quarta-feira, 18 de maio de 2016

Tamara are i karawa (Kiribati)
Aio ngkanne aron ami tataro: Tamara are i karawa, E na tabuaki aram, E na roko ueam, E na tauaki am taeka i aonnaba, ai aron tauana i karawa. Ko na anganiira karara ae ti a tau iai n te bong aei; Ao Ko na kabwaraa ara bure mai iroura, ai arora ngkai ti kabwaraa aia bure akana a bure nakoira; Ao tai kairiira nakon te kariiriiaki, ma Ko na kamaiuira man te buaakaka; bwa am bwai te uea, ao te mwaaka, ao te neboaki n aki toki. Amene.
Mataio 6:9-13

Nenhum comentário:

Postar um comentário