sexta-feira, 15 de abril de 2016

YOHANE 3:16 (Adele) 
Yema gelen gâ Wurubwarâ ee len bânæ-nyalâ, okoro gâ â ka nmæ Wobi-kælæn fô â tâ alâ, ânæ-kamasâ gâtâ eè to mæ e di fô ân nan ku e lulu, mô fô, eè wura nkpa gakpaakpa.
YOHANE 3:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário