sexta-feira, 24 de junho de 2016

Naon Ab nje yu heben (Angal Heneng)
Matiyu 6:9-13

9 Wakl kakl, Inim Ngaor bor kao kaloklemi tomb ngub lowaebe. Naon Ab nje yu heben bor bao hael Nje nao non bi inj hael ol Njen imbi baehaemen nao lomao ora.

10 Njen mbib tenaol hambun maeb ha Maomb bo hakl ebebe.
Heben bor njen konem nen sobale ub beme o Sul tenaolom di ngub baomun kaebe.

11 Naon ne ngubi tomb naomun di taol bu njibi. 

12 Tenaol mendborom nao bor khorob bimi sao Saongao nao mari tuwaroklmao nda ub Njem di naom khorob bimao sao
Saongao nao mari kunaebe.

13 Naon kone bor khorob bi lao tom Khorob nao baomun kaebe. Kho hambun sao oboklao tomb nao hambun bu mibi.
Njen mbib was tenaol hambun maomb bo harili.

Nenhum comentário:

Postar um comentário