terça-feira, 31 de maio de 2016

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես Matthew 6:9-13 in Armenian Language)
Matthew 6
9   Եւ արդ, դուք այսպէ՛ս աղօթեցէք».
10  «Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես. սո՛ւրբ թող լինի քո անունը.
11  քո թագաւորութի՛ւնը թող գայ. քո կա՛մքը թող լինի երկրի վրայ, ինչպէս որ երկնքում է՛.
12  մեր հանապազօրեայ հացը տո՛ւր մեզ այսօր.
13  եւ ների՛ր մեզ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք ենք ներում նրանց, որ յանցանք են գործում մեր դէմ.

COMPLETAMENTE ILUMINADO


Não posso viver sem você (Autor Desconhecido) 
Não posso viver sem você 
(Autor Desconhecido)

1. Não posso viver sem você meu irmão,
Não posso viver sem você;  
Você faz parte do corpo de Cristo,
Não posso viver sem você.

2. Preciso te compreender meu irmão,
Preciso te compreender;
Você faz parte do corpo de Cristo,
Preciso ter compreender.

3. Eu quero te amar mais e mais meu irmão,
Eu quero te amar mais e mais;
Você faz parte do corpo de Cristo,
                                             Eu quero te amar mais e mais.

domingo, 29 de maio de 2016

A VERDADE 
“A verdade deve ser falada, ainda que ela possa ser condenada.  Tão logo o homem não sirva a Deus com o corpo, a alma e o espírito, ele não está realmente vivo.

Living or Dead. John Charles Ryle (1816-1900).
NEW YORK: ROBERT CARTER & BROTHERS,1851, p.10

QUANDO A TEMPESTADE DE SE APROXIMA...


sábado, 28 de maio de 2016

Matthew 6:9-13 (Czech)
Matthew 6:9-13 (Czech)
 
9   Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11  Náš denní chléb dej nám dnes.
12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.