' ni jono jmac b'anal jwi'l. 6Y nen ri junchak riq'ui Kakaj Jesucristo ta' timacuntak chiwch Kakaj Dios, jwi'l nen ajwichi' timacunc, ta' tz'et cub'ul jch'ol chirij Kakaj Jesucristo y ta' tz'et retam nen tran Kakaj Jesucristo. 7Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, ma ye' ayb'ak chi sub'em jwi'l nen tib'anow lawi' ri tzi, suc'uli' ranm chiwch Kakaj Dios chapca' Kakaj Jesucristo suc'uli' ranm. 8Pero jun cristian wi ajwichi' timacunc, wi' laj jk'ab' man jb'ab'al etzl, jwi'l man jb'ab'al etzl cuando ajqui' chi wa'x k'ijsak, xticarch chi macun chiwch Kakaj Dios. Jwi'li'li xpe Jc'ajol Kakaj Dios wich ulew pire xresaj jcwinel juntir ri tran man jb'ab'al etzl. 9Ta' ni jono ralc'wal Kakaj Dios ajwichna timacun chiwch Kakaj Dios, jwi'l ri' Kakaj Dios ye'winak jc'aslemal. Re ta' chiqui' tijna' timacun jwi'l ralc'wali' Kakaj Dios. 10Jun cristian wi mita' tran lawi' ri tzi chiwch Kakaj Dios y wi mita' tijlok'aj jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ta' tz'et ralc'wal Kakaj Dios. Jilonli tic'utun nen ri ralc'wal Kakaj Dios y nen ri ralc'wal man jb'ab'al etzl. 11Ri' ri c'utu'n ri talch awi'lak ojrtaktzij chi rajwaxi' tikalok'ajtak kib' chikib'il kib'. 12Mi kab'antak chapca' xan Caín. Caín jwi'l wi' laj jk'ab' man jb'ab'al etzl xcamsaj jk'un. Caín jilonli xan jwi'l ri' xan mak etzltak no'j. Y jk'un ri' xan lawi' ri tzi chiwch Kakaj Dios. 13Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, mi sach ach'olak wi atxutsajtak jwi'lak mak cristian ri b'esal ranmak chirijak mak etzltak no'j re wich ulew. 14Oj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ketami' chi jwi'l kamac nic' riq'uil xojcami'n, pero Kakaj Jesucristo xya' jun aac'laj c'aslemal chike jwi'l nic' riq'uil xc'astasaji' kawch laj kacamnakl jwi'l tijin tikalok'ajtak kib' chikib'il kib'. Pero nen ta' tijlok'aj jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, nic' riq'uil ajwichi' camnak jwi'l jmac. 15Nen jono ajtakel re Kakaj Jesucristo tijcontrij jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ajcamsanli' chiwch Kakaj Dios y atak awetamaki' chi ta' ni jono ajcamsanl tijta' tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. 16Jilonri tiketemajtak nen mo ojlok'intak jwi'l Kakaj Jesucristo xye' rib' pi camic wich curs pi kaq'uexwach. Y jilonli oj wi tikalok'ajtak kib' chikib'il kib', rajwaxi' tikaye'tak kib' pi camic pi jq'uexwachak yak kech'elxic chirij Kakaj Jesucristo. 17Wi wi' jono ajtakel re Kakaj Jesucristo ri b'iom y tril jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo rajwax kelen re jwi'l y ta' tijye' re nen rajwax re, jilonli tic'utun chi ta' tijlok'aj Kakaj Dios. 18Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, kalok'ajtak kib', pero ma' xita'ke la' káchi'. Rajwaxi' nojel kanm tikab'antak utzil chi jc'utic chi tikalok'ajtaka' kib' chikib'il kib' y rajwaxi' kes tz'etel tz'et ojlok'intak. 19Jilonli tiketemajtaka' chi kes tz'etel tz'eti' ri lawi' tijin tikab'antak y cub'uli' kach'ol chi tziyi' kachomorsa'n laj kanm chiwch Kakaj Dios. 20Onque tikic'ajtak laj kanm chi ojtaka' ajmacb' chiwch Kakaj Dios, pero Kakaj Dios masi' nim jk'ij chiwch kanm y re retami' juntir nen tikachomorsajtak laj kanm. 21Atak lok'laj wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, wi oj tikic'ajtak laj kanm chi ta' kesalcojtak li mac, cub'uli' kach'ol chi jiloni' chiwch Kakaj Dios 22y re tijya' chike juntir nen tikatz'onajtak re jwi'l tikacoja'taka' juntir Jpixb' y tijin tikab'antak lawi' ri tzi tril re. 23Ri' ri Jpixb' Kakaj Dios ri tijb'ij chike chi rajwaxi' ticub'ar kach'ol chirij Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol y tijb'ij chi rajwaxi' tikalok'ajtak kib' chikib'il kib' chapca' xij Kakaj Dios chi tikab'antak. 24Nen ticojow Jpixb' Kakaj Dios, wi' laj jk'ab' Kakaj Dios y wi' Kakaj Dios laj ranm. Ketami' chi wi' Kakaj Dios laj kanm jwi'l xya' Lok'laj Jsantil laj kanm.

1 JUAN 41Atak lok'lajtak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ma cojtak jyoljak juntir mak cristian ri tib'intak chi ri' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios ri titakow rechak. Iltak nab'e wi kes tz'et ri' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios ri wi' laj ranmak, jwi'l wi' mas cristian ajsub'unl ri tijin tijcoj rib'ak pi ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios. 2Jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios ri tijb'ij chi Kakaj Jesucristo xyuki' wa'xok pi cristianil wich ulew, wi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj ranm. Jilonli tawetemajtak nen wi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj ranm. 3Pero jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios ri ta' tijb'ij chi Kakaj Jesucristo xyuki' wa'xok pi cristianil wich ulew, ta' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj ranm. Jilonli tawetemajtak chi jsantili' man ri ticontrin re Kakaj Jesucristo ri wi' laj ranm. Atak tali' jtaquil awi'lak chi man ri ticontrin re Kakaj Jesucristo tina pena wich ulew, pero lajori wi'chak wich ulew. 4Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, atak ataka' re Kakaj Dios y xatch'econtaka' chib'ak mak ri tijcoj rib'ak pi ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios, jwi'l Lok'laj Jsantil Kakaj Dios ri wi' laj awanmak masi' nim jk'ij chiwch man jb'ab'al etzl. 5Mak cristian ri tijcoj rib'ak pi ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios retake wich ulew. Jwi'li'li rechak ri' tijb'ijtak mak etzltak no'j y mak cristian ri retake wich ulew, tijta'taka' jyoljak. 6Oj ketami' chi ojtaka' re Kakaj Dios y nen retam nen tran Kakaj Dios tijta' kayolj, pero nen ma' re ta' Kakaj Dios, ta' raj tijta kayolj. Jilonli tiketemajtak nen wi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj ranm ri tib'in tz'etel tzij y nen wi' jsantil man ajsub'unl laj ranm. 7Atak lok'laj wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, kalok'ajtak kib' chikib'il kib' jwi'l jlok'aj kib' ri tikab'antak ji' petzal riq'ui Kakaj Dios. Nen tilok'inc, ralc'wali' Kakaj Dios y retami' nen tran Kakaj Dios. 8Pero nen ta' tilok'inc, ta' retam nen tran Kakaj Dios, jwi'l Kakaj Dios tilok'ini'n. 9Kakaj Dios xc'uta' chikawch chi sub'laj ojjlok'aj jwi'l xtakch Kakaj Jesucristo wich ulew. Y xike Kakaj Jesucristo li Jc'ajol Kakaj Dios ri quiek jwi'l tikata'tak jun tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. 10Jilonli xketemajtak chi sub'laj ojlok'aj jwi'l Kakaj Dios. Ma' oj ta' xojlok'in re Kakaj Dios, ri' re xojlok'intak jwi'l xtakch Kakaj Jesucristo wich ulew pire ticamsaj wich curs chi jtojic kamac. 11Atak lok'lajtak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, jwi'l jilonli xan Kakaj Dios chi kalok'ajc, oj rajwaxi' tikalok'ajtak kib' chikib'il kib'. 