sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016

1 Psalmi

 
1 Blagoslovljen je çovjek, koji ne stoji u vijeøu bezbooenika
i ne ide putom grjeænika i ne sjedi u
druætvu opakih.
2 Nego je njegova radost u zakonu Gospodinovu i
o njegovu zakonu razmiælja dan i noø.
3 On je kao drvo usaåeno na vodenim potocima,
koje svoj rod donosi u pravo vrijeme i komu liæøe ne
vene; æto on radi, sve uspijeva.
4 Nisu takvi bezbooenici, nego su kao pljeva koju
raznosi vjetar.
5 Zato se ne mogu bezbooenici odroeati na sudu, ni
grjeænici na skupætini pravednika.
6 Jer Gospodin zna za put pravenika, a put bezbooenika
vodi u propast.

Nenhum comentário:

Postar um comentário