sábado, 28 de maio de 2016

Matthew 6:9-13 (Czech)
Matthew 6:9-13 (Czech)
 
9   Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11  Náš denní chléb dej nám dnes.
12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Nenhum comentário:

Postar um comentário