quinta-feira, 2 de junho de 2016

Tėve mūsų, kuris esi danguje (Lithuanian)
Matthew 6:9-13
9   Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas,
10  teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
11  Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
12  ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
13  Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto; nes Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen’.

Nenhum comentário:

Postar um comentário