terça-feira, 14 de junho de 2016

Tamamam yo kuyepe ye malala kiong ete ni (Arop-Lokep)
Matiu 6:9-13

9 Le dada dook mata yo be kapatarau ngan katoo in nen. Kayei ne,
‘Tamamam yo kuyepe ye malala kiong ete ni, in ampatarau pong nen,
be di tooltool nga le imot tiporonaia em. 

10 Inbe kusi a si matam kalam am le imot, inbe di tooltool ke tana i be titoo lom dawa ben di tooltool ke malala kiong titoo lom nga. 

11 Inbe kaningi yo ke katai nga, ngan kop pam. 

12 Inbe kugiri noonoo kiam yo amyei nga, dawa ben am lapau amgiri noonoo kidi diemam yo tiyei pam nga. 

13 Inbe kupasongosongam le kin amkapsap ye dada dook tiap ke touanga be,
bong kou am le kupalisam ye tool dook tiap Satan.’

Nenhum comentário:

Postar um comentário