12Ta' ni jono cristian iliwinak jwich Kakaj Dios. Pero wi kes tz'et tikalok'ajtak kib' chikib'il kib', Kakaj Dios wi' laj kanm. Y jilonli titz'akat kalok'in chapca' raj Kakaj Dios. 13Oj ketami' chi woji' laj ranm Kakaj Dios y re wi' laj kanm jwi'l xya' Jsantil laj kanm. 14Oj xkila' jwich Kakaj Jesucristo, jwi'li'li tikab'ijb'i chawechak chi tz'eti' Kakaj Dios xtakch Kakaj Jesucristo wich ulew ri Jc'ajol ri ajcolol rechak juntir cristian laj jk'ab' jmacak. 15Nen ri tib'in chi Kakaj Jesucristo kes tz'etel tz'et Jc'ajoli' Kakaj Dios, wi' Kakaj Dios laj ranm y re wi' laj ranm Kakaj Dios. 16Oj xketemaji'n y xkacoja' chi Kakaj Dios ojjlok'aji'n. Kakaj Dios sub'laj tilok'ini'n, nen jun cristian ri ta' tican jye' lok'inc, re wi' laj ranm Kakaj Dios y Kakaj Dios wi' laj ranm. 17Jilonli titz'akat lok'in ri wi' laj kanm y cuando titaw k'ij tran jk'atb'itzij Kakaj Dios chib'ak juntir cristian ta' nen quiek jwi'l titzaak kach'ol. Jwi'l suc'uli' kanm chiwch Kakaj Dios chapca' Kakaj Jesucristo suc'uli' ranm chiwch Kakaj Dios cuando xwa'x neri wich ulew. 18Wi tikatz'akatsajtak lok'in laj kanm, ta' titzaak kach'ol. Jwi'l man tzakom ch'olal tike ran c'ax re jun cristian. Jilonli nen aj titzaaki' jch'ol ajqui' chi tz'akat lok'in laj ranm. 19Cojlok'intak, jwi'l ri' Kakaj Dios xojlok'in nab'e. 20Wi wi' jonok tijb'ij chi tijlok'aji' Kakaj Dios, pero wi tijcontrij jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, jo'slaj cristianke. Jwi'l wi ta' tijlok'aj jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo ri trila' jwich, ri'tic'u chic tijlok'aj Kakaj Dios ri ta' ilan jwich jwi'l. 21Kakaj Jesucristo xye' jun pixab' chi nen kes tz'etel tz'et tijlok'aj Kakaj Dios, rajwaxi' tijlok'aj jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo.

1 JUAN 51Nen jun cristian ri ticojow chi Kakaj Jesucristo ri' ri b'il jwi'l Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, ralc'wali' Kakaj Dios. Y nen tilok'in re Kakaj Dios, tijlok'aji' juntir yak ralc'wal Kakaj Dios. 2Jilonli cuando tikalok'ajtak Kakaj Dios y tikab'antak nen tijb'ij Jpixb', ketami' chi kes tz'etel tz'et tikalok'ajtaka' juntir yak ralc'wal Kakaj Dios. 3Wi kes tz'et tikacojtak Jpixb' Kakaj Dios, jilonli jlok'aj Kakaj Dios tikab'an y Jpixb' Kakaj Dios ta' c'ax jb'anic lawi' ri tijb'ij, 4jwi'l juntir yak ralc'wal Kakaj Dios tich'econtaka' chib'ak juntir mak etzltak no'j ri reke wich ulew. Jilonli ojch'econtaka' jwi'l xcub'ar kach'ol chirij Kakaj Jesucristo. 5Nen ticojow chi Kakaj Jesucristo Jc'ajoli' Kakaj Dios, tich'econi' chib'ak juntir mak etzltak no'j ri reke wich ulew. 6Cuando xyuk Kakaj Jesucristo wich ulew, xesaji' chi sakil la' ja' cuando xansaj ja'tiox re y la' jquiq'uel ri xel cuando xcamsaj. Pero ma' xita'ke la' ja', xc'utuni' la' ja' y la' quic'. Ri' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios tib'in chi tz'eti' chirij juntir li, jwi'l Lok'laj Jsantil Kakaj Dios kes tz'etel tz'eti' ri tijb'ij. 7Uxib'taka' ri wi'tak lecj ri tib'intak tz'etel tz'et chirij Kakaj Jesucristo ri' Kakaj Dios, Yoloj y Lok'laj Jsantil Kakaj Dios 8y uxib'taka' ri tib'intak tz'etel tz'et wich ulew ri' Lok'aj Jsantil Kakaj Dios, ja' y quic'. Y yak uxib' li niq'ui' jwichak. 