domingo, 21 de fevereiro de 2016

PSALMI 91

 
1 Onaj koji prebiva u zaætitnom mjestu Sveviænjega,
boravi u sjeni Svemoønoga,
2 Govorit øu ovako Gospodinu: “Ti si moje utoçiæte
i moja obrana, moj Bog, u koga se uzdajem.”
3 Jer te on çuva od ptiçarske zamke i od ljutoga
pomora.
4 Krilima svojim pokriva te: pod perjem si njegovim
sakriven; i ætit i oklop bit øe tebi vjernost njegova.
5 Ne trebaæ se bojati strahote noøne, niti strijele æto
leti danju;
6 kuge æto ide po mraku, ni pomora æto mori o
podne.
7 I padne li uza te tisuøa i deset tisuøa s desne
strane tebi, ne mooee tebi niæta uçiniti.
8 Jest, vidjet øeæ svojim oçima, gledat øeæ plaøu
bezbooenicima.
9 Jer kad si Gospodina, koji je moje utoçiæte; Sveviænjega,
uzeo sebi za okrilje.
10 neøe te nikada snaøi zlo; nesreøa se neøe priblioeiti
tvojem æatoru.
11 Jer je svojim anåelima zapovjedio da te çuvaju
na svim stazama tvojim.
12 Nosit øe te na svojim rukama da se ne spotakne
o kamen tvoja noga.
13 Nogom øeæ gaziti po lavovima i zmijama ljuticama,
zgazit øeæ laviøa i zmaja.
14 Jer on pristaje uza me, spasit øu ga, ætitit øu ga,
jer poznaje Ime moje.
15 On øe me zazvati, i ja øu ga usliæati; i bit øu s njim
u nevolji, spasit øu ga i proslaviti.
16 Dat øu mu da dugo oeivi i pokazat øu mu svoje
spasenje.”

Nenhum comentário:

Postar um comentário