domingo, 5 de junho de 2016

Tamara are i karawa (Kiribati)

Mataio 6:9-13
(Kiribati)

9 Aio ngkanne aron ami tataro: Tamara are i karawa, E na tabuaki aram, 10 E na roko ueam, E na tauaki am taeka i aonnaba, ai aron tauana i karawa. 11 Ko na anganiira karara ae ti a tau iai n te bong aei; 12 Ao Ko na kabwaraa ara bure mai iroura, ai arora ngkai ti kabwaraa aia bure akana a bure nakoira; 13 Ao tai kairiira nakon te kariiriiaki, ma Ko na kamaiuira man te buaakaka; bwa am bwai te uea, ao te mwaaka, ao te neboaki n aki toki. Amene.

Nenhum comentário:

Postar um comentário