9Oj tikacoja'taka' lawi' ri tijb'ijtak cristian, pero lawi' ri tijb'ij Kakaj Dios masna tichocon chiwch lawi' ri tijb'ijtak cristian, jwi'l ri xij Kakaj Dios chirij Jc'ajol kes tz'etel tz'eti'n. 10Nen ticub'ar jch'ol chirij Jc'ajol Kakaj Dios, tijcoja' ri xij Kakaj Dios chirij Kakaj Jesucristo. Y nen ta' tijcoj ri xij Kakaj Dios, tijcoja' Kakaj Dios pi jo's jwi'l ta' tijcoj ri xij Kakaj Dios chirij Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol. 11Ri' ri, ri xij Kakaj Dios chi re xya' jun tzilaj c'aslemal chike riq'uil lecj ri ta' jq'uisic. Y ri tzilaj c'aslemal li jwi'lke Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol tikata'tak. 12Nen wi' Jc'ajol Kakaj Dios laj ranm, tijta' tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic, pero nen ta' Jc'ajol Kakaj Dios laj ranm, ta' tijta' tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. 13Tantz'ib'ajb'i jilonri pi chawechak, atak ri cub'ul ach'olak chirij Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol Kakaj Dios, pire tawetemajtak chi tata'taka' jun tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. 14Oj cub'uli' kach'ol chirij Kakaj Dios cuando ojch'a'wtak riq'uil, jwi'l ketami' chi wi tikatz'onajtak re lawi' ri tzi tril re, re tijta' kayolj. 15Y wi ketamchak chi Kakaj Dios tijta' kayolj cuando ojch'a'wtak riq'uil, cub'uli' kach'ol chi tijya' chike lawi' ri tikatz'onajtak re. 16Wi wi' jono chawechak tril jun rech'elxic chirij Kakaj Jesucristo xan jun mac, pero wi ma' ri' ta' jun mac ri tic'amowb'i re li man luwar re tijb'i c'ax, tijna' tich'a'w riq'ui Kakaj Dios chirij pire ticuysaj jmac y pire tijta' jun tzilaj c'aslemal riq'ui Kakaj Dios lecj ri ta' jq'uisic. Wi' jun mac ri ta' chi cuyem chiwch Kakaj Dios, in tamb'ij chawechak chi ta' tijna' atch'a'wtak riq'ui Kakaj Dios chirij. 17Juntir mak etzltak no'j maqui' chiwch Kakaj Dios, pero wi' mac tijcuya' Kakaj Dios y ta' tijc'amb'i jun cristian li man luwar re tijb'i c'ax. 18Ketami' chi jun ralc'wal Kakaj Dios, ta' tijtakej macun chiwch Kakaj Dios jwi'l tichajaji' jwi'l Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol Kakaj Dios y man jb'ab'al etzl ta' ticwin chi jb'anic c'ax re. 19Ketami' chi ojtaka' re Kakaj Dios y juntir cristian ri tib'anowtak mak etzltak no'j re wich ulew wi'taka' laj jk'ab' man jb'ab'al etzl. 20Y ketami' chi Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol Kakaj Dios xyuki' wa'xok wich ulew y xye' kano'j pire tiketemajtak nen tran Kakaj Dios ri tz'etel Dios. Y wojtaka' laj jk'ab' Kakaj Dios ri tz'etel Dios y wojtaka' laj jk'ab' Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol. Y ri' re kes tz'etel Dios y ri' re tiye'w tzilaj c'aslemal lecj ri ta' jq'uisic. 21Atak tra walc'wal chirij Kakaj Jesucristo, cwentij ayb'ak pire ma' tacojtak jk'ij mak jalantak dios.

http://www.bible.is/USPWